Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Koşullu Olasılık Soruları

✔Fullmatematik
görüntüsü oluşmuştur.
Buna göre, butona bir kez basıldığında ışığı yanan
bölmelerdeki sayıların toplamının, küçük olan sayıya
tam bölünebilme olasılığı kaçtır?
25
A)
35/1
2
2
03
2015
A)
1
10
9
10. Bowling, oyun hattının sonundaki kukaları oyun için özel
olarak hazırlanmış bowling topları ile devirme amacı taşı-
yan salon sporudur.
B)
25
Derya 6 atış yaptığında aşağıdaki durumlar oluşmuştur.
8
D)
88
Buna göre, Derya'nın 7. atışında 7 kukanın devrilme-
sinin deneysel olasılığı kaçtır?
3
10
C 6. C 7. B 8.D 9. B 10. C
E)
1
5
1
C) / D) 1/2
3
O
10
275
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
✔Fullmatematik görüntüsü oluşmuştur. Buna göre, butona bir kez basıldığında ışığı yanan bölmelerdeki sayıların toplamının, küçük olan sayıya tam bölünebilme olasılığı kaçtır? 25 A) 35/1 2 2 03 2015 A) 1 10 9 10. Bowling, oyun hattının sonundaki kukaları oyun için özel olarak hazırlanmış bowling topları ile devirme amacı taşı- yan salon sporudur. B) 25 Derya 6 atış yaptığında aşağıdaki durumlar oluşmuştur. 8 D) 88 Buna göre, Derya'nın 7. atışında 7 kukanın devrilme- sinin deneysel olasılığı kaçtır? 3 10 C 6. C 7. B 8.D 9. B 10. C E) 1 5 1 C) / D) 1/2 3 O 10 275
A
753
762
742
84.3
863
Yukarıdaki kutulardan 5 tanesi, her biri farklı renkte olacak
biçimde rastgele seçiliyor.
30.
12
A)-22
7
9
718
5
6
2 3
Buna göre, seçilen bu kutuların üstünde yazılı olan sa-
yıların toplamını tek say olma olasılığı kaçtır?
TOAL
C)
D) //
6.
B)
Deneme - 5
6
23-2
85 2
E)
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
A 753 762 742 84.3 863 Yukarıdaki kutulardan 5 tanesi, her biri farklı renkte olacak biçimde rastgele seçiliyor. 30. 12 A)-22 7 9 718 5 6 2 3 Buna göre, seçilen bu kutuların üstünde yazılı olan sa- yıların toplamını tek say olma olasılığı kaçtır? TOAL C) D) // 6. B) Deneme - 5 6 23-2 85 2 E)
A) 1120 B) 1050
9. Bir torbanın içerisinde 1 den
10'a kadar numaralandırılmış
10 tane bilye vardır. Ayşe, Duru
ve Elif'in bu torbadan aynı anda
rastgele birer bilye çekerek oy-
nadığı bir oyunda kazanan kişi
aşağıdaki gibi belirleniyor.
.
A)
B)
7
24
7
C)
Kalan 0 ise Ayşe
Kalan 1 ise Duru
. Kalan 2 ise Elif oyunu kazanıyor.
Ayşe 8 numaralı bilyeyi çektiğine göre Elif"in oyunu
kazanma olasılığı kaçtır?
5
18
11
36
Çekilen topların üzerindeki sayıların toplamı 3'e bö-
lünüyor.
2
D)
5
1
3
3
6
8 9 10
E)
38
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
A) 1120 B) 1050 9. Bir torbanın içerisinde 1 den 10'a kadar numaralandırılmış 10 tane bilye vardır. Ayşe, Duru ve Elif'in bu torbadan aynı anda rastgele birer bilye çekerek oy- nadığı bir oyunda kazanan kişi aşağıdaki gibi belirleniyor. . A) B) 7 24 7 C) Kalan 0 ise Ayşe Kalan 1 ise Duru . Kalan 2 ise Elif oyunu kazanıyor. Ayşe 8 numaralı bilyeyi çektiğine göre Elif"in oyunu kazanma olasılığı kaçtır? 5 18 11 36 Çekilen topların üzerindeki sayıların toplamı 3'e bö- lünüyor. 2 D) 5 1 3 3 6 8 9 10 E) 38
ATEMATİK
n ayrılan kısmına işaretleyiniz.
