Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Periyodik Problemler Soruları

su
se-
B) 16 karpuz yerine 15 avakado alınabilir.
D) 45 avakado yerine 45 kavun alınabilir.
4.
Tablo: Musluk sayısı ile havuzun dolma süresi arasındaki
ilişki
A) 41
Musluk sayısı
Havuzun dolma
süresi(sa)
A) 11
B) 43
4
10
5. 25 sayısının % 52'si kaçtır?
B) 12
1
A
Yukarıdaki tabloda boş bir havuza su akıtan eş kapasite-
li musluk sayısı ile havuzun dolma süresi arasındaki iliş-
ki verilmiştir.
Buna göre, A + B -2C kaçtır?
B
C) 45
5
16
C) 13
C
D) 47
D) 14
215
Lise Matematik
Periyodik Problemler
su se- B) 16 karpuz yerine 15 avakado alınabilir. D) 45 avakado yerine 45 kavun alınabilir. 4. Tablo: Musluk sayısı ile havuzun dolma süresi arasındaki ilişki A) 41 Musluk sayısı Havuzun dolma süresi(sa) A) 11 B) 43 4 10 5. 25 sayısının % 52'si kaçtır? B) 12 1 A Yukarıdaki tabloda boş bir havuza su akıtan eş kapasite- li musluk sayısı ile havuzun dolma süresi arasındaki iliş- ki verilmiştir. Buna göre, A + B -2C kaçtır? B C) 45 5 16 C) 13 C D) 47 D) 14 215
70°
precedir?
E) 65
gen
NO
(EBC)
B70⁰
ABC üçgeninde, m(A) + m(B) + m (C) = 180°
⇒
a +70° + a + 2B = 180°
m(BEC) = a + (diş açı)
TEST-20
3.
C
B) 40
2a + 2ß = 110°
a + ß = 55°
m(BEC) = 55° olur.
Cevap C
D
V
olduğuna göre, m(EBC) = a kaç derecedir?
A) 35
C) 45
D) 50
ABC bir üçgen
[EF] 1 [AB]
|AF| = |FB|
|DC| = |CB|
m(ABD) = 25°
B
E) 55
Lise Matematik
Periyodik Problemler
70° precedir? E) 65 gen NO (EBC) B70⁰ ABC üçgeninde, m(A) + m(B) + m (C) = 180° ⇒ a +70° + a + 2B = 180° m(BEC) = a + (diş açı) TEST-20 3. C B) 40 2a + 2ß = 110° a + ß = 55° m(BEC) = 55° olur. Cevap C D V olduğuna göre, m(EBC) = a kaç derecedir? A) 35 C) 45 D) 50 ABC bir üçgen [EF] 1 [AB] |AF| = |FB| |DC| = |CB| m(ABD) = 25° B E) 55
1.
6m/sn.
A) 10
100
3
1
B
Çevresi 200 metre olan çembersel bir pistin her-
hangi bir [AB] çapının iki ucundan birbirine doğru
aynı anda 6 m/sn. ve 4 m/sn. lik hızlarla hareket
eden iki araç kaç saniye sonra 3. kez karşılaşır?
B) 20 C) 30
D) 40
4m/sn.
Bonuniy
E) 50
Lise Matematik
Periyodik Problemler
1. 6m/sn. A) 10 100 3 1 B Çevresi 200 metre olan çembersel bir pistin her- hangi bir [AB] çapının iki ucundan birbirine doğru aynı anda 6 m/sn. ve 4 m/sn. lik hızlarla hareket eden iki araç kaç saniye sonra 3. kez karşılaşır? B) 20 C) 30 D) 40 4m/sn. Bonuniy E) 50
f(2+h)-f(2)
3h
lim
h-0
Buna göre,
I. f fonksiyonuna x = 2 apsisli noktadan çizilen
teğetin eğimi 5 tir.
II. f'(2) = 15
= 5 ifadesi veriliyor.
f(x)-f(2)
2x²-3x-2
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
III. lim
X-2
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
Yalnız I ve II
Yalnız II ve III
= 3 tür.
Lise Matematik
Periyodik Problemler
f(2+h)-f(2) 3h lim h-0 Buna göre, I. f fonksiyonuna x = 2 apsisli noktadan çizilen teğetin eğimi 5 tir. II. f'(2) = 15 = 5 ifadesi veriliyor. f(x)-f(2) 2x²-3x-2 Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? III. lim X-2 A) B) C) D) E) Yalnız I Yalnız II Yalnız III Yalnız I ve II Yalnız II ve III = 3 tür.
