Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Logaritmaya Giriş Soruları

8
A) 64
B) 66
da keklik
1'den 1000'e kadar olan doğal sayılar özdeş birer
karta yazıldıktan sonra tüm tamkare doğal sayılar
sarı renge, 2'nin doğal sayı kuvvetleri mavi renge
boyonaiyor. Hem sarı hem mavi renge boyanan
kartlar yeşil renkte olmaktadır.
31
C) 68
Buna göre kaç tane kartın rengi yeşil olmuş-
tur?
A) 5
B) 6
D) 70
C) 7
D) 8
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
8 A) 64 B) 66 da keklik 1'den 1000'e kadar olan doğal sayılar özdeş birer karta yazıldıktan sonra tüm tamkare doğal sayılar sarı renge, 2'nin doğal sayı kuvvetleri mavi renge boyonaiyor. Hem sarı hem mavi renge boyanan kartlar yeşil renkte olmaktadır. 31 C) 68 Buna göre kaç tane kartın rengi yeşil olmuş- tur? A) 5 B) 6 D) 70 C) 7 D) 8
10)
x-2 cm
A) 42
C
A
3x cm
B) 44
3x-1 cm
Yukarıda verilen üçgende AC kenarı ve CB kenarının
uzunlukları toplamı AB kenarından küçük olmadığı-
na göre x 'in alabileceği rakamların toplamı kaçtır?
B
C) 46
D) 48
Falma DOKUYUCU
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
10) x-2 cm A) 42 C A 3x cm B) 44 3x-1 cm Yukarıda verilen üçgende AC kenarı ve CB kenarının uzunlukları toplamı AB kenarından küçük olmadığı- na göre x 'in alabileceği rakamların toplamı kaçtır? B C) 46 D) 48 Falma DOKUYUCU
0
y
D
F-1 (x)
B
(log2log 2)
·1092
xlog 3.
f(x) = log 2-
C) 5
→x
X
AL
2
x ²107 x 2 x=(08₂
X
Şekilde f(x) = log2 ve f-1 (x) fonksiyonlarının
X=
2
-log x-2
X.2¹
grafikleri verilmiştir. OABC bir dikdörtgen olduğuna
göre IDAI kaç birimdir?
A) 3
B) 4
D) 6
2*-1.
E)7
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
0 y D F-1 (x) B (log2log 2) ·1092 xlog 3. f(x) = log 2- C) 5 →x X AL 2 x ²107 x 2 x=(08₂ X Şekilde f(x) = log2 ve f-1 (x) fonksiyonlarının X= 2 -log x-2 X.2¹ grafikleri verilmiştir. OABC bir dikdörtgen olduğuna göre IDAI kaç birimdir? A) 3 B) 4 D) 6 2*-1. E)7
17. Uygun tanım aralığında f(x) = log2x fonksiyonu veriliyor.
Buna göre, -f(x) fonksiyonunun grafiği aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A)
AY
C)
-1
O
O
AY
E)
X
X
B)
D)
AY
-1
-1 0 1
AY
1
O
-1
y
Ay
O
X
1
X
X
19. E
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
17. Uygun tanım aralığında f(x) = log2x fonksiyonu veriliyor. Buna göre, -f(x) fonksiyonunun grafiği aşağıdaki- lerden hangisidir? A) AY C) -1 O O AY E) X X B) D) AY -1 -1 0 1 AY 1 O -1 y Ay O X 1 X X 19. E
126
les 100 + los 9
2
a-2
2
Blog 3 = 9
28. log900 = a
Tword me
305
olduğuna göre, log3'ün a türünden eşiti aşağıda-
kilerden hangisidir?
