Karma Dilbilgisi Soruları

6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlamasına yer
verilmemiştir?
A) Kalıcı sanat eseri, sadece evrensel değerler işler.
B) Ünlü kişiler, kendilerinden başka kimseyi beğenmezler.
C) Klasik yapıtlarda konu her zaman ön planda olmuştur.
D) Anılar, yok sayılırsa insandan geriye bir şey kalmaz.
E) Sanat eserinde konu, anlatımın önüne geçmemelidir.
Lise Türkçe
Karma Dilbilgisi
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlamasına yer verilmemiştir? A) Kalıcı sanat eseri, sadece evrensel değerler işler. B) Ünlü kişiler, kendilerinden başka kimseyi beğenmezler. C) Klasik yapıtlarda konu her zaman ön planda olmuştur. D) Anılar, yok sayılırsa insandan geriye bir şey kalmaz. E) Sanat eserinde konu, anlatımın önüne geçmemelidir.
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanliş
yapılmıştır?
AV Sözcük seçiminde eski sözcükleri kullanmaktan ka-
Giniyor mu?
O da kendini bir şey sanmaya başladı.
Bu durumun senin başına ne işler açacağını görü
yor musun?
D) Yazarın üslubuna hayran olmamak mümkün değil.
E/ Senin bu küskün bakışlarına bir anlam veremiyo
rum.
Lise Türkçe
Karma Dilbilgisi
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanliş yapılmıştır? AV Sözcük seçiminde eski sözcükleri kullanmaktan ka- Giniyor mu? O da kendini bir şey sanmaya başladı. Bu durumun senin başına ne işler açacağını görü yor musun? D) Yazarın üslubuna hayran olmamak mümkün değil. E/ Senin bu küskün bakışlarına bir anlam veremiyo rum.
tisiz
r.
7
AYDIN YAYINLARI
E) Alıntı
18. (1) Parazitin kullandığı korkunç yöntemlerden biri böce-
ğin hareket yönünü etkilemektir. (II) Örneğin parazit bir
mantar, bir karıncanın vücudunu işgal eder ve karınca-
nın organlarıyla beslenmeye başlarken hayatî organla-
rina asla dokunmaz. (III) Ardından da karıncanın ağaca
tırmanmasına ve ağzıyla bir yaprağa tutunmasına ne-
den olan kimyasallar salgılamaya başlar. (IV) Bu aşa-
madan sonra karıncanın vücudundan büyüyen mantar,
sporlarla dolu kapsüllerini patlatarak bulaşıcı sporların
aşağıya düşmesini ve dağılmasını sağlar. (V) Karıncayı
ağaca tırmanmaya zorlayan mantar, böylelikle sporların
saçılma ve başka bir karıncaya bulaşma şansını arttırır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A cümlede farklı türde tamlamalar bir arada kulla-
nılmıştır.
1. cümlede tamlayanı sıfatla nitelenmiş belirtili isim
tamlaması vardır.
CXIII. cümlede tamlayanı düşmüş isim tamlaması kul-
lanılmıştır.
IV. cümlede işaret sözcüğü, sıfat tamlamasında
tamlayan görevindedir.
EX. cümlede tamlayanı ve tamlananı arasına söz-
cükler girmiş isim tamlaması vardır.
