Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Modern Türk Tiyatrosu Soruları

HOC
*Dilruba
Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı - II
Kahraman
.
.
• Islam - Zekiye
Adil Giray
Mahpeyker - Dilaşup
Akif Bey
İntibah
.
* Kara Bela
Eser
* Vatan yahut Silistre
Cezmi
W
Yukarıdaki kahraman - eser eşleştirmesinde hangi eser
dışarıda kalır?
A) Akif Bey
C) Vatan yahut Silistre
E) Cezmi
B) Intibah
D) Kara Bela
Lise Türkçe
Modern Türk Tiyatrosu
HOC *Dilruba Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı - II Kahraman . . • Islam - Zekiye Adil Giray Mahpeyker - Dilaşup Akif Bey İntibah . * Kara Bela Eser * Vatan yahut Silistre Cezmi W Yukarıdaki kahraman - eser eşleştirmesinde hangi eser dışarıda kalır? A) Akif Bey C) Vatan yahut Silistre E) Cezmi B) Intibah D) Kara Bela
12. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Komedi, baştan sona orkestra eşliğinde, müzikle oy-
nanan tiyatro eseridir.
9
B) Revü, operetin daha hafif; fakat hiciv, alay, tenkit
dolu çeşididir.
C) Fars, basit olay ve yergilerle dolu halk komedisidir.
D) Vodvil, hareketli ve eğlenceli bir konuya dayanan
alaycı, taşlamalı komedidir.
E) Skeç, beş altı dakikaya sığdırılan tablolar halinde
kısa, müzikli oyunlardır.
7-A 8-D 9-C 10-D 11-B 12-A
Lise Türkçe
Modern Türk Tiyatrosu
12. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Komedi, baştan sona orkestra eşliğinde, müzikle oy- nanan tiyatro eseridir. 9 B) Revü, operetin daha hafif; fakat hiciv, alay, tenkit dolu çeşididir. C) Fars, basit olay ve yergilerle dolu halk komedisidir. D) Vodvil, hareketli ve eğlenceli bir konuya dayanan alaycı, taşlamalı komedidir. E) Skeç, beş altı dakikaya sığdırılan tablolar halinde kısa, müzikli oyunlardır. 7-A 8-D 9-C 10-D 11-B 12-A
er-
a-
r.
r.
si
30. Tiyatro metinleri, oyuncuların yapacaklarının
anlatıldığı kısa açıklamalar dışında tümüyle
diyaloglara dayanır. Bir tiyatro eserinin sah-
1
nelenmesinde oyuncular dışında pek çok
||
görevli yer alır. Göstermeye bağlı bütün
eserler, doğaçlama yöntemi ile oluşturulur.
Tiyatro metinlerinin yazılma amacı genellikle
oynanmak olduğu için tiyatroda sahne önemli
IV
bir unsurdur. Tiyatroda yer alan olay örgüsü-
ne dramatik örgü denir.
V
Numaralanmış sözlerden hangisinde bilgi
yanlışı vardır?
A) I B) II
C) III
D) IV E) V
Lise Türkçe
Modern Türk Tiyatrosu
er- a- r. r. si 30. Tiyatro metinleri, oyuncuların yapacaklarının anlatıldığı kısa açıklamalar dışında tümüyle diyaloglara dayanır. Bir tiyatro eserinin sah- 1 nelenmesinde oyuncular dışında pek çok || görevli yer alır. Göstermeye bağlı bütün eserler, doğaçlama yöntemi ile oluşturulur. Tiyatro metinlerinin yazılma amacı genellikle oynanmak olduğu için tiyatroda sahne önemli IV bir unsurdur. Tiyatroda yer alan olay örgüsü- ne dramatik örgü denir. V Numaralanmış sözlerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V
A
20. Eserin kaleme alındığı 1873 tarihi, Osmanlı Devleti'nin
sınırlarındaki küçülmenin hız kazandığı bir dönemdir.
