Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri Soruları

9.
A24
327
A
+321
f(x))
1.
-1
A) x² - 2x - 3≤y
-x² - 4x + 5 ≥y
3
C) x² + 2x + 3 ≥y
x² - 4x-5≤y
-5
0
3
5
Yukarıda dik koordinat düzleminde f(x) ve g(x) para-
bolleri gösterilmiştir.
Buna göre, boyalı bölge aşağıdaki eşitsizlik
sistemlerinden hangisinin çözüm kümesidir?
g
X
-x² + 2x + 3 ≥y
x² - 4x-5≤y
B) -x² + 2x + 3 ≥ y
x² + 4x + 5 ≤y
D)-x²-2x-3≥y
x² - 4x-5≥y
OB
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
9. A24 327 A +321 f(x)) 1. -1 A) x² - 2x - 3≤y -x² - 4x + 5 ≥y 3 C) x² + 2x + 3 ≥y x² - 4x-5≤y -5 0 3 5 Yukarıda dik koordinat düzleminde f(x) ve g(x) para- bolleri gösterilmiştir. Buna göre, boyalı bölge aşağıdaki eşitsizlik sistemlerinden hangisinin çözüm kümesidir? g X -x² + 2x + 3 ≥y x² - 4x-5≤y B) -x² + 2x + 3 ≥ y x² + 4x + 5 ≤y D)-x²-2x-3≥y x² - 4x-5≥y OB
J
3.
126712 120
x² - 2xy-9=0
2y² - xy - 12 = 0
Y=1²2² g
denklem sisteminde x reel sayısının alabileceği
2x
avsu
değerler çarpımı kaçtır?
-3
28 B)-248
23
11
A) -
-3
333333
y
27
11
*4= 3.4
11 C) -
-3
D) -1
x(x-2
y(?
E) -
9
11
-3.9=X
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
J 3. 126712 120 x² - 2xy-9=0 2y² - xy - 12 = 0 Y=1²2² g denklem sisteminde x reel sayısının alabileceği 2x avsu değerler çarpımı kaçtır? -3 28 B)-248 23 11 A) - -3 333333 y 27 11 *4= 3.4 11 C) - -3 D) -1 x(x-2 y(? E) - 9 11 -3.9=X
11 a ve b gerçek sayı olmak üzere,
(a − 2)x² + (a + 4)x - 12 < 0
eşitsizliğinin çözüm aralığı (-∞, b) olduğuna göre, a b
çarpımının değeri kaçtır?
of Fur
C) 6
b_coza-
17+58²-840
A) 3
2
6%
2
B) 4
480416_
D) 8
E) 12
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
11 a ve b gerçek sayı olmak üzere, (a − 2)x² + (a + 4)x - 12 < 0 eşitsizliğinin çözüm aralığı (-∞, b) olduğuna göre, a b çarpımının değeri kaçtır? of Fur C) 6 b_coza- 17+58²-840 A) 3 2 6% 2 B) 4 480416_ D) 8 E) 12
İKİNCİ DERECEDEN EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ
7.
-1
A) Y ≥ x²-1
y ≥x
O
C) y ≤ x²-1
y ≥x
y
f(x)=x²-1
1
Yukarıdaki dik koordinat düzleminde f(x) parabolü ve y=x
doğrusu gösterilmiştir.
Buna göre, taralı bölge eşitsizlik sistemlerinden hangis-
inin çözüm kümesidir?
y=x
B) Y ≥ x²-1
y ≤ x
Djy ≤ x²-1
y ≤ x
E) Y ≥ x²-x
y ≤ 2x
9.
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
İKİNCİ DERECEDEN EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 7. -1 A) Y ≥ x²-1 y ≥x O C) y ≤ x²-1 y ≥x y f(x)=x²-1 1 Yukarıdaki dik koordinat düzleminde f(x) parabolü ve y=x doğrusu gösterilmiştir. Buna göre, taralı bölge eşitsizlik sistemlerinden hangis- inin çözüm kümesidir? y=x B) Y ≥ x²-1 y ≤ x Djy ≤ x²-1 y ≤ x E) Y ≥ x²-x y ≤ 2x 9.
e
AYT/MATEMATIK
8.
a ve b birbirinden farklı birer tam sayı olmak üzere, gerçel
sayılar kümesi üzerinde y = f(x) fonksiyonu
f(x) = -x² + x (a + b)-a.b
(x²_x(0+b) + ab)
biçiminde tanımlanıyor. b
f(x) = 0
eşitsizliğinin çözüm kümesinde bulunan tam sayıların
toplamı 3 olduğuna göre, a + b toplamının alabileceği
farklı değerlerin toplamı kaçtır?