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Karma Dilbilgisi
tisiz r. 7 AYDIN YAYINLARI E) Alıntı 18. (1) Parazitin kullandığı korkunç yöntemlerden biri böce- ğin hareket yönünü etkilemektir. (II) Örneğin parazit bir mantar, bir karıncanın vücudunu işgal eder ve karınca- nın organlarıyla beslenmeye başlarken hayatî organla- rina asla dokunmaz. (III) Ardından da karıncanın ağaca tırmanmasına ve ağzıyla bir yaprağa tutunmasına ne- den olan kimyasallar salgılamaya başlar. (IV) Bu aşa- madan sonra karıncanın vücudundan büyüyen mantar, sporlarla dolu kapsüllerini patlatarak bulaşıcı sporların aşağıya düşmesini ve dağılmasını sağlar. (V) Karıncayı ağaca tırmanmaya zorlayan mantar, böylelikle sporların saçılma ve başka bir karıncaya bulaşma şansını arttırır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili ola- rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A cümlede farklı türde tamlamalar bir arada kulla- nılmıştır. 1. cümlede tamlayanı sıfatla nitelenmiş belirtili isim tamlaması vardır. CXIII. cümlede tamlayanı düşmüş isim tamlaması kul- lanılmıştır. IV. cümlede işaret sözcüğü, sıfat tamlamasında tamlayan görevindedir. EX. cümlede tamlayanı ve tamlananı arasına söz- cükler girmiş isim tamlaması vardır. Diğer sayfaya geçiniz.
8.
Akşamlardan, gecelerden, senden uzağım
Şiirlerim rüzgârdır uzak dağlardan esen
Durgun sular gibi azalacağım
Bir gün, ansızın çıkıp gelmesen
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İlk dizedeki zaman bildiren sözcükler isim görevindedir.
B) Yüklem olarak kullanılan birden fazla isim vardır.
C) Çoğul eki alan birden fazla isim vardır.
İyelik eki almış bir isim kullanılmıştır.
E) Farklı durum eki almış sözcükler kullanılmıştır.
49 Günde TYT Türkçe
Lise Türkçe
Karma Dilbilgisi
8. Akşamlardan, gecelerden, senden uzağım Şiirlerim rüzgârdır uzak dağlardan esen Durgun sular gibi azalacağım Bir gün, ansızın çıkıp gelmesen Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İlk dizedeki zaman bildiren sözcükler isim görevindedir. B) Yüklem olarak kullanılan birden fazla isim vardır. C) Çoğul eki alan birden fazla isim vardır. İyelik eki almış bir isim kullanılmıştır. E) Farklı durum eki almış sözcükler kullanılmıştır. 49 Günde TYT Türkçe
TYT/Türkçe
13. (1) Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Ramazan etkinlikle-
ri ile Türkiye'nin dört bir yanından insanları kendine
çekmeyi başaran Hamamönü, 19'uncu yüzyıl sivil
mimarisini en iyi şekilde yansıtan atmosferi ile büyük
ilgi görüyor. (II) Özellikle Ramazan'da gerçekleştiri-
len başarılı etkinlikle başkente yeni bir soluk getiren
bölgeyi, yürütülen çalışmaları ve yeni başlayacak
projeleri ASOMEDYA için değerlendiren Altındağ
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Hamamönü, Sa-
karya Mahallesi, Ulucanlar Cezaevi ile Ankara Ka-
lesi civarında da yürütülen proje kapsamında yakla-
şık 250 evin sağlıklaştırma ve onarma çalışmalarını
tamamladıklarını söyledi. (III) Çalışmaların ardından
başta Hamamönü olmak üzere tüm bölgede turistik
bir hareketliliğin başladığına dikkat çeken Başkan
Tiryaki, "İnci ve Dutlu Sokaklarında bir deneme yap-
tik; bu etapta sorunların neler olduğunu ve bunları
nasıl aşabileceğimizi gördük. (IV) Bu iki sokağı dört
ay gibi kısa bir sürede bitirdik; yenileme çalışmala-
rini daha sonra tüm mahalleye yaydık. (V) Bildiğiniz
gibi proje içinde Mehmet Akif Ersoy'un evi ve İstiklal
Parkı'nın yapımı da vardı; kısa sürede bu iki prestij
projesini de tamamlayarak, Hamamönü bölgesini
gerçek tarihî kimliğine kavuşturduk." dedi.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili ola-
rak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A. cümlede farklı türlerde fiilimsi kullanılmıştır.
B) II. cümle, birden çok belirtisiz ad tamlaması ba-
rındıran birleşik yapılı bir cümledir.
