Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri Soruları

n alabileceği kaç
D) 8 E) 9
er ve
52
12. x--
X-
X2019
1
x2018
>0
A) (0, 1)
<0
eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden
hangisidir?
B) (-∞, -1)
D) (-1,0)
E) (-1, 1)
C) (1, 0)
11. Sınıf Matematik
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
n alabileceği kaç D) 8 E) 9 er ve 52 12. x-- X- X2019 1 x2018 >0 A) (0, 1) <0 eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? B) (-∞, -1) D) (-1,0) E) (-1, 1) C) (1, 0) 11. Sınıf Matematik
ÖNEM
yısı vardır?
E) 5
yı kaçtır?
7.
t
45
y = f(x)
D) (-3, 4]\ {0}
Şekilde y = f(x)
fonksiyonunun
grafiği verilmiştir.
x² + 3x
f(x)
eşitsizliğinin çözüm aralığı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) [-4, 3)
B) (3, 5)
≤0
C) (0,4]
E) [-3, 4) \ {0}
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
ÖNEM yısı vardır? E) 5 yı kaçtır? 7. t 45 y = f(x) D) (-3, 4]\ {0} Şekilde y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. x² + 3x f(x) eşitsizliğinin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? A) [-4, 3) B) (3, 5) ≤0 C) (0,4] E) [-3, 4) \ {0}
99-)
KUNDI
-3
A) y ≤ x
y≥9-x²
1001
Yukarıdaki taralı bölge asağıda verilen hangi
eşitsizlik sistemi ile ifade edilir?
D) y > x
UNDUZ
t
3
-9
B) y ≤ x
y≤ x²-9
X
y=x²-9
12-9
C) y ≥ x
E) y < x
y=x²-9
y> 9-x²
4-9
yaa
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
99-) KUNDI -3 A) y ≤ x y≥9-x² 1001 Yukarıdaki taralı bölge asağıda verilen hangi eşitsizlik sistemi ile ifade edilir? D) y > x UNDUZ t 3 -9 B) y ≤ x y≤ x²-9 X y=x²-9 12-9 C) y ≥ x E) y < x y=x²-9 y> 9-x² 4-9 yaa
4. Bir miktar limonlu suya 20 gram saf su konunca karışımın li-
mon suyu oranı %4 azalmaktadir. Karışıma 20 gram saf limon
katılırsa limon suyu oranı %21 artmaktadır.
Buna göre başlangıçtaki karışım kaç gramdır?
A) 40 B) 50
C) 55 D) 60 E) 70
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
4. Bir miktar limonlu suya 20 gram saf su konunca karışımın li- mon suyu oranı %4 azalmaktadir. Karışıma 20 gram saf limon katılırsa limon suyu oranı %21 artmaktadır. Buna göre başlangıçtaki karışım kaç gramdır? A) 40 B) 50 C) 55 D) 60 E) 70
28.
5
L
-x² - 8x + a-3>0
<D
eşitsizliğinin gerçel sayılarda çözüm kümesi
boş küme olduğuna göre, a'nın alabileceği en
büyük tam sayı değeri kaçtır?
A) -16 B) -15 C) -14
64+41 (0-3)
6x +49-12 20
2352 2-4a
23 <-a
D)-13 E) 12
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
28. 5 L -x² - 8x + a-3>0 <D eşitsizliğinin gerçel sayılarda çözüm kümesi boş küme olduğuna göre, a'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? A) -16 B) -15 C) -14 64+41 (0-3) 6x +49-12 20 2352 2-4a 23 <-a D)-13 E) 12
Basit Eşitsizlikler
11.
15x<5 ve x-y+3=0
olduğuna göre, y nin alabileceği tam sayı de-
ğerlerinin toplamı kaçtır?
A) 12
B) 15 C) 18 D) 20 E) 22
-1<3x-1≤8 ve y+2x=0
olduğuna göre, y nin alabileceği en küçük tam
sayı değeri kaçtır?
A)-6 B)-3
2x=3y ve
C) 1
-3≤x≤2
-4<y≤-1
olduğuna göre, y nin alabileceği en büyük targ
sayı değeri kaçtır?
A) 3
B) 4 C) 5
D) 3 E) 6
1.B 2. D 3. F 4. G
D) 6 E7
olduğuna göre, x.y çarpiminin alabileceği kaç
farklı tam sayı değeri vardır?
A) 16 B) 17 C) 18
D) 19
E) 20
5. D 6. C 7. A
12.