Devir, bir yıkılma devridir. Yıkılmanın önüne geçmek için
devlet orduyu kuvvetlendirir, kurumları islah ederken
edebiyat da millete yeni bir ruh aşılamaya çalışır. Zira
millet kendine itimat etmez olmuş, gelecekten de
ümidini kesmiştir. Bu koşullara tanık olan yazara göre
insan, istikbali hazırlamalıdır. İstikbali hazırlayacak
insan, iradeli insandır. Onun bu görüşleri yapıttaki İslam
Bey, Zekiye ve Sıdkı Bey gibi kişilerin temel
özellikleridir. Bu kişiler; sorumluluk duygusuna sahip,
kalplerinin değil, akıllarının sesini dinleyen kişilerdir.
Bu parçada sözü edilen yapıt ve yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vatan yahut Silistre - Namık Kemal
B) Şair Evlenmesi - Şinasi
C) Hakan - Abdülhak Hamit Tarhan
D) Besa yahut Ahde Vefa - Şemsettin Sami
E) Ecel-i Kaza - Ebüzziya Tevfik
Lise Türkçe
Modern Türk Tiyatrosu
A 20. Eserin kaleme alındığı 1873 tarihi, Osmanlı Devleti'nin sınırlarındaki küçülmenin hız kazandığı bir dönemdir. Devir, bir yıkılma devridir. Yıkılmanın önüne geçmek için devlet orduyu kuvvetlendirir, kurumları islah ederken edebiyat da millete yeni bir ruh aşılamaya çalışır. Zira millet kendine itimat etmez olmuş, gelecekten de ümidini kesmiştir. Bu koşullara tanık olan yazara göre insan, istikbali hazırlamalıdır. İstikbali hazırlayacak insan, iradeli insandır. Onun bu görüşleri yapıttaki İslam Bey, Zekiye ve Sıdkı Bey gibi kişilerin temel özellikleridir. Bu kişiler; sorumluluk duygusuna sahip, kalplerinin değil, akıllarının sesini dinleyen kişilerdir. Bu parçada sözü edilen yapıt ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Vatan yahut Silistre - Namık Kemal B) Şair Evlenmesi - Şinasi C) Hakan - Abdülhak Hamit Tarhan D) Besa yahut Ahde Vefa - Şemsettin Sami E) Ecel-i Kaza - Ebüzziya Tevfik
Kahramanları cinler, periler ve cadılar olan, olağanüs-
tülüklerle örülü tiyatro oyunudur.
II. Yabancı bir eseri yer adları, şahıs adları, deyimleri, ge-
lenek ve görenekleriyle yerli hayata uygulayarak çevir-
medir.
III. Basit olay ve yergilerle dolu halk komedisidir.
IV. Önceden yazılmış bir metne dayanmadan, sahnede
doğaçlama yöntemiyle oynan tiyatro türü.
Aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yukarıda veril-
memiştir?
A) Operet
D) Tuluat
B) Fars
C) Feeri
E) Adaptasyon
Lise Türkçe
Modern Türk Tiyatrosu
Kahramanları cinler, periler ve cadılar olan, olağanüs- tülüklerle örülü tiyatro oyunudur. II. Yabancı bir eseri yer adları, şahıs adları, deyimleri, ge- lenek ve görenekleriyle yerli hayata uygulayarak çevir- medir. III. Basit olay ve yergilerle dolu halk komedisidir. IV. Önceden yazılmış bir metne dayanmadan, sahnede doğaçlama yöntemiyle oynan tiyatro türü. Aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yukarıda veril- memiştir? A) Operet D) Tuluat B) Fars C) Feeri E) Adaptasyon
6.
7.
TEST
4
Tanzimat Dönemi
Abdülhak Hamit Tarhan'ın tiyatrolarıyla ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Oyunlarının bir kısmını nesir bir kısmını da manzum ola-
rak yazmıştır.
