Hazırlıklı Konuşma Soruları

15. Bir olayı belli kurallara bağlı kalarak anlatan kısa
||
|||
IV
yazılar da edebî bir türdür.
V
Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden han-
gisinin kökü, sözcük türü yönünden ötekilerden
farklıdır?
A) I
B) II
C) III D) IV E)V
Lise Türkçe
Hazırlıklı Konuşma
15. Bir olayı belli kurallara bağlı kalarak anlatan kısa || ||| IV yazılar da edebî bir türdür. V Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden han- gisinin kökü, sözcük türü yönünden ötekilerden farklıdır? A) I B) II C) III D) IV E)V
9.
Türkiye'nin ve matbaacılığın en büyük sorunu ara
eleman eksikliğidir. Çağ değişiyor, teknoloji değişiyor
ve bizler bu yüksek teknolojinin ürünü olan makine-
leri eğitimsiz elemanlar ve yöneticilerce yönetmeye
çalışıyoruz.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Tamlananı ortak isim tamlaması
B) Edat grubu
C) Sifat tamlaması
D) İsim-fiil
E)) Türemiş sifat
B
Y
R
G
12.
Lise Türkçe
Hazırlıklı Konuşma
9. Türkiye'nin ve matbaacılığın en büyük sorunu ara eleman eksikliğidir. Çağ değişiyor, teknoloji değişiyor ve bizler bu yüksek teknolojinin ürünü olan makine- leri eğitimsiz elemanlar ve yöneticilerce yönetmeye çalışıyoruz. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Tamlananı ortak isim tamlaması B) Edat grubu C) Sifat tamlaması D) İsim-fiil E)) Türemiş sifat B Y R G 12.
fdd YAYINLAR
97
Sen
gelm
go
ge)
Zengin - yes yes,
4.
Leylâ... Elâ gözlü bir çöl ahûsu
Saçları bahtından daha siyahtır.
Kurmuş diye sevda yolunda pusu
Döktüğü gözyaşı, çektiği ahtır
Leylâ... Elâ gözlü çöl ahûsu
Ahmet Hamdi Tanpınar
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Saf şiir özelliklerini taşımaktadır.
B) Benzetme sanatı vardır.
CSomutlaştırma yapılmıştır.
D Koşma nazım biçiminin ölçüsüyle yazılmıştır.
✓
e
E Dilin alışılmış kalıplarının dışına çıkmıştır.
Hend
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Hazırlıklı Konuşma
fdd YAYINLAR 97 Sen gelm go ge) Zengin - yes yes, 4. Leylâ... Elâ gözlü bir çöl ahûsu Saçları bahtından daha siyahtır. Kurmuş diye sevda yolunda pusu Döktüğü gözyaşı, çektiği ahtır Leylâ... Elâ gözlü çöl ahûsu Ahmet Hamdi Tanpınar Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Saf şiir özelliklerini taşımaktadır. B) Benzetme sanatı vardır. CSomutlaştırma yapılmıştır. D Koşma nazım biçiminin ölçüsüyle yazılmıştır. ✓ e E Dilin alışılmış kalıplarının dışına çıkmıştır. Hend Diğer sayfaya geçiniz.
5. I. Tiyatro oyunlarının izleyicide bıraktığı etki birçok
sanat alanında farklı şekillerde kendini gösterir.
II. Her sanat alanının kendine özgü etki bırakacak
etkenleri vardır.
Yukarıda verilen Il numaralı cümleyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) I. cümledeki yargının tam tersi bir durumdan bah-
sedilmiştir.
BI. cümledeki ifadenin nedenleri üzerinde durulmuş-
tur.
C) I. cümledeki sözün ne zaman doğru olabileceği ak-
tarılmıştır.
DAI. cümledeki yargının sonuçları ifade edilmiştir.
EI. cümledeki vurgunun desteklendiği bir ifade var-
dır.
