Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Tekrarlı Permütasyon Soruları

A) 15
12-4
13-3
15-2
17-21
A
K
M
D) 28
23-3 352
25-72 3741
2771
A
A
Y
K
M
N
6 ?
A
A
O
K
M
A
E) 35
5771
Yukarıdaki şekilde Y harfinden başlayarak YAKAMOZ keli-
mesi kaç farklı biçimde okunabilir?
A) 28
B) 21
C) 20
D) 15
Yukarıda
ne 1, 2, 3
ve yeşil
●
.
Her
Bo
Örnel
E) 12
TOPF
yayın
9. Bir çiftçi tarlasını aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi 6 parçaya
ayırıp buğday, domates, soğan, salatalık, patlıcan ve ayçiçeği
ekmeyi düşünmektedir.
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
A) 15 12-4 13-3 15-2 17-21 A K M D) 28 23-3 352 25-72 3741 2771 A A Y K M N 6 ? A A O K M A E) 35 5771 Yukarıdaki şekilde Y harfinden başlayarak YAKAMOZ keli- mesi kaç farklı biçimde okunabilir? A) 28 B) 21 C) 20 D) 15 Yukarıda ne 1, 2, 3 ve yeşil ● . Her Bo Örnel E) 12 TOPF yayın 9. Bir çiftçi tarlasını aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi 6 parçaya ayırıp buğday, domates, soğan, salatalık, patlıcan ve ayçiçeği ekmeyi düşünmektedir.
28.
Mavi
Bahadır, 3 farklı renkteki gömleğini içleri boş olan üç çekmece-
li dolabına yerleştirecektir.
Örneğin
B)
Şekil I
Şekil II
Buna göre, üç farklı gömleğin aynı çekmecede olma olası-
lığı kaçtır?
A) 1/1/20
2/5
Beyaz Siyah
C)
18
3
10
-100
3
metlerikatla.com
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
28. Mavi Bahadır, 3 farklı renkteki gömleğini içleri boş olan üç çekmece- li dolabına yerleştirecektir. Örneğin B) Şekil I Şekil II Buna göre, üç farklı gömleğin aynı çekmecede olma olası- lığı kaçtır? A) 1/1/20 2/5 Beyaz Siyah C) 18 3 10 -100 3 metlerikatla.com
1.
Bir doğal sayıda kullanılan her rakam kendi değeri kadar
tekrar ediyorsa bu sayıya "Tekrarlı Sayı" denir.
Örnek: 333, 444422 sayıları tekrarlı sayılardır.
Buna göre, beş basamaklı kaç tekrarlı sayı yazılabilir?
A) 5
B) 10
ÖZEL SAYILAR
C) 15
D) 16
E) 20
4.
Bir saym
"n'li Say
Örnek:
olduğu
Buna
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
1. Bir doğal sayıda kullanılan her rakam kendi değeri kadar tekrar ediyorsa bu sayıya "Tekrarlı Sayı" denir. Örnek: 333, 444422 sayıları tekrarlı sayılardır. Buna göre, beş basamaklı kaç tekrarlı sayı yazılabilir? A) 5 B) 10 ÖZEL SAYILAR C) 15 D) 16 E) 20 4. Bir saym "n'li Say Örnek: olduğu Buna
1
ÖRNEK: 32
MAKARNA kelimesinin harfleri yer değiştirilerek yazılacak 7
harfli anlamlı veya anlamsız kelimelerin kaçında,
a) K, A, R harfleri sırasıyla bulunmaktadır?
MA
LAR
NA
21-
b) Sessiz harfler sağdan sola doğru alfabetik sıradadır?
MEEN
Çözüm
71
31
9
12
PE
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
1 ÖRNEK: 32 MAKARNA kelimesinin harfleri yer değiştirilerek yazılacak 7 harfli anlamlı veya anlamsız kelimelerin kaçında, a) K, A, R harfleri sırasıyla bulunmaktadır? MA LAR NA 21- b) Sessiz harfler sağdan sola doğru alfabetik sıradadır? MEEN Çözüm 71 31 9 12 PE
25.
