Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Dilin Kullanımından Doğan Türler Soruları

▶▶▶▶▶ PES Paragraf Soru Bankası
Kontrol Testi - 3
14 ve 15. soruları aşağıdaki parçaya
göre cevaplayınız.
Aslında o kadar da önemli biri olmadığımız ortaya çıktığın-
da neden üzülüyoruz ki hemen? Bunu temel bir aydınlan-
ma anı olarak ele alabilsek daha iyi olmaz mı? İnanmak
dediğimiz şey sonuçta insanın içinde başlattığı bir eylemdir
ve güzelliğe ve aşka inanmak kadar ayrılığa da inanmak,
hazır olmak gerekir. Yani her güzelliğin sonunda bir kopuş,
bir ayrılık pusuda bekler. Madem öyle, o zaman başımıza
gelen bu gibi tatsızlıklara, bizi kendi bilinmeyenlerimizle
yüzleştiren hayırlı felaketler gözüyle bakmamız gerekmez
mi?
14. Bu parçadaki gibi konuşan biri aşağıdakilerden hangi-
sini söylemez?
A) Kendisiyle barışık bir insan alçak gönüllü olur, olduğun-
dan farklı görünmeye çalışmaz.
B) Ayrılık, ölümden daha katlanılmaz bir acıdır.
C) Acılar, insanları öldürmek için değil, oldurmak için var-
dir.
D) Bazı felaketler, insanın kendini keşfetmesine fırsat
verir.
E) Mutluluk ile mutsuzluğun ikiz kardeş olduğunu bilirsen
hayal kırıklığı yaşamazsın.
15. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yok-
tur?
A) Tartışmacı anlatım
B) Kanı değiştirme amacı
C) Sözde soru cümlesi
D) Zorunluluk bildiren yargı
E Qlay örgüsüne dayanma
53
60
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Türler
▶▶▶▶▶ PES Paragraf Soru Bankası Kontrol Testi - 3 14 ve 15. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Aslında o kadar da önemli biri olmadığımız ortaya çıktığın- da neden üzülüyoruz ki hemen? Bunu temel bir aydınlan- ma anı olarak ele alabilsek daha iyi olmaz mı? İnanmak dediğimiz şey sonuçta insanın içinde başlattığı bir eylemdir ve güzelliğe ve aşka inanmak kadar ayrılığa da inanmak, hazır olmak gerekir. Yani her güzelliğin sonunda bir kopuş, bir ayrılık pusuda bekler. Madem öyle, o zaman başımıza gelen bu gibi tatsızlıklara, bizi kendi bilinmeyenlerimizle yüzleştiren hayırlı felaketler gözüyle bakmamız gerekmez mi? 14. Bu parçadaki gibi konuşan biri aşağıdakilerden hangi- sini söylemez? A) Kendisiyle barışık bir insan alçak gönüllü olur, olduğun- dan farklı görünmeye çalışmaz. B) Ayrılık, ölümden daha katlanılmaz bir acıdır. C) Acılar, insanları öldürmek için değil, oldurmak için var- dir. D) Bazı felaketler, insanın kendini keşfetmesine fırsat verir. E) Mutluluk ile mutsuzluğun ikiz kardeş olduğunu bilirsen hayal kırıklığı yaşamazsın. 15. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yok- tur? A) Tartışmacı anlatım B) Kanı değiştirme amacı C) Sözde soru cümlesi D) Zorunluluk bildiren yargı E Qlay örgüsüne dayanma 53 60
13. Yarın arifeydi. Öbür günkü bayram için hazırlanan beyaz
1
kurbanlıklar, küçük meydanda otluyordu. Karşıda, yarım
||
mil ötede Toygun Paşa'nın son kuşatmasından çılgın
kışın hiddeti sayesinde kurtulan Zigetvar kalesi, sönmüş
NK
IV
bir yanardağ gibi simsiyah duruyordu.
