Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Logaritmanın Özellikleri Soruları

yös sat
5.
galatayös
yös sat gatos yös sa
log2 + Ine²
= ?
ayos sat 4) 3.00
D) e + 3
B) x + 3
E)
3-x
2
g
C) x²
galata yös sat galata yös sat galat
galata yos sat. gal
aos sat galata yös sat galata yos sat "galata yos
galata yos sat galata yös sat galata yös sat galata
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
yös sat 5. galatayös yös sat gatos yös sa log2 + Ine² = ? ayos sat 4) 3.00 D) e + 3 B) x + 3 E) 3-x 2 g C) x² galata yös sat galata yös sat galat galata yos sat. gal aos sat galata yös sat galata yos sat "galata yos galata yos sat galata yös sat galata yös sat galata
den
or.
22. a ve b pozitif gerçel sayı olmak üzere, log b sayısı ile
toplandığında log b sayısından büyük olan en küçük
tamsayı elde edilmesini sağlayan sayıya log b sayısı-
nın tamlayanı denir.
Örneğin; log₁89 + log₁82 = 1 olduğundan log₁9
sayısının tamlayani log₁2 sayısıdır.
1
Buna göre, log,224 sayısının tamlayanı ile log
sayısının tamlayanının çarpımı kaçtır?
A) log26 B) log₁22 C) fog,3 D) log,12 E) log 3
4s (1-1-as 24). [1 + 10862)
65
12
1/2.
126 12
108₁2
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
den or. 22. a ve b pozitif gerçel sayı olmak üzere, log b sayısı ile toplandığında log b sayısından büyük olan en küçük tamsayı elde edilmesini sağlayan sayıya log b sayısı- nın tamlayanı denir. Örneğin; log₁89 + log₁82 = 1 olduğundan log₁9 sayısının tamlayani log₁2 sayısıdır. 1 Buna göre, log,224 sayısının tamlayanı ile log sayısının tamlayanının çarpımı kaçtır? A) log26 B) log₁22 C) fog,3 D) log,12 E) log 3 4s (1-1-as 24). [1 + 10862) 65 12 1/2. 126 12 108₁2
M
S 1 R
14
Şekil-ll
3 br. IEBI= 2 br ve
1
TI
D) 4
1
P
N
ar uzunluğu x birim olan
ir.
alanı Şekil-l'deki turun-
duğuna göre, x'in değe-
dir?
E5
y = x
log y = log z = log,x eşitliği veriliyor.
Buna göre, logx+log, x +log, √z toplamının
değeri kaçtır?
A) 1
C) 2
D) 3
E) 4
logy x + loggz
Toy X, og√x
12 m bir pozitif reel sayı olmak üzere
(log 3 + log, m-1) log (3m)
1+ (log 3)
Hadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) log 3
D) log3.
B) log
og my
m
CHogm
13.
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
M S 1 R 14 Şekil-ll 3 br. IEBI= 2 br ve 1 TI D) 4 1 P N ar uzunluğu x birim olan ir. alanı Şekil-l'deki turun- duğuna göre, x'in değe- dir? E5 y = x log y = log z = log,x eşitliği veriliyor. Buna göre, logx+log, x +log, √z toplamının değeri kaçtır? A) 1 C) 2 D) 3 E) 4 logy x + loggz Toy X, og√x 12 m bir pozitif reel sayı olmak üzere (log 3 + log, m-1) log (3m) 1+ (log 3) Hadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) log 3 D) log3. B) log og my m CHogm 13.
= üzere,
plamı kaçtır?
D) 13 E) 14
+m-km
4.
.
x ve y sıfırdan farklı sayılar olmak üzere,
x+y-2xy = 0
4* = 9% = a
.
2x
olduğuna göre, a kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
2
103,9
.
