Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Koşullu Olasılık Soruları

14.
TYT/TEMEL MATEMATIK TESTİ
13. Bir zar atıldığında yerle temas eden yüz haricindeki 5 yüz
görünmektedir.
Gizem, bir zar attığında görünen tüm yüzlerdeki sayıların
çarpımının alabileceği değerleri B kümesinin elemanları ola-
rak yazıyor.
Vural, 8 kümesinin elemanlarından birini sildiğinde kalan
elemanların EBOB'u 24 oluyor.
Buna göre, Vural'ın sildiği sayının pozitif bölen sayısı
kaçtır?
A) 30
B) 24
S
C) 18
15
54321
D) 16
7
E) 15
HIN
H
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
14. TYT/TEMEL MATEMATIK TESTİ 13. Bir zar atıldığında yerle temas eden yüz haricindeki 5 yüz görünmektedir. Gizem, bir zar attığında görünen tüm yüzlerdeki sayıların çarpımının alabileceği değerleri B kümesinin elemanları ola- rak yazıyor. Vural, 8 kümesinin elemanlarından birini sildiğinde kalan elemanların EBOB'u 24 oluyor. Buna göre, Vural'ın sildiği sayının pozitif bölen sayısı kaçtır? A) 30 B) 24 S C) 18 15 54321 D) 16 7 E) 15 HIN H
MALI
S.
6 sarı
7 kırmızı
Şekildeki torbada 6 tane sarı, 7 tane kırmızı top
bulunmaktadır.
Bu torbadan aynı anda rastgele şeçilen iki top-
tan birinin sarı olduğu bilindiğine göre, diğeri-
nin kırmızı olma olasılığı kaçtır?
16
19
A) 13 B) 14 C) 15 D) 19 E) 17
19
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
MALI S. 6 sarı 7 kırmızı Şekildeki torbada 6 tane sarı, 7 tane kırmızı top bulunmaktadır. Bu torbadan aynı anda rastgele şeçilen iki top- tan birinin sarı olduğu bilindiğine göre, diğeri- nin kırmızı olma olasılığı kaçtır? 16 19 A) 13 B) 14 C) 15 D) 19 E) 17 19
Bir torbada bulunan n tane bilyeden 6 tanesi beyaz, 10 tanesi
kırmızı ve diğerleri siyahtır.
Bu torbadan rastgele alınan bir bilyenin siyah olma olasılı-
ğı % 20 olduğuna göre, n değeri kaçtır?
A) 16
B) 18
C) 20
D) 24
E) 30
12. Bir t
lığı
Bur
aşa
A) 3
1 A 2
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
Bir torbada bulunan n tane bilyeden 6 tanesi beyaz, 10 tanesi kırmızı ve diğerleri siyahtır. Bu torbadan rastgele alınan bir bilyenin siyah olma olasılı- ğı % 20 olduğuna göre, n değeri kaçtır? A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 30 12. Bir t lığı Bur aşa A) 3 1 A 2
29.
20221503
Mena
Yiyecekler
Dide
Lahmacun
Börek
Döner
içecekler
Cay
Kola
Ayran
Meyve suyu
Gazoz
3 kişi bir lokantaya gittiğinde kendilerine yukarıda görülen
menü veriliyor. Herkes bir yiyecek ve bir içecek seçiyor.
Herkes farklı yiyecek ve farklı içecek seçtiğine göre, kaç
farklı seçim yapılabilir?
A) 1860
B) 1500
C) 1440
31. Seyran C
bir çizim
m(B
D) 720
E) 600
12
.
●
[AC
kes
ler
Öğren
m
oldu
yor.
Bu
A)
VE
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
29. 20221503 Mena Yiyecekler Dide Lahmacun Börek Döner içecekler Cay Kola Ayran Meyve suyu Gazoz 3 kişi bir lokantaya gittiğinde kendilerine yukarıda görülen menü veriliyor. Herkes bir yiyecek ve bir içecek seçiyor. Herkes farklı yiyecek ve farklı içecek seçtiğine göre, kaç farklı seçim yapılabilir? A) 1860 B) 1500 C) 1440 31. Seyran C bir çizim m(B D) 720 E) 600 12 . ● [AC kes ler Öğren m oldu yor. Bu A) VE
8. Bir torbada 2 mavi, 3 sarı ve 4 yeşil bilye vardır.
Buna göre torbadan art arda rastgele seçilen 4 bilyenin
mavi, sarı, yeşil, mavi sırasında gelme olasılığı kaçtır?
