Dilin Kullanımından Doğan Türler Soruları

▶▶▶▶▶ PES Paragraf Soru Bankası
Kontrol Testi - 3
14 ve 15. soruları aşağıdaki parçaya
göre cevaplayınız.
Aslında o kadar da önemli biri olmadığımız ortaya çıktığın-
da neden üzülüyoruz ki hemen? Bunu temel bir aydınlan-
ma anı olarak ele alabilsek daha iyi olmaz mı? İnanmak
dediğimiz şey sonuçta insanın içinde başlattığı bir eylemdir
ve güzelliğe ve aşka inanmak kadar ayrılığa da inanmak,
hazır olmak gerekir. Yani her güzelliğin sonunda bir kopuş,
bir ayrılık pusuda bekler. Madem öyle, o zaman başımıza
gelen bu gibi tatsızlıklara, bizi kendi bilinmeyenlerimizle
yüzleştiren hayırlı felaketler gözüyle bakmamız gerekmez
mi?
14. Bu parçadaki gibi konuşan biri aşağıdakilerden hangi-
sini söylemez?
A) Kendisiyle barışık bir insan alçak gönüllü olur, olduğun-
dan farklı görünmeye çalışmaz.
B) Ayrılık, ölümden daha katlanılmaz bir acıdır.
C) Acılar, insanları öldürmek için değil, oldurmak için var-
dir.
D) Bazı felaketler, insanın kendini keşfetmesine fırsat
verir.
E) Mutluluk ile mutsuzluğun ikiz kardeş olduğunu bilirsen
hayal kırıklığı yaşamazsın.
15. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yok-
tur?
A) Tartışmacı anlatım
B) Kanı değiştirme amacı
C) Sözde soru cümlesi
D) Zorunluluk bildiren yargı
E Qlay örgüsüne dayanma
53
60
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Türler
▶▶▶▶▶ PES Paragraf Soru Bankası Kontrol Testi - 3 14 ve 15. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Aslında o kadar da önemli biri olmadığımız ortaya çıktığın- da neden üzülüyoruz ki hemen? Bunu temel bir aydınlan- ma anı olarak ele alabilsek daha iyi olmaz mı? İnanmak dediğimiz şey sonuçta insanın içinde başlattığı bir eylemdir ve güzelliğe ve aşka inanmak kadar ayrılığa da inanmak, hazır olmak gerekir. Yani her güzelliğin sonunda bir kopuş, bir ayrılık pusuda bekler. Madem öyle, o zaman başımıza gelen bu gibi tatsızlıklara, bizi kendi bilinmeyenlerimizle yüzleştiren hayırlı felaketler gözüyle bakmamız gerekmez mi? 14. Bu parçadaki gibi konuşan biri aşağıdakilerden hangi- sini söylemez? A) Kendisiyle barışık bir insan alçak gönüllü olur, olduğun- dan farklı görünmeye çalışmaz. B) Ayrılık, ölümden daha katlanılmaz bir acıdır. C) Acılar, insanları öldürmek için değil, oldurmak için var- dir. D) Bazı felaketler, insanın kendini keşfetmesine fırsat verir. E) Mutluluk ile mutsuzluğun ikiz kardeş olduğunu bilirsen hayal kırıklığı yaşamazsın. 15. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yok- tur? A) Tartışmacı anlatım B) Kanı değiştirme amacı C) Sözde soru cümlesi D) Zorunluluk bildiren yargı E Qlay örgüsüne dayanma 53 60
13. Yarın arifeydi. Öbür günkü bayram için hazırlanan beyaz
1
kurbanlıklar, küçük meydanda otluyordu. Karşıda, yarım
||
mil ötede Toygun Paşa'nın son kuşatmasından çılgın
kışın hiddeti sayesinde kurtulan Zigetvar kalesi, sönmüş
NK
IV
bir yanardağ gibi simsiyah duruyordu.