B) Yirmi biri bulan tiyatro eserlerinin hepsi trajedi türün-
dedir.
C) Oyunlarında genellikle tarihi konuları hayale dayalı
olaylarla anlatır.
D) Bütün oyunlarında karakterler ön plandadır, psikolojik
tahlillerine büyük önem vermiştir.
EXEşber adlı eseri edebiyatımızda aruz ölçüsüyle yazılan
ilk tiyatro eseridir.
Nabizade Nazım'ın edebî şahsiyetiyle ilgili aşağıdaki yar-
gilardan hangisi yanlıştır?
9.
10
Lise Türkçe
Modern Türk Tiyatrosu
6. 7. TEST 4 Tanzimat Dönemi Abdülhak Hamit Tarhan'ın tiyatrolarıyla ilgili olarak aşa- ğıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Oyunlarının bir kısmını nesir bir kısmını da manzum ola- rak yazmıştır. B) Yirmi biri bulan tiyatro eserlerinin hepsi trajedi türün- dedir. C) Oyunlarında genellikle tarihi konuları hayale dayalı olaylarla anlatır. D) Bütün oyunlarında karakterler ön plandadır, psikolojik tahlillerine büyük önem vermiştir. EXEşber adlı eseri edebiyatımızda aruz ölçüsüyle yazılan ilk tiyatro eseridir. Nabizade Nazım'ın edebî şahsiyetiyle ilgili aşağıdaki yar- gilardan hangisi yanlıştır? 9. 10
11. Fizik, kimya, barış, edebiyat, tip ve ekonomi alanlarında
verilen, bırakın kazanmayı aday adayı olunduğunda bile
Nobel Ödülleri, gerek ciddiyeti gerek verilen ödülün
maddi değeri gerekse de dünyanın her yerindeki insanların
haberi olacağı şekildeki yerleşik bilinirliği dolayısıyla
alanlarında yetkinliğiyle ünlü insanların
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) herkesi etkisi altına alan - beklentilerini artırıyor
B) sonucu merakla beklenen - eleştirileriyle karşılaşıyor
C) önemli dalgalanmalara yol açan - hak ettikleri saygınlığa
kavuşmalarını sağlıyor
D) tüm gözlerin çevrilmesine yol açan - rüyalarını süslüyor
Etitizlikle belirlenen - dikkatini çekiyor
Lise Türkçe
Modern Türk Tiyatrosu
11. Fizik, kimya, barış, edebiyat, tip ve ekonomi alanlarında verilen, bırakın kazanmayı aday adayı olunduğunda bile Nobel Ödülleri, gerek ciddiyeti gerek verilen ödülün maddi değeri gerekse de dünyanın her yerindeki insanların haberi olacağı şekildeki yerleşik bilinirliği dolayısıyla alanlarında yetkinliğiyle ünlü insanların Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A) herkesi etkisi altına alan - beklentilerini artırıyor B) sonucu merakla beklenen - eleştirileriyle karşılaşıyor C) önemli dalgalanmalara yol açan - hak ettikleri saygınlığa kavuşmalarını sağlıyor D) tüm gözlerin çevrilmesine yol açan - rüyalarını süslüyor Etitizlikle belirlenen - dikkatini çekiyor
ruyak
T
5. Aşağıdakilerden hangisi Uygur Dönemi metinleri için
söylenemez?
A) Daha çok Budizm ve Maniheizm inançlarına bağlı dinî
metinlerden oluşmaktadır.
B) Çoğu dinî nitelikli olmakla beraber aralarında tıp, fal-
cılık, astronomi ve şiirle ilgili olanlar da vardır.
C) Metinlerin bir kısmı Çinceden çevrilmiş yapıtlardır.
D) Irk Bitig, Uygur alfabesiyle yazılmış ilk ilkel tiyatro ör-
neğidir.