A) 3
C) 5
1x1
-X
X
+
X-c
B) 4
a.
1 +
O
2
012
x (0+b) - ob
X1C
JA
ABOU
+ b
D) 6
E) 7
md
2
-x+b=u
-*-b *.
9. Dik koordinat düzleminde y = x doğrusu ile y=f(x)
fonksiyonunun grafiği aşağıdaki gibi verilmiştir.
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
e AYT/MATEMATIK 8. a ve b birbirinden farklı birer tam sayı olmak üzere, gerçel sayılar kümesi üzerinde y = f(x) fonksiyonu f(x) = -x² + x (a + b)-a.b (x²_x(0+b) + ab) biçiminde tanımlanıyor. b f(x) = 0 eşitsizliğinin çözüm kümesinde bulunan tam sayıların toplamı 3 olduğuna göre, a + b toplamının alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? A) 3 C) 5 1x1 -X X + X-c B) 4 a. 1 + O 2 012 x (0+b) - ob X1C JA ABOU + b D) 6 E) 7 md 2 -x+b=u -*-b *. 9. Dik koordinat düzleminde y = x doğrusu ile y=f(x) fonksiyonunun grafiği aşağıdaki gibi verilmiştir.
24.
D
J
912
MAT OTO GALERİ
A tipi otomobil
Satılık: 8 araç
Her ilana bakan
kişi sayısı: 4 kişi
B tipi otomobil
Satılık: ........
Her ilana bakan
kişi sayısı: 5 kişi
Bir oto galerinin internet sitesinde A tipi 8 araç ve
belirli sayıda B tipi araç vardır. A tipi araçlar için
her bir ilana bakan 4 kişi, B tipi araçlar için her
bir ilana bakan 5 kişi vardır.
Bu galerideki otomobiller için toplam 61 kişi
ilanlara bakmıştır. Bu kişilerden yalnızca biri 12
farklı ilana bakarken diğerleri sadece 1 ilana
bakmıştır.
Buna göre, bu internet sitesinde B tipi
otomobil ilanı kaç tanedir?
A) 5 B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
24. D J 912 MAT OTO GALERİ A tipi otomobil Satılık: 8 araç Her ilana bakan kişi sayısı: 4 kişi B tipi otomobil Satılık: ........ Her ilana bakan kişi sayısı: 5 kişi Bir oto galerinin internet sitesinde A tipi 8 araç ve belirli sayıda B tipi araç vardır. A tipi araçlar için her bir ilana bakan 4 kişi, B tipi araçlar için her bir ilana bakan 5 kişi vardır. Bu galerideki otomobiller için toplam 61 kişi ilanlara bakmıştır. Bu kişilerden yalnızca biri 12 farklı ilana bakarken diğerleri sadece 1 ilana bakmıştır. Buna göre, bu internet sitesinde B tipi otomobil ilanı kaç tanedir? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9
10.
27-x³
(x+2)(x-7)
MO
eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) (-∞, -2] U (3, 7]
C) (-2, 3) U [7, +00)
B) (-∞, -2) U (3, 7)
D) (-2, 3] U (7, +00)
E) (-∞, -2) U [3, 7)
al yayınları
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
10. 27-x³ (x+2)(x-7) MO eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakiler- den hangisidir? A) (-∞, -2] U (3, 7] C) (-2, 3) U [7, +00) B) (-∞, -2) U (3, 7) D) (-2, 3] U (7, +00) E) (-∞, -2) U [3, 7) al yayınları
ax² + bx + c = 0 denklemleri, aşağıda verilen gü-
zergâhta yolculuk yapacaktır. Bu yolculukta aşağı-
da verilen talimatlar uygulanacaktır.
mars
A ayrımında; kökler çarpımı pozitif ise 1 yönün-
de, negatif ise 2 yönünde ilerle.
B ayrımında; kökler toplamı çift sayı ise 3 yö-
nünde, tek sayı ise 4 yönünde ilerle.
C ayrımında; kökler reel sayı ise 5 yönünde.
reel sayı değilse 6 yönünde ilerle.
Buna göre, 2x² - 4x 15 = 0 denkleminin yol-
culuğu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) D kutusunda biter.
B) E kutusunda biter.
F kutusunda biter.
D) G kutusunda biter.
