Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Karma Dilbilgisi Soruları

6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlamasına yer
verilmemiştir?
A) Kalıcı sanat eseri, sadece evrensel değerler işler.
B) Ünlü kişiler, kendilerinden başka kimseyi beğenmezler.
C) Klasik yapıtlarda konu her zaman ön planda olmuştur.
D) Anılar, yok sayılırsa insandan geriye bir şey kalmaz.
E) Sanat eserinde konu, anlatımın önüne geçmemelidir.
Lise Türkçe
Karma Dilbilgisi
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlamasına yer verilmemiştir? A) Kalıcı sanat eseri, sadece evrensel değerler işler. B) Ünlü kişiler, kendilerinden başka kimseyi beğenmezler. C) Klasik yapıtlarda konu her zaman ön planda olmuştur. D) Anılar, yok sayılırsa insandan geriye bir şey kalmaz. E) Sanat eserinde konu, anlatımın önüne geçmemelidir.
2. (1) Zeki Demirkubuz'un Masumiyet'ini izlerken en fazla
on kişiydik koca salonda. (II) Upuzun diyaloglar, bitmek
bilmez gece yolculukları, loş otel lobileri geçti perdeden
birer birer. (III) Bir de diz boyu yoksulluk, çaresizlik,
umutsuzluk... (IV) Salon oflayip poflamaya başladı.
(V) Çünkü perdedeki şey, hayatın ritmiydi.
Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) T. cumle birleşik bir isim cümlesidir.
-B) II. cümlede gövdeden türeyen bir sözcük vardır.
C) II. cümlede isim tamlaması başka bir ismin sıfatı
olarak kullanılmıştır.
D) IV. cümlede birden fazla fiilimsi kullanılmıştır.
EV. cümlenin yüklemi
E) V. cümlenin
tamlamasıdı
yüklemi ek eylem almış bir sifat
4. (1)
(11)
Ka
fira
ağ
ye
mu
Nu
ha
A
-B)
Lise Türkçe
Karma Dilbilgisi
2. (1) Zeki Demirkubuz'un Masumiyet'ini izlerken en fazla on kişiydik koca salonda. (II) Upuzun diyaloglar, bitmek bilmez gece yolculukları, loş otel lobileri geçti perdeden birer birer. (III) Bir de diz boyu yoksulluk, çaresizlik, umutsuzluk... (IV) Salon oflayip poflamaya başladı. (V) Çünkü perdedeki şey, hayatın ritmiydi. Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) T. cumle birleşik bir isim cümlesidir. -B) II. cümlede gövdeden türeyen bir sözcük vardır. C) II. cümlede isim tamlaması başka bir ismin sıfatı olarak kullanılmıştır. D) IV. cümlede birden fazla fiilimsi kullanılmıştır. EV. cümlenin yüklemi E) V. cümlenin tamlamasıdı yüklemi ek eylem almış bir sifat 4. (1) (11) Ka fira ağ ye mu Nu ha A -B)
15,
Uydurma söz yapmayız
Yapma yola sapmayız
Türkçeleşmiş Türkçedir
Eski köke tapmayız
Bu dizelerdeki sözcüklerle ilgili verilenlerden hangisi
doğrudur?
Dört adet türemiş kelime vardır.
B) Belirtme hâl eki kullanılmamıştır. ---
Fiiller geçmiş zamanda çekimlenmiştir.
D) Gövdeden türemiş kelime yoktur.
E) I. çoğul şahıs iyelik eki kullanılmıştır.
Lise Türkçe
Karma Dilbilgisi
15, Uydurma söz yapmayız Yapma yola sapmayız Türkçeleşmiş Türkçedir Eski köke tapmayız Bu dizelerdeki sözcüklerle ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? Dört adet türemiş kelime vardır. B) Belirtme hâl eki kullanılmamıştır. --- Fiiller geçmiş zamanda çekimlenmiştir. D) Gövdeden türemiş kelime yoktur. E) I. çoğul şahıs iyelik eki kullanılmıştır.
1.
Hüsrev Hatemî Hoca bana bir hikâye anlatmıştı: Bir
gün, bir hocası içeri girer girmez "Köşedeki diyabet
(şeker) hastasını kim yatırdı." diye soruyor. Hocam
o daha yeni yattı, diyabet olup olmadığını bilmiyo-
ruz, diyorlar. Hemen baktırın bakalım şekerine, di-
yor Hoca. Götürüyorlar, bakıyorlar, hasta gerçekten
diyabet çıkıyor. Hocam nasıl anladınız hastanın di-
yabet olduğunu diyorlar. Hoca diyor ki: "Bir köşede
bekleyen idrarına sinekler konuyordu da ondan an-
ladım." Şimdi bakın burada komple bir gözlemcilik
kabiliyeti görüyoruz.
