Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler Soruları

17 Aşağıda sarı, pembe ve mavi çubukların uzunlukları
verilmiştir.
Sarl
xm
A) log₂9
D) 4
Pemb
D) log 30
3 m
mavi
Sanı çubuğun uzunluğu 2 metre, mavi çubuğun
uzunluğu 3 metredir.
E) 5
Buna göre, pembe çubuğun uzunluğu
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
B) log 2
C) log,45
E) log,35
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler
17 Aşağıda sarı, pembe ve mavi çubukların uzunlukları verilmiştir. Sarl xm A) log₂9 D) 4 Pemb D) log 30 3 m mavi Sanı çubuğun uzunluğu 2 metre, mavi çubuğun uzunluğu 3 metredir. E) 5 Buna göre, pembe çubuğun uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) log 2 C) log,45 E) log,35
SİYONUNUN EN GENİŞ TANIM KÜMESİ
f(x) = log₂ (x² + 3x + m)
fonksiyonu her x gerçel sayısı için tanımlı olduğu-
na göre, m nin en küçük tam sayı değeri kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
laki-
cor
4.
x²+3x+m>0
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler
SİYONUNUN EN GENİŞ TANIM KÜMESİ f(x) = log₂ (x² + 3x + m) fonksiyonu her x gerçel sayısı için tanımlı olduğu- na göre, m nin en küçük tam sayı değeri kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 laki- cor 4. x²+3x+m>0
14. [1, n] aralığında tanımlanmış
f(x) = log√/2 x
fonksiyonunun görüntü kümesinde 6 tane tam sayının ol-
duğu biliniyor.
Buna göre, n'nin alabileceği tam sayı değerlerinin
toplamı kaçtır?
A) 14
B) 13
C) 12
D) 11
E) 10
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler
14. [1, n] aralığında tanımlanmış f(x) = log√/2 x fonksiyonunun görüntü kümesinde 6 tane tam sayının ol- duğu biliniyor. Buna göre, n'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? A) 14 B) 13 C) 12 D) 11 E) 10
n
ilir?
3
R
27
-R
27
BTT =R
28.
d
1053/24
2
+
+=90, 270
B) 5
22+4522x+12
2=2x-850
Ž
77 +
logą (x²+4) ≤ log3 (2x+12) -3 -1₁
7
7
eşitsizliğini sağlayan kaç farklı negatif x tam sayısı
vardır?
A) 6
Ⓒ4
2
D) 3
2 ss lo
E) 2
Co
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler
n ilir? 3 R 27 -R 27 BTT =R 28. d 1053/24 2 + +=90, 270 B) 5 22+4522x+12 2=2x-850 Ž 77 + logą (x²+4) ≤ log3 (2x+12) -3 -1₁ 7 7 eşitsizliğini sağlayan kaç farklı negatif x tam sayısı vardır? A) 6 Ⓒ4 2 D) 3 2 ss lo E) 2 Co
19. a, b ve c gerçel sayılarının sayı doğrusundaki gösterimleri aşağıda
112
verilmiştir.
8
638
bju
C
1092
0
238
:loggx
162 b=logy 2
2 a=
1
A) 4
82 0=109₂²112916
Buna göre,
a
Z
B) 8
+
34
98<x< 64
1629564
b
C) 12
242x+42128.
127
3
123
nin en büyük tam sayı değeri kaçtır?
D) 15
E) 16
82€ 216
C
de
4
5
MA 18/0
YAYINLAR
AN
1₂3
6
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler
19. a, b ve c gerçel sayılarının sayı doğrusundaki gösterimleri aşağıda 112 verilmiştir. 8 638 bju C 1092 0 238 :loggx 162 b=logy 2 2 a= 1 A) 4 82 0=109₂²112916 Buna göre, a Z B) 8 + 34 98<x< 64 1629564 b C) 12 242x+42128. 127 3 123 nin en büyük tam sayı değeri kaçtır? D) 15 E) 16 82€ 216 C de 4 5 MA 18/0 YAYINLAR AN 1₂3 6
6. Aşağıda flonksiyonunun grafiği verilmiştir.
hix) = log ((x-3)-f(x))
fonksiyonu tanımlanıyor.
6
y = f(x)
Buna göre, h fonksiyonunun en geniş tanım küme-
sindeki x tam sayı değerleri toplamı kaçtır?
A) 7
(9) 8
C) 9
D) 12 E) 13
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler
6. Aşağıda flonksiyonunun grafiği verilmiştir. hix) = log ((x-3)-f(x)) fonksiyonu tanımlanıyor. 6 y = f(x) Buna göre, h fonksiyonunun en geniş tanım küme- sindeki x tam sayı değerleri toplamı kaçtır? A) 7 (9) 8 C) 9 D) 12 E) 13
To, π
ve x - olmak üzeremloyee met this
4 novilhafzög ell Aisib fomins nato
2
logsinxcosx < logtanxCotx (82) A nijemo
deşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) (0.)-{}
lossin
D)
8(0
π π
B) (0.²)
-1) loggi Cost
(8
E) Ø
C)
T T
N
SV
4.