-13
21
34
61
4
Şekilde belirtilen noktalarda duran iki arkadaş bisikletle-
riyle aynı anda aynı hızlarla harekete başlıyorlar. Bisiklet-
liler en kısa yoldan arkadaşının ilk hareket ettiği noktaya
ulaşmaya çalışıyorlar.
A
Buna göre, bu arkadaşların karşılaşma olasılığı kaç-
tır?
A)
1
16
D)
38
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
ATEMATİK n ayrılan kısmına işaretleyiniz. -13 21 34 61 4 Şekilde belirtilen noktalarda duran iki arkadaş bisikletle- riyle aynı anda aynı hızlarla harekete başlıyorlar. Bisiklet- liler en kısa yoldan arkadaşının ilk hareket ettiği noktaya ulaşmaya çalışıyorlar. A Buna göre, bu arkadaşların karşılaşma olasılığı kaç- tır? A) 1 16 D) 38
30. 4 tane kırmızı, 4 tane mavi bilyenin tamamı iki farklı
kutuya, istenilen sayılarda atılabilmektedir. Bilyeler
kutulara atılıp rastgele bir kutu seçilerek bir bilye çekiliyor.
Buna göre, çekilen bilyenin kırmızı olma olasılığı
en çok kaçtır?
A) = /
B) //
c) 9/7/
3
D) 144
E) TA
14
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
30. 4 tane kırmızı, 4 tane mavi bilyenin tamamı iki farklı kutuya, istenilen sayılarda atılabilmektedir. Bilyeler kutulara atılıp rastgele bir kutu seçilerek bir bilye çekiliyor. Buna göre, çekilen bilyenin kırmızı olma olasılığı en çok kaçtır? A) = / B) // c) 9/7/ 3 D) 144 E) TA 14
ÖRNEK-18
Can, aşağıdaki dart tahtasına iki defa atış yapmıştır.
3
2
Ders İşleme Föyü | Matematik
1
Can'ın her iki atışının da dart tahtasına isabet ettiği ve iki atışın
sonunda isabet ettirdiği bölgelerdeki sayıların toplamının 5'ten
büyük olduğu bilinmektedir.
Boyalı bölgelerin alanları eşit olduğuna göre, Can'ın isabet
ettirdiği bölgelerdeki sayıların toplamının 7'den büyük ol-
ma olasılığını bulunuz. 3/8
www
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
ÖRNEK-18 Can, aşağıdaki dart tahtasına iki defa atış yapmıştır. 3 2 Ders İşleme Föyü | Matematik 1 Can'ın her iki atışının da dart tahtasına isabet ettiği ve iki atışın sonunda isabet ettirdiği bölgelerdeki sayıların toplamının 5'ten büyük olduğu bilinmektedir. Boyalı bölgelerin alanları eşit olduğuna göre, Can'ın isabet ettirdiği bölgelerdeki sayıların toplamının 7'den büyük ol- ma olasılığını bulunuz. 3/8 www
AYT/ Matematik
21. Sıfır atık projesi uygulanan bir okulda dört konteyner ile
geri dönüşüm malzemeleri toplanıyor.
PLASTIK
NA)
Elinde 2 farklı metal atık ve 1 adet plastik atık bulunan
Erdem, bu atıkları her konteynere en fazla birer tane ola-
cak şekilde atmıştır.
12
CAM
Buna göre, Erdem'in 3 atıktan sadece bir tanesini
doğru konteynere atmış olma olasılığı kaçtır?
