Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Limit ve Süreklilik Soruları

. f ve g fonksiyonları
için x = m noktasında
1. (f.g sürekli ise f ve g süreklidir. V
f
11.
sürekli ise f ve q
süreklidir.
g
g
III. f ve g sürekli ise f + g süreklidir.
N
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
Cvett
A) Yalnız t
B) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
. f ve g fonksiyonları için x = m noktasında 1. (f.g sürekli ise f ve g süreklidir. V f 11. sürekli ise f ve q süreklidir. g g III. f ve g sürekli ise f + g süreklidir. N ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? Cvett A) Yalnız t B) Yalnız III D) I ve III E) II ve III
1
3. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksi-
yonu için
S₁ = lim_f(x) - lim_f(x)|
a
değeri bu fonksiyonun x = a noktasındaki sıçrama
miktarı olarak ifade ediliyor.
Buna göre,
[x² - 1,
x≤0 ise
f(x) = 2x+3,
0<x< 1 ise
x+1,
x ≥ 1 ise
fonksiyonu için So + S, toplamı kaçtır?
0
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10
Baunt
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
1 3. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksi- yonu için S₁ = lim_f(x) - lim_f(x)| a değeri bu fonksiyonun x = a noktasındaki sıçrama miktarı olarak ifade ediliyor. Buna göre, [x² - 1, x≤0 ise f(x) = 2x+3, 0<x< 1 ise x+1, x ≥ 1 ise fonksiyonu için So + S, toplamı kaçtır? 0 A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 Baunt
1.
7. Sandviç Kuralı: h(x) < g(x) < f(x) olmak üzere,
lim f(x) = lim h(x) = ( ise lim g(x) = ( dir.
II. y
y = f(x)
K
\y=h(x)
X
O
a
III. y
l
y = g(x)
O
X
a y = h(x)
Buna göre, yukarıda verilen fonksiyonlardan hangileri
sandviç kuralına ait uygun bir örnektir?
C) Yalnız III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I ve III
DENEME-9
y = f(x)
-y = g(x)
a
y = f(x)
.y = g(x)
-y=h(x)
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
1. 7. Sandviç Kuralı: h(x) < g(x) < f(x) olmak üzere, lim f(x) = lim h(x) = ( ise lim g(x) = ( dir. II. y y = f(x) K \y=h(x) X O a III. y l y = g(x) O X a y = h(x) Buna göre, yukarıda verilen fonksiyonlardan hangileri sandviç kuralına ait uygun bir örnektir? C) Yalnız III A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I ve III DENEME-9 y = f(x) -y = g(x) a y = f(x) .y = g(x) -y=h(x)
1. Bir fonksiyonun x = a noktasında limiti varsa bu
fonksiyon x = a noktasında süreklidir.
II. Bir fonksiyonun x = a noktasında sürekli ise bu
fonksiyonun x = a noktasında limiti vardır.
III. Bir fonksiyon x = a noktasında sürekli ise bu fonksiyon
x = a noktasında tanımlıdır.
ifadelerinden hangileri daima doğrudur?
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
1. Bir fonksiyonun x = a noktasında limiti varsa bu fonksiyon x = a noktasında süreklidir. II. Bir fonksiyonun x = a noktasında sürekli ise bu fonksiyonun x = a noktasında limiti vardır. III. Bir fonksiyon x = a noktasında sürekli ise bu fonksiyon x = a noktasında tanımlıdır. ifadelerinden hangileri daima doğrudur?
12.
4
2
By=mx.
5
7
0
Yukarıda grafiği verilen f fonksiyonu için,
2
J
8
y = f(x)
lim f(x) + lim f(x) + lim f(x) + lim f(x)
X→ 4
X-6
X-2
X-7
toplamının sonucu kaçtır?
2
2
17
A)
B) 6
C)
19
3
D)
X
E) 7
14. f
e
B
li
A
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
12. 4 2 By=mx. 5 7 0 Yukarıda grafiği verilen f fonksiyonu için, 2 J 8 y = f(x) lim f(x) + lim f(x) + lim f(x) + lim f(x) X→ 4 X-6 X-2 X-7 toplamının sonucu kaçtır? 2 2 17 A) B) 6 C) 19 3 D) X E) 7 14. f e B li A
AYT/SAYISAL
MATEMATIK
Test 46
●
x < 1
X
f(x) = x
1<x<4
ise
(2√x,
4 ≤x
ise
2
biçiminde tanımlı f(x) fonksiyonu verilmiştir.
im
Buna göre,
I. f(x) fonksiyonunun tüm reel sayılarda limiti vardır.
II. f(x) fonksiyonu sadece bir x değeri için sürekli değildir.
III. f(x) fonksiyonunun iki farklı x değeri için türevi yoktur. X
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
RUT-TI
3.
