Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler Soruları

9.
10.ENO
-2
3
-1 0
-2
taigner
x 15
emb
se niğlistallas
(94-) (A)
Şekildeki doğruların kesim noktasının apsisi kaçtır?
2
1
4
A) -
- B)- C)- D)-77
3
4
3
3
E) -
-
10
7
ESITSIZLIKLER
12.
Yukarıda
taralı bö
çözüm k
A) 2x -
C) -2
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
9. 10.ENO -2 3 -1 0 -2 taigner x 15 emb se niğlistallas (94-) (A) Şekildeki doğruların kesim noktasının apsisi kaçtır? 2 1 4 A) - - B)- C)- D)-77 3 4 3 3 E) - - 10 7 ESITSIZLIKLER 12. Yukarıda taralı bö çözüm k A) 2x - C) -2
10. Sıfırdan farklı olan A, B ve C tam sayılarının sayı doğrusu üzerindeki
yerleri ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
27
.
●
Sayı doğrusu üzerinde birbirine en uzak olan iki sayı B ve C sa-
yılarıdır.
A sayısının B sayısına olan uzaklığı, B sayısının C sayısına olan
uzaklığının 'üne eşittir.
1
3
A, B ve C sayılarının sıfıra olan uzaklıklarının toplamı 25 birim-
dir.
A B <0 olduğuna göre, A + B + C toplamının alabileceği en
küçük değer kaçtır?
A) -19
B) -17 o C) -13
D) -11
E) -7
19
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
10. Sıfırdan farklı olan A, B ve C tam sayılarının sayı doğrusu üzerindeki yerleri ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. 27 . ● Sayı doğrusu üzerinde birbirine en uzak olan iki sayı B ve C sa- yılarıdır. A sayısının B sayısına olan uzaklığı, B sayısının C sayısına olan uzaklığının 'üne eşittir. 1 3 A, B ve C sayılarının sıfıra olan uzaklıklarının toplamı 25 birim- dir. A B <0 olduğuna göre, A + B + C toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? A) -19 B) -17 o C) -13 D) -11 E) -7 19
78
į kalso
3.
s
2
27 Corligtin
4 buto al you!
Aynı kalınlıklı, türdeş telden yapılmış r yarıçaplı hal-
ka ve 6r uzunluklu düz tel birleştirilmiştir.
6r
Buna göre, cismin ağırlık merkezi O noktasın-
dan kaç r uzaklıktadır? (n = 3)
A) 1
6
B) //
C) 2
D) 1/1/0
80/5
E) 3
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
78 į kalso 3. s 2 27 Corligtin 4 buto al you! Aynı kalınlıklı, türdeş telden yapılmış r yarıçaplı hal- ka ve 6r uzunluklu düz tel birleştirilmiştir. 6r Buna göre, cismin ağırlık merkezi O noktasın- dan kaç r uzaklıktadır? (n = 3) A) 1 6 B) // C) 2 D) 1/1/0 80/5 E) 3
5.
B
kolen
12
A
A
9
B
A
A
B
B
10 cm
Yukarıdaki şekilde A, B ve C tahta parçalarının uzunluk-
larının birbirine göre durumları gösterilmiştir.
3
silgi
X
6 cm
Buna göre, x değeri kaç cm'dir?
A) 18
B) 20
B
4 cm
C
B
C) 22
grenci imm
K koşul
D) 24
7.
E) 26
Kelatings
2
5x-4
K
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
5. B kolen 12 A A 9 B A A B B 10 cm Yukarıdaki şekilde A, B ve C tahta parçalarının uzunluk- larının birbirine göre durumları gösterilmiştir. 3 silgi X 6 cm Buna göre, x değeri kaç cm'dir? A) 18 B) 20 B 4 cm C B C) 22 grenci imm K koşul D) 24 7. E) 26 Kelatings 2 5x-4 K
an kactir?
A) 6
== 7b+3
--20+1
10.
-
B) 8
1=7 (2C+1) +3
==16c +10
a'y, u'e bölsek + 10'u verir.
x, y, z pozitif tam sayilar olmak üzere,
x|y
3
Z
C) 9
D) 10
b'yi yerine yez.
y|z
5
5
olduğuna göre, x en az kaç olabilir?
A) 24
E) 12
B) 105 C) 111 D) 123 E) 152
Fudelil.
Basamakları aynı üç basamaklı bir tam sayı aşa-
ğıdakilerden hangisi ile daima tam bölünür?
A) 7
B) 6
C) 4
D) 3 E) 2
A ve B sayılarının 7 ile bölümünden kalanlar sırasıy-
la 6 ve 5 tir.
