Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Limit Özellikleri Soruları

GÜLER
7.
ŞEVKİ Ö
ÖZBEK
ANADOLU
DIYARBAKIR
LİSESİ
lim f(x)-a-1
X→ 1+
lim f(x)=b+2
X→-1-
TC.
MİLLÎ EĞİTİM BA
GÜLER ŞEVKİ ÖZBEK A
202/2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MA
2.DÖNEM 1
lim f(x) = 4
X →-1
olduğuna göre, a b çarpımı kaçtır?
Lise Matematik
Limit Özellikleri
GÜLER 7. ŞEVKİ Ö ÖZBEK ANADOLU DIYARBAKIR LİSESİ lim f(x)-a-1 X→ 1+ lim f(x)=b+2 X→-1- TC. MİLLÎ EĞİTİM BA GÜLER ŞEVKİ ÖZBEK A 202/2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MA 2.DÖNEM 1 lim f(x) = 4 X →-1 olduğuna göre, a b çarpımı kaçtır?
9
10
11
6
8
7
2
3
4
lim (2x+3)
limitinin değeri kaçtır?
x²-2x+4
x+2
limitinin değeri kaçtır?
lim
x+3x+20
lim
limitinin değeri kaçtır?
lim f(x-1)=3
lim, g(x) = 1
olduğuna göre,
lim (2f(x)-3g(x + 2))
ifadesinin değeri kaçtır?
Jim (x2-3x+1)= 19
olduğuna göre, a kaçtır?
1: R
lim (x-2+x)
x-3
limitinin değeri kaçtır?
R olmak üzere,
(2x+3, x<2
lax+1,x22
f(x) ==
fonksiyonunun, x= 2 apsisli noktasında limiti
olduğuna göre, a kaçtır?
f(x)=x² + 3x² - 4x +3
fonksiyonu için f'(2) kaçtır?
f(x)=x²+3x² - 4x +3
fonksiyonu için f' (2) kaçtır?
y=x²-3x²+x-1
dy
olduğuna göre, dx'in x=2 için değeri kaçtır?
13
14
15
16
17
18
15
Lise Matematik
Limit Özellikleri
9 10 11 6 8 7 2 3 4 lim (2x+3) limitinin değeri kaçtır? x²-2x+4 x+2 limitinin değeri kaçtır? lim x+3x+20 lim limitinin değeri kaçtır? lim f(x-1)=3 lim, g(x) = 1 olduğuna göre, lim (2f(x)-3g(x + 2)) ifadesinin değeri kaçtır? Jim (x2-3x+1)= 19 olduğuna göre, a kaçtır? 1: R lim (x-2+x) x-3 limitinin değeri kaçtır? R olmak üzere, (2x+3, x<2 lax+1,x22 f(x) == fonksiyonunun, x= 2 apsisli noktasında limiti olduğuna göre, a kaçtır? f(x)=x² + 3x² - 4x +3 fonksiyonu için f'(2) kaçtır? f(x)=x²+3x² - 4x +3 fonksiyonu için f' (2) kaçtır? y=x²-3x²+x-1 dy olduğuna göre, dx'in x=2 için değeri kaçtır? 13 14 15 16 17 18 15
f fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir.
3
2
O
2
A) 1
Çözüm
y = f(x)
Buna göre, g(2) kaçtır?
X
8= B) 3
ubloy mil
g fonksiyonu gerçel sayılarda
tanımlı olmak üzere,
lim g(x) = 6
X-2
eşitliği sağlanıyor.
h(x) = f(x).g(x)
fonksiyonu her XER için süreklidir.
C) 4
Örnek Soru 35
D) 6
nunovis
E) 8
6
ukarıdak
onksiy
19
Lise Matematik
Limit Özellikleri
f fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir. 3 2 O 2 A) 1 Çözüm y = f(x) Buna göre, g(2) kaçtır? X 8= B) 3 ubloy mil g fonksiyonu gerçel sayılarda tanımlı olmak üzere, lim g(x) = 6 X-2 eşitliği sağlanıyor. h(x) = f(x).g(x) fonksiyonu her XER için süreklidir. C) 4 Örnek Soru 35 D) 6 nunovis E) 8 6 ukarıdak onksiy 19
9)
8)
101
7)
-S 0
5
3
lim f(x)=-1
(-3
lim g(x) = 2
2
toplamının değeri kaçtır?