Yukarıdaki anısını aktaran bir doktor aşağıdaki
düşüncelerden hangisine karşı çıkar?
A) Hekimlik gözlem üzerine kurulmuş bir meslektir.
B) Hastayı kapıdan girdiği ilk andan itibaren gözle-
mek teşhis için önemlidir.
Hekimlikte insanların duruşlarının, yüz ifadeleri-
nin pek önemi olmamalı.
D) İnsanların hâlleri, duygusal iniş çıkışları, ses
tonları bile doktor için önemlidir.
E) İyi bir gözlemci olmadan iyi hekim olunmaz.
Lise Türkçe
Karma Dilbilgisi
1. Hüsrev Hatemî Hoca bana bir hikâye anlatmıştı: Bir gün, bir hocası içeri girer girmez "Köşedeki diyabet (şeker) hastasını kim yatırdı." diye soruyor. Hocam o daha yeni yattı, diyabet olup olmadığını bilmiyo- ruz, diyorlar. Hemen baktırın bakalım şekerine, di- yor Hoca. Götürüyorlar, bakıyorlar, hasta gerçekten diyabet çıkıyor. Hocam nasıl anladınız hastanın di- yabet olduğunu diyorlar. Hoca diyor ki: "Bir köşede bekleyen idrarına sinekler konuyordu da ondan an- ladım." Şimdi bakın burada komple bir gözlemcilik kabiliyeti görüyoruz. Yukarıdaki anısını aktaran bir doktor aşağıdaki düşüncelerden hangisine karşı çıkar? A) Hekimlik gözlem üzerine kurulmuş bir meslektir. B) Hastayı kapıdan girdiği ilk andan itibaren gözle- mek teşhis için önemlidir. Hekimlikte insanların duruşlarının, yüz ifadeleri- nin pek önemi olmamalı. D) İnsanların hâlleri, duygusal iniş çıkışları, ses tonları bile doktor için önemlidir. E) İyi bir gözlemci olmadan iyi hekim olunmaz.
em cümleye
um!
orum!
n!
Gözümü açtığımda güneş henüz doğmamıştı. Panjurla-
ri açıp ufka baktım. Kıpkızıl bir ufuk... Bulutlar güneşin ilk
ışıklarıyla yırtılmak üzereyken pencereyi araladım. Erik
çiçekleri bu güzel bahar sabahını daha bir güzelleştiriyordu.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belirteç
200
B) Pekiştirilmiş sıfat
C) Zincirleme ad tamlaması
D) İlgeç
(edent)
E) Belirtisiz ad tamlaması
mouthp
rf
11. "Kadar" sözcüğü aşağıdaki cür
"yaklaşık" anlamı katmıştır?
A) Hiç durmadan yürüyerek nih
kadar çıkmıştık.
B) Tren gelmeyince kasabar
kadar bekledik.
C) Bu merdivenleri yapıldığ
telaşla ikmamıştım.
D) Öğrencilk yıllarında
kadar para bulamaz
E) Onun kadar yurt
yabancı dil oğrent
12. Aşağıdaki cümle
Lise Türkçe
Karma Dilbilgisi
em cümleye um! orum! n! Gözümü açtığımda güneş henüz doğmamıştı. Panjurla- ri açıp ufka baktım. Kıpkızıl bir ufuk... Bulutlar güneşin ilk ışıklarıyla yırtılmak üzereyken pencereyi araladım. Erik çiçekleri bu güzel bahar sabahını daha bir güzelleştiriyordu. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Belirteç 200 B) Pekiştirilmiş sıfat C) Zincirleme ad tamlaması D) İlgeç (edent) E) Belirtisiz ad tamlaması mouthp rf 11. "Kadar" sözcüğü aşağıdaki cür "yaklaşık" anlamı katmıştır? A) Hiç durmadan yürüyerek nih kadar çıkmıştık. B) Tren gelmeyince kasabar kadar bekledik. C) Bu merdivenleri yapıldığ telaşla ikmamıştım. D) Öğrencilk yıllarında kadar para bulamaz E) Onun kadar yurt yabancı dil oğrent 12. Aşağıdaki cümle
221289
10. Geçmişle ve farklı medeniyetlerle aramızda köprü ku-
rabilmenin en dayanıklı vasıtası olan klasiklerin yeni-
den yorumlanması, medeniyet dönüşümleri açısından
önemli bir rol oynuyor.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Edat
B) Türemiş eylem
D) Sifat-fil
E) Belittec
Ek eylem
Lise Türkçe
Karma Dilbilgisi
221289 10. Geçmişle ve farklı medeniyetlerle aramızda köprü ku- rabilmenin en dayanıklı vasıtası olan klasiklerin yeni- den yorumlanması, medeniyet dönüşümleri açısından önemli bir rol oynuyor. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Edat B) Türemiş eylem D) Sifat-fil E) Belittec Ek eylem
1.
