Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Periyodik Problemler Soruları

(
1.
2.
3.
xn-2-nx-12 = 0
denklemi ikinci dereceden bir bilinmeyenli
denklem olduğuna göre, bu denklemin büyük
kökü kaçtır?
16
A) - 2
n=4
B) 1 C) 2
1-2=2
X>1
x² + 4x + n-5=0
A) - 7 B)-5
4²-4.1. (0-5) =
denkleminin bir kökü 2 olduğuna göre, n kaçtır?
x² + 6x + 4 =0
D) 4
C) 3
E) 6
D) 5
E) 19
4.
KÖŞK ANADOLU LİSESİ
Wälderinden biri aşağıdakilerden
denl
ğıda
5.
A) {
C)
a
6.
Lise Matematik
Periyodik Problemler
( 1. 2. 3. xn-2-nx-12 = 0 denklemi ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem olduğuna göre, bu denklemin büyük kökü kaçtır? 16 A) - 2 n=4 B) 1 C) 2 1-2=2 X>1 x² + 4x + n-5=0 A) - 7 B)-5 4²-4.1. (0-5) = denkleminin bir kökü 2 olduğuna göre, n kaçtır? x² + 6x + 4 =0 D) 4 C) 3 E) 6 D) 5 E) 19 4. KÖŞK ANADOLU LİSESİ Wälderinden biri aşağıdakilerden denl ğıda 5. A) { C) a 6.
10. 3 kız ve 5 erkek öğrenciden oluşan bir toplulukta kızların 2
tanesi, erkeklerin 3 tanesi sarışındır.
Bu topluluktan 3 kişi seçildiğinde seçilen kişilerin tamamının
aynı cinsiyete sahip olmadığı biliniyor.
Buna göre, seçilen 3 kişiden tamamının sarışın olma
olasılığı kaçtır?
2K E
1K ZE
1
9
A)
B)
1
8
C)
²6
15
D) //
E)
1
B
Lise Matematik
Periyodik Problemler
10. 3 kız ve 5 erkek öğrenciden oluşan bir toplulukta kızların 2 tanesi, erkeklerin 3 tanesi sarışındır. Bu topluluktan 3 kişi seçildiğinde seçilen kişilerin tamamının aynı cinsiyete sahip olmadığı biliniyor. Buna göre, seçilen 3 kişiden tamamının sarışın olma olasılığı kaçtır? 2K E 1K ZE 1 9 A) B) 1 8 C) ²6 15 D) // E) 1 B
TYT MATEMATİK
17. En az bir. en çok iki çocuklu ailelerden oluşan bir grup-
taki kız çocuklarının sayısının annelerinin sayısına oranı
erkek çocuklarının sayısının babalarının sayısına
5
11
9
orani- -dir.
Buna göre, bu gruptaki iki çocuklu aile sayısının tek
çocuklu aile sayısına oranı kaçtır?
A) 44
B) 1/1/
C) 1/12
E) ²3/0
K1₂ = 5x
Kız
Anne = 11x
3
11
D).
19
Lise Matematik
Periyodik Problemler
TYT MATEMATİK 17. En az bir. en çok iki çocuklu ailelerden oluşan bir grup- taki kız çocuklarının sayısının annelerinin sayısına oranı erkek çocuklarının sayısının babalarının sayısına 5 11 9 orani- -dir. Buna göre, bu gruptaki iki çocuklu aile sayısının tek çocuklu aile sayısına oranı kaçtır? A) 44 B) 1/1/ C) 1/12 E) ²3/0 K1₂ = 5x Kız Anne = 11x 3 11 D). 19
D) 54
0.10
10.10.10
12=21
onksiyonunun
hareketli P
E) 72
ağıdakiler-
E) 8n
21
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
A) 7
3+a
B) 6
A) 1
+b
y=a+2x+b
ya=2*+3
104 (3-4)=x+b
(3+6). 6²+0+a), a ²
(x+(3+4)
25² +6²³ + 2a²+4²
(J+b) (249)
O(6²+al) +13+a?
(149)
22+ b²+²
5+ 3+4b
ifadesinin değeri kaçtır?
B) 2
y=-1+2*-1
y
D) 4
27+5-957)
12+95
12+96
4. Aşağıda f(x) = a + 2x+b fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
9+2²=1
1
C O
C) 3
E) 3
1 + £²² (0)
(+)
26+4
1
12-4
36-95
log₂ (59) b=......
016411
Buna göre, c²f-1(2b-a) ifadesinin değeri kaçtır?
