Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Polinom Kavramı Soruları

2
lemi
6
nini
2 ol-
mok-
E) 8
34
14.
15.
|OB| = 3|AO| olduğuna göre, k kaçtır?
A)-3 B)-1
C) 1
D) 3 E) 4
f(x) = (a +3)x² + (6-5a)x+4
parabolünün simetri ekseni x - 6 = 0
doğrusu olduğuna göre, a kaçtır?
A) -6
B)-3 C) 1
D) 4 E) 6
y=x²-6kx-9
parabolü y = 6kx 18 doğrusuna
A(3, a) noktasında teğet olduğuna
göre, a kaçtır?
A) -12 B)-9 C)-6 D) -4 E)-1
A (3.a)
+=3 a
-=1213
-b
4
-
26bx-9=6k-18
2-12kx+0
3²=36k+9=2
/8=2+36k
36csuk
su su
Lise Matematik
Polinom Kavramı
2 lemi 6 nini 2 ol- mok- E) 8 34 14. 15. |OB| = 3|AO| olduğuna göre, k kaçtır? A)-3 B)-1 C) 1 D) 3 E) 4 f(x) = (a +3)x² + (6-5a)x+4 parabolünün simetri ekseni x - 6 = 0 doğrusu olduğuna göre, a kaçtır? A) -6 B)-3 C) 1 D) 4 E) 6 y=x²-6kx-9 parabolü y = 6kx 18 doğrusuna A(3, a) noktasında teğet olduğuna göre, a kaçtır? A) -12 B)-9 C)-6 D) -4 E)-1 A (3.a) +=3 a -=1213 -b 4 - 26bx-9=6k-18 2-12kx+0 3²=36k+9=2 /8=2+36k 36csuk su su
E) 11
13.
P(x)
K(x)
Yukarıdaki bölme işlemine göre K(x) polinomu,
x³ +1
1.
11.
III. x - 4
X³ - x² + 1
B(x)
x² - x
ifadelerinden hangileri olabilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Lise Matematik
Polinom Kavramı
E) 11 13. P(x) K(x) Yukarıdaki bölme işlemine göre K(x) polinomu, x³ +1 1. 11. III. x - 4 X³ - x² + 1 B(x) x² - x ifadelerinden hangileri olabilir? A) Yalnız II B) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III C) I ve II
24. P(x), 4. dereceden başkatsayısı 1 olan bir polinomdur.
P(x) = P(-x)
P(3)=P(5)
P(x) polinomunun sabit terimi 47 olduğuna göre, P(x)
polinomunun katsayılar toplamı kaçtır?
D) 18
A) 8
B) 10
C) 14
E) 22
Lise Matematik
Polinom Kavramı
24. P(x), 4. dereceden başkatsayısı 1 olan bir polinomdur. P(x) = P(-x) P(3)=P(5) P(x) polinomunun sabit terimi 47 olduğuna göre, P(x) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? D) 18 A) 8 B) 10 C) 14 E) 22
43. P(x) ve Q(x) polinomlarının x + 2 ile bölünmesiyle elde edi-
len kalanlar sırasıyla -3 ve 4 tür.
polinomunun x + 2 ile bö-
Buna göre, P(x) - Q(x) çarpım
lümünden kalan kaçtır?
A)-16
B)-12 C) 0
D) 1 E) 10
7
Lise Matematik
Polinom Kavramı
43. P(x) ve Q(x) polinomlarının x + 2 ile bölünmesiyle elde edi- len kalanlar sırasıyla -3 ve 4 tür. polinomunun x + 2 ile bö- Buna göre, P(x) - Q(x) çarpım lümünden kalan kaçtır? A)-16 B)-12 C) 0 D) 1 E) 10 7
3.
V-S
128
Çiftçiye bir çuval buğdayın maliyeti P(x) = 7x4 + 5x2² +1
polinomu ile, çiftçinin bir çuval buğdaydan elde ettiği
-P(x)
unun satış fiyatı ise Q(x) polinomu ile ifade ediliyor. Çift-
-ifa-
çinin bu satıştan elde ettiği kâr ise 100-der-
-Q²(x)
desinin değerine eşittir.