A + B sayısının 7 ile bölümünden kalan ile A-B
sayısının 7 ile bölümünden kalan arasındaki fark
inidin?
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
an kactir? A) 6 == 7b+3 --20+1 10. - B) 8 1=7 (2C+1) +3 ==16c +10 a'y, u'e bölsek + 10'u verir. x, y, z pozitif tam sayilar olmak üzere, x|y 3 Z C) 9 D) 10 b'yi yerine yez. y|z 5 5 olduğuna göre, x en az kaç olabilir? A) 24 E) 12 B) 105 C) 111 D) 123 E) 152 Fudelil. Basamakları aynı üç basamaklı bir tam sayı aşa- ğıdakilerden hangisi ile daima tam bölünür? A) 7 B) 6 C) 4 D) 3 E) 2 A ve B sayılarının 7 ile bölümünden kalanlar sırasıy- la 6 ve 5 tir. A + B sayısının 7 ile bölümünden kalan ile A-B sayısının 7 ile bölümünden kalan arasındaki fark inidin?
17.
A)
nir ise M kabina küll
4
2
Buna göre M kabına konulan peynir kaç kilogramdır? (Kapların kütleleri hesaba katılmaya
OF
15
4
4
3-3-kg
Apt
işleminin sonucu
es
A) -1
80
4
|=1717
175 kg
4
AS
1 kg
aşağıdakilerden hangisidir?
B)0
C)
13
15
? kg
16 3 3
20
S
9
20
C) 3
54
15
D)
D
3,6
20. Ahmet Be
daki düz
18 22
D) 5
D-21005
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
17. A) nir ise M kabina küll 4 2 Buna göre M kabına konulan peynir kaç kilogramdır? (Kapların kütleleri hesaba katılmaya OF 15 4 4 3-3-kg Apt işleminin sonucu es A) -1 80 4 |=1717 175 kg 4 AS 1 kg aşağıdakilerden hangisidir? B)0 C) 13 15 ? kg 16 3 3 20 S 9 20 C) 3 54 15 D) D 3,6 20. Ahmet Be daki düz 18 22 D) 5 D-21005
-3
by
is
16. a(x-3)+p=(3a-8)-x-7
denkleminin sonsuz çözümü olduğuna göre, b
(
kaçtır?
E) 9
A) 5 B) 6
C) 7
D) 8
ax-30+b = 3ax-8x-7
17. 2(x−2)–3(2−x)+ 8 = 5x - 9
denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden han-
2
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
-3 by is 16. a(x-3)+p=(3a-8)-x-7 denkleminin sonsuz çözümü olduğuna göre, b ( kaçtır? E) 9 A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 ax-30+b = 3ax-8x-7 17. 2(x−2)–3(2−x)+ 8 = 5x - 9 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden han- 2
202 -8018 +207-1
20²-60+7=602-70+2
3.
y
x-y
+
X
x-y
A)-7
3 2
X=7
5 3
+
x 14
luxury
denklem sistemini sağlayan 15x değeri kaçtır?
B)-14
gel-20th 555
566
4a²-4-5 D
C)-21
bu g
D)-28
E)-30
181
191
733
779
995
6. a ve b gerçel sayı
R
b
↓
A) 1
ax
ifadesinin açıl
sıralandığında
Buna göre,
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
202 -8018 +207-1 20²-60+7=602-70+2 3. y x-y + X x-y A)-7 3 2 X=7 5 3 + x 14 luxury denklem sistemini sağlayan 15x değeri kaçtır? B)-14 gel-20th 555 566 4a²-4-5 D C)-21 bu g D)-28 E)-30 181 191 733 779 995 6. a ve b gerçel sayı R b ↓ A) 1 ax ifadesinin açıl sıralandığında Buna göre,
6. q: "Tek sayılar 2 ile tam bölünemez."
önermesinin değili aşağıdakilerden hangisidir?
A) q': "Çift sayılar 2 ile tam bölünemez."
B) q': "Çift sayılar 2 ile tam bölünür."
C) q': "Tek sayılar 2 ile tam bölünür.”
D) q': "Çift sayılar 3 ile tam bölünemez."
E) q': "Tek sayılar 3 ile tam bölünür."
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
6. q: "Tek sayılar 2 ile tam bölünemez." önermesinin değili aşağıdakilerden hangisidir? A) q': "Çift sayılar 2 ile tam bölünemez." B) q': "Çift sayılar 2 ile tam bölünür." C) q': "Tek sayılar 2 ile tam bölünür.” D) q': "Çift sayılar 3 ile tam bölünemez." E) q': "Tek sayılar 3 ile tam bölünür."
