Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Limit ve Süreklilik Soruları

ASC-AY... X
test
85
drive.google.com
4 yanlışın...
● TRİGONO....
Süreklilik
D) I ve II
TMOZ-Go...
Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu için
I. f fonksiyonu sürekli ise daima artandır.
II. f fonksiyonu her x gerçek sayısı için limiti olan
ve daima artan bir fonksiyon ise f fonksiyonu
süreklidir.
III. f fonksiyonu daima azalan ise süreklidir.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
G Google
n
73% 08:12
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
ASC-AY... X test 85 drive.google.com 4 yanlışın... ● TRİGONO.... Süreklilik D) I ve II TMOZ-Go... Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu için I. f fonksiyonu sürekli ise daima artandır. II. f fonksiyonu her x gerçek sayısı için limiti olan ve daima artan bir fonksiyon ise f fonksiyonu süreklidir. III. f fonksiyonu daima azalan ise süreklidir. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III G Google n 73% 08:12
V...
16
AS
9. Aşağıda bir hoparlörden gelen sesin [0, 22] saniye
da ses şiddetini(desibelini) gösteren grafik verilmi
L
93
11.
82
61
56
32
O
lim
X-(√3)-
Desibel(db)
D(t) fonksiyonu ile ilgili olarak
6
lim (2) = 50 dir.
D
10. lim 1-cosax
x+01
COL
8
16
C) 3
D) I ve II
13
III. lim
X-15,9
D(t) = 93 tür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
= 56 dir.
D)
16
D(1)
22
E) I ve III
saniye
C) Yaln
Sekile
Buna
rekli
A) T
12. fve
lim
XO
lim
X+C
ifa
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
V... 16 AS 9. Aşağıda bir hoparlörden gelen sesin [0, 22] saniye da ses şiddetini(desibelini) gösteren grafik verilmi L 93 11. 82 61 56 32 O lim X-(√3)- Desibel(db) D(t) fonksiyonu ile ilgili olarak 6 lim (2) = 50 dir. D 10. lim 1-cosax x+01 COL 8 16 C) 3 D) I ve II 13 III. lim X-15,9 D(t) = 93 tür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II = 56 dir. D) 16 D(1) 22 E) I ve III saniye C) Yaln Sekile Buna rekli A) T 12. fve lim XO lim X+C ifa
11.
4
A
2
3 -1 0
g(x) =
Ay
1
A) 17 B) 15
Yukarıdaki şekilde, y = f(x) fonksiyonunun gra-
fiği verilmiştir. Buna göre,
1
[f(x-1)]
3
fonksiyonunun süreksiz olduğu x tamsayı-
larının toplamı kaçtır?
y = f(x)
C) 10
D) 7
E) 0
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
11. 4 A 2 3 -1 0 g(x) = Ay 1 A) 17 B) 15 Yukarıdaki şekilde, y = f(x) fonksiyonunun gra- fiği verilmiştir. Buna göre, 1 [f(x-1)] 3 fonksiyonunun süreksiz olduğu x tamsayı- larının toplamı kaçtır? y = f(x) C) 10 D) 7 E) 0
EFİŞİNADO TESTİ
3.
MERT HOCA
1. n sıfırdan farklı bir reel sayı ve i2 = -1 olmak üzere
x² - (m + 2)x - n - 12 = 0 denkleminin bir kökü (3- i)'dir.
Im(m)
= 1
n
olduğuna göre, m sayısının reel kısmı kaçtır?
A) -1
E) 2
B)-2
C) -3
D) 1
(2-1) (3 +1)
9+1=10
-1-12=6
—3=3
m+2=6
|^= -²7
M = 4
(m(m)
7 Ye 7 birer karmaşık sayı ve i² = -1 olmak üzere,
C
90 GÜNDE AYT MATEMATI
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
EFİŞİNADO TESTİ 3. MERT HOCA 1. n sıfırdan farklı bir reel sayı ve i2 = -1 olmak üzere x² - (m + 2)x - n - 12 = 0 denkleminin bir kökü (3- i)'dir. Im(m) = 1 n olduğuna göre, m sayısının reel kısmı kaçtır? A) -1 E) 2 B)-2 C) -3 D) 1 (2-1) (3 +1) 9+1=10 -1-12=6 —3=3 m+2=6 |^= -²7 M = 4 (m(m) 7 Ye 7 birer karmaşık sayı ve i² = -1 olmak üzere, C 90 GÜNDE AYT MATEMATI
A
19. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı ve sürekli f fonksiyonu
her x değeri için
2
f(x+2)=f(x)
eşitliğini sağlıyor.