Çiftçi bu satıştan kâr etmediğine göre, P(x).Q(x) + Q¹(x)
polinomunun derecesi kaçtır?
C) 6
A) 2
3-7
B) 4
0-E
D) 8
3-2
5.
E) 14
3-1
P
DUBLEKS
Lise Matematik
Polinom Kavramı
3. V-S 128 Çiftçiye bir çuval buğdayın maliyeti P(x) = 7x4 + 5x2² +1 polinomu ile, çiftçinin bir çuval buğdaydan elde ettiği -P(x) unun satış fiyatı ise Q(x) polinomu ile ifade ediliyor. Çift- -ifa- çinin bu satıştan elde ettiği kâr ise 100-der- -Q²(x) desinin değerine eşittir. Çiftçi bu satıştan kâr etmediğine göre, P(x).Q(x) + Q¹(x) polinomunun derecesi kaçtır? C) 6 A) 2 3-7 B) 4 0-E D) 8 3-2 5. E) 14 3-1 P DUBLEKS
69.
app
F
eja
X=1
11.6
66
72
af
10+ 3P (x+3)+2P (3x-1)
P (2x + 1)
1-4
= x³-4
3
olduğuna göre, P(x + 2) polinomunun x-3 ile bölü-
münden kalan kaçtır?
A)-20 B) -15 C) -10 D) -5
+ P(x+2) = P(S)
10+38 (4)
2
X-3=0
VaR
x = 3
E) -1
Lise Matematik
Polinom Kavramı
69. app F eja X=1 11.6 66 72 af 10+ 3P (x+3)+2P (3x-1) P (2x + 1) 1-4 = x³-4 3 olduğuna göre, P(x + 2) polinomunun x-3 ile bölü- münden kalan kaçtır? A)-20 B) -15 C) -10 D) -5 + P(x+2) = P(S) 10+38 (4) 2 X-3=0 VaR x = 3 E) -1
12. Baş kat sayısı 1 olan ikinci dereceden bir polino-
mun tam sayı sıfırları a ve b dir.
Kat sayıları tam sayı olan polinomun sabit terimi
42 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima
doğrudur?
A) a+b=10
B) a.b=42
D) a+b=13
C) a-b=19
E) a.b=14
8
00
A
Lise Matematik
Polinom Kavramı
12. Baş kat sayısı 1 olan ikinci dereceden bir polino- mun tam sayı sıfırları a ve b dir. Kat sayıları tam sayı olan polinomun sabit terimi 42 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? A) a+b=10 B) a.b=42 D) a+b=13 C) a-b=19 E) a.b=14 8 00 A
E) 16
11. Başkatsayısı-1 olan üçüncü dereceden bir P(x) polinomu
P(1) = 2
P(2) = 4
P(3) = 6
eşitlikleri veriliyor.
Buna göre, P(x-2) polinomunun x + 1 ile bölümünden
kalan kaçtır?
A) 68
B) 92
C) 100
D) 114
E) 116
A)
Lise Matematik
Polinom Kavramı
E) 16 11. Başkatsayısı-1 olan üçüncü dereceden bir P(x) polinomu P(1) = 2 P(2) = 4 P(3) = 6 eşitlikleri veriliyor. Buna göre, P(x-2) polinomunun x + 1 ile bölümünden kalan kaçtır? A) 68 B) 92 C) 100 D) 114 E) 116 A)
ÖZDEBİR
YAYINLARI
14, ikinci dereceden bir P(x) polinom fonksiyonu ile ilgili
olarak,
• Katsayıları {-1, 0, 1, 2, 4, 5) kümesinin
elemanlarından seçilecek.
• Katsayıları birbirinden farklı olacak.
Katsayıları toplamy pozi olacak.
bilgileri verilmektedir.
Buna göre, bu şartlara uyan kaç farklı P(x) polinomu
yazılabilir?
VAN
A) 96
D) 108
B) 100
E) 112
P(1)>0
(x₁²xxx
C) 104
+2x112
-9.