9 x 74
14 x
D) 2a+3
2
8 (0
B) a +2
0-2
2
-³x
C) 2a-1
E) 2a +5
28
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
126 les 100 + los 9 2 a-2 2 Blog 3 = 9 28. log900 = a Tword me 305 olduğuna göre, log3'ün a türünden eşiti aşağıda- kilerden hangisidir? 9 x 74 14 x D) 2a+3 2 8 (0 B) a +2 0-2 2 -³x C) 2a-1 E) 2a +5 28
21. Özdeş 12 dikdörtgeni aynı düzleme şekildeki gibi
koyup farklı 2 logaritmik cetvelle yapılmış ölçümler
hizalarına yazılmıştır.
log43
0-
| | | | | | | | | | | | | || | ||__
log2a=-
tır?
A) 5
log₂3
Verilenlere göre log27(a-b) işleminin sonucu kaç-
9
B) 12/20
C) 4
log₂b
||||
D) 3
E) 2
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
21. Özdeş 12 dikdörtgeni aynı düzleme şekildeki gibi koyup farklı 2 logaritmik cetvelle yapılmış ölçümler hizalarına yazılmıştır. log43 0- | | | | | | | | | | | | | || | ||__ log2a=- tır? A) 5 log₂3 Verilenlere göre log27(a-b) işleminin sonucu kaç- 9 B) 12/20 C) 4 log₂b |||| D) 3 E) 2
n kısmına işaretleyiniz.
AYT DENEME SINAVI - 2
3. a>0 olmak üzere,
x² + (loga) x − 1 = 0
denkleminin kökleri x₁ ve x₂'dir.
1
1
+ = 2 olduğuna göre, a değeri kaçtır?
X₁ X2
A) 25 B) 5
C) √√5 D)
5
E)
25
4. Terimleri pozitif tam sayı olan ve herhangi ardışık üç teri-
seit olan a dizisi için.
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
n kısmına işaretleyiniz. AYT DENEME SINAVI - 2 3. a>0 olmak üzere, x² + (loga) x − 1 = 0 denkleminin kökleri x₁ ve x₂'dir. 1 1 + = 2 olduğuna göre, a değeri kaçtır? X₁ X2 A) 25 B) 5 C) √√5 D) 5 E) 25 4. Terimleri pozitif tam sayı olan ve herhangi ardışık üç teri- seit olan a dizisi için.
an-
√5i
+9
12. Ortak çarpanır olan pozitif terimli bir (a) geometrik di-
zisi için
a = a3 a4
eşitliği veriliyor.
Buna göre,
hangisidir?
A) a4
97
aga₁
22
B) a5
9/.r
13. xnx<(e.x²)
(6
721
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden
C) a6
B)
B
227 03
D) (²)
<Ind Tax
3-1x²
no
D) a7
eşitsizliğinin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) (e², e³)
au
"(
E) (0, e³)
E) ag
14. A noktasında bulunan bir araç geçtiği yoldan tekrar
geçmemesi şartıyla yol almaktadır.
E
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
an- √5i +9 12. Ortak çarpanır olan pozitif terimli bir (a) geometrik di- zisi için a = a3 a4 eşitliği veriliyor. Buna göre, hangisidir? A) a4 97 aga₁ 22 B) a5 9/.r 13. xnx<(e.x²) (6 721 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden C) a6 B) B 227 03 D) (²) <Ind Tax 3-1x² no D) a7 eşitsizliğinin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangi- sidir? A) (e², e³) au "( E) (0, e³) E) ag 14. A noktasında bulunan bir araç geçtiği yoldan tekrar geçmemesi şartıyla yol almaktadır. E
18.
f(x) = log(x24)(x² - 6x+8)
fonksiyonu veriliyor.
Buna göre, y = f(x) fonksiyonunun tanımlı olduğu
en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-2) (4, ∞0)
B, -2) (2, 4)
C-2)-{-√√5}] (4, ∞)
D) (-2.4)-{√5)
E) (.4)-{√5)
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
18. f(x) = log(x24)(x² - 6x+8) fonksiyonu veriliyor. Buna göre, y = f(x) fonksiyonunun tanımlı olduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir? A) (-2) (4, ∞0) B, -2) (2, 4) C-2)-{-√√5}] (4, ∞) D) (-2.4)-{√5) E) (.4)-{√5)
8. Aşağıda, uygun şartlarda tanımlı,
30
f(x) = log3x ve g(x) = log5 (x-2) fonksiyonlarının grafikleri
ve y = k doğrusu verilmiş olup, y = k doğrusunun f(x) ve
g(x) fonksiyonlarının grafiklerini kestiği noktalar sırasıyla
A ve B noktalarıdır.