13.
14.
-2<x≤4
<2
olduğuna göre, x.y çarpımının alabileceği kaç
farklı tam sayı değeri vardır?
A) 7
C) 5 D) 4 E 3
B) 6
-3≤x<2
1<y<3
Test 2
olduğuna göre, (x-y)(x+y) ifadesinin alabile-
ceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?
A)-8 B)-6 C)-4 D)-2 EO
-3<x<2
olduğuna göre, x2-3 ifadesinin alabileceği en
küçük ve en büyük tam sayı değerlerinin toplamı
kaçtır?
A) 1
B) 2 C) 3
D) 4
E) 5
4
15. xEZ ve yER olmak üzere,
-3<x<5
-2 <y<1
olduğuna göre, x²-2y ifadesinin alabileceği
en büyük tam sayı değeri kaçtır?
A) 17 B) 18 C) 19
D) 20
E 21
8. E 9. A 10. C 11. D 12. B 13. A 14. B 15. G
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
Basit Eşitsizlikler 11. 15x<5 ve x-y+3=0 olduğuna göre, y nin alabileceği tam sayı de- ğerlerinin toplamı kaçtır? A) 12 B) 15 C) 18 D) 20 E) 22 -1<3x-1≤8 ve y+2x=0 olduğuna göre, y nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? A)-6 B)-3 2x=3y ve C) 1 -3≤x≤2 -4<y≤-1 olduğuna göre, y nin alabileceği en büyük targ sayı değeri kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 3 E) 6 1.B 2. D 3. F 4. G D) 6 E7 olduğuna göre, x.y çarpiminin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 20 5. D 6. C 7. A 12. 13. 14. -2<x≤4 <2 olduğuna göre, x.y çarpımının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? A) 7 C) 5 D) 4 E 3 B) 6 -3≤x<2 1<y<3 Test 2 olduğuna göre, (x-y)(x+y) ifadesinin alabile- ceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? A)-8 B)-6 C)-4 D)-2 EO -3<x<2 olduğuna göre, x2-3 ifadesinin alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 4 15. xEZ ve yER olmak üzere, -3<x<5 -2 <y<1 olduğuna göre, x²-2y ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 E 21 8. E 9. A 10. C 11. D 12. B 13. A 14. B 15. G
aşağıdaki-
2,1)
4, 5]
u [2,5)
5.
x=1
X = 2
x=-2
(1-x) 100.(x² - 4) 5⁰
(x²-3x+2)5
(x-2)(x-1)
x = 2 x=1
eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tamsayı değeri
vardır?
A) O
B) 1
≤0
-2
C) 2
1
D) 3
E) 4
2
8.
0.7
BOX JUKE
JUKE 9
eşi
va
A
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
aşağıdaki- 2,1) 4, 5] u [2,5) 5. x=1 X = 2 x=-2 (1-x) 100.(x² - 4) 5⁰ (x²-3x+2)5 (x-2)(x-1) x = 2 x=1 eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tamsayı değeri vardır? A) O B) 1 ≤0 -2 C) 2 1 D) 3 E) 4 2 8. 0.7 BOX JUKE JUKE 9 eşi va A
Aşağıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
14
D) [0, 4]
4
Buna göre, x-f(x) ≥ 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) (-00, 0)
B) (-∞, 4]
y = f(x)
E) (0,4)
C) [0, ∞)
191
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
Aşağıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. 14 D) [0, 4] 4 Buna göre, x-f(x) ≥ 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıda- kilerden hangisidir? A) (-00, 0) B) (-∞, 4] y = f(x) E) (0,4) C) [0, ∞) 191
Aşağıda içi su ile dolu sınırları parabol biçimindeki bir
çukurun yüzey ile kesiştiği noktada duran bir adam
parabolik bir yol izleyen taşın çukurun diğer ucuna
6 birim mesafe kala yüzeye dik biçimde suya battığını
görmüştür.
A) 10
Başkatsayılarının mutlak değeri 1 olan parabolik
eğrilerin tepe noktaları arasındaki düşey mesafe
89 birim olduğuna göre, çukurun genişliği kaç
birimdir?