Yukanda verilen y=f(x) fonkalyonunun grafiği-
ne göre,
olduğuna göre, lim
lim f(x) + lim f(x) + lim f(x)
X-2
simetrisi and
tan sonra 2 br
sola otelenmesi
ile oluşan sek
bulunuz
y-p
F.x
1+ f(x)
g(x)
değeri kaçtır?
Lise Matematik
Limit Özellikleri
9) 8) 101 7) -S 0 5 3 lim f(x)=-1 (-3 lim g(x) = 2 2 toplamının değeri kaçtır? Yukanda verilen y=f(x) fonkalyonunun grafiği- ne göre, olduğuna göre, lim lim f(x) + lim f(x) + lim f(x) X-2 simetrisi and tan sonra 2 br sola otelenmesi ile oluşan sek bulunuz y-p F.x 1+ f(x) g(x) değeri kaçtır?
Analitik düzlemde A(-4,6) noktasının orijin etrafında 45"
döndürülmesi ile oluşan nokta B(x,y) ise x-y çarpımı kaçtır?
A(2,-5) noktasının B noktasına göre simetriği A'(-4,-1)
olduğuna göre, B noktasının koordinatlarını bulunuz.
Analitik düzlemde A(-1,4) noktasının B(2,-3) nokta-
sına göre simetriği olan nokta, ax+2y+10-0 doğrusu
üzerinde olduğuna göre a kaçtır?
Analitik düzlemde A(-1,3) noktasının y=-x doğrusuna
göre simetriği B, y-x doğrusuna göre simetriği C noktası
olduğuna göre, BC kaç birimdir?
A(3,2) noktasının y=-x+3 doğrusuna göre
simetriği olan noktanın koordinatlarını bulunuz.
3x-2y+5 0 doğrusunun A(-2,3) noktasına
göre simetriği olan doğrunun denklemini bulunuz.
lim (x3 + ax) = 16 dir.
x 2
olduğuna göre, a kaçtır?
lim
limitinin değeri kaçtır?
A(2,5) noktasının B(3,-2) noktasına göre
simetriğini bulunuz.
Analitik düzlemde A(a+3,b-2) noktasının
B(2a-1,b+5) noktasına göre simetriği olan nokta
C(4,7) olduğuna göre, a.b çarpımı kaçtır?
A(-4,b) noktasının y=-x doğrusuna göre simetriği
B(3.a) ise C(a,b) noktasının orijine uzaklığı kaç birimdir?
Analitik düzlemde A(1,-3) noktasının x=2 doğrusuna
göre simetriği B, y=-4 doğrusuna göre simetriği C noktası
olduğuna göre, BC kaç birimdir?
A(-√2.2) noktasının orijin etrafında 135*
döndürülmesiyle elde edilen noktanın
koordinatlarni bulunuz.
8
Şekildeki düzgün beşgenin bir kenan 4 cm ve JAKI-72 cm dir
Düzgün beşgen, EAK yüzeyi boyunca negatif yönde tabani
kaydinimadan çevresi etrafinda döndürülüyor K noktasına
hangi köşe denk gelir?
lim 5log, (x²-2x+7)
x-3'
limitinin değeri kaçtır?
4-x²
x-2
fim
X-2
limitinin değeri kaçtır?