Lise Matematik
Polinom Kavramı
ÖZDEBİR YAYINLARI 14, ikinci dereceden bir P(x) polinom fonksiyonu ile ilgili olarak, • Katsayıları {-1, 0, 1, 2, 4, 5) kümesinin elemanlarından seçilecek. • Katsayıları birbirinden farklı olacak. Katsayıları toplamy pozi olacak. bilgileri verilmektedir. Buna göre, bu şartlara uyan kaç farklı P(x) polinomu yazılabilir? VAN A) 96 D) 108 B) 100 E) 112 P(1)>0 (x₁²xxx C) 104 +2x112 -9.
***.
THE CUPARE
SAINGAN
FOTTHVATE
Buna göre,
1. m, n, te R olmak üzere,
(m-5)x¹+(n+3)x³-x³-4+mnx + t = 0
ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklemdir.
ifadesinin değeri kaçtır?
C) 1
D) 3
m+n
t
KAZANIM
TESTI
A) -3 B) 0
İkinci Dereceden Denklemler - 2
22
E) 5
4. x² +8x+16-√x²
denkleminin çözü
A) Ø
B) (-8,1)
C) {-9,0}
D) {-9,1}
E) {-9,-8,0
Lise Matematik
Polinom Kavramı
***. THE CUPARE SAINGAN FOTTHVATE Buna göre, 1. m, n, te R olmak üzere, (m-5)x¹+(n+3)x³-x³-4+mnx + t = 0 ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklemdir. ifadesinin değeri kaçtır? C) 1 D) 3 m+n t KAZANIM TESTI A) -3 B) 0 İkinci Dereceden Denklemler - 2 22 E) 5 4. x² +8x+16-√x² denkleminin çözü A) Ø B) (-8,1) C) {-9,0} D) {-9,1} E) {-9,-8,0
V
3.
7
-1
- 3- c = 0
--3
10. SINIF
C-
P(x) bir polinom olmak üzere, P(a) = 0 eşitliğini sağla-
yan a gerçel sayılarına polinomun sıfırları denir.
P(x) = x³ - 4x² + 6x + m -2
a=
polinomunun sıfırlarından biri x = 2 olduğuna göre,
Sad P(-1) değeri kaçtır?montico
y cu
A)-18
C) -13
D)-10 E) -8
B)-15
3
6. P(x
-
do
34
(D
Lise Matematik
Polinom Kavramı
V 3. 7 -1 - 3- c = 0 --3 10. SINIF C- P(x) bir polinom olmak üzere, P(a) = 0 eşitliğini sağla- yan a gerçel sayılarına polinomun sıfırları denir. P(x) = x³ - 4x² + 6x + m -2 a= polinomunun sıfırlarından biri x = 2 olduğuna göre, Sad P(-1) değeri kaçtır?montico y cu A)-18 C) -13 D)-10 E) -8 B)-15 3 6. P(x - do 34 (D
A
ABCD dikdörtgeninin bir kenarı (x + 2) birim ve alanı
A(x) = (x³ - x²-x + 10) br² dir.
Buna göre, ABCD dikdörtgeninin diğer kenarı aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) x² - 2x + 3
C) x²-3x + 5
(2022-2023)
E) x² + 3x + 5
B) 10
B
6₁3=18
10. P(x+2) = x² - 6x + 2 polinomu veriliyor.
Buna göre, P(x) polinomunun (x - 1) ile bölümünden
kalan kaçtır?
A) 12
B) x² + 4x + 2
D) x²-3x - 6
C) 9
D) 8
a
PC3) 223 ²24 18
9-18+2
9+16
x=x-1=
13. Uy
f(x
f(
E) 6X=1
1461
13
A
14.
Lise Matematik
Polinom Kavramı
A ABCD dikdörtgeninin bir kenarı (x + 2) birim ve alanı A(x) = (x³ - x²-x + 10) br² dir. Buna göre, ABCD dikdörtgeninin diğer kenarı aşağı- dakilerden hangisidir? A) x² - 2x + 3 C) x²-3x + 5 (2022-2023) E) x² + 3x + 5 B) 10 B 6₁3=18 10. P(x+2) = x² - 6x + 2 polinomu veriliyor. Buna göre, P(x) polinomunun (x - 1) ile bölümünden kalan kaçtır? A) 12 B) x² + 4x + 2 D) x²-3x - 6 C) 9 D) 8 a PC3) 223 ²24 18 9-18+2 9+16 x=x-1= 13. Uy f(x f( E) 6X=1 1461 13 A 14.
