Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Küme Problemleri Soruları

2.
50 kişilik bir toplulukta basketbol ve futbol oynayan-
larla her iki oyunu da oynamayanların sayısı eşittir.
Basketbol veya futbol oynayan 36 kişi vardır.
Buna göre, basketbol ve futboldan sadece biri-
ni oynayanların sayısı kaçtır?
A) 22
B) 32
C) 28
D) 24
E) 30
Lise Matematik
Küme Problemleri
2. 50 kişilik bir toplulukta basketbol ve futbol oynayan- larla her iki oyunu da oynamayanların sayısı eşittir. Basketbol veya futbol oynayan 36 kişi vardır. Buna göre, basketbol ve futboldan sadece biri- ni oynayanların sayısı kaçtır? A) 22 B) 32 C) 28 D) 24 E) 30
5.
22 sporcudan oluşan bir kulüpte tekvando yapan
kızlar, tekvando yapmayan erkeklerin 2 katından 1
eksik, tekvando yapan erkeklerin yarısından 3 ek-
siktir. Erkeklerin sayısı, tekvando yapanların sayısı-
na eşittir.
Buna göre, tekvando yapmayan kızlar kaç kişidir?
C) 8 D) 12
A) 16 B) 10
E) 14
Lise Matematik
Küme Problemleri
5. 22 sporcudan oluşan bir kulüpte tekvando yapan kızlar, tekvando yapmayan erkeklerin 2 katından 1 eksik, tekvando yapan erkeklerin yarısından 3 ek- siktir. Erkeklerin sayısı, tekvando yapanların sayısı- na eşittir. Buna göre, tekvando yapmayan kızlar kaç kişidir? C) 8 D) 12 A) 16 B) 10 E) 14
8. Bir okulun bazı öğrencilerine yönelik evlerinde
hayvan besleyip beslemediklerini ve hangi tür hay-
van beslediklerini belirlemek için bir anket uygulan-
mıştır.
Hayvanlar; koşan, uçan ve yüzen hayvanlar
olarak üç grupta değerlendirilmiştir.
15 öğrencinin evinde hayvan beslenmemektedir.
• Öğrencilerin yarısından fazlasının evinde sa-
dece bir tür hayvan beslenmektedir.
Öğrencilerin % 15'inin evinde en az 2 tür hay-
van beslenmektedir.
●
Buna göre, okulda bu anketin uygulandığı öğ-
renci sayısı en az kaçtır?
A) 40
B) 60
C) 80
D) 100
E) 120
Lise Matematik
Küme Problemleri
8. Bir okulun bazı öğrencilerine yönelik evlerinde hayvan besleyip beslemediklerini ve hangi tür hay- van beslediklerini belirlemek için bir anket uygulan- mıştır. Hayvanlar; koşan, uçan ve yüzen hayvanlar olarak üç grupta değerlendirilmiştir. 15 öğrencinin evinde hayvan beslenmemektedir. • Öğrencilerin yarısından fazlasının evinde sa- dece bir tür hayvan beslenmektedir. Öğrencilerin % 15'inin evinde en az 2 tür hay- van beslenmektedir. ● Buna göre, okulda bu anketin uygulandığı öğ- renci sayısı en az kaçtır? A) 40 B) 60 C) 80 D) 100 E) 120
7. K={a, b, c, d, e}
L= {x, y, z, t}
8.
K kümesinde a ve e elemanlarının bulunmadığı
alt kümelerin sayısı L kümesinin elemanları kul-
lanılarak oluşturulan;
I.
x elemanının bulunmadığı alt kümelerin sayısına
II. x ve y elemanlarının bulunmadığı alt kümelerin
sayısına
III. x veya y elemanlarının bulunduğu alt kümelerin
sayısına
alt kümelerinden hangileri sayıca eşittir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
A
D) I ve III
C
C
D
EX-II-III
F
B
C) I ve II
A, B, C, D, F kümelerinin Venn şeması ile gösterimi
yukarıdaki gibidir.
10
Lise Matematik
Küme Problemleri
7. K={a, b, c, d, e} L= {x, y, z, t} 8. K kümesinde a ve e elemanlarının bulunmadığı alt kümelerin sayısı L kümesinin elemanları kul- lanılarak oluşturulan; I. x elemanının bulunmadığı alt kümelerin sayısına II. x ve y elemanlarının bulunmadığı alt kümelerin sayısına III. x veya y elemanlarının bulunduğu alt kümelerin sayısına alt kümelerinden hangileri sayıca eşittir? A) Yalnız I B) Yalnız II A D) I ve III C C D EX-II-III F B C) I ve II A, B, C, D, F kümelerinin Venn şeması ile gösterimi yukarıdaki gibidir. 10
7. Bilgi: n elemanlı bir kümenin tüm alt kümelerinin elemanları
toplamı,
2n-1. (Kümenin elemanları toplamı)
formülü ile hesaplanır.
Buna göre,
A = {-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5}
kümesinin tüm alt kümelerinin elemanları toplamı kaçtır?
A) 1604
B) 1764
C) 1984
D) 2004 E) 2304
Lise Matematik
Küme Problemleri
7. Bilgi: n elemanlı bir kümenin tüm alt kümelerinin elemanları toplamı, 2n-1. (Kümenin elemanları toplamı) formülü ile hesaplanır. Buna göre, A = {-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5} kümesinin tüm alt kümelerinin elemanları toplamı kaçtır? A) 1604 B) 1764 C) 1984 D) 2004 E) 2304
Yaş Problemleri
Bir kişinin bugünkü yaşı A olsun
Buna göre bu kişinin,
> 4 yıl sonraki yaşı =
> t yıl sonraki yaşı =
> 5 yıl önceki yaşı =
> t yıl önceki yaşı =
İki kişinin bugünkü yaşları toplamı B olsun.
4 yıl sonraki yaşları toplamı =
> t yıl sonraki yaşları toplamı =
5 yıl önceki yaşları toplamı
=
> t yıl önceki yaşları toplamı =
Lise Matematik
Küme Problemleri
Yaş Problemleri Bir kişinin bugünkü yaşı A olsun Buna göre bu kişinin, > 4 yıl sonraki yaşı = > t yıl sonraki yaşı = > 5 yıl önceki yaşı = > t yıl önceki yaşı = İki kişinin bugünkü yaşları toplamı B olsun. 4 yıl sonraki yaşları toplamı = > t yıl sonraki yaşları toplamı = 5 yıl önceki yaşları toplamı = > t yıl önceki yaşları toplamı =
I. 124247 sayısının rakamlar kümesi A olarak tanımlanmıştır.
X ve Y kümeleri ilgili olarak aşağıdakiler paylaşılıyor.
X ve Y kümeleri A'nın boştan farklı iki alt kümesidir.
s(XY) = 2
s(XU Y) = S(A)
Buna göre kaç farklı X kümesi yazılabilir?
A) 11
B) 12
C) 16
D) 20
.
S
E) 24
Lise Matematik
Küme Problemleri
I. 124247 sayısının rakamlar kümesi A olarak tanımlanmıştır. X ve Y kümeleri ilgili olarak aşağıdakiler paylaşılıyor. X ve Y kümeleri A'nın boştan farklı iki alt kümesidir. s(XY) = 2 s(XU Y) = S(A) Buna göre kaç farklı X kümesi yazılabilir? A) 11 B) 12 C) 16 D) 20 . S E) 24
11. Karpuzlu ve çilekli sodaların ikram edildiği bir davette katılımcıların;
%60'i karpuzlu soda,
%75'i çilekli soda
tercih ederken katılımcıların %10'u hiç soda tüketmemiştir.
Katılımcı sayısının 260'tan az olduğu bilindiğine göre, yalnızca
çilekli soda içen kişi sayısının alabileceği en küçük değer ile
en büyük değerin toplamı kaçtır?
A) 36
B) 72
C) 78
D) 96
E) 102
Lise Matematik
Küme Problemleri
11. Karpuzlu ve çilekli sodaların ikram edildiği bir davette katılımcıların; %60'i karpuzlu soda, %75'i çilekli soda tercih ederken katılımcıların %10'u hiç soda tüketmemiştir. Katılımcı sayısının 260'tan az olduğu bilindiğine göre, yalnızca çilekli soda içen kişi sayısının alabileceği en küçük değer ile en büyük değerin toplamı kaçtır? A) 36 B) 72 C) 78 D) 96 E) 102
GE".
L
4
(3)
24
Che
KL
3
B
MATEMATIK
23. Şekilde üç farklı renkte verilen Venn şemalarının her biri A, B ve C
kümelerinden birini temsil etmektedir. Şema içinde verilen sayılar
o bölgede bulunan eleman sayısını belirtmektedir.
Tubigna
2
-
inside
1
SILA
0)
*********
(AUB) x (BNC) kümesinin eleman sayısı 18 olduğuna göre,
s[(An B) x (BUC)] değeri kaçtır?