E) Altun Yaruk ve Sekiz Yükmek Uygur Dönemi'ne ait dinî
içerikli iki eserdir.
Gin ilinde doğdum. O zaman Türk
Cin'den
Lise Türkçe
Modern Türk Tiyatrosu
ruyak T 5. Aşağıdakilerden hangisi Uygur Dönemi metinleri için söylenemez? A) Daha çok Budizm ve Maniheizm inançlarına bağlı dinî metinlerden oluşmaktadır. B) Çoğu dinî nitelikli olmakla beraber aralarında tıp, fal- cılık, astronomi ve şiirle ilgili olanlar da vardır. C) Metinlerin bir kısmı Çinceden çevrilmiş yapıtlardır. D) Irk Bitig, Uygur alfabesiyle yazılmış ilk ilkel tiyatro ör- neğidir. E) Altun Yaruk ve Sekiz Yükmek Uygur Dönemi'ne ait dinî içerikli iki eserdir. Gin ilinde doğdum. O zaman Türk Cin'den
yok
beslenir. (Destan)
olarak yanlış an
artır. (Karagöz)
nabilirler (Orta
için yazılan
33 ile 99
ik beytine
a da mah-
emli tem-
ilerden
kire
masi
er-
lik
9-
7
hangisi getiri
A)
B)
C)
D)
1
Gülşehri
All Sir Nevai
Nef'l
Şeyhi
13. yüzyı
14. yüzyıl
13. yüzyıl
14. yüzyıl
15. yüzyıl
111
Feleknáme
Harname
Siham-ı Kaza
Hayriyye
Müngest
15. Üzerine yapılan incelemelerde, "Türk dilinin en güzel
eserlerinden biri, belki de birincisi" veya "Oğuzların ken-
di dillerinde yazılmış biricik milli destanları" yahut "Türk
edebiyatının en orijinal metinlerinden biri, içinde bizim
kahramanlığımızın, vefakârlığımızın, sadakatimizin; sev-
gi, şefkat ve nefret hislerimizin çalkalandığı bir eser" ifa-
deleriyle değerlendirilen eser 15. yüzyılda yazıya geçiril-
miş ve Azeri Türkçesi ile oluşturulmuştur.
A) Danişmendnâme
B) Dede Korkut Hikâyeleri
C) Oğuz Kağan Destanı
D) Battalnâme
E) Kutadgu Bilig
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangi-
sidir?
Diğer sayfaya geçini
R
Lise Türkçe
Modern Türk Tiyatrosu
yok beslenir. (Destan) olarak yanlış an artır. (Karagöz) nabilirler (Orta için yazılan 33 ile 99 ik beytine a da mah- emli tem- ilerden kire masi er- lik 9- 7 hangisi getiri A) B) C) D) 1 Gülşehri All Sir Nevai Nef'l Şeyhi 13. yüzyı 14. yüzyıl 13. yüzyıl 14. yüzyıl 15. yüzyıl 111 Feleknáme Harname Siham-ı Kaza Hayriyye Müngest 15. Üzerine yapılan incelemelerde, "Türk dilinin en güzel eserlerinden biri, belki de birincisi" veya "Oğuzların ken- di dillerinde yazılmış biricik milli destanları" yahut "Türk edebiyatının en orijinal metinlerinden biri, içinde bizim kahramanlığımızın, vefakârlığımızın, sadakatimizin; sev- gi, şefkat ve nefret hislerimizin çalkalandığı bir eser" ifa- deleriyle değerlendirilen eser 15. yüzyılda yazıya geçiril- miş ve Azeri Türkçesi ile oluşturulmuştur. A) Danişmendnâme B) Dede Korkut Hikâyeleri C) Oğuz Kağan Destanı D) Battalnâme E) Kutadgu Bilig Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangi- sidir? Diğer sayfaya geçini R
ÇAP/AYT
20. ŞEREF HAKAKAR: Fırın meselesini konuşmak isti-
yorum.
KAYMAKAM: Olmaz, izin vermem.
ŞEREF HAKARAR: Vermeniz lazım Kaymakam Bey.
Nazarı dikkatinizi celbederim. Efendim, sizin gibi bir ih-
tilalci olan, dünyanın en büyük ihtilaline yol açan Vol-
taire bile "Sözlerinizin hiçbirini kabul etmiyorum ama
onları söylemek hakkınızı ölünceye kadar müdafaa
edeceğim." diyordu. Beni dinlemeye mecbursunuz.
KAYMAKAM: Vay vay vay... Voltaire ha... (Alay ede-
rek) Senin için çok bilgili adam demişlerdi de inanma-
mıştım. Hakları varmış. Eyy devam et bakalım, Voltai-
re başka ne demiş?
ŞEREF HAKARAR: Voltaire kendine yapılan hakare-
te bir dereceye kadar tahammül ederdi fakat başkası-
na yapılan haksızlığa asla, işte bu kadar! Ben de onun
gibiyim.
KAYMAKAM: Haksızlık öyle mi? Demek fırıncıya ya-
pılan haksızlık. Ben kararımı kaldıracağım, o da halka
buğday yerine kepek yedirecek, ekmeğin kilosundan
çalacak, bu fakirlerin tek gıda maddesini içinden fare
pislikleri, tahta parçaları çıkan bir çöp tenekesi hâlinde
satıp duracak. Fakirlerin tek gıda maddesiyle oynamak
bir hürriyetse efendi, işte ben bu hürriyeti kaldırdım.
Buzlar Çözülmeden adlı oyundan alınan bu par-
çayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
ADiyalog karakterler arası çatışma üzerine kuruludur.
B) Günlük konuşma dili kullanılan eserin yazarı, Cevat
Fehmi Başkut'tur.
C) Modern Türk tiyatrosunun özelliklerini yansıtmaktadır.
Alıntılama tekniği kullanılmıştır.
EX Şiirsel ifadeler ve devrik cümleler bulunmaktadır.
Lise Türkçe
Modern Türk Tiyatrosu
ÇAP/AYT 20. ŞEREF HAKAKAR: Fırın meselesini konuşmak isti- yorum. KAYMAKAM: Olmaz, izin vermem. ŞEREF HAKARAR: Vermeniz lazım Kaymakam Bey. Nazarı dikkatinizi celbederim. Efendim, sizin gibi bir ih- tilalci olan, dünyanın en büyük ihtilaline yol açan Vol- taire bile "Sözlerinizin hiçbirini kabul etmiyorum ama onları söylemek hakkınızı ölünceye kadar müdafaa edeceğim." diyordu. Beni dinlemeye mecbursunuz. KAYMAKAM: Vay vay vay... Voltaire ha... (Alay ede- rek) Senin için çok bilgili adam demişlerdi de inanma- mıştım. Hakları varmış. Eyy devam et bakalım, Voltai- re başka ne demiş? ŞEREF HAKARAR: Voltaire kendine yapılan hakare- te bir dereceye kadar tahammül ederdi fakat başkası- na yapılan haksızlığa asla, işte bu kadar! Ben de onun gibiyim. KAYMAKAM: Haksızlık öyle mi? Demek fırıncıya ya- pılan haksızlık. Ben kararımı kaldıracağım, o da halka buğday yerine kepek yedirecek, ekmeğin kilosundan çalacak, bu fakirlerin tek gıda maddesini içinden fare pislikleri, tahta parçaları çıkan bir çöp tenekesi hâlinde satıp duracak. Fakirlerin tek gıda maddesiyle oynamak bir hürriyetse efendi, işte ben bu hürriyeti kaldırdım. Buzlar Çözülmeden adlı oyundan alınan bu par- çayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ADiyalog karakterler arası çatışma üzerine kuruludur. B) Günlük konuşma dili kullanılan eserin yazarı, Cevat Fehmi Başkut'tur. C) Modern Türk tiyatrosunun özelliklerini yansıtmaktadır. Alıntılama tekniği kullanılmıştır. EX Şiirsel ifadeler ve devrik cümleler bulunmaktadır.