Buna göre,
z
(27) f(4+)
f(2)=(4-
1. limf(x) = limf(x+2)
X-2
X-0
2
f(x+2)
Slim-
x-2 f(x)
= 1 ful
finl
M. limf(x) = f(4)
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız IL
ve III
E) ve III
C) I ve
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
A 19. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı ve sürekli f fonksiyonu her x değeri için 2 f(x+2)=f(x) eşitliğini sağlıyor. Buna göre, z (27) f(4+) f(2)=(4- 1. limf(x) = limf(x+2) X-2 X-0 2 f(x+2) Slim- x-2 f(x) = 1 ful finl M. limf(x) = f(4) ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız IL ve III E) ve III C) I ve
20. a, b ve c birer pozitif tam sayı olmak üzere.
TALKINMA
x + a
x < 0
f(x) = x+b\
0≤x<a
C.X +3
x ≥ a
biçiminde tanımlanan f fonksiyonu her x gerçel sayısı için
süreklidir.
2
Buna göre, a + b + c toplamı kaçtır?
A) 3
B) 5
C) 7
D) 9
E) 11
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
20. a, b ve c birer pozitif tam sayı olmak üzere. TALKINMA x + a x < 0 f(x) = x+b\ 0≤x<a C.X +3 x ≥ a biçiminde tanımlanan f fonksiyonu her x gerçel sayısı için süreklidir. 2 Buna göre, a + b + c toplamı kaçtır? A) 3 B) 5 C) 7 D) 9 E) 11
eri kaçtır?
1
3
iştiri-
m kaç
ağın-
120
E) 1/
karekök
ise
x < 0
- 2x +3,
0 < x < 2 ise
5,
16. f(x) =
x ≥ 2
ise
3x-
14
fonksiyonu veriliyor.
lim f(x) + lim f(x) + lim f(x)
X→→2
X-0-
X->0+
toplamının sonucu kaçtır?
A 10
B) 41
12
D) 13
-+
3
+
=13
5
t
5
E) 14
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
eri kaçtır? 1 3 iştiri- m kaç ağın- 120 E) 1/ karekök ise x < 0 - 2x +3, 0 < x < 2 ise 5, 16. f(x) = x ≥ 2 ise 3x- 14 fonksiyonu veriliyor. lim f(x) + lim f(x) + lim f(x) X→→2 X-0- X->0+ toplamının sonucu kaçtır? A 10 B) 41 12 D) 13 -+ 3 + =13 5 t 5 E) 14
MATEMATİK TESTİ
=
26. Dik koordinat düzleminde, y
grafiği aşağıda verilmiştir.
f(x) fonksiyonunun
y = f(x)
-X
Buna göre,
1. f'nin tanımsız olduğu noktaların yalnız birinde li-
miti vardır.
f'nin süreksiz olduğu noktaların hiçbirinde limiti
yoktur.
II f'nin tanımlı olduğu her noktasında limit değeri
fonksiyon değerine eşittir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
AXYalnız I
B) Yalniz HC) Yalnız III
E) I ve III
DAL
mumiste
DN ve II
AYIN DENIZL
27.
22
28
id
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
MATEMATİK TESTİ = 26. Dik koordinat düzleminde, y grafiği aşağıda verilmiştir. f(x) fonksiyonunun y = f(x) -X Buna göre, 1. f'nin tanımsız olduğu noktaların yalnız birinde li- miti vardır. f'nin süreksiz olduğu noktaların hiçbirinde limiti yoktur. II f'nin tanımlı olduğu her noktasında limit değeri fonksiyon değerine eşittir. ifadelerinden hangileri doğrudur? AXYalnız I B) Yalniz HC) Yalnız III E) I ve III DAL mumiste DN ve II AYIN DENIZL 27. 22 28 id
B
3
2.27-39 + 3k-54₁=0
31 = 27
k-9
22. f(x) parçalı fonksiyonu,
2x + 1
x ≤ 1
1
f(x) = 2x
₁/1<x<2
(x² + 1
x>2
1
şeklinde tanımlanıyor.
Buna göre,
26
lim f(x) + lim (fof)(x)
x-1*
x→1*
ifadesinin değeri kaçtır?