E) Hiçbiri
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
ax² + bx + c = 0 denklemleri, aşağıda verilen gü- zergâhta yolculuk yapacaktır. Bu yolculukta aşağı- da verilen talimatlar uygulanacaktır. mars A ayrımında; kökler çarpımı pozitif ise 1 yönün- de, negatif ise 2 yönünde ilerle. B ayrımında; kökler toplamı çift sayı ise 3 yö- nünde, tek sayı ise 4 yönünde ilerle. C ayrımında; kökler reel sayı ise 5 yönünde. reel sayı değilse 6 yönünde ilerle. Buna göre, 2x² - 4x 15 = 0 denkleminin yol- culuğu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) D kutusunda biter. B) E kutusunda biter. F kutusunda biter. D) G kutusunda biter. E) Hiçbiri
7.
9 tane karpuz her seferinde 2 karpuz tartmak şartıyla elekt-
ronik bir tartıyla tartılmak isteniyor.
kg
Buna göre karpuzların toplam ağırlığı en az kaç tartım-
da bulunabilir?
A
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
7. 9 tane karpuz her seferinde 2 karpuz tartmak şartıyla elekt- ronik bir tartıyla tartılmak isteniyor. kg Buna göre karpuzların toplam ağırlığı en az kaç tartım- da bulunabilir? A A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
6.
Süper Puan
%8
Bir mağaza müşterilerine verdiği mağaza kartına, yapılan
her alışverişten sonra takip eden alışverişlerde kullanılmak
üzere ürün fiyatının % 8'i değerinde TL yüklemektedir.
✓ Bu mağazada ürünler %25 kâr ile satılmaktadır.
✓ Bir müşteri 200 TL değerinde ürün almıştır.
✓ Aynı müşteri bir sonraki alışverişinde 250 TL değerinde
bir ürün alırken bir önceki alışverişten kazandığı süper
puanı da kullanmıştır.
Buna göre, bu mağazanın 2. alışverişten elde ettiği kår
oranı, bir önceki kâr oranına göre yüzde kaç azalmıştır?
A) 32
B) 30
C) 28
D) 24
E) 20
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
6. Süper Puan %8 Bir mağaza müşterilerine verdiği mağaza kartına, yapılan her alışverişten sonra takip eden alışverişlerde kullanılmak üzere ürün fiyatının % 8'i değerinde TL yüklemektedir. ✓ Bu mağazada ürünler %25 kâr ile satılmaktadır. ✓ Bir müşteri 200 TL değerinde ürün almıştır. ✓ Aynı müşteri bir sonraki alışverişinde 250 TL değerinde bir ürün alırken bir önceki alışverişten kazandığı süper puanı da kullanmıştır. Buna göre, bu mağazanın 2. alışverişten elde ettiği kår oranı, bir önceki kâr oranına göre yüzde kaç azalmıştır? A) 32 B) 30 C) 28 D) 24 E) 20
17
4. Koordinat düzleminde
3x + 2y > 30
x - 2y </10
eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi A olmak üzere,
I. (m,3) E A ise m'nin alabileceği on üç farklı tam sayı
değeri vardır.
II.
(4,n) # A ise n'nin alabileceği en büyük tam sayı de-
ğeri 8'dir.
III. (3m,m) E A ise m'nin alabileceği 7 farklı tam sayı
değeri vardır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
E) I ve III
C) I ve II
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
17 4. Koordinat düzleminde 3x + 2y > 30 x - 2y </10 eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi A olmak üzere, I. (m,3) E A ise m'nin alabileceği on üç farklı tam sayı değeri vardır. II. (4,n) # A ise n'nin alabileceği en büyük tam sayı de- ğeri 8'dir. III. (3m,m) E A ise m'nin alabileceği 7 farklı tam sayı değeri vardır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III E) I ve III C) I ve II Diğer sayfaya geçiniz.
TYT/TEMEL MATEMATİK
8. Aşağıda verilen kahve makinesinde üç farklı kahve türü t
farklı akış hızlarıyla özdeş fincanlara servis yapılmaktadır.
Filtre
Türk Sütlü
Kahve Kahvesi Kahve
Fincanların üçü de boşken kahve siparişleri aynı anda
verilip bir süre geçtikten sonra fincanlarda bulunan kahve
miktarları; filtre kahve miktarının 3 katı, Türk kahvesi
miktarının 2 katı ve sütlü kahve miktarının 6 katı birbirine
eşit olacak şekildedir.
Bilge Garnal
Türk
Bir fincan kahvenin dolum süresi; filtre kahve için t₁,
kahvesi için t₂, sütlü kahve için t3 saniyedir.
Buna göre,
It3-2t₁- t₂l-t3-5t₂l
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?
C) 6t3
B)-12
A) 2t2
D) -2t3
E) 0
1 +
Je
9.