Lise Türkçe
Hazırlıklı Konuşma
5. I. Tiyatro oyunlarının izleyicide bıraktığı etki birçok sanat alanında farklı şekillerde kendini gösterir. II. Her sanat alanının kendine özgü etki bırakacak etkenleri vardır. Yukarıda verilen Il numaralı cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) I. cümledeki yargının tam tersi bir durumdan bah- sedilmiştir. BI. cümledeki ifadenin nedenleri üzerinde durulmuş- tur. C) I. cümledeki sözün ne zaman doğru olabileceği ak- tarılmıştır. DAI. cümledeki yargının sonuçları ifade edilmiştir. EI. cümledeki vurgunun desteklendiği bir ifade var- dır.
7. A
4.
Divan şiiri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yan-
lıştır?
A) Gazel, kaside, mesnevi, rubaî, tuyuğ gibi nazım bi-
çimleri kullanılmıştır.
B) Şiirler hamse adı verilen kitaplarda toplanmıştır.
C) Tasavvufla ilgili terimlere sıkça başvurulmuştur.
D) Göz için uyak anlayışı benimsenmiştir.
E) Konuyu içeren başlıklar olmadığı için şiirler nazım bi-
çimlerine göre adlandırılmıştır.
157
Lise Türkçe
Hazırlıklı Konuşma
7. A 4. Divan şiiri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yan- lıştır? A) Gazel, kaside, mesnevi, rubaî, tuyuğ gibi nazım bi- çimleri kullanılmıştır. B) Şiirler hamse adı verilen kitaplarda toplanmıştır. C) Tasavvufla ilgili terimlere sıkça başvurulmuştur. D) Göz için uyak anlayışı benimsenmiştir. E) Konuyu içeren başlıklar olmadığı için şiirler nazım bi- çimlerine göre adlandırılmıştır. 157
11. Yulug Tigin isimli bir prens hakan oldu. Yulug Tigin, Çin-
lilerle çok savaştı. Bu savaşlara son vermek için oğlu
Gali Tigin'i bir Çin prensesi ile evlendirmeye karar verdi.
Çinliler, prensese karşılık hükümdardan Tanrı Dağı'nın
eteğindeki Kutlu Dağ adını taşıyan kayayı istediler. Gali
Tigin kayayı verdi. Çinliler kayayı götürmek için kayanın
etrafında ateş yaktılar, kaya kızınca üzerine sirke dök-
tüler. Ufak parçalara ayrılan kayayı arabalara koyarak
Çin'e taşıdılar. Memleketteki bütün kuşlar, hayvanlar
kendi dilleriyle bu kayanın gidişine ağladılar. Bundan
yedi gün sonra da Gali Tigin öldü. Kıtlık ve kuraklık oldu.
Bu parça aşağıdaki destanların hangisinden alın-
mıştır?
A) Göç Destanı
B) Ergenekon Destanı
C) Türeyiş Destanı
Şu Destanı
E) Bozkurt Destanı
Lise Türkçe
Hazırlıklı Konuşma
11. Yulug Tigin isimli bir prens hakan oldu. Yulug Tigin, Çin- lilerle çok savaştı. Bu savaşlara son vermek için oğlu Gali Tigin'i bir Çin prensesi ile evlendirmeye karar verdi. Çinliler, prensese karşılık hükümdardan Tanrı Dağı'nın eteğindeki Kutlu Dağ adını taşıyan kayayı istediler. Gali Tigin kayayı verdi. Çinliler kayayı götürmek için kayanın etrafında ateş yaktılar, kaya kızınca üzerine sirke dök- tüler. Ufak parçalara ayrılan kayayı arabalara koyarak Çin'e taşıdılar. Memleketteki bütün kuşlar, hayvanlar kendi dilleriyle bu kayanın gidişine ağladılar. Bundan yedi gün sonra da Gali Tigin öldü. Kıtlık ve kuraklık oldu. Bu parça aşağıdaki destanların hangisinden alın- mıştır? A) Göç Destanı B) Ergenekon Destanı C) Türeyiş Destanı Şu Destanı E) Bozkurt Destanı
2. Cevaplarınızı, cevap kag
1. Medeniyetlerin kendilerine özgü (has) terminolojileri
1
vardır. Kültür yapıcı unsurların medeniyet içerisindeki
dönemle ilintili (ilişkili) olmak üzere bir dil oluşturması,
||
o medeniyetin evrensel kültüre katkısıdır. Bu yönüyle
kavramlar (gerçekler) medeniyetlerin rengini alır ya da
|||
medeniyetler kavramlara renk verir. Romantik Dönem'de,
hayalin girift (çapraşık) yolları olarak nitelendirilen ve
IV
bilinmeyen gizemli (esrarengiz) dünyalarla kurduğu
V
bağlantıların adı olan fantastik, Rönesans'ın akılcılığı ve
bilimi zirveye taşıması ile kültürün kapsamına alınmıştır.