A) 7
B) 6
C) 5
D) 4
E) 3
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
B 3 2.27-39 + 3k-54₁=0 31 = 27 k-9 22. f(x) parçalı fonksiyonu, 2x + 1 x ≤ 1 1 f(x) = 2x ₁/1<x<2 (x² + 1 x>2 1 şeklinde tanımlanıyor. Buna göre, 26 lim f(x) + lim (fof)(x) x-1* x→1* ifadesinin değeri kaçtır? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3
19. Aşağıda birim kareli dik koordinat düzleminde y = f(x)
fonksiyonunun grafiği gösterilmiştir.
-X
Buna göre,
1. y = f(x)| J
II. y = f(-x)
(yous, Soon)
III. y = -f(-x)
fonksiyonlarından hangileri gerçel sayılarda
süreklidir?
A) Yalnız IIT
B) Yalnız I
Dve Ill
E) I ve III
CI ve II
21.
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
19. Aşağıda birim kareli dik koordinat düzleminde y = f(x) fonksiyonunun grafiği gösterilmiştir. -X Buna göre, 1. y = f(x)| J II. y = f(-x) (yous, Soon) III. y = -f(-x) fonksiyonlarından hangileri gerçel sayılarda süreklidir? A) Yalnız IIT B) Yalnız I Dve Ill E) I ve III CI ve II 21.
Bir oyuncu bu hedef tahtasına üç ok atışı yapıyor ve
oyuncunun puanı, okların isabet ettiği bölmedeki sayılar
toplanarak belirleniyor.
Bu hedefe rastgele üç atış yapan bir oyuncunun
oklarının farklı renkli bölmelere isabet ettiği bilindiğine
göre, oyuncunun aldığı puanın iki basamaklı bir doğal
sayı olma olasılığı kaçtır?
A) 1/1/2
B) /
C)
D)
E)
6
(1).().G)
8
17. A bir gerçek sayı olmak üzere, gerçek sayılar kümesinde
tanımlı ve sürekli y = f(x) fonksiyonu için,,
A
f(x)-6
lim
R
= A
x-3 v
X-3
olduğu bilinmektedir.
L
Buna göre,
36-f²(x)
lim
X-3
x²-3x
ifadesinin A türünden eşiti aşağıdakilerden
hangisidir?
A) -6A
B)-4A
C) -2A
E) 6A
Diğer Sayfaya Geçiniz.
7
6
5
D) 4A
7
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
Bir oyuncu bu hedef tahtasına üç ok atışı yapıyor ve oyuncunun puanı, okların isabet ettiği bölmedeki sayılar toplanarak belirleniyor. Bu hedefe rastgele üç atış yapan bir oyuncunun oklarının farklı renkli bölmelere isabet ettiği bilindiğine göre, oyuncunun aldığı puanın iki basamaklı bir doğal sayı olma olasılığı kaçtır? A) 1/1/2 B) / C) D) E) 6 (1).().G) 8 17. A bir gerçek sayı olmak üzere, gerçek sayılar kümesinde tanımlı ve sürekli y = f(x) fonksiyonu için,, A f(x)-6 lim R = A x-3 v X-3 olduğu bilinmektedir. L Buna göre, 36-f²(x) lim X-3 x²-3x ifadesinin A türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) -6A B)-4A C) -2A E) 6A Diğer Sayfaya Geçiniz. 7 6 5 D) 4A 7
iklesmis
rular
5.
ax
a
lim
x-0 sin (b.x)
b
Buna göre,
x³-27
lim
x-3 sin(2x-6)
ifadesinin değeri kaçtır?
A) 9
B) 0
(x-3) (x² 3x+g)
Sin
√x+8-3
6.
x-1
lim
X→ 1
olmaktadır.
Kolay
Kolay-Orta
Sino
3
C)=1/1/20) 2²/10
D)
Orta
0
m
~~
N
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
iklesmis rular 5. ax a lim x-0 sin (b.x) b Buna göre, x³-27 lim x-3 sin(2x-6) ifadesinin değeri kaçtır? A) 9 B) 0 (x-3) (x² 3x+g) Sin √x+8-3 6. x-1 lim X→ 1 olmaktadır. Kolay Kolay-Orta Sino 3 C)=1/1/20) 2²/10 D) Orta 0 m ~~ N
21.
2/3
g(1)
olduğuna göre, g(0) kaçtır?
A)-2
B)-1
f(x) = 2x -4
• 8(x) = fx. (2x-4) dx
x2 ux²4.dx
52x²
Ay
3
A
2
2
10
C) 1
6+6=1
8(x) = 2x² - 2x² + C
y = f(x)
X
D) 2
14/
C) -3
a=2
-3 0
- 12
Yukarıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
lim (fof)(x)+ lim (fof)(x)
1993
X-10
ifadesinin değeri kaçtır?