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
TYT/TEMEL MATEMATİK 8. Aşağıda verilen kahve makinesinde üç farklı kahve türü t farklı akış hızlarıyla özdeş fincanlara servis yapılmaktadır. Filtre Türk Sütlü Kahve Kahvesi Kahve Fincanların üçü de boşken kahve siparişleri aynı anda verilip bir süre geçtikten sonra fincanlarda bulunan kahve miktarları; filtre kahve miktarının 3 katı, Türk kahvesi miktarının 2 katı ve sütlü kahve miktarının 6 katı birbirine eşit olacak şekildedir. Bilge Garnal Türk Bir fincan kahvenin dolum süresi; filtre kahve için t₁, kahvesi için t₂, sütlü kahve için t3 saniyedir. Buna göre, It3-2t₁- t₂l-t3-5t₂l işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? C) 6t3 B)-12 A) 2t2 D) -2t3 E) 0 1 + Je 9.
ab iki basamaklı sayısı, ba iki basamaklı sayısının
2 katından 1 eksiktir.
Buna göre, a + b toplamı kaçtır?
A) 12
B) 11 C) 10
D) 9
E) 8
Bölüm
5
ab iki basamaklı sayısı, ba iki basamaklı sayısının
3 katından 5 fazladır.
Buna göre, a + b toplamı kaçtır?
A) 9
B) 10 C) 11
C
D) 12 E) 13
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
ab iki basamaklı sayısı, ba iki basamaklı sayısının 2 katından 1 eksiktir. Buna göre, a + b toplamı kaçtır? A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) 8 Bölüm 5 ab iki basamaklı sayısı, ba iki basamaklı sayısının 3 katından 5 fazladır. Buna göre, a + b toplamı kaçtır? A) 9 B) 10 C) 11 C D) 12 E) 13
5.
AY
AYT/Matematik
-57-4₁-3₁ - 2 ₁ -1₁ 0₁
112131415
3
-2--1/21,210,5
6
:-)
-(x-3)(x+6) (2-3) (x+3)
Yukarıdaki şekilde y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Buna göre, f(x).(x² - 9) > 0 eşitsizliğini sağlayan kaç farklı
tam sayı değeri vardır?
A) 5
B) 6
b) 8
¹4-(X-3) ² (X+3)(x-6)
C) 7
E) 9
0
✓ (x-3)²(x+3)(x-6) 20
-3-3
G
01
G
Apt
nn
TO
y a
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
5. AY AYT/Matematik -57-4₁-3₁ - 2 ₁ -1₁ 0₁ 112131415 3 -2--1/21,210,5 6 :-) -(x-3)(x+6) (2-3) (x+3) Yukarıdaki şekilde y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre, f(x).(x² - 9) > 0 eşitsizliğini sağlayan kaç farklı tam sayı değeri vardır? A) 5 B) 6 b) 8 ¹4-(X-3) ² (X+3)(x-6) C) 7 E) 9 0 ✓ (x-3)²(x+3)(x-6) 20 -3-3 G 01 G Apt nn TO y a
1. (a-2) x² - 2ax -1 <0
eşitsizliği x in her gerçek sayı değeri için sağla-
niyorsa a nin bulunduğu en geniş aralığı bulu-
nuz.
AKO
UGIH
POD7
a
4a²-4.(0-2). -1 <0
4a²-ua -8<0
-ua
+4
-2
(40+4) (0-210
+HP+
(-1,2)
0≤ (x)0-(x))-(x
4
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
1. (a-2) x² - 2ax -1 <0 eşitsizliği x in her gerçek sayı değeri için sağla- niyorsa a nin bulunduğu en geniş aralığı bulu- nuz. AKO UGIH POD7 a 4a²-4.(0-2). -1 <0 4a²-ua -8<0 -ua +4 -2 (40+4) (0-210 +HP+ (-1,2) 0≤ (x)0-(x))-(x 4
5.
A) 2
X=3
(3-x) √x-120
eşitsizliğini sağlayan x in alabileceği birbirinden farklı tam
sayı değerlerinin toplamı kaçtır?
4 kök içinder
dışına çıkmal
B) 3
C) 4
D) 5
3
x=1}
13 Gift katlı kök.
kök
derecesi
Giftse
→ X=1
E) 6
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
5. A) 2 X=3 (3-x) √x-120 eşitsizliğini sağlayan x in alabileceği birbirinden farklı tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? 4 kök içinder dışına çıkmal B) 3 C) 4 D) 5 3 x=1} 13 Gift katlı kök. kök derecesi Giftse → X=1 E) 6