24-1
= 4
a 2j-1
25=2
815
E) 5
X-122
C
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Periyodik Problemler
D) 54 0.10 10.10.10 12=21 onksiyonunun hareketli P E) 72 ağıdakiler- E) 8n 21 FEN BİLİMLERİ YAYINLARI A) 7 3+a B) 6 A) 1 +b y=a+2x+b ya=2*+3 104 (3-4)=x+b (3+6). 6²+0+a), a ² (x+(3+4) 25² +6²³ + 2a²+4² (J+b) (249) O(6²+al) +13+a? (149) 22+ b²+² 5+ 3+4b ifadesinin değeri kaçtır? B) 2 y=-1+2*-1 y D) 4 27+5-957) 12+95 12+96 4. Aşağıda f(x) = a + 2x+b fonksiyonunun grafiği verilmiştir. 9+2²=1 1 C O C) 3 E) 3 1 + £²² (0) (+) 26+4 1 12-4 36-95 log₂ (59) b=...... 016411 Buna göre, c²f-1(2b-a) ifadesinin değeri kaçtır? 24-1 = 4 a 2j-1 25=2 815 E) 5 X-122 C Diğer sayfaya geçiniz.
I. Oturum Temel Yeterlilik Testi
23. Selin'in odasındaki duvar saati üç saatte 7 dakika geri
kalmaktadır. Selin saati Pazartesi günü 12:00'de ayarlı-
yor ve tatile çıkıyor.
Selin, aynı hafta Cuma günü saat 12:00'de evde oldu-
ğuna göre, odadaki saat kaçı gösterir?
A) 08:08
B) 08:16
C) 08:32
D) 08:44
E) 09:00
12
Lise Matematik
Periyodik Problemler
I. Oturum Temel Yeterlilik Testi 23. Selin'in odasındaki duvar saati üç saatte 7 dakika geri kalmaktadır. Selin saati Pazartesi günü 12:00'de ayarlı- yor ve tatile çıkıyor. Selin, aynı hafta Cuma günü saat 12:00'de evde oldu- ğuna göre, odadaki saat kaçı gösterir? A) 08:08 B) 08:16 C) 08:32 D) 08:44 E) 09:00 12
TYT/Temel Matematik
A)
10. Aşağıdaki tablo bir kare, iki daire, üç üçgen şeklinde sıra-
lanarak doldurulmakta ve renkler iki mavi, üç turuncu sırası
ile sol üstten başlanarak sağa doğru devam etmektedir.
Buna göre, bu tabloda çizilen 69. şekil aşağıdakilerden
hangisi olur?
B)
C)
D)
123 123 123
E)
Bir kümenin en büyük elemanının yarısı o kümenin elemanı
ise bu küm
13. Aşa
-ibn
Lise Matematik
Periyodik Problemler
TYT/Temel Matematik A) 10. Aşağıdaki tablo bir kare, iki daire, üç üçgen şeklinde sıra- lanarak doldurulmakta ve renkler iki mavi, üç turuncu sırası ile sol üstten başlanarak sağa doğru devam etmektedir. Buna göre, bu tabloda çizilen 69. şekil aşağıdakilerden hangisi olur? B) C) D) 123 123 123 E) Bir kümenin en büyük elemanının yarısı o kümenin elemanı ise bu küm 13. Aşa -ibn
10. Radyoaktivite, atom çekirdeğinin tanecikler veya elektromagnetik ışımalar yayarak kendiliğinden parçalanmasıdır.
Doğada kendiliğinde radyoaktif bazı elementler vardır.
Radyoaktif elementler çeşitli işımalar yaparak bozunuma uğrar. Bu işımalardan Beta ve Alfa ışımaları ile elementlerin atom sayı-
sında şu değişiklikler oluşur;
a (alfa) işıması: Bu işıma sonucunda atom sayısı 2 azalır.
B (beta) işıması: Bu işımanın iki türü vardır.
→ Atom numarası 1 azalır.
→Atom numarası 1 artar.
Örneğin atom numarası 20 olan bir x elementi 1 a ve 1 p+¹ ışıması sonucu;
20X→ 17Y elementine dönüşür.
Bir 94Z radyoaktif elementi iki farklı durumda ışımalar yapıyor.
A) 20
1. Durum
: 94²
→
2p¹+3a+2B¹+3a .
2. Durum : 94²
→→→→2a+13+¹+2a+18+1+
Bu durumlar sonucunda atom numarası aynı olan bir başka elementin izotoplarına dönüşüyorlar. İlk kez atom numara
eşitlendiğinde 1. durumda kaç ışıma yapılmış olur?
