Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Polinom Kavramı Soruları

2.
-
p(x) = x5 - x² + x³ − x + 1 P(x-1)=(x-1)=(x-1) +4-1³-x-1-1
1 \ =(x-115- (x-1)^² + (x-1)^²-x
polinomu veriliyor.
Buna göre, P(x - 1) polinomunda x³ lü terimin katsayısı
kaçtır?
A)-20
B)-15 C) 6
D) 15
E) 20
BENIM HOCAM
Lise Matematik
Polinom Kavramı
2. - p(x) = x5 - x² + x³ − x + 1 P(x-1)=(x-1)=(x-1) +4-1³-x-1-1 1 \ =(x-115- (x-1)^² + (x-1)^²-x polinomu veriliyor. Buna göre, P(x - 1) polinomunda x³ lü terimin katsayısı kaçtır? A)-20 B)-15 C) 6 D) 15 E) 20 BENIM HOCAM
MA
3. Ünite 7. D
1. P(x), 3. dereceden bir polinom olmak üzere, P(x) poli-
nomu x-1, x-2 ve x-3 ile tam bölünüyor.
P(x + 3) polinomunun x - 2 ile bölümünden kalan
-12 olduğuna göre, P(x-3) polinomunun x-
- 1 ile
bölümünden kalan kaçtır?
PCSOF
A) 30
B) 24
C) 15
D) -15
E)-30
Lise Matematik
Polinom Kavramı
MA 3. Ünite 7. D 1. P(x), 3. dereceden bir polinom olmak üzere, P(x) poli- nomu x-1, x-2 ve x-3 ile tam bölünüyor. P(x + 3) polinomunun x - 2 ile bölümünden kalan -12 olduğuna göre, P(x-3) polinomunun x- - 1 ile bölümünden kalan kaçtır? PCSOF A) 30 B) 24 C) 15 D) -15 E)-30
2 bulunur.
(Q(x)]=2 olduğuna
x)] kaçtır?
1.
Polinomun Derecesi lle ligili İşlemler - 11
P(x) ve Q(x) birer polinom olmak üzere,
der [P3 (x).Q(x)] = 14 ve
Örnek
der[P(x)]
der[Q(x)] <= 2
olduğuna göre, der[Q(x)] kaçtır?
der
P(x)
[ Q(x)
5 ve
der[P(x)]
der[Q(x)]
olduğuna göre, der [P(x)] kaçtır?
= 2
Çözüm
der [P(x)] = m v
der [P³ (x).Q(x)
der[P(x)]
der[Q(x)]
3m+n=14
= 2
Buna göre,
3.
art
Lise Matematik
Polinom Kavramı
2 bulunur. (Q(x)]=2 olduğuna x)] kaçtır? 1. Polinomun Derecesi lle ligili İşlemler - 11 P(x) ve Q(x) birer polinom olmak üzere, der [P3 (x).Q(x)] = 14 ve Örnek der[P(x)] der[Q(x)] <= 2 olduğuna göre, der[Q(x)] kaçtır? der P(x) [ Q(x) 5 ve der[P(x)] der[Q(x)] olduğuna göre, der [P(x)] kaçtır? = 2 Çözüm der [P(x)] = m v der [P³ (x).Q(x) der[P(x)] der[Q(x)] 3m+n=14 = 2 Buna göre, 3. art
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI
1) P(x)= 3x22x28-b+3b-2 polinomu 4. dereceden ve sabit terimi 4 olan bir polinom ise
#
a-b kaçtır?
A) O
B) 1
2) der[P(x). Q(x)] = 9 ve der
D) 3
A
E) 4
= 5 olmak üzere P[Q(x)] polinomunun derecesi kaçtır?
A) 14
B) 13
C) 12
D) 11
E) 10
3) P(x) = (a - b)x2 + (a-5)x+ 3a-2b polinomu sabit polinom olduğuna göre P(2) kaçtır?
A)-10
B)-5
C) 0
D) 5
E) 10
C) 2
B) 1
P(x)
Q(x)
4) P(x) = (a-1)x² + bx + 4 ve Q(x) = (3x - 2)2 polinomları için P(x) = Q(x) olduğuna göre
a+b kaçtır?
