Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Logaritmaya Giriş Soruları

15)
3
X Y Z
Buna göre,
1. A=In2
11. X+Z= 3.A
III. A+B=C
ya e
Yukanda verilen sanı, kırmızı ve turuncu dikdörtgen-
lerin alanlan sırası ile A, B ve C'dir.
X
D) II ve III
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve !!!
E) I, II ve III
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
15) 3 X Y Z Buna göre, 1. A=In2 11. X+Z= 3.A III. A+B=C ya e Yukanda verilen sanı, kırmızı ve turuncu dikdörtgen- lerin alanlan sırası ile A, B ve C'dir. X D) II ve III yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve !!! E) I, II ve III
Ay
B
(2-1) me 6.loge
2m-1
L=₂
C) 6
log₂k
92
(2-1).m
A
*m
m
A(k, m) noktası şekildeki gibi y = log₂x eğrisi üzerindedir.
Taralı dik üçgenin alanı 3.log,k br² olduğuna göre, A nok-
tasının apsisi kaçtır?
A) 4
B) 5
2
y = log₂x
D) 7
X
3.1ogr
E) 8
10.
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
Ay B (2-1) me 6.loge 2m-1 L=₂ C) 6 log₂k 92 (2-1).m A *m m A(k, m) noktası şekildeki gibi y = log₂x eğrisi üzerindedir. Taralı dik üçgenin alanı 3.log,k br² olduğuna göre, A nok- tasının apsisi kaçtır? A) 4 B) 5 2 y = log₂x D) 7 X 3.1ogr E) 8 10.
11.
O
Ay
2
f(x) = loga (x+2)
7
F(S) = logat
↓
((x+2) = log²
log(1 – cosx) = a
5
7
Logaritma
2
Yukarıdaki grafik f(x) = log₂ (x + b) fonksiyonuna aittir.
Buna göre, f(3) + f(3) toplamı kaçtır?
A) 26
B) 27
C) 28
y = f(x)
F(S)=1
f(3) = logas
D) 29
X
1 loga ²³ +
E) 30
f(x) = 1097
(x+2)
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
11. O Ay 2 f(x) = loga (x+2) 7 F(S) = logat ↓ ((x+2) = log² log(1 – cosx) = a 5 7 Logaritma 2 Yukarıdaki grafik f(x) = log₂ (x + b) fonksiyonuna aittir. Buna göre, f(3) + f(3) toplamı kaçtır? A) 26 B) 27 C) 28 y = f(x) F(S)=1 f(3) = logas D) 29 X 1 loga ²³ + E) 30 f(x) = 1097 (x+2)
eri
int
2
10.
TYT
E)
1.
0₂
II. CH3OH
III. HF
Dipol-indüklenmiş
A) dipol etkileşimi
B)
Yukarıdaki maddelerin yoğun fazda suda
çözünmelerinde etkin olan zayıf etkileşim türü
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Dipol-indüklenmiş
dipol etkileşimi
C) London kuvvetleri
D) London kuvvetleri
Dipol-dipol
etkileşimi
DHO
Hidrojen
bağı
Hidrojen
bağı
Dipol-dipol
etkileşimi
Hidrojen
bağr
Dipol-dipol
etkileşimi
3-A
Dipol-dipol
etkileşimi
Hidrojen
bağı
Hidrojen
bağı
Hidrojen
bağı
London
kuvvetleri
11. Ağzı açık bir kapta kaynamakta olan saf bir sıvı için
kaynama süresince çizilen;
12. XY bi
elem
elde
Bur
re
13.
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
eri int 2 10. TYT E) 1. 0₂ II. CH3OH III. HF Dipol-indüklenmiş A) dipol etkileşimi B) Yukarıdaki maddelerin yoğun fazda suda çözünmelerinde etkin olan zayıf etkileşim türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi C) London kuvvetleri D) London kuvvetleri Dipol-dipol etkileşimi DHO Hidrojen bağı Hidrojen bağı Dipol-dipol etkileşimi Hidrojen bağr Dipol-dipol etkileşimi 3-A Dipol-dipol etkileşimi Hidrojen bağı Hidrojen bağı Hidrojen bağı London kuvvetleri 11. Ağzı açık bir kapta kaynamakta olan saf bir sıvı için kaynama süresince çizilen; 12. XY bi elem elde Bur re 13.
