Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri Soruları

30
213
((3)
16. x = (0, x) olmak üzere,
sinx – cosx
2
sinx - cosx sinx + cosx
eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaç-
tır?
5
7x
3μ
A)
B)
4
6
4n
D)
sin-cos²= 25incos
-2cos2x = sin 2x
4
3
4-D
tore F
ww21 SE31
2-D 3-D
1-C
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
30 213 ((3) 16. x = (0, x) olmak üzere, sinx – cosx 2 sinx - cosx sinx + cosx eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaç- tır? 5 7x 3μ A) B) 4 6 4n D) sin-cos²= 25incos -2cos2x = sin 2x 4 3 4-D tore F ww21 SE31 2-D 3-D 1-C
29.
A
572²²1
Matematik
cos²(12°) - 7sin²(129) + 8sin (129)
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) sin42°
B) cos36°
D) cos72°
E) sin68°
1-5²75²
4-8512 +85²12
+4x
Th
18 - 21/3 +
are sin (4-Sin 36)
Fr
A
C) sin24°
N
^/^
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
29. A 572²²1 Matematik cos²(12°) - 7sin²(129) + 8sin (129) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) sin42° B) cos36° D) cos72° E) sin68° 1-5²75² 4-8512 +85²12 +4x Th 18 - 21/3 + are sin (4-Sin 36) Fr A C) sin24° N ^/^
:
FYA:
Reha APAYDIN
Irfan PURTUL
İsmail ÜNALDI
Engin ONÜÇ
Fatma KERVANKIRAN
B
sinx - cos10° + cosx - sin10° = cos20°
denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) {30°, 150°)
B) {40°, 80°}
27. x= [0°, 180°] için,
D){60°, 100°)
45k
E) (60°, 120"}
shro
Sin
(x+10) =
Y+10= 70+360k
X=1+360k
xx+10= 110 +360k
|x = 120+36-4e
3k
GÖR
Fi
C) {50°, 90°)
MATEMATIK:
Hidayet DEM
KALMA
AN
maksızı
ktır.
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
: FYA: Reha APAYDIN Irfan PURTUL İsmail ÜNALDI Engin ONÜÇ Fatma KERVANKIRAN B sinx - cos10° + cosx - sin10° = cos20° denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) {30°, 150°) B) {40°, 80°} 27. x= [0°, 180°] için, D){60°, 100°) 45k E) (60°, 120"} shro Sin (x+10) = Y+10= 70+360k X=1+360k xx+10= 110 +360k |x = 120+36-4e 3k GÖR Fi C) {50°, 90°) MATEMATIK: Hidayet DEM KALMA AN maksızı ktır.
X
X
r ve
A
Matematik
28. Bir robotik yarışmada, ABCD dikdörtgeni şeklindeki
bölgenin E ve F noktalarında bayraklar vardır. Bayrak-
ların ikisini de en kısa sürede alan oyuncu oyunu ka-
zanacaktır.
D
5
F
3
A
B
Bu yarışmaya robotuyla katılan Âkif, A noktasından
başlayıp önce E noktasındaki sonra da F noktasında-
ki bayrağı alıyor. Anıl'ın robotu ise [AE] ile pozitif yön-
de a derecelik açı yapacak şekilde A noktasından baş-
layıp önce F, sonra da E noktasındaki bayrağı alıyor.
|BE| = |EC|, |AD| = 4 metre, |DF| = 5 metre ve
|CF|= 3 metredir.
Âkif ve Anıl'ın robotlarının hızları eşit olduğuna göre,
1. Oyunu Anıl kazanmıştır.
24
L'dir.