14. Geçmiş çağlard.
() Tolstoy'un Sa
Manastır'ı () D
tanığıdır ancak
ğı olsun diye ya
kendi kişiliklerin
etkilerini yansitr
Bu parçada bc
ğıdakilerin ha
leri sırasıyla g
Nitelik Yayıncılık
C) III. cümle, iç içe birleşik cümledir.
D) IV. cümle, basit zamanlı yüklemlerden oluşan sı-
ralı cümledir.
E) V. cümlede farklı türde tamlamalar kullanılmıştır.
A:)(. )(.)
B (.) (.) (.)
(:) (.) (.)
D) (:) (.) (:)
15. Ne garip bir
tayyarede r
dan) Istanb
dumdan ay
çalışıyorum
boşlukta b
karnımın ü
Bu parça
aşağıda v
Lise Türkçe
Karma Dilbilgisi
TYT/Türkçe 13. (1) Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Ramazan etkinlikle- ri ile Türkiye'nin dört bir yanından insanları kendine çekmeyi başaran Hamamönü, 19'uncu yüzyıl sivil mimarisini en iyi şekilde yansıtan atmosferi ile büyük ilgi görüyor. (II) Özellikle Ramazan'da gerçekleştiri- len başarılı etkinlikle başkente yeni bir soluk getiren bölgeyi, yürütülen çalışmaları ve yeni başlayacak projeleri ASOMEDYA için değerlendiren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Hamamönü, Sa- karya Mahallesi, Ulucanlar Cezaevi ile Ankara Ka- lesi civarında da yürütülen proje kapsamında yakla- şık 250 evin sağlıklaştırma ve onarma çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. (III) Çalışmaların ardından başta Hamamönü olmak üzere tüm bölgede turistik bir hareketliliğin başladığına dikkat çeken Başkan Tiryaki, "İnci ve Dutlu Sokaklarında bir deneme yap- tik; bu etapta sorunların neler olduğunu ve bunları nasıl aşabileceğimizi gördük. (IV) Bu iki sokağı dört ay gibi kısa bir sürede bitirdik; yenileme çalışmala- rini daha sonra tüm mahalleye yaydık. (V) Bildiğiniz gibi proje içinde Mehmet Akif Ersoy'un evi ve İstiklal Parkı'nın yapımı da vardı; kısa sürede bu iki prestij projesini de tamamlayarak, Hamamönü bölgesini gerçek tarihî kimliğine kavuşturduk." dedi. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili ola- rak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. cümlede farklı türlerde fiilimsi kullanılmıştır. B) II. cümle, birden çok belirtisiz ad tamlaması ba- rındıran birleşik yapılı bir cümledir. 14. Geçmiş çağlard. () Tolstoy'un Sa Manastır'ı () D tanığıdır ancak ğı olsun diye ya kendi kişiliklerin etkilerini yansitr Bu parçada bc ğıdakilerin ha leri sırasıyla g Nitelik Yayıncılık C) III. cümle, iç içe birleşik cümledir. D) IV. cümle, basit zamanlı yüklemlerden oluşan sı- ralı cümledir. E) V. cümlede farklı türde tamlamalar kullanılmıştır. A:)(. )(.) B (.) (.) (.) (:) (.) (.) D) (:) (.) (:) 15. Ne garip bir tayyarede r dan) Istanb dumdan ay çalışıyorum boşlukta b karnımın ü Bu parça aşağıda v
2. (1) Zeki Demirkubuz'un Masumiyet'ini izlerken en fazla
on kişiydik koca salonda. (II) Upuzun diyaloglar, bitmek
bilmez gece yolculukları, loş otel lobileri geçti perdeden
birer birer. (III) Bir de diz boyu yoksulluk, çaresizlik,
umutsuzluk... (IV) Salon oflayip poflamaya başladı.
(V) Çünkü perdedeki şey, hayatın ritmiydi.
Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) T. cumle birleşik bir isim cümlesidir.
-B) II. cümlede gövdeden türeyen bir sözcük vardır.
C) II. cümlede isim tamlaması başka bir ismin sıfatı
olarak kullanılmıştır.