V
Bu parçada numaralanmış ifadelerin hangisinin yazımı
yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
Q
D) V
E) V
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Türler
13. Yarın arifeydi. Öbür günkü bayram için hazırlanan beyaz 1 kurbanlıklar, küçük meydanda otluyordu. Karşıda, yarım || mil ötede Toygun Paşa'nın son kuşatmasından çılgın kışın hiddeti sayesinde kurtulan Zigetvar kalesi, sönmüş NK IV bir yanardağ gibi simsiyah duruyordu. V Bu parçada numaralanmış ifadelerin hangisinin yazımı yanlıştır? A) I B) II C) III Q D) V E) V
4) Aşağıdakilerden hangisinde türetilirken ünlü kaybına uğramış bir
sözcük vardır?
Geçen yüzyılın başında Türk aydını umutsuz bir kahroluşu yaşadı.
b) Genç kadın, karnını doyurmak için köşedeki büfeye doğru yürüdü.
c) Halk, havai fişek gösterisini seyretmek için balkonlara çıkmıştı.
d) Bizim bu işte en büyük kaybımız güvenilirliğimizi yitirmek oldu.
e) Katıldığı dil kurslarından sonra Türkçesi bir hayli ilerledi.
5) Güneşin yeni doğduğunu sana haber veriyorum
Yağmurun hafifliğini toprağın ağırlığını
Ve bütün varlığımla kara yılan seni çağırıyorum
Seni çağırıyorum parmaklarımdan süt içmeye
Pamuğun ağırlığını yapan dağın hafifliğini
Yukarıdaki dizelerde kaç sözcükte ünsüz yumuşamasının örneği
vardır?
a) 4
b) 6
c) 8
6) I. Hoyrattir bu akşamüstüler daima.
II. Oyun bitti ve her şey yerini buldu.
HT. Onların da kalbi böyle vurmakta.
IV. Çile çektim, yalnız kaldım ama yaşadım.
V. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor.
Numaralanmış dizelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisinde
diğerlerinden farklı bir ses olayı vardır?
a) I
b) II
c) III
a) Gözlerim daldı gitti bir rüya denizine
Sularda uzun uzun baktım ayın izine
(d) 10
b) Veysel der ismini koymam dilimden
Ayrı düştüm vatanımdan ilimden
c) Işittim ki benim için ağlıyormuşsun
Hålá adım düşmüyormuş dudaklarından
Üfleme bana anneciğim korkuyorum
Dua edip edip geceleri
e) Bu gece tek başıma karanlıktayım
Affet beni biraz kalbimi dinleyeceğim
e) 12
IV
7) Aşağıdaki dizelerin hangisindeki altı çizili sözcükler arasında aynı
ses olayı yoktur?
e) V
a) Bi
b) Ik
c) Ü
d) D
e) T
11)
grup
a) D
b) t
c)
e)
12
be
1
a
b
C
e
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Türler
4) Aşağıdakilerden hangisinde türetilirken ünlü kaybına uğramış bir sözcük vardır? Geçen yüzyılın başında Türk aydını umutsuz bir kahroluşu yaşadı. b) Genç kadın, karnını doyurmak için köşedeki büfeye doğru yürüdü. c) Halk, havai fişek gösterisini seyretmek için balkonlara çıkmıştı. d) Bizim bu işte en büyük kaybımız güvenilirliğimizi yitirmek oldu. e) Katıldığı dil kurslarından sonra Türkçesi bir hayli ilerledi. 5) Güneşin yeni doğduğunu sana haber veriyorum Yağmurun hafifliğini toprağın ağırlığını Ve bütün varlığımla kara yılan seni çağırıyorum Seni çağırıyorum parmaklarımdan süt içmeye Pamuğun ağırlığını yapan dağın hafifliğini Yukarıdaki dizelerde kaç sözcükte ünsüz yumuşamasının örneği vardır? a) 4 b) 6 c) 8 6) I. Hoyrattir bu akşamüstüler daima. II. Oyun bitti ve her şey yerini buldu. HT. Onların da kalbi böyle vurmakta. IV. Çile çektim, yalnız kaldım ama yaşadım. V. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Numaralanmış dizelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisinde diğerlerinden farklı bir ses olayı vardır? a) I b) II c) III a) Gözlerim daldı gitti bir rüya denizine Sularda uzun uzun baktım ayın izine (d) 10 b) Veysel der ismini koymam dilimden Ayrı düştüm vatanımdan ilimden c) Işittim ki benim için ağlıyormuşsun Hålá adım düşmüyormuş dudaklarından Üfleme bana anneciğim korkuyorum Dua edip edip geceleri e) Bu gece tek başıma karanlıktayım Affet beni biraz kalbimi dinleyeceğim e) 12 IV 7) Aşağıdaki dizelerin hangisindeki altı çizili sözcükler arasında aynı ses olayı yoktur? e) V a) Bi b) Ik c) Ü d) D e) T 11) grup a) D b) t c) e) 12 be 1 a b C e
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kaynaştırmal
harfi" kullanıldığı kesindir?