Lise Matematik
Limit Özellikleri
Analitik düzlemde A(-4,6) noktasının orijin etrafında 45" döndürülmesi ile oluşan nokta B(x,y) ise x-y çarpımı kaçtır? A(2,-5) noktasının B noktasına göre simetriği A'(-4,-1) olduğuna göre, B noktasının koordinatlarını bulunuz. Analitik düzlemde A(-1,4) noktasının B(2,-3) nokta- sına göre simetriği olan nokta, ax+2y+10-0 doğrusu üzerinde olduğuna göre a kaçtır? Analitik düzlemde A(-1,3) noktasının y=-x doğrusuna göre simetriği B, y-x doğrusuna göre simetriği C noktası olduğuna göre, BC kaç birimdir? A(3,2) noktasının y=-x+3 doğrusuna göre simetriği olan noktanın koordinatlarını bulunuz. 3x-2y+5 0 doğrusunun A(-2,3) noktasına göre simetriği olan doğrunun denklemini bulunuz. lim (x3 + ax) = 16 dir. x 2 olduğuna göre, a kaçtır? lim limitinin değeri kaçtır? A(2,5) noktasının B(3,-2) noktasına göre simetriğini bulunuz. Analitik düzlemde A(a+3,b-2) noktasının B(2a-1,b+5) noktasına göre simetriği olan nokta C(4,7) olduğuna göre, a.b çarpımı kaçtır? A(-4,b) noktasının y=-x doğrusuna göre simetriği B(3.a) ise C(a,b) noktasının orijine uzaklığı kaç birimdir? Analitik düzlemde A(1,-3) noktasının x=2 doğrusuna göre simetriği B, y=-4 doğrusuna göre simetriği C noktası olduğuna göre, BC kaç birimdir? A(-√2.2) noktasının orijin etrafında 135* döndürülmesiyle elde edilen noktanın koordinatlarni bulunuz. 8 Şekildeki düzgün beşgenin bir kenan 4 cm ve JAKI-72 cm dir Düzgün beşgen, EAK yüzeyi boyunca negatif yönde tabani kaydinimadan çevresi etrafinda döndürülüyor K noktasına hangi köşe denk gelir? lim 5log, (x²-2x+7) x-3' limitinin değeri kaçtır? 4-x² x-2 fim X-2 limitinin değeri kaçtır?
+3
+ 3 = 60/
(x)
ÖSYM
Örnek: (4
eis Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi üzerinde bir f fonksiyonu
Teyle
********
2x-4+2x-6
2
f(x) =
A)
x2-4x+4 x2-6x +9
X-2
2x 6
biçiminde tanımlanıyor.
Buna göre,
2
lim f(x) + lim f(x)
x-3
ifadesinin değeri kaçtır?
3
(x-3)
2x-42x-6
+
0+32 = 12 +0
1
SHAH
3x-7
467=-1
69-7=26
E)--
(2019/AYT)
Lise Matematik
Limit Özellikleri
+3 + 3 = 60/ (x) ÖSYM Örnek: (4 eis Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi üzerinde bir f fonksiyonu Teyle ******** 2x-4+2x-6 2 f(x) = A) x2-4x+4 x2-6x +9 X-2 2x 6 biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, 2 lim f(x) + lim f(x) x-3 ifadesinin değeri kaçtır? 3 (x-3) 2x-42x-6 + 0+32 = 12 +0 1 SHAH 3x-7 467=-1 69-7=26 E)-- (2019/AYT)
8. Aşağıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Buna göre,
f(x)
x-2 X-2
1. lim
f(x)
X-2 X-2
II. lim
III. lim
2
A) Yalnız I
O
=1
=-1
=
x-2 4-2x
2
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
2
D) II ve III
y = f(x)
C) I ve II
E) I, II ve III
Lise Matematik
Limit Özellikleri
8. Aşağıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre, f(x) x-2 X-2 1. lim f(x) X-2 X-2 II. lim III. lim 2 A) Yalnız I O =1 =-1 = x-2 4-2x 2 ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Yalnız II 2 D) II ve III y = f(x) C) I ve II E) I, II ve III
19. Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi üzerinde
tanımlı bir f fonksiyonu,
x²-2x+1x²-10x+25
f(x) =
x-1
biçiminde tanımlanıyor.
Buna göre,
lim f(x) + lim f(x)
x-1
x-5
ifadesinin değeri kaçtır?
A) -4
2x-10
B)-2 C) 0 D) 2 E) 4
Lise Matematik
Limit Özellikleri
19. Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu, x²-2x+1x²-10x+25 f(x) = x-1 biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, lim f(x) + lim f(x) x-1 x-5 ifadesinin değeri kaçtır? A) -4 2x-10 B)-2 C) 0 D) 2 E) 4
18. Gerçel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu için,
lim f(x) = 2
x-1
lim f(x) = 1
X-2
eşitlikleri veriliyor.
Buna göre,
lim
x-3
f(4-x) + f(x-1)
f(2x-4)
ifadesinin değeri kaçtır?