24
= 3
1093
1024
D) 6
108,9
log
E) 8
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
= üzere, plamı kaçtır? D) 13 E) 14 +m-km 4. . x ve y sıfırdan farklı sayılar olmak üzere, x+y-2xy = 0 4* = 9% = a . 2x olduğuna göre, a kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 2 103,9 . 24 = 3 1093 1024 D) 6 108,9 log E) 8
||
:)
1-2 sin²³²x=3smkx
15. Charles F. Richter, diş merkezden 100 km uzaklık-
ta ve sert zemine yerleştirilmiş özel bir sismograf-
la kaydedilmiş zemin hareketinin mikron cinsinden
(1 mikron = 1/1000 mm) ölçülen maksimum genliğin
10 tabanına göre logaritmasını depremin büyüklüğü
olarak hesaplamıştır.
1
Buna göre, genliği 300 mm olarak ölçülen dep-
remin Richter ölçeğine göre büyüklüğü kaçtır?
(log3=0,477 alınız)
A) 4,477
B) 5,477
D) 7,477
E)
C) 6,477
COS?
8,477
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
|| :) 1-2 sin²³²x=3smkx 15. Charles F. Richter, diş merkezden 100 km uzaklık- ta ve sert zemine yerleştirilmiş özel bir sismograf- la kaydedilmiş zemin hareketinin mikron cinsinden (1 mikron = 1/1000 mm) ölçülen maksimum genliğin 10 tabanına göre logaritmasını depremin büyüklüğü olarak hesaplamıştır. 1 Buna göre, genliği 300 mm olarak ölçülen dep- remin Richter ölçeğine göre büyüklüğü kaçtır? (log3=0,477 alınız) A) 4,477 B) 5,477 D) 7,477 E) C) 6,477 COS? 8,477
26. k tam sayı olmak üzere, (a) dizisi
[log n
n = 3k
(a) = log₂ (n+3), n = 3k+1
del siglog n
n = 3k+2
3
şeklinde tanımlanıyor.
noe nely
Buna göre,
a5+ a25-a4
30 (0
işleminin sonucu kaçtır?
A) -6
B) 5
C) 8 D) 3
(sa vid
E) 10
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
26. k tam sayı olmak üzere, (a) dizisi [log n n = 3k (a) = log₂ (n+3), n = 3k+1 del siglog n n = 3k+2 3 şeklinde tanımlanıyor. noe nely Buna göre, a5+ a25-a4 30 (0 işleminin sonucu kaçtır? A) -6 B) 5 C) 8 D) 3 (sa vid E) 10
ili şöyle bir oyun
ul belirliyor.
liğini soruyor.
ozitif tam sayı
duğu biliniyor.
ma olasılığını
den hangisi
12
12/a-24
22-24-28
14. Aşağıda y = log x fonksiyonuna ait grafik verilmiştir.
lass-2
O
B
27
y = log₂ (x)
X
Buna göre, boyalı bölgenin alanı kaç birimkaredir?
8130 45
A 15
E 70
155
+60için yo
y = a (x-3), (+-24)
b25
16. (a) dizisinin genel terimi
a =
an+2+n, 1sns
n+3-a
5<
biçiminde tanımlanıyor.
Buna göre, bu dizinin bi
11 F
A7
9₂ = 95 +3
98=94+5
92=10-02
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
ili şöyle bir oyun ul belirliyor. liğini soruyor. ozitif tam sayı duğu biliniyor. ma olasılığını den hangisi 12 12/a-24 22-24-28 14. Aşağıda y = log x fonksiyonuna ait grafik verilmiştir. lass-2 O B 27 y = log₂ (x) X Buna göre, boyalı bölgenin alanı kaç birimkaredir? 8130 45 A 15 E 70 155 +60için yo y = a (x-3), (+-24) b25 16. (a) dizisinin genel terimi a = an+2+n, 1sns n+3-a 5< biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, bu dizinin bi 11 F A7 9₂ = 95 +3 98=94+5 92=10-02
02
Pozitif Değer Fövü
Dedek Pozitif Değer Föyü
a>0, x>0, y> 0 ve a # 1 olmak üzere,
log₂ (x y) = loga x + loga Y
() = log₂ x - loga Y
loga
Örnek. 4
Aşağıdaki logaritmalı toplamların değerlerini bulunuz.
a. log 40 + log 25 = ..lg. (40.251
b. log√3+ log 4 =
c. log√ √3+ log73
d. log 600 + log
Logaritma - II
e. log ³√12 + log 3√/18............