A) 2
C) 0
D) -1
E)-2
Lise Matematik
Polinom Kavramı
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI 1) P(x)= 3x22x28-b+3b-2 polinomu 4. dereceden ve sabit terimi 4 olan bir polinom ise # a-b kaçtır? A) O B) 1 2) der[P(x). Q(x)] = 9 ve der D) 3 A E) 4 = 5 olmak üzere P[Q(x)] polinomunun derecesi kaçtır? A) 14 B) 13 C) 12 D) 11 E) 10 3) P(x) = (a - b)x2 + (a-5)x+ 3a-2b polinomu sabit polinom olduğuna göre P(2) kaçtır? A)-10 B)-5 C) 0 D) 5 E) 10 C) 2 B) 1 P(x) Q(x) 4) P(x) = (a-1)x² + bx + 4 ve Q(x) = (3x - 2)2 polinomları için P(x) = Q(x) olduğuna göre a+b kaçtır? A) 2 C) 0 D) -1 E)-2
Tümün-
sabit
P(-2
P(() = m+n = 8
P(-2) = -2min = 1
9. P(x) polinomunun x² - 2x - 3 ile bölümünden kalan
-4, x-1 ile bölümünden kalan 2 dir.
A) 2x - 4
2009
Buna göre, P(x) polinomunun x2 - 1 ile bölümün-
den kalan aşağıdakilerden hangisidir?
B) x + 5
C) 4x + 2
D) 3x - 1
E) 5x - 7
P(X) = (x-3)(x+2). Q(x) +mx+7
p(3) = 3m+n=-4
PCD
5=-4
13.
B)
9-x²
x² + 2x
x²-x
C)
D)
E) x²-2x-
3m=9
nes
007 (3
Lise Matematik
Polinom Kavramı
Tümün- sabit P(-2 P(() = m+n = 8 P(-2) = -2min = 1 9. P(x) polinomunun x² - 2x - 3 ile bölümünden kalan -4, x-1 ile bölümünden kalan 2 dir. A) 2x - 4 2009 Buna göre, P(x) polinomunun x2 - 1 ile bölümün- den kalan aşağıdakilerden hangisidir? B) x + 5 C) 4x + 2 D) 3x - 1 E) 5x - 7 P(X) = (x-3)(x+2). Q(x) +mx+7 p(3) = 3m+n=-4 PCD 5=-4 13. B) 9-x² x² + 2x x²-x C) D) E) x²-2x- 3m=9 nes 007 (3
X
der[P(x² + x) Q³(5x)] = 16
P(3x + 1)
Q(x² + x)
der
= 1
P(x) = m
Q(x)=n
eşitlikleri veriliyor.
Buna göre, der [p² (x3 + x) + 4. Q³ (x² + x)] ifade-
sinin sonucu kaçtır?
#05 26
A) 56 B) 48
E) 30
C) 42 (3
D36
Lise Matematik
Polinom Kavramı
X der[P(x² + x) Q³(5x)] = 16 P(3x + 1) Q(x² + x) der = 1 P(x) = m Q(x)=n eşitlikleri veriliyor. Buna göre, der [p² (x3 + x) + 4. Q³ (x² + x)] ifade- sinin sonucu kaçtır? #05 26 A) 56 B) 48 E) 30 C) 42 (3 D36
En yüksek dereceli teriminin kat sayısı 1 clan P(x) polinomu
ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
P(2x) in P(x) ile bölümünden elde edilen bölüm 8'dir.
P(x)
x²-x-6
bir polinomdur.
• P(x) in katsayılarının toplamı - 12'dir. P(2)=-96
Buna göre, P(2) kaçtır?
A) - 18
-1.4.1
P(2x)=8f(x)
P(1)=-12
B) - 16
C) - 12
D) - 10
E)-8
pa. (x-3). (x+2). (x-1)
X-3) (x+2)
olmak üzere.
-6-18-4)=_n
(1-4).
Lise Matematik
Polinom Kavramı
En yüksek dereceli teriminin kat sayısı 1 clan P(x) polinomu ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. P(2x) in P(x) ile bölümünden elde edilen bölüm 8'dir. P(x) x²-x-6 bir polinomdur. • P(x) in katsayılarının toplamı - 12'dir. P(2)=-96 Buna göre, P(2) kaçtır? A) - 18 -1.4.1 P(2x)=8f(x) P(1)=-12 B) - 16 C) - 12 D) - 10 E)-8 pa. (x-3). (x+2). (x-1) X-3) (x+2) olmak üzere. -6-18-4)=_n (1-4).
MATIA
N
ATIM
Soru 9
x=a
P(x) polinomunun x-a ile bölümünden kalan 2,
P(x) polinomunun x + b-1-ile bölümünden kalan -4,
P(x) polinomunun x2 - (a - b)x - ab ile bölümünden kalan
x+b-1=0
-x + 3 tür.
01 +10=1-7=-64
Buna göre, a + b toplamı kaçtır?
P(a) - 2
P(1-6-x) = -4
P(-6)=-4
65 GÜNDE
AYT MATEMATİK
P(x) = (x²-a-b)x - ab). Bx) - X+3
-a
+6
X
X
x=1-b
P(x) = (x₂-a)/²*²6). sut_x+3
X=α-> P(a) = -0+3=2
X = -b > P(-6) = b+3 = -4
6=-71
-0=-/
a=1/
.
REHBER
B
la
3
MATEMA
Lise Matematik
Polinom Kavramı
MATIA N ATIM Soru 9 x=a P(x) polinomunun x-a ile bölümünden kalan 2, P(x) polinomunun x + b-1-ile bölümünden kalan -4, P(x) polinomunun x2 - (a - b)x - ab ile bölümünden kalan x+b-1=0 -x + 3 tür. 01 +10=1-7=-64 Buna göre, a + b toplamı kaçtır? P(a) - 2 P(1-6-x) = -4 P(-6)=-4 65 GÜNDE AYT MATEMATİK P(x) = (x²-a-b)x - ab). Bx) - X+3 -a +6 X X x=1-b P(x) = (x₂-a)/²*²6). sut_x+3 X=α-> P(a) = -0+3=2 X = -b > P(-6) = b+3 = -4 6=-71 -0=-/ a=1/ . REHBER B la 3 MATEMA
3
CAP-
M
9
Köşelerinin koordinatları A(-5, -1), B(-2, 4) ve C(2, 2) olan
ABC üçgeninde V. kenarortayını taşıyan doğrunun denk-
lemini bulunuz.
A(S-1)
(-2,4)
-
0 + S
(0,3)
3+1/4
S
4-B 5-D 6-B 7-A 8-B
(2,2)
Lise Matematik
Polinom Kavramı
3 CAP- M 9 Köşelerinin koordinatları A(-5, -1), B(-2, 4) ve C(2, 2) olan ABC üçgeninde V. kenarortayını taşıyan doğrunun denk- lemini bulunuz. A(S-1) (-2,4) - 0 + S (0,3) 3+1/4 S 4-B 5-D 6-B 7-A 8-B (2,2)
3.
24
P(x)=x10-a +xa+2 +5
24
10-070
10%, a
10,9.8.--
2
2009
polinomu veriliyor.
Buna göre, polinomun derecesinin alabileceği en küçük
değer ile en büyük değerin toplamı kaçtır?
A) 10
B) 12
C 26
D) 28
24 7,3
942
E) 30
Lise Matematik
Polinom Kavramı
3. 24 P(x)=x10-a +xa+2 +5 24 10-070 10%, a 10,9.8.-- 2 2009 polinomu veriliyor. Buna göre, polinomun derecesinin alabileceği en küçük değer ile en büyük değerin toplamı kaçtır? A) 10 B) 12 C 26 D) 28 24 7,3 942 E) 30
18. çüncü dereceden bir P(x) polinomu ile ilgili,
P(x) polinomunun kökleri (sıfırları) – 1, 1 ve 3'tür.
P(x) polinomunun sabit terimi 6'dır.
bilgileri veriliyor.
Buna göre, P(4) değeri kaçtır?
A) 18
B) 20
C) 24 D) 28
E) 30
Lise Matematik
Polinom Kavramı
18. çüncü dereceden bir P(x) polinomu ile ilgili, P(x) polinomunun kökleri (sıfırları) – 1, 1 ve 3'tür. P(x) polinomunun sabit terimi 6'dır. bilgileri veriliyor. Buna göre, P(4) değeri kaçtır? A) 18 B) 20 C) 24 D) 28 E) 30
polinom olmak üzere,
polinomunun derecesi
E) 7
JINAL
ORIJIN
YINLARI
der(P(x) + Q(x)) = 2
INIAVA
(P(x) - Q(x)) = 2 X
). Q(x)) = 4 ✓
angileri her zaman
B) Yaln
E) 6
D) I ve III
6. P(x) ve Q(x) birer polinom olmak üzere
der(P(x)) = der(Q(x)) = 2
olduğuna göre,
erecesi
EI, II ve III
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
A) Yalnız
4. P(x), Q(x) ve K(x) bire
der(P(x)) = 6, der(Q(x)) =
1. der(P(2x)) = 12'dir.
II. der(K(x)) = 4'tür.
III. der(Q(4x³ + 1)) = 6'dır.
5. P(x) bir polinom olmak üzere
1. P(x) = -6 ise der(P(x)) = 0'dir.
II. P(x) = 0 ise der(P(x)) = 0'dır. ✓
III. P(x) = (a - 2).x²+
a, der(P(x)) = 0 ise a=2'dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
(D) ve III
C) I ve Il
E) I, II ve III
9.
P(x) = x + 5%
polinomu veriliyor.
Buna göre, der(P(P(x
A) 6
B) 9
Lise Matematik
Polinom Kavramı
polinom olmak üzere, polinomunun derecesi E) 7 JINAL ORIJIN YINLARI der(P(x) + Q(x)) = 2 INIAVA (P(x) - Q(x)) = 2 X ). Q(x)) = 4 ✓ angileri her zaman B) Yaln E) 6 D) I ve III 6. P(x) ve Q(x) birer polinom olmak üzere der(P(x)) = der(Q(x)) = 2 olduğuna göre, erecesi EI, II ve III ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Yalnız II A) Yalnız 4. P(x), Q(x) ve K(x) bire der(P(x)) = 6, der(Q(x)) = 1. der(P(2x)) = 12'dir. II. der(K(x)) = 4'tür. III. der(Q(4x³ + 1)) = 6'dır. 5. P(x) bir polinom olmak üzere 1. P(x) = -6 ise der(P(x)) = 0'dir. II. P(x) = 0 ise der(P(x)) = 0'dır. ✓ III. P(x) = (a - 2).x²+ a, der(P(x)) = 0 ise a=2'dir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II (D) ve III C) I ve Il E) I, II ve III 9. P(x) = x + 5% polinomu veriliyor. Buna göre, der(P(P(x A) 6 B) 9
mak üzere
8.
7. P(x) bir polinom olmak üzere
1. der(P(x)) = 3 ise der(P(x²)) = 6'dir.
II. der(P(x)) = 4 ise der(P³(x)) = 7'dir.
III. der(P(x)) = 2 ise der(P4(x³)) = 24'tür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
UROP
KAZANIMLARLA ÖĞRETEN SO
E) I, II ve III
P(x) = (x+3)5. (x²+2)4.
7
C) I ve II
11.
Lise Matematik
Polinom Kavramı
mak üzere 8. 7. P(x) bir polinom olmak üzere 1. der(P(x)) = 3 ise der(P(x²)) = 6'dir. II. der(P(x)) = 4 ise der(P³(x)) = 7'dir. III. der(P(x)) = 2 ise der(P4(x³)) = 24'tür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II UROP KAZANIMLARLA ÖĞRETEN SO E) I, II ve III P(x) = (x+3)5. (x²+2)4. 7 C) I ve II 11.
6.
E) Ekran ve açma-kapama düğmesinin çevreleri toplamı
ka
xk-x
A) -4
P(-2).
49
wallpa
Bir P(x) polinomunun x² - 4 ile bölümünden kalan
(k-1)x-6 ve 2x + 4 ile bölümünden kalan 4'tür.
Buna göre, k kaçtır?
B)-2
C) 0 D) 2 E) 4
Lise Matematik
Polinom Kavramı
6. E) Ekran ve açma-kapama düğmesinin çevreleri toplamı ka xk-x A) -4 P(-2). 49 wallpa Bir P(x) polinomunun x² - 4 ile bölümünden kalan (k-1)x-6 ve 2x + 4 ile bölümünden kalan 4'tür. Buna göre, k kaçtır? B)-2 C) 0 D) 2 E) 4
6. der (P(x)) = 6
ve
der (Q(x)) = 4
hangileri doğrudur?
ise aşağıdakilerden
1) der (3P(x).2Q(x)) =
II) der (P²(x).Q(x³ +1)) =
III) der (P(2x4 -x):Q5(x)) = 4
IV) der (P³ (x²)+Q¹0 (2x-1))=76
A) I
B) III, IV
C) II,III
D) I, II, IV E) Hepsi
Lise Matematik
Polinom Kavramı
6. der (P(x)) = 6 ve der (Q(x)) = 4 hangileri doğrudur? ise aşağıdakilerden 1) der (3P(x).2Q(x)) = II) der (P²(x).Q(x³ +1)) = III) der (P(2x4 -x):Q5(x)) = 4 IV) der (P³ (x²)+Q¹0 (2x-1))=76 A) I B) III, IV C) II,III D) I, II, IV E) Hepsi
B
00
19. P(x) ve Q(x) polinomları için,
P(x. Q(x) polinomunun derecesi 6,
16
P(x)
Q(x)
B
x/₁
polinomunun derecesi 8
B
sig
ī
olduğuna göre, P(x) + 4. Q(x) polinomunun de-
recesi kaçtır? malcot
A) 4
B) 5
C) 6
MT
D) 7 E) 8
6.
Lise Matematik
Polinom Kavramı
B 00 19. P(x) ve Q(x) polinomları için, P(x. Q(x) polinomunun derecesi 6, 16 P(x) Q(x) B x/₁ polinomunun derecesi 8 B sig ī olduğuna göre, P(x) + 4. Q(x) polinomunun de- recesi kaçtır? malcot A) 4 B) 5 C) 6 MT D) 7 E) 8 6.