Yukarıdaki şekilde 2 çember arasına eşit aralıklarla 12 özdeş
çember çizilmiştir.
Bu çemberlerden 8 tanesi kırmızı, 4 tanesi ise mavi renge
boyanacaktır.
Buna göre en fazla kaç farklı görünüm elde edilir?
A) 350
B) 375
C) 425
D) 495
E) 550
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
25. Yukarıdaki şekilde 2 çember arasına eşit aralıklarla 12 özdeş çember çizilmiştir. Bu çemberlerden 8 tanesi kırmızı, 4 tanesi ise mavi renge boyanacaktır. Buna göre en fazla kaç farklı görünüm elde edilir? A) 350 B) 375 C) 425 D) 495 E) 550
16. Ahmet, 1'den 7'ye kadar numaralanmış 7 kutudan
3 tanesini biri sar, diğer ikisi mavi renkli olacak biçimde
boyayacaktır.
{
3
4
5
6
Ahmet'in boyadığı iki-kutu arasında boyanmamış en
az bir kutu olması şartıyla bu boyama işlemi kaç farklı
şekilde yapılabilir?
A) 30
B) 36
C) 45
D) 48
10.7722
E) 60
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
16. Ahmet, 1'den 7'ye kadar numaralanmış 7 kutudan 3 tanesini biri sar, diğer ikisi mavi renkli olacak biçimde boyayacaktır. { 3 4 5 6 Ahmet'in boyadığı iki-kutu arasında boyanmamış en az bir kutu olması şartıyla bu boyama işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir? A) 30 B) 36 C) 45 D) 48 10.7722 E) 60
2.
TASTAMAM
kelimesinin harfleriyle A harfiyle başlayıp A harfiyle
biten kaç farkh 8 harfli kelime yazılabilir?
A)
6!
2!2!
D)
8!
3!
B)
8!
212!
E)
6!
212121
8!
2!21-2!
kelimesin
kelimeler
lime ne o
A) AAMS
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
2. TASTAMAM kelimesinin harfleriyle A harfiyle başlayıp A harfiyle biten kaç farkh 8 harfli kelime yazılabilir? A) 6! 2!2! D) 8! 3! B) 8! 212! E) 6! 212121 8! 2!21-2! kelimesin kelimeler lime ne o A) AAMS
B
Bay X, birbirini dik kesen sokakların bulunduğu bir ma-
hallede oturmaktadır.
Sadece güneye ve doğuya doğru gidebilen bay X, A
noktasından B noktasına kaç değişik yolla gidebilir?
A) 35
B) 27
C) 26
D) 25
E) 12
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
B Bay X, birbirini dik kesen sokakların bulunduğu bir ma- hallede oturmaktadır. Sadece güneye ve doğuya doğru gidebilen bay X, A noktasından B noktasına kaç değişik yolla gidebilir? A) 35 B) 27 C) 26 D) 25 E) 12
le seçiliyor.
=ılığı kaçtır?
7
E) -
ngi bir
7
4. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi 9 bölmeden oluşan bir bilgi-
ve şekilleri kullanılmakta-
sayar oyununda sadece
dır. Her bir şekilden üçer adet bulunmaktadır.
E)
TOPRAK
A)
Oyuna başlandığında, her bir satırda bulunan şekiller aynı
olursa oyun kazanılmış olmaktadır. Kazanılan bir oyuna ait ör-
nek aşağıda gösterilmiştir.
Buna göre, bu oyunu bir defa oynayan bir kişinin kazanma
olasılığı kaçtır?