A) 126
D) 4
84
1
B) 108
E) 7/2
C) 1
96
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
8. Bir torbada 2 mavi, 3 sarı ve 4 yeşil bilye vardır. Buna göre torbadan art arda rastgele seçilen 4 bilyenin mavi, sarı, yeşil, mavi sırasında gelme olasılığı kaçtır? A) 126 D) 4 84 1 B) 108 E) 7/2 C) 1 96
4.
A = {1, 2, 3, 4, 5, 6)
n, A kümesinin elemanı olmak üzere, A kümesinin alt
kümelerinden seçilen birinin elemanları çarpımının n
şeklinde yazılabilme olasılığı kaçtır?
A) 1/1/12 1
E) -³/14
B)
2
C)
2/3
D)
(
17
64
SOUF
Fis
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
4. A = {1, 2, 3, 4, 5, 6) n, A kümesinin elemanı olmak üzere, A kümesinin alt kümelerinden seçilen birinin elemanları çarpımının n şeklinde yazılabilme olasılığı kaçtır? A) 1/1/12 1 E) -³/14 B) 2 C) 2/3 D) ( 17 64 SOUF Fis
13. Ayşe, Burak, Cenk ve Deniz düz bir sıra hâlinde yan ya-
na dizilip fotoğraf çektireceklerdir.
Buna göre, Ayşe ile Deniz'in fotoğrafta yan yana bu-
lunma olasılığı kaçtır?
A) 1/1 B)
3
200
8
C) 1/1
2
D)
3
E)
58
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
13. Ayşe, Burak, Cenk ve Deniz düz bir sıra hâlinde yan ya- na dizilip fotoğraf çektireceklerdir. Buna göre, Ayşe ile Deniz'in fotoğrafta yan yana bu- lunma olasılığı kaçtır? A) 1/1 B) 3 200 8 C) 1/1 2 D) 3 E) 58
den
h
24
30.
A = (x 10 ≤ x ≤ 99, x = 7k, k tam sayı}
kümesinin elemanları ayrı ayrı kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor.
Buna göre, torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerindeki
sayının 5 ile tam bölünebilen bir sayı olma olasılığı kaçtır?
D) 13
A) +3
13
Tem
B)
2
13
C)
3
13
E)
5
13
C
G
C
IE
if.
A
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
den h 24 30. A = (x 10 ≤ x ≤ 99, x = 7k, k tam sayı} kümesinin elemanları ayrı ayrı kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Buna göre, torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerindeki sayının 5 ile tam bölünebilen bir sayı olma olasılığı kaçtır? D) 13 A) +3 13 Tem B) 2 13 C) 3 13 E) 5 13 C G C IE if. A
Z-
Ş-
ar.
ye
aki
et-
12
BİLİM ANAHTARI YAYINLARI
27.
==2&f
A)
64
26
38
26
+20+5
28.
A
1+5+20+
25
64
BİLGİ
En büyük elemanı, eleman sayısına eşit olan
kümelere akıllı küme denir.
Örneğin, A = { 1, 2, 3, 4 } kümesi akıllı kümedir.
B = {-1, 0, 1, 2, 3, 4 } kümesi veriliyor.
64
Buna göre, B kümesinin alt kümelerinden se-
çilen bir kümenin akıllı küme olmama olasılığı
kaçtır?
B)
5 20
16
(C)
9
16
5+10+ 3) + 5
5+20+5
30
D)
16
1-
3
114 25
E)
TYT
4
A
64
5
-|-
Banu, seksek oyunu oynarken sırasıyla 1, 2 ve 3
32
30
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
Z- Ş- ar. ye aki et- 12 BİLİM ANAHTARI YAYINLARI 27. ==2&f A) 64 26 38 26 +20+5 28. A 1+5+20+ 25 64 BİLGİ En büyük elemanı, eleman sayısına eşit olan kümelere akıllı küme denir. Örneğin, A = { 1, 2, 3, 4 } kümesi akıllı kümedir. B = {-1, 0, 1, 2, 3, 4 } kümesi veriliyor. 64 Buna göre, B kümesinin alt kümelerinden se- çilen bir kümenin akıllı küme olmama olasılığı kaçtır? B) 5 20 16 (C) 9 16 5+10+ 3) + 5 5+20+5 30 D) 16 1- 3 114 25 E) TYT 4 A 64 5 -|- Banu, seksek oyunu oynarken sırasıyla 1, 2 ve 3 32 30
1.