BÖLÜM 05
TEST 02
ilk sevgiliye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık
Yüreğimin yaktığ ateşle hava ilik
Bu dizelerde;
1. ünlü düşmesi,
II. ünsüz yumuşaması,
III. ünsüz benzeşmesi
ses olaylarından hangileri birden fazla vardır?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) I ve III
LL
C) II ve III
E) I, II ve III
Lise Türkçe
Karma Dilbilgisi
1. BÖLÜM 05 TEST 02 ilk sevgiliye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık Yüreğimin yaktığ ateşle hava ilik Bu dizelerde; 1. ünlü düşmesi, II. ünsüz yumuşaması, III. ünsüz benzeşmesi ses olaylarından hangileri birden fazla vardır? A) Yalnız I B) I ve II D) I ve III LL C) II ve III E) I, II ve III
3.
SÖZCÜK YAPISI
İlim, insanlığı ele alan coğrafyayı ve mikro dünyayı sadece
binde bir oranında öğrenmiştir; bu ise bilgisizliğimizin
karanlığı içinde küçücük bir ışık demeti olmuştur.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği vardır?
A) Kişisel görüş anlamı katan eşitlik eki bence
B)
Çıkma anlamı katan durum eki
C) Türetilirken ünlü kaybına uğramış sözcük
Fiilden isim yapım eki
İsimden fiil yapım eki
E)
Lise Türkçe
Karma Dilbilgisi
3. SÖZCÜK YAPISI İlim, insanlığı ele alan coğrafyayı ve mikro dünyayı sadece binde bir oranında öğrenmiştir; bu ise bilgisizliğimizin karanlığı içinde küçücük bir ışık demeti olmuştur. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği vardır? A) Kişisel görüş anlamı katan eşitlik eki bence B) Çıkma anlamı katan durum eki C) Türetilirken ünlü kaybına uğramış sözcük Fiilden isim yapım eki İsimden fiil yapım eki E)
-
80
Ah neyleyim karşımızda ölüm var
1
Ölüm dedikleri kanlı zalim var
|||
Ne ağlayacak ne gülecek hâlim var
IV
Yaramı sarmaya yâr kendi gelsin
E
Bu dizelerdeki numaralanmış sözcükler için aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?
Türkçe Soru Bankası
AT. sözcük birleşik yapılıdır.
Bl. sözcük birden fazla yapım eki almıştır.
C) III. sözcük hem yapım hem de çekim eki almıştır.
IV. sözcük türemiş bir sözcüktür.
E) V. sözcük hem yapım eki hem de çekim eki almıştır.
308
Lise Türkçe
Karma Dilbilgisi
- 80 Ah neyleyim karşımızda ölüm var 1 Ölüm dedikleri kanlı zalim var ||| Ne ağlayacak ne gülecek hâlim var IV Yaramı sarmaya yâr kendi gelsin E Bu dizelerdeki numaralanmış sözcükler için aşağıda- kilerden hangisi söylenemez? Türkçe Soru Bankası AT. sözcük birleşik yapılıdır. Bl. sözcük birden fazla yapım eki almıştır. C) III. sözcük hem yapım hem de çekim eki almıştır. IV. sözcük türemiş bir sözcüktür. E) V. sözcük hem yapım eki hem de çekim eki almıştır. 308
Dgüns
11. Maddi kürenin geniş uzamını, bütün o karaların ve
denizlerin keşfedildiği günümüzde, düşünce küresinin
sınırları, eskilerin dar keşifleriyle sınırlı kalırsa bu durum bizi
utandırmalıdır.
Bu cümleyle ilgili aşağıdaki belirlemelerden hangisi
yanlıştır?
AYüklem oldurgan çatılı bir eylemdir.
