Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Limit Özellikleri Soruları

E) 5
gisl
ir 7
100
1-0
2 Katsayilar toplamı 3 olan bir f polinom fonksiyonu için
lim 10x)+1
x+11(x + 1)
dimak üzere,
90x) = log f(x)
fonksiyonu veriliyor.
Buna göre, y = g(x) fonksiyonunu x 2 noktasında-
kimit kaçtır?
A)-2
B)-1
C) 0
D) 2
E) 4
213
5.
Lise Matematik
Limit Özellikleri
E) 5 gisl ir 7 100 1-0 2 Katsayilar toplamı 3 olan bir f polinom fonksiyonu için lim 10x)+1 x+11(x + 1) dimak üzere, 90x) = log f(x) fonksiyonu veriliyor. Buna göre, y = g(x) fonksiyonunu x 2 noktasında- kimit kaçtır? A)-2 B)-1 C) 0 D) 2 E) 4 213 5.
etinin t
re cin-
30t
en en
22 f(x) ve g(x) fonksiyonlarının her ikisi için,
lim f(x) ve lim g(x) limiti vardır.
x-a
x-a
lim f(x) = lim g(x) ve lim_f(x) = lim_g(x)
x-a
x-a-
X-a
olduğuna göre,
1. f(a) = g(a),
11. lim f(x) = lim g(x)
x-a
x→a
III. f'(a) = g'(a)
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Lise Matematik
Limit Özellikleri
etinin t re cin- 30t en en 22 f(x) ve g(x) fonksiyonlarının her ikisi için, lim f(x) ve lim g(x) limiti vardır. x-a x-a lim f(x) = lim g(x) ve lim_f(x) = lim_g(x) x-a x-a- X-a olduğuna göre, 1. f(a) = g(a), 11. lim f(x) = lim g(x) x-a x→a III. f'(a) = g'(a) ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
ARCDEP
merkezi etra-
de 120 donuyor
Si elab edib
eksenine göre
a simetrig
gone iz dwunde
aduğu Kōreye
argi not. getir?
()
=) fond.nuy
tmiş.
X30
30 17m [2fcx)-3g()3=5
x-a
lim [fix) - g(x1 = 4
xsa
o.g
eşittir?
A) 1
in f(x)+lim (fix).
b
+38x
tim fix) ifadesi aşağıdakilerden hangisine
*9 9(x)
2) th
B7%
9
c) 3
Lise Matematik
Limit Özellikleri
ARCDEP merkezi etra- de 120 donuyor Si elab edib eksenine göre a simetrig gone iz dwunde aduğu Kōreye argi not. getir? () =) fond.nuy tmiş. X30 30 17m [2fcx)-3g()3=5 x-a lim [fix) - g(x1 = 4 xsa o.g eşittir? A) 1 in f(x)+lim (fix). b +38x tim fix) ifadesi aşağıdakilerden hangisine *9 9(x) 2) th B7% 9 c) 3
IK
.
m ve n gerçek (reel) sayılar olmak üzere;
f(x)=
-1,
m,
14-x²1-n,
B) - 1 C) 0
f(x) =
x < 1
X=1
X>1
fonksiyonu x 1 de sürekli olduğuna göre, n + m
=
toplamı kaçtır?
A) -3
TEST
8
A-b. X<3
2, x=3
D) 2
E) 3
Lise Matematik
Limit Özellikleri
IK . m ve n gerçek (reel) sayılar olmak üzere; f(x)= -1, m, 14-x²1-n, B) - 1 C) 0 f(x) = x < 1 X=1 X>1 fonksiyonu x 1 de sürekli olduğuna göre, n + m = toplamı kaçtır? A) -3 TEST 8 A-b. X<3 2, x=3 D) 2 E) 3
E) 0
kaç
E) 6
2-8
2
2 3
B) 2
y = f(x)
Jo
C) 3
50
Yukandaki şekilde y = f(x) fonksiyonunun grafiği veril-
miştir.
I fonksiyonu [-2,5] aralığında kaç x tam sayısı
için süreklidir?
A) 1
X
b) 4
E) 5
Yanıt Yayınlan
5.
VA
f
E
G
Lise Matematik
Limit Özellikleri
E) 0 kaç E) 6 2-8 2 2 3 B) 2 y = f(x) Jo C) 3 50 Yukandaki şekilde y = f(x) fonksiyonunun grafiği veril- miştir. I fonksiyonu [-2,5] aralığında kaç x tam sayısı için süreklidir? A) 1 X b) 4 E) 5 Yanıt Yayınlan 5. VA f E G
4. a ve b birer reel sayı olmak üzere; 1 ≤ a <3 tür.
a.b=3
ifadesinde a azalan değerler aldığında b nasıl değişir?
A) Azalarak 1 olur.
B) Azalarak 3 olur.
C Artarak 3 olur.
D) Artarak 2 olur.
E) Azalarak 0 olur.
Lise Matematik
Limit Özellikleri
4. a ve b birer reel sayı olmak üzere; 1 ≤ a <3 tür. a.b=3 ifadesinde a azalan değerler aldığında b nasıl değişir? A) Azalarak 1 olur. B) Azalarak 3 olur. C Artarak 3 olur. D) Artarak 2 olur. E) Azalarak 0 olur.
ORNEK 3:
Yukarıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
lim
Jim f(x) = 0
A)
B) lim f(x) = -3
X-1
C) lim f(x) = -1
X--1
D) lim f(x) = -1
E) lim f(x) = yoktur.
X-1
ÖRNEK 4:
AY
Lise Matematik
Limit Özellikleri
ORNEK 3: Yukarıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? lim Jim f(x) = 0 A) B) lim f(x) = -3 X-1 C) lim f(x) = -1 X--1 D) lim f(x) = -1 E) lim f(x) = yoktur. X-1 ÖRNEK 4: AY
f(x) =
X-2,
x>m
x² - 12x + 40, x≤m
Yukarıda gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksi-
yonu verilmiştir.
f fonksiyonunun her gerçel sayı için limiti olduğuna
göre, m'nin alacağı değerler toplamı kaçtır?
A) 6
B) 11
C) 13
D) 15
E) 18
ORİJİNAL MATEMA
Lise Matematik
Limit Özellikleri
f(x) = X-2, x>m x² - 12x + 40, x≤m Yukarıda gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksi- yonu verilmiştir. f fonksiyonunun her gerçel sayı için limiti olduğuna göre, m'nin alacağı değerler toplamı kaçtır? A) 6 B) 11 C) 13 D) 15 E) 18 ORİJİNAL MATEMA
2) f:R→R fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir.
12
f fonksiyonu yardımıyla g fonksiyonu, her x, ER için
g(x)=f(x0) + lim f(x) biçiminde tanımlanıyor.
x→xo+
Buna göre; (gof)(2) değeri kaçtır?
5) 3.
tan x
6) l
çarp
Lise Matematik
Limit Özellikleri
2) f:R→R fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir. 12 f fonksiyonu yardımıyla g fonksiyonu, her x, ER için g(x)=f(x0) + lim f(x) biçiminde tanımlanıyor. x→xo+ Buna göre; (gof)(2) değeri kaçtır? 5) 3. tan x 6) l çarp
8 Şekilde y = f(x) ve y = g(x) parabolleri verilmiştir. f fonksiyonunun x ekseni boyunca 3 birim sağa ötelenmesi ile g fonksiyonunun
y ekseni boyunca 3 birim aşağı ötelenmesi aynı parabolü oluşturmaktadır.
n
Buna göre, n + k toplamı kaçtır?
A) 7
B) 8
0
y = f(x)
X
C) 10
k
1
0
2
y = g(x)
D) 11
E) 13
Lise Matematik
Limit Özellikleri
8 Şekilde y = f(x) ve y = g(x) parabolleri verilmiştir. f fonksiyonunun x ekseni boyunca 3 birim sağa ötelenmesi ile g fonksiyonunun y ekseni boyunca 3 birim aşağı ötelenmesi aynı parabolü oluşturmaktadır. n Buna göre, n + k toplamı kaçtır? A) 7 B) 8 0 y = f(x) X C) 10 k 1 0 2 y = g(x) D) 11 E) 13
(2)(7)
19. Dik koordinat düzleminde y = f(x) fonksiyonunun grafiği
verilmiştir.
süreklidir?
A) Yalnız I
RAAGAC
X
-2
YAYINCILIK
O
D) II ve III
ty
2
-2
Buna göre,
1. f(lxl)
11.x)
III. f(x) + f(x)I
fonksiyonlarından hangileri gerçek sayılar kümesinde
B) Yalnız IL
to
y = f(x)
G
C) I ve III
R
A
A
E) I, I ve III
A 21
N
C
1
K
67
Lise Matematik
Limit Özellikleri
(2)(7) 19. Dik koordinat düzleminde y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. süreklidir? A) Yalnız I RAAGAC X -2 YAYINCILIK O D) II ve III ty 2 -2 Buna göre, 1. f(lxl) 11.x) III. f(x) + f(x)I fonksiyonlarından hangileri gerçek sayılar kümesinde B) Yalnız IL to y = f(x) G C) I ve III R A A E) I, I ve III A 21 N C 1 K 67
UYGULAMA TESTI 4
f(2)=4
fe) =
5. R den R ye tanımlı bir f(x) fonksiyonu, tersi kendisine
eşit olan doğrusal fonksiyondur.
lim_f(x) = 7 olduğuna göre, flim f(x) kaçtır?