A) -1
B) 0
stop snugumo
C) 1 D) 2 E) 3
Lise Matematik
Limit Özellikleri
18. Gerçel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu için, lim f(x) = 2 x-1 lim f(x) = 1 X-2 eşitlikleri veriliyor. Buna göre, lim x-3 f(4-x) + f(x-1) f(2x-4) ifadesinin değeri kaçtır? A) -1 B) 0 stop snugumo C) 1 D) 2 E) 3
B
4.
f(x) =
2x-1, x>2
8, x=2
x²-1, x<2
0190Ü Xsmlo X-R1
1+x
olduğuna göre, f(2) + limf(x) ifadesinin değeri kaçtır?
Spel hepeb ninisebshi (x)17-(0)1 mil 91öp snupublo
X-2
gill
A) 14
B) 12
C) 11
D) 9
0 (8
E) 6
Lise Matematik
Limit Özellikleri
B 4. f(x) = 2x-1, x>2 8, x=2 x²-1, x<2 0190Ü Xsmlo X-R1 1+x olduğuna göre, f(2) + limf(x) ifadesinin değeri kaçtır? Spel hepeb ninisebshi (x)17-(0)1 mil 91öp snupublo X-2 gill A) 14 B) 12 C) 11 D) 9 0 (8 E) 6
27.
x² +m-3
x² - 1
A)
lim
eşitliğinde n bir gerçek sayı olduğuna göre (m + n) top-
Jamının değeri kaçtır?
49
B) 8
Letra 3
(x-1) (27)
HM-
n
C)
15
2
2x22 tm
21
2((~|) = 2₁
4moth = 4₁²
2
D) 2
50
8352
Y
·2
221
84
56
E) 1
IS
ifa
20
A)
29. A
k
V
A
S
Lise Matematik
Limit Özellikleri
27. x² +m-3 x² - 1 A) lim eşitliğinde n bir gerçek sayı olduğuna göre (m + n) top- Jamının değeri kaçtır? 49 B) 8 Letra 3 (x-1) (27) HM- n C) 15 2 2x22 tm 21 2((~|) = 2₁ 4moth = 4₁² 2 D) 2 50 8352 Y ·2 221 84 56 E) 1 IS ifa 20 A) 29. A k V A S
nat
2
E
7
$
CAN ONBAŞI
ENATIK
1
191
0
3.18 = f(m)
flm) = 5411
ÖRNEK
194
|AB|
lim
x Alan(AOC)
FO UNBASH
TEWAYS
1
değeri kaçtır?
1
O
1-casx C-B
0<x< olmak üzere; yarım birim çember üzerinde işaret
lenen bir A noktasından x eksenine bir dikme indirilerek AOC
dik üçgeni oluşturuluyor.
AB yayının uzunluğu | AB | ve m(AOB) = x olmak üzere,
9=3
I
2
X = X - 2005x + cos²x +4
y² = 2 cosx-coś²³x
2
HAKAN ONBAŞI
MATEMATIK
Cevap: 54
X
Cevap: 2
Lise Matematik
Limit Özellikleri
nat 2 E 7 $ CAN ONBAŞI ENATIK 1 191 0 3.18 = f(m) flm) = 5411 ÖRNEK 194 |AB| lim x Alan(AOC) FO UNBASH TEWAYS 1 değeri kaçtır? 1 O 1-casx C-B 0<x< olmak üzere; yarım birim çember üzerinde işaret lenen bir A noktasından x eksenine bir dikme indirilerek AOC dik üçgeni oluşturuluyor. AB yayının uzunluğu | AB | ve m(AOB) = x olmak üzere, 9=3 I 2 X = X - 2005x + cos²x +4 y² = 2 cosx-coś²³x 2 HAKAN ONBAŞI MATEMATIK Cevap: 54 X Cevap: 2
x3 <3nt 1L
<
61413
a göre, n nin ala-
10
E) 11
A) ∞
Aşağıdakilerden hangisidir?
