Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Koşullu Olasılık Soruları

21. Üst satırda üç tane, alt satırda iki tane birim kareden
oluşan her bir birim kare kırmızı, mavi, yeşil, kahverengi
ve siyah ile rastgele boyanıyor ve bu boyamaya bir örnek
aşağıda veriliyor.
Buna göre, rastgele boyanan bu şekillerden seçilen bir
şekilde üst satırda mavi ve siyah boyalı karenin yan
yana bulunma olasılığı kaçtır?
B)
4
C)
3
D) 1/32
E)
6
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
21. Üst satırda üç tane, alt satırda iki tane birim kareden oluşan her bir birim kare kırmızı, mavi, yeşil, kahverengi ve siyah ile rastgele boyanıyor ve bu boyamaya bir örnek aşağıda veriliyor. Buna göre, rastgele boyanan bu şekillerden seçilen bir şekilde üst satırda mavi ve siyah boyalı karenin yan yana bulunma olasılığı kaçtır? B) 4 C) 3 D) 1/32 E) 6
13.
CEBİR
sözcüğünün harflerinin yer değiştirilmesiyle oluşturu-
lan 5 harfli anlamlı ya da anlamsız sözcüklerin tümü
kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor.
Buna göre, torbadan rastgele çekilen bir kartın
üzerinde yazılı sözcüğün C ile başlayıp R ile bit-
meme olasılığı kaçtır?
A)
3
5
B)
3
1
19
2
det
D
3
3
20
4!=21
14
serindo ? 6 8 ve 12 sayıları ya-
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
13. CEBİR sözcüğünün harflerinin yer değiştirilmesiyle oluşturu- lan 5 harfli anlamlı ya da anlamsız sözcüklerin tümü kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Buna göre, torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazılı sözcüğün C ile başlayıp R ile bit- meme olasılığı kaçtır? A) 3 5 B) 3 1 19 2 det D 3 3 20 4!=21 14 serindo ? 6 8 ve 12 sayıları ya-
3.
2. Bir torbadaki siyah bilye sayısı, beyaz
bilye sayısından 3 fazladır.
Siyah bilye sayısı ile beyaz bilye sayı-
sının kareleri farkı 15 olduğuna göre,
siyah bilye sayısı kaçtır?
A) 4
B) 5 C) 6 D)
96²+ 3.5B-
x2 − 5x + 6<0
7
D) 7 E) 9
5.
6.
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
3. 2. Bir torbadaki siyah bilye sayısı, beyaz bilye sayısından 3 fazladır. Siyah bilye sayısı ile beyaz bilye sayı- sının kareleri farkı 15 olduğuna göre, siyah bilye sayısı kaçtır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 96²+ 3.5B- x2 − 5x + 6<0 7 D) 7 E) 9 5. 6.
9.
10.
5
9
45
"SARMAL"
A) 240
6
10
46
B) 64
12345
C) 72
B) 300
6₁ = 72 =
7
11
İkişerli ikişerli yan yana oturacaklardır.
Arka arkaya oturacaklardır.
Özcan ve Osman yan yana oturmayacaktır.
Buna göre, bu dört arkadaş koltuklara kaç farklı şekilde
oturabilir?
A) 24
47
8
C) 360
12
48
sözcüğünün harflerinin yerleri değiştirilerek 6 harfli sözcükler
yazılıyor.
D) 352 E) 424
-10₁0-56
97
D) 480
Bu sözcüklerin kaç tanesinde A harfleri yan yana değil- A
dir?
1 1 4 3
D) 20
E) 720
2
B
L
G
E) 10
CHE
2
S
13.
51 = 120
beş basamaklı sayısının rakamları yer değiştirilerek ya-
zılabilecek beş basamaklı sayıların kaç tanesinde 2 nin
52
sağında 3, solunda 5 bulunur?