Ay
1.
k
O
A) Yalnız I
2 3
KER ve IABI ifadesinin alacağı değerler için;
k = 0 için IABI= 2 br olur.
B
f(x)=log3 x
g(x)=log5 (x-2)
II. k> 0 için, k artan değerler aldığında IABI değeri artar.
5
III. IABI=-brise k <0 olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
8. Aşağıda, uygun şartlarda tanımlı, 30 f(x) = log3x ve g(x) = log5 (x-2) fonksiyonlarının grafikleri ve y = k doğrusu verilmiş olup, y = k doğrusunun f(x) ve g(x) fonksiyonlarının grafiklerini kestiği noktalar sırasıyla A ve B noktalarıdır. Ay 1. k O A) Yalnız I 2 3 KER ve IABI ifadesinin alacağı değerler için; k = 0 için IABI= 2 br olur. B f(x)=log3 x g(x)=log5 (x-2) II. k> 0 için, k artan değerler aldığında IABI değeri artar. 5 III. IABI=-brise k <0 olur. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III
3. Asya, kullandığı bilimsel hesap makinesinde n ≤ 30 olmak
üzere, her n pozitif tam sayısı için log3n değerini hesaplıyor
ve her bir değerin ya tam sayı ya da ondalıklı sayı olduğunu
görüyor. Asya; ekranda görünen değer tam sayı ise o sayıyı,
ondalıklı sayı ise o sayının tam kısmını bir kağıda yazdıktan
sonra yazdığı bu sayıların toplamını buluyor.
Buna göre, bulduğu toplamın sonucu kaçtır?
A) 53
B) 54
C) 55
D) 56
E) 57
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
3. Asya, kullandığı bilimsel hesap makinesinde n ≤ 30 olmak üzere, her n pozitif tam sayısı için log3n değerini hesaplıyor ve her bir değerin ya tam sayı ya da ondalıklı sayı olduğunu görüyor. Asya; ekranda görünen değer tam sayı ise o sayıyı, ondalıklı sayı ise o sayının tam kısmını bir kağıda yazdıktan sonra yazdığı bu sayıların toplamını buluyor. Buna göre, bulduğu toplamın sonucu kaçtır? A) 53 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57
D)*
E)
ON
M/N
3
6543NTO
- 2 koe- geen =
or
+604
50gger-4
= 1
-/2 kore + ±üggen =
21 I vore + 3 y aper
6543210
D) (3/3)
55
2,5
Buna göre, cisminin ağırlığı aşağıdaki
aralıklardan hangisinde kesinlikle olamaz?
A) (0, 1)
B)
t/k
Şekil 1
Şekil II
Şekil III
Şekil I, II ve III te özdeş silindirler verilmiş ve
içlerindeki suyun yüksekliği şekilde gösterilmiştir.
CANTO
www.sinavyayin.com
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
D)* E) ON M/N 3 6543NTO - 2 koe- geen = or +604 50gger-4 = 1 -/2 kore + ±üggen = 21 I vore + 3 y aper 6543210 D) (3/3) 55 2,5 Buna göre, cisminin ağırlığı aşağıdaki aralıklardan hangisinde kesinlikle olamaz? A) (0, 1) B) t/k Şekil 1 Şekil II Şekil III Şekil I, II ve III te özdeş silindirler verilmiş ve içlerindeki suyun yüksekliği şekilde gösterilmiştir. CANTO www.sinavyayin.com
6
d
3+9
e
f
feis
Yayınları
A) -1
B)-
Lib.
2441
1-2.