13.
2Q=18
57c=6
olduğuna göre, a b c çarpımı kaçtır? Q = 9
A) 90,
baš
A) 3
9/120 1150 (0) 180 €) 200
D)
E)
4+c=6
(m-7)x+ y - 4m + 19 = 0
- 2x + 2ny -1=0
-
denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz ele-
manlı olduğuna göre, n kaçtır?
B)
ON
1
D) 1 E) 1/2
EM YAYINCILIK
C) 2 D)
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
13. 2Q=18 57c=6 olduğuna göre, a b c çarpımı kaçtır? Q = 9 A) 90, baš A) 3 9/120 1150 (0) 180 €) 200 D) E) 4+c=6 (m-7)x+ y - 4m + 19 = 0 - 2x + 2ny -1=0 - denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz ele- manlı olduğuna göre, n kaçtır? B) ON 1 D) 1 E) 1/2 EM YAYINCILIK C) 2 D)
co/s
lo
3 3
X=54
3₁
1. Cevat; mutfak tartısıyla bir su
bardağını önce soldaki gibi
2
1
4
3'ü, ardından sağdaki gibi 'ü suyla doluyken tartmıştır.
Aşağıda bu tartma işlemlerinin gram türünden sonuçları gös-
terilmiştir.
Buna göre, boş bardağın ağırlığı kaç gramdır?
A) 100
C) 125
B) 120
D) 140
E) 150
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
co/s lo 3 3 X=54 3₁ 1. Cevat; mutfak tartısıyla bir su bardağını önce soldaki gibi 2 1 4 3'ü, ardından sağdaki gibi 'ü suyla doluyken tartmıştır. Aşağıda bu tartma işlemlerinin gram türünden sonuçları gös- terilmiştir. Buna göre, boş bardağın ağırlığı kaç gramdır? A) 100 C) 125 B) 120 D) 140 E) 150
ORTA DÜZEY
24. Matematiksel bir ispat yapmaya çalışan Batuhan,
birbirinden farklı A ve B tam sayılarını kullanarak
A - B = C eşitliğini yazıp aşağıdaki işlem adımlarını
takip ediyor.
1. Adım: Eşitliğin her iki tarafını (A - B) ile çarpalım.
(A-B) (A-B) = C. (A - B)
2. Adım: Parantezleri açalım.
A2-2AB + B² = CA - CB
3. Adım: CA'yı sola ve B2 yi sağ tarafa atalım.
* Com
A2-2AB-CA = -B² - CB
4. Adım: Her iki tarafa AB ekleyerek A ve B parantezine
alalım.
A2-AB-CA = AB - B² - CB
A(A-B-C) = B(A-B-C)
5. Adım: Her iki tarafı (A-B-C) ile bölelim.
A = B
Bu adımlar sonunda Batuhan, "Bütün tam sayılar eşittir."
yargısına varıyor.
Buna göre, Batuhan numaralandırılmış adımlardan
hangisinde hata yapmıştır?
A) 1.
B) 2.
A 2-2AB
C) 3.
2
+ B² = C. (A-B)
D) 4.
A²-2AB-CA
CA CB
- 6² - CB
A
AB-CA = AB - B2 - CB
A (A-B-C) = 8 (A-B-C)
H
E)
KÖŞEBİLGİ Yayınları
25.
Yukarıd
olan 7r
Aynı an
göre, k
A) 16
X + 1
7
4x +
26. Bir lok.
lahma
pideni
Birlikte
lahma
pide y
Bu ail
yaptığ
A) 48
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
ORTA DÜZEY 24. Matematiksel bir ispat yapmaya çalışan Batuhan, birbirinden farklı A ve B tam sayılarını kullanarak A - B = C eşitliğini yazıp aşağıdaki işlem adımlarını takip ediyor. 1. Adım: Eşitliğin her iki tarafını (A - B) ile çarpalım. (A-B) (A-B) = C. (A - B) 2. Adım: Parantezleri açalım. A2-2AB + B² = CA - CB 3. Adım: CA'yı sola ve B2 yi sağ tarafa atalım. * Com A2-2AB-CA = -B² - CB 4. Adım: Her iki tarafa AB ekleyerek A ve B parantezine alalım. A2-AB-CA = AB - B² - CB A(A-B-C) = B(A-B-C) 5. Adım: Her iki tarafı (A-B-C) ile bölelim. A = B Bu adımlar sonunda Batuhan, "Bütün tam sayılar eşittir." yargısına varıyor. Buna göre, Batuhan numaralandırılmış adımlardan hangisinde hata yapmıştır? A) 1. B) 2. A 2-2AB C) 3. 2 + B² = C. (A-B) D) 4. A²-2AB-CA CA CB - 6² - CB A AB-CA = AB - B2 - CB A (A-B-C) = 8 (A-B-C) H E) KÖŞEBİLGİ Yayınları 25. Yukarıd olan 7r Aynı an göre, k A) 16 X + 1 7 4x + 26. Bir lok. lahma pideni Birlikte lahma pide y Bu ail yaptığ A) 48
240.
13. Ceren, doğum günü partisine gelen arkadaşlarına hatıra olması için kenar uzunlukları santimetre cinsinden
doğal sayı olan kare ve eşkenar üçgen şeklinde çerçeveleri sırasıyla hazırlıyor.
70
3004
28
76
30013
Bu çerçeveleri hazırlamak için 3 metre zincir alan Ceren, her bir çerçevenin çevresine eşit uzunlukta
kullanıyor. Son çerçeveyi de bitirdiğinde 12 santimetre zincir kaldığını görüyor.
D) 4
Proo
Ceren doğum günü için 12 tane çerçeve hazırladığına göre üçgen şeklindeki çerçevenin bir kenarı
ile kare şeklindeki çerçevenin bir kenarı arasındaki fark kaç santimetredir?
A) 1
B) 2
C) 3
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
240. 13. Ceren, doğum günü partisine gelen arkadaşlarına hatıra olması için kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan kare ve eşkenar üçgen şeklinde çerçeveleri sırasıyla hazırlıyor. 70 3004 28 76 30013 Bu çerçeveleri hazırlamak için 3 metre zincir alan Ceren, her bir çerçevenin çevresine eşit uzunlukta kullanıyor. Son çerçeveyi de bitirdiğinde 12 santimetre zincir kaldığını görüyor. D) 4 Proo Ceren doğum günü için 12 tane çerçeve hazırladığına göre üçgen şeklindeki çerçevenin bir kenarı ile kare şeklindeki çerçevenin bir kenarı arasındaki fark kaç santimetredir? A) 1 B) 2 C) 3 Diğer sayfaya geçiniz.
tenibroo
natale ilsia
XS-azy (8
*-asy (A
A+X2
olduğuna göre, a² + b² toplamının alabileceği kaç farklı
değer vardır?
A) 35 B) 36 C) 37
14. a ve b birer gerçel sayı olmak üzere,
-3<a<4
asy (
-5<b≤-2
D) 38
E) 39
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
tenibroo natale ilsia XS-azy (8 *-asy (A A+X2 olduğuna göre, a² + b² toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır? A) 35 B) 36 C) 37 14. a ve b birer gerçel sayı olmak üzere, -3<a<4 asy ( -5<b≤-2 D) 38 E) 39
Örnek: (9)
x²+3x+1=0 denkleminin kökleri x₁ ve x₂'dir.
Buna göre, (3x₁-2) (3x2-2) ifadesinin değeri kaçtır?
x²= ¹3x-1
X=-3x-1
+1 +1
(S)GA
+√ -(3x+1)
+i√3x+1
18+S-S (e
(31136+1-2).(-3₁ (3x²1-2)
(2)² - (3₁√3+71)²
-4 +9-3x - 1
Matematik (2. Kitap) / 16
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
Örnek: (9) x²+3x+1=0 denkleminin kökleri x₁ ve x₂'dir. Buna göre, (3x₁-2) (3x2-2) ifadesinin değeri kaçtır? x²= ¹3x-1 X=-3x-1 +1 +1 (S)GA +√ -(3x+1) +i√3x+1 18+S-S (e (31136+1-2).(-3₁ (3x²1-2) (2)² - (3₁√3+71)² -4 +9-3x - 1 Matematik (2. Kitap) / 16
30, a bir tam sayı olmak üzere, a TL'ye alınan bir ürün
b TL'ye satılmaktadır.
679
b = 10a - 540
olmak üzere, bu malın satışından zarar edilmediğine
göre, a sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 59
B) 60
C) 61
D) 62
E) 63
Bilgi G
b-a-kar
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
30, a bir tam sayı olmak üzere, a TL'ye alınan bir ürün b TL'ye satılmaktadır. 679 b = 10a - 540 olmak üzere, bu malın satışından zarar edilmediğine göre, a sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 59 B) 60 C) 61 D) 62 E) 63 Bilgi G b-a-kar