Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İntegral Alma Kuralları Soruları

10. Insan hayatında bilmeden ya da bilerek birçok hatalar yapar.
Çünkü insan fıtratı hata yapmaya meyillidir. Bu yüzden insanın
hatasının farkına varması ve o hatasından dolayı Allah'tan af
dilemesi ve bir daha hatayı yapmaması gerekir. Yine insan
dünyaya sürekli yaşamak için gönderilmemiştir. Her canlı gibi
yaşam bir gün sona erecektir ve ölümün zamanı belli değildir,
ölüm insana ansızın da gelebilir. Bu yüzden hata yapıldığı fark
edildiğinde hemen Allah'tan tövbe istenmelidir. Hz. Muhammed,
peygamber olduğu halde bir gün içinde yaklaşık yetmiş kez
Allah'a tövbe etmiş ve Allah'tan bağışlanma dilemiştir.
Bu parçada tövbe ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
vurgulanmaktadır?
A) Sürekli tekrarlanması gerektiği
B) İnsanın vicdan muhasebesi olduğu
C) Farkındalık oluşturduğu
D) Günah işlemeyi tamamen kestiği
E) Hataları azalttığı
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
10. Insan hayatında bilmeden ya da bilerek birçok hatalar yapar. Çünkü insan fıtratı hata yapmaya meyillidir. Bu yüzden insanın hatasının farkına varması ve o hatasından dolayı Allah'tan af dilemesi ve bir daha hatayı yapmaması gerekir. Yine insan dünyaya sürekli yaşamak için gönderilmemiştir. Her canlı gibi yaşam bir gün sona erecektir ve ölümün zamanı belli değildir, ölüm insana ansızın da gelebilir. Bu yüzden hata yapıldığı fark edildiğinde hemen Allah'tan tövbe istenmelidir. Hz. Muhammed, peygamber olduğu halde bir gün içinde yaklaşık yetmiş kez Allah'a tövbe etmiş ve Allah'tan bağışlanma dilemiştir. Bu parçada tövbe ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? A) Sürekli tekrarlanması gerektiği B) İnsanın vicdan muhasebesi olduğu C) Farkındalık oluşturduğu D) Günah işlemeyi tamamen kestiği E) Hataları azalttığı
37. İçinde Şekil 1'deki gibi bir miktar su bulunan küre
biçimindeki kaba bir miktar daha su eklendiğinde,
su seviyesi 5 cm yükselerek Şekil 2'deki gibi küre
merkezinin altında kalmaktadır.
S
T
Şekil 1
JOT
Şekil 2'de suyun üst yüzeyindeki dairenin alam, Şekil
1'deki suyun yüzeyindeki dairenin alanından 45 m²
fazladır.
B) 7
T
Şekil 2
Buna göre, kürenin yarıçap uzunluğunun alabileceği
en küçük tam sayı değeri kaç cm'dir?
A) 6
C) 8
D) 9
E) 10
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
37. İçinde Şekil 1'deki gibi bir miktar su bulunan küre biçimindeki kaba bir miktar daha su eklendiğinde, su seviyesi 5 cm yükselerek Şekil 2'deki gibi küre merkezinin altında kalmaktadır. S T Şekil 1 JOT Şekil 2'de suyun üst yüzeyindeki dairenin alam, Şekil 1'deki suyun yüzeyindeki dairenin alanından 45 m² fazladır. B) 7 T Şekil 2 Buna göre, kürenin yarıçap uzunluğunun alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç cm'dir? A) 6 C) 8 D) 9 E) 10
ETEÇLERİN BAĞLANMASI)
Test - 5
3. Şekildeki elektrik devreleri iç direnci önemsiz özdeş
piller ve özdeş dirençlerle kurulmuştur.
K
www
L
ww
HF
X
A) Yalnız I
D) I ve III
M
www
B) Yalnız II
Z
Buna göre,
1. K ve L dirençlerinden geçen akımlar eşittir.
II. K direncinden geçen akım, M direncinden geçen
akımın iki katıdır.