B) 40
C) 25
D) 74
Lise Matematik
Periyodik Problemler
10. Radyoaktivite, atom çekirdeğinin tanecikler veya elektromagnetik ışımalar yayarak kendiliğinden parçalanmasıdır. Doğada kendiliğinde radyoaktif bazı elementler vardır. Radyoaktif elementler çeşitli işımalar yaparak bozunuma uğrar. Bu işımalardan Beta ve Alfa ışımaları ile elementlerin atom sayı- sında şu değişiklikler oluşur; a (alfa) işıması: Bu işıma sonucunda atom sayısı 2 azalır. B (beta) işıması: Bu işımanın iki türü vardır. → Atom numarası 1 azalır. →Atom numarası 1 artar. Örneğin atom numarası 20 olan bir x elementi 1 a ve 1 p+¹ ışıması sonucu; 20X→ 17Y elementine dönüşür. Bir 94Z radyoaktif elementi iki farklı durumda ışımalar yapıyor. A) 20 1. Durum : 94² → 2p¹+3a+2B¹+3a . 2. Durum : 94² →→→→2a+13+¹+2a+18+1+ Bu durumlar sonucunda atom numarası aynı olan bir başka elementin izotoplarına dönüşüyorlar. İlk kez atom numara eşitlendiğinde 1. durumda kaç ışıma yapılmış olur? B) 40 C) 25 D) 74
5. Sihirli Küpler: 1'den n³'e kadar doğal sayılar her sayıların her
biri bir birim küpe yazılarak, her sütun, her satır ve her köşe-
gen üzerindeki sayıların toplamı birbirine eşit olacak şekilde
tasarlanan küplerdir.
1 7
Buna göre 4x4x4'lük bir sihirli küpte bu toplam kaçtır?
A) 64
B) 120
C) 125
D) 130
E) 144
Lise Matematik
Periyodik Problemler
5. Sihirli Küpler: 1'den n³'e kadar doğal sayılar her sayıların her biri bir birim küpe yazılarak, her sütun, her satır ve her köşe- gen üzerindeki sayıların toplamı birbirine eşit olacak şekilde tasarlanan küplerdir. 1 7 Buna göre 4x4x4'lük bir sihirli küpte bu toplam kaçtır? A) 64 B) 120 C) 125 D) 130 E) 144
1.
Tüm değerlerin eşit sayıda tekrar etmediği bir veri grubundaki en çok tekrar eden her bir değer, bu veri grubunun tepe de-
geri (mod) olmaktadır.
36 öğrencinin bulunduğu bir siniftaki öğrencilerin tamamı fizik sınavına girmiş ve bu öğrencilerin tamamının bu sınavdan al-
dikian puanlara göre sayica dağılımı aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir.
+ Öğrenci sayısı
A) 4
50 55 60 65 70
Bu sınavdan alınan puanların oluşturduğu veri grubunun tepe değerleri bulunmuş ve puanian bu değerler olan öğrenci sayısının
22 olduğu görülmüştür. Ayrıca, bu sınıfta bu sınavdan 55'ten yüksek puan alan öğrenci sayısı 25 olarak hesaplanmıştır.
Buna göre, bu sınıfta bu sınavdan 50 puan alan öğrenci sayısı kaçtır?
B) 5
Puan
C) 6
D) 7
E) 8
Lise Matematik
Periyodik Problemler
1. Tüm değerlerin eşit sayıda tekrar etmediği bir veri grubundaki en çok tekrar eden her bir değer, bu veri grubunun tepe de- geri (mod) olmaktadır. 36 öğrencinin bulunduğu bir siniftaki öğrencilerin tamamı fizik sınavına girmiş ve bu öğrencilerin tamamının bu sınavdan al- dikian puanlara göre sayica dağılımı aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. + Öğrenci sayısı A) 4 50 55 60 65 70 Bu sınavdan alınan puanların oluşturduğu veri grubunun tepe değerleri bulunmuş ve puanian bu değerler olan öğrenci sayısının 22 olduğu görülmüştür. Ayrıca, bu sınıfta bu sınavdan 55'ten yüksek puan alan öğrenci sayısı 25 olarak hesaplanmıştır. Buna göre, bu sınıfta bu sınavdan 50 puan alan öğrenci sayısı kaçtır? B) 5 Puan C) 6 D) 7 E) 8
25.
S
E
V
G
Yanda 5 lambadan oluşan bir
reklam panosu gösterilmiştir.
Panodaki lambalar S lamba-
sından başlayarak yukarıdan
aşağıya doğru sırasıyla, i lam-
basından sonra ise aşağıdan
yukarıya doğru birer lamba at-
layarak yanıp sönmektedir.