A)-7
B)-5
E) 3
buch
D) 3
+2/2
-x+y=S
J = 4
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
21. 2/3 g(1) olduğuna göre, g(0) kaçtır? A)-2 B)-1 f(x) = 2x -4 • 8(x) = fx. (2x-4) dx x2 ux²4.dx 52x² Ay 3 A 2 2 10 C) 1 6+6=1 8(x) = 2x² - 2x² + C y = f(x) X D) 2 14/ C) -3 a=2 -3 0 - 12 Yukarıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. lim (fof)(x)+ lim (fof)(x) 1993 X-10 ifadesinin değeri kaçtır? A)-7 B)-5 E) 3 buch D) 3 +2/2 -x+y=S J = 4
reis
olduğuna göre, p-r farkı en çok kaçtır?
A) 36
B) 35
Dy 33
C) 34
P₁
P.r = 325
P-T = ?
E) 32
38
24.
.x²-16
lim
x-2 x² + ax + b
= 4
(x+5)
olduğuna göre, a+b toplamı kaçtır? 25x+)
A) -16
B)-12
C) -10
D) -8 E)-4
(4-4) (4+4)
25
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
reis olduğuna göre, p-r farkı en çok kaçtır? A) 36 B) 35 Dy 33 C) 34 P₁ P.r = 325 P-T = ? E) 32 38 24. .x²-16 lim x-2 x² + ax + b = 4 (x+5) olduğuna göre, a+b toplamı kaçtır? 25x+) A) -16 B)-12 C) -10 D) -8 E)-4 (4-4) (4+4) 25
2.
2
L
4
3
+(3)
90-1)
3
Ba
X
0
2
-1
y = f(x)
-2
Yukarıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
f fonksiyonu yardımıyla g fonksiyonu her x gerçek sa-
yısı için,
1
1081=1081.no030 893
men g(x)=f(x) + lim_f(x) + lim f(x+4)
+
X-X
X-X
biçiminde tanımlanıyor.
9(-1)
mil shop anu
Buna göre, (gof)(3) kaçtır?
STA)-2 8 (B) 1 aC) 2 (D) 3 (A E) 4
35
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
2. 2 L 4 3 +(3) 90-1) 3 Ba X 0 2 -1 y = f(x) -2 Yukarıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. f fonksiyonu yardımıyla g fonksiyonu her x gerçek sa- yısı için, 1 1081=1081.no030 893 men g(x)=f(x) + lim_f(x) + lim f(x+4) + X-X X-X biçiminde tanımlanıyor. 9(-1) mil shop anu Buna göre, (gof)(3) kaçtır? STA)-2 8 (B) 1 aC) 2 (D) 3 (A E) 4 35
0²5
DENEME
MATIK TEST
19.
A
6x2/4x 5x
B
x. 3x
2
6x
C
6x
6x
36x² + 12x2
D
E
4₁8x2
6x
Yukarıdaki şekil ABDEC beşgeni, ABC ikizkenar üçgeni
ve BDEC karesinden oluşmaktadır.
61ABI=6IACI = 5IBCI = 30x olmak üzere,
Ç(x) = "ABDEC beşgeninin çevresi" 28x
A(x) = "ABDEC beşgeninin alanı" 4x2
fonksiyonları tanımlanıyor.
Ç(x)
Buna göre, lim
x-0* A(x)
limitinin değeri kaçtır?
A) 7/7
3
(28x)
B
5x
3x
3x
C) 49
5
2
D) 49 E) 56
coordinat d
nl bir f fo
Bu fonksiy
farklı a, b
f(a)
f(c)
eşitlikler
Buna
1.
11.
111.
eşits
A) Y
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
0²5 DENEME MATIK TEST 19. A 6x2/4x 5x B x. 3x 2 6x C 6x 6x 36x² + 12x2 D E 4₁8x2 6x Yukarıdaki şekil ABDEC beşgeni, ABC ikizkenar üçgeni ve BDEC karesinden oluşmaktadır. 61ABI=6IACI = 5IBCI = 30x olmak üzere, Ç(x) = "ABDEC beşgeninin çevresi" 28x A(x) = "ABDEC beşgeninin alanı" 4x2 fonksiyonları tanımlanıyor. Ç(x) Buna göre, lim x-0* A(x) limitinin değeri kaçtır? A) 7/7 3 (28x) B 5x 3x 3x C) 49 5 2 D) 49 E) 56 coordinat d nl bir f fo Bu fonksiy farklı a, b f(a) f(c) eşitlikler Buna 1. 11. 111. eşits A) Y