D) IV. cümlede birden fazla fiilimsi kullanılmıştır.
EV. cümlenin yüklemi
E) V. cümlenin
tamlamasıdı
yüklemi ek eylem almış bir sifat
4. (1)
(11)
Ka
fira
ağ
ye
mu
Nu
ha
A
-B)
Lise Türkçe
Karma Dilbilgisi
2. (1) Zeki Demirkubuz'un Masumiyet'ini izlerken en fazla on kişiydik koca salonda. (II) Upuzun diyaloglar, bitmek bilmez gece yolculukları, loş otel lobileri geçti perdeden birer birer. (III) Bir de diz boyu yoksulluk, çaresizlik, umutsuzluk... (IV) Salon oflayip poflamaya başladı. (V) Çünkü perdedeki şey, hayatın ritmiydi. Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) T. cumle birleşik bir isim cümlesidir. -B) II. cümlede gövdeden türeyen bir sözcük vardır. C) II. cümlede isim tamlaması başka bir ismin sıfatı olarak kullanılmıştır. D) IV. cümlede birden fazla fiilimsi kullanılmıştır. EV. cümlenin yüklemi E) V. cümlenin tamlamasıdı yüklemi ek eylem almış bir sifat 4. (1) (11) Ka fira ağ ye mu Nu ha A -B)
kuyunun ge-
şama kadar
taşıyan ka-
lar hep çeş-
enen kadın-
yıkadıkları
areketle,
idakiler-
bilir.
gö-
10
5. Aşağıdaki dizelerden hangisi, edebiyatın siyasal ve
toplumsal olaylarla ilişkisine örnek gösterilebilir?
A) Bir de İstanbul'a geldim ki bütün çarşı, pazar
Naradan çalkanıyor, öyle ya... Hürriyet var
B) Artık demir almak günü gelmişse zamandan
Mechule giden bir gemi kalkar bu limandan
C) Bu akşam bilmediğim bir âlem içindeyim
Ya rüyada bir seyyah ya semavi Çin'deyim
DY Can verdi kışın sunduğu taslarla zehirden
Her gonca kızıl bir gül açarken yolumuzda
Bütün gemicilerin ruhu bende yaşıyor
Başımdaki gökleri bir deniz sanıyorum
SORU BANKASI
Lise Türkçe
Karma Dilbilgisi
kuyunun ge- şama kadar taşıyan ka- lar hep çeş- enen kadın- yıkadıkları areketle, idakiler- bilir. gö- 10 5. Aşağıdaki dizelerden hangisi, edebiyatın siyasal ve toplumsal olaylarla ilişkisine örnek gösterilebilir? A) Bir de İstanbul'a geldim ki bütün çarşı, pazar Naradan çalkanıyor, öyle ya... Hürriyet var B) Artık demir almak günü gelmişse zamandan Mechule giden bir gemi kalkar bu limandan C) Bu akşam bilmediğim bir âlem içindeyim Ya rüyada bir seyyah ya semavi Çin'deyim DY Can verdi kışın sunduğu taslarla zehirden Her gonca kızıl bir gül açarken yolumuzda Bütün gemicilerin ruhu bende yaşıyor Başımdaki gökleri bir deniz sanıyorum SORU BANKASI
LİSE SON
TÜRKÇE
5. İlk eserlerini eleştirdiğim yazarların diğer kitaplarına da
kayıtsız kalamıyorum. O yazarın öyküleri üzerine yazmış-
tim canım, gibi bir geçiştirme şu yanda dursun, imzalarını
taşıyan bir ürünle karşılaşınca benim öyküm yayımlanmış
gibi heyecanlanıyorum.
Bu parçada altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşa-
ğıdakilerin hangisinde vardır?
A Salondan konuşulanları duymak mümkün değildir.
B) Cumhuriyet Dönemi'nin yanı sıra Millî Edebiyat'tan da
soru gelecek sınavda.