III. X pili, Z pilinden daha çabuk tükenir.
yargılarından hangileri doğrudur?
+₁
#F
T
E) I, II ve III
Pi
SU
C) I ve II
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
ETEÇLERİN BAĞLANMASI) Test - 5 3. Şekildeki elektrik devreleri iç direnci önemsiz özdeş piller ve özdeş dirençlerle kurulmuştur. K www L ww HF X A) Yalnız I D) I ve III M www B) Yalnız II Z Buna göre, 1. K ve L dirençlerinden geçen akımlar eşittir. II. K direncinden geçen akım, M direncinden geçen akımın iki katıdır. III. X pili, Z pilinden daha çabuk tükenir. yargılarından hangileri doğrudur? +₁ #F T E) I, II ve III Pi SU C) I ve II
8.
f(x) = (m − 3)x² + 4x + m + 1 parabolü ile ilgili aşağıdaki
bilgiler veriliyor.
• Tepe noktası 1. bölgededir.
y eksenini pozitif tarafta kesmektedir.
Buna göre, m'nin alabileceği kaç farklı tam sayı de-
ğeri vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4 E) 5
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
8. f(x) = (m − 3)x² + 4x + m + 1 parabolü ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. • Tepe noktası 1. bölgededir. y eksenini pozitif tarafta kesmektedir. Buna göre, m'nin alabileceği kaç farklı tam sayı de- ğeri vardır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
1.
Şekil 1
A
B
C
Şekil II
ABCD bir dikdörtgen, |AB| = 6 cm ve |BC| = 4 cm'dir.
Eylül bir bilgisayar programı yardımı ile A, B, C ve D nok-
talarını işaretleyip Şekil Il'deki ABCD dikdörtgenini oluş-
turuyor. Ardından [BC] kenarı Şekil l'deki
tuşu ile x
birim sağa ötelenip AB'C'D dikdörtgeni elde ediliyor. Sonra
[DC] kenarını tuşu ile y birim aşağı öteleyerek yeni bir
dikdörtgen oluşturuyor.
x + y = 4 olduğu bilindiğine göre, son durumda oluşan
dikdörtgenin alanı en çok kaç birimkaredir?
A) 30
B) 35
C) 42
D) 49
E) 56
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
1. Şekil 1 A B C Şekil II ABCD bir dikdörtgen, |AB| = 6 cm ve |BC| = 4 cm'dir. Eylül bir bilgisayar programı yardımı ile A, B, C ve D nok- talarını işaretleyip Şekil Il'deki ABCD dikdörtgenini oluş- turuyor. Ardından [BC] kenarı Şekil l'deki tuşu ile x birim sağa ötelenip AB'C'D dikdörtgeni elde ediliyor. Sonra [DC] kenarını tuşu ile y birim aşağı öteleyerek yeni bir dikdörtgen oluşturuyor. x + y = 4 olduğu bilindiğine göre, son durumda oluşan dikdörtgenin alanı en çok kaç birimkaredir? A) 30 B) 35 C) 42 D) 49 E) 56
han-
) dx
6.
5.
A) x²
x².d(x(x))
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) x-f'(x)
B) (x-1)-f'(x) dx
D) (x-f'(x) + f(x)) dx
X-F'(x)-f(x)
d((x+1)-f(x)) = f'(x) dx
olduğuna göre, f(x) aşağıdakilerden hangisine
eşit olabilir?
B) 2x
C) X
C) x-f'(x) dx
d(f(x³)) - (x + 2) dx = 0
uğuna göre, f'(1) değeri
Ex-f'(x)-f(x)) d
dx
1
D) -
E) 1
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
han- ) dx 6. 5. A) x² x².d(x(x)) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) x-f'(x) B) (x-1)-f'(x) dx D) (x-f'(x) + f(x)) dx X-F'(x)-f(x) d((x+1)-f(x)) = f'(x) dx olduğuna göre, f(x) aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir? B) 2x C) X C) x-f'(x) dx d(f(x³)) - (x + 2) dx = 0 uğuna göre, f'(1) değeri Ex-f'(x)-f(x)) d dx 1 D) - E) 1
8. [₁(x²+1) dx = A
X
x² + 1
(²)
X
olmak üzere,
A) 36
dx = B
X+ f(u)-f(u)
A B = 4x³ + 6x-k (KER)
7
olduğuna göre, f(2) değeri aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
f-f!)