A) Dün akşam çoraplarını giyip çıkmış dışarı.
B) Gururlu ve başı dik, hayalini sürükler.
C) Simsiyah gözlerine, bir an, gözüm değince
D) Onun, onulmaz yaralar açan sözlerine kandım.
E) Vapurun bir teması köpük köpük yapar dalgaları.
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Türler
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kaynaştırmal harfi" kullanıldığı kesindir? A) Dün akşam çoraplarını giyip çıkmış dışarı. B) Gururlu ve başı dik, hayalini sürükler. C) Simsiyah gözlerine, bir an, gözüm değince D) Onun, onulmaz yaralar açan sözlerine kandım. E) Vapurun bir teması köpük köpük yapar dalgaları.
ERTEM (ertem.com.tr)
4. Tiyatro ---- akımıyla yeniden canlanmıştır. Bu dönemde
Racine, Corneille, Moliere gibi sanatçılar pek çok yapıt
vermiştir; ---- döneminde ise "dram" gelişmiştir. Bu dö-
nemde dram türünü başlatan Victor Hugo olmuştur.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) klasisizm-realizm
C) klasisizm-romantizm
B) romantizm-realizm
D) romantizm-natüralizm
E) realizm-natüralizm
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Türler
ERTEM (ertem.com.tr) 4. Tiyatro ---- akımıyla yeniden canlanmıştır. Bu dönemde Racine, Corneille, Moliere gibi sanatçılar pek çok yapıt vermiştir; ---- döneminde ise "dram" gelişmiştir. Bu dö- nemde dram türünü başlatan Victor Hugo olmuştur. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A) klasisizm-realizm C) klasisizm-romantizm B) romantizm-realizm D) romantizm-natüralizm E) realizm-natüralizm
vde kul-
E) 6
334
95
gelince
oyuyor
, "be-
E) V
velik
E) V
hlış
11
H
Kükremiş ol gibiyim, bendimi çiğner, aşanım
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, tasarım
V
IV
Hangi çilgi
Star
Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerin hangisinde,
um, im" eki ötekilerden farklı türde bir sözcüğe ek-
lenmiştir?
All
B) II
A
B) Çoğul eki
C) Tamlayan ek
D) Tamlanan eki
C) III
Per fare for
terit edilemez kederler içindexim TGM
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Durum eki
Buru
kedoler
E) Ek eylem
Ver dail
D) IV
qu
E) V
Cocud
Sesin
Kapi
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Türler
vde kul- E) 6 334 95 gelince oyuyor , "be- E) V velik E) V hlış 11 H Kükremiş ol gibiyim, bendimi çiğner, aşanım Yırtarım dağları, enginlere sığmam, tasarım V IV Hangi çilgi Star Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerin hangisinde, um, im" eki ötekilerden farklı türde bir sözcüğe ek- lenmiştir? All B) II A B) Çoğul eki C) Tamlayan ek D) Tamlanan eki C) III Per fare for terit edilemez kederler içindexim TGM Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? Durum eki Buru kedoler E) Ek eylem Ver dail D) IV qu E) V Cocud Sesin Kapi
11. Dalgalar aşındırma yaparken önce çarptıkları kıyı
boyunca bir çentik açar. Buna dalga oyuğu denir.
Dalga oyukları derinleştikçe üzerindeki kütleler kopar
ve düşer; böylece kıyı boyunca diklikler oluşur. Bu
dikliklere falez ya da yalıyar adı verilir. Türkiye'nin,
Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında bunlar görülmektedir.
Bu parçayla ilgili olarak,
1. Öznel yargılar kullanılmıştır.
II. Aşamalı durum vardır.
III. Tanımlama yapılmıştır.
IV. Neden-sonuç cümlesine yer verilmiştir.
yargılarından hangileri söylenemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız H
D) Ive IV
-C) I ve III
E) ti ve tv
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Türler
11. Dalgalar aşındırma yaparken önce çarptıkları kıyı boyunca bir çentik açar. Buna dalga oyuğu denir. Dalga oyukları derinleştikçe üzerindeki kütleler kopar ve düşer; böylece kıyı boyunca diklikler oluşur. Bu dikliklere falez ya da yalıyar adı verilir. Türkiye'nin, Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında bunlar görülmektedir. Bu parçayla ilgili olarak, 1. Öznel yargılar kullanılmıştır. II. Aşamalı durum vardır. III. Tanımlama yapılmıştır. IV. Neden-sonuç cümlesine yer verilmiştir. yargılarından hangileri söylenemez? A) Yalnız I B) Yalnız H D) Ive IV -C) I ve III E) ti ve tv
3. Aşağıdaki metinleri dil, biçim, içerik ve yazılış amaçları açısından karşılaştırınız.
Boğuk bir bakışın oluyor senin
Bir girdap derinliğinde kayboluyor gibiyim
Yok gibi yaşamak bu kalkıp kurtulmak gibi kalabalıktan
Durma bana türkü söyle Anadolu olsun
Susuz dudak gibi çatlak olsun
Karanfil gibi olsun kara çiçek gibi solgun yüzün
Durmadan akıyor kalbim ayaklarına bana karanlık bakma
Ağıyorum bir karanlık karayel saçlarına
Çekme ülkemden nar yangını gözlerini
Beni bu kentten kurtar beni yalnız ko git beni
Arıyorum arıyorum o ilk çağ ırmaklarında sedef ellerini
Erdem Bayazıt, Yok Gibi Yaşamak
Fen bilgisi eğitimi, çocuğun çevresindeki çekici ve şaşırtıcı zenginliğin eğitimidir. Çocuğun yediği
besinin, içtiği suyun, soluduğu havanın, bedenin, beslediği hayvanın, bindiği arabanın, kullandığı
elektriğin, güneşin eğitimidir (Gürdal, 1992).
Fen bilimleri ile günlük yaşantımız bu kadar iç içe iken, öğrencilerin en çok zorlandıkları, başarısız
oldukları, anlamakta güçlük çektikleri, sevmek istedikleri ama bir türlü sevemedikleri derslerin başın-
da da fen dersleri gelmektedir (Durmaz, 2004).
(...) Öğrencilerin fen bilgisi derslerinde başarılı olmalarını sağlamak için onlara fene yönelik olumlu
tutum kazandırılmalıdır. Derse yönelik tutumları olumsuz olan öğrencilerin de sınıf ortamında başka
sorunlara da neden oldukları dikkate alındığında, Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumları olumlu
yönde artıracak farklı yöntemler üzerine daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. (...)
(Yangın vd., 2007).
Ayşe Koç, Doç. Dr. Uğur Böyük, Basit Malzemelerle Yapılan Deneylerin Fene Yönelik Tutuma Etkisi
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Türler
3. Aşağıdaki metinleri dil, biçim, içerik ve yazılış amaçları açısından karşılaştırınız. Boğuk bir bakışın oluyor senin Bir girdap derinliğinde kayboluyor gibiyim Yok gibi yaşamak bu kalkıp kurtulmak gibi kalabalıktan Durma bana türkü söyle Anadolu olsun Susuz dudak gibi çatlak olsun Karanfil gibi olsun kara çiçek gibi solgun yüzün Durmadan akıyor kalbim ayaklarına bana karanlık bakma Ağıyorum bir karanlık karayel saçlarına Çekme ülkemden nar yangını gözlerini Beni bu kentten kurtar beni yalnız ko git beni Arıyorum arıyorum o ilk çağ ırmaklarında sedef ellerini Erdem Bayazıt, Yok Gibi Yaşamak Fen bilgisi eğitimi, çocuğun çevresindeki çekici ve şaşırtıcı zenginliğin eğitimidir. Çocuğun yediği besinin, içtiği suyun, soluduğu havanın, bedenin, beslediği hayvanın, bindiği arabanın, kullandığı elektriğin, güneşin eğitimidir (Gürdal, 1992). Fen bilimleri ile günlük yaşantımız bu kadar iç içe iken, öğrencilerin en çok zorlandıkları, başarısız oldukları, anlamakta güçlük çektikleri, sevmek istedikleri ama bir türlü sevemedikleri derslerin başın- da da fen dersleri gelmektedir (Durmaz, 2004). (...) Öğrencilerin fen bilgisi derslerinde başarılı olmalarını sağlamak için onlara fene yönelik olumlu tutum kazandırılmalıdır. Derse yönelik tutumları olumsuz olan öğrencilerin de sınıf ortamında başka sorunlara da neden oldukları dikkate alındığında, Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumları olumlu yönde artıracak farklı yöntemler üzerine daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. (...) (Yangın vd., 2007). Ayşe Koç, Doç. Dr. Uğur Böyük, Basit Malzemelerle Yapılan Deneylerin Fene Yönelik Tutuma Etkisi
Etrafımızda birçok insan vardır: Iş arkadaşları, komşularımız, ailemiz... Bunlardan başka bazı
teklifsiz aile dostları da var.
Bu parçadaki altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin
hangisinde vardır? (UA)
A) Her zaman samimi insanların arasında olduğunuzda kendinizi ifade etmekte zorluk çekmezsiniz.
B) Bir ayağın yerlere sürtünmesinden çıkan, silik ve belirsiz sesi işitti.
C) Eskinin doğa ile uyuşan, özgün yapılarını yıkıp yerine yabancı, öykünme, yaratıcılıktan yoksun
yapılar dikerek çirkinleştirdik.
D) Zamanın iki yüzlülüğünden nefret etmiş olmalı.
E) Telefona giderek kibar ve varlıklı insanlara has bir şive ile köşkten otomobili istetti.
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Türler
Etrafımızda birçok insan vardır: Iş arkadaşları, komşularımız, ailemiz... Bunlardan başka bazı teklifsiz aile dostları da var. Bu parçadaki altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? (UA) A) Her zaman samimi insanların arasında olduğunuzda kendinizi ifade etmekte zorluk çekmezsiniz. B) Bir ayağın yerlere sürtünmesinden çıkan, silik ve belirsiz sesi işitti. C) Eskinin doğa ile uyuşan, özgün yapılarını yıkıp yerine yabancı, öykünme, yaratıcılıktan yoksun yapılar dikerek çirkinleştirdik. D) Zamanın iki yüzlülüğünden nefret etmiş olmalı. E) Telefona giderek kibar ve varlıklı insanlara has bir şive ile köşkten otomobili istetti.
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcüklerle
oluşturulmuş bir ikileme vardır?
A) Çocuğun hareketlerine katıla katıla güldük.
B) Yolculuk boyunca tek tük ağaçlara rastlıyorduk.
C) Olgunlaşan meyveler patir patır düşüyordu.
D) İhtiyar, merdivenleri soluk soluğa çıkmıştı.
E) Kitabrbaştan sona satır satır okudu.