2
ANADOLU LİSES
PERFORMANS ÖDEVİ
NOT:SORULARIN ALTINA ÇÖZÜMLERİ
YAPILCAKTIR.
Son teslim tarihi:
1.
P(x)=x^ xn-2+3
ifadesi bir polinom belirttiğine göre, n'nin alabi-
leceği değerler toplamı kaçtır?
P(x)=2x³-4x² +7x-6
polinomu için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
1) Derecesi 3 tür.
II) Başkatsayısı 7 dir.
III) Sabit terimi -6 dır.
IV) Katsayılar toplamı 1 dir.
3
der (P(x))=7 der (Q(x)) = 4
030
XE
Lise Matematik
Polinom Kavramı
2 ANADOLU LİSES PERFORMANS ÖDEVİ NOT:SORULARIN ALTINA ÇÖZÜMLERİ YAPILCAKTIR. Son teslim tarihi: 1. P(x)=x^ xn-2+3 ifadesi bir polinom belirttiğine göre, n'nin alabi- leceği değerler toplamı kaçtır? P(x)=2x³-4x² +7x-6 polinomu için aşağıdakilerden hangileri doğrudur? 1) Derecesi 3 tür. II) Başkatsayısı 7 dir. III) Sabit terimi -6 dır. IV) Katsayılar toplamı 1 dir. 3 der (P(x))=7 der (Q(x)) = 4 030 XE
17. Aşağıdaki tabloda bazı x değerleri için P(x) ve
Q(x) polinomlarının
değerleri verilmiştir.
X
1
2
3
0
P(x)
0
6
0
A
XJ
C) -2
Q(x)
8
0
0
B
P(x) ve Q(x) polinomları baş katsayıları 1 olan
üçüncü dereceden polinom olduklarına göre,
A+B toplamı kaçtır?
A) -6
B) -4
D) 4
E) 8
Lise Matematik
Polinom Kavramı
17. Aşağıdaki tabloda bazı x değerleri için P(x) ve Q(x) polinomlarının değerleri verilmiştir. X 1 2 3 0 P(x) 0 6 0 A XJ C) -2 Q(x) 8 0 0 B P(x) ve Q(x) polinomları baş katsayıları 1 olan üçüncü dereceden polinom olduklarına göre, A+B toplamı kaçtır? A) -6 B) -4 D) 4 E) 8
CT ve II
MERT HOCA
5. 1² = -1 oimak üzere,
f(x) = √√x³ − 3x² + 3x + 1
olduğuna göre, f(-2) değeri kaçtır?
A) √5i
B) √5
C) 5
F(X)=
f(-2) =
(-2-1)3
-27
D) i
= 3√3i
E) 5i
8. 12=-1 ol
M =
N =
veriliyor
Buna g
550
ifades
A) 30
Lise Matematik
Polinom Kavramı
CT ve II MERT HOCA 5. 1² = -1 oimak üzere, f(x) = √√x³ − 3x² + 3x + 1 olduğuna göre, f(-2) değeri kaçtır? A) √5i B) √5 C) 5 F(X)= f(-2) = (-2-1)3 -27 D) i = 3√3i E) 5i 8. 12=-1 ol M = N = veriliyor Buna g 550 ifades A) 30
SORU
n pozitif tam sayı olmak üzere,
P(x) = x36 - 8x24 + x²
20
2 +1 +1
B) 8
1.^
ifadesi bir polinomdur.
2-6
6
t
Buna göre, n nin alabileceği en büyük değer için P(√n) de-
ğeri kaçtır?
A) 4
C) 16
D) 32
X
x² = 6
26
bla
O
E) 64
Lise Matematik
Polinom Kavramı
SORU n pozitif tam sayı olmak üzere, P(x) = x36 - 8x24 + x² 20 2 +1 +1 B) 8 1.^ ifadesi bir polinomdur. 2-6 6 t Buna göre, n nin alabileceği en büyük değer için P(√n) de- ğeri kaçtır? A) 4 C) 16 D) 32 X x² = 6 26 bla O E) 64