B
C
A)
1 km
13
14
A
E
F
D
13
21
G
C)
Gözümü dinle
Yandaki eş karelere ayrılmış
zeminde A, B, C, D, E, F ve G
köylerinin konumları verilmiş-
tir.
Her 1 birim 1 km olduğuna
göre, bu köylerden rastgele
iki tanesi seçilince araların-
daki mesafenin 3 km'den az
olma olasılığı kaçtır?
SAW SERUOP
13
15
D)
13
40
7.6
2
E)
13
50
21
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
1. B C A) 1 km 13 14 A E F D 13 21 G C) Gözümü dinle Yandaki eş karelere ayrılmış zeminde A, B, C, D, E, F ve G köylerinin konumları verilmiş- tir. Her 1 birim 1 km olduğuna göre, bu köylerden rastgele iki tanesi seçilince araların- daki mesafenin 3 km'den az olma olasılığı kaçtır? SAW SERUOP 13 15 D) 13 40 7.6 2 E) 13 50 21
bir
ni
iği
414.4
4694
Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı bir doğal sayının en
büyük rakamı ile en küçük rakamı arasındaki farka bu sayının
"Rakamlar farkının maksimum değeri" denir.
Aşağıda rakamlar farkının maksimum değeri 3 olan sayı
örnekleri verilmiştir.
976
413
302
Buna göre, rakamlar farkının maksimum değeri 3 otan kaç
tane sayı vardır?
A) 72
85-9
7 444
6 314
327h
B) 76
C) 80
D) 84
9. 6-41 -14
30-14
E) 88
Matematik Soru Bankas
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
bir ni iği 414.4 4694 Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı bir doğal sayının en büyük rakamı ile en küçük rakamı arasındaki farka bu sayının "Rakamlar farkının maksimum değeri" denir. Aşağıda rakamlar farkının maksimum değeri 3 olan sayı örnekleri verilmiştir. 976 413 302 Buna göre, rakamlar farkının maksimum değeri 3 otan kaç tane sayı vardır? A) 72 85-9 7 444 6 314 327h B) 76 C) 80 D) 84 9. 6-41 -14 30-14 E) 88 Matematik Soru Bankas
3
3
28. Beş bölmesi bulunan 8 kapılı bir yapının planı aşağıda
verilmiştir.
29
A)
3
3
8
4
C)
1
10
1
2
5
Bu yapının dışında bulunan bir kişi içinden geçtiği bölmeye
bir daha dönmemek şartıyla 4 numaralı bölmeye gidecektir.
Buna göre, bu kişinin en fazla 3 kapıdan geçerek
4 numaralı bölmeye ulaşma olasılığı kaçtır?
B) 4
E) 1/3
3
91b
dre-h
d-c-b
a
id-e-9-f-c-b
d-f-g-e-c-b
3
D) 10
9-c-e-h
9₁-c-f-g-h
d-f-g-h
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
3 3 28. Beş bölmesi bulunan 8 kapılı bir yapının planı aşağıda verilmiştir. 29 A) 3 3 8 4 C) 1 10 1 2 5 Bu yapının dışında bulunan bir kişi içinden geçtiği bölmeye bir daha dönmemek şartıyla 4 numaralı bölmeye gidecektir. Buna göre, bu kişinin en fazla 3 kapıdan geçerek 4 numaralı bölmeye ulaşma olasılığı kaçtır? B) 4 E) 1/3 3 91b dre-h d-c-b a id-e-9-f-c-b d-f-g-e-c-b 3 D) 10 9-c-e-h 9₁-c-f-g-h d-f-g-h
ÖSYM TARZI SORULAR
1. Aşağıda düzgün altıgen şeklindeki hücrelerden oluşturul-
muş bir düzenek verilmiştir.