C) Birak mektup yazmayı, mutlaka gidip yüz yüze konuş-
malısın annenle.
DY Öyküdeki karmaşık olaylar, okurun öykülerini anlama-
sını zorlaştırıyor.
E Selim'le konuşmak bir tarafa haftalarca görüşemiyor-
duk.
N BİLİMLERİ YAYINLARI
Lise Türkçe
Karma Dilbilgisi
LİSE SON TÜRKÇE 5. İlk eserlerini eleştirdiğim yazarların diğer kitaplarına da kayıtsız kalamıyorum. O yazarın öyküleri üzerine yazmış- tim canım, gibi bir geçiştirme şu yanda dursun, imzalarını taşıyan bir ürünle karşılaşınca benim öyküm yayımlanmış gibi heyecanlanıyorum. Bu parçada altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşa- ğıdakilerin hangisinde vardır? A Salondan konuşulanları duymak mümkün değildir. B) Cumhuriyet Dönemi'nin yanı sıra Millî Edebiyat'tan da soru gelecek sınavda. C) Birak mektup yazmayı, mutlaka gidip yüz yüze konuş- malısın annenle. DY Öyküdeki karmaşık olaylar, okurun öykülerini anlama- sını zorlaştırıyor. E Selim'le konuşmak bir tarafa haftalarca görüşemiyor- duk. N BİLİMLERİ YAYINLARI
10. Sanat eseri eğer özgür bir ifade içermiyorsa, gerçek bir
sanat eseri özelliği taşımıyorsa, düşleme gücünden ve
zenginliğinden yoksunsa ilgi görmeyecektir.
Bu cümleye göre, aşağıdakilerden hangisi, bir sanat
yapıtının ilgi görmesinin nedenlerinden biri olamaz?
A) Zihinde canlandırmaya önem vermesi
B) Sadece düşünce ürünü olmaması
İçerdiği düşüncenin doğru olması
D) Sanatsal gücünün zayıf olmaması
E) Baskı ve yasaklardan uzak olması
3
Lise Türkçe
Karma Dilbilgisi
10. Sanat eseri eğer özgür bir ifade içermiyorsa, gerçek bir sanat eseri özelliği taşımıyorsa, düşleme gücünden ve zenginliğinden yoksunsa ilgi görmeyecektir. Bu cümleye göre, aşağıdakilerden hangisi, bir sanat yapıtının ilgi görmesinin nedenlerinden biri olamaz? A) Zihinde canlandırmaya önem vermesi B) Sadece düşünce ürünü olmaması İçerdiği düşüncenin doğru olması D) Sanatsal gücünün zayıf olmaması E) Baskı ve yasaklardan uzak olması 3
15,
Uydurma söz yapmayız
Yapma yola sapmayız
Türkçeleşmiş Türkçedir
Eski köke tapmayız
Bu dizelerdeki sözcüklerle ilgili verilenlerden hangisi
doğrudur?
Dört adet türemiş kelime vardır.
B) Belirtme hâl eki kullanılmamıştır. ---
Fiiller geçmiş zamanda çekimlenmiştir.
D) Gövdeden türemiş kelime yoktur.
E) I. çoğul şahıs iyelik eki kullanılmıştır.
Lise Türkçe
Karma Dilbilgisi
15, Uydurma söz yapmayız Yapma yola sapmayız Türkçeleşmiş Türkçedir Eski köke tapmayız Bu dizelerdeki sözcüklerle ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? Dört adet türemiş kelime vardır. B) Belirtme hâl eki kullanılmamıştır. --- Fiiller geçmiş zamanda çekimlenmiştir. D) Gövdeden türemiş kelime yoktur. E) I. çoğul şahıs iyelik eki kullanılmıştır.
1.
1. Elbette bu kitap doğumla başlamayacaktı; bir geçmişi, ha-
mileliği olacak, altyapısını anlatacak diye düşündüm.
II. Son derece dokunaklı ve güzel yazılmış bu bölümü oku-
duktan sonra, doğum sonrasında neler yaşadığını nasıl
anlattığını merak ettim.