*
$
2
$
Nags
8
6
*
20
8
39
24
W
*
X
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Türler
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcüklerle oluşturulmuş bir ikileme vardır? A) Çocuğun hareketlerine katıla katıla güldük. B) Yolculuk boyunca tek tük ağaçlara rastlıyorduk. C) Olgunlaşan meyveler patir patır düşüyordu. D) İhtiyar, merdivenleri soluk soluğa çıkmıştı. E) Kitabrbaştan sona satır satır okudu. * $ 2 $ Nags 8 6 * 20 8 39 24 W * X
C
B
ENEME 7
A) I
NM
(1) Tanzimat, ana çizgileriyle siyaset, cemiyet ve edebiyat alan-
larında göstermiş olduğu değişmeler ve gelişmelerle Türk kültür
hayatında önemli bir yer teşkil eder. (II) Türk kültür hayatında
önemli bir yer tutan "Tanzimat" sözcüğünü "Batılılaşma" söz-
cüğü ile birlikte algılamak ve incelemek gerekir. (III) Tanzimat'ta
yaşanan değişim ve gelişmeler, sanatçıların kendi kültürleri ile
özellikle Fransız kültürü arasında kalmasına neden olur. (IV) Sa-
natçıların Doğu ile Batı arasında yaşadığı bu ikilem, eserleri-
ne de yansır. (V) Roman, tiyatro, hikâye gibi eserlerde Batı'ya
özenen ama Doğu'dan kopamayan tiplerin yaşadıkları konu
edilir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi anlatı-
mın akışını bozmaktadır?
B) II
Alt Gr
C) III
D) IV
E) V
Yunanlı bir yazarın "Tatlı Hayat" anlamına gelen "Hırisi Zoi" adlı
ani romanını okuduğum zaman bunun neresi tatlı hayat, diye
düşünmüştüm. Savaş yılları, hastalıklar, ölümler, göç, aileden
ayrılma... Ama şimdi düşünüyorum da geçen zamanlar her ne
II.
III
IV.
V.
Yu
ol
A
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Türler
C B ENEME 7 A) I NM (1) Tanzimat, ana çizgileriyle siyaset, cemiyet ve edebiyat alan- larında göstermiş olduğu değişmeler ve gelişmelerle Türk kültür hayatında önemli bir yer teşkil eder. (II) Türk kültür hayatında önemli bir yer tutan "Tanzimat" sözcüğünü "Batılılaşma" söz- cüğü ile birlikte algılamak ve incelemek gerekir. (III) Tanzimat'ta yaşanan değişim ve gelişmeler, sanatçıların kendi kültürleri ile özellikle Fransız kültürü arasında kalmasına neden olur. (IV) Sa- natçıların Doğu ile Batı arasında yaşadığı bu ikilem, eserleri- ne de yansır. (V) Roman, tiyatro, hikâye gibi eserlerde Batı'ya özenen ama Doğu'dan kopamayan tiplerin yaşadıkları konu edilir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi anlatı- mın akışını bozmaktadır? B) II Alt Gr C) III D) IV E) V Yunanlı bir yazarın "Tatlı Hayat" anlamına gelen "Hırisi Zoi" adlı ani romanını okuduğum zaman bunun neresi tatlı hayat, diye düşünmüştüm. Savaş yılları, hastalıklar, ölümler, göç, aileden ayrılma... Ama şimdi düşünüyorum da geçen zamanlar her ne II. III IV. V. Yu ol A
13. I. Bir Türkmen ile Azeri'nin konuşmaları arasındaki fark, bunun örneğidir.
II. Bir meslek grubundan olan kişilerin kullandığı terimlerin çokça yer aldığı dildir.
e
IV. Bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan
III. Belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma dili.
Yukarıdaki numaralı cümlelerde verilen açıklamalar, aşağıdakilerden hangisiyle ilgili
koludur.
değildir?
A) Ağız
B) Argo
C) Jargon
D) Lehçe
E) Şive
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Türler
13. I. Bir Türkmen ile Azeri'nin konuşmaları arasındaki fark, bunun örneğidir. II. Bir meslek grubundan olan kişilerin kullandığı terimlerin çokça yer aldığı dildir. e IV. Bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan III. Belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma dili. Yukarıdaki numaralı cümlelerde verilen açıklamalar, aşağıdakilerden hangisiyle ilgili koludur. değildir? A) Ağız B) Argo C) Jargon D) Lehçe E) Şive
• Yazı dili öğrenmeyle, konuşma dili daha çok farkına var
1. Aşağıdaki cümlelerin, dilin kullanımından doğan hangi türleri (standart dil, ağız, şive, lehçe,
argo, jargon) örneklediğini bularak boş bırakılan yerlere yazınız.