2. Gülünç ve acıklı olayları ince ve güzel bir biçim-
de anlatmayı amaçlar. Klasisizmin kuralcılığına
karşı çıktığı için biçim kaygısı yoktur. Şiir veya
düzyazı biçiminde yazılabilir. Üç birlik kuralına
uyma zorunluluğu yoktur.
Parçada sözü edilen tiyatro türü aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Komedya
B) Dram
C) Tragedya
D) Absürt tiyatro
E) Epik tiyatro
Lise Türkçe
Modern Türk Tiyatrosu
2. Gülünç ve acıklı olayları ince ve güzel bir biçim- de anlatmayı amaçlar. Klasisizmin kuralcılığına karşı çıktığı için biçim kaygısı yoktur. Şiir veya düzyazı biçiminde yazılabilir. Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur. Parçada sözü edilen tiyatro türü aşağıdakiler- den hangisidir? A) Komedya B) Dram C) Tragedya D) Absürt tiyatro E) Epik tiyatro
60 50
(?)
16. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
moob sb'sensi stry
A) Yazdığı iki roman ve altı tiyatro ile Tanzimat Dö-
nemi'nin önemli bir aydını olan Namık Kemal, Türk
edebiyatının ilk eleştirisinin, ilk edebî romanın da ya-
zarıdır.
intibah
B) II. Dönem Tanzimat sanatçılarından olan Abdülhak
Hamit Tarhan, kaleme aldığı oyunlarda halkı eğitme
amacı gütmüştür.
Türk edebiyatının ilk tiyatrosunu kaleme alan Şinasi;
ilk çeviri şiirleri yayımlamış, noktalama işaretlerini ilk
kez kullanmıştır.
D) I. Tanzimat Dönemi'nde yaşayan Ziya Paşa, Şiir ve
İnşa adlı ünlü makalesinde, şiirde halk şiirinden fay-
dalanmak ve halkın anlayabileceği dili kullanmak ge-
rektiğini savunmuştur.
E) Sanatta güzellik ilkesine bağlı kalan Recaizade M. Ek-
rem, döneminde yaşanan eski-yeni edebiyat tartışma-
larında yeninin temsilcisi olmuştur. V
18.
B
D
WINDET
Lise Türkçe
Modern Türk Tiyatrosu
60 50 (?) 16. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? moob sb'sensi stry A) Yazdığı iki roman ve altı tiyatro ile Tanzimat Dö- nemi'nin önemli bir aydını olan Namık Kemal, Türk edebiyatının ilk eleştirisinin, ilk edebî romanın da ya- zarıdır. intibah B) II. Dönem Tanzimat sanatçılarından olan Abdülhak Hamit Tarhan, kaleme aldığı oyunlarda halkı eğitme amacı gütmüştür. Türk edebiyatının ilk tiyatrosunu kaleme alan Şinasi; ilk çeviri şiirleri yayımlamış, noktalama işaretlerini ilk kez kullanmıştır. D) I. Tanzimat Dönemi'nde yaşayan Ziya Paşa, Şiir ve İnşa adlı ünlü makalesinde, şiirde halk şiirinden fay- dalanmak ve halkın anlayabileceği dili kullanmak ge- rektiğini savunmuştur. E) Sanatta güzellik ilkesine bağlı kalan Recaizade M. Ek- rem, döneminde yaşanan eski-yeni edebiyat tartışma- larında yeninin temsilcisi olmuştur. V 18. B D WINDET
Prf Yay
E) Abdülhak Hamit - Makber
63
6. Magosa'da başlayıp Midilli'de 1881 yılında bitirebildiği
- sanatçının, üzerinde en fazla çalıştığı eseridir. Konusu,
İslam alemini tehdit eden Moğol istilasına karşı girişilen
büyük mücadele üzerine kurulur. On beş perdelik bu 8
eserde entrika, cinayet, muharebe, suikast, aşk gibi
çeşitli temalar kaynaşır. Kahraman tipinin bütün üstün
özellikleri oyunun başkahramanının şahsında toplanmış-
tır. Bu başkahraman, görev ve ülküsü uğrunda kendi arzu
ve duygularından vazgeçmenin tam örneğini verir. Yazar,
Moğol istilası önünde İslam alemini korumaya çalışan
başkahramanın şahsında İslam birliği fikrini kuvvetli bir
şekilde ifade etmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yapıt adla-
rindan hangisi getirilmelidir?