B)-5
C) 2
E) 7
curun.com
A)-7
m=y
LIMIT VE SÜREK
D) 5
ax+b = f(x)
f(x)¹
Lise Matematik
Limit Özellikleri
UYGULAMA TESTI 4 f(2)=4 fe) = 5. R den R ye tanımlı bir f(x) fonksiyonu, tersi kendisine eşit olan doğrusal fonksiyondur. lim_f(x) = 7 olduğuna göre, flim f(x) kaçtır? B)-5 C) 2 E) 7 curun.com A)-7 m=y LIMIT VE SÜREK D) 5 ax+b = f(x) f(x)¹
SORU-5
f(x) = "x ten büyük olan en küçük tam sayı"
g(x) = "x ten küçük olan en büyük tam sayı"
olarak tanımlanıyor.
Buna göre,
x 1m2. ( ¹ (^ ^) + (3³_))
limitinin değeri kaçtır?
A) 7
B) 6
C) 5
D) 4
E) 3
Lise Matematik
Limit Özellikleri
SORU-5 f(x) = "x ten büyük olan en küçük tam sayı" g(x) = "x ten küçük olan en büyük tam sayı" olarak tanımlanıyor. Buna göre, x 1m2. ( ¹ (^ ^) + (3³_)) limitinin değeri kaçtır? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3
4.
f(x)
=
A) Yalnız I
x + 2, x<1
x²
X≥1
D) II ve III
3
(2x² + x
KENKO
KK-6130
fonksiyonu ile ilgili,
x = 1 de süreklidir. +² = lim ++2=) =3
II.
x = 1 de türevlidir.
III. x = 0 da türevlidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
9
5:36 13
TEST
04
B) Yalnız III
MD S
E) I ve III
C) I ve II
441-5
X<2 = 11 - LA-S
Lise Matematik
Limit Özellikleri
4. f(x) = A) Yalnız I x + 2, x<1 x² X≥1 D) II ve III 3 (2x² + x KENKO KK-6130 fonksiyonu ile ilgili, x = 1 de süreklidir. +² = lim ++2=) =3 II. x = 1 de türevlidir. III. x = 0 da türevlidir. yargılarından hangileri doğrudur? 9 5:36 13 TEST 04 B) Yalnız III MD S E) I ve III C) I ve II 441-5 X<2 = 11 - LA-S
FL)
n
u için
Yanıt Yayınlan
AY
3
1
211
10-
2
23
4 5
f fonksiyonunun grafiği yukanda verilmiştir.
Buna göre, f fonksiyonunun limiti olduğu halde sü-
reksiz olduğu x değerleri toplamı kaçtır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
Lise Matematik
Limit Özellikleri
FL) n u için Yanıt Yayınlan AY 3 1 211 10- 2 23 4 5 f fonksiyonunun grafiği yukanda verilmiştir. Buna göre, f fonksiyonunun limiti olduğu halde sü- reksiz olduğu x değerleri toplamı kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9
limitinin değeri kaçtır?
A) 1
olmak üzere,
B0/1/2
B)
-2
g(x) = log f(x)
Katsayılar toplamı 3 olan bir f polinom fonksiyonu için
lim f(x) + 1
x-1 f(x + 1)
anksiyonu veriliyor.
C)/D)
= 4
¾/14
una göre, y = g(x) fonksiyonunu x = 2 noktasında-
limiti kaçtır?
B) - 1 C) 0
1
D) 2
E) 4
Yanıt Yayınlan
5
Lise Matematik
Limit Özellikleri
limitinin değeri kaçtır? A) 1 olmak üzere, B0/1/2 B) -2 g(x) = log f(x) Katsayılar toplamı 3 olan bir f polinom fonksiyonu için lim f(x) + 1 x-1 f(x + 1) anksiyonu veriliyor. C)/D) = 4 ¾/14 una göre, y = g(x) fonksiyonunu x = 2 noktasında- limiti kaçtır? B) - 1 C) 0 1 D) 2 E) 4 Yanıt Yayınlan 5