120
= 15
B)-
✰✰✰
✰
144
1
196
6.6.6.6
D) 240 E)
1
280
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
le seçiliyor. =ılığı kaçtır? 7 E) - ngi bir 7 4. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi 9 bölmeden oluşan bir bilgi- ve şekilleri kullanılmakta- sayar oyununda sadece dır. Her bir şekilden üçer adet bulunmaktadır. E) TOPRAK A) Oyuna başlandığında, her bir satırda bulunan şekiller aynı olursa oyun kazanılmış olmaktadır. Kazanılan bir oyuna ait ör- nek aşağıda gösterilmiştir. Buna göre, bu oyunu bir defa oynayan bir kişinin kazanma olasılığı kaçtır? 120 = 15 B)- ✰✰✰ ✰ 144 1 196 6.6.6.6 D) 240 E) 1 280
2 mühendis ve
kada yan yana sıralana
verebilirler?
A) 12
16.
B) 24
C) 48
7!
A) 21.21.3!
D) 72
D)
71
21.31.3!
7!
21.3!
B)
E) 120
KAPKARA kelimesindeki harfler kullanılarak anlamlı yada
anlamsız 7 harfli kaç kelime yazılabilir?
7!
21.2!
E)
B)
C)
7!
31.31.3!
7!
21.3!
17.
KELEBEK kelimesindeki harfler kullanılarak E ile başlayan
harfli anlamlı yada anlamsız kaç farklı kelime yazılabilir?
6!
21.2!
C
E)
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
2 mühendis ve kada yan yana sıralana verebilirler? A) 12 16. B) 24 C) 48 7! A) 21.21.3! D) 72 D) 71 21.31.3! 7! 21.3! B) E) 120 KAPKARA kelimesindeki harfler kullanılarak anlamlı yada anlamsız 7 harfli kaç kelime yazılabilir? 7! 21.2! E) B) C) 7! 31.31.3! 7! 21.3! 17. KELEBEK kelimesindeki harfler kullanılarak E ile başlayan harfli anlamlı yada anlamsız kaç farklı kelime yazılabilir? 6! 21.2! C E)
8.
Görseldeki mutfak rafina 3 tava ile 5 mutfak gereci yan
yana dizilecektir.
Tavalar kendi arasında, gereçler kendi arasında küçükten
büyüğe doğru yerleştirilecektir.
Raf kaç farklı biçimde düzenlenebilir?
A) 28
B) 56
C) 3.4!
D)
7!
2!
E) 7!
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
8. Görseldeki mutfak rafina 3 tava ile 5 mutfak gereci yan yana dizilecektir. Tavalar kendi arasında, gereçler kendi arasında küçükten büyüğe doğru yerleştirilecektir. Raf kaç farklı biçimde düzenlenebilir? A) 28 B) 56 C) 3.4! D) 7! 2! E) 7!
150
8.
0 0 2 2 2
1
Yukarıda üzerinde rakamlar olan 8 adet kart yanyana ge-
tirilerek 8 basamaklı sayılar oluşturuluyor.
A) 450
1-A
Buna göre, bu sayılardan kaç tanesi 5 ile tam bölü-
nür?
7
2-D
MATEMATİK
C) 500
B) 480
3-C
7 5
D) 510
4-D
E) 540
5-C
60
L
6-A
28
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
150 8. 0 0 2 2 2 1 Yukarıda üzerinde rakamlar olan 8 adet kart yanyana ge- tirilerek 8 basamaklı sayılar oluşturuluyor. A) 450 1-A Buna göre, bu sayılardan kaç tanesi 5 ile tam bölü- nür? 7 2-D MATEMATİK C) 500 B) 480 3-C 7 5 D) 510 4-D E) 540 5-C 60 L 6-A 28
4.
A
B
Yanda A noktasındaki ipte
2, B noktasındaki ipte x
adet balon asılıdır.
Serkan x + 2 atış yaparak
her atışta bir balon patlatı-
yor. Serkan aynı ipte asılı
alttaki balonu vurmada
üsttekine atış yapmıyor.