II. cota =
11
III. a <45°dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
C) I ve II
A) Yalnız I
D) I ve III
E
E) I, II ve III
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
X X r ve A Matematik 28. Bir robotik yarışmada, ABCD dikdörtgeni şeklindeki bölgenin E ve F noktalarında bayraklar vardır. Bayrak- ların ikisini de en kısa sürede alan oyuncu oyunu ka- zanacaktır. D 5 F 3 A B Bu yarışmaya robotuyla katılan Âkif, A noktasından başlayıp önce E noktasındaki sonra da F noktasında- ki bayrağı alıyor. Anıl'ın robotu ise [AE] ile pozitif yön- de a derecelik açı yapacak şekilde A noktasından baş- layıp önce F, sonra da E noktasındaki bayrağı alıyor. |BE| = |EC|, |AD| = 4 metre, |DF| = 5 metre ve |CF|= 3 metredir. Âkif ve Anıl'ın robotlarının hızları eşit olduğuna göre, 1. Oyunu Anıl kazanmıştır. 24 L'dir. II. cota = 11 III. a <45°dir. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Yalnız II C) I ve II A) Yalnız I D) I ve III E E) I, II ve III
34. Analitik düzlemde A(-2, 9) ve B(2, 3) noktaları veriliyor.
Buna göre, A ve B noktalarına eşit uzaklıktaki noktaların
geometrik yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3x + 2y - 12 = 0
B) 3x-2y+12=0
C) 3x + 2y - 18 = 0
D) 2x-3y-18=0
E) 2x - 3y + 18 = 0
Bu
A
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
34. Analitik düzlemde A(-2, 9) ve B(2, 3) noktaları veriliyor. Buna göre, A ve B noktalarına eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 3x + 2y - 12 = 0 B) 3x-2y+12=0 C) 3x + 2y - 18 = 0 D) 2x-3y-18=0 E) 2x - 3y + 18 = 0 Bu A
B
MATEMATİK TESTİ
38.
A
Özdeş iskambil kağıtları kullanılarak özdeş üçgenler-
le yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi bir kule yapılıyor.
|AB| = 6 birim, |HB| = 5 birim
olduğuna göre, cos2a değeri kaçtır?
7
18
24
-24
A)
B)-
C).
D).
E)
25
7
25
18
TEST 01
tasından yola
onra E, 17 sa
dir.
tan kaç
3
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
B MATEMATİK TESTİ 38. A Özdeş iskambil kağıtları kullanılarak özdeş üçgenler- le yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi bir kule yapılıyor. |AB| = 6 birim, |HB| = 5 birim olduğuna göre, cos2a değeri kaçtır? 7 18 24 -24 A) B)- C). D). E) 25 7 25 18 TEST 01 tasından yola onra E, 17 sa dir. tan kaç 3
0
cos215-cos 15
ifadesinin değeri kaçtır?
A) 1/12
B) =/
14.
cot20-m olmak üzere,
1
√3
+
cos10 sin10
ifadesinin m türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
D) 2
A) m
B) 2m
C) 4m
E)
15.
C)
6
B(3, 4)
E+
if
A
18
19
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
0 cos215-cos 15 ifadesinin değeri kaçtır? A) 1/12 B) =/ 14. cot20-m olmak üzere, 1 √3 + cos10 sin10 ifadesinin m türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? D) 2 A) m B) 2m C) 4m E) 15. C) 6 B(3, 4) E+ if A 18 19
3 30.
3.4
1.
88
5
88
54
-101-100
.4
5|8
rice
N
aloe
8
3 F 5
9
B
7-1
14
ABCD kare
6
8
m(FAE) = aº cat, a+b+ x =50
|EC| = |EB|
|DF|= 3 birim
7,84 28
2250
126
|AB| = 8 birim
20
olduğuna göre, cota kaçtır?
1
A)
√3
B)
C)
D)
2
4
E)
448
12
Ay
7.4
A
aº
C
8
4
E
13
5
5/10
?!~!
A
Yub
3/67/6
L
14
13
64
19
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
3 30. 3.4 1. 88 5 88 54 -101-100 .4 5|8 rice N aloe 8 3 F 5 9 B 7-1 14 ABCD kare 6 8 m(FAE) = aº cat, a+b+ x =50 |EC| = |EB| |DF|= 3 birim 7,84 28 2250 126 |AB| = 8 birim 20 olduğuna göre, cota kaçtır? 1 A) √3 B) C) D) 2 4 E) 448 12 Ay 7.4 A aº C 8 4 E 13 5 5/10 ?!~! A Yub 3/67/6 L 14 13 64 19
losret
((²5¹)
-coxy And
sinx.cos x sinx cosx
drets
1 sinx+cosx 2
eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı
kaçtır?
A) 1 B) 5 C) 71 D) R
7t
E) 2T
2018/AYT
mixes
5. Aşağıda, O merkezli yarıçapı 1 birim olan ya-
rim çember ile OAB ve ODC dik üçgenleri gös-
terilmiştir. A ve C noktaları hem OAB üçgeninin
+90u"!
hem de u
X=
Trigonometri
TVN
. 0<x< olmak üzere,
52
2x= 1351180K
s^+ch=1
1- Losx-3003²4
Sin2
Cosy
31
Hacosx)
3+) 8. 0 ≤x≤
sin x 1
.
3
342
3+1=Kaçur?
denklemin
T
3
STOLx
Cosy.
3
Sin
X = 12/5/1
717
14-TJ
nd
D
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
losret ((²5¹) -coxy And sinx.cos x sinx cosx drets 1 sinx+cosx 2 eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? A) 1 B) 5 C) 71 D) R 7t E) 2T 2018/AYT mixes 5. Aşağıda, O merkezli yarıçapı 1 birim olan ya- rim çember ile OAB ve ODC dik üçgenleri gös- terilmiştir. A ve C noktaları hem OAB üçgeninin +90u"! hem de u X= Trigonometri TVN . 0<x< olmak üzere, 52 2x= 1351180K s^+ch=1 1- Losx-3003²4 Sin2 Cosy 31 Hacosx) 3+) 8. 0 ≤x≤ sin x 1 . 3 342 3+1=Kaçur? denklemin T 3 STOLx Cosy. 3 Sin X = 12/5/1 717 14-TJ nd D
29
1-25²-2 (sinces)
sin (6x) cos (6x)
2
= 8 sin x
sin (2x)
cos (2x)
denklemini sağlayan farklı x değerlerinin toplamı kaçtır?
7π
5πt
13T
A) T
B)
C)
D) 2π
E)
3
6
6
cos 22. cosud - sin 22. sin 42
(c²-5²) ( c²(26) - 5² (24)
3π
≤x≤
2
olmak üzere,
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
29 1-25²-2 (sinces) sin (6x) cos (6x) 2 = 8 sin x sin (2x) cos (2x) denklemini sağlayan farklı x değerlerinin toplamı kaçtır? 7π 5πt 13T A) T B) C) D) 2π E) 3 6 6 cos 22. cosud - sin 22. sin 42 (c²-5²) ( c²(26) - 5² (24) 3π ≤x≤ 2 olmak üzere,
Sin&x= 2.sin4x
Sin 8x
Sin4x
2
7.
0≤x≤ 2π olmak üzere,
sin6x cos6x
+
sin2x cos2x
=2
olduğuna göre, sin²(2x)'in değeri kaçtır?
A)-²/2
3
B)
C) 1/1/2
D)=1/13
ship
Aşağıdaki koordinat düzleminde birim çember verilmiştir.
y
B(0,1)
IVGR
Sind
=2
E)
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
Sin&x= 2.sin4x Sin 8x Sin4x 2 7. 0≤x≤ 2π olmak üzere, sin6x cos6x + sin2x cos2x =2 olduğuna göre, sin²(2x)'in değeri kaçtır? A)-²/2 3 B) C) 1/1/2 D)=1/13 ship Aşağıdaki koordinat düzleminde birim çember verilmiştir. y B(0,1) IVGR Sind =2 E)
16.
Sin 110
cos110
B
Et
AYT/ Matematik
T
≤x≤ 2π olmak üzere,
2
|sin2x = fan110°. sin 200°
Sulle-sin 20
eşitliğini sağlayan kaç farklı x değeri vardır?
46.70
A) 4
B) 5
C) 8
D) 10
2512X-803X-70
sinto
co570
3
16
25
tona-torb
1+ton. tonb
B
780
3
E) 12
Cox 20
vi
18. a
18
5
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
16. Sin 110 cos110 B Et AYT/ Matematik T ≤x≤ 2π olmak üzere, 2 |sin2x = fan110°. sin 200° Sulle-sin 20 eşitliğini sağlayan kaç farklı x değeri vardır? 46.70 A) 4 B) 5 C) 8 D) 10 2512X-803X-70 sinto co570 3 16 25 tona-torb 1+ton. tonb B 780 3 E) 12 Cox 20 vi 18. a 18 5
23. Aşağıda verilen bir merdiven yer ile 50°lik açı yapacak şekilde
A noktasından yere dik konumda olan ağaca yaslandırılmıştır.
A
Posso
50°
C
B
|AB| = 1 + cos80 olduğuna göre, |BC| aşağıdakilerden hangis
dir?
A) 2.cos40
B) tan20
C) 2.sin40
D) sin80
E) cos80
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
23. Aşağıda verilen bir merdiven yer ile 50°lik açı yapacak şekilde A noktasından yere dik konumda olan ağaca yaslandırılmıştır. A Posso 50° C B |AB| = 1 + cos80 olduğuna göre, |BC| aşağıdakilerden hangis dir? A) 2.cos40 B) tan20 C) 2.sin40 D) sin80 E) cos80
sin48
Cos 48°
sin16
cos16"
ifadesinin değeri kaçtır?)
E) 4
A)
B)
C) 1
D) 2
shup sinit
conf.10516
(38216
51210
√3-1
15. cos20° = n olmak üzere,
sin10° +√3 cos 10°
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) n
B) 2n
D) 1-2n²
E) n² - 1
+ST-₁²
n
14.
-
^
+/) ²
karekök-
C) n²
1+1-
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
sin48 Cos 48° sin16 cos16" ifadesinin değeri kaçtır?) E) 4 A) B) C) 1 D) 2 shup sinit conf.10516 (38216 51210 √3-1 15. cos20° = n olmak üzere, sin10° +√3 cos 10° ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) n B) 2n D) 1-2n² E) n² - 1 +ST-₁² n 14. - ^ +/) ² karekök- C) n² 1+1-
21221318
30.
K|C
n
+
B
m
ABC dik üçgeninde,
Sing=
k
k
= 2√6
n
m
eşitliğini sağlayan e değerlerinden biri aşağıdaki-
lerden hangisidir?
7T
T
A)
B)
E)
12
C) D) 12
266
+
CosO+Sin=256
Sing-cose
Sing
ta 0-2
oc
C
Coso
30
15373
20
[PR] çaplı yarım çemberin merkez
üzere; [AB] ve [CD] halatları [PR] ta
recelik açı yapmakta ve |BE| = IDE
Buna göre, mavi çember biçim
resi ile mor çember biçiminde
uzunluğunun toplamı kaç me
lınlıkları önemsizdir.)
B) 20√3
A) 60
C) 30√
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
21221318 30. K|C n + B m ABC dik üçgeninde, Sing= k k = 2√6 n m eşitliğini sağlayan e değerlerinden biri aşağıdaki- lerden hangisidir? 7T T A) B) E) 12 C) D) 12 266 + CosO+Sin=256 Sing-cose Sing ta 0-2 oc C Coso 30 15373 20 [PR] çaplı yarım çemberin merkez üzere; [AB] ve [CD] halatları [PR] ta recelik açı yapmakta ve |BE| = IDE Buna göre, mavi çember biçim resi ile mor çember biçiminde uzunluğunun toplamı kaç me lınlıkları önemsizdir.) B) 20√3 A) 60 C) 30√
10. "Yalnız" sözcüğü aşağıdaki dizelerin hangisinde
farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Yalnız bu semti sevmek için ömrümüz kısa
Yazlar yavaşça bitmese, günler kısalmasa
(B) Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık
Yalnız arabacının dudağında bir ıslık
C) Gençliği geçen ömrün ne geçmez sevgisi var
O kızıl akşamların şimdi yalnız sesi var
D) Kapat gözlerini kimse görmesin
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
E) Şiir için "gözyaşı" derler; onu bilmem yalnız
Aczimin giryesidir bence bütün âsârım
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
10. "Yalnız" sözcüğü aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Yalnız bu semti sevmek için ömrümüz kısa Yazlar yavaşça bitmese, günler kısalmasa (B) Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık Yalnız arabacının dudağında bir ıslık C) Gençliği geçen ömrün ne geçmez sevgisi var O kızıl akşamların şimdi yalnız sesi var D) Kapat gözlerini kimse görmesin Yalnız benim için bak yeşil yeşil E) Şiir için "gözyaşı" derler; onu bilmem yalnız Aczimin giryesidir bence bütün âsârım