Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Polinom Kavramı Soruları

10. Trigonometri | Durmuş Öğmen
a ve ß birer dar açı ölçüsü olmak üzere
eşitliği veriliyor.
Buna göre,
sine eşittir?
1
cos² a
A) √√√3
cos B
cos a
B) √2
- 3 = 3. tan² ß
1-3c² 73.5²3 2²
oranı
VESNICIONES
C²B
aşağıdakilerden hangi-
C) 1
4
D) 0
E)
2
Lise Matematik
Polinom Kavramı
10. Trigonometri | Durmuş Öğmen a ve ß birer dar açı ölçüsü olmak üzere eşitliği veriliyor. Buna göre, sine eşittir? 1 cos² a A) √√√3 cos B cos a B) √2 - 3 = 3. tan² ß 1-3c² 73.5²3 2² oranı VESNICIONES C²B aşağıdakilerden hangi- C) 1 4 D) 0 E) 2
P(x), Q(x) ve R(x) polinom olsun.
Rix) polinomunun sabit terimi 5, P(x + 2) polinomunun
(x-2yye bölümünden kalan 4 dür.
P(x+1)= Q(1-x). R(x-3)+2-x bağıntısı verilsin.
Q(x+1) polinomunun (x + 3)'e bölümünden kalan
B) 1
C) -1
D) 2
E)-2
Lise Matematik
Polinom Kavramı
P(x), Q(x) ve R(x) polinom olsun. Rix) polinomunun sabit terimi 5, P(x + 2) polinomunun (x-2yye bölümünden kalan 4 dür. P(x+1)= Q(1-x). R(x-3)+2-x bağıntısı verilsin. Q(x+1) polinomunun (x + 3)'e bölümünden kalan B) 1 C) -1 D) 2 E)-2
ÖRNEK - 7
Üçüncü dereceden bir P(x) polinomunun (x + 2),
(x + 3) ve (x + 5) ile bölümünden kalanlar sırasıyla
-4, -6 ve -10 dur.
P(1) =
146
P(2-x) polinomunun katsayılar toplamı 146 oldu-
ğuna göre, P(0) kaçtır?
P(x) = Q₁ (x + 2) (x+3 (x+5)
1+(8-
$)=(S)1
ÇÖZÜM
=1
Lise Matematik
Polinom Kavramı
ÖRNEK - 7 Üçüncü dereceden bir P(x) polinomunun (x + 2), (x + 3) ve (x + 5) ile bölümünden kalanlar sırasıyla -4, -6 ve -10 dur. P(1) = 146 P(2-x) polinomunun katsayılar toplamı 146 oldu- ğuna göre, P(0) kaçtır? P(x) = Q₁ (x + 2) (x+3 (x+5) 1+(8- $)=(S)1 ÇÖZÜM =1
2x
Örnek-5
Aşağıda kenar uzunlukları x in uygun değerleri için
cm türünden verilen dikdörtgenler prizması biçimin-
deki bir buzdolabı resmedilmiştir.
D
t
H
B
G
IABI = x cm
IBCI= (x + 5) cm
IAEI = (2x + 5) cm
U18
Yukarıdaki verilere göre, bu buzdolabının hacmi-
nin x türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) x³ + 3x² + 25x + 5
B) 2x³ + 15x² + 30x
C) x³ + 15x² + 35x + 25
D) 2x³ + 15x² + 25x
E) 2x³ + 5x² + 35x + 25
Lise Matematik
Polinom Kavramı
2x Örnek-5 Aşağıda kenar uzunlukları x in uygun değerleri için cm türünden verilen dikdörtgenler prizması biçimin- deki bir buzdolabı resmedilmiştir. D t H B G IABI = x cm IBCI= (x + 5) cm IAEI = (2x + 5) cm U18 Yukarıdaki verilere göre, bu buzdolabının hacmi- nin x türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) x³ + 3x² + 25x + 5 B) 2x³ + 15x² + 30x C) x³ + 15x² + 35x + 25 D) 2x³ + 15x² + 25x E) 2x³ + 5x² + 35x + 25
11. Bir P(x) polinomunun (2x - 4). (3x + 1) ile bölümün-
den elde edilen kalan (6x + 4) tür.
Buna göre, P(x) polinomunun (3x + 1) ile bölü-
münden elde edilen kalan kaçtır?