-|×
ise
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
AYT/SAYISAL MATEMATIK Test 46 ● x < 1 X f(x) = x 1<x<4 ise (2√x, 4 ≤x ise 2 biçiminde tanımlı f(x) fonksiyonu verilmiştir. im Buna göre, I. f(x) fonksiyonunun tüm reel sayılarda limiti vardır. II. f(x) fonksiyonu sadece bir x değeri için sürekli değildir. III. f(x) fonksiyonunun iki farklı x değeri için türevi yoktur. X yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III RUT-TI 3. -|× ise
BAŞARI TEKNİK YAYINLARI
31
11. Aşağıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
AY
3
-2 -1
1 2
3
Bu fonksiyonun x in -2, -1, 0, 1, 2, 3 ve 4 değer-
lerinden kaçında süreksiz veya tanımsız olduğu
halde limiti vardır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
2
I aEE
II. a E
III. a 6
Yuka
A) Ya
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
BAŞARI TEKNİK YAYINLARI 31 11. Aşağıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. AY 3 -2 -1 1 2 3 Bu fonksiyonun x in -2, -1, 0, 1, 2, 3 ve 4 değer- lerinden kaçında süreksiz veya tanımsız olduğu halde limiti vardır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 2 I aEE II. a E III. a 6 Yuka A) Ya
LIMITI)
5. m bir gerçel sayı olmak üzere,
X ≤ 1
f(x)=
[x² + mx-3,
4x-m,
X > 1
fonksiyonunun tüm x gerçel sayıları için limiti
olduğuna göre, m kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
K DEĞER FONKSİYONLARININ
13
ami
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
LIMITI) 5. m bir gerçel sayı olmak üzere, X ≤ 1 f(x)= [x² + mx-3, 4x-m, X > 1 fonksiyonunun tüm x gerçel sayıları için limiti olduğuna göre, m kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 K DEĞER FONKSİYONLARININ 13 ami
20. a ve b sıfırdan farklı birer gerçel sayı olmak üzere,
ax - 2bx
x ≥ a
"
f(x):
2bx - 4b²
x < a
biçiminde tanımlı f fonksiyonunun her x gerçel sa-
PER
yısı için sürekli olduğu bilindiğine göre,
oranı
b
kaçtır?
1
A) - 1
B)
(0) 1/1/2
D) 1
E) 2
2
=
7
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
20. a ve b sıfırdan farklı birer gerçel sayı olmak üzere, ax - 2bx x ≥ a " f(x): 2bx - 4b² x < a biçiminde tanımlı f fonksiyonunun her x gerçel sa- PER yısı için sürekli olduğu bilindiğine göre, oranı b kaçtır? 1 A) - 1 B) (0) 1/1/2 D) 1 E) 2 2 = 7
LES
a 2,
nler
ir?
19. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanır
geviçin
lim f(x) = 3
X-2+
lim f(x) = 2
x-2-
tenid
nipi nainovia inol
+(XS)) = (x
A₂+)-1(2-
2001.
anuğublo
suslög
og
D) //2
olduğuna göre,
lin
$(x-2
limitinin değeri kaçtır?
A) 12/22
B) 1
f(3x-4)-f(4-x)
1(6-x²)
C)/3/20
E) - 13/12
7.4
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
LES a 2, nler ir? 19. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanır geviçin lim f(x) = 3 X-2+ lim f(x) = 2 x-2- tenid nipi nainovia inol +(XS)) = (x A₂+)-1(2- 2001. anuğublo suslög og D) //2 olduğuna göre, lin $(x-2 limitinin değeri kaçtır? A) 12/22 B) 1 f(3x-4)-f(4-x) 1(6-x²) C)/3/20 E) - 13/12 7.4
Test
At
4. f sabit fonksiyon ve g birim fonksiyon olmak üzere,
lim (fog)(x) + lim (gof)(x) = 4 tür.
X-1
x-2
Buna göre,
lim f(x) + lim g(x)
X-4
X-3
4
-1
ifadesinin değeri kaçtır?
A) 3 B) 4 C) 5
D) 6
E) 7
flow)+ a f(2)=4
fal + g(C), 25
&
H
X
-
x
lim
52
5
2 + x
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
Test At 4. f sabit fonksiyon ve g birim fonksiyon olmak üzere, lim (fog)(x) + lim (gof)(x) = 4 tür. X-1 x-2 Buna göre, lim f(x) + lim g(x) X-4 X-3 4 -1 ifadesinin değeri kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 flow)+ a f(2)=4 fal + g(C), 25 & H X - x lim 52 5 2 + x
tonkalyonu
worker
A) - B) -7
E) - 4
O)
C) -6
x 22 ise
18.
x + a,
f(x) = 2x + b
x-2X<2 ise
fonksiyonu x = 2 apsisli noktada sürekli olduğuna
göre, a + b toplamı kaçtır?