6 Ş
A) Yadigâri Harb
B) Celâleddin Harzemşah
C) (Zuhur-i Osmaniyan
D) Tanık yahut Endülüs Fethi
E) Vatan yahut Silistre
Ce
1- M
2- N
3- A
4- N
5- Şa
6- M
7- N
8- Şe
9-Zi
10-A
Lise Türkçe
Modern Türk Tiyatrosu
Prf Yay E) Abdülhak Hamit - Makber 63 6. Magosa'da başlayıp Midilli'de 1881 yılında bitirebildiği - sanatçının, üzerinde en fazla çalıştığı eseridir. Konusu, İslam alemini tehdit eden Moğol istilasına karşı girişilen büyük mücadele üzerine kurulur. On beş perdelik bu 8 eserde entrika, cinayet, muharebe, suikast, aşk gibi çeşitli temalar kaynaşır. Kahraman tipinin bütün üstün özellikleri oyunun başkahramanının şahsında toplanmış- tır. Bu başkahraman, görev ve ülküsü uğrunda kendi arzu ve duygularından vazgeçmenin tam örneğini verir. Yazar, Moğol istilası önünde İslam alemini korumaya çalışan başkahramanın şahsında İslam birliği fikrini kuvvetli bir şekilde ifade etmiştir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yapıt adla- rindan hangisi getirilmelidir? 6 Ş A) Yadigâri Harb B) Celâleddin Harzemşah C) (Zuhur-i Osmaniyan D) Tanık yahut Endülüs Fethi E) Vatan yahut Silistre Ce 1- M 2- N 3- A 4- N 5- Şa 6- M 7- N 8- Şe 9-Zi 10-A
els
11. I. Konuşma diline özgü söyleyişler içerme
II. Konuları günlük yaşamdan alma
III. Üç birlik kuralına uyma
IV. Koro ve diyalog bölümlerinden oluşma
V. Kötü, kaba, bayağı sözlere sahnede yer verme
Numaralanmış özelliklerden hangileri tragedya ve ko-
medyada ortaktır?
A) I ve II
D) III ve IV
B) I ve IV
E) III ve V
C) II ve III
Lise Türkçe
Modern Türk Tiyatrosu
els 11. I. Konuşma diline özgü söyleyişler içerme II. Konuları günlük yaşamdan alma III. Üç birlik kuralına uyma IV. Koro ve diyalog bölümlerinden oluşma V. Kötü, kaba, bayağı sözlere sahnede yer verme Numaralanmış özelliklerden hangileri tragedya ve ko- medyada ortaktır? A) I ve II D) III ve IV B) I ve IV E) III ve V C) II ve III
Aşağıdakilerin hangisinde, boş bırakılan yere ayraç
içinde verilen getirilemez?
A) Geleneksel Türk tiyatrosunda, olaylar ve durumlara
bağlı olarak kendi kişiliğini oluşturmuş kahramanlar
yoktur; yani kişiler, özelliği gösterir. (tip)
B) Türk edebiyatında ilk modern tiyatro metinlerine
---- rastlanır. (Tanzimat Dönemi'nde)
C)
----
E)
bağ bozumu tanrısı için düzenlenen dionysos
törenleri Batı tiyatrosunun temelini oluşturmuştur.