Örneğin; lambalar
S-E-V-G-I-V-S-E...
sırasında yanıp söndüğünde 6. sırada yanıp sönen lam-
ba V lambasıdır.
Buna göre, 2019. sırada yanıp sönen lamba aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) S
B) E
C) V
D) G
E) İ
Lise Matematik
Periyodik Problemler
25. S E V G Yanda 5 lambadan oluşan bir reklam panosu gösterilmiştir. Panodaki lambalar S lamba- sından başlayarak yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla, i lam- basından sonra ise aşağıdan yukarıya doğru birer lamba at- layarak yanıp sönmektedir. Örneğin; lambalar S-E-V-G-I-V-S-E... sırasında yanıp söndüğünde 6. sırada yanıp sönen lam- ba V lambasıdır. Buna göre, 2019. sırada yanıp sönen lamba aşağıda- kilerden hangisidir? A) S B) E C) V D) G E) İ
2.
a ve b birbirinden farklı doğal sayılardır.
Bu sayıların en küçük ortak katı 110 olduğuna göre, bu
sayıların toplamları en fazla kaçtır?
A) 55
B) 110 C) 165
11012
155
ensio lieto top helheri
D) 220 E) 275
110 M.D
FFVIMIX
-55
165
Lise Matematik
Periyodik Problemler
2. a ve b birbirinden farklı doğal sayılardır. Bu sayıların en küçük ortak katı 110 olduğuna göre, bu sayıların toplamları en fazla kaçtır? A) 55 B) 110 C) 165 11012 155 ensio lieto top helheri D) 220 E) 275 110 M.D FFVIMIX -55 165
at
ala yös sat
ata yös sat
Nalan
ata yös sat
ata yös sat
ata yös s
galata
A
ata yös sat
al 5√5 m
ala yös sat
galata
ata yos sesekliği 2 m'dir.
15 m
gata yös
D) 23-24
galata yös
galatos sat
lata you
Şekildeki dönme dolabın yarıç you sat
Buna göre, Nalan'ın yerden yüksekliği en fazla han- yo
Vanalata you
gi iki tam sayı arasında olabilir?
os sat
A) 20-21 a yös sat
B) 21 - 22 a yös sat
galat/you
galata
E) 25-26
galata yös
2 m
gala
5√5 m, kabin yük-
yös sate
galatyö
C) 22 - 23
31/
2.
9.
galatya
Lise Matematik
Periyodik Problemler
at ala yös sat ata yös sat Nalan ata yös sat ata yös sat ata yös s galata A ata yös sat al 5√5 m ala yös sat galata ata yos sesekliği 2 m'dir. 15 m gata yös D) 23-24 galata yös galatos sat lata you Şekildeki dönme dolabın yarıç you sat Buna göre, Nalan'ın yerden yüksekliği en fazla han- yo Vanalata you gi iki tam sayı arasında olabilir? os sat A) 20-21 a yös sat B) 21 - 22 a yös sat galat/you galata E) 25-26 galata yös 2 m gala 5√5 m, kabin yük- yös sate galatyö C) 22 - 23 31/ 2. 9. galatya
GÜR YAYIN
Bir öğrenciden, 13 soruluk bir sınavda 8 soruya
yanıt vermesi istenmektedir.
Öğrencinin ilk 3 soruyu yanıtlaması zorunlu
olduğuna göre, yanıt vereceği soruları kaç
değişik biçimde seçebilir?
A) 248 B) 250
9) 252
D) 254 E) 256
Lise Matematik
Periyodik Problemler
GÜR YAYIN Bir öğrenciden, 13 soruluk bir sınavda 8 soruya yanıt vermesi istenmektedir. Öğrencinin ilk 3 soruyu yanıtlaması zorunlu olduğuna göre, yanıt vereceği soruları kaç değişik biçimde seçebilir? A) 248 B) 250 9) 252 D) 254 E) 256
1
up
INVINIAVA
T
ORIJINA
*
@
gab.
35
6
2882
Üç basamaki A2B ve B6A dogal sayılan 12 ile tam
bourmekte ve ABBC dört basamaklı sayısı 15 ile tam
bölünebilmektedir.
Buna göre, A+B+C toplamı kaçtır?
-
D) 19
A) 10
B) 15
2ab3
100
644
AB, BA, AA ve BB iki basamaklı doğal sayılar olmak
üzere
= 2,
4
21
BA
6
C) 18
3ba2
100
led s
2
D) 58,3
= 3,...
kesirlerinin ondalık gösterimlerinin tam sayı kısımları
verilmiştir.