A)-1 B)-2 C) -3 D) -4 E) -5
9
2 tu
Diğer Sayfaya Gec
29
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
tonkalyonu worker A) - B) -7 E) - 4 O) C) -6 x 22 ise 18. x + a, f(x) = 2x + b x-2X<2 ise fonksiyonu x = 2 apsisli noktada sürekli olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? A)-1 B)-2 C) -3 D) -4 E) -5 9 2 tu Diğer Sayfaya Gec 29
niz III
Limit Mustafa Yağcı
x +1, x<0
f(x)=
[x² – 1, xzo
şeklinde tanımlanan f fonksiyonu için
dir.
I. f (x) fonksiyonu süreklidir.
II. f (x) fonksiyonu süreklidir.
III. f(x) fonksiyonu süreklidir.
irek-
önermelerinden hangileri daima doğrudur?
i ol-
A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III
D) I ve II
E) 1, II ve III
ikte
215
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
niz III Limit Mustafa Yağcı x +1, x<0 f(x)= [x² – 1, xzo şeklinde tanımlanan f fonksiyonu için dir. I. f (x) fonksiyonu süreklidir. II. f (x) fonksiyonu süreklidir. III. f(x) fonksiyonu süreklidir. irek- önermelerinden hangileri daima doğrudur? i ol- A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) I ve II E) 1, II ve III ikte 215
TÜR
ö
Çıkmış Soru 2:
L bir gerçel sayı olmak üzere, gerçel sayılar kümesi
üzerinde tanımlıf ve g fonksiyonları için
lim f(x) = lim g(x)=L
26
X-2
X2
eşitliği sağlanıyor.
Buna göre,
1. f(2) = g(2)
II. lim (f(x) - g()) = 0
X-2
tir.
f(x)
III. lim
= 1
X-2 g(x)
cu
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
TÜR ö Çıkmış Soru 2: L bir gerçel sayı olmak üzere, gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlıf ve g fonksiyonları için lim f(x) = lim g(x)=L 26 X-2 X2 eşitliği sağlanıyor. Buna göre, 1. f(2) = g(2) II. lim (f(x) - g()) = 0 X-2 tir. f(x) III. lim = 1 X-2 g(x) cu ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
C) 3
D) 4
E) 6
endemik
1. Aşağıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
1x 2)
y = f(x).
2
O
2
4
Buna göre,
f(x)
I. lim
X-2 X-2
09
f(x)
II. lim
Xey 27
-| you
-
1/4
x-2- 2x - 4
2
f(x)
III. lim -=1
X-3 X-2
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız !
B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
C) 3 D) 4 E) 6 endemik 1. Aşağıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. 1x 2) y = f(x). 2 O 2 4 Buna göre, f(x) I. lim X-2 X-2 09 f(x) II. lim Xey 27 -| you - 1/4 x-2- 2x - 4 2 f(x) III. lim -=1 X-3 X-2 ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız ! B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III
16-16
S
000
1
-
4-875
25-20+5 5
polimal
6. Gerçel sayılar kümesinde f fonksiyonu
f*? - 4x + 5, x<3 ise tras
f(x) =
1-x
x 2 3 ise 4. *+5
6
biçiminde tanımlanıyor.
Buna göre,
Ethic
8- 4+5+ -
55 eşitsizliğini sağlayan 7 farklı x tam sayısı vardır.
4. f(x)] fonksiyonunun minimum değeri 1'dir.
11. lim f(x) - lim_f(x) = 4'tür.
=
X→3
X+3+
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız 1
C) Yalnız IH
E) I, II ve III
DJ TI ve III
2
x?_ux+ 5
10-16
5
25. 20+5
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
16-16 S 000 1 - 4-875 25-20+5 5 polimal 6. Gerçel sayılar kümesinde f fonksiyonu f*? - 4x + 5, x<3 ise tras f(x) = 1-x x 2 3 ise 4. *+5 6 biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, Ethic 8- 4+5+ - 55 eşitsizliğini sağlayan 7 farklı x tam sayısı vardır. 4. f(x)] fonksiyonunun minimum değeri 1'dir. 11. lim f(x) - lim_f(x) = 4'tür. = X→3 X+3+ ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız 1 C) Yalnız IH E) I, II ve III DJ TI ve III 2 x?_ux+ 5 10-16 5 25. 20+5