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler
To, π ve x - olmak üzeremloyee met this 4 novilhafzög ell Aisib fomins nato 2 logsinxcosx < logtanxCotx (82) A nijemo deşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) (0.)-{} lossin D) 8(0 π π B) (0.²) -1) loggi Cost (8 E) Ø C) T T N SV 4.
5-B
10. (a, b)-(a + 1) aralığında tanımlı
f(x) = log(x-a)(b - x)
fonksiyonunun grafiği A(8, 1) ve B(9,-) noktaların-
dan geçmektedir.
Buna göre, f(x) fonksiyonunun tanım aralığındaki
tam sayıların toplamı kaçtır?
A) 21
C) 29
6-C
C
B) 26
D) 34
E) 38
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler
5-B 10. (a, b)-(a + 1) aralığında tanımlı f(x) = log(x-a)(b - x) fonksiyonunun grafiği A(8, 1) ve B(9,-) noktaların- dan geçmektedir. Buna göre, f(x) fonksiyonunun tanım aralığındaki tam sayıların toplamı kaçtır? A) 21 C) 29 6-C C B) 26 D) 34 E) 38
eman
JINAL MATEMATİK
log,a = log b = log₁2(a + b)
eşitliğini sağlayan a ve b değerleri için a nın b tü-
ründen eşitini bulunuz.
logą loglabl
llog a
312
12
ÖRNEK - 12
2-xinxeln²x - e4 = 0
denklemini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır?
ÖRNEK - 13
ab olmak üzere,
Oh log 8a
log sileg b= log s+log &
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler
eman JINAL MATEMATİK log,a = log b = log₁2(a + b) eşitliğini sağlayan a ve b değerleri için a nın b tü- ründen eşitini bulunuz. logą loglabl llog a 312 12 ÖRNEK - 12 2-xinxeln²x - e4 = 0 denklemini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır? ÖRNEK - 13 ab olmak üzere, Oh log 8a log sileg b= log s+log &
A kitapçığı
x bir tam sayı olmak üzere, yukarıda verilen havuzdaki
su miktarı log3(2x - 7) tondur.
Havuzdaki su miktarı 4 tondan daha az olduğuna
göre, x in alabileceği kaç tam sayı değeri vardır?
A) 1
B) 2
D) 4
E) 4 ten fazla
C) 3
1
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler
A kitapçığı x bir tam sayı olmak üzere, yukarıda verilen havuzdaki su miktarı log3(2x - 7) tondur. Havuzdaki su miktarı 4 tondan daha az olduğuna göre, x in alabileceği kaç tam sayı değeri vardır? A) 1 B) 2 D) 4 E) 4 ten fazla C) 3 1
kr-x+
=3
Aslı, mühendis olan babasının notlarına bakarken bir pro-
jede kullanılacak olan direğin boyunu ölçmek için yaptığı
hesapları görmüştür. Notlarda ölçüm yapılacak olan ciha-
zın direğe uzaklığı x metre ve yerden yüksekliği 1 metredir.
33
4
2
B)
Cihazın direk üzerinde taradığı bölgenin uzunluğu log 36
metre olarak ve cihazın direğe uzaklığının direğin uzunlu-
ğundan küçük olduğu hesaplanmıştır.
1
Buna göre, x aşağıdakilerden hangisi olabilir?
61
8
C)
X
31
4
log216
D)
Doktrin Yayın
15
2
Çem
25
4
26 252
36 2512
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler
kr-x+ =3 Aslı, mühendis olan babasının notlarına bakarken bir pro- jede kullanılacak olan direğin boyunu ölçmek için yaptığı hesapları görmüştür. Notlarda ölçüm yapılacak olan ciha- zın direğe uzaklığı x metre ve yerden yüksekliği 1 metredir. 33 4 2 B) Cihazın direk üzerinde taradığı bölgenin uzunluğu log 36 metre olarak ve cihazın direğe uzaklığının direğin uzunlu- ğundan küçük olduğu hesaplanmıştır. 1 Buna göre, x aşağıdakilerden hangisi olabilir? 61 8 C) X 31 4 log216 D) Doktrin Yayın 15 2 Çem 25 4 26 252 36 2512
13.