Çözüm
...ng.+(40.251 = log1000 = 3
Örne
log
AMTS olduğu
Çözü
labigssA
10,0
ID
Ör
Mate
ede
1. Ac
II. A
III.
IV.
V.
VL
VI
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
02 Pozitif Değer Fövü Dedek Pozitif Değer Föyü a>0, x>0, y> 0 ve a # 1 olmak üzere, log₂ (x y) = loga x + loga Y () = log₂ x - loga Y loga Örnek. 4 Aşağıdaki logaritmalı toplamların değerlerini bulunuz. a. log 40 + log 25 = ..lg. (40.251 b. log√3+ log 4 = c. log√ √3+ log73 d. log 600 + log Logaritma - II e. log ³√12 + log 3√/18............ Çözüm ...ng.+(40.251 = log1000 = 3 Örne log AMTS olduğu Çözü labigssA 10,0 ID Ör Mate ede 1. Ac II. A III. IV. V. VL VI
1100
X = 13
2. Aşağıda verilen farklı maddeden yapılmış üç mumdan
1. si log, 11 saatte
2. si log 129 saatte
3. su log, 1001 saatte yanmaktadır.
1.
2.
A) h₂ <h₂ h₂
C) h₂ <h₁ <h₂
3.
Aynı boyda iken yanmaya başlayan üç mumun 65. sa-
niyede boylarının uzunluğu sırasıyla h₁, h₂ ve h, olduğu
biliniyor.
Bari
Buna göre; h₁, h₂, ve h, sıralaması aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir.
E) h₁ <h₂ <h₂3
B) h₂ <h/<h₂
D) h₂ <h/<h₁
e
E
5.
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
1100 X = 13 2. Aşağıda verilen farklı maddeden yapılmış üç mumdan 1. si log, 11 saatte 2. si log 129 saatte 3. su log, 1001 saatte yanmaktadır. 1. 2. A) h₂ <h₂ h₂ C) h₂ <h₁ <h₂ 3. Aynı boyda iken yanmaya başlayan üç mumun 65. sa- niyede boylarının uzunluğu sırasıyla h₁, h₂ ve h, olduğu biliniyor. Bari Buna göre; h₁, h₂, ve h, sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir. E) h₁ <h₂ <h₂3 B) h₂ <h/<h₂ D) h₂ <h/<h₁ e E 5.
y
Buna göre,
1-2
3-
la - bl + lc- bl-la-cl
ifadesinin sonucu kaçtır?
A) 2c-2a
B) 2a
D) 0
y = cx
32
y = b*
a, b, c sayıları 1'den büyük olup yukarıda 3 farklı üstel
fonksiyon grafiği verilmiştir.
log by=
y=a² log y
E) b-a
X
C) - 2b
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
y Buna göre, 1-2 3- la - bl + lc- bl-la-cl ifadesinin sonucu kaçtır? A) 2c-2a B) 2a D) 0 y = cx 32 y = b* a, b, c sayıları 1'den büyük olup yukarıda 3 farklı üstel fonksiyon grafiği verilmiştir. log by= y=a² log y E) b-a X C) - 2b
22. k bir pozitif gerçel sayıdır.
2a = k
3b = 4
log2k=a
109₂4=b
eşitliklerini sağlayan a ve b değerleri için,
log₂a + log₂b = 3
olduğu biliniyor.
Buna göre, k kaçtır?