A) 6
B) 7
C) 9
D) 12
E) 24
Lise Matematik
Küme Problemleri
GE". L 4 (3) 24 Che KL 3 B MATEMATIK 23. Şekilde üç farklı renkte verilen Venn şemalarının her biri A, B ve C kümelerinden birini temsil etmektedir. Şema içinde verilen sayılar o bölgede bulunan eleman sayısını belirtmektedir. Tubigna 2 - inside 1 SILA 0) ********* (AUB) x (BNC) kümesinin eleman sayısı 18 olduğuna göre, s[(An B) x (BUC)] değeri kaçtır? A) 6 B) 7 C) 9 D) 12 E) 24
er
7.
AYT MATEMATIK TESTİ
Aşağıda, Antalya, Urfa ve Trabzon'da yetiştirilen bazı mey-
veler verilmiştir. ) sembolü meyvenin o gehirde yetiştirild
gini, 00 sembolü meyvenin o şehirde yetiştirilmediğini gös
termektedir.
Findik Karpuz Portakal Biber Üzüm
Antalya
Urfa
Trabzon
Verilenlere göre,
X
A kümesi, Antalya'da,
B kümesi, Urfa'da,
C kümesi, Trabzon'da
E evrensel kümesi, Antalya, Urfa veya Trabzon'da yetişti-
rilen meyvelerden oluşmaktadır.
Buna göre,
[AUB) (A U BOC
kümesinde bulunan meyve aşağıdakilerden hangisidir?
A) Findik
B) Karpuz
C) Portakal
D) Exper
E) Üzüm
Lise Matematik
Küme Problemleri
er 7. AYT MATEMATIK TESTİ Aşağıda, Antalya, Urfa ve Trabzon'da yetiştirilen bazı mey- veler verilmiştir. ) sembolü meyvenin o gehirde yetiştirild gini, 00 sembolü meyvenin o şehirde yetiştirilmediğini gös termektedir. Findik Karpuz Portakal Biber Üzüm Antalya Urfa Trabzon Verilenlere göre, X A kümesi, Antalya'da, B kümesi, Urfa'da, C kümesi, Trabzon'da E evrensel kümesi, Antalya, Urfa veya Trabzon'da yetişti- rilen meyvelerden oluşmaktadır. Buna göre, [AUB) (A U BOC kümesinde bulunan meyve aşağıdakilerden hangisidir? A) Findik B) Karpuz C) Portakal D) Exper E) Üzüm
MURAT YA
13. Pekiştirilmiş sözcükler değişik görevlerde kullanıla
bilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme za
görevinde kullanılmıştır?
A) Apayrı bir hayatı yaşayacak çocuklar
B) Yepyeni bir incir türü geliştirdi köylüler.
C) Toplumun geleceğini artık bambaşka görüyorum
D) Saçları ağarmış ama kaşları simsiyahtı.
E) Bembeyaz bir yüzle kapıdan içeri daldı.
1
17
Lise Matematik
Küme Problemleri
MURAT YA 13. Pekiştirilmiş sözcükler değişik görevlerde kullanıla bilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme za görevinde kullanılmıştır? A) Apayrı bir hayatı yaşayacak çocuklar B) Yepyeni bir incir türü geliştirdi köylüler. C) Toplumun geleceğini artık bambaşka görüyorum D) Saçları ağarmış ama kaşları simsiyahtı. E) Bembeyaz bir yüzle kapıdan içeri daldı. 1 17
2. x * 36 olmak üzere,
3.
36-x+ 3√x-24-7
-√x
4
A) 6
eşitliği veriliyor.
Buna göre, x + √x ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangi-
sidir?
B) 12
X=16
3 ((x-8)
4
6-√x+75 +√x +
C) 20
kümeleri veriliyor.
An (BUC) = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
An C = {1, 2, 3}
B) 8
D) 25
√x + ²√? #7
T
7√x = 28
√x=11
nd
Buna göre, verilen şartları sağlayan kaç farklı A B küme-
si yazılabilir?
A) 4
C) 16
TOPR
BUC
E) 30
D) 24
E) 32
Lise Matematik
Küme Problemleri
2. x * 36 olmak üzere, 3. 36-x+ 3√x-24-7 -√x 4 A) 6 eşitliği veriliyor. Buna göre, x + √x ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangi- sidir? B) 12 X=16 3 ((x-8) 4 6-√x+75 +√x + C) 20 kümeleri veriliyor. An (BUC) = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} An C = {1, 2, 3} B) 8 D) 25 √x + ²√? #7 T 7√x = 28 √x=11 nd Buna göre, verilen şartları sağlayan kaç farklı A B küme- si yazılabilir? A) 4 C) 16 TOPR BUC E) 30 D) 24 E) 32
8.
