Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Üslü İfadeler ve Denklemler Soruları

1.
ksiyonlar
Bir bakteri 3 saniyede bölünerek ikiye ayrılıyor.
Bu şekilde bir kabı 6 dakikada doldurduğuna göre kaba
4 bakteri konulduğunda kap ne kadar sürede dolar?
A) 1 dakika 30 saniye
C) 2 dakika 20 saniye
B) 2 dakika
D) 3 dakika 48 saniye
E) 5 dakika 54 saniye
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
1. ksiyonlar Bir bakteri 3 saniyede bölünerek ikiye ayrılıyor. Bu şekilde bir kabı 6 dakikada doldurduğuna göre kaba 4 bakteri konulduğunda kap ne kadar sürede dolar? A) 1 dakika 30 saniye C) 2 dakika 20 saniye B) 2 dakika D) 3 dakika 48 saniye E) 5 dakika 54 saniye
hastane belirlemiş ve her hastanenin genel sekreter
bu mesaj göndermiştir. Daha sonra her hastanenin gemel
sekreten bu mesaj çanghiği hastanedeki 63 doktora ve
27 hemşireye göndermiştir.
Buna göre, bu mesajın gönderildiği genel sekreter
ve doktorların toplam sayısı hemşirelerin toplam
sayısından kaç fazladır?
A) 2-6'
8) 3-8°
C) 65
D) 2-6¹
E) 3 6
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
hastane belirlemiş ve her hastanenin genel sekreter bu mesaj göndermiştir. Daha sonra her hastanenin gemel sekreten bu mesaj çanghiği hastanedeki 63 doktora ve 27 hemşireye göndermiştir. Buna göre, bu mesajın gönderildiği genel sekreter ve doktorların toplam sayısı hemşirelerin toplam sayısından kaç fazladır? A) 2-6' 8) 3-8° C) 65 D) 2-6¹ E) 3 6
Fullmatematik
22
11. Uzunlukları 128 mm ve 186 mm olan iki tahta aşağı-
daki gibi bir kısmı üst üste getirilerek eşit aralıklarla
çiviler çakılacaktır.
Bu işlem sırasında
+¯ ⠀⠀U I
H
C
●
●
PC
uzun tahtadaki çiviler arasındaki uzaklıklar,
kısa tahtadaki çiviler arasındaki uzaklıklar,
her iki tahtadaki ilk ve son çivinin tahta uçlarına
olan uzaklıkları
birbirlerine eşit olmalıdır.
Bu işlem için en az 962 çivi kullanılması gerektiği-
ne göre, tahtaların üst üste getirilen kısımlarının
uzunluğu kaç milimetredir?
A) 3.212
B) 68
C
D) 610
9 B 10. E 11. D
C) 2.314
E) 8.6¹2
TYT MATEMATİK
125
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
Fullmatematik 22 11. Uzunlukları 128 mm ve 186 mm olan iki tahta aşağı- daki gibi bir kısmı üst üste getirilerek eşit aralıklarla çiviler çakılacaktır. Bu işlem sırasında +¯ ⠀⠀U I H C ● ● PC uzun tahtadaki çiviler arasındaki uzaklıklar, kısa tahtadaki çiviler arasındaki uzaklıklar, her iki tahtadaki ilk ve son çivinin tahta uçlarına olan uzaklıkları birbirlerine eşit olmalıdır. Bu işlem için en az 962 çivi kullanılması gerektiği- ne göre, tahtaların üst üste getirilen kısımlarının uzunluğu kaç milimetredir? A) 3.212 B) 68 C D) 610 9 B 10. E 11. D C) 2.314 E) 8.6¹2 TYT MATEMATİK 125
b
ZAFER YA
e ve
karar
arka-
dört
Cirler.
rçayı
ama-
19
23.
n kenarlı bir çokgenin içindeki m sayısı ile oluşturulan
kural Vm dir.
Örneğin;
8
= 3√√8 = 2 dir.
X= 16
y = 25
Z= 27
olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğ-
rudur?
A) z<y<x*
D) x <z<y
B) x <y<z
C) z<x<y
E) y <x<z
Diğer sayfaya geçiniz.