B) -1 C) 0 D) 1
A) -2
10
E) 2
Lise Matematik
Polinom Kavramı
11. Bir P(x) polinomunun (2x - 4). (3x + 1) ile bölümün- den elde edilen kalan (6x + 4) tür. Buna göre, P(x) polinomunun (3x + 1) ile bölü- münden elde edilen kalan kaçtır? B) -1 C) 0 D) 1 A) -2 10 E) 2
5. P(x) = x³ + 4ax² + 2x - 5 polinomu veriliyor.
P(x) in sabit terimi ile P(x) in katsayılar toplamının
toplamı 10 olduğuna göre, P(x) in x-2 ile bölü-
münden kalan kaçtır?
A) 76
B) 75
C) 72 D) 70 E) 68
Lise Matematik
Polinom Kavramı
5. P(x) = x³ + 4ax² + 2x - 5 polinomu veriliyor. P(x) in sabit terimi ile P(x) in katsayılar toplamının toplamı 10 olduğuna göre, P(x) in x-2 ile bölü- münden kalan kaçtır? A) 76 B) 75 C) 72 D) 70 E) 68
2
8.
2₁1"-3.1-5.1³ +11+ 7.1² +3,1² +1-
= 2√5-54-32
-12+4
der[P(x)] = 4
der[Q(x)] = 2
olduğuna göre,
Xo
der[P(x) Q(x)] = 8
II. der
.
P(x)
Q(x)
A) Yalnız I
= 2
III. der[P(x) + Q(x)] = 4
ifadelerinden hangileri/kesinlikle doğrudur?
D) I ve II
A) -8 B)-/
4+2 = 6
4-2= 7+
B) Yalnız II
ANTIKOR MATEMATIK SORU BANKASI
C)-6
E) II ve III
In
C) Yalnız III
D)-5 E)-4
nom aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3x² 18x+27
C) 3+ 18x+9
B)
DI
E) 5x² + 30x + 25
3x +9
11. P(x) ve Q(x) birer polinomdur.
3-P²(2x)-Q(6x) -x polinomunun
p³ (2x+2)
Q(x)
polinománun derecesi 1
A) -2 B)-1
6 M
P(x), Q(x)
3
Buna göre, der +
A) 3
B) 4
C) 6
kaçt
D)
ABAA C
C) 0 D)
Lise Matematik
Polinom Kavramı
2 8. 2₁1"-3.1-5.1³ +11+ 7.1² +3,1² +1- = 2√5-54-32 -12+4 der[P(x)] = 4 der[Q(x)] = 2 olduğuna göre, Xo der[P(x) Q(x)] = 8 II. der . P(x) Q(x) A) Yalnız I = 2 III. der[P(x) + Q(x)] = 4 ifadelerinden hangileri/kesinlikle doğrudur? D) I ve II A) -8 B)-/ 4+2 = 6 4-2= 7+ B) Yalnız II ANTIKOR MATEMATIK SORU BANKASI C)-6 E) II ve III In C) Yalnız III D)-5 E)-4 nom aşağıdakilerden hangisidir? A) 3x² 18x+27 C) 3+ 18x+9 B) DI E) 5x² + 30x + 25 3x +9 11. P(x) ve Q(x) birer polinomdur. 3-P²(2x)-Q(6x) -x polinomunun p³ (2x+2) Q(x) polinománun derecesi 1 A) -2 B)-1 6 M P(x), Q(x) 3 Buna göre, der + A) 3 B) 4 C) 6 kaçt D) ABAA C C) 0 D)
P(x) = (m-1)x³ + (m + n)x + k +2
polinomu sıfır polinomu olduğuna göre, m n k çarpımı
kaçtır?
A) 4
3m
k
m+1
10
+
PEKİŞTİRME TESTİ
b
11
B) 2
m=1
n=1
12
m+1
3m+12
P(x) = -2x m+1 -5x+4
ifadesi bir polinom belirttiğine göre, m'nin alabileceği tam
sayı değerleri toplamı kaçtır?
f
A) 10 B) 6
) 0
78
k=-2
A)
82
ayo 2012
C) 4
}
01/20/
E)
polinomunun derecesi kaçtır?
12
1₁-1.-2
3m+12
mrl
3m +12
m+1
1454
N-120
1+220
D) -4
P(x) = (x5-x-1)4- (x³ -x-1)6
>0
m=2,
D) 20
270
n>h
E) -6
3m+12
mty
E) 38
ATT
13
poli
A)
1/₂
1
ifac
rim
A)
37
-√√₂
34
po
m
A
Lise Matematik
Polinom Kavramı
P(x) = (m-1)x³ + (m + n)x + k +2 polinomu sıfır polinomu olduğuna göre, m n k çarpımı kaçtır? A) 4 3m k m+1 10 + PEKİŞTİRME TESTİ b 11 B) 2 m=1 n=1 12 m+1 3m+12 P(x) = -2x m+1 -5x+4 ifadesi bir polinom belirttiğine göre, m'nin alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? f A) 10 B) 6 ) 0 78 k=-2 A) 82 ayo 2012 C) 4 } 01/20/ E) polinomunun derecesi kaçtır? 12 1₁-1.-2 3m+12 mrl 3m +12 m+1 1454 N-120 1+220 D) -4 P(x) = (x5-x-1)4- (x³ -x-1)6 >0 m=2, D) 20 270 n>h E) -6 3m+12 mty E) 38 ATT 13 poli A) 1/₂ 1 ifac rim A) 37 -√√₂ 34 po m A
pimi
tam
13
12
P(x) = 3.x+¹+4.xn-2
polinomunun derecesi en fazla kaç olur?
A) 12
C) 6
D4
14
1
34
n-270
n> 2
35
122,3,5,11 3-120 n-23
o
Ma
B) 9
3>,n», 2
127,0
P(x) = 4x7 + 6x³ + 5x² + 4x³-n + 4xn-² +5
ifadesi bir polinom olduğuna göre, bu polinomun sabit te-
rimi kaçtır?
A) O
15
B) 5
C) 9
E) 3
D) 10
3-ñ 70370
n-270 2≤n
E) 28
?>n>12
3,2
2
P(x) = (2m-3)xm-4+ (m-1)x2m-3+ (4-m)x+2
polinomunun katsayıları toplamı 12 olduğuna göre, polino-
mun derecesi kaçtır?
A) 8
B) 7
C)
EX4
Co of of yo
m=5 ( 2m/3) + (²-1) +14-m) = 12
-20=12
2m +2=12
Lise Matematik
Polinom Kavramı
pimi tam 13 12 P(x) = 3.x+¹+4.xn-2 polinomunun derecesi en fazla kaç olur? A) 12 C) 6 D4 14 1 34 n-270 n> 2 35 122,3,5,11 3-120 n-23 o Ma B) 9 3>,n», 2 127,0 P(x) = 4x7 + 6x³ + 5x² + 4x³-n + 4xn-² +5 ifadesi bir polinom olduğuna göre, bu polinomun sabit te- rimi kaçtır? A) O 15 B) 5 C) 9 E) 3 D) 10 3-ñ 70370 n-270 2≤n E) 28 ?>n>12 3,2 2 P(x) = (2m-3)xm-4+ (m-1)x2m-3+ (4-m)x+2 polinomunun katsayıları toplamı 12 olduğuna göre, polino- mun derecesi kaçtır? A) 8 B) 7 C) EX4 Co of of yo m=5 ( 2m/3) + (²-1) +14-m) = 12 -20=12 2m +2=12
verilmiştir.
Aşağıdaki dik koordinat düzleminde y = f(x) parabolü
15
ol
um
O
|OA| = |OC| olduğuna göre,
A) 3
4
c) 500
B
B):
t
4
f(x)=x² + (m-3)-x-2m-3
56
|BC| oranı kaçtır?
|oc|
667
D) 9/
W
78
19 Asagid
liginda
2
Lise Matematik
Polinom Kavramı
verilmiştir. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde y = f(x) parabolü 15 ol um O |OA| = |OC| olduğuna göre, A) 3 4 c) 500 B B): t 4 f(x)=x² + (m-3)-x-2m-3 56 |BC| oranı kaçtır? |oc| 667 D) 9/ W 78 19 Asagid liginda 2
AYT | MAT
9.
P(x + 1) =
Q(2x - 5)
x² - 2x + 1
P(x) polinomunun x - 4 ile bölümünden kalan 12
olduğuna göre, Q(3x - 2) polinomunun katsayılar
toplamı kaçtır?
A) 12
B) 24
10. f fonksiyonu artan fonksiyon
olmak i
C) 32
www.tandem.karnemiz.com
a font
D) 40
E) 48
11. C
12.
F
E
F
A
Lise Matematik
Polinom Kavramı
AYT | MAT 9. P(x + 1) = Q(2x - 5) x² - 2x + 1 P(x) polinomunun x - 4 ile bölümünden kalan 12 olduğuna göre, Q(3x - 2) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? A) 12 B) 24 10. f fonksiyonu artan fonksiyon olmak i C) 32 www.tandem.karnemiz.com a font D) 40 E) 48 11. C 12. F E F A
23. P(x) bir polinom olmak üzere,
P(a) = 0 eşitliğini sağlayan a sayısına polinomunun sıfırı denir.
P ve Q polinomları
• P(x) = x - 2
• Q(x) = P(P(P²(x)))
eşitlikleri ile verilmektedir.
Buna göre,
(x-2)²
1. 0
11. 2
III. 4
sayılarından hangileri Q(x) polinomunun sıfırlarından
biridir?
A) Yalnız I
D
(D)) ve III
(x-2)²-2
(x-2)²-4₂
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve II
Lise Matematik
Polinom Kavramı
23. P(x) bir polinom olmak üzere, P(a) = 0 eşitliğini sağlayan a sayısına polinomunun sıfırı denir. P ve Q polinomları • P(x) = x - 2 • Q(x) = P(P(P²(x))) eşitlikleri ile verilmektedir. Buna göre, (x-2)² 1. 0 11. 2 III. 4 sayılarından hangileri Q(x) polinomunun sıfırlarından biridir? A) Yalnız I D (D)) ve III (x-2)²-2 (x-2)²-4₂ B) Yalnız II E) II ve III C) I ve II
17. P(x) başkatsayısı 4 olan ikinci dereceden bir polinomdur.
P(x) - 3 polinomunun tek kökü,
P(x) - 4 polinomunun köklerinden birinin 0 olduğu bilinmek-
tedir.
Buna göre, P(1) değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 2
B) 4
E) 10
C) 6
D) 8
Lise Matematik
Polinom Kavramı
17. P(x) başkatsayısı 4 olan ikinci dereceden bir polinomdur. P(x) - 3 polinomunun tek kökü, P(x) - 4 polinomunun köklerinden birinin 0 olduğu bilinmek- tedir. Buna göre, P(1) değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 2 B) 4 E) 10 C) 6 D) 8
37.
cos²x
Mal
D
A
3ICEI= IAEI, m(DEC) =
=a
A) / B) 1
2
Şekilde ABCD kare, [AC] köşegen, A, E, C noktaları doğrusal
lies naiqsons
leosto teğet netgibidig
olduğuna göre tana kaçtır?
HOLO ovimi bye
H
C) 2
B
D) -1 (E) 2
160
frib Sid pest nate ligoy
6V81-Fins
Lise Matematik
Polinom Kavramı
37. cos²x Mal D A 3ICEI= IAEI, m(DEC) = =a A) / B) 1 2 Şekilde ABCD kare, [AC] köşegen, A, E, C noktaları doğrusal lies naiqsons leosto teğet netgibidig olduğuna göre tana kaçtır? HOLO ovimi bye H C) 2 B D) -1 (E) 2 160 frib Sid pest nate ligoy 6V81-Fins
2+9)
3) ile
25. P(x) polinomunun x² - 16 ile bölümünden elde edilen bölüm Q(x)
ve kalan x- 1'dir.
Buna göre, P(x) polinomunun (x-4) ile bölümünden elde edilen
bölüm polinomu aşağıdakilerden hangisidir?
A) (x+4). Q(x) + 1
B) (x + 4). Q(x)
C) (x + 4). Q(x) - 1
D) (x-4). Q(x) + 3
E) (x-4). Q(x) + 4
B(x) x^-
Lise Matematik
Polinom Kavramı
2+9) 3) ile 25. P(x) polinomunun x² - 16 ile bölümünden elde edilen bölüm Q(x) ve kalan x- 1'dir. Buna göre, P(x) polinomunun (x-4) ile bölümünden elde edilen bölüm polinomu aşağıdakilerden hangisidir? A) (x+4). Q(x) + 1 B) (x + 4). Q(x) C) (x + 4). Q(x) - 1 D) (x-4). Q(x) + 3 E) (x-4). Q(x) + 4 B(x) x^-
76. P(3x - 7) = x² + 4x² + 6x² - 5
polinomu veriliyor.
Buna göre,
P(x³ + 3x² + 3x + 1)
(x+₁)}
polinomunun (x - (³√2+1)) ile bölümünden kalan kaç-
↓
√√2+1
tır?
A) 130 B) 121
C) 118 D) 100 E) 81
ORİJİNAL MATEMATİK - ODF
Lise Matematik
Polinom Kavramı
76. P(3x - 7) = x² + 4x² + 6x² - 5 polinomu veriliyor. Buna göre, P(x³ + 3x² + 3x + 1) (x+₁)} polinomunun (x - (³√2+1)) ile bölümünden kalan kaç- ↓ √√2+1 tır? A) 130 B) 121 C) 118 D) 100 E) 81 ORİJİNAL MATEMATİK - ODF