Mektup Türü ve Özellikleri Soruları

las-
ağ-X
et
er.
a
e
vodafone TR Wi-Fi
22:34
eyle kurduğu toplum düzeni, onun
doğadan uzaklaşıp mutsuz olmasına yol acmıştır.
C) Insanın en mutlu olduğu an, doğayla baş başa olduğu
and
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
D) Toplumların birbirini kabullenmemesi anlaşma

Lise Türkçe

Mektup Türü ve Özellikleri Soru Çözümü

las- ağ-X et er. a e vodafone TR Wi-Fi 22:34 eyle kurduğu toplum düzeni, onun doğadan uzaklaşıp mutsuz olmasına yol acmıştır. C) Insanın en mutlu olduğu an, doğayla baş başa olduğu and FEN BİLİMLERİ YAYINLARI D) Toplumların birbirini kabullenmemesi anlaşmazlıklara, savaşımlara sebep olmuştur. E) Gelişmiş toplumlarda doğa önemsiz bir güçtür. 29. Ne zaman insan karanlık bir yerde sayıklamaya itilmiş, insan ilişkileri karışık, karıştırıcı, bozucu niteliklere bürün- müş, insanın bir başka insana söyleyeceği söz anlamını kaybetmiş, insan davranışları yapaylık, içtensizlik yüklü hâle gelmişse insanlar şiir okumak, şiirle uğraşmak, şiirle öğrenmek gereğini duymuşlardır. Böyle de olmak zorunda- dır. Çünkü şiir anlatılmaz bir şeyin anlatılmaya çabalanma- sinin sonunda anlatılabilir bir seyin yeniden anlamlı kılın- ması için gösterilen bir çabanın sonunda, yeterince anla- şılmayan bir şeyin etkili bir anlatıma kavuşturulması uğrunda harcanan çabaların sonunda ortaya çıkar. Yukarıdaki görüşleri savunan bir şairin şiir okumadaki asıl amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir? %92 A) Kalabalık içindeki yalnızlığını gidermek B) Yokluğunu hissettiği bir seyleri tamamlamak bir zorluğu gidermek ve nihayetinde bir doyum sağlamak C) Kendisini dinlemek ve iyi hissettirmenin yanı sıra hayatında belirgin bir değişiklik yaratmak D) Gündelik bilgiye elan ihtiyacı gidermek E) Ozlenen fakat ulaşılamayan, ulaşılsa bile hâlihazırda bir kavrama sığdırılamayacak anlamlara ulaşmak Diğer sayfaya geçiniz.

Sınavlara ve derslere çalışmanın en kolay yolu

Ücretsiz hesabını oluştur, kazandığın soru sorma haklarınla ve video konu anlatımları ile sınavlarına, derslerine hazırlan!

KAYDOL VE ÜCRETSİZ DENE
Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir