Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Tekrarlı Permütasyon Soruları

10.
K
A
R
A R A
R A M
A
M
A
A
M A N
Yukarıdaki tabloda K harfinden başlayıp çapraz
gitmeden ve kutuları atlamadan, yalnızca yatay
ve dikey doğrultuda ilerleyerek geçilen kutulardaki
harfler yan yana yazılacaktır.
Buna göre, "KARAMAN” sözcüğü kaç farklı yol-
dan gidilerek yazılabilir?
A) 16 B) 20
C) 24
D) 28 E) 32
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
10. K A R A R A R A M A M A A M A N Yukarıdaki tabloda K harfinden başlayıp çapraz gitmeden ve kutuları atlamadan, yalnızca yatay ve dikey doğrultuda ilerleyerek geçilen kutulardaki harfler yan yana yazılacaktır. Buna göre, "KARAMAN” sözcüğü kaç farklı yol- dan gidilerek yazılabilir? A) 16 B) 20 C) 24 D) 28 E) 32
A
B
C
D
Yukarıdaki şekil bir şehrin birbirini dik kesen sokaklarını gös-
termektedir. B ve C noktaları arasındaki yolun kapalı olduğu
bilinmektedir.
Buna göre, A noktasından harekete başlayan bir kişi en
kısa yollardan birini kullanarak C noktasına kaç farklı yol-
dan gidebilir?
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
A B C D Yukarıdaki şekil bir şehrin birbirini dik kesen sokaklarını gös- termektedir. B ve C noktaları arasındaki yolun kapalı olduğu bilinmektedir. Buna göre, A noktasından harekete başlayan bir kişi en kısa yollardan birini kullanarak C noktasına kaç farklı yol- dan gidebilir?
=-6
1 (20) #10
DA
2
37 novis int
min bruline enor
5. a pozitif tam sayı olmak üzere,
SESMES
sözcüğünün harflerini kullanarak yazılabilecek anlamlı ya
da anlamsız altı harfli tüm sözcüklerin sayısı
Buna göre, a kaçtır?
A) 3
B) 4
2
(!
2
65.93
sboldet AnbigaçA BE
munuding tileg
C) 5
al
9/20
2
D) 6
'dir.
Nh
OYAL
E) 7
CAS
n
O
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
=-6 1 (20) #10 DA 2 37 novis int min bruline enor 5. a pozitif tam sayı olmak üzere, SESMES sözcüğünün harflerini kullanarak yazılabilecek anlamlı ya da anlamsız altı harfli tüm sözcüklerin sayısı Buna göre, a kaçtır? A) 3 B) 4 2 (! 2 65.93 sboldet AnbigaçA BE munuding tileg C) 5 al 9/20 2 D) 6 'dir. Nh OYAL E) 7 CAS n O
5.
B
5,8 ☆
K/s
BENIM HOCAM
AYT-M
%60
Yukarıda özdeş 6 balondan oluşan bir hedefin görünümü veril-
miştir. Bu hedefe en alttaki balondan başlayarak atış yapılacaktır.
Her atış balonlara isabet edip balonları patlatmaktadır.
Buna göre, bu balonlar kaç değişik şekilde patlatılabilir?
A) 30
B) 45
C) 60
D) 90
E) 120
17:39
verilmişt
/benimhocam
Bu si
komş
Buna
A) 2
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
5. B 5,8 ☆ K/s BENIM HOCAM AYT-M %60 Yukarıda özdeş 6 balondan oluşan bir hedefin görünümü veril- miştir. Bu hedefe en alttaki balondan başlayarak atış yapılacaktır. Her atış balonlara isabet edip balonları patlatmaktadır. Buna göre, bu balonlar kaç değişik şekilde patlatılabilir? A) 30 B) 45 C) 60 D) 90 E) 120 17:39 verilmişt /benimhocam Bu si komş Buna A) 2
2
3 kırmızı, 4 beyaz, 5 siyah özdeş boncuk baş-
shlangıç ve bitim boncukları siyah olmak koşulu
bile bir ipe kaç değişik biçimde dizilebilir?
ms.
A) 720
D) 4200
melna
B) 1440
Ino only
VIN
C) 2400
a noxen
E) 4800
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
2 3 kırmızı, 4 beyaz, 5 siyah özdeş boncuk baş- shlangıç ve bitim boncukları siyah olmak koşulu bile bir ipe kaç değişik biçimde dizilebilir? ms. A) 720 D) 4200 melna B) 1440 Ino only VIN C) 2400 a noxen E) 4800
91 +3
Ky
EX9
"EKIN" kelimesinin E, K, I ve N harfleri aşağıdaki
i
gibi dizilerek bir tablo oluşturulmuştur.
You
E
KE
N ik KE
NIK
N
N
aca
aba
aab
666
Sinem, geriye dönmemek şartı ile "EKIN kelimelerini
61
tablodan saymaktadır.
Buna göre, Sinem kaç kelime saymıştır?
mıştır
A) 10
B) 13
C) 17
alt
D20
66
26
E) 22
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
91 +3 Ky EX9 "EKIN" kelimesinin E, K, I ve N harfleri aşağıdaki i gibi dizilerek bir tablo oluşturulmuştur. You E KE N ik KE NIK N N aca aba aab 666 Sinem, geriye dönmemek şartı ile "EKIN kelimelerini 61 tablodan saymaktadır. Buna göre, Sinem kaç kelime saymıştır? mıştır A) 10 B) 13 C) 17 alt D20 66 26 E) 22
in ile
li bi-
119
C
15. x, y, z pozitif tam sayı olmak üzere,
x+y+z=10
eşitliğini sağlayan kaç farklı (x, y, z) üçlü vardır?
A) 36
B) 42
C) 45
D) 54
E) 60
8.B 9. E 10. A 11. C 12. B 13. D 14. E 15. A
LISE SON-Y23/06-C
2
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
in ile li bi- 119 C 15. x, y, z pozitif tam sayı olmak üzere, x+y+z=10 eşitliğini sağlayan kaç farklı (x, y, z) üçlü vardır? A) 36 B) 42 C) 45 D) 54 E) 60 8.B 9. E 10. A 11. C 12. B 13. D 14. E 15. A LISE SON-Y23/06-C 2
10. Sungur'un kasasının şifresi aşağıdaki gibidir
6
0 (2.
012345678
8 0 4005 3 5
Buna göre, şifresini Loutan Sungur ensz k
denemede kasasınacabilir?
A) 210
C) 840
B) 420
ngolo.
21./16.4
10. W
10
D) 1680
91(
E) 3360
sahichia(181
at
13.-
21-2. 20/-4122-
1. 21-2.
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
10. Sungur'un kasasının şifresi aşağıdaki gibidir 6 0 (2. 012345678 8 0 4005 3 5 Buna göre, şifresini Loutan Sungur ensz k denemede kasasınacabilir? A) 210 C) 840 B) 420 ngolo. 21./16.4 10. W 10 D) 1680 91( E) 3360 sahichia(181 at 13.- 21-2. 20/-4122- 1. 21-2.
til-
ori
A
10. SINIF
15. Aşağıdaki tabloda K harfinden başlayıp çapraz gitmeden ve kutu
ları atlamadan, yalnızca yatay ve dikey doğrultuda ilerlenecek ve
geçilen kutudaki harfler yan yana yazılacaktır.
KARA K
RAK KO
RAKOP
A KOP R
A
KO P RO
Buna göre "KARAKÖPRÜ" sözcüğü kaç farklı yoldan yazılabi-
lir?
A) 35
B) 40 C) 60 70 E) 84
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
til- ori A 10. SINIF 15. Aşağıdaki tabloda K harfinden başlayıp çapraz gitmeden ve kutu ları atlamadan, yalnızca yatay ve dikey doğrultuda ilerlenecek ve geçilen kutudaki harfler yan yana yazılacaktır. KARA K RAK KO RAKOP A KOP R A KO P RO Buna göre "KARAKÖPRÜ" sözcüğü kaç farklı yoldan yazılabi- lir? A) 35 B) 40 C) 60 70 E) 84
MATEMATİK
13. Şekildeki balonlar patlatılacaktır.
Bu balonlar her ipteki en alttaki balondan başlanıp patlatıl-
mak koşuluyla kaç farklı şekilde patlatılabilir? (Balonlar renkleri
dışında özdeştir.)
A) 280
B) 320 C) 360
560
A
E) 720
15.
A
la
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
MATEMATİK 13. Şekildeki balonlar patlatılacaktır. Bu balonlar her ipteki en alttaki balondan başlanıp patlatıl- mak koşuluyla kaç farklı şekilde patlatılabilir? (Balonlar renkleri dışında özdeştir.) A) 280 B) 320 C) 360 560 A E) 720 15. A la
1.
Ahmet dolabının rakamlardan oluşan beş haneli şifre-
sini unutuyor. Ancak şifreyi yazarken iki tane 1, iki ta-
ne 5 ve bir tane 7 rakamını kullandığını hatırlıyor.
Buna göre Ahmet en fazla kaç farklı denemede
dolabını kesinlikle açmış olur?
B) 24
A) 20
C) 30
D) 36
E) 42
4
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
1. Ahmet dolabının rakamlardan oluşan beş haneli şifre- sini unutuyor. Ancak şifreyi yazarken iki tane 1, iki ta- ne 5 ve bir tane 7 rakamını kullandığını hatırlıyor. Buna göre Ahmet en fazla kaç farklı denemede dolabını kesinlikle açmış olur? B) 24 A) 20 C) 30 D) 36 E) 42 4
k 7 ba-
$
B
Şekildeki birbirine dik çizgiler bir şehrin sokaklarını göstermek-
tedir.
Buna göre, A dan C ye, B den geçmek şartıyla en kısa yol-
dan kaç farklı şekilde gidilebilir?
A) 60
B) 80
C) 100
D) 120
E) 140
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
k 7 ba- $ B Şekildeki birbirine dik çizgiler bir şehrin sokaklarını göstermek- tedir. Buna göre, A dan C ye, B den geçmek şartıyla en kısa yol- dan kaç farklı şekilde gidilebilir? A) 60 B) 80 C) 100 D) 120 E) 140
en
61-
3.
"TEMEL"
kelimesinin harfleri yer değiştirilerek rastgele anlamlı
da anlamsız bir kelime oluşturuluyor. Oluşturu-
lan kelimede "E" lerin yan yana gelme olasılığı
ya
kaçtır?
1/10B) 1/10 C)
5
A) TO
2|5
D)=1/22
35
E) 1/10
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
en 61- 3. "TEMEL" kelimesinin harfleri yer değiştirilerek rastgele anlamlı da anlamsız bir kelime oluşturuluyor. Oluşturu- lan kelimede "E" lerin yan yana gelme olasılığı ya kaçtır? 1/10B) 1/10 C) 5 A) TO 2|5 D)=1/22 35 E) 1/10
2.
a, b ve c gerçek sayıları için,
2².1²0
-3b-c²=0
b⋅c=0
2a+c>0
A) a < b <c
22
Folt
ifadeleri veriliyor.
Buna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi
doğrudur?
D) b<c<a
branc
B) a <c<b
+
C) b < a <c
E) c < b < a
5.
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
2. a, b ve c gerçek sayıları için, 2².1²0 -3b-c²=0 b⋅c=0 2a+c>0 A) a < b <c 22 Folt ifadeleri veriliyor. Buna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? D) b<c<a branc B) a <c<b + C) b < a <c E) c < b < a 5.
1.
Matematik
Özel olarak tasarlanmış faktöriyel cetvelinde bir çu-
buğun boyu aşağıdaki gibi ölçülüyor.
x birim
5!
Buna göre, 4! uzunluğundaki bir çubuğun boyu-
nun x türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A)x+ 1 B) 2x
6!
C) X
X
D) Š
5
E)
X
25
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
1. Matematik Özel olarak tasarlanmış faktöriyel cetvelinde bir çu- buğun boyu aşağıdaki gibi ölçülüyor. x birim 5! Buna göre, 4! uzunluğundaki bir çubuğun boyu- nun x türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisi- dir? A)x+ 1 B) 2x 6! C) X X D) Š 5 E) X 25
15. Aşağıda 7 hücreden oluşan bir tablo verilmiştir.
Bu tablonun hücrelerine aşağıdaki koşullara göre
sayılar yazılıyor.
.
Her tablonun hücrelerindeki sayılar soldan sağa
doğru yazıldığında yedi basamaklı bir doğal
sayıya karşılık gelmektedir.
.
1, 2 veya 3 rakamlarından oluşacak.
• En az iki farklı rakamdan oluşacak.
Rakamları toplamı 10 olacak.
Örnek:
1
1
2
3
1
e) 42
1
tablosu 1123111 doğal sayısına karşılık gelir..
Buna göre, yukarıdaki koşullara uygun kaç farklı
tablo düzenlenebilir?
A) 36-
B) 40
1
B) 56
E) 77
Lise Matematik
Tekrarlı Permütasyon
15. Aşağıda 7 hücreden oluşan bir tablo verilmiştir. Bu tablonun hücrelerine aşağıdaki koşullara göre sayılar yazılıyor. . Her tablonun hücrelerindeki sayılar soldan sağa doğru yazıldığında yedi basamaklı bir doğal sayıya karşılık gelmektedir. . 1, 2 veya 3 rakamlarından oluşacak. • En az iki farklı rakamdan oluşacak. Rakamları toplamı 10 olacak. Örnek: 1 1 2 3 1 e) 42 1 tablosu 1123111 doğal sayısına karşılık gelir.. Buna göre, yukarıdaki koşullara uygun kaç farklı tablo düzenlenebilir? A) 36- B) 40 1 B) 56 E) 77