B) Hem tamlayanı hem de tamlananı sıfatla nitelenmiş ad
tamlaması kullanılmıştır.
CBağlave edata yer verilmiştir.
D) Geniş zamanın koşuluyla çekimlenmiş birleşik zamanlı
kalırsa
eylem vardır.
E) Birden fazla eylemsiye yer verilmiştir.
Lise Türkçe
Karma Dilbilgisi
Dgüns 11. Maddi kürenin geniş uzamını, bütün o karaların ve denizlerin keşfedildiği günümüzde, düşünce küresinin sınırları, eskilerin dar keşifleriyle sınırlı kalırsa bu durum bizi utandırmalıdır. Bu cümleyle ilgili aşağıdaki belirlemelerden hangisi yanlıştır? AYüklem oldurgan çatılı bir eylemdir. B) Hem tamlayanı hem de tamlananı sıfatla nitelenmiş ad tamlaması kullanılmıştır. CBağlave edata yer verilmiştir. D) Geniş zamanın koşuluyla çekimlenmiş birleşik zamanlı kalırsa eylem vardır. E) Birden fazla eylemsiye yer verilmiştir.
1. Tanabay, rejime sıkı sıkıya bağlı bir karakter-
dir ve yaşlanmış olan yılkı atlara bakma görevini
I
almıştır. Burada yılkıcı Turgay, Gülsarı adlı bir at-
tan bahsetmiş ve Tanabay'dan onu iyileştirmesini
||
III
istemiştir. Gülsarı adlı at özgürlüğün ve asaletin
temsilcisidir. Tanabay, Gülsarı'ya gözü gibi bak-
maktadır. Ancak parti için Gülsarı onun elinden
IV
alınır. Gülsarı ise sürekli kaçmakta ve bozkıra gel-
mektedir. Bunun üzerine Gülsarı'ya ceza verilmiş
ve Gülsarı'nın soyu kesilmiştir.
V
Bu metindeki numaralanmış sözcüklerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. sözcük gövdeden türemiştir.
B) II. sözcük birleşik eylemdir.
C) III. sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır.
D) IV. sözcük türemiş isimdir.
E) V. sözcük türemiş eylemdir.
Lise Türkçe
Karma Dilbilgisi
1. Tanabay, rejime sıkı sıkıya bağlı bir karakter- dir ve yaşlanmış olan yılkı atlara bakma görevini I almıştır. Burada yılkıcı Turgay, Gülsarı adlı bir at- tan bahsetmiş ve Tanabay'dan onu iyileştirmesini || III istemiştir. Gülsarı adlı at özgürlüğün ve asaletin temsilcisidir. Tanabay, Gülsarı'ya gözü gibi bak- maktadır. Ancak parti için Gülsarı onun elinden IV alınır. Gülsarı ise sürekli kaçmakta ve bozkıra gel- mektedir. Bunun üzerine Gülsarı'ya ceza verilmiş ve Gülsarı'nın soyu kesilmiştir. V Bu metindeki numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. sözcük gövdeden türemiştir. B) II. sözcük birleşik eylemdir. C) III. sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır. D) IV. sözcük türemiş isimdir. E) V. sözcük türemiş eylemdir.
e lez-
bul-
m ve
550'li
yılan
saa-
rinin
yatı-
10. Sözcüklerin sesli harfle bitmesi, İtalyancayı diğer dillerden fark-
I
11
lı kılan bir özelliktir. Ünlüyle biten kelimeler, opera sanatının te-
|||
melini oluşturur. Günlük konuşma dilindeki vurgulu tonlamalar,
IV
kültür ve yaşamlarındaki heyecanı ve coşkuyu dillerine yansıttı-
ğını göstermektedir.
V
S
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi birden çok ya-
pım eki almıştır?
A) I
B) II
C) III
IV
Sorlind
E) V
13
Lise Türkçe
Karma Dilbilgisi
e lez- bul- m ve 550'li yılan saa- rinin yatı- 10. Sözcüklerin sesli harfle bitmesi, İtalyancayı diğer dillerden fark- I 11 lı kılan bir özelliktir. Ünlüyle biten kelimeler, opera sanatının te- ||| melini oluşturur. Günlük konuşma dilindeki vurgulu tonlamalar, IV kültür ve yaşamlarındaki heyecanı ve coşkuyu dillerine yansıttı- ğını göstermektedir. V S Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi birden çok ya- pım eki almıştır? A) I B) II C) III IV Sorlind E) V 13
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, türü
bakımından ötekilerden farklıdır?