2ab3 ve 3ba2 dört basamaklı sayılar olduğuna göre,
toplamının değeri kaçtır?
A) 59,95
= a, ...
BB
5
25,43
Burs
B) 58,75
E) 23
E) 57,05
= b, ...
C) 58,5
TYT Deneme 8
Lise Matematik
Periyodik Problemler
1 up INVINIAVA T ORIJINA * @ gab. 35 6 2882 Üç basamaki A2B ve B6A dogal sayılan 12 ile tam bourmekte ve ABBC dört basamaklı sayısı 15 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre, A+B+C toplamı kaçtır? - D) 19 A) 10 B) 15 2ab3 100 644 AB, BA, AA ve BB iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere = 2, 4 21 BA 6 C) 18 3ba2 100 led s 2 D) 58,3 = 3,... kesirlerinin ondalık gösterimlerinin tam sayı kısımları verilmiştir. 2ab3 ve 3ba2 dört basamaklı sayılar olduğuna göre, toplamının değeri kaçtır? A) 59,95 = a, ... BB 5 25,43 Burs B) 58,75 E) 23 E) 57,05 = b, ... C) 58,5 TYT Deneme 8
GS SAYISAL
e
a, b) sıralı iki-
8
4
E) 30
DGS SAYISAL
37. Bir takvimdeki aylardan birinde 5 salı, 5 çarşamba
ve 5 perşembe günü bulunmaktadır.
Buna göre, bu ayın 24. günü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sali
D) Cuma
B) Çarşamba C) Perşembe
E) Cumartesi
Lise Matematik
Periyodik Problemler
GS SAYISAL e a, b) sıralı iki- 8 4 E) 30 DGS SAYISAL 37. Bir takvimdeki aylardan birinde 5 salı, 5 çarşamba ve 5 perşembe günü bulunmaktadır. Buna göre, bu ayın 24. günü aşağıdakilerden hangisidir? A) Sali D) Cuma B) Çarşamba C) Perşembe E) Cumartesi
dir
15.25N
katıdır?
8
MATEMATIK TESTİ
5.6.
7
E) 66
3.61
kadaş ve
sör ve bu
lacak şe-
SUPARA
3. Ekrem her 6 saatte bir, Kenan her 9 saatte bir 1 adet ilaç
içmektedir.
4.
Ikisi birlikte ilk ilaçlarını pazartesi günü saat 15.00 de
içtiğine göre, ikisi birlikte 18 ilaçlarını hangi gun ve
hangi saatte içer?
Pazar, 09.00
Cumartesi, 21.00
36 saat
Ekrem
Kenan great!
C test
H
bsode
A Kitapçığı
E) Cuma, 15.00
Sy
B) Pazar, 12.00
D) Gumartesi, 18.00
19 saatte
V
72500+
4. Mbi 3gün
8. Flag 6
1-
41:21 laag
7.
16. Flag 12.gün
2 17 ilaç
18 ilag
12+18 soat
13.46
Yukarıda verilen yedi kartın her birinin arkası birer asal.
sayı ile numaralandırılmıştır.
Yan yana bulunan herhangi üç kartın numaralarının arit-
metik ortalaması birbirine esit olup kartların tamamının
humaraları toplamı 34'tür.
Buna göre, mavi renkli kartın arkasındaki numara
1. 2
Lise Matematik
Periyodik Problemler
dir 15.25N katıdır? 8 MATEMATIK TESTİ 5.6. 7 E) 66 3.61 kadaş ve sör ve bu lacak şe- SUPARA 3. Ekrem her 6 saatte bir, Kenan her 9 saatte bir 1 adet ilaç içmektedir. 4. Ikisi birlikte ilk ilaçlarını pazartesi günü saat 15.00 de içtiğine göre, ikisi birlikte 18 ilaçlarını hangi gun ve hangi saatte içer? Pazar, 09.00 Cumartesi, 21.00 36 saat Ekrem Kenan great! C test H bsode A Kitapçığı E) Cuma, 15.00 Sy B) Pazar, 12.00 D) Gumartesi, 18.00 19 saatte V 72500+ 4. Mbi 3gün 8. Flag 6 1- 41:21 laag 7. 16. Flag 12.gün 2 17 ilaç 18 ilag 12+18 soat 13.46 Yukarıda verilen yedi kartın her birinin arkası birer asal. sayı ile numaralandırılmıştır. Yan yana bulunan herhangi üç kartın numaralarının arit- metik ortalaması birbirine esit olup kartların tamamının humaraları toplamı 34'tür. Buna göre, mavi renkli kartın arkasındaki numara 1. 2