Emmim gızını evlendirik mi?
Comçayı çorba tenceresine daldırdı.
Bihigi at minen bariahpit (Biz ata binip gideceğiz.).
• Hasta dün gece ex oldu.
Adam afilli etrafa caka satıyor.
Ortalama hayat standardı denen bir yaşama ölçüsü var.
•
.
.
.
.
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Türler
• Yazı dili öğrenmeyle, konuşma dili daha çok farkına var 1. Aşağıdaki cümlelerin, dilin kullanımından doğan hangi türleri (standart dil, ağız, şive, lehçe, argo, jargon) örneklediğini bularak boş bırakılan yerlere yazınız. Emmim gızını evlendirik mi? Comçayı çorba tenceresine daldırdı. Bihigi at minen bariahpit (Biz ata binip gideceğiz.). • Hasta dün gece ex oldu. Adam afilli etrafa caka satıyor. Ortalama hayat standardı denen bir yaşama ölçüsü var. • . . . .
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kendiliğinden nitelik
değiştirme, yeni bir görünüm kazanma anlamı vardır?
6
A) Konuşması boyunca övündü, görgüsüz adam!
B) Dışarı çıkmak için çabucak giyindim.
C) Geçsinler diye hepimiz duvara yanaştık.
DYOnunla yıllar sonra tesadüfen karşılaştık.
E) Kış ayazında nasıl da esmerleşmişsin. unumail qilis
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Türler
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kendiliğinden nitelik değiştirme, yeni bir görünüm kazanma anlamı vardır? 6 A) Konuşması boyunca övündü, görgüsüz adam! B) Dışarı çıkmak için çabucak giyindim. C) Geçsinler diye hepimiz duvara yanaştık. DYOnunla yıllar sonra tesadüfen karşılaştık. E) Kış ayazında nasıl da esmerleşmişsin. unumail qilis
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yan-
lışı yoktur?
A) Bir çoğu olayın gerçek sorumlusunu bilmez.
B) Bir takım sorunlar hedefinizden saptırmasın.
C) Bir az dinlenip yola tekrar devam ederiz.
D) Bir kaç edebiyat dergisine yazı göndermiş.
Bir şey düştü yere, ne olduğunu göremedik.
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Türler
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yan- lışı yoktur? A) Bir çoğu olayın gerçek sorumlusunu bilmez. B) Bir takım sorunlar hedefinizden saptırmasın. C) Bir az dinlenip yola tekrar devam ederiz. D) Bir kaç edebiyat dergisine yazı göndermiş. Bir şey düştü yere, ne olduğunu göremedik.
1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi standart dil kulla-
nımına örnek gösterilemez?
A) Yeryüzünde geçmişten günümüze dek birçok
topluluk gelip geçmiştir.
B) Kasabanın belli başlı ailelerinden birinin oğlu iyi
arkadaşımdı.
C) Mangalda pişen yemeğin kokusu bütün evi bürü-
müştü.
D) Öteki seyyar satıcılar bu saatlerde uyanıp gele-
mezlerdi çoğu zaman.
E) Ölmeden önce Kemal Paşa, seyhat için Mersin
şeherine gitmiş.
4.
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Türler
1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi standart dil kulla- nımına örnek gösterilemez? A) Yeryüzünde geçmişten günümüze dek birçok topluluk gelip geçmiştir. B) Kasabanın belli başlı ailelerinden birinin oğlu iyi arkadaşımdı. C) Mangalda pişen yemeğin kokusu bütün evi bürü- müştü. D) Öteki seyyar satıcılar bu saatlerde uyanıp gele- mezlerdi çoğu zaman. E) Ölmeden önce Kemal Paşa, seyhat için Mersin şeherine gitmiş. 4.