CL54
B) 48
flu) (x4)
D) 64
t'e
E) 72
5x
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
8. [₁(x²+1) dx = A X x² + 1 (²) X olmak üzere, A) 36 dx = B X+ f(u)-f(u) A B = 4x³ + 6x-k (KER) 7 olduğuna göre, f(2) değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? f-f!) CL54 B) 48 flu) (x4) D) 64 t'e E) 72 5x
5
6.
sidir?
A) 1
D)
B) y - 1
D) 2√x
y+c E) 0
C)
dx [√x f(x)dx = √xf(x) + x
olduğuna göre, ff(x) dx integralinin
eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) x² √√x
B) 2x√x
C) x√x
E)√x
TEST KODU
MB21KT02
y²
2 Y
MATEMATİK
dx=
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
5 6. sidir? A) 1 D) B) y - 1 D) 2√x y+c E) 0 C) dx [√x f(x)dx = √xf(x) + x olduğuna göre, ff(x) dx integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) x² √√x B) 2x√x C) x√x E)√x TEST KODU MB21KT02 y² 2 Y MATEMATİK dx=
30,
A) 6
O
RAK
AYT/Matematik
5
B) 8
ht
Yukarıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Buna göre, f'(x) dx ifadesinin değeri kaçtır?
• fifo
0
6
y = f(x)
C) 10
D) 12
14
ht
trên nhà từ 6
(x²-1)/(x^² - 10x+24)
-1-(x-2)(x-2)(x-6) QUAN
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
30, A) 6 O RAK AYT/Matematik 5 B) 8 ht Yukarıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre, f'(x) dx ifadesinin değeri kaçtır? • fifo 0 6 y = f(x) C) 10 D) 12 14 ht trên nhà từ 6 (x²-1)/(x^² - 10x+24) -1-(x-2)(x-2)(x-6) QUAN
1.
ÇIKMIŞ SORULAR
Kenarlarından birinin uzunluğu diğer iki kenar uzunlu-
gunun aritmetik ortalamasına eşit olan üçgenlere orta-
lama üçgen denir.
Buna göre,
L
3 cm
11.
D) II ve III
70° 407
III.
B) Yalnız III
1 cm
üçgenlerinden hangileri ortalama üçgen olabilir?
A) Yalnız I
C) I ve II
90°
E) I, II ve III
(TYT 2021)
3.
de
Be
E
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
1. ÇIKMIŞ SORULAR Kenarlarından birinin uzunluğu diğer iki kenar uzunlu- gunun aritmetik ortalamasına eşit olan üçgenlere orta- lama üçgen denir. Buna göre, L 3 cm 11. D) II ve III 70° 407 III. B) Yalnız III 1 cm üçgenlerinden hangileri ortalama üçgen olabilir? A) Yalnız I C) I ve II 90° E) I, II ve III (TYT 2021) 3. de Be E
12 a bir pozitif gerçel sayı olmak üzere, baş katsayısı 1 olan
ikinci dereceden gerçel katsayılı her P(x) polinomu için
P(x) dx = P(a) + P(-a)
eşitliği
sağlanmaktadır.
Buna göre, a değeri kaçtır?
A) √2
B) √3
D)
√√2
2
E)
√√3
3
C) √6
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
12 a bir pozitif gerçel sayı olmak üzere, baş katsayısı 1 olan ikinci dereceden gerçel katsayılı her P(x) polinomu için P(x) dx = P(a) + P(-a) eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre, a değeri kaçtır? A) √2 B) √3 D) √√2 2 E) √√3 3 C) √6
5.
f, g ve h integrallenebilir birer fonksiyondur.
g²(x) + h²(x) = 2
VxER için g(2-x) = h(x) ve f(2-x) = f(x),
A) 2
2
g²(x). f(x)dx = 4
olduğuna göre, f(x)dx integralinin değeri kaçtır?