23.
10g 3--1
-1=10), ²
61=2
= 2
100-09x
ap) = log.x
Yukanda grafikleri verilen f(x)-log,x ve
gix-logx fonksiyonlar (1, 0) noktasında
kesişmektedir.
Buna göre, (gof) değeri kaçtır?
81
A)-2
80-200
ota:))
6=2
²01
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
23. 10g 3--1 -1=10), ² 61=2 = 2 100-09x ap) = log.x Yukanda grafikleri verilen f(x)-log,x ve gix-logx fonksiyonlar (1, 0) noktasında kesişmektedir. Buna göre, (gof) değeri kaçtır? 81 A)-2 80-200 ota:)) 6=2 ²01
E) 40
e 3 farklı biyoloji kitabı bir
atik kitabının yan yana
5
42
E) =/
3.
exe
15
2
7
a ve b pozitif gerçek sayılar olmak üzere,
A)-
log, (a - b) = 5 ve log₂( )= 1
.
eşitlikleri verilmiştir.
Buna göre log,(ab) ifadesinin değeri kaçtır?
B)
ATROD
-1
21
2
C)
+1
25
2
a = 3
0=3b
D) 2/7/2
32
E) 310
5²92
7. Üzerinde 1 den xe kadar tam sayıların ya
türünde n ile n+1 tam sayılan arasında
birimdir.
35= 36²
log₂2
192
1092
13₁
3/2
Bu cetvelde 1 ile x arasındaki L
göre x kaçtır?
A) 60
B) 61
C) 62
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
E) 40 e 3 farklı biyoloji kitabı bir atik kitabının yan yana 5 42 E) =/ 3. exe 15 2 7 a ve b pozitif gerçek sayılar olmak üzere, A)- log, (a - b) = 5 ve log₂( )= 1 . eşitlikleri verilmiştir. Buna göre log,(ab) ifadesinin değeri kaçtır? B) ATROD -1 21 2 C) +1 25 2 a = 3 0=3b D) 2/7/2 32 E) 310 5²92 7. Üzerinde 1 den xe kadar tam sayıların ya türünde n ile n+1 tam sayılan arasında birimdir. 35= 36² log₂2 192 1092 13₁ 3/2 Bu cetvelde 1 ile x arasındaki L göre x kaçtır? A) 60 B) 61 C) 62
PALME
YAYINEVİ
23.
x+y
-4 A
A)
farkı kaçtır?
f(196)-f(21)
3
2
luss
B
AYT/PLM / 003/23
cloy &
y
B) 2
Yukarıdaki dik koordinat düzleminde A, B, C köşeleri
f(x) = log₂ (x + b) fonksiyonunun grafiği üzerinde olan
ABCD dörtgeni verilmiştir.
13
|AD| = 7 birim ve ABCD dörtgeninin alanı 2
olduğuna göre,
C)
A
log 5,2
5
2
D
f(x)= log₂ (x+b)
D) 3
3
+3
b=s
les no
birimkare
E) 4
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
PALME YAYINEVİ 23. x+y -4 A A) farkı kaçtır? f(196)-f(21) 3 2 luss B AYT/PLM / 003/23 cloy & y B) 2 Yukarıdaki dik koordinat düzleminde A, B, C köşeleri f(x) = log₂ (x + b) fonksiyonunun grafiği üzerinde olan ABCD dörtgeni verilmiştir. 13 |AD| = 7 birim ve ABCD dörtgeninin alanı 2 olduğuna göre, C) A log 5,2 5 2 D f(x)= log₂ (x+b) D) 3 3 +3 b=s les no birimkare E) 4
Test
est
st
st
st
5.