A Gece, anılarımın, hayallerimin yaşam bulduğu zaman dili-
midir.
B) Yarın, onunla aynı saatte bu parkta oturmayı düşünüyorduk.
C) Sabah, herkes gibi biz de metroya binmek için yürümüştük.
D) Şimdi, canlı yayında uzman bir ekip açıklamalarda bulu-
nacak.
E) Bazen, çocukların şımarık tavırlarını görmezlikten gelmeliyiz.
11. Aşağ
reviy
B)
C)
D)
Lise Türkçe
Karma Dilbilgisi
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, türü bakımından ötekilerden farklıdır? A Gece, anılarımın, hayallerimin yaşam bulduğu zaman dili- midir. B) Yarın, onunla aynı saatte bu parkta oturmayı düşünüyorduk. C) Sabah, herkes gibi biz de metroya binmek için yürümüştük. D) Şimdi, canlı yayında uzman bir ekip açıklamalarda bulu- nacak. E) Bazen, çocukların şımarık tavırlarını görmezlikten gelmeliyiz. 11. Aşağ reviy B) C) D)
11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir sifat tamlaması zarf gö-
reviyle kullanılmıştır?
A) Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik
B) Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir
O seferlerle açılmış nice yerlerdendir
C) Ölmezsin gül benzin sararır solar
Dert hicran ile gönüller dolar
D) Uçurtmamı rüzgâr yırttı dostlarım
Gelin duvağından kopan bir rüzgâr
E) Gökte top sesleri var, belli, derinden derine
Belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine
Lise Türkçe
Karma Dilbilgisi
11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir sifat tamlaması zarf gö- reviyle kullanılmıştır? A) Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik B) Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir O seferlerle açılmış nice yerlerdendir C) Ölmezsin gül benzin sararır solar Dert hicran ile gönüller dolar D) Uçurtmamı rüzgâr yırttı dostlarım Gelin duvağından kopan bir rüzgâr E) Gökte top sesleri var, belli, derinden derine Belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine
11. Belki rüyalarındır, bu taze açmış güller
Bu yumuşak, aydınlık dalların tepesinde
Bitmeyen aşk türküsü kumruların sesinde
Rüyası ömrümüzün; çünkü eşyaya siner
Bu dizelerdeki kimi sözcüklerle ilgili olarak aşağıda
verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) "güller" sözcüğü hem niteleme hem belirtme sıfatı
almıştır.
B) "yumuşak" ve “aydınlık" sözcükleri sıfat göreviyle
kullanılmıştır.
C) "dalların tepesinde" sözcük grubu sifat tamlamasıdır.
D) "aşk türküsü" belirtisiz isim tamlamasıdır ve sıfatla
nitelenmiştir.
E) "rüyası ömrümüzün" tamlayanıyla tamlananı yer
değiştirmiş bir isim tamlamasıdır.
Lise Türkçe
Karma Dilbilgisi
11. Belki rüyalarındır, bu taze açmış güller Bu yumuşak, aydınlık dalların tepesinde Bitmeyen aşk türküsü kumruların sesinde Rüyası ömrümüzün; çünkü eşyaya siner Bu dizelerdeki kimi sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) "güller" sözcüğü hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır. B) "yumuşak" ve “aydınlık" sözcükleri sıfat göreviyle kullanılmıştır. C) "dalların tepesinde" sözcük grubu sifat tamlamasıdır. D) "aşk türküsü" belirtisiz isim tamlamasıdır ve sıfatla nitelenmiştir. E) "rüyası ömrümüzün" tamlayanıyla tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlamasıdır.
YAYINLARI-
yönetme
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-e, -a) eki almış sözcükte
"yönelme" anlamı yoktur?
A) Herkes nedense benim yüzüme bakıyor.
B) Yaptığın resmi öğretmene gösterdin mi?
C) Kardeşine de bir dilim pasta ayırdım.
D) Güle oynaya tozlu bir yolda yürümüştük.
E) Onun her sözüne inanmamak gerekir.
Lise Türkçe
Karma Dilbilgisi
YAYINLARI- yönetme Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-e, -a) eki almış sözcükte "yönelme" anlamı yoktur? A) Herkes nedense benim yüzüme bakıyor. B) Yaptığın resmi öğretmene gösterdin mi? C) Kardeşine de bir dilim pasta ayırdım. D) Güle oynaya tozlu bir yolda yürümüştük. E) Onun her sözüne inanmamak gerekir.