Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri Soruları

4.
sin 2x + sinx
cos2x+cos x+1
20051+cost
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden
A) 1
B) secx
2.sinx contriox
sinx (2cosx+1)
COTY (2 coix
D) tanx
J
5. 0<ß < olmak üzere,
Ed
A
cosa +2√2 sina=2 ve cotß=
olduğuna göre, cos(ß-a) ifadesinin değeri aşağıdaki-
lerden hangisidir?
B) 12/13
A) √√√2
2
C)
Siro
hangisidir?
√2
4
E) cotx
C) cosecx
D) - E) -√2
ABC üçgen
m(ADB)=2 m (ABC)
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
4. sin 2x + sinx cos2x+cos x+1 20051+cost ifadesinin eşiti aşağıdakilerden A) 1 B) secx 2.sinx contriox sinx (2cosx+1) COTY (2 coix D) tanx J 5. 0<ß < olmak üzere, Ed A cosa +2√2 sina=2 ve cotß= olduğuna göre, cos(ß-a) ifadesinin değeri aşağıdaki- lerden hangisidir? B) 12/13 A) √√√2 2 C) Siro hangisidir? √2 4 E) cotx C) cosecx D) - E) -√2 ABC üçgen m(ADB)=2 m (ABC)
A)
D
B)
A
E
a
K
ABCD kare, [EF]n[BD] = {K}, |FB| = |DE| = 3 birim,
|BC| = 9 birim, m(EKD) = a
Yukarıda verilenlere göre, sina değeri kaçtır?
3√2
√5
2√2
3
2
2
F 3 B
C)
g
D)
√5
3
E)
55
Buna göre, tan(A
A) 13
B) 6
11. Bilgi: Fizikte o
yansıma açıs
Gelen işim
Aşağı
düzen
ve G
ediy
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
A) D B) A E a K ABCD kare, [EF]n[BD] = {K}, |FB| = |DE| = 3 birim, |BC| = 9 birim, m(EKD) = a Yukarıda verilenlere göre, sina değeri kaçtır? 3√2 √5 2√2 3 2 2 F 3 B C) g D) √5 3 E) 55 Buna göre, tan(A A) 13 B) 6 11. Bilgi: Fizikte o yansıma açıs Gelen işim Aşağı düzen ve G ediy
5√3
birim,
103
S
68
+112 068
1080
F
A)
113
X
B
6
ABC ve FBD birer üçgen,
B, C ve D ile F, E ve D noktaları doğrusal,
E
Alan(ABC) = Alan(FBD), IBF| = 2 birim, |BC| = 6 birim,
|CD| = 4 birim, |AF| = x birim
Yukarıda verilenlere göre, x kaçtır?
2
²3
B)
C)
12
1040
3
D)
3
E) ³/
D) Mav
E) Sar
6.
Bir
ken
ölç
a-
çe
ka
A
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
5√3 birim, 103 S 68 +112 068 1080 F A) 113 X B 6 ABC ve FBD birer üçgen, B, C ve D ile F, E ve D noktaları doğrusal, E Alan(ABC) = Alan(FBD), IBF| = 2 birim, |BC| = 6 birim, |CD| = 4 birim, |AF| = x birim Yukarıda verilenlere göre, x kaçtır? 2 ²3 B) C) 12 1040 3 D) 3 E) ³/ D) Mav E) Sar 6. Bir ken ölç a- çe ka A
6.
f(x) = sinx + 1
g(x) = 2cosx - 1
fonksiyonları veriliyor.
Buna göre, f ve g fonksiyonlarının görüntü kümeleri-
nin kesişimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) [0, 1]
B) [-1, 1]
0000
D) [1, 2]
E) [-1, 0]
(0
C) [0, 2]
Anus
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
6. f(x) = sinx + 1 g(x) = 2cosx - 1 fonksiyonları veriliyor. Buna göre, f ve g fonksiyonlarının görüntü kümeleri- nin kesişimi aşağıdakilerden hangisidir? A) [0, 1] B) [-1, 1] 0000 D) [1, 2] E) [-1, 0] (0 C) [0, 2] Anus
16:45
< Geri
12.
C
sin2a = 3
5
IDEI=
2a
3/10
2
m
Bu da güzel
TELEGRAM
140 - 156
Q
B
D
a
dün 21:46
E
Şekildeki tahterevalli ilk konumda yer düzlemi ile 2a derece
açı yapıyor. Sağa doğru hareket ettiği zaman tahta blokla
derecelik açı yapıyor
A noktası tahterevallinin orta noktası olduğuna göre tah-
terevallinin boyu tam sayı olarak en az kaç metredir?