C) -1/3
B)
3
8
METAL
KÂĞIT
12
23
D) 1/12
E) 1/16
4
7 M²ti6yr
·2+1=11
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
AYT/ Matematik 21. Sıfır atık projesi uygulanan bir okulda dört konteyner ile geri dönüşüm malzemeleri toplanıyor. PLASTIK NA) Elinde 2 farklı metal atık ve 1 adet plastik atık bulunan Erdem, bu atıkları her konteynere en fazla birer tane ola- cak şekilde atmıştır. 12 CAM Buna göre, Erdem'in 3 atıktan sadece bir tanesini doğru konteynere atmış olma olasılığı kaçtır? C) -1/3 B) 3 8 METAL KÂĞIT 12 23 D) 1/12 E) 1/16 4 7 M²ti6yr ·2+1=11
da 3
top
yor.
9.
A torbasında 3 mavi ve 3 kırmızı, B torbasında ise
2 mavi ve 4 kırmızı top bulunmaktadır.
A torbasından bir top çeken Aslı; topun rengi mavi
ise torbaya geri koyuyor, kırmızı ise B torbasına
atıyor.
Daha sonra B torbasından bir top çeken As-
li'nin çektiği topun renginin kırmızı olma ola-
sılığı kaçtır?
A)
5
21
B) C)
11
21
29
42
D) 1E) 200
21
e seg 10
emilog
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
da 3 top yor. 9. A torbasında 3 mavi ve 3 kırmızı, B torbasında ise 2 mavi ve 4 kırmızı top bulunmaktadır. A torbasından bir top çeken Aslı; topun rengi mavi ise torbaya geri koyuyor, kırmızı ise B torbasına atıyor. Daha sonra B torbasından bir top çeken As- li'nin çektiği topun renginin kırmızı olma ola- sılığı kaçtır? A) 5 21 B) C) 11 21 29 42 D) 1E) 200 21 e seg 10 emilog
ek
ve
arı
ğı
ni
8.
65 tovilits
emist ansvĄD ones alqis E01 B snus,
A
A ve B kutularındaki kalem sayıları ve renkleri yu-
karıda gösterilmiştir.
A)
A ve B kutularından rastgele seçilen bir kutu-
dan alınan bir kalemin siyah olma olasılığı kaç-
tır?
3
10
V
B) = 1/2 C)
11
30
D) E)
2
19
30
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
ek ve arı ğı ni 8. 65 tovilits emist ansvĄD ones alqis E01 B snus, A A ve B kutularındaki kalem sayıları ve renkleri yu- karıda gösterilmiştir. A) A ve B kutularından rastgele seçilen bir kutu- dan alınan bir kalemin siyah olma olasılığı kaç- tır? 3 10 V B) = 1/2 C) 11 30 D) E) 2 19 30
AYT/ Matematik
21. Sıfır atık projesi uygulanan bir okulda dört konteyner ile
geri dönüşüm malzemeleri toplanıyor.
PLASTIK
A)
5
12
7
Elinde 2 farklı metal atık ve 1 adet plastik atık bulunan
Erdem, bu atıkları her konteynere en fazla birer tane ola-
cak şekilde atmıştır.
TO
Buna göre, Erdem'in 3 atıktan sadece bir tanesini
doğru konteynere atmış olma olasılığı kaçtır?
113
B)
CAM
8
METAL
KAGIT
D)
dvou
E)
7. Me
12.221121=10
Pily hit
yul
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
AYT/ Matematik 21. Sıfır atık projesi uygulanan bir okulda dört konteyner ile geri dönüşüm malzemeleri toplanıyor. PLASTIK A) 5 12 7 Elinde 2 farklı metal atık ve 1 adet plastik atık bulunan Erdem, bu atıkları her konteynere en fazla birer tane ola- cak şekilde atmıştır. TO Buna göre, Erdem'in 3 atıktan sadece bir tanesini doğru konteynere atmış olma olasılığı kaçtır? 113 B) CAM 8 METAL KAGIT D) dvou E) 7. Me 12.221121=10 Pily hit yul
X
Paylaşım Yayin
t
18:29 +
2
24.