TYT DENEME SINAVI-2
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
b ZAFER YA e ve karar arka- dört Cirler. rçayı ama- 19 23. n kenarlı bir çokgenin içindeki m sayısı ile oluşturulan kural Vm dir. Örneğin; 8 = 3√√8 = 2 dir. X= 16 y = 25 Z= 27 olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğ- rudur? A) z<y<x* D) x <z<y B) x <y<z C) z<x<y E) y <x<z Diğer sayfaya geçiniz. TYT DENEME SINAVI-2
26. Aşağıda bazı geometrik şekiller ve bu şekillerin içinde
3 yazılı bulunan sayılar arasındaki bağıntılar verilmiştir.
X
X
A) 3
X
=
= x + 1
= x²-x
biçiminde tanımlanıyor.
5x
x3
5x
B) 4
||
56-5³ +1
5³th
1
626
eşitliği veriliyor.
Buna göre, x değeri kaçtır?
C) 5
(G
54112.5
5Y 5*12=5
585²
w
60
5"
5*))
√x+1
X-1
5x12_5²+1
D) 6
1 X
5 +1
628
x+5-2= Q
E) 7
= ²4 (54_-1)-5
Sil
.0
1. Oturum
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
26. Aşağıda bazı geometrik şekiller ve bu şekillerin içinde 3 yazılı bulunan sayılar arasındaki bağıntılar verilmiştir. X X A) 3 X = = x + 1 = x²-x biçiminde tanımlanıyor. 5x x3 5x B) 4 || 56-5³ +1 5³th 1 626 eşitliği veriliyor. Buna göre, x değeri kaçtır? C) 5 (G 54112.5 5Y 5*12=5 585² w 60 5" 5*)) √x+1 X-1 5x12_5²+1 D) 6 1 X 5 +1 628 x+5-2= Q E) 7 = ²4 (54_-1)-5 Sil .0 1. Oturum
1
i
2.
D) x³ -- y³
x³+x²-x-1
A) X
ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden
E) x³ + yo
XT.
Heign hangisidir? biğses ilari abas no
B) x²
X (D) (x + 1)²
4X+2x+1
C) (x - 1)²
(A
(E) 2x + 1
(G
/11-87726
6.
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
1 i 2. D) x³ -- y³ x³+x²-x-1 A) X ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden E) x³ + yo XT. Heign hangisidir? biğses ilari abas no B) x² X (D) (x + 1)² 4X+2x+1 C) (x - 1)² (A (E) 2x + 1 (G /11-87726 6.
Divell
mış ve
Prf Yayınları
86
10.
*6 (3
2+13.3+12
y-
işleminin sonucu kaçtır?
Bay
A) √ 10
6-C 7-D
27
load
1,21-0,49
VO,027-V-0,001
13 12
√3(√1.2-√350
işleminin sonucu kaçtır?
oys 2
6+2√2+353+56
D)
✓10
5
30
8-D
11/2
B)
10
10
136
36-1
9-B
5.
B.S
111-017
D) 1
8/1/2
SVSA
1/60
6-1
10-D 11-C
sayfa:59
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
Divell mış ve Prf Yayınları 86 10. *6 (3 2+13.3+12 y- işleminin sonucu kaçtır? Bay A) √ 10 6-C 7-D 27 load 1,21-0,49 VO,027-V-0,001 13 12 √3(√1.2-√350 işleminin sonucu kaçtır? oys 2 6+2√2+353+56 D) ✓10 5 30 8-D 11/2 B) 10 10 136 36-1 9-B 5. B.S 111-017 D) 1 8/1/2 SVSA 1/60 6-1 10-D 11-C sayfa:59
7.
Her x gerçel sayısı için
I. 2.5X-1
II. 32-x+2
III. 6+ (-2)*+1
2x
(1)²X+¹ +
fonksiyonlarından hangileri üstel fonksiyon değildir?
B) Yalnız II
IV.
A) Yalnız I
1
D) III ve IV
E) II, III ve IV
C) Yalnız III
bio
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
7. Her x gerçel sayısı için I. 2.5X-1 II. 32-x+2 III. 6+ (-2)*+1 2x (1)²X+¹ + fonksiyonlarından hangileri üstel fonksiyon değildir? B) Yalnız II IV. A) Yalnız I 1 D) III ve IV E) II, III ve IV C) Yalnız III bio
2P
8
TEST-5
O
1. 18+1= 15+2 olduğuna göre, (1,2) ifadesinin değeri
kaçtır?
A) 15
B) 10 C) 25 D) 15
eb'l-le2 nbnile
nings
bed
E) 100
Lebil, Mag Aunutua
giminev holdglo
ni'x nige ipdintako, oniobres fullest,
4.