III. Kendisinin anne olup olmama konusunda kararsız olduğu
dönemlerden başlıyor anlatmaya.
IV. Ortaya konan eser diğer kitaplarından üslup olarak çok
farklılıklar gösteriyor.
V. Elif Şafak'ın yeni kitabı "Siyah Süt"ü otuzuncu sayfadan
sonra başlıyor ve iki bölümlü bir girişi var.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden bir paragraf oluş-
turulmak istense cümlelerin hangisi dışarıda kalır?
A) V.
B) IV.
C) III.
D) II. E) I.
Lise Türkçe
Karma Dilbilgisi
1. 1. Elbette bu kitap doğumla başlamayacaktı; bir geçmişi, ha- mileliği olacak, altyapısını anlatacak diye düşündüm. II. Son derece dokunaklı ve güzel yazılmış bu bölümü oku- duktan sonra, doğum sonrasında neler yaşadığını nasıl anlattığını merak ettim. III. Kendisinin anne olup olmama konusunda kararsız olduğu dönemlerden başlıyor anlatmaya. IV. Ortaya konan eser diğer kitaplarından üslup olarak çok farklılıklar gösteriyor. V. Elif Şafak'ın yeni kitabı "Siyah Süt"ü otuzuncu sayfadan sonra başlıyor ve iki bölümlü bir girişi var. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden bir paragraf oluş- turulmak istense cümlelerin hangisi dışarıda kalır? A) V. B) IV. C) III. D) II. E) I.
1.
Hüsrev Hatemî Hoca bana bir hikâye anlatmıştı: Bir
gün, bir hocası içeri girer girmez "Köşedeki diyabet
(şeker) hastasını kim yatırdı." diye soruyor. Hocam
o daha yeni yattı, diyabet olup olmadığını bilmiyo-
ruz, diyorlar. Hemen baktırın bakalım şekerine, di-
yor Hoca. Götürüyorlar, bakıyorlar, hasta gerçekten
diyabet çıkıyor. Hocam nasıl anladınız hastanın di-
yabet olduğunu diyorlar. Hoca diyor ki: "Bir köşede
bekleyen idrarına sinekler konuyordu da ondan an-
ladım." Şimdi bakın burada komple bir gözlemcilik
kabiliyeti görüyoruz.
Yukarıdaki anısını aktaran bir doktor aşağıdaki
düşüncelerden hangisine karşı çıkar?
A) Hekimlik gözlem üzerine kurulmuş bir meslektir.
B) Hastayı kapıdan girdiği ilk andan itibaren gözle-
mek teşhis için önemlidir.
Hekimlikte insanların duruşlarının, yüz ifadeleri-
nin pek önemi olmamalı.
D) İnsanların hâlleri, duygusal iniş çıkışları, ses
tonları bile doktor için önemlidir.
E) İyi bir gözlemci olmadan iyi hekim olunmaz.
Lise Türkçe
Karma Dilbilgisi
1. Hüsrev Hatemî Hoca bana bir hikâye anlatmıştı: Bir gün, bir hocası içeri girer girmez "Köşedeki diyabet (şeker) hastasını kim yatırdı." diye soruyor. Hocam o daha yeni yattı, diyabet olup olmadığını bilmiyo- ruz, diyorlar. Hemen baktırın bakalım şekerine, di- yor Hoca. Götürüyorlar, bakıyorlar, hasta gerçekten diyabet çıkıyor. Hocam nasıl anladınız hastanın di- yabet olduğunu diyorlar. Hoca diyor ki: "Bir köşede bekleyen idrarına sinekler konuyordu da ondan an- ladım." Şimdi bakın burada komple bir gözlemcilik kabiliyeti görüyoruz. Yukarıdaki anısını aktaran bir doktor aşağıdaki düşüncelerden hangisine karşı çıkar? A) Hekimlik gözlem üzerine kurulmuş bir meslektir. B) Hastayı kapıdan girdiği ilk andan itibaren gözle- mek teşhis için önemlidir. Hekimlikte insanların duruşlarının, yüz ifadeleri- nin pek önemi olmamalı. D) İnsanların hâlleri, duygusal iniş çıkışları, ses tonları bile doktor için önemlidir. E) İyi bir gözlemci olmadan iyi hekim olunmaz.