8. Bir elektrik dağıtım şirketinin kullanıcılarına uyguladı-
ğı tek zamanlı ve akıllı sayaç tarifeleri bulunmaktadır.
Normal tarifede gün boyunca tüketilen elektrik enerjisi
tek fiyat üzerinden değerlendirilirken akıllı sayaç ta-
rifesinde gün; üç saat dilimine bölünür ve bu zaman
aralıklarında ayrı birim fiyatlar uygulanır.
Tam zamanlı çalışan bir fabrika için aşağıdaki tablo
verilmiştir.
Tarife I
Tek Zamanlı
Tüm Gün
x kr/kwh
Tarife II (Akıllı Sayaç)
Gündüz
Puant
06.00 - 17.00
x kr/kwh
X
A) 32 B) 36
17.00 - 22.00
kr/kwh
C) 42
Gece
22.00 - 06.00
• Akıllı sayaç tarifesinde kullanılan 3 bölümdeki har-
canan kw miktarları o bölümde bulunan saat sayı-
sıyla doğru orantılıdır.
• Akıllı sayaç tarifesini seçen fabrikanın günlük har-
cadığı elektrik tutarı 31 ₺'dir.
-kr/kwh
Buna göre, bu fabrika tek zamanlı tarifeyi tercih et-
seydi günlük harcadığı elektrik tutarı kaç t olurdu?
D) 48
10.
E) 52
bi
Ĉ
Lise Matematik
Periyodik Problemler
8. Bir elektrik dağıtım şirketinin kullanıcılarına uyguladı- ğı tek zamanlı ve akıllı sayaç tarifeleri bulunmaktadır. Normal tarifede gün boyunca tüketilen elektrik enerjisi tek fiyat üzerinden değerlendirilirken akıllı sayaç ta- rifesinde gün; üç saat dilimine bölünür ve bu zaman aralıklarında ayrı birim fiyatlar uygulanır. Tam zamanlı çalışan bir fabrika için aşağıdaki tablo verilmiştir. Tarife I Tek Zamanlı Tüm Gün x kr/kwh Tarife II (Akıllı Sayaç) Gündüz Puant 06.00 - 17.00 x kr/kwh X A) 32 B) 36 17.00 - 22.00 kr/kwh C) 42 Gece 22.00 - 06.00 • Akıllı sayaç tarifesinde kullanılan 3 bölümdeki har- canan kw miktarları o bölümde bulunan saat sayı- sıyla doğru orantılıdır. • Akıllı sayaç tarifesini seçen fabrikanın günlük har- cadığı elektrik tutarı 31 ₺'dir. -kr/kwh Buna göre, bu fabrika tek zamanlı tarifeyi tercih et- seydi günlük harcadığı elektrik tutarı kaç t olurdu? D) 48 10. E) 52 bi Ĉ
K PROBLEMLER
7
a
ACIL MATEMATIK
8.
B-
A)
OLMUR
cf
A
5
4
6
3
5
2
C
1. Şekil
B
6
A
3
D
4
D
4
1
B
Yukarıda I.şekilde gösterilen iç içe bir daire ve bir altıgenin
ağırlık merkezleri aynıdır. Daire ve düzgün altıgen 1.şekil-
deki konumdayken aynı anda her ikisi de saat yönünde
• Daire olan 90° lik
• Düzgün altıgen olan 60° lik
Açılarla sürekli çevrilerek şekiller elde ediliyor.
Buna göre, I.şekildeki konumdan itibaren her iki şekil
147 kez döndürüldüğünde elde edilen şekil aşağıdaki-
lerden hangisidir?
1
2
2
5
3
6
+A
C
D C
E)
At
2
1
5
B
3
4
6
D
B)
Test - I
4
D)
5
B
+
6
D
II. Şekil
3
D
D+
C
4
3
2
6,
5
5
2
A
A
1
4
C
6
2
3
B
B
Lise Matematik
Periyodik Problemler
K PROBLEMLER 7 a ACIL MATEMATIK 8. B- A) OLMUR cf A 5 4 6 3 5 2 C 1. Şekil B 6 A 3 D 4 D 4 1 B Yukarıda I.şekilde gösterilen iç içe bir daire ve bir altıgenin ağırlık merkezleri aynıdır. Daire ve düzgün altıgen 1.şekil- deki konumdayken aynı anda her ikisi de saat yönünde • Daire olan 90° lik • Düzgün altıgen olan 60° lik Açılarla sürekli çevrilerek şekiller elde ediliyor. Buna göre, I.şekildeki konumdan itibaren her iki şekil 147 kez döndürüldüğünde elde edilen şekil aşağıdaki- lerden hangisidir? 1 2 2 5 3 6 +A C D C E) At 2 1 5 B 3 4 6 D B) Test - I 4 D) 5 B + 6 D II. Şekil 3 D D+ C 4 3 2 6, 5 5 2 A A 1 4 C 6 2 3 B B
ler
un
28.
Hücre zarının yapısında bulunan karbonhidrat (1),
lipit (II), ve proteinlerin (III) zarda bulunma yüz-
delerinin azdan çoğa sıralanışı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) I-11-HH
B)T-III-II
D) II-H-1
C) 11-1-111
E) 1-1-11
Lise Matematik
Periyodik Problemler
ler un 28. Hücre zarının yapısında bulunan karbonhidrat (1), lipit (II), ve proteinlerin (III) zarda bulunma yüz- delerinin azdan çoğa sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A) I-11-HH B)T-III-II D) II-H-1 C) 11-1-111 E) 1-1-11
k
r
TYT Deneme Sınavı - 3
7. Bir lisenin iki bloktan oluşan binalarının her birinde dör kat
bulunmaktadır. İki bloktaki katların her birindeki sınıf sayıları
Tise birbirinden farklıdır.
Buna göre, iki bloktaki sınıf sayıları birbirine oranlandı-
ğında oluşan kesirlerden kaç tanesi basit kesirdir?
A) 40
B) 34
E) 16
C) 28 ms) D) 20
hat
Lise Matematik
Periyodik Problemler
k r TYT Deneme Sınavı - 3 7. Bir lisenin iki bloktan oluşan binalarının her birinde dör kat bulunmaktadır. İki bloktaki katların her birindeki sınıf sayıları Tise birbirinden farklıdır. Buna göre, iki bloktaki sınıf sayıları birbirine oranlandı- ğında oluşan kesirlerden kaç tanesi basit kesirdir? A) 40 B) 34 E) 16 C) 28 ms) D) 20 hat
26. Bir işyerinde Ayşe ve Emine adlı çalışanlardan Ayşe işe sali
günü, Emine ise ertesi gün ve her ikisi de gündüz nöbeti
tutarak başlamışlardır.
Emine her 3 günde bir sırasıyla birinci gün gündüz nöbeti
tutmakta, ikinci gün gece nöbeti tutmakta, üçüncü gün ise
izinli olmaktadır. Ayşe ise her 4 günde bir sırasıyla birinci
gün gündüz nöbeti tutmakta, ikinci gün gece nöbeti tutmakta,
üçüncü ve dördüncü günler ise izinli olmaktadır.
Buna göre, Ayşe ve Emine'nin birlikte tutacağı 7. gece
nöbeti hangi gündür?
A) Cumartesi
D) Sali
B) Pazar
C) Pazartesi
E) Çarşamba
Lise Matematik
Periyodik Problemler
26. Bir işyerinde Ayşe ve Emine adlı çalışanlardan Ayşe işe sali günü, Emine ise ertesi gün ve her ikisi de gündüz nöbeti tutarak başlamışlardır. Emine her 3 günde bir sırasıyla birinci gün gündüz nöbeti tutmakta, ikinci gün gece nöbeti tutmakta, üçüncü gün ise izinli olmaktadır. Ayşe ise her 4 günde bir sırasıyla birinci gün gündüz nöbeti tutmakta, ikinci gün gece nöbeti tutmakta, üçüncü ve dördüncü günler ise izinli olmaktadır. Buna göre, Ayşe ve Emine'nin birlikte tutacağı 7. gece nöbeti hangi gündür? A) Cumartesi D) Sali B) Pazar C) Pazartesi E) Çarşamba
Hodmea
Örnek: 17
x ve y birer pozitif tam sayıdır.
60!=35*.y
gosterme di
hola
olduğuna göre, x'in alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır?
60.59
1979!
ndaki rakam kaçtır?
KOG
17
fr
X
35-4
14
uptiblo sy minieryse lağob Astid
Bunları hig
Bunlarl
2
70
2
fy
000
Feis
Yayınlanı
*******
Örnek:
işleminin sonucu
Lise Matematik
Periyodik Problemler
Hodmea Örnek: 17 x ve y birer pozitif tam sayıdır. 60!=35*.y gosterme di hola olduğuna göre, x'in alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır? 60.59 1979! ndaki rakam kaçtır? KOG 17 fr X 35-4 14 uptiblo sy minieryse lağob Astid Bunları hig Bunlarl 2 70 2 fy 000 Feis Yayınlanı ******* Örnek: işleminin sonucu
28. Aras, iki basamaklı A doğal sayısına sırasıyla aşağıdaki
adımlarda verilen işlemleri uyguluyor.
I. adım: A sayısını yazıyor.
II. adım: A sayısının rakamlarının yerlerini değiştiriyor ve iki
basamaklı B doğal sayısını elde ediyor.
III. adım: A sayısından B sayısını çıkarıyor ve pozitif tam
kare olan T sayısını elde ediyor.
Buna göre, kaç farklı T sayısı yazılabilir?
A) 13
B) 12
C) 11
D) 3
LED₂
EY
30
Lise Matematik
Periyodik Problemler
28. Aras, iki basamaklı A doğal sayısına sırasıyla aşağıdaki adımlarda verilen işlemleri uyguluyor. I. adım: A sayısını yazıyor. II. adım: A sayısının rakamlarının yerlerini değiştiriyor ve iki basamaklı B doğal sayısını elde ediyor. III. adım: A sayısından B sayısını çıkarıyor ve pozitif tam kare olan T sayısını elde ediyor. Buna göre, kaç farklı T sayısı yazılabilir? A) 13 B) 12 C) 11 D) 3 LED₂ EY 30
10.
Çevre Bilincini Geliştirme Derneği (ÇEBID) Başkanı Prof. Dr. Hamdi Temel, plastikler içerisinde en zehirli ve
kanserojen maddeler taşıyanın siyah poşetler olduğunu belirt. Plastik poşetlerin çevreye ve insana verdiği
zaranın çok büyük olduğuna dikkati çeken Temel, "Naylon poşetlerin verdiği zaranın azaltılması çok önemil.
Biz alışverişlerde bunun önlemini almasaydık çevremiz kirlenecekti. Naylon poşetlerin çözülmesi ayn bir
deri çözülmemesi ayn bir dert. Çözüldüğü zaman toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri değişiyor" dedi.
Plastik poşetlerin küresel sarmayı da tetiklediğini aktaran Temel, "Poşetlerin çözüldüğü yerde yetişen bit-
kiler, meyveler ve sebzeler etkileniyor. Bunlan ylyen bizlertz, sonra o kimyasal maddeler bize zarar veriyor
Çözülmediği zaman bundan hayvanlar yiyor ve ölümlerine neden oluyor. Yakalarak yok edilmek isteniyor bu
seler küresel ısınmaya etki edlyor. Atmosfere zarar veriyor" bilgisini verdi.
Verilen haberde İslam'ın korunmasını istediği temel değerlerden hangisi hakkında bir sakınca-
dan bahsedilmiştir?
A) Canin korunmasi
C) Neslin korunması
B) Malin korunması
URE
D) Aklın korunması
76
Lise Matematik
Periyodik Problemler
10. Çevre Bilincini Geliştirme Derneği (ÇEBID) Başkanı Prof. Dr. Hamdi Temel, plastikler içerisinde en zehirli ve kanserojen maddeler taşıyanın siyah poşetler olduğunu belirt. Plastik poşetlerin çevreye ve insana verdiği zaranın çok büyük olduğuna dikkati çeken Temel, "Naylon poşetlerin verdiği zaranın azaltılması çok önemil. Biz alışverişlerde bunun önlemini almasaydık çevremiz kirlenecekti. Naylon poşetlerin çözülmesi ayn bir deri çözülmemesi ayn bir dert. Çözüldüğü zaman toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri değişiyor" dedi. Plastik poşetlerin küresel sarmayı da tetiklediğini aktaran Temel, "Poşetlerin çözüldüğü yerde yetişen bit- kiler, meyveler ve sebzeler etkileniyor. Bunlan ylyen bizlertz, sonra o kimyasal maddeler bize zarar veriyor Çözülmediği zaman bundan hayvanlar yiyor ve ölümlerine neden oluyor. Yakalarak yok edilmek isteniyor bu seler küresel ısınmaya etki edlyor. Atmosfere zarar veriyor" bilgisini verdi. Verilen haberde İslam'ın korunmasını istediği temel değerlerden hangisi hakkında bir sakınca- dan bahsedilmiştir? A) Canin korunmasi C) Neslin korunması B) Malin korunması URE D) Aklın korunması 76
26. Biri saatte 3 dakika ileri giden, diğeri saatte 6 dakika geri
kalan analog iki saat vardir.
Buna göre her iki saat doğru zamanı gösterdikten en az
kaç gün sonra tekrar doğru zamanı gösterir?
A) 5
B) 10
Jan
C) 15
lisen
D) 20
E) 30
Carigindan
Lise Matematik
Periyodik Problemler
26. Biri saatte 3 dakika ileri giden, diğeri saatte 6 dakika geri kalan analog iki saat vardir. Buna göre her iki saat doğru zamanı gösterdikten en az kaç gün sonra tekrar doğru zamanı gösterir? A) 5 B) 10 Jan C) 15 lisen D) 20 E) 30 Carigindan
7. Taner Bey kenar uzunlukları 50 m ve 35 m olan
dikdörtgen şeklindeki arsasına prefabrik ev
yaptıracaktır.
Siparişini vereceği dikdörtgen şeklindeki pre-
fabrik evin kenarlarından birinin uzunluğu 2'nin
tam sayı kuvveti, diğerinin uzunluğu 7'nin tam
sayı kuvveti olacaktır..
Bu ev, arsanın dışına çıkmayacak şekilde
yerleştirildiğine göre arsanın, evin dışında
kalan kısmı en az kaç metrekaredir?
A) 176 B) 182
C) 186
D) 192
Lise Matematik
Periyodik Problemler
7. Taner Bey kenar uzunlukları 50 m ve 35 m olan dikdörtgen şeklindeki arsasına prefabrik ev yaptıracaktır. Siparişini vereceği dikdörtgen şeklindeki pre- fabrik evin kenarlarından birinin uzunluğu 2'nin tam sayı kuvveti, diğerinin uzunluğu 7'nin tam sayı kuvveti olacaktır.. Bu ev, arsanın dışına çıkmayacak şekilde yerleştirildiğine göre arsanın, evin dışında kalan kısmı en az kaç metrekaredir? A) 176 B) 182 C) 186 D) 192
5 Aşağıda verilen şekiller eş birim karelerden oluşmuştur.
Şekil I
Şekil II
Örüntü bu şekilde devam ettiğinde, şekillerdeki birim
kare sayıları (an) dizisinin ardışık terimleridir.
Şekil III
Şekil 1 deki kare sayısı dizinin ilk terimi olduğuna
göre, a₁ kaçtır?
A) 132 B) 179
C) 201 D) 219 E) 221.
Lise Matematik
Periyodik Problemler
5 Aşağıda verilen şekiller eş birim karelerden oluşmuştur. Şekil I Şekil II Örüntü bu şekilde devam ettiğinde, şekillerdeki birim kare sayıları (an) dizisinin ardışık terimleridir. Şekil III Şekil 1 deki kare sayısı dizinin ilk terimi olduğuna göre, a₁ kaçtır? A) 132 B) 179 C) 201 D) 219 E) 221.
2.
Bir deadlift sporcusu yerde duran halteri bel hizasına kadar
kaldırıp bir süre bekletip yere bırakmaktadır.
Buna göre,
1. Sporcu halteri kaldırırken yer çekimi kuvvetine karşı
iş yapmıştır.
Halteri bel hizasında bekletirken fiziksel anlamda
güç harcamamıştır.
III. Halteri serbest bırakırken halter üzerinde yer çekimi
kuvveti iş yapmıştır.
II.
yargılarından hangileri doğrudur? V
A) Yalnız
B) Yalnız II
D) I ve Ill
etvett
E) I, II ve III
Lise Matematik
Periyodik Problemler
2. Bir deadlift sporcusu yerde duran halteri bel hizasına kadar kaldırıp bir süre bekletip yere bırakmaktadır. Buna göre, 1. Sporcu halteri kaldırırken yer çekimi kuvvetine karşı iş yapmıştır. Halteri bel hizasında bekletirken fiziksel anlamda güç harcamamıştır. III. Halteri serbest bırakırken halter üzerinde yer çekimi kuvveti iş yapmıştır. II. yargılarından hangileri doğrudur? V A) Yalnız B) Yalnız II D) I ve Ill etvett E) I, II ve III