B) 3
C) 4
D) 6
E) 8
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
5. f, g ve h integrallenebilir birer fonksiyondur. g²(x) + h²(x) = 2 VxER için g(2-x) = h(x) ve f(2-x) = f(x), A) 2 2 g²(x). f(x)dx = 4 olduğuna göre, f(x)dx integralinin değeri kaçtır? B) 3 C) 4 D) 6 E) 8
1.
3
(m-1)x+42
2-x
f(x) =
X<2
nx −1 x22
25-140-1
fonksiyonu her noktada süreklidir.
ŞAMPİYON
47422
47=3<
18
-1
den hangisidir?- } lx) v
A) 16
B) 17
D) 19
2
Yu
Buna göre, f(x) dx integralinin değeri aşağıdakiler-
24/²
E) 20
Şekilde gr
f'(x) =
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
1. 3 (m-1)x+42 2-x f(x) = X<2 nx −1 x22 25-140-1 fonksiyonu her noktada süreklidir. ŞAMPİYON 47422 47=3< 18 -1 den hangisidir?- } lx) v A) 16 B) 17 D) 19 2 Yu Buna göre, f(x) dx integralinin değeri aşağıdakiler- 24/² E) 20 Şekilde gr f'(x) =
S2
S3
S₁
-2
A) S3-S₁-S₂
C) S₂-S₁-2S3
Yanda verilen taralı bölgelerin alanları
sırasıyla S₁, S₂ ve S3 birimkaredir.
Buna göre,
↑ (F1(1x1).
-2
(f¹(lyl)-If-¹(y)l) dy
integralinin değeri kaçtır?
E) S3-3S2-S₁
B)-2 S₁ + S₂
D)-S₁-3S2
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
S2 S3 S₁ -2 A) S3-S₁-S₂ C) S₂-S₁-2S3 Yanda verilen taralı bölgelerin alanları sırasıyla S₁, S₂ ve S3 birimkaredir. Buna göre, ↑ (F1(1x1). -2 (f¹(lyl)-If-¹(y)l) dy integralinin değeri kaçtır? E) S3-3S2-S₁ B)-2 S₁ + S₂ D)-S₁-3S2
rinin
E) 9
P
S
Buna göre,
25. y = f(x) fonksiyonunun grafiği aşağıdaki gibidir.
-1.
A) 5
ZE
el
O
X
[(f(x)-f(-x) ]dx
integralinin değeri kaçtır?
B) 4
DENEME-2
-X
y = f(x)
D) 3
X
-2x+y=1
Y = 1+2X
1-2X
X+2XX+27
Sux
Qx2
2x2
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
rinin E) 9 P S Buna göre, 25. y = f(x) fonksiyonunun grafiği aşağıdaki gibidir. -1. A) 5 ZE el O X [(f(x)-f(-x) ]dx integralinin değeri kaçtır? B) 4 DENEME-2 -X y = f(x) D) 3 X -2x+y=1 Y = 1+2X 1-2X X+2XX+27 Sux Qx2 2x2
nun
eğet
1x²,1)
27. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı ve türevlenebilir bir f
fonksiyonu için,
D
4
[ f'(x²). 2xdx = 21
1
f(1) = 6
eşitlikleri veriliyor.
Buna göre, f(16) kaçtır?
A) 15
B) 20 C) 21
D) 27
E) 36
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
nun eğet 1x²,1) 27. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı ve türevlenebilir bir f fonksiyonu için, D 4 [ f'(x²). 2xdx = 21 1 f(1) = 6 eşitlikleri veriliyor. Buna göre, f(16) kaçtır? A) 15 B) 20 C) 21 D) 27 E) 36