B) 12
6
C) 14
yüzey
D) 15
E) 16
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
Aşağıda içi su ile dolu sınırları parabol biçimindeki bir çukurun yüzey ile kesiştiği noktada duran bir adam parabolik bir yol izleyen taşın çukurun diğer ucuna 6 birim mesafe kala yüzeye dik biçimde suya battığını görmüştür. A) 10 Başkatsayılarının mutlak değeri 1 olan parabolik eğrilerin tepe noktaları arasındaki düşey mesafe 89 birim olduğuna göre, çukurun genişliği kaç birimdir? B) 12 6 C) 14 yüzey D) 15 E) 16
soru 1
O
2
A) 8
T(1.2)
y=(x-1)² +2
y=(x-1)2-2
y=-(x-1)²+2
soru 2
xow you
-Fx
(112)
y-(x+1)² +2
B) 7
4+543
-1
y=(x+1)²-2
C) 6
-1
-1
-2
y
12
y=-(x+1)²+2
AY
-1 O
-2
-3
y=-(x-1)²-2
y=-(x+1)²-21
Yukanda bazı fonksiyonlar ve bu fonksiyonların grafikleri veril-
miştir. Verilen grafiklerden kaç tanesi doğrudur?
soru 3
D) 5
f(x)-
fonksiyonunu
A)
E) 2
Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
f(x)=(x+3)²+5 parabolünün tepe noktası T(-3, 5) dir.
tonn noktası T(3, 5) dir.
501
fonk
AL
C
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
soru 1 O 2 A) 8 T(1.2) y=(x-1)² +2 y=(x-1)2-2 y=-(x-1)²+2 soru 2 xow you -Fx (112) y-(x+1)² +2 B) 7 4+543 -1 y=(x+1)²-2 C) 6 -1 -1 -2 y 12 y=-(x+1)²+2 AY -1 O -2 -3 y=-(x-1)²-2 y=-(x+1)²-21 Yukanda bazı fonksiyonlar ve bu fonksiyonların grafikleri veril- miştir. Verilen grafiklerden kaç tanesi doğrudur? soru 3 D) 5 f(x)- fonksiyonunu A) E) 2 Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? f(x)=(x+3)²+5 parabolünün tepe noktası T(-3, 5) dir. tonn noktası T(3, 5) dir. 501 fonk AL C
2.
1.
f(x)=x²-2x-8
fonksiyonunun işaret tablosu aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) X
f(x)
C) x
f(x)
gisidir?
A) X
C) X
f(x)
f(x)
-00-2
-80-2
-8
-
-80
+
3
3
+
E)
+
E)
+
4 +00
+
4 +0⁰0
+
X
f(x)
+00
+00
3
X
f(x)
-x-4
-
f(x) = x² - 6x + 9
fonksiyonunun işaret tablosu aşağıdakilerden han-
+
-00-3
+ 4
B) x
D)
f(x)
+
D) X
f(x)
2 +00
B) x 88
f(x)
-0-2
f(x)
+∞o
-00-4
+
+ $ -
88
1
+
$
4 +∞o
2 +00
+-
3
+
+
3 +∞o
+∞
karekök
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
2. 1. f(x)=x²-2x-8 fonksiyonunun işaret tablosu aşağıdakilerden han- gisidir? A) X f(x) C) x f(x) gisidir? A) X C) X f(x) f(x) -00-2 -80-2 -8 - -80 + 3 3 + E) + E) + 4 +00 + 4 +0⁰0 + X f(x) +00 +00 3 X f(x) -x-4 - f(x) = x² - 6x + 9 fonksiyonunun işaret tablosu aşağıdakilerden han- + -00-3 + 4 B) x D) f(x) + D) X f(x) 2 +00 B) x 88 f(x) -0-2 f(x) +∞o -00-4 + + $ - 88 1 + $ 4 +∞o 2 +00 +- 3 + + 3 +∞o +∞ karekök
22. Dik koordinat düzleminde y = f(x) ve y = g(x)
fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.
-1
lo
O
y = f(x)
C) 3
X
Buna göre, g²(x) - f(x).g(x) ≤ 0 eşitsizliğini sağlayan x
tam sayıları kaç tanedir?
A) 1
B) 2
D) 4
y = g(x)
E) 5
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
22. Dik koordinat düzleminde y = f(x) ve y = g(x) fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. -1 lo O y = f(x) C) 3 X Buna göre, g²(x) - f(x).g(x) ≤ 0 eşitsizliğini sağlayan x tam sayıları kaç tanedir? A) 1 B) 2 D) 4 y = g(x) E) 5
B
15. İnsan nüfusunun besin kaynaklarından çok daha hızlı
çoğalması durumunda besin kaynaklarının yetersiz kalıp
felakete yol açacağını ifade eden kurama "Malthus Fela-
keti" denir.
Miktar
Nüfus
Besin üretimi
Zaman (yıl)
Yukarıda bir ülkenin besin üretimi ve nüfus eğrisi göste-
rilmiştir. Besin üretiminin yıla göre değişimi y = 4x + 150
denklemi ile, nüfus değişimi de y = 3x² - 5x + 120 denkle-
mi ile modellenmiştir.
Bu bilgilere göre, bu ülkede kaçıncı yıldan sonra Malt-
hus Felaketi yaşanmaya başlar?
A) 2
B) 6
C) 5
D) 8
E) 7
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
B 15. İnsan nüfusunun besin kaynaklarından çok daha hızlı çoğalması durumunda besin kaynaklarının yetersiz kalıp felakete yol açacağını ifade eden kurama "Malthus Fela- keti" denir. Miktar Nüfus Besin üretimi Zaman (yıl) Yukarıda bir ülkenin besin üretimi ve nüfus eğrisi göste- rilmiştir. Besin üretiminin yıla göre değişimi y = 4x + 150 denklemi ile, nüfus değişimi de y = 3x² - 5x + 120 denkle- mi ile modellenmiştir. Bu bilgilere göre, bu ülkede kaçıncı yıldan sonra Malt- hus Felaketi yaşanmaya başlar? A) 2 B) 6 C) 5 D) 8 E) 7
alığı aşağı-
c) (-3,-1)
Memey
div
+xS
eşitsizliğini sağlayan x değerlerinin bulunduğu en geniş
aralık aşağıdakilerden hangisidir?
aomüx müxög
B) (-∞, -6] U (0, 6]
12. A s t
X
A) [-6, 6]
7-A
D) [-6, 0] U [6, ∞]
8-B
9-D
(1,8-) (0
10-C
E) [6, ∞)
11-C
C) [-6, ∞)
12-B
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
alığı aşağı- c) (-3,-1) Memey div +xS eşitsizliğini sağlayan x değerlerinin bulunduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir? aomüx müxög B) (-∞, -6] U (0, 6] 12. A s t X A) [-6, 6] 7-A D) [-6, 0] U [6, ∞] 8-B 9-D (1,8-) (0 10-C E) [6, ∞) 11-C C) [-6, ∞) 12-B
n hangisidir?
($.0) (A
10.
x² + 4x + 4
x²-2x-3
so 1914
istrsieri23
Tabel YA
eşitsizliğini sağlayan x değerlerinin çözüm aralığı aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) (-1, 2) U (3, 0)
B) (-1, 2] U [3, ∞)
C) (-1, 3) U {-2}
D) (-∞, -1) U (2, 3)
E) [-2, -1)
Ofers miltä
fonts
müköp ninigituatige
(36
(242)
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
n hangisidir? ($.0) (A 10. x² + 4x + 4 x²-2x-3 so 1914 istrsieri23 Tabel YA eşitsizliğini sağlayan x değerlerinin çözüm aralığı aşağı- dakilerden hangisidir? A) (-1, 2) U (3, 0) B) (-1, 2] U [3, ∞) C) (-1, 3) U {-2} D) (-∞, -1) U (2, 3) E) [-2, -1) Ofers miltä fonts müköp ninigituatige (36 (242)
den hangisidir?
9.
x.(x²+x+1)
3x - 1
(2m-1)x
eşitsizliğini sağlayan x değerlerinin çözüm aralığı aşağı-
hello dakilerden hangisidir?
c) (-3,-¹)
A) (-1,0)
0 (0) (0)
1-E
SO
D) [0.-)
(t,0)
2-B
3-A
B) (-3,0)
4-A
E) (-1)
5-B
6-E
12.
(C
6
6 X
191
Pelbininns
VI
eşitsizliğini sağlaya
aralık aşağıdakilerde
A) [-6, 6]
E)
7-A
(B
D) [-6, 0]
8-B
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
den hangisidir? 9. x.(x²+x+1) 3x - 1 (2m-1)x eşitsizliğini sağlayan x değerlerinin çözüm aralığı aşağı- hello dakilerden hangisidir? c) (-3,-¹) A) (-1,0) 0 (0) (0) 1-E SO D) [0.-) (t,0) 2-B 3-A B) (-3,0) 4-A E) (-1) 5-B 6-E 12. (C 6 6 X 191 Pelbininns VI eşitsizliğini sağlaya aralık aşağıdakilerde A) [-6, 6] E) 7-A (B D) [-6, 0] 8-B