Serhat : 2
2
Serhat ve Emir, üzerinde 1'den 12'ye kadar doğal
sayıların yazılı olduğu kartlardan bir oyun oynuyorlar.
Oyuna başlayan kişi 6 kart çekiyor ve diğer kişi kalan 6
kartı alıyor. Elindeki kartlarda yazılı olan sayıların
toplamı diğeri oyuncunun elindeki kartlarda yazılı olan
sayıların toplamından küçük olan oyuncu oyunu
kazanıyor. Ellerindeki kartlarda yazılı olan sayıların
toplamı eşitse oyun tekrar oynanıyor.
Emir : 11
Aşağıdaki kart seçimi sonunda, iki oyuncunun elinde
bulunan kartlar verilmiş fakat bazı kartların üzerindeki
numaralar gösterilmemiştir.
27
|||
Buna göre, Emir'in oyunu
C)
B)
7
3
8 6
O
9 6
HD+₁ %66
12
1
2
kazanma olasılığı kaçtır?
3
2
D)
3
3
12
r
1
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
X Paylaşım Yayin t 18:29 + 2 24. Serhat : 2 2 Serhat ve Emir, üzerinde 1'den 12'ye kadar doğal sayıların yazılı olduğu kartlardan bir oyun oynuyorlar. Oyuna başlayan kişi 6 kart çekiyor ve diğer kişi kalan 6 kartı alıyor. Elindeki kartlarda yazılı olan sayıların toplamı diğeri oyuncunun elindeki kartlarda yazılı olan sayıların toplamından küçük olan oyuncu oyunu kazanıyor. Ellerindeki kartlarda yazılı olan sayıların toplamı eşitse oyun tekrar oynanıyor. Emir : 11 Aşağıdaki kart seçimi sonunda, iki oyuncunun elinde bulunan kartlar verilmiş fakat bazı kartların üzerindeki numaralar gösterilmemiştir. 27 ||| Buna göre, Emir'in oyunu C) B) 7 3 8 6 O 9 6 HD+₁ %66 12 1 2 kazanma olasılığı kaçtır? 3 2 D) 3 3 12 r 1
sayı-
at-
fik
Ders Anlatım Föyü
Örnek: (12
Bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında 16 kişilik bir sınıftaki öğ-
renciler bir sene boyunca huzurevlerini ziyaret ediyorlar.
Öğrencilerin ziyaret sayıları
11, 15, 13, 18, 9, 12, 12, 16, 17, 20, 21, 23, 14, 13, 17, 19
olarak veriliyor.
Bu verileri 4 gruplu bir histrogram grafiğinde gösteriniz.
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
sayı- at- fik Ders Anlatım Föyü Örnek: (12 Bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında 16 kişilik bir sınıftaki öğ- renciler bir sene boyunca huzurevlerini ziyaret ediyorlar. Öğrencilerin ziyaret sayıları 11, 15, 13, 18, 9, 12, 12, 16, 17, 20, 21, 23, 14, 13, 17, 19 olarak veriliyor. Bu verileri 4 gruplu bir histrogram grafiğinde gösteriniz.
3.
A)
1/4
İkisi kırmızı biri mavi olan torbalara kırmızı ve mavi
renklerde özdeş toplar şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
Bu torbalardan rastgele birisinden rastgele bir
top çeken birinin torba ile aynı renkte top çek-
me olasılığı kaçtır?
2
3
Kırmızı
B)
7
12
Kırmızı
2
C) 11
12
4
D) -
8
Mavi
E)
15
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
3. A) 1/4 İkisi kırmızı biri mavi olan torbalara kırmızı ve mavi renklerde özdeş toplar şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Bu torbalardan rastgele birisinden rastgele bir top çeken birinin torba ile aynı renkte top çek- me olasılığı kaçtır? 2 3 Kırmızı B) 7 12 Kırmızı 2 C) 11 12 4 D) - 8 Mavi E) 15
26.