A) 5
B) 8
C) 10
(D) 11
E) 12
€
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
16:45 < Geri 12. C sin2a = 3 5 IDEI= 2a 3/10 2 m Bu da güzel TELEGRAM 140 - 156 Q B D a dün 21:46 E Şekildeki tahterevalli ilk konumda yer düzlemi ile 2a derece açı yapıyor. Sağa doğru hareket ettiği zaman tahta blokla derecelik açı yapıyor A noktası tahterevallinin orta noktası olduğuna göre tah- terevallinin boyu tam sayı olarak en az kaç metredir? A) 5 B) 8 C) 10 (D) 11 E) 12 €
A
#
6. 0<x< olmak üzere
2
tanx = cotx + 4
olduğuna göre, (tan³x + tan²x) - (cot³x + cot²x) işle-
minin sonucu kaçtır?
A) 76+8√5
B) 8(9+ √5)
D) 76+2√5
C) 8(8+ √5)
E) 76+ √5
11. SINIF MATEMATİK SORU BANKASI
16
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
A # 6. 0<x< olmak üzere 2 tanx = cotx + 4 olduğuna göre, (tan³x + tan²x) - (cot³x + cot²x) işle- minin sonucu kaçtır? A) 76+8√5 B) 8(9+ √5) D) 76+2√5 C) 8(8+ √5) E) 76+ √5 11. SINIF MATEMATİK SORU BANKASI 16
A) Yalnız I
166
D) I ve II
D B
B)
10. Aşağıda dik koordinat düzleminde birim çember ve ABC dik
üçgeni verilmiştir.
D) I ve III
YA
E) I ve III
8
m(ACB) = a olduğuna göre,
|AB| = sin2a
H|BD| = 1- cos2a
III. |AC| = seca
eşitliklerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
O
Cos
C) Yalnız
E) I, II ve III
C) I vell
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
A) Yalnız I 166 D) I ve II D B B) 10. Aşağıda dik koordinat düzleminde birim çember ve ABC dik üçgeni verilmiştir. D) I ve III YA E) I ve III 8 m(ACB) = a olduğuna göre, |AB| = sin2a H|BD| = 1- cos2a III. |AC| = seca eşitliklerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II O Cos C) Yalnız E) I, II ve III C) I vell
ta yös
for ² est?
3 you
yos sat
27. tan xalata yös sat2 salata
- cot x = 1
3
yos sat
A) 6
yös sat galatasat
2
ta yös
yos
ta yös
1042) |
(den englobe) ſtond.
x+cot6
D) 24
fun of Sol
galata yös sat galata at galata)
sat galata yos'sat galata yos
sak galata yo
galata yös sat g8s sat talata
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
ta yös for ² est? 3 you yos sat 27. tan xalata yös sat2 salata - cot x = 1 3 yos sat A) 6 yös sat galatasat 2 ta yös yos ta yös 1042) | (den englobe) ſtond. x+cot6 D) 24 fun of Sol galata yös sat galata at galata) sat galata yos'sat galata yos sak galata yo galata yös sat g8s sat talata
2021-AYT/Matematik
31.
1-34
O
1-1
Şekilde verilen O merkezli birim çemberin üzerindeki
P(0, 1) ve S(1.0) noktaları ile RO doğru parçasının
x-ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açısı kullanılarak
tanımlanan yeni trigonometrik fonksiyonlar aşağıdaki
gibidir:
kas 0 = |RS|
sin²x+ 1-2x+cos³²4
sas 0 = |RP|
12-2009
Buna göre,
kas²0
2-2 cast
2- sas²0
2-12-2557
ifadesi, tanımlı olduğu değerleri için
aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) sin (20)
B) cos² (20)
(-/-)
D) tan(
LP
2-cost
2013
Jor
S
C) sec 0
E) cot
2
1-2 sig til ² teas
Bu soruların telif hakları
32. Dik
bir
ise
Bur
A)
33. D
ÖSYM'ye aitti
hiçbir kişi, kurum veya
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
2021-AYT/Matematik 31. 1-34 O 1-1 Şekilde verilen O merkezli birim çemberin üzerindeki P(0, 1) ve S(1.0) noktaları ile RO doğru parçasının x-ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açısı kullanılarak tanımlanan yeni trigonometrik fonksiyonlar aşağıdaki gibidir: kas 0 = |RS| sin²x+ 1-2x+cos³²4 sas 0 = |RP| 12-2009 Buna göre, kas²0 2-2 cast 2- sas²0 2-12-2557 ifadesi, tanımlı olduğu değerleri için aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) sin (20) B) cos² (20) (-/-) D) tan( LP 2-cost 2013 Jor S C) sec 0 E) cot 2 1-2 sig til ² teas Bu soruların telif hakları 32. Dik bir ise Bur A) 33. D ÖSYM'ye aitti hiçbir kişi, kurum veya
2.2
30.
1->11²80
29.
cos² (80°) + 5sin² (80°) -3
+2/514
cos(50°
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) cot(50%)
B) sec(20°)
C) sec(40°)
D) cosec(20°)
E) cosec(40°)
Jos sa
O
401280-2
SUUR
-2 sincs +
0<x< 3/20
olmak üzere,
sikres
yazılı izni olmaksızın
amaz.
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
2.2 30. 1->11²80 29. cos² (80°) + 5sin² (80°) -3 +2/514 cos(50° ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) cot(50%) B) sec(20°) C) sec(40°) D) cosec(20°) E) cosec(40°) Jos sa O 401280-2 SUUR -2 sincs + 0<x< 3/20 olmak üzere, sikres yazılı izni olmaksızın amaz.
34.
D
-1 K
AYT/KGNI-1 (2021)
-H
C
X
M 1
A
B
Şekilde birim çember içerisinde ABCD dikdörtgeni veril-
miştir.
IAKI = IKDI, IDNI = INCI, m(AOL) =
= a
olduğuna göre, Ç(ABCD) aşağıdakilerden hangisine
eşittir?
A) 2(sina + 2cosa)
B) 2(sina + cosa)
4(sina + cosa)
D) 2(2sina + cosa)
y
a
1
N
O
E) sina + cosa
36.
19
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
34. D -1 K AYT/KGNI-1 (2021) -H C X M 1 A B Şekilde birim çember içerisinde ABCD dikdörtgeni veril- miştir. IAKI = IKDI, IDNI = INCI, m(AOL) = = a olduğuna göre, Ç(ABCD) aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 2(sina + 2cosa) B) 2(sina + cosa) 4(sina + cosa) D) 2(2sina + cosa) y a 1 N O E) sina + cosa 36. 19
of
töder
DENEME SINAVI
Cos 80
cos 50°. sin 10° + sin 50°. cos 10°
sin 20°.sin 40° - cos 20°. cos 40°
COSTO
işleminin sonucu kaçtır?
A) -√3
B)-1
D) 1
1A
29.
30
2
Sin so
sin 80
J₁
E) √√3
~~~
2
C) 0
G
cos 30
Sin 301
T
30. 0<x< olmak üzere,
2
3π
sin + 2 cos(+ x)
2
9.0
ifadesinin özdeşi aşağıdakilerden hangisidir?
cosx
C) 2sinx
A) sinx
D) 2cosx
E) -cosx
CDs (188+X
3:
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
of töder DENEME SINAVI Cos 80 cos 50°. sin 10° + sin 50°. cos 10° sin 20°.sin 40° - cos 20°. cos 40° COSTO işleminin sonucu kaçtır? A) -√3 B)-1 D) 1 1A 29. 30 2 Sin so sin 80 J₁ E) √√3 ~~~ 2 C) 0 G cos 30 Sin 301 T 30. 0<x< olmak üzere, 2 3π sin + 2 cos(+ x) 2 9.0 ifadesinin özdeşi aşağıdakilerden hangisidir? cosx C) 2sinx A) sinx D) 2cosx E) -cosx CDs (188+X 3:
Birbirine eş ve dıştan teğet 15 adet mavi boyalı daire-
nin oluşturduğu dairesel zincir, yarıçapı 1 birim olan
pembe renkli daireye teğettir.
Buna göre, mavi renkli dairelerden birinin yarıçapı
aşağıdakilerden hangisidir?
1 + sin12°
A)
cos12°
B)
1-sin12°
sin12°
1-sin12°
1 + cos12°
D)
sin24°
hemab cos24°
E)
1-sin24°
1 + cos24°
10
17-18
obrolsüb Xiilens plebipcas giminys enslensx mni8 BS
TU
28. 0< a < olmak üzere,
nalo mhid S nslason
2
milsio tasoing t
5) relat
3
tan2a
=--
4
olduğuna göre, cosa kaçtır?