10
In2
In3
(a₁ + aro)
2
1
In5
In6
2
X
Şekil 1
325
A Cetveli
B Cetveli
Şekil 2
!>Yukarıda birbiriyle özdeş olmayan A ve B türünde iki cet-
vel verilmiştir. Bu cetveldeki sayıların sıfıra olan uzaklıkları
Şekil 1 ve Şekil 2'deki gibi belli bir örüntü oluşturacak bi-
çimde tasarlanmıştır.
Bu iki cetvel sıfır noktaları çakışacak şekilde üst üste
yerleştirildiğinde A cetvelindeki x noktası B cetvelinde
35 noktasına karşılık geldiğine göre, x noktası kaçtır?
A) 35
B) 36
C) 37
(D) 38
E) 40
1923
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler
13. 10 In2 In3 (a₁ + aro) 2 1 In5 In6 2 X Şekil 1 325 A Cetveli B Cetveli Şekil 2 !>Yukarıda birbiriyle özdeş olmayan A ve B türünde iki cet- vel verilmiştir. Bu cetveldeki sayıların sıfıra olan uzaklıkları Şekil 1 ve Şekil 2'deki gibi belli bir örüntü oluşturacak bi- çimde tasarlanmıştır. Bu iki cetvel sıfır noktaları çakışacak şekilde üst üste yerleştirildiğinde A cetvelindeki x noktası B cetvelinde 35 noktasına karşılık geldiğine göre, x noktası kaçtır? A) 35 B) 36 C) 37 (D) 38 E) 40 1923
alboble
11.
op umurub plebisri lanches
ndilolux
log, (x-3) ≥-2
eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayı değeri vardır
A) 1
B) 2
all ans
C) 3
bibles
D) 4
Asit Llabriasis m ali rievosu alemálo ryse legnog nid tidse
*(n+m), pol=d
aibei tempallid on
E
pl Tamstar
ubublo mb
noteia nog
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler
alboble 11. op umurub plebisri lanches ndilolux log, (x-3) ≥-2 eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayı değeri vardır A) 1 B) 2 all ans C) 3 bibles D) 4 Asit Llabriasis m ali rievosu alemálo ryse legnog nid tidse *(n+m), pol=d aibei tempallid on E pl Tamstar ubublo mb noteia nog
8
Bir çözeltinin pOH değeri pOH = 14 + log [H] ile hesaplanır.
[H'], çözeltideki H+ iyonlarının molar derişimi olduğuna
göre, 1 litresine 105 mol H* iyonu bulunan bir çözeltinin
POH değeri kaçtır?
(Molarite = mol)
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11
CAP
E
S
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler
8 Bir çözeltinin pOH değeri pOH = 14 + log [H] ile hesaplanır. [H'], çözeltideki H+ iyonlarının molar derişimi olduğuna göre, 1 litresine 105 mol H* iyonu bulunan bir çözeltinin POH değeri kaçtır? (Molarite = mol) A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 CAP E S
2.
DENEME-12
»
1
1
1
+
+
log xyz log xyz log xyz
XZ
işleminin sonucu kaçtır?
A) -1
B)
2
1/24
C)
D) 1
4
nu
E) 2
LO
3.
210 grg²4+2 2 legyzX+2 21grz
xx = y
olduğuna göre, log,(y*) ifadesinin değeri aşağıdakilerden
hangisidir?
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler
2. DENEME-12 » 1 1 1 + + log xyz log xyz log xyz XZ işleminin sonucu kaçtır? A) -1 B) 2 1/24 C) D) 1 4 nu E) 2 LO 3. 210 grg²4+2 2 legyzX+2 21grz xx = y olduğuna göre, log,(y*) ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
CAP
Yalnız pozitif sayıların logaritması alınabilir.
Ostel fonksiyonun tabanı 1 olabilir.
III. Logaritmik fonksiyonun tabanı 1 olabilir.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
Ay Yalnızk
9
PEPP
1.
Dve Til
B)-Yalniz II
D) (7,0)
C)I ve II
B) Ø
-ETT, II ve III
f(x) = log, (x² + 4)
fonksiyonunun en geniş tanım aralığı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) R
E) R-{0}
11
C) (-4,00)
.
16x
bu
at
S
Buna göre
A)-2
fo
sa
Lise Matematik
Üstel ve Logaritmik Eşitsizlikler
CAP Yalnız pozitif sayıların logaritması alınabilir. Ostel fonksiyonun tabanı 1 olabilir. III. Logaritmik fonksiyonun tabanı 1 olabilir. Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? Ay Yalnızk 9 PEPP 1. Dve Til B)-Yalniz II D) (7,0) C)I ve II B) Ø -ETT, II ve III f(x) = log, (x² + 4) fonksiyonunun en geniş tanım aralığı aşağıdakilerden hangisidir? A) R E) R-{0} 11 C) (-4,00) . 16x bu at S Buna göre A)-2 fo sa