12. Neredeyse duygu rüzgârları hep ilkbahara yakıştırılır.
Coşkular, tutkular hep baharı simgeler. Gürül gürül akan
sel sularına pek yaraşsa da bir mevsimle sınırlandırılamaz
sevgi. Ne zamanı ne yeri vardır sevginin. Ilık bir rüzgâr da
olabilir, savrulup giden bir fırtına da.
Bu parçada yer alan fiilerle ilgili;
1. Dört fül geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir.
II Ek fiil alarak yüklem olmuş isim cümlesi kullanılmıştır.
III. Birleşik zamanlı bir fiil kullanılmıştır.
IV. Geniş zamanın olumsuzu ve 2. tekil kişiyle çekimli bir fiil
vardır.
be
numaralı açıklamalardan hangisi Xhangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) I. vell.
C) III. ve IV.
D) II. ve III.
E) I. ve IV.
Lise Türkçe
Karma Dilbilgisi
12. Neredeyse duygu rüzgârları hep ilkbahara yakıştırılır. Coşkular, tutkular hep baharı simgeler. Gürül gürül akan sel sularına pek yaraşsa da bir mevsimle sınırlandırılamaz sevgi. Ne zamanı ne yeri vardır sevginin. Ilık bir rüzgâr da olabilir, savrulup giden bir fırtına da. Bu parçada yer alan fiilerle ilgili; 1. Dört fül geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir. II Ek fiil alarak yüklem olmuş isim cümlesi kullanılmıştır. III. Birleşik zamanlı bir fiil kullanılmıştır. IV. Geniş zamanın olumsuzu ve 2. tekil kişiyle çekimli bir fiil vardır. be numaralı açıklamalardan hangisi Xhangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I. vell. C) III. ve IV. D) II. ve III. E) I. ve IV.
em cümleye
um!
orum!
n!
Gözümü açtığımda güneş henüz doğmamıştı. Panjurla-
ri açıp ufka baktım. Kıpkızıl bir ufuk... Bulutlar güneşin ilk
ışıklarıyla yırtılmak üzereyken pencereyi araladım. Erik
çiçekleri bu güzel bahar sabahını daha bir güzelleştiriyordu.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belirteç
200
B) Pekiştirilmiş sıfat
C) Zincirleme ad tamlaması
D) İlgeç
(edent)
E) Belirtisiz ad tamlaması
mouthp
rf
11. "Kadar" sözcüğü aşağıdaki cür
"yaklaşık" anlamı katmıştır?
A) Hiç durmadan yürüyerek nih
kadar çıkmıştık.
B) Tren gelmeyince kasabar
kadar bekledik.
C) Bu merdivenleri yapıldığ
telaşla ikmamıştım.
D) Öğrencilk yıllarında
kadar para bulamaz
E) Onun kadar yurt
yabancı dil oğrent
12. Aşağıdaki cümle
Lise Türkçe
Karma Dilbilgisi
em cümleye um! orum! n! Gözümü açtığımda güneş henüz doğmamıştı. Panjurla- ri açıp ufka baktım. Kıpkızıl bir ufuk... Bulutlar güneşin ilk ışıklarıyla yırtılmak üzereyken pencereyi araladım. Erik çiçekleri bu güzel bahar sabahını daha bir güzelleştiriyordu. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Belirteç 200 B) Pekiştirilmiş sıfat C) Zincirleme ad tamlaması D) İlgeç (edent) E) Belirtisiz ad tamlaması mouthp rf 11. "Kadar" sözcüğü aşağıdaki cür "yaklaşık" anlamı katmıştır? A) Hiç durmadan yürüyerek nih kadar çıkmıştık. B) Tren gelmeyince kasabar kadar bekledik. C) Bu merdivenleri yapıldığ telaşla ikmamıştım. D) Öğrencilk yıllarında kadar para bulamaz E) Onun kadar yurt yabancı dil oğrent 12. Aşağıdaki cümle
3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ya-
pica diğerlerinden farklıdır?
A) Maksim Gorki, toplumcu gerçekçi sanat akımının
öncülerindendir.
B) Flaubert, "Madam Bovary"adlı eserinde "Em-
ma'nın ahlaksal düşkünlüklerini, evliliğini yıkı-
şindan" bahseder.
C) J.J. Rousseau, Fransız devriminin özgürlük, eşitlik
ilkelerini savunanlardandır.
endemil
D) Fransız edebiyatında şair, romancı ve oyun ya-
zarı olarak tanınır, Victor Hugo.
E) İslamiyet öncesinde şiirler, kopuz eşliğinde söyle-
nirdi.
7. Tür
sor
As
ku
A
E
Lise Türkçe
Karma Dilbilgisi
3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ya- pica diğerlerinden farklıdır? A) Maksim Gorki, toplumcu gerçekçi sanat akımının öncülerindendir. B) Flaubert, "Madam Bovary"adlı eserinde "Em- ma'nın ahlaksal düşkünlüklerini, evliliğini yıkı- şindan" bahseder. C) J.J. Rousseau, Fransız devriminin özgürlük, eşitlik ilkelerini savunanlardandır. endemil D) Fransız edebiyatında şair, romancı ve oyun ya- zarı olarak tanınır, Victor Hugo. E) İslamiyet öncesinde şiirler, kopuz eşliğinde söyle- nirdi. 7. Tür sor As ku A E
P (3.
E
S
Anti kahraman, kesinlikle kötü adam değildir. Her ne kadar
uyumsuz, aykırı özellikler taşısa yer yer veya olayın akışı
içerisinde büyük oranda olumsuz bir profil çizse de tek ba-
şına hiçbir zaman kötülüğün simgesi ya da faili değildir. O,
sadece hayat koşulları içerisinde yaşamaya tutunma gay-
reti içerisindedir. Dostoyevski'nin Yer Altı Adamı, Camus'un
Saçma Adamı, Kafka'nın Joseph K'sinin kardeşi, Batman,
Örümcek Adam, Barbar Conan, Beavis and Butthead, Jac-
kie Chan, kokuların efendisi Jean-Baptiste Grenouill gibi
isimler dünyaca ünlü anti kahramanlardır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangileri yer almaktadır?
AAçıklama - örneklendirme
B) Açıklama - tanık gösterme X
C) Öyküleme örneklendirme
T
Betimleme-alıntı yapma
Örneklendirme - alıntı yapma
▶▶▶▶▶ PES Paragraf Soru Bankast
Lise Türkçe
Karma Dilbilgisi
P (3. E S Anti kahraman, kesinlikle kötü adam değildir. Her ne kadar uyumsuz, aykırı özellikler taşısa yer yer veya olayın akışı içerisinde büyük oranda olumsuz bir profil çizse de tek ba- şına hiçbir zaman kötülüğün simgesi ya da faili değildir. O, sadece hayat koşulları içerisinde yaşamaya tutunma gay- reti içerisindedir. Dostoyevski'nin Yer Altı Adamı, Camus'un Saçma Adamı, Kafka'nın Joseph K'sinin kardeşi, Batman, Örümcek Adam, Barbar Conan, Beavis and Butthead, Jac- kie Chan, kokuların efendisi Jean-Baptiste Grenouill gibi isimler dünyaca ünlü anti kahramanlardır. Bu parçada aşağıdakilerden hangileri yer almaktadır? AAçıklama - örneklendirme B) Açıklama - tanık gösterme X C) Öyküleme örneklendirme T Betimleme-alıntı yapma Örneklendirme - alıntı yapma ▶▶▶▶▶ PES Paragraf Soru Bankast