C) en
D) *
B) Zen
lim (In(xex-1)~In(xx+1)]
X-8
E) 0
Ilmitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) ∞0
B) π
C) e D) 1 E)0
336
A8 C9 D 10 C 11 A 12 A 13 D 14 B 15 C 16 B 17 A 18 D
n→8
1-(1-
limitinin sonucu
A) ∞
N/W
B) -/-/24
Lise Matematik
Limit Özellikleri
x3 <3nt 1L < 61413 a göre, n nin ala- 10 E) 11 A) ∞ Aşağıdakilerden hangisidir? C) en D) * B) Zen lim (In(xex-1)~In(xx+1)] X-8 E) 0 Ilmitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) ∞0 B) π C) e D) 1 E)0 336 A8 C9 D 10 C 11 A 12 A 13 D 14 B 15 C 16 B 17 A 18 D n→8 1-(1- limitinin sonucu A) ∞ N/W B) -/-/24
6.
A) 3
I.
II.
B) 2
C) 1
Gerçek sayılarda tanımlı bir fonksiyon süreklidir.
Sürekli ve sabit bir fonksiyonun tanım kümesin-
deki her x değeri için limiti aynıdır.
A) Yalnız II
D) 0
III. Gerçek sayılarda tanımlı sürekli ve bire bir fonk-
siyonun tersi de süreklidir.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
C) I ve II
B) Yalnız III
D) II ve III
E) -1
E) I ve III
Lise Matematik
Limit Özellikleri
6. A) 3 I. II. B) 2 C) 1 Gerçek sayılarda tanımlı bir fonksiyon süreklidir. Sürekli ve sabit bir fonksiyonun tanım kümesin- deki her x değeri için limiti aynıdır. A) Yalnız II D) 0 III. Gerçek sayılarda tanımlı sürekli ve bire bir fonk- siyonun tersi de süreklidir. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? C) I ve II B) Yalnız III D) II ve III E) -1 E) I ve III
Soru 5
A
3
Yandaki f(x) in
grafiğine göre
aşağıdakilerden
hangisi
doğrudur?
A) x = -3 de tanımsızdır ve limiti yoktur.
B) x = 1 de tanımlı ve limiti vardır.
C) x
Dix -7 de tanımlı ve türevlidir.
E Fonksiyonunun limitinin olduğu süreksiz bir
noktası yoktur.
3 de süreklidir ama türevli değildir.
Lise Matematik
Limit Özellikleri
Soru 5 A 3 Yandaki f(x) in grafiğine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) x = -3 de tanımsızdır ve limiti yoktur. B) x = 1 de tanımlı ve limiti vardır. C) x Dix -7 de tanımlı ve türevlidir. E Fonksiyonunun limitinin olduğu süreksiz bir noktası yoktur. 3 de süreklidir ama türevli değildir.
27.
28.
29.
Yukandaki şekilde grafiği verilen y = f(x) fonksi-
yonu x E[-5, 6] aralığındaki hangi değerler için
süreksizdir?
x²-9
x²-4x+m
f(x)=
- 4x +M
fonksiyonu VxER için sürekli olduğuna göre,
m nin değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-4,00) B) (0,00)
D) (8,00)
f(x)=x+2
[2ax+5, x<2
x = 2
X> 2
f(x) =
-
f: R-R
1
x²-4
(x-3) - (x+3)
2
bx-3
fonksiyonu x = 2 noktasında sürekli ise a.b
kaçtır?
E) (16,00)
A) - B)- CO D² ²
1/24
C)
D)
4-36
X
x <3
C) (4, 00)
(x²-14, x27
5x, 3<x<7
23
fonksiyonu kaç noktada süreksizdir?
A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5
Lise Matematik
Limit Özellikleri
27. 28. 29. Yukandaki şekilde grafiği verilen y = f(x) fonksi- yonu x E[-5, 6] aralığındaki hangi değerler için süreksizdir? x²-9 x²-4x+m f(x)= - 4x +M fonksiyonu VxER için sürekli olduğuna göre, m nin değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? A) (-4,00) B) (0,00) D) (8,00) f(x)=x+2 [2ax+5, x<2 x = 2 X> 2 f(x) = - f: R-R 1 x²-4 (x-3) - (x+3) 2 bx-3 fonksiyonu x = 2 noktasında sürekli ise a.b kaçtır? E) (16,00) A) - B)- CO D² ² 1/24 C) D) 4-36 X x <3 C) (4, 00) (x²-14, x27 5x, 3<x<7 23 fonksiyonu kaç noktada süreksizdir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5