(Eski Yunan'da)
D)/Bir tiyatro eseri bölümlerden oluşur ve öyle sahne-
lenir; bu bölümlerin her birine ---- denir. (perde)
Fun
7, tek kişilik oyun özelliği gösteren geleneksel
Türk tiyatrosudur. (Karagöz)
Lise Türkçe
Modern Türk Tiyatrosu
Aşağıdakilerin hangisinde, boş bırakılan yere ayraç içinde verilen getirilemez? A) Geleneksel Türk tiyatrosunda, olaylar ve durumlara bağlı olarak kendi kişiliğini oluşturmuş kahramanlar yoktur; yani kişiler, özelliği gösterir. (tip) B) Türk edebiyatında ilk modern tiyatro metinlerine ---- rastlanır. (Tanzimat Dönemi'nde) C) ---- E) bağ bozumu tanrısı için düzenlenen dionysos törenleri Batı tiyatrosunun temelini oluşturmuştur. (Eski Yunan'da) D)/Bir tiyatro eseri bölümlerden oluşur ve öyle sahne- lenir; bu bölümlerin her birine ---- denir. (perde) Fun 7, tek kişilik oyun özelliği gösteren geleneksel Türk tiyatrosudur. (Karagöz)
erindendir. Or-
de yazarı olan
r?
AYT
61.
Batı Edebiyatı, Edebî Akımlar...
• Moliere'in oyunlarının bazılarını direkt çevirir, bazı-
larını ise uyarlar.
• Türk edebiyatında ilk adapte (uyarlama) tiyat-
ro oyunlarını o yazmıştır. Tiyatroya önem vermiş,
Bursa valiliği sırasında ilk Türk tiyatro binasını kur-
muştur. Dil ve tarih alanlarında da çalışmalar yap-
mıştır.
"Lehçe-i Osmani'de Türkçe sözcüklerle dilimizde
kullanılan yabancı sözcükleri ayrı ayrı toplamıştır.
Anadolu Türkçesindeki sözcükleri ilk defa o topla-
mış, Osmanlı'nın Türk milletinin bir parçası olduğu-
nu ilk defa o vurgulamıştır..
Yukarıda hakkında bazı bilgiler verilen Tanzimat sa-
natçısı aşağıdakilerden hangisidir?
.
.
A) Ahmet Mithat Efendi
C) Ahmet Vefik Paşa
B) Şemsettin Sami
D) Direktör Ali Bey
E) Abdülhak Hamit Tarhan
Lise Türkçe
Modern Türk Tiyatrosu
erindendir. Or- de yazarı olan r? AYT 61. Batı Edebiyatı, Edebî Akımlar... • Moliere'in oyunlarının bazılarını direkt çevirir, bazı- larını ise uyarlar. • Türk edebiyatında ilk adapte (uyarlama) tiyat- ro oyunlarını o yazmıştır. Tiyatroya önem vermiş, Bursa valiliği sırasında ilk Türk tiyatro binasını kur- muştur. Dil ve tarih alanlarında da çalışmalar yap- mıştır. "Lehçe-i Osmani'de Türkçe sözcüklerle dilimizde kullanılan yabancı sözcükleri ayrı ayrı toplamıştır. Anadolu Türkçesindeki sözcükleri ilk defa o topla- mış, Osmanlı'nın Türk milletinin bir parçası olduğu- nu ilk defa o vurgulamıştır.. Yukarıda hakkında bazı bilgiler verilen Tanzimat sa- natçısı aşağıdakilerden hangisidir? . . A) Ahmet Mithat Efendi C) Ahmet Vefik Paşa B) Şemsettin Sami D) Direktör Ali Bey E) Abdülhak Hamit Tarhan