Noktanın Analitiği 6 Test
Doğrunun Analitigi 6 Test
Dönüşüm Geometrisi 5 Test
Prizmalar 5 Test
Prize
trainit 5 Test
Koni-Küre 6 Test
Bölüm Denemel
log325. log59
işleminin sonucu kaçtır?
A) 4
B) 10
mden 31 sayfa
sik Kalırs Kapatma
Eksik Kalmazsa Bi
hraki Haftaya
Klasiklesmis
Sorular
Slep
ton Ta
C) 16
D) 2
E) 1
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
Test est st st st 5. Noktanın Analitiği 6 Test Doğrunun Analitigi 6 Test Dönüşüm Geometrisi 5 Test Prizmalar 5 Test Prize trainit 5 Test Koni-Küre 6 Test Bölüm Denemel log325. log59 işleminin sonucu kaçtır? A) 4 B) 10 mden 31 sayfa sik Kalırs Kapatma Eksik Kalmazsa Bi hraki Haftaya Klasiklesmis Sorular Slep ton Ta C) 16 D) 2 E) 1
0. Can merdiveni çıkarken, basamaklan üçer
üçer, inerken dörder dörder iniyar.
LIX.
Çıkarken attığı adım sayısı, inerken atuğı
adım sayısından 10 fazla olduğuna göre,
merdiven kaç basamaklıdır?
A) 80
B) 90
D) 180
E) 240
C) 120
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
0. Can merdiveni çıkarken, basamaklan üçer üçer, inerken dörder dörder iniyar. LIX. Çıkarken attığı adım sayısı, inerken atuğı adım sayısından 10 fazla olduğuna göre, merdiven kaç basamaklıdır? A) 80 B) 90 D) 180 E) 240 C) 120
6. Aşağıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
y
1-
O
Buna göre,
1
(fof)(32)
·-|-
4
değeri kaça eşittir?
A) log₂ (2)
B) log, (²)
5
3
D) log₂ (2)
ertagubla
X
f(x)=logax
TEMPOSERS
3
C) log₂ (2)
E) log, (52)
8.
old
ifa
A
9.
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
6. Aşağıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. y 1- O Buna göre, 1 (fof)(32) ·-|- 4 değeri kaça eşittir? A) log₂ (2) B) log, (²) 5 3 D) log₂ (2) ertagubla X f(x)=logax TEMPOSERS 3 C) log₂ (2) E) log, (52) 8. old ifa A 9.
D) 3a
12.
log261
3
261.27
log
261
3
E) 3
+ log 27
a
|log (x + 1)| <2
keşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) (-8,8)
D) (2,8)
+ 3 =
B) (9,8)
E) (0,8)
|log (x+1) | < log a
9
3
3
SERIS
i
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
D) 3a 12. log261 3 261.27 log 261 3 E) 3 + log 27 a |log (x + 1)| <2 keşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) (-8,8) D) (2,8) + 3 = B) (9,8) E) (0,8) |log (x+1) | < log a 9 3 3 SERIS i
i
1.
Aşağıdaki eş karesel kartonlardan oluşturulan
şeklin çevresi 36x + 72 birimdir.
Şekildeki eş karesel kartonlardan birisinin ala-
ni (x² +91) birimkare olduğuna göre, x değeri
kaçtır?
A) 2
B)
2
7
D) 1/1/2
E) 4
3.
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
i 1. Aşağıdaki eş karesel kartonlardan oluşturulan şeklin çevresi 36x + 72 birimdir. Şekildeki eş karesel kartonlardan birisinin ala- ni (x² +91) birimkare olduğuna göre, x değeri kaçtır? A) 2 B) 2 7 D) 1/1/2 E) 4 3.
feis
Yayınları
8
10. (a+2).x³+(b+1).x²+(c-3).x+d=(x²+x+3).(x+4) e
olduğuna göre, a+b+c+d toplamı kaçtır?