19
Jobsexy modeloborog snud
levi (3
BİLGİ
Elemanları tam sayılar olan en az iki elemanlı
bir A kümesinin en büyük elemanına kümenin
lideri denir ve A şeklinde gösterilir.
A kümesinin eleman sayısının karesine küme-
nin gücü denir ve A şeklinde gösterilir.
B = {x|1 ≤x≤ 5, xe Z} kümesi veriliyor.
A≤ B olduğuna göre, AL SAG eşitsizliğini sağla-
yan kaç farklı A kümesi vardır?
A) 32
B) 31
C) 27
D) 25
E) 22
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Küme Problemleri
8. 19 Jobsexy modeloborog snud levi (3 BİLGİ Elemanları tam sayılar olan en az iki elemanlı bir A kümesinin en büyük elemanına kümenin lideri denir ve A şeklinde gösterilir. A kümesinin eleman sayısının karesine küme- nin gücü denir ve A şeklinde gösterilir. B = {x|1 ≤x≤ 5, xe Z} kümesi veriliyor. A≤ B olduğuna göre, AL SAG eşitsizliğini sağla- yan kaç farklı A kümesi vardır? A) 32 B) 31 C) 27 D) 25 E) 22 Diğer sayfaya geçiniz.
1. Dort basamaklı ABCD ve ABFE sayılarının rakamlarının
Kümesi sırasıyla 32
{1, 2, 3} ve {1, 3, 4} dir.
Buna göre, iki basamaklı CD ve FE doğal sayılarının
toplamının en büyük değeri kaçtır?
A) 26
B) 46
C) 66
D) 75
E) 85
Lise Matematik
Küme Problemleri
1. Dort basamaklı ABCD ve ABFE sayılarının rakamlarının Kümesi sırasıyla 32 {1, 2, 3} ve {1, 3, 4} dir. Buna göre, iki basamaklı CD ve FE doğal sayılarının toplamının en büyük değeri kaçtır? A) 26 B) 46 C) 66 D) 75 E) 85
23.
A KİTAPÇIĞI
n pozitif bir tam sayı olmak üzere, aşağıda belirli bir
kurala göre oluşturulmuş A kümelerinin Venn şe-
maları gösterilmiştir.
Au
A₁
• 3
A₂
•4
1.7
.8
• 5
.9
.6 10
A3
• 11
• 12
• 13
• 14
• 15
23
24
28
27
28
331
34
35
36
As
39
!... Go
GI
42
Buna göre, A4 - (A3U A5) kümesinin en büyük
elemanı ile en küçük elemanının toplamı kaçtır?
A) 49
B) 50
C) 51
D) 52
E) 53
A4-16, 17-236
37
38
43
Azu As = 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 33, 40, 41, 42,
43,44,45
Lise Matematik
Küme Problemleri
23. A KİTAPÇIĞI n pozitif bir tam sayı olmak üzere, aşağıda belirli bir kurala göre oluşturulmuş A kümelerinin Venn şe- maları gösterilmiştir. Au A₁ • 3 A₂ •4 1.7 .8 • 5 .9 .6 10 A3 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 23 24 28 27 28 331 34 35 36 As 39 !... Go GI 42 Buna göre, A4 - (A3U A5) kümesinin en büyük elemanı ile en küçük elemanının toplamı kaçtır? A) 49 B) 50 C) 51 D) 52 E) 53 A4-16, 17-236 37 38 43 Azu As = 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 33, 40, 41, 42, 43,44,45
Bir sınıftaki öğrencilerin %70'i A dersinden başarılı-
dır. A dersinden başarılı olanların %40'ı B dersinden
de başarılıdır.
Bu sınıftaki öğrencilerin en fazla %10'u A, B ve C
derslerinin üçünden de başarılı olduğuna göre,
sınıfın en fazla yüzde kaçı C dersinden başarılı-
dır?
Bi
A) 90
B) 88
Ques
Matematik
C) 86
D) 84
E) 82
intibak yayınlar intibak vaymian sotibak yayınlan intibak yayın
Lise Matematik
Küme Problemleri
Bir sınıftaki öğrencilerin %70'i A dersinden başarılı- dır. A dersinden başarılı olanların %40'ı B dersinden de başarılıdır. Bu sınıftaki öğrencilerin en fazla %10'u A, B ve C derslerinin üçünden de başarılı olduğuna göre, sınıfın en fazla yüzde kaçı C dersinden başarılı- dır? Bi A) 90 B) 88 Ques Matematik C) 86 D) 84 E) 82 intibak yayınlar intibak vaymian sotibak yayınlan intibak yayın