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin
anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla
uyuşmamaktadır?
A) I
B) II
||| D) IV E) V
yoğun
.
Etkisi güclü ağır
3.
Lise Türkçe
Hazırlıklı Konuşma
2. Cevaplarınızı, cevap kag 1. Medeniyetlerin kendilerine özgü (has) terminolojileri 1 vardır. Kültür yapıcı unsurların medeniyet içerisindeki dönemle ilintili (ilişkili) olmak üzere bir dil oluşturması, || o medeniyetin evrensel kültüre katkısıdır. Bu yönüyle kavramlar (gerçekler) medeniyetlerin rengini alır ya da ||| medeniyetler kavramlara renk verir. Romantik Dönem'de, hayalin girift (çapraşık) yolları olarak nitelendirilen ve IV bilinmeyen gizemli (esrarengiz) dünyalarla kurduğu V bağlantıların adı olan fantastik, Rönesans'ın akılcılığı ve bilimi zirveye taşıması ile kültürün kapsamına alınmıştır. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? A) I B) II ||| D) IV E) V yoğun . Etkisi güclü ağır 3.
8.
9.
Seyrolup raksı yine dilber-i mümtazların
Yine eflâke çıkar nâleleri sazların
Canâ ateş bırağur şulesi avazların
Müjdeler gülşene kim vakt-i çırağan geldi
Bu parçanın nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gazel
B) Tuyuğ
C) Kita
D) Rubai
E) Şarkı
Lise Türkçe
Hazırlıklı Konuşma
8. 9. Seyrolup raksı yine dilber-i mümtazların Yine eflâke çıkar nâleleri sazların Canâ ateş bırağur şulesi avazların Müjdeler gülşene kim vakt-i çırağan geldi Bu parçanın nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Gazel B) Tuyuğ C) Kita D) Rubai E) Şarkı
5.
izin ver hey ağam ben de gideyim
Ah çekip de arkam sıra ağlar var
Bakarım bakarım silam görünmez
Aramızda yıkılası dağlar var
Bu dizelerde aşağıda verilenlerden hangisi yok-
tur?
A) Bağlaç
B) Ünlem
O Sifat-fiil eki almış sözcük
D)) ikilemeyle oluşmuş sifat
E) İstek kipiyle çekimlenmiş fiil
Lise Türkçe
Hazırlıklı Konuşma
5. izin ver hey ağam ben de gideyim Ah çekip de arkam sıra ağlar var Bakarım bakarım silam görünmez Aramızda yıkılası dağlar var Bu dizelerde aşağıda verilenlerden hangisi yok- tur? A) Bağlaç B) Ünlem O Sifat-fiil eki almış sözcük D)) ikilemeyle oluşmuş sifat E) İstek kipiyle çekimlenmiş fiil
20. “Mahalleye döşeğin haberi geldiğinde, inanmadım hal”,
"Ben koşup yetişmeseydim kim bilir kim kapacaktı?",
"Doğru arvadım, savol, Allah razı olsun senden.", "in-
san böyle bir kısmette, durun avradıma diyeyim, der
mi?" demez. "Koşan sırtlar, alır gelir.", "Ya biz yetişe-
ne, başkasına gideydi?", "Demek ki Mevla'm, bizim
ihtiyar sırtlarımıza kısmet etmiş onu."