V
Bu parçada numaralanmış ifadelerin hangisinin yazımı
yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
Q
D) V
E) V
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Türler
13. Yarın arifeydi. Öbür günkü bayram için hazırlanan beyaz 1 kurbanlıklar, küçük meydanda otluyordu. Karşıda, yarım || mil ötede Toygun Paşa'nın son kuşatmasından çılgın kışın hiddeti sayesinde kurtulan Zigetvar kalesi, sönmüş NK IV bir yanardağ gibi simsiyah duruyordu. V Bu parçada numaralanmış ifadelerin hangisinin yazımı yanlıştır? A) I B) II C) III Q D) V E) V
ERTEM (ertem.com.tr)
4. Tiyatro ---- akımıyla yeniden canlanmıştır. Bu dönemde
Racine, Corneille, Moliere gibi sanatçılar pek çok yapıt
vermiştir; ---- döneminde ise "dram" gelişmiştir. Bu dö-
nemde dram türünü başlatan Victor Hugo olmuştur.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) klasisizm-realizm
C) klasisizm-romantizm
B) romantizm-realizm
D) romantizm-natüralizm
E) realizm-natüralizm
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Türler
ERTEM (ertem.com.tr) 4. Tiyatro ---- akımıyla yeniden canlanmıştır. Bu dönemde Racine, Corneille, Moliere gibi sanatçılar pek çok yapıt vermiştir; ---- döneminde ise "dram" gelişmiştir. Bu dö- nemde dram türünü başlatan Victor Hugo olmuştur. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A) klasisizm-realizm C) klasisizm-romantizm B) romantizm-realizm D) romantizm-natüralizm E) realizm-natüralizm
C
B
ENEME 7
A) I
NM
(1) Tanzimat, ana çizgileriyle siyaset, cemiyet ve edebiyat alan-
larında göstermiş olduğu değişmeler ve gelişmelerle Türk kültür
hayatında önemli bir yer teşkil eder. (II) Türk kültür hayatında
önemli bir yer tutan "Tanzimat" sözcüğünü "Batılılaşma" söz-
cüğü ile birlikte algılamak ve incelemek gerekir. (III) Tanzimat'ta
yaşanan değişim ve gelişmeler, sanatçıların kendi kültürleri ile
özellikle Fransız kültürü arasında kalmasına neden olur. (IV) Sa-
natçıların Doğu ile Batı arasında yaşadığı bu ikilem, eserleri-
ne de yansır. (V) Roman, tiyatro, hikâye gibi eserlerde Batı'ya
özenen ama Doğu'dan kopamayan tiplerin yaşadıkları konu
edilir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi anlatı-
mın akışını bozmaktadır?
B) II
Alt Gr
C) III
D) IV
E) V
Yunanlı bir yazarın "Tatlı Hayat" anlamına gelen "Hırisi Zoi" adlı
ani romanını okuduğum zaman bunun neresi tatlı hayat, diye
düşünmüştüm. Savaş yılları, hastalıklar, ölümler, göç, aileden
ayrılma... Ama şimdi düşünüyorum da geçen zamanlar her ne
II.
III
IV.
V.
Yu
ol
A
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Türler
C B ENEME 7 A) I NM (1) Tanzimat, ana çizgileriyle siyaset, cemiyet ve edebiyat alan- larında göstermiş olduğu değişmeler ve gelişmelerle Türk kültür hayatında önemli bir yer teşkil eder. (II) Türk kültür hayatında önemli bir yer tutan "Tanzimat" sözcüğünü "Batılılaşma" söz- cüğü ile birlikte algılamak ve incelemek gerekir. (III) Tanzimat'ta yaşanan değişim ve gelişmeler, sanatçıların kendi kültürleri ile özellikle Fransız kültürü arasında kalmasına neden olur. (IV) Sa- natçıların Doğu ile Batı arasında yaşadığı bu ikilem, eserleri- ne de yansır. (V) Roman, tiyatro, hikâye gibi eserlerde Batı'ya özenen ama Doğu'dan kopamayan tiplerin yaşadıkları konu edilir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi anlatı- mın akışını bozmaktadır? B) II Alt Gr C) III D) IV E) V Yunanlı bir yazarın "Tatlı Hayat" anlamına gelen "Hırisi Zoi" adlı ani romanını okuduğum zaman bunun neresi tatlı hayat, diye düşünmüştüm. Savaş yılları, hastalıklar, ölümler, göç, aileden ayrılma... Ama şimdi düşünüyorum da geçen zamanlar her ne II. III IV. V. Yu ol A