B) 18
A) 12
C) 21
D) 25
Calo
ON
11 (1
a=
9
E) 28
12 31-18 11:00
12. Aşağıda birl
ve bu dikda
yalı karesel
-n01
D
A
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
feis Yayınları 8 10. (a+2).x³+(b+1).x²+(c-3).x+d=(x²+x+3).(x+4) e olduğuna göre, a+b+c+d toplamı kaçtır? B) 18 A) 12 C) 21 D) 25 Calo ON 11 (1 a= 9 E) 28 12 31-18 11:00 12. Aşağıda birl ve bu dikda yalı karesel -n01 D A
1. Aşağıda görülen tablonun mavi kısmı verilen x ve y
için hesaplanarak doldurulacaktır.
X
0,2
8
5
y
4,5
13
0,4
D) +, +
log y
O
B
m
n
P
Buna göre, m, n ve p sayılarının işaretleri sırasıyla aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) -, +, +
(+
E) +, -, +
C) +, -, -
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
1. Aşağıda görülen tablonun mavi kısmı verilen x ve y için hesaplanarak doldurulacaktır. X 0,2 8 5 y 4,5 13 0,4 D) +, + log y O B m n P Buna göre, m, n ve p sayılarının işaretleri sırasıyla aşağı- dakilerden hangisidir? A) -, +, + (+ E) +, -, + C) +, -, -
e
63
www.sina
19
27.
LSID
Ay
A
K
X = 3
uamolia
B) 2√3
D) √15
B
f(x)
X = 6
→X
Yukarıdaki dik koordinat düzleminde f(x) = log₂x
fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Selang
Witamol
top
x = 3 ve x = 6 doğruları f(x) fonksiyonunu A
ve B noktalarında kestiğine göre, IABI kaç
birimdir? or
A) √10
(02
E) 4
C) √14
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
e 63 www.sina 19 27. LSID Ay A K X = 3 uamolia B) 2√3 D) √15 B f(x) X = 6 →X Yukarıdaki dik koordinat düzleminde f(x) = log₂x fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Selang Witamol top x = 3 ve x = 6 doğruları f(x) fonksiyonunu A ve B noktalarında kestiğine göre, IABI kaç birimdir? or A) √10 (02 E) 4 C) √14 Diğer sayfaya geçiniz.
lik
k-
22
n
59) ACİL
Aşağıda, uygun şartlarda tanımlı,
f(x) = log3x ve g(x) = log5 (x-2) fonksiyonlarının grafikleri
ve y = k doğrusu verilmiş olup, y = k doğrusunun 1(x) ve
g(x) fonksiyonlarının grafiklerini kestiği noktalar sırasıyla
A ve B noktalarıdır.
III. IABI
0
1
ke R ve IABI ifadesinin alacağı değerler için;
1.
k = 0 için IABI = 2 br olur.
A) Yalnız !
-)+Lq²
2
II. k> 0 için, kartan değerlar aldığında IABI değeri artar..
5
3
3
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve II
br ise k <0 olur.
D) Il ve
1(x)=log.x
Legs² = k
E) I, II ve III
C) I ve ill
It
E
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
lik k- 22 n 59) ACİL Aşağıda, uygun şartlarda tanımlı, f(x) = log3x ve g(x) = log5 (x-2) fonksiyonlarının grafikleri ve y = k doğrusu verilmiş olup, y = k doğrusunun 1(x) ve g(x) fonksiyonlarının grafiklerini kestiği noktalar sırasıyla A ve B noktalarıdır. III. IABI 0 1 ke R ve IABI ifadesinin alacağı değerler için; 1. k = 0 için IABI = 2 br olur. A) Yalnız ! -)+Lq² 2 II. k> 0 için, kartan değerlar aldığında IABI değeri artar.. 5 3 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? B) I ve II br ise k <0 olur. D) Il ve 1(x)=log.x Legs² = k E) I, II ve III C) I ve ill It E