75
211 br
Buna
ları k
A) 2
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
2P 8 TEST-5 O 1. 18+1= 15+2 olduğuna göre, (1,2) ifadesinin değeri kaçtır? A) 15 B) 10 C) 25 D) 15 eb'l-le2 nbnile nings bed E) 100 Lebil, Mag Aunutua giminev holdglo ni'x nige ipdintako, oniobres fullest, 4. 75 211 br Buna ları k A) 2
li
4.
x bir pozitif tam sayı olsun.
x sayısının rakamlarının kareleri toplanarak yeni bir sayı elde
ediliyor. Bu şekilde elde edilen her yeni sayıya aynı işlem
uygulanıyor. Bu işlemler sonunda elde edilen tek basamaklı
sayı 1 oluyorsa x sayısına mutlu sayı denir.
Örneğin, 13 sayısı için
1² +3² = 10
1² +0² = 1 sayısı elde edildiğinden 13 sayısı mutlu sayıdır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi mutlu sayıdır?
A) 24
B) 22
C) 28
D) 42
E) 64
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
li 4. x bir pozitif tam sayı olsun. x sayısının rakamlarının kareleri toplanarak yeni bir sayı elde ediliyor. Bu şekilde elde edilen her yeni sayıya aynı işlem uygulanıyor. Bu işlemler sonunda elde edilen tek basamaklı sayı 1 oluyorsa x sayısına mutlu sayı denir. Örneğin, 13 sayısı için 1² +3² = 10 1² +0² = 1 sayısı elde edildiğinden 13 sayısı mutlu sayıdır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi mutlu sayıdır? A) 24 B) 22 C) 28 D) 42 E) 64
8. 2'nin kuvveti olan iki sayıyı topladığımızda üsler aynı ise so-
nuç taban aynı kalmak şartıyla üssün 1 fazlasına eşittir.
Örnek:
25 + 25 = 26
210 210 211
27 +27 = 28
Buna göre,
=
23x + 26y= 25z
eşitliğinde x, y ve z pozitif tam sayılarının toplamının
en küçük değeri kaç olur?
A) 15
B) 16
C) 17
D) 18
9.
VİP Yayınları
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
8. 2'nin kuvveti olan iki sayıyı topladığımızda üsler aynı ise so- nuç taban aynı kalmak şartıyla üssün 1 fazlasına eşittir. Örnek: 25 + 25 = 26 210 210 211 27 +27 = 28 Buna göre, = 23x + 26y= 25z eşitliğinde x, y ve z pozitif tam sayılarının toplamının en küçük değeri kaç olur? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 9. VİP Yayınları
HE?
125
okkğuna göre, x değeri kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
2
10283
+
48
= 257
y
73-57=
16
eşitliğini sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?
A) 8
B) 9
C) 10
E) 12
6E
2.
D) 11
809 E 10 A 11 C 12 C
-
2x=>
Selin yukand
kenar sayıs
0 ile 1 aram
yazıyor.
A sütun
lunan s
A) 2
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
HE? 125 okkğuna göre, x değeri kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 2 10283 + 48 = 257 y 73-57= 16 eşitliğini sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? A) 8 B) 9 C) 10 E) 12 6E 2. D) 11 809 E 10 A 11 C 12 C - 2x=> Selin yukand kenar sayıs 0 ile 1 aram yazıyor. A sütun lunan s A) 2
6. Ağaçlar yaptıkları karbondioksit emilimi nedeniyle küre-
sel ısınmanın etkilerini azaltmak ya da ortadan kaldır-
mak için oldukça önemlidir. Yetişkin bir ağacın bir saatte
ortalama 2,3 kg karbondioksit emilimi yaptığı bilinmek-
tedir.
2018 yılında yapılan bir proje kapsamında ülkemizin
81 ilinde eş zamanlı olarak 40 milyon fidan dikimi
yapılmıştır.
Proje kapsamında dikilen 40 milyon fidanın tama-
mının yetişkinliğe erişmesi durumunda bir saatte
yapacağı ortalama karbondioksit emilimi miktarının
ton cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 23. 108
C) 92. 105
B) 23. 10⁹
D) 92.10³
E) 9,2.10³
6
9.