13. I. Bir Türkmen ile Azeri'nin konuşmaları arasındaki fark, bunun örneğidir.
II. Bir meslek grubundan olan kişilerin kullandığı terimlerin çokça yer aldığı dildir.
e
IV. Bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan
III. Belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma dili.
Yukarıdaki numaralı cümlelerde verilen açıklamalar, aşağıdakilerden hangisiyle ilgili
koludur.
değildir?
A) Ağız
B) Argo
C) Jargon
D) Lehçe
E) Şive
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Türler
13. I. Bir Türkmen ile Azeri'nin konuşmaları arasındaki fark, bunun örneğidir. II. Bir meslek grubundan olan kişilerin kullandığı terimlerin çokça yer aldığı dildir. e IV. Bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan III. Belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma dili. Yukarıdaki numaralı cümlelerde verilen açıklamalar, aşağıdakilerden hangisiyle ilgili koludur. değildir? A) Ağız B) Argo C) Jargon D) Lehçe E) Şive
1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi standart dil kulla-
nımına örnek gösterilemez?
A) Yeryüzünde geçmişten günümüze dek birçok
topluluk gelip geçmiştir.
B) Kasabanın belli başlı ailelerinden birinin oğlu iyi
arkadaşımdı.
C) Mangalda pişen yemeğin kokusu bütün evi bürü-
müştü.
D) Öteki seyyar satıcılar bu saatlerde uyanıp gele-
mezlerdi çoğu zaman.
E) Ölmeden önce Kemal Paşa, seyhat için Mersin
şeherine gitmiş.
4.
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Türler
1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi standart dil kulla- nımına örnek gösterilemez? A) Yeryüzünde geçmişten günümüze dek birçok topluluk gelip geçmiştir. B) Kasabanın belli başlı ailelerinden birinin oğlu iyi arkadaşımdı. C) Mangalda pişen yemeğin kokusu bütün evi bürü- müştü. D) Öteki seyyar satıcılar bu saatlerde uyanıp gele- mezlerdi çoğu zaman. E) Ölmeden önce Kemal Paşa, seyhat için Mersin şeherine gitmiş. 4.
D) sadeliği E) yalınlığı
2. Aşağıdakilerin hangisinde çaresiz-
lik anlamı vardır?
A) Az anlamak, ters anlamaktan iyi-
dir.
B) Ne Kadar bilirsen bil söylediklerin
karşındakinin anladığı kadardır.
C) İçteki duyguların dili
anlatılamayacak kadar geniştir.
sözcüklerle
D) Bataklıkta boğulanın ne yuttuğunu
araştırmaya gerek yoktur.
E) Arkadaşlar ateş gibidirler; azı ni-
met çoğu felakettir.
© SADIK UYGUN YAYINLARI OSADIK U
© SADIK UYGUN YAYINLARI
YAYINLARI
5.
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Türler
D) sadeliği E) yalınlığı 2. Aşağıdakilerin hangisinde çaresiz- lik anlamı vardır? A) Az anlamak, ters anlamaktan iyi- dir. B) Ne Kadar bilirsen bil söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır. C) İçteki duyguların dili anlatılamayacak kadar geniştir. sözcüklerle D) Bataklıkta boğulanın ne yuttuğunu araştırmaya gerek yoktur. E) Arkadaşlar ateş gibidirler; azı ni- met çoğu felakettir. © SADIK UYGUN YAYINLARI OSADIK U © SADIK UYGUN YAYINLARI YAYINLARI 5.
TÜRKÇE
O; bizim güçsüz, çaresiz yanımızdı. Yürüyüp
gidecek, gerçekleri açıkça söyleyecek, hayatı
aşka teslim edecek gücü olmayan bütün erkek-
lerin gizli kederini açığa çıkardıkça kendi haya-
tını da filmlerine benzetiyordu.
Bu parça için aşağıdakilerden hangisi yan-
lıştır?
A) Belirtili isim tamlaması ek-eylem alarak
yüklem olmuştur.
B)
Etken-geçişli eylem vardır.
C) Birden fazla çekimli eylem kullanılmıştır:
D) İyelik ve belirtme durumu eki almış birden
fazla sözcük bulunmaktadır.
almis
M
19. Ine
A
Basit, türemiş, birleşik yapılı sözcüklere yer
birleşik
verilmiştir.
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Türler
TÜRKÇE O; bizim güçsüz, çaresiz yanımızdı. Yürüyüp gidecek, gerçekleri açıkça söyleyecek, hayatı aşka teslim edecek gücü olmayan bütün erkek- lerin gizli kederini açığa çıkardıkça kendi haya- tını da filmlerine benzetiyordu. Bu parça için aşağıdakilerden hangisi yan- lıştır? A) Belirtili isim tamlaması ek-eylem alarak yüklem olmuştur. B) Etken-geçişli eylem vardır. C) Birden fazla çekimli eylem kullanılmıştır: D) İyelik ve belirtme durumu eki almış birden fazla sözcük bulunmaktadır. almis M 19. Ine A Basit, türemiş, birleşik yapılı sözcüklere yer birleşik verilmiştir.
2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecaz anlam
taşımaz?
?
A) Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.
B) Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.
C) Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer.
D) Taşıma su ile değirmen dönmez.
E) Çirkefe taş atma, üstüne sıçrar.
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Türler
2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecaz anlam taşımaz? ? A) Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır. B) Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur. C) Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer. D) Taşıma su ile değirmen dönmez. E) Çirkefe taş atma, üstüne sıçrar.
1-) Aşağıdaki cümlelerde dilin hangi işlevlerde kullanıldığınız yazınız. (10p)
a-Dünya'ya en yakın gezegen Venüs'tür
b-Ek eylem, ad soylu sözcükleri yüklem yapar.
-Çocuklar tören başlıyor, hemen aşağıya inin!
d-Ne demek istediğimi anladiniz mi?
e-Eyvah, cüzdanımı arabada unuttum
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Türler
1-) Aşağıdaki cümlelerde dilin hangi işlevlerde kullanıldığınız yazınız. (10p) a-Dünya'ya en yakın gezegen Venüs'tür b-Ek eylem, ad soylu sözcükleri yüklem yapar. -Çocuklar tören başlıyor, hemen aşağıya inin! d-Ne demek istediğimi anladiniz mi? e-Eyvah, cüzdanımı arabada unuttum
play
2. Rengini dünyaya ilk defa sunan
Adsız bir çiçek gibi parlıyorsa gözlerim
Sevgilim
Bana "sen bir şairsin" dediğin zaman
Yalnız sana yazıyorum bu şiiri
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünlü değişimi
C) Ünlü düşmesi
E) Ünsüz düşmesi
B) Unsüz değişimi
D) Ünlü daralması
5.
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Türler
play 2. Rengini dünyaya ilk defa sunan Adsız bir çiçek gibi parlıyorsa gözlerim Sevgilim Bana "sen bir şairsin" dediğin zaman Yalnız sana yazıyorum bu şiiri Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünlü değişimi C) Ünlü düşmesi E) Ünsüz düşmesi B) Unsüz değişimi D) Ünlü daralması 5.
N
7. Aşkını gözlerinle dün kalbime işledim
Bir sanatkâr eliyle oyar gibi mermeri
Rüzgar yüzü görmeyen ufkumda genişledin.
Bir fırtına hâlinde koptuğun günden beri.
TURKCE
Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından
hangisi yoktur?
A) Ünlü düğmesi
C) KaynaştırmaX
18
BY Ünsüz değişimi
D) Ünsüz düşmesi
E) Ünsüz benzeşmesi
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Türler
N 7. Aşkını gözlerinle dün kalbime işledim Bir sanatkâr eliyle oyar gibi mermeri Rüzgar yüzü görmeyen ufkumda genişledin. Bir fırtına hâlinde koptuğun günden beri. TURKCE Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünlü düğmesi C) KaynaştırmaX 18 BY Ünsüz değişimi D) Ünsüz düşmesi E) Ünsüz benzeşmesi
25. Her insan kendi bireysel varoluşunu aydınlatmak ister.
Felsefe tarihi de insanın kendini ve dünyayı şu ya da bu
biçimde kavramaya çalıştığı ve bunun mücadelesini ver-
diği uzunca bir serüvendir. Bu serüven içinde yaygın bir
eğilim olan rasyonalizme göre gerçekliğin akla uygun bir
açıklaması vardır. İnsan aklı dünyayı olduğu gibi kavraya-
bilir. Buna karşın Camus'un de içinde yer aldığı varoluşçu
gelenek aklın bu dünyayı kavrama noktasında yetersiz
kaldığı görüşündedir. Gerçekliğin bilinebilirliği konusunda
şüpheci bir yaklaşımı benimseyen Camus için, kendi
deyimiyle, "Yalnızca görünüşlerin dökümü yapılabilir, yal-
nızca iklim duyurulabilir."
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiş-
tir?
(A) İnsanın varlığını tanımasının zaman aldığına
BY Bu dünyayı kavramada farklı görüşler olduğuna
Camus'un, aklın dünyayı kavramada yetersiz olduğu-
nu düşündüğüne
Felsefenin, varlığın özünü her daim sorgulaması ge-
rektiğine
Camus'un gerçekliği belirlemede şüpheci yaklaştığına
Diğer sayfaya geçiniz.
0-008666
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Türler
25. Her insan kendi bireysel varoluşunu aydınlatmak ister. Felsefe tarihi de insanın kendini ve dünyayı şu ya da bu biçimde kavramaya çalıştığı ve bunun mücadelesini ver- diği uzunca bir serüvendir. Bu serüven içinde yaygın bir eğilim olan rasyonalizme göre gerçekliğin akla uygun bir açıklaması vardır. İnsan aklı dünyayı olduğu gibi kavraya- bilir. Buna karşın Camus'un de içinde yer aldığı varoluşçu gelenek aklın bu dünyayı kavrama noktasında yetersiz kaldığı görüşündedir. Gerçekliğin bilinebilirliği konusunda şüpheci bir yaklaşımı benimseyen Camus için, kendi deyimiyle, "Yalnızca görünüşlerin dökümü yapılabilir, yal- nızca iklim duyurulabilir." Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiş- tir? (A) İnsanın varlığını tanımasının zaman aldığına BY Bu dünyayı kavramada farklı görüşler olduğuna Camus'un, aklın dünyayı kavramada yetersiz olduğu- nu düşündüğüne Felsefenin, varlığın özünü her daim sorgulaması ge- rektiğine Camus'un gerçekliği belirlemede şüpheci yaklaştığına Diğer sayfaya geçiniz. 0-008666
a bir-
aklar
-bil-
ti al-
(III)
rtan
ulla-
daki
nü-
geri
en
V
(14) A Milli Futbol Takımımızın kaptanı, takımın şu anki durumu ve ha-
zırlık süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hazırlık maçlarının ta-
kımı istenilen seviyeye çekme anlamında yardımcı olduğuna de-
ğinen oyuncumuz, "Yeni bir hocamız var, yeni bir felsefe ediniyo-
ruz. Hocamızın sisteminde herkesin gerçekten çok çalışması ge-
rekiyor, en önemli nokta bu! Biz de bu maçlarla hatalarımızı dü-
zeltip neleri daha iyi yapabileceğimizi görme fırsatı elde ediyoruz.
O yüzden hazırlık maçları bize yardımcı oluyor. Grubun ilk maçına
kadar en iyi şekilde hazır olmak istiyoruz." dedi.
Bu paçada aşağıdaki kavramların hangilerinin örneği var-
dır?