A)
Yukanda net agirligi 800 gram olan talli findik ezmesi içer
verilmiştir
Bal findik ezmesi üreten firma daha/saghkh bir ürün piyasaya
sürmek için üreteceği yeni ürünlerde/peker miktarını %10 azal-
tarak bunun yerine bal miktarini artiny aynı ağırtıkta yeni bir balli
hindik ezmesi üretiyor
Buna göre, bu firma yeni üreteceği balli findik ezmesinin
bal miktarını % kaç artırmaktadı?
A) 7,5
77
84
you
8) 8
S
B)
73
84
C) 8,5
20.866
POD
14
LA
2
C)
Dört eş karenin birleştirilmesiyle oluşturulan yukarıdaki şekilde
karelerin köşelerinde toplam 9 tane nokta verilmiştir.
Bu noktalardan 3 tanesi seçildiğinde bir üçgen elde edilme
olasılığı kaçtır?
37
42
D) 9
= 140
172
D)
E) 10
101
(2) (6)
19
21
3.A
E)
17
21
Bu
kü
ga
ni
A
(
28.
6
- 24-
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
26. A) Yukanda net agirligi 800 gram olan talli findik ezmesi içer verilmiştir Bal findik ezmesi üreten firma daha/saghkh bir ürün piyasaya sürmek için üreteceği yeni ürünlerde/peker miktarını %10 azal- tarak bunun yerine bal miktarini artiny aynı ağırtıkta yeni bir balli hindik ezmesi üretiyor Buna göre, bu firma yeni üreteceği balli findik ezmesinin bal miktarını % kaç artırmaktadı? A) 7,5 77 84 you 8) 8 S B) 73 84 C) 8,5 20.866 POD 14 LA 2 C) Dört eş karenin birleştirilmesiyle oluşturulan yukarıdaki şekilde karelerin köşelerinde toplam 9 tane nokta verilmiştir. Bu noktalardan 3 tanesi seçildiğinde bir üçgen elde edilme olasılığı kaçtır? 37 42 D) 9 = 140 172 D) E) 10 101 (2) (6) 19 21 3.A E) 17 21 Bu kü ga ni A ( 28. 6 - 24-
abilile-
tane-
Sayma - Olasılık
9. Üç çocuklu bir ailede çocuklardan en az ikisinin kız olduğu bi-
linmektedir.
2K
Buna göre, diğer çocuğun erkek olma olasılığı yüzde kaç-
tır?
A) 80
B) 75
C) 70
K₁ K₂ E
E) 50
Kik₂ k 30
D) 60
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
abilile- tane- Sayma - Olasılık 9. Üç çocuklu bir ailede çocuklardan en az ikisinin kız olduğu bi- linmektedir. 2K Buna göre, diğer çocuğun erkek olma olasılığı yüzde kaç- tır? A) 80 B) 75 C) 70 K₁ K₂ E E) 50 Kik₂ k 30 D) 60
matematikchi.net
9. Ali, Berk ve 4 kişi daha bir banka kuyruğundadırlar.
Ali en önde Berk en arkada olacak şekilde bu 6 kişi
kuyrukta kaç farklı şekilde dizilmiş olabilirler?
A) 20
B) 24
4.3.2
C) 30 D) 42
B
Test 2- K.
yot havir
E) 48
kararsız ce-
Lise Matematik
Koşullu Olasılık
matematikchi.net 9. Ali, Berk ve 4 kişi daha bir banka kuyruğundadırlar. Ali en önde Berk en arkada olacak şekilde bu 6 kişi kuyrukta kaç farklı şekilde dizilmiş olabilirler? A) 20 B) 24 4.3.2 C) 30 D) 42 B Test 2- K. yot havir E) 48 kararsız ce-