10g (+501
O
b3b
-56-6-03-12
65b-x-1
1.
5. Aşağıda f(x)=loga(bx+c) fonksiyonunun grafiği çizil-
miştir.
Sven
f-1(-2)=-5 olduğuna göre,
2
7
2
|||.
8-5
-3
-3 0
Dve Ill
O
II.
-7
D) 1
3-3
B) Yalnız II
E) 5
hua
brev-bojos.
(60)
X
os ond
Low
7
2
Co
yukarıda verilen grafik parçalarından hangileri
+2y=f-1(x) fonksiyonuna ait olabilir?
A) Yalnız I
E) I, II ve III
X
C) I ve II
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
6 d 3+9 e f feis Yayınları A) -1 B)- Lib. 2441 1-2. 10g (+501 O b3b -56-6-03-12 65b-x-1 1. 5. Aşağıda f(x)=loga(bx+c) fonksiyonunun grafiği çizil- miştir. Sven f-1(-2)=-5 olduğuna göre, 2 7 2 |||. 8-5 -3 -3 0 Dve Ill O II. -7 D) 1 3-3 B) Yalnız II E) 5 hua brev-bojos. (60) X os ond Low 7 2 Co yukarıda verilen grafik parçalarından hangileri +2y=f-1(x) fonksiyonuna ait olabilir? A) Yalnız I E) I, II ve III X C) I ve II
yısı
E) 4
4. Aşağıda verilen
1. logab = logad ise b = d dir. //
II. log₂b = log b ise a = c dir.
III. logab = log d ise ac ve b = d dir.
ifadelerinden hangileri daima doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve II
Şekild
yerleri
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
yısı E) 4 4. Aşağıda verilen 1. logab = logad ise b = d dir. // II. log₂b = log b ise a = c dir. III. logab = log d ise ac ve b = d dir. ifadelerinden hangileri daima doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) II ve III C) I ve II Şekild yerleri
1.
Logaritma
y=aX+1
nsholtlebige
10-0
e
AY
m masop
O
-
D) We ll
y=c²
Yukarıda verilen üstel fonksiyon grafiklerine göre,
1. (c-b).a>0
11. (a−b).(c-a)<0
6²) c²2² +1
+1-
III. a+b-2c>0
+-
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
my=bx5
>X
←
C) I ve III
E) I, II ve III
minut
3.
f(x)=loga(b
fonksiyonu ile ilgil
dir.
● Artan fonksiyon
● a.b.c<0
Buna göre, y=f(x)
kilerden hangisic
A)
C)
AY
AY
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
1. Logaritma y=aX+1 nsholtlebige 10-0 e AY m masop O - D) We ll y=c² Yukarıda verilen üstel fonksiyon grafiklerine göre, 1. (c-b).a>0 11. (a−b).(c-a)<0 6²) c²2² +1 +1- III. a+b-2c>0 +- ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III my=bx5 >X ← C) I ve III E) I, II ve III minut 3. f(x)=loga(b fonksiyonu ile ilgil dir. ● Artan fonksiyon ● a.b.c<0 Buna göre, y=f(x) kilerden hangisic A) C) AY AY
Sin (T(-x) Sin (371-x)
sin
22. A = sin (117T-x).
B = sin (120-2x)
2770
11T
2
D) 1/1
Sin (-2x)
eşitlikleri veriliyor.
A
Buna göre oranı aşağıdakilerden hangine eşittir?
A) cosecx
B) tanx
C) cotx
E) 1/1/2
COSX (COSX)
Sin 2X
-cex
sex, sinh
COSX
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
Sin (T(-x) Sin (371-x) sin 22. A = sin (117T-x). B = sin (120-2x) 2770 11T 2 D) 1/1 Sin (-2x) eşitlikleri veriliyor. A Buna göre oranı aşağıdakilerden hangine eşittir? A) cosecx B) tanx C) cotx E) 1/1/2 COSX (COSX) Sin 2X -cex sex, sinh COSX