Beyaz hücrelerin bazıları sarı renge boyanacaktır.
Her bir yeşil hücrenin içinde yazan sayı o yeşil hücre ile
ortak kenarı olan ve sarı renge boyanacak toplam hücre
sayısını göstermektedir.
Buna göre, Içinde S yazan beyaz hücrenin sarı renge
boyanma olasılığı kaçtır?
3
16
A).
27/1/2
B)
2/3
D) 3/20 E)
14
3.
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
ÖSYM TARZI SORULAR 1. Aşağıda düzgün altıgen şeklindeki hücrelerden oluşturul- muş bir düzenek verilmiştir. Beyaz hücrelerin bazıları sarı renge boyanacaktır. Her bir yeşil hücrenin içinde yazan sayı o yeşil hücre ile ortak kenarı olan ve sarı renge boyanacak toplam hücre sayısını göstermektedir. Buna göre, Içinde S yazan beyaz hücrenin sarı renge boyanma olasılığı kaçtır? 3 16 A). 27/1/2 B) 2/3 D) 3/20 E) 14 3.
29.
Konula
20221503
Meni
Yiyecekler
Pide
Lahmacun
Börek
Döner
içecekler
Cay
Kola
Ayran
Meyve suyu
Gazoz
3 kişi bir lokantaya gittiğinde kendilerine yukarıda görülen
menü veriliyor. Herkes.bir yiyecek ve bir içecek seçiyor.
Herkes farklı yiyecek ve farklı içecek seçtiğine göre, kaç
farklı seçim yapılabilir?
A) 1860 B) 1500
C) 1440
D) 720
E) 600
31
L
TOP
yayis
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
29. Konula 20221503 Meni Yiyecekler Pide Lahmacun Börek Döner içecekler Cay Kola Ayran Meyve suyu Gazoz 3 kişi bir lokantaya gittiğinde kendilerine yukarıda görülen menü veriliyor. Herkes.bir yiyecek ve bir içecek seçiyor. Herkes farklı yiyecek ve farklı içecek seçtiğine göre, kaç farklı seçim yapılabilir? A) 1860 B) 1500 C) 1440 D) 720 E) 600 31 L TOP yayis
.....
Feis
Yayınları
Kızlora
B
27) Ağırlıkları 85, 87, 93, 95 ve 100 kilogram olan beş kişiden
4'ü aşağıda taşıma kapasiteleri verilen iki asansöre iki-
şerli olarak rastgele biniyor.
A)
sor
30
180 kg
Buna göre, asansörlerin taşıma kapasitesini aşmama
olasılığı kaçtır?
B)
4
15
190 kg
10
E) ²
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
..... Feis Yayınları Kızlora B 27) Ağırlıkları 85, 87, 93, 95 ve 100 kilogram olan beş kişiden 4'ü aşağıda taşıma kapasiteleri verilen iki asansöre iki- şerli olarak rastgele biniyor. A) sor 30 180 kg Buna göre, asansörlerin taşıma kapasitesini aşmama olasılığı kaçtır? B) 4 15 190 kg 10 E) ²
8.
●
●
43
713-02
●
A)
göstermektedir.
Buna göre, yukarıdaki üç kümenin birleşiminden rastgele
seçilen bir elemanın taralı bölgeden olma olasılığı aşağıda-
kilerden hangisidir?
4
49
W
A kümesi iki basamaklı 5'in tam sayı katları kümesini
B kümesi iki basamaklı 3'ün tam sayı katlarını kümesini
C kümesi iki basamaklı 7'nin tam sayı katları kümesini
D)
13
49
MATEMATIK TESTI
B)
6
49
B
E)
17
49
C)
10
49
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
8. ● ● 43 713-02 ● A) göstermektedir. Buna göre, yukarıdaki üç kümenin birleşiminden rastgele seçilen bir elemanın taralı bölgeden olma olasılığı aşağıda- kilerden hangisidir? 4 49 W A kümesi iki basamaklı 5'in tam sayı katları kümesini B kümesi iki basamaklı 3'ün tam sayı katlarını kümesini C kümesi iki basamaklı 7'nin tam sayı katları kümesini D) 13 49 MATEMATIK TESTI B) 6 49 B E) 17 49 C) 10 49