1
Bu parçanın anlatımında baskın olan modern an-
latım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
21221332
A) Monolog
B) Parodi
C) Diyalog
D) Bilinç akışı
E) Laytmotif
oto
5
Lise Türkçe
Hazırlıklı Konuşma
20. “Mahalleye döşeğin haberi geldiğinde, inanmadım hal”, "Ben koşup yetişmeseydim kim bilir kim kapacaktı?", "Doğru arvadım, savol, Allah razı olsun senden.", "in- san böyle bir kısmette, durun avradıma diyeyim, der mi?" demez. "Koşan sırtlar, alır gelir.", "Ya biz yetişe- ne, başkasına gideydi?", "Demek ki Mevla'm, bizim ihtiyar sırtlarımıza kısmet etmiş onu." 1 Bu parçanın anlatımında baskın olan modern an- latım tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 21221332 A) Monolog B) Parodi C) Diyalog D) Bilinç akışı E) Laytmotif oto 5
A
A
A
AYTI
22. Albaylarım! Sizlere bir piyes oynamayacağım. Sizlere,
sizlerin tarihini okuyacağım. Her şeyi tarih sırasına gö-
re anlatacağım. Çünkü ben sıraya önem veririm. Dü-
zeni severim. Önce ne oldu? Önce kim, ne yaptı? Ön-
ce ne vardı? Sorusuna kendi karşılık vermek isteyen
bütün insanlar gibi acele davrandı: "Önce kelime var-
dı, biliyorsunuz. Bütün bu virgüller, ünlemler sonradan
gelmedir. Ha-ha. Sermet Bey, anlamadan bakıyordu.
Hüsamettin Bey duruma el koydu.
Aşağıdakilerden hangisinin romancılık anlayışı, bu
parçadaki anlatım özelliklerine daha uzaktır?
w
A) Oğuz Atay
bi
B) Yusuf Atilgan
D) Latife Tekin
C) Adalet Ağaoğlu
(E) Yarık Buğra
robe
Lise Türkçe
Hazırlıklı Konuşma
A A A AYTI 22. Albaylarım! Sizlere bir piyes oynamayacağım. Sizlere, sizlerin tarihini okuyacağım. Her şeyi tarih sırasına gö- re anlatacağım. Çünkü ben sıraya önem veririm. Dü- zeni severim. Önce ne oldu? Önce kim, ne yaptı? Ön- ce ne vardı? Sorusuna kendi karşılık vermek isteyen bütün insanlar gibi acele davrandı: "Önce kelime var- dı, biliyorsunuz. Bütün bu virgüller, ünlemler sonradan gelmedir. Ha-ha. Sermet Bey, anlamadan bakıyordu. Hüsamettin Bey duruma el koydu. Aşağıdakilerden hangisinin romancılık anlayışı, bu parçadaki anlatım özelliklerine daha uzaktır? w A) Oğuz Atay bi B) Yusuf Atilgan D) Latife Tekin C) Adalet Ağaoğlu (E) Yarık Buğra robe
I. Söylevde dil, dil ötesi işlevde kullanılır.
II. Söylevde amaç; dinleyicileri coşturmak, onları belli bir he-
defe yönlendirmek, ortak duygularda bir araya getirerek
heyecanlandırmak ve harekete geçirmektir.
III. Söylevin başarılı olması; hatibin jest, mimik, vurgu ve ton-
lama gibi ögeleri doğru kullanmasıyla orantılıdır.
IV. Söylevin askerî, siyasal ve dinî olmak üzere üç çeşidi var-
dir.
V. Söylevde özellikle sonuç bölümü çok önemlidir. Bu bölüm,
etkileyici bir sözle bitirilmelidir.
Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangisi sözlü anla-
tim türlerinden olan söylevin bir özelliği değildir?
B) II
C) III
E) V
ALL
D) IV
Diğer sayfaya geçiniz.
1
Lise Türkçe
Hazırlıklı Konuşma
I. Söylevde dil, dil ötesi işlevde kullanılır. II. Söylevde amaç; dinleyicileri coşturmak, onları belli bir he- defe yönlendirmek, ortak duygularda bir araya getirerek heyecanlandırmak ve harekete geçirmektir. III. Söylevin başarılı olması; hatibin jest, mimik, vurgu ve ton- lama gibi ögeleri doğru kullanmasıyla orantılıdır. IV. Söylevin askerî, siyasal ve dinî olmak üzere üç çeşidi var- dir. V. Söylevde özellikle sonuç bölümü çok önemlidir. Bu bölüm, etkileyici bir sözle bitirilmelidir. Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangisi sözlü anla- tim türlerinden olan söylevin bir özelliği değildir? B) II C) III E) V ALL D) IV Diğer sayfaya geçiniz. 1
1
7.