3
2
A)
B)
9) 1/3
D) TO
√10
√5
E)
√5
29. KER olmak üzere, k.cosa + 3sinα = 8-k denkle-
minin çözüm kümesi;
-jedn. k=-1
I.
eig id ils snunov
II. k = 0
III. k = 1
slo (6,2) ev
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
Birbirine eş ve dıştan teğet 15 adet mavi boyalı daire- nin oluşturduğu dairesel zincir, yarıçapı 1 birim olan pembe renkli daireye teğettir. Buna göre, mavi renkli dairelerden birinin yarıçapı aşağıdakilerden hangisidir? 1 + sin12° A) cos12° B) 1-sin12° sin12° 1-sin12° 1 + cos12° D) sin24° hemab cos24° E) 1-sin24° 1 + cos24° 10 17-18 obrolsüb Xiilens plebipcas giminys enslensx mni8 BS TU 28. 0< a < olmak üzere, nalo mhid S nslason 2 milsio tasoing t 5) relat 3 tan2a =-- 4 olduğuna göre, cosa kaçtır? 3 2 A) B) 9) 1/3 D) TO √10 √5 E) √5 29. KER olmak üzere, k.cosa + 3sinα = 8-k denkle- minin çözüm kümesi; -jedn. k=-1 I. eig id ils snunov II. k = 0 III. k = 1 slo (6,2) ev
ÇIKMIŞ SORULAR 2006-2020
ALI KL
12
3.
BA // KL
|AL|
= 3 km
|BA| = 12 km
|KL| = 21 km
21
K noktasındaki kontrol kulesinde bulunan bir görevli,
yerden 3 km yükseklikte yere paralel uçan bir uçağın, A
noktasından B noktasına kadar 12 km lik hareketini
radarla izliyor.
A noktasının yerdeki dik izdüşümü L noktası ve
KL = 21 km olduğuna göre, radarın taradığLAKB
açısının tanjantı kaçtır?
4
A) 7/7
B)
C) — 171
9
3
D)
E) 77
13
2006 ÖSS
Han (Sue - (1 x)
tando-lon (x+3)
ve
le
APOIEMI
4.
sin10° cos40° + cos10° sin40°
pos50° cos10° + sin50° sin10°
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
ÇIKMIŞ SORULAR 2006-2020 ALI KL 12 3. BA // KL |AL| = 3 km |BA| = 12 km |KL| = 21 km 21 K noktasındaki kontrol kulesinde bulunan bir görevli, yerden 3 km yükseklikte yere paralel uçan bir uçağın, A noktasından B noktasına kadar 12 km lik hareketini radarla izliyor. A noktasının yerdeki dik izdüşümü L noktası ve KL = 21 km olduğuna göre, radarın taradığLAKB açısının tanjantı kaçtır? 4 A) 7/7 B) C) — 171 9 3 D) E) 77 13 2006 ÖSS Han (Sue - (1 x) tando-lon (x+3) ve le APOIEMI 4. sin10° cos40° + cos10° sin40° pos50° cos10° + sin50° sin10°
VAF/11.SINIF 2. DENEME
8. Aşağıda O merkezli birim çember verilmiştir.
m(DOE) = a
D y=1
oranı aşağıdakilerden han-
C) sina
B
10
a
A
E
IBCI + IABI
ICDI + IADI
Buna göre,
gisine eşittir?
A) seca
^
D) cota
E) cosa
aki sekilde Ali. Banu ve Can önündeki vollar-
B) coseca
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
VAF/11.SINIF 2. DENEME 8. Aşağıda O merkezli birim çember verilmiştir. m(DOE) = a D y=1 oranı aşağıdakilerden han- C) sina B 10 a A E IBCI + IABI ICDI + IADI Buna göre, gisine eşittir? A) seca ^ D) cota E) cosa aki sekilde Ali. Banu ve Can önündeki vollar- B) coseca
A
A
VAYTOS
27. Arctanx+ Arctan(1-x) = Arctan 3
denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
B
14
2
A) 1/35
tan(a) x
ten(6)=1*
H₂(e) = 1/2/3/
0.01
13
28. 0≤x≤ 2x olmak üzere,
tan2x + 2sinx = 0
NO
ini sağlayan farklı x değerlerinin toplamı
Lise Matematik
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
A A VAYTOS 27. Arctanx+ Arctan(1-x) = Arctan 3 denklemini sağlayan x değeri kaçtır? B 14 2 A) 1/35 tan(a) x ten(6)=1* H₂(e) = 1/2/3/ 0.01 13 28. 0≤x≤ 2x olmak üzere, tan2x + 2sinx = 0 NO ini sağlayan farklı x değerlerinin toplamı