Serkan balonları en fazla 21 farklı şekilde patlatabildi-
ğine göre, x değeri kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
4. A B Yanda A noktasındaki ipte 2, B noktasındaki ipte x adet balon asılıdır. Serkan x + 2 atış yaparak her atışta bir balon patlatı- yor. Serkan aynı ipte asılı alttaki balonu vurmada üsttekine atış yapmıyor. Serkan balonları en fazla 21 farklı şekilde patlatabildi- ğine göre, x değeri kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
1.
P1 otoparkında 2, P2 otoparkında 3 adet araç park etmiştir.
P1
P2
P3
DOO
Her otoparkta öndeki araç çıkmadan arkadaki araç çıkış
yapamıyor.
11!
Tüm araçlar en fazla farklı şekilde çıkış yapa-
7!
bildiğine göre, P3 otoparkında kaç araç vardır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
EX7
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
1. P1 otoparkında 2, P2 otoparkında 3 adet araç park etmiştir. P1 P2 P3 DOO Her otoparkta öndeki araç çıkmadan arkadaki araç çıkış yapamıyor. 11! Tüm araçlar en fazla farklı şekilde çıkış yapa- 7! bildiğine göre, P3 otoparkında kaç araç vardır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 EX7
2.
A) 8
B) 10
32
2 2
A) 4
C) 12
B) 6
10. Sınıf Deneme Sınavı 04
D) 13
2
Ahmet Bey, A ve B binalarında oturan aileler ile kendi
çocuğunu okula götürmek için bir güzergah belirlemeye
çalışıyor.
C) 8
Ahmet Bey, C binasından çıkıp, A binasına ordan da B
binasındaki öğrenciyi alıp okula gidiyorlar.
Buna göre, en kısa yoldan kaç farklı şekilde
gidebilirler?
√d
Okul
D) 10
E) 14
E) 12
2
17
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
2. A) 8 B) 10 32 2 2 A) 4 C) 12 B) 6 10. Sınıf Deneme Sınavı 04 D) 13 2 Ahmet Bey, A ve B binalarında oturan aileler ile kendi çocuğunu okula götürmek için bir güzergah belirlemeye çalışıyor. C) 8 Ahmet Bey, C binasından çıkıp, A binasına ordan da B binasındaki öğrenciyi alıp okula gidiyorlar. Buna göre, en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidebilirler? √d Okul D) 10 E) 14 E) 12 2 17
A
B
TAKIMI TAKIMI
18. A takımının B takımını 2-1 mağlup ettiği bir futbol
karşılaşmasında skor tabelası sırasıyla aşağıdaki gibi
değişmiştir.
1-0
50
B
A
TAKIMI TAKIMI
1-1
B) 30
15,6
2-1
Dakika: 26
Dakika: 79
Dakika: 88
2 hafta sonra oynanan rövanş karşılaşmasında ise B takımı
A takımını 5-3 yenmiştir.
42
Buna göre rövanş karşılaşmasında skor tabelası kaç
farklı şekilde değişmiş olabilir?
A) 20
COUPONS
B
A
TAKIMI TAKIMI
D) 52
16,5
ho
56
244
476
244
2
0 16 10 1 1 |
I
20.
7
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
A B TAKIMI TAKIMI 18. A takımının B takımını 2-1 mağlup ettiği bir futbol karşılaşmasında skor tabelası sırasıyla aşağıdaki gibi değişmiştir. 1-0 50 B A TAKIMI TAKIMI 1-1 B) 30 15,6 2-1 Dakika: 26 Dakika: 79 Dakika: 88 2 hafta sonra oynanan rövanş karşılaşmasında ise B takımı A takımını 5-3 yenmiştir. 42 Buna göre rövanş karşılaşmasında skor tabelası kaç farklı şekilde değişmiş olabilir? A) 20 COUPONS B A TAKIMI TAKIMI D) 52 16,5 ho 56 244 476 244 2 0 16 10 1 1 | I 20. 7