1. Almanya'nın küçük bir kenti olan Waldheim'den Dr.
Sebastian Michael, ebegümeci bitkilerinin köklerinden
yapılan Phytohustil adlı bir ilacı öksürük ve soğuk al-
ginlığı tedavisinde öneriyor.
r
II. Günümüzde bitkilerin tipta kullanımı kulaktan dolma
bilgilerden çok bilim insanları tarafından kontrol ediliyor.
Numaralanmış l. cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
7
A) II. cümlede belirtilen durumun gerekçesini açıklamak-
tadır.
7
2
B) II. cümlede ortaya konulan durumun koşulunu belirt-
mektedir.
H. cümlede yer alan olguyu güncel bir örnek üzerinden
açıklamaktadır.
K
DAI
. cümledeki açıklamayı çürütmek için yeni bir bilgi
sunmaktadır.
E) Il cümlede yer alan açıklamayı karşılaştırmalı olarak
ele almaktadır.
Lise Türkçe
Hazırlıklı Konuşma
1 7. 1. Almanya'nın küçük bir kenti olan Waldheim'den Dr. Sebastian Michael, ebegümeci bitkilerinin köklerinden yapılan Phytohustil adlı bir ilacı öksürük ve soğuk al- ginlığı tedavisinde öneriyor. r II. Günümüzde bitkilerin tipta kullanımı kulaktan dolma bilgilerden çok bilim insanları tarafından kontrol ediliyor. Numaralanmış l. cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 7 A) II. cümlede belirtilen durumun gerekçesini açıklamak- tadır. 7 2 B) II. cümlede ortaya konulan durumun koşulunu belirt- mektedir. H. cümlede yer alan olguyu güncel bir örnek üzerinden açıklamaktadır. K DAI . cümledeki açıklamayı çürütmek için yeni bir bilgi sunmaktadır. E) Il cümlede yer alan açıklamayı karşılaştırmalı olarak ele almaktadır.
3. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Forum: Panel sonrasında dinleyicilerle birlikte
yapılan tartışmaya denir.
B) Panel: Вir konunun, karara varmaktan çok, çe-
şitli yönlerden anlatılması için bir
topluluk önün-
de, bir sohbet havası içinde tartışılmasına de-
nir.
C) Sempozyum: Bir konu üzerinde değişik kişiler
tarafından yapılan seri konuşmalara denir.
D) Münazara: Bir konunun olumlu ve olumsuz
yönlerinin iki grup arasında karşılıklı tartışılma-
sina denir.
E) Tartışma: Toplumun tümünü ilgilendiren bir ko-
hunun, bir başkanın yönetiminde, yetkili kişiler-
ce, çeşitli yönlerden tartışılmasına, incelenme-
sine denir.
Lise Türkçe
Hazırlıklı Konuşma
3. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Forum: Panel sonrasında dinleyicilerle birlikte yapılan tartışmaya denir. B) Panel: Вir konunun, karara varmaktan çok, çe- şitli yönlerden anlatılması için bir topluluk önün- de, bir sohbet havası içinde tartışılmasına de- nir. C) Sempozyum: Bir konu üzerinde değişik kişiler tarafından yapılan seri konuşmalara denir. D) Münazara: Bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerinin iki grup arasında karşılıklı tartışılma- sina denir. E) Tartışma: Toplumun tümünü ilgilendiren bir ko- hunun, bir başkanın yönetiminde, yetkili kişiler- ce, çeşitli yönlerden tartışılmasına, incelenme- sine denir.
3
Aşağıdakilerin hangisinde “kalmak” sözcüğünün anlamıyla
kullanımı birbirine uymamaktadır?
Kullanımı
Anlamı
A) Konaklamak, konmak
Bu otelde kalmak ona
pahalıya patlamıştı.
B) Hayatