Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Logaritmanın Özellikleri Soruları

EO
5.
log4 4x=log, 4
denklemini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır?
1
B) 8
C) 4
D) 1
E) 1
16
A)
U = log221
V = log374
BÖLÜM 07 Test 04
ucuer
Veu
N=log5110 2 CNC]
A) U <VAN
olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi
doğrudur?
B) N<V<U
D) V<ULAN
+t
11-12
EV N<U
78281
+t
St
T
CU<N<
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
EO 5. log4 4x=log, 4 denklemini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır? 1 B) 8 C) 4 D) 1 E) 1 16 A) U = log221 V = log374 BÖLÜM 07 Test 04 ucuer Veu N=log5110 2 CNC] A) U <VAN olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? B) N<V<U D) V<ULAN +t 11-12 EV N<U 78281 +t St T CU<N<
2
0.
A) 10
31823
het
legat H lege"
IBHI = log₂x br, IHCl = log,16 br ve A(ABC) = 5 br² 109₂* +
olduğuna göre, x in alabileceği değerler toplamı kaç-
tır?
B
B) 12
C) 17
4² = 109₂x.
0077
h²= log₂ x
X
D) 18
X
109₂4²
E) 20
1 log
42
X
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
2 0. A) 10 31823 het legat H lege" IBHI = log₂x br, IHCl = log,16 br ve A(ABC) = 5 br² 109₂* + olduğuna göre, x in alabileceği değerler toplamı kaç- tır? B B) 12 C) 17 4² = 109₂x. 0077 h²= log₂ x X D) 18 X 109₂4² E) 20 1 log 42 X
a
#
x ²1
X=-{
Buna göre, bu zin
A) 108 B) 204
29.
C) 324
28. m bir pozitif reel sayı olmak üzere
(log3+ log, m-1) log (3m)
m
1 + (log 3)³
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) log, 3
B) log m
D) log3
D) 504 E) 704
o logo
E) 1
C) logm
31.
D) I ve III
Gokmen Ogr
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
a # x ²1 X=-{ Buna göre, bu zin A) 108 B) 204 29. C) 324 28. m bir pozitif reel sayı olmak üzere (log3+ log, m-1) log (3m) m 1 + (log 3)³ ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) log, 3 B) log m D) log3 D) 504 E) 704 o logo E) 1 C) logm 31. D) I ve III Gokmen Ogr
2.
Arkeolojik kazılarda bulunan fosil ya da eserlerin
yaşlarının tespit edilebilmesi için Carbon-14 testi yapılır.
Canlının kemiklerinde bulunan Carbon-14 adındaki
radyoaktif atomlar canlının ölümünden sonra düzenli
olarak bozunur ve Carbon-12 atomuna dönüşür. Fosil
kemiğindeki bu iki cins atomların miktarları ölçülerek
fosilin yaklaşık yaşı bulunabilmektedir.
Carbon-14 oranı x olan bir fosilin yaşı
logx
log2
denklemi ile modellenmiştir.
Arkeolojik bir kazıda bulunan kemikte %80 oranında
Carbon-14 bulunmuştur.
y=-5730--
Testo
Buna göre, bulunan bu fosilin yaklaşık yaşı kaçtır?
(log,10 = 3,3 alınız.)
A) 4011
D) 1453
B) 3981
E) 1071
C) 1719
4
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
2. Arkeolojik kazılarda bulunan fosil ya da eserlerin yaşlarının tespit edilebilmesi için Carbon-14 testi yapılır. Canlının kemiklerinde bulunan Carbon-14 adındaki radyoaktif atomlar canlının ölümünden sonra düzenli olarak bozunur ve Carbon-12 atomuna dönüşür. Fosil kemiğindeki bu iki cins atomların miktarları ölçülerek fosilin yaklaşık yaşı bulunabilmektedir. Carbon-14 oranı x olan bir fosilin yaşı logx log2 denklemi ile modellenmiştir. Arkeolojik bir kazıda bulunan kemikte %80 oranında Carbon-14 bulunmuştur. y=-5730-- Testo Buna göre, bulunan bu fosilin yaklaşık yaşı kaçtır? (log,10 = 3,3 alınız.) A) 4011 D) 1453 B) 3981 E) 1071 C) 1719 4
6. Uygun şartlarda tanımlı f fonksiyonu
f(logx) = log (f(x))
eşitliğini sağlamaktadır.
f(100) = 100
Je
2
TTo³² = ot
D) 1
logn* = 100
10
logb) = = = =
lg b= 1/2
1cg₁0b = 1/2
olduğuna göre, f(log2) değeri kaçtır? 10
A) O
B) log2
E) 1 + log2
1:09. f(x)
To=b
2log2
9
SUPARA
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
6. Uygun şartlarda tanımlı f fonksiyonu f(logx) = log (f(x)) eşitliğini sağlamaktadır. f(100) = 100 Je 2 TTo³² = ot D) 1 logn* = 100 10 logb) = = = = lg b= 1/2 1cg₁0b = 1/2 olduğuna göre, f(log2) değeri kaçtır? 10 A) O B) log2 E) 1 + log2 1:09. f(x) To=b 2log2 9 SUPARA
23.
3x = 2
4y = 5
A)
eşitlikleri veriliyor.
jag en
Buna göre, log, 15 sayısının x ve y türünden eşiti aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
2 + xy
4x
ng my lapto
D)
1 + xy
X
B)
1+ 3xy
2x
neilige
E)
1 + xy
3x
+ 2xy
3x
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
23. 3x = 2 4y = 5 A) eşitlikleri veriliyor. jag en Buna göre, log, 15 sayısının x ve y türünden eşiti aşa- ğıdakilerden hangisidir? 2 + xy 4x ng my lapto D) 1 + xy X B) 1+ 3xy 2x neilige E) 1 + xy 3x + 2xy 3x
19.
2
C²+3 +666!
18 = X
-²/² + b = Lep 26!
6026
wykon
2
21
log,27! = x
log123 = y-¹
olduğuna göre,
(26
log
109,/3 (201) bop 26 let
√0 372
ifadesinin ve y türünden eşiti aşağıdakilerden
hangisidir?
A) x+y=2
B) 4x-y-5
192
√3
D) 4x + y - 5
C) x +2y-4
E) 4x + y + 6
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
19. 2 C²+3 +666! 18 = X -²/² + b = Lep 26! 6026 wykon 2 21 log,27! = x log123 = y-¹ olduğuna göre, (26 log 109,/3 (201) bop 26 let √0 372 ifadesinin ve y türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) x+y=2 B) 4x-y-5 192 √3 D) 4x + y - 5 C) x +2y-4 E) 4x + y + 6
E) 45
21.
X
X+1
2:
(2*+1 - 3*). (9.2*- 4) = 0
denklemini sağlayan x gerçel sayilarinin/carpimi
kaçtır?
9,2 2
A)-2
8
X561= 105
2
lag 2
2
ut
B) log,4
C) log43
2-X
2
3=2
D) log₂3
2-X
105² = 1052
3
3
2= 443; 2
UY
X-1
LAR
2-0-2--
1-4-1
22
21
7
4
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
E) 45 21. X X+1 2: (2*+1 - 3*). (9.2*- 4) = 0 denklemini sağlayan x gerçel sayilarinin/carpimi kaçtır? 9,2 2 A)-2 8 X561= 105 2 lag 2 2 ut B) log,4 C) log43 2-X 2 3=2 D) log₂3 2-X 105² = 1052 3 3 2= 443; 2 UY X-1 LAR 2-0-2-- 1-4-1 22 21 7 4
4.
X-1
8-x=1
log x-3
X-1 # 9-X
2010
-X--XX saj
x-370
x 3
8-
x+5
f(x) = log(x²-x-20) + log(64 - x²) + 2x - 6
X
x-138-x
2x19
6,7,9.
-5
fonksiyonunun en geniş tanım kümesinde kaç farklı tam
sayı değeri vardır?
912
4.5
416,7
6₁7
A) 2
B) 3
C)
8, X₁ ²)² = (x-5. (x+4).
P) 5
(
(x+4). (= x² +64)
-x+8)
5,-4,8
XJ5
x taro
x)-9
F
+ xy +8
x 284
log
x ve y birer t
toplamının a
A) 16
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
4. X-1 8-x=1 log x-3 X-1 # 9-X 2010 -X--XX saj x-370 x 3 8- x+5 f(x) = log(x²-x-20) + log(64 - x²) + 2x - 6 X x-138-x 2x19 6,7,9. -5 fonksiyonunun en geniş tanım kümesinde kaç farklı tam sayı değeri vardır? 912 4.5 416,7 6₁7 A) 2 B) 3 C) 8, X₁ ²)² = (x-5. (x+4). P) 5 ( (x+4). (= x² +64) -x+8) 5,-4,8 XJ5 x taro x)-9 F + xy +8 x 284 log x ve y birer t toplamının a A) 16
AYT/ Matematik
24. B hesap makinasının ekranına bir sayı yazıldıktan
sonra "log" tuşuna basılınca; bu sayının 10 tabanına
gore logaritmasının değeri, kesir kısmının yüzde birler
basamağına kadar görüntülenmektedir.
B makine ile aşağıdaki tuşlamalar yapılıyor.
103810912
bgs
60
250
24
log
log
log
1,78
E) 1,86
2,40
?
Buna göre, en son tuşlamadan sonra ekranda
görünecek sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 124-01 B) 1,38
D) 1,78
C) 1,66 0,88
25. Aşağıda ver
3|BM| = |BC
ABCD kare
gösterildiği
makasla ke
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
AYT/ Matematik 24. B hesap makinasının ekranına bir sayı yazıldıktan sonra "log" tuşuna basılınca; bu sayının 10 tabanına gore logaritmasının değeri, kesir kısmının yüzde birler basamağına kadar görüntülenmektedir. B makine ile aşağıdaki tuşlamalar yapılıyor. 103810912 bgs 60 250 24 log log log 1,78 E) 1,86 2,40 ? Buna göre, en son tuşlamadan sonra ekranda görünecek sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 124-01 B) 1,38 D) 1,78 C) 1,66 0,88 25. Aşağıda ver 3|BM| = |BC ABCD kare gösterildiği makasla ke
erden hangisi doğ-
mesi [1, ∞) aralı-
MERT
c=b²
b 53
12/20
12/21/373
11. x = √2+1 ve y = √2-1
olduğuna göre, log,y kaçtır?
A)-2
B)-1
C) 1
los √2-1
√2+1
D) 2
6
X-170
7-XX
2
2. f(x) = log.
fonksiyon
a gerçek
sidir?
A (4,
c
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
erden hangisi doğ- mesi [1, ∞) aralı- MERT c=b² b 53 12/20 12/21/373 11. x = √2+1 ve y = √2-1 olduğuna göre, log,y kaçtır? A)-2 B)-1 C) 1 los √2-1 √2+1 D) 2 6 X-170 7-XX 2 2. f(x) = log. fonksiyon a gerçek sidir? A (4, c
5.
f(x) = log (bx + c)
fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir.
AY
x=3
C)
7
Buna göre, a+b+c toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4
B) 12/12
D) 1
5514
f(x) = log₂lx-31
fonksiyonu için
log,131
1. f(x) çift fonksiyondur.
8
3
f(x) bire bir fonksiyondur.
III. x=3 doğrusuna göre simetriktir.
ifadelerinden hangiler daima doğrudur?
E)
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
5. f(x) = log (bx + c) fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir. AY x=3 C) 7 Buna göre, a+b+c toplamı aşağıdakilerden hangisidir? A) 4 B) 12/12 D) 1 5514 f(x) = log₂lx-31 fonksiyonu için log,131 1. f(x) çift fonksiyondur. 8 3 f(x) bire bir fonksiyondur. III. x=3 doğrusuna göre simetriktir. ifadelerinden hangiler daima doğrudur? E)
YAYINEVİ
7. Aşağıda f(x) = log₂(x - k) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
x = 3
7
A) log₂ (2)
D) log₂ (2)
K
A B
ABCD karesinin bir köşesi f(x) eğrisi üzerinde olup A
noktasının apsisi 7'dir.
B, C ve K doğrusal olduğuna göre, |KC| kaç br'dir?
B) log2
-f(x)
3
(²2)
E) log27
C) log2
92
2
Hoçası Çözüyor.
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
YAYINEVİ 7. Aşağıda f(x) = log₂(x - k) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. x = 3 7 A) log₂ (2) D) log₂ (2) K A B ABCD karesinin bir köşesi f(x) eğrisi üzerinde olup A noktasının apsisi 7'dir. B, C ve K doğrusal olduğuna göre, |KC| kaç br'dir? B) log2 -f(x) 3 (²2) E) log27 C) log2 92 2 Hoçası Çözüyor.
8.
Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi üzerinde tanımlı
f(x) = log₂(x + 3) − 4 = * 2y+u) = x+3
fonksiyonu bire bir ve örtendir.
24+8
Buna göre, fonksiyonunun tersi olan f¹(x) fonksi-
yonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) F¹(x) = 2*-4-3
C) f¹(x) = 2* +4+3
B) f¹(x) = 2x+4
D) f¹(x) = 2x−3+ 4
E) f¹(x) = 2+3_4
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
8. Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi üzerinde tanımlı f(x) = log₂(x + 3) − 4 = * 2y+u) = x+3 fonksiyonu bire bir ve örtendir. 24+8 Buna göre, fonksiyonunun tersi olan f¹(x) fonksi- yonu aşağıdakilerden hangisidir? A) F¹(x) = 2*-4-3 C) f¹(x) = 2* +4+3 B) f¹(x) = 2x+4 D) f¹(x) = 2x−3+ 4 E) f¹(x) = 2+3_4
9.
ÖĞREN
8.
A)
A)
3
C = 4
2-a
2
log d = 1/
109₁0₁ = 1
d
olduğuna göre, log d ifadesinin değeri kaçtır?
A) — 13
log₂x
16 log3x
işleminin sonucu kaçtır?
B) 3
->>
B) 2
D)
2a
2-a
109 9₂² =2=9₁2
e-
B)-
C)
83
109 94
a
C) 9
2 + a
2
?
log2 = a
109,0 2 = a
olduğuna göre, log504 ifadesinin a türünden eşiti aşağıda-
kilerden hangisidir?
E)
D) 3
Ull
D) 27
a
2-a
⇒d-94
C)
E) 4
E) 81
2a
2+a
+
1
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
9. ÖĞREN 8. A) A) 3 C = 4 2-a 2 log d = 1/ 109₁0₁ = 1 d olduğuna göre, log d ifadesinin değeri kaçtır? A) — 13 log₂x 16 log3x işleminin sonucu kaçtır? B) 3 ->> B) 2 D) 2a 2-a 109 9₂² =2=9₁2 e- B)- C) 83 109 94 a C) 9 2 + a 2 ? log2 = a 109,0 2 = a olduğuna göre, log504 ifadesinin a türünden eşiti aşağıda- kilerden hangisidir? E) D) 3 Ull D) 27 a 2-a ⇒d-94 C) E) 4 E) 81 2a 2+a + 1
zyt
14. x, y ve z birer pozitif gerçek sayıdır.
Bir aritmetik dizinin ardışık beş terimi sırasıyla,
a₁
an
log5, logx, logy, logz, log45
X
olduğuna göre, değeri kaçtır? logu-lagh
Z
1
3
B)
logus-logz
un
C) 3
12
H
Logun = Log =
D) 5
les x-log5
X16
5
X₁Z
45.5
8
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
E) 25
log3 =
9=10
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
zyt 14. x, y ve z birer pozitif gerçek sayıdır. Bir aritmetik dizinin ardışık beş terimi sırasıyla, a₁ an log5, logx, logy, logz, log45 X olduğuna göre, değeri kaçtır? logu-lagh Z 1 3 B) logus-logz un C) 3 12 H Logun = Log = D) 5 les x-log5 X16 5 X₁Z 45.5 8 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ E) 25 log3 = 9=10