A) 18 B) 27
Bli abidor any 3
log, 9.b = 109₂²
2
ab=8
D) 75
C) 54
E) 81
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
22. k bir pozitif gerçel sayıdır. 2a = k 3b = 4 log2k=a 109₂4=b eşitliklerini sağlayan a ve b değerleri için, log₂a + log₂b = 3 olduğu biliniyor. Buna göre, k kaçtır? A) 18 B) 27 Bli abidor any 3 log, 9.b = 109₂² 2 ab=8 D) 75 C) 54 E) 81
Test
5
Ka
194
7. x = R olmak üzere,
Ine + logg1 + In1
log(x²+3)(x² + 3)
84
işleminin sonucu kaçtır?
-ner nobrelblabığses izsbsti spolo10g snuğublo
A) --
N|-
S (0
Logaritma
B) 0 B) C) 1/125 Shit D) 1snizle E) 2
X-1
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
Test 5 Ka 194 7. x = R olmak üzere, Ine + logg1 + In1 log(x²+3)(x² + 3) 84 işleminin sonucu kaçtır? -ner nobrelblabığses izsbsti spolo10g snuğublo A) -- N|- S (0 Logaritma B) 0 B) C) 1/125 Shit D) 1snizle E) 2 X-1
2
2-15
4-1, 5=
ma-
n bir
21610963
2,3²
y=18¹0962
3.1.109
olduğuna göre x ile y arasındaki bağıntı aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) xy =6
ni 0
ney/hiph
atif
213. x= 12log, 3
1.)
1
y
B) xy² = 36
= 24
96
C) 2xy = 3
E) x² + y² = 4
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
2 2-15 4-1, 5= ma- n bir 21610963 2,3² y=18¹0962 3.1.109 olduğuna göre x ile y arasındaki bağıntı aşağıdakiler- den hangisidir? A) xy =6 ni 0 ney/hiph atif 213. x= 12log, 3 1.) 1 y B) xy² = 36 = 24 96 C) 2xy = 3 E) x² + y² = 4
S.1.a)
olduğuna göre, x kaçtır?
A) 6
B) 5
C) 4
S.2.A)
log₂(2log (3log(x + 2))) = 1
S
D) 3
E) 2
log₂(log10x) = 3
eşitliğini sağlayan x değeri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 10% B) 108 C) 106 D) 10³ E) 10²
1.b)
ol
A
S.:
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
S.1.a) olduğuna göre, x kaçtır? A) 6 B) 5 C) 4 S.2.A) log₂(2log (3log(x + 2))) = 1 S D) 3 E) 2 log₂(log10x) = 3 eşitliğini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 10% B) 108 C) 106 D) 10³ E) 10² 1.b) ol A S.:
Test
Yukarıda verilen dikdörtgenlerin yükseklikleri sağdan sola
doğru birer santimetre artmaktadır. En soldaki kırmızı dik-
dörtgenin yüksekliği, en sağdaki mavi dikdörtgenin yüksek-
liğinin log324 katıdır.
10.
Buna göre, yeşil dikdörtgenin yüksekliği kaç santimet-
redir?
A) log23 B) log26 C) log310 D) log312 E) log420
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
Test Yukarıda verilen dikdörtgenlerin yükseklikleri sağdan sola doğru birer santimetre artmaktadır. En soldaki kırmızı dik- dörtgenin yüksekliği, en sağdaki mavi dikdörtgenin yüksek- liğinin log324 katıdır. 10. Buna göre, yeşil dikdörtgenin yüksekliği kaç santimet- redir? A) log23 B) log26 C) log310 D) log312 E) log420
A
23.
#y=f(x) + a kori
A)-+,-
Matematik Testi
a = log,6-t
b= log1/ /2 = +
C= =In0,4
P
Yukarıda verilen a, b ve c sayılarının işaretleri sırayla
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
B), +, -
C) +, +, +
DY-, -, +
in t
3 BF
*Pasante
EX-,-,
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
A 23. #y=f(x) + a kori A)-+,- Matematik Testi a = log,6-t b= log1/ /2 = + C= =In0,4 P Yukarıda verilen a, b ve c sayılarının işaretleri sırayla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? B), +, - C) +, +, + DY-, -, + in t 3 BF *Pasante EX-,-,