(A) Amaç-sonuç - Neden-sonuç
B) Tutarlılık Koşula bağlılık
C) Ulusallik - Karşılaştırma
D) Tutarlılık Neden-sonuç
E) Amaç-sonuç - Karşılaştırma
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Türler
a bir- aklar -bil- ti al- (III) rtan ulla- daki nü- geri en V (14) A Milli Futbol Takımımızın kaptanı, takımın şu anki durumu ve ha- zırlık süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hazırlık maçlarının ta- kımı istenilen seviyeye çekme anlamında yardımcı olduğuna de- ğinen oyuncumuz, "Yeni bir hocamız var, yeni bir felsefe ediniyo- ruz. Hocamızın sisteminde herkesin gerçekten çok çalışması ge- rekiyor, en önemli nokta bu! Biz de bu maçlarla hatalarımızı dü- zeltip neleri daha iyi yapabileceğimizi görme fırsatı elde ediyoruz. O yüzden hazırlık maçları bize yardımcı oluyor. Grubun ilk maçına kadar en iyi şekilde hazır olmak istiyoruz." dedi. Bu paçada aşağıdaki kavramların hangilerinin örneği var- dır? (A) Amaç-sonuç - Neden-sonuç B) Tutarlılık Koşula bağlılık C) Ulusallik - Karşılaştırma D) Tutarlılık Neden-sonuç E) Amaç-sonuç - Karşılaştırma
13. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler tür
bakımından aynıdır?
A) Kopsun nerden inceyse artık bu bağ, bu düğüm,
Her gece daha berbat, daha vahim gördüğüm
B) Madem aşk tablosunun takdirinden acizsin,
Git de çağdaş ressamlar modern resimler çizsin.
C) Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka,
Sana gül bahçesini kim açar benden başka!
Sanırlar ki sen beni biricik yar saymıştın;
S
Oysaki hep yedekte, hep elde var saymıştın.
E Git ki siyah gözlerin arkada kalmasınlar,
Git ki gamlı yüzümün hüznüyle dolmasınlar
yökılın
single
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Türler
13. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler tür bakımından aynıdır? A) Kopsun nerden inceyse artık bu bağ, bu düğüm, Her gece daha berbat, daha vahim gördüğüm B) Madem aşk tablosunun takdirinden acizsin, Git de çağdaş ressamlar modern resimler çizsin. C) Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka, Sana gül bahçesini kim açar benden başka! Sanırlar ki sen beni biricik yar saymıştın; S Oysaki hep yedekte, hep elde var saymıştın. E Git ki siyah gözlerin arkada kalmasınlar, Git ki gamlı yüzümün hüznüyle dolmasınlar yökılın single
18. (1) Bir dilde konuşma diliyle yazı dili arasında ses, ton
ve dizim yönlerinden fark yoktur. (II) Bir dilin bir ülkede
konuşulan lehçe ya da ağızlar içinde en yaygın ve egemen
olanına "anadili" denir. (H)Bir dili yaşatan toplum
kesimlerinin içinde bulunduğu sınıfa, yaşa, özellikle
mesleğe göre belirlenen dillerden her birine özel dil" denir.
tüm
IV Argoda kullanılan sözcükler, toplumun
kesimlerince bilinen ve kullanılan sözcüklerdir. (V) Bir dilin
ağızları arasında farklılaşma "sözcük yapısı" düzeyindedir.
Yukarıdaki verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A.I
BAI CHI DAV
E. V
hangisi kültürün ögeleri arasında
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Türler
18. (1) Bir dilde konuşma diliyle yazı dili arasında ses, ton ve dizim yönlerinden fark yoktur. (II) Bir dilin bir ülkede konuşulan lehçe ya da ağızlar içinde en yaygın ve egemen olanına "anadili" denir. (H)Bir dili yaşatan toplum kesimlerinin içinde bulunduğu sınıfa, yaşa, özellikle mesleğe göre belirlenen dillerden her birine özel dil" denir. tüm IV Argoda kullanılan sözcükler, toplumun kesimlerince bilinen ve kullanılan sözcüklerdir. (V) Bir dilin ağızları arasında farklılaşma "sözcük yapısı" düzeyindedir. Yukarıdaki verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A.I BAI CHI DAV E. V hangisi kültürün ögeleri arasında