22 2
A) 120
B) 60
C) 40
A
M
ay
Ş
E
L
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
9. 10. 5 9 45 "SARMAL" A) 240 6 10 46 B) 64 12345 C) 72 B) 300 6₁ = 72 = 7 11 İkişerli ikişerli yan yana oturacaklardır. Arka arkaya oturacaklardır. Özcan ve Osman yan yana oturmayacaktır. Buna göre, bu dört arkadaş koltuklara kaç farklı şekilde oturabilir? A) 24 47 8 C) 360 12 48 sözcüğünün harflerinin yerleri değiştirilerek 6 harfli sözcükler yazılıyor. D) 352 E) 424 -10₁0-56 97 D) 480 Bu sözcüklerin kaç tanesinde A harfleri yan yana değil- A dir? 1 1 4 3 D) 20 E) 720 2 B L G E) 10 CHE 2 S 13. 51 = 120 beş basamaklı sayısının rakamları yer değiştirilerek ya- zılabilecek beş basamaklı sayıların kaç tanesinde 2 nin 52 sağında 3, solunda 5 bulunur? 22 2 A) 120 B) 60 C) 40 A M ay Ş E L
xten
lan
Srt-
bu
Ini
a-
en
B
i
L
S
30. Bir kurye 242/16 sokak ve 242/17 sokakta bulunan ve ge-
kilde çatıları gösterilen 12 eve toplamda 4 tane paket tes
lim edecektir. Dağıttığı paketlerden ikisini 242/16 sokaktaki
2 eve, diğer ikisini de 242/17 sokaktaki 2 eve teslim ede-
cektir.
2
6.5
UTAN
A)
1
18
242/16 Sokak-
Bu kuryenin elindeki paketlerden ikisini mavi renkli
çatısı bulunan evlere teslim etme olasılığı kaçtır?
B)
1
15
C) -7/22
12
Ch
(2)
ipsas xudug anal 30 gabső év
novnufquio ininepol OBA
DENEME-4
(6)
242/17 Sokak
ey ala
süb
D) = 1/
9
(2)
6.6
15.15
E)
½
big blab
b
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
xten lan Srt- bu Ini a- en B i L S 30. Bir kurye 242/16 sokak ve 242/17 sokakta bulunan ve ge- kilde çatıları gösterilen 12 eve toplamda 4 tane paket tes lim edecektir. Dağıttığı paketlerden ikisini 242/16 sokaktaki 2 eve, diğer ikisini de 242/17 sokaktaki 2 eve teslim ede- cektir. 2 6.5 UTAN A) 1 18 242/16 Sokak- Bu kuryenin elindeki paketlerden ikisini mavi renkli çatısı bulunan evlere teslim etme olasılığı kaçtır? B) 1 15 C) -7/22 12 Ch (2) ipsas xudug anal 30 gabső év novnufquio ininepol OBA DENEME-4 (6) 242/17 Sokak ey ala süb D) = 1/ 9 (2) 6.6 15.15 E) ½ big blab b
30. 3, 8, 12, 17 ve 25 sayıları ikili ve üçlü olacak şekilde iki farklı
gruba ayrılacaktır.
Gruplara ayrıldıktan sonra her gruptaki sayılar toplanacaktır.
Buna göre, gruplardan birindeki sayıların toplamı 4'e
tam bölündüğü bilindiğine göre diğer gruptaki sayıların
toplamının asal sayı olma olasılığı kaçtır?
F
10
A)
3
BYT
312
25
C)
3
10
D)
D) //12 E) 3/
5
5
(5)
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
30. 3, 8, 12, 17 ve 25 sayıları ikili ve üçlü olacak şekilde iki farklı gruba ayrılacaktır. Gruplara ayrıldıktan sonra her gruptaki sayılar toplanacaktır. Buna göre, gruplardan birindeki sayıların toplamı 4'e tam bölündüğü bilindiğine göre diğer gruptaki sayıların toplamının asal sayı olma olasılığı kaçtır? F 10 A) 3 BYT 312 25 C) 3 10 D) D) //12 E) 3/ 5 5 (5)
17.
||
1. torbada 2 siyah, 1 kırmızı; II. torbada 3 si-
yah, 2 kırmızı özdeş top bulunmaktadır. Bi-
rinci torbadan rastgele çekilen bir top ikinci-
ye atılıyor ve sonra ikinci torbadan rastgele
bir top çekiliyor.
İkinci torbadan çekilen topun siyah oldu-
ğu bilindiğine göre, birinciden çekilip ikin-
ciye atılan topun da siyah olma olasılığı
kaçtır?
5
A) 1 B) C) D)
6
11
11
8
D) 1
11
E
9
11
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
17. || 1. torbada 2 siyah, 1 kırmızı; II. torbada 3 si- yah, 2 kırmızı özdeş top bulunmaktadır. Bi- rinci torbadan rastgele çekilen bir top ikinci- ye atılıyor ve sonra ikinci torbadan rastgele bir top çekiliyor. İkinci torbadan çekilen topun siyah oldu- ğu bilindiğine göre, birinciden çekilip ikin- ciye atılan topun da siyah olma olasılığı kaçtır? 5 A) 1 B) C) D) 6 11 11 8 D) 1 11 E 9 11
3 99
2B
55)
kincisinde 2 be-
ekildiğinde çe-
F)
Örnek 17
2 den 5 e kadar numaralandırılmış dört bilyenin bulunduğu
bir torbadan bir bilye çekiliyor. Çekilen bilyenin numarası 3
den büyük ise torbaya bırakılıyor. Çekilen bilyenin numarası
4 ten küçük ise bilye torbaya geri konulmuyor.
Tebrer
Buna göre, art arda çekilen iki bilyenin numaralarının
tek sayı olma olasılığı kaçtır?
A)
2.3.4.5
5
24
B) /
4
C)
13
48
D)
7
24
5
E).
ile 16
80
2.
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
3 99 2B 55) kincisinde 2 be- ekildiğinde çe- F) Örnek 17 2 den 5 e kadar numaralandırılmış dört bilyenin bulunduğu bir torbadan bir bilye çekiliyor. Çekilen bilyenin numarası 3 den büyük ise torbaya bırakılıyor. Çekilen bilyenin numarası 4 ten küçük ise bilye torbaya geri konulmuyor. Tebrer Buna göre, art arda çekilen iki bilyenin numaralarının tek sayı olma olasılığı kaçtır? A) 2.3.4.5 5 24 B) / 4 C) 13 48 D) 7 24 5 E). ile 16 80 2.
COLASILIK VE İSTATİSTİK
9.
Bir bilgi yarışmasında şöyle bir soru sorulmuştur;
Erzurum ilinin plaka numarası kaçtır?
A) 20
E) 58
B) 23 C) 25 D) 33
Yarışmacı Cengiz, Erzurum'un plaka numarasının
asal bir sayı olmadığını bildiğine göre, bu soru
için yanlış olan iki seçeneği eleyen joker hakkını
kullanırsa doğru cevabı bulma olasılığı kaç olur?
(A)
5
12
B)
1
1
C) //
5
D)
7
12
E)
5
i Yayınla
6
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
COLASILIK VE İSTATİSTİK 9. Bir bilgi yarışmasında şöyle bir soru sorulmuştur; Erzurum ilinin plaka numarası kaçtır? A) 20 E) 58 B) 23 C) 25 D) 33 Yarışmacı Cengiz, Erzurum'un plaka numarasının asal bir sayı olmadığını bildiğine göre, bu soru için yanlış olan iki seçeneği eleyen joker hakkını kullanırsa doğru cevabı bulma olasılığı kaç olur? (A) 5 12 B) 1 1 C) // 5 D) 7 12 E) 5 i Yayınla 6
30. Aşağıda, 24 birim kareden oluşan bir dikdörtgen
verilmiştir.
A)
76
105
TE
2
B) -—-/7-
O
Buna göre, rastgele seçilen bir dikdörtgenin
TESTOKUL kelimesindeki harflerden en az birini
içinde bulundurma olasılığı kaçtır?
E) - 13
C)
S
T
K UL
61
210
D)
13
42
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
30. Aşağıda, 24 birim kareden oluşan bir dikdörtgen verilmiştir. A) 76 105 TE 2 B) -—-/7- O Buna göre, rastgele seçilen bir dikdörtgenin TESTOKUL kelimesindeki harflerden en az birini içinde bulundurma olasılığı kaçtır? E) - 13 C) S T K UL 61 210 D) 13 42
lay
2
Ł
1 hafta
14.
4haf ta
2
Pazartesi
Matematik Türkçe
Matematik
Fizik
Kimya
Geometri
Fizik
Kimya
1 Eylül'ün pazar gününe denk geldiği bir zamanda Ha-
san isimli öğrencinin kurs programı tablodaki gibidir.
1. Ders
2. Ders
3. Ders
4. Ders
A)
. Her hafta aynı program uygulanır.
• Hasan bu günlerin dışında kursa gitmemiştir.
• En az 3 sayısal dersin olduğu günlerde kursa git-
tiği bilinmektedir.
30
• Eylül ayı günlük yoklama listelerinden rastgele bi-
ri seçilmiştir.
2
15
Seçilen listede Hasan'ın kursa geldiği görüldüğü-
ne göre, bu listenin pazartesi gününe ait bir liste
olma olasılığı kaçtır?
Salı Çarşamba
Geometri
Türkçe
Matematik
Tarih
B)
7/7
11/12/2
D)
E)
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
lay 2 Ł 1 hafta 14. 4haf ta 2 Pazartesi Matematik Türkçe Matematik Fizik Kimya Geometri Fizik Kimya 1 Eylül'ün pazar gününe denk geldiği bir zamanda Ha- san isimli öğrencinin kurs programı tablodaki gibidir. 1. Ders 2. Ders 3. Ders 4. Ders A) . Her hafta aynı program uygulanır. • Hasan bu günlerin dışında kursa gitmemiştir. • En az 3 sayısal dersin olduğu günlerde kursa git- tiği bilinmektedir. 30 • Eylül ayı günlük yoklama listelerinden rastgele bi- ri seçilmiştir. 2 15 Seçilen listede Hasan'ın kursa geldiği görüldüğü- ne göre, bu listenin pazartesi gününe ait bir liste olma olasılığı kaçtır? Salı Çarşamba Geometri Türkçe Matematik Tarih B) 7/7 11/12/2 D) E) Diğer sayfaya geçiniz.
TEMEL MATEMATİK
22. Emre, bowling oyununun 5 lobudunu şekildeki gibi
dizip, belli bir mesafeden bowling topu ile lobutları
devirmeye çalışmaktadır.
161
Emre, bowling topunu attığında en öndeki lobudu
devirirse orta sıradaki 2 lobuttan en az biri
devrileceğine göre, Emre'nin bir atış sonunda en
az bir lobut devirdiği kaç farklı durum oluşabilir?
A) 25
C) 27
D) 28
E) 19
B) 26
23. Bir F
polin
Sifire
poli
oldu
24. 1.
siy
ve
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
TEMEL MATEMATİK 22. Emre, bowling oyununun 5 lobudunu şekildeki gibi dizip, belli bir mesafeden bowling topu ile lobutları devirmeye çalışmaktadır. 161 Emre, bowling topunu attığında en öndeki lobudu devirirse orta sıradaki 2 lobuttan en az biri devrileceğine göre, Emre'nin bir atış sonunda en az bir lobut devirdiği kaç farklı durum oluşabilir? A) 25 C) 27 D) 28 E) 19 B) 26 23. Bir F polin Sifire poli oldu 24. 1. siy ve
126
3.
mesine iyi sıralanmış küme
liyor.
manlı alt kümelerinden kaç
E) 84
D) 36
A
44 3
19. Eşit uzunlukta 6 çubuk kullanılarak şe-
kilde gösterildiği gibi en fazla 8 eşkenar
üçgen elde edilebilir.
Buna göre 8 özdeş çubuk kullanılarak
en fazla kaç kare elde edilebilir?
A) 10
B) 11
L
EF
A
C) 12
D) 13
E) 14
Bankamatikte 5 TL, 10 TL, 20 TL, 5C
deki banknotlardan beşer tane bulur
ten sırasıyla Ayşe 355 TL, Beril 260
2,100+
Derin 105 TL çekecektir.
2.10043015
Buna göre Derin'in çektiği 20 TL'I
tır?
A) 1
B) 2
C) 3
100 100 4
t
100 Los
50 20 2
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
126 3. mesine iyi sıralanmış küme liyor. manlı alt kümelerinden kaç E) 84 D) 36 A 44 3 19. Eşit uzunlukta 6 çubuk kullanılarak şe- kilde gösterildiği gibi en fazla 8 eşkenar üçgen elde edilebilir. Buna göre 8 özdeş çubuk kullanılarak en fazla kaç kare elde edilebilir? A) 10 B) 11 L EF A C) 12 D) 13 E) 14 Bankamatikte 5 TL, 10 TL, 20 TL, 5C deki banknotlardan beşer tane bulur ten sırasıyla Ayşe 355 TL, Beril 260 2,100+ Derin 105 TL çekecektir. 2.10043015 Buna göre Derin'in çektiği 20 TL'I tır? A) 1 B) 2 C) 3 100 100 4 t 100 Los 50 20 2
22. Defne bir kenar uzunluğu 6 birim olan küp şeklindeki bir
oyuncak hamurun tüm yüzeylerini kırmızı renge boyuyor.
Daha sonra bu küpü eş birim küplere ayırıyor.
A) -—-—-
5
Defne bu küplerden birini seçip düz bir zemine attığında
bu küpün görünen yüzlerinin boyasız olduğu bilindiğine
göre, bu küpün tüm yüzeylerinin boyasız olma olasılığı
kaçtır?
4
B).
G
ce
3
8
15
D)-
52
16
45
KAF matematik
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
22. Defne bir kenar uzunluğu 6 birim olan küp şeklindeki bir oyuncak hamurun tüm yüzeylerini kırmızı renge boyuyor. Daha sonra bu küpü eş birim küplere ayırıyor. A) -—-—- 5 Defne bu küplerden birini seçip düz bir zemine attığında bu küpün görünen yüzlerinin boyasız olduğu bilindiğine göre, bu küpün tüm yüzeylerinin boyasız olma olasılığı kaçtır? 4 B). G ce 3 8 15 D)- 52 16 45 KAF matematik
r
28. 4 doktor ve 5 hemşire arasından en az biri doktor olacak
şekilde 3 kişilik bir sağlık ekibi oluşturulacaktır.
Deneme 4
Buna göre, bu sağlık ekibi kaç farklı şekilde
oluşturulabilir?
A) 81
B) 74
C) 72 D) 70
E) 68
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
r 28. 4 doktor ve 5 hemşire arasından en az biri doktor olacak şekilde 3 kişilik bir sağlık ekibi oluşturulacaktır. Deneme 4 Buna göre, bu sağlık ekibi kaç farklı şekilde oluşturulabilir? A) 81 B) 74 C) 72 D) 70 E) 68
8.
A)
(row)
-100
A
1
5
A) / 1
Buna göre, 10. atışın boyalı bölgeye isabet etme ola-
yının deneysel olasılığı ile teorik olasılığının toplamı
kaçtır?
Ön
B)
1
3
7 cm
Arka
C)
2
5
Ön
F
V
D)
3 cm
8
15
Arka
2 cm
E)
Hilesiz para
Hileli para
Yukarıda verilen hilesiz bir madeni para ile iki tarafı da
yazı olan hileli bir madeni para şekildeki torbaya atılıyor.
Torbadan rastgele bir para çekilerek art arda iki kez ha-
vaya atıldığında elde edilen durumların oluşturduğu ağaç
diyagramı aşağıda gösterilmiştir.
2
3
F
Kerem bu torbadan rastgele bir madeni para seçerek art
arda iki kez havaya attığında her iki atışında da yazı gel-
diğini görüyor.
1
Buna göre, torbadan çekilen madeni paranın hileli
olma olasılığı kaçtır?
Y/₁
B) //
C) D)
E) 9/9
Fullmatematik
Bu reklamı c
içerisine 3 m
badan art an
işlemi defala
Buna göre,
yapsaydı At
kilerden ha
A) % 80 ka
D)
10. Aşağıda
sağa do
Oyu
esn
Bur
tan
A)
1. B 2. C 3. B 4. C 5. C 6. B 7. D
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
8. A) (row) -100 A 1 5 A) / 1 Buna göre, 10. atışın boyalı bölgeye isabet etme ola- yının deneysel olasılığı ile teorik olasılığının toplamı kaçtır? Ön B) 1 3 7 cm Arka C) 2 5 Ön F V D) 3 cm 8 15 Arka 2 cm E) Hilesiz para Hileli para Yukarıda verilen hilesiz bir madeni para ile iki tarafı da yazı olan hileli bir madeni para şekildeki torbaya atılıyor. Torbadan rastgele bir para çekilerek art arda iki kez ha- vaya atıldığında elde edilen durumların oluşturduğu ağaç diyagramı aşağıda gösterilmiştir. 2 3 F Kerem bu torbadan rastgele bir madeni para seçerek art arda iki kez havaya attığında her iki atışında da yazı gel- diğini görüyor. 1 Buna göre, torbadan çekilen madeni paranın hileli olma olasılığı kaçtır? Y/₁ B) // C) D) E) 9/9 Fullmatematik Bu reklamı c içerisine 3 m badan art an işlemi defala Buna göre, yapsaydı At kilerden ha A) % 80 ka D) 10. Aşağıda sağa do Oyu esn Bur tan A) 1. B 2. C 3. B 4. C 5. C 6. B 7. D