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
6. Ağaçlar yaptıkları karbondioksit emilimi nedeniyle küre- sel ısınmanın etkilerini azaltmak ya da ortadan kaldır- mak için oldukça önemlidir. Yetişkin bir ağacın bir saatte ortalama 2,3 kg karbondioksit emilimi yaptığı bilinmek- tedir. 2018 yılında yapılan bir proje kapsamında ülkemizin 81 ilinde eş zamanlı olarak 40 milyon fidan dikimi yapılmıştır. Proje kapsamında dikilen 40 milyon fidanın tama- mının yetişkinliğe erişmesi durumunda bir saatte yapacağı ortalama karbondioksit emilimi miktarının ton cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 23. 108 C) 92. 105 B) 23. 10⁹ D) 92.10³ E) 9,2.10³ 6 9.
11.
1
1m
4m
Yer
Bir okçu,yukarıda gösterildiği gibi çapı 1 metre olan
daire şeklindeki bir hedef tahtasına atış yapmaktadır.
Hedef tahtasının yerden yüksekliği 4 metredir.
Atılan ok hedef tahtasına isabet ettiğine göre, sap-
landığı noktanın yerden yüksekliği, metre cinsin-
den aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) √13
B) √15
√16 ile
D) √26
4 ile 6 crasında
E) √27
ile √36
C) √19
pa
ba
O
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
11. 1 1m 4m Yer Bir okçu,yukarıda gösterildiği gibi çapı 1 metre olan daire şeklindeki bir hedef tahtasına atış yapmaktadır. Hedef tahtasının yerden yüksekliği 4 metredir. Atılan ok hedef tahtasına isabet ettiğine göre, sap- landığı noktanın yerden yüksekliği, metre cinsin- den aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) √13 B) √15 √16 ile D) √26 4 ile 6 crasında E) √27 ile √36 C) √19 pa ba O
Üslü ve Köklü Sayılar
138. Bir öğrenci 20 soruluk deneme sınavında soruların 12
nesini doğru işaretlemiş 4'ünü ise boş bırakmıştır. Doğ
işaretlediği her soru için 2x+3 puan kazanmakta, yanlış
retlediği her soru için 2* puan kaybetmektedir.
işa
Öğrenci bu sınavdan 368 puan aldığına göre, 1 doğr
cevabın puanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4
B) 8
C) 16
D) 32
139. A 2-7
eşitlikleri veriliyor.
Buna göre,
I. A.B
6
11.
B:
III.
8-3
C = 33
E) 64
B
A.D
ifadelerinden hangilerinin değeri 1'den büyüktür?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D=9-²
141.
111
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
Üslü ve Köklü Sayılar 138. Bir öğrenci 20 soruluk deneme sınavında soruların 12 nesini doğru işaretlemiş 4'ünü ise boş bırakmıştır. Doğ işaretlediği her soru için 2x+3 puan kazanmakta, yanlış retlediği her soru için 2* puan kaybetmektedir. işa Öğrenci bu sınavdan 368 puan aldığına göre, 1 doğr cevabın puanı aşağıdakilerden hangisidir? A) 4 B) 8 C) 16 D) 32 139. A 2-7 eşitlikleri veriliyor. Buna göre, I. A.B 6 11. B: III. 8-3 C = 33 E) 64 B A.D ifadelerinden hangilerinin değeri 1'den büyüktür? A) Yalnız I B) Yalnız II D=9-² 141. 111
7. Aşağıda gösterilen balık oltasında ard arda yerleştirilmiş
halkaların arasındaki mesafeler eşit ve 3x biçim, olta ipinin
makaraya sarılı olmayan kısmının uzunluğu ise 9x birimdir.
Makara
ÖSYM TADINDA 2
SORULAR
İğne
Makara, bir tur döndürüldüğünde olta ipinin boyu 3x-2
kısalmaktadır.
A) 2
Olta ipinin ucundaki iğnenin kırmızı renkli çengele
kadar gelmesi için makaranın 27 defa döndürülmesi
gerektiğine göre, x kaçtır?
B) 3
birim
C) 4 D) 5. E) 6
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
7. Aşağıda gösterilen balık oltasında ard arda yerleştirilmiş halkaların arasındaki mesafeler eşit ve 3x biçim, olta ipinin makaraya sarılı olmayan kısmının uzunluğu ise 9x birimdir. Makara ÖSYM TADINDA 2 SORULAR İğne Makara, bir tur döndürüldüğünde olta ipinin boyu 3x-2 kısalmaktadır. A) 2 Olta ipinin ucundaki iğnenin kırmızı renkli çengele kadar gelmesi için makaranın 27 defa döndürülmesi gerektiğine göre, x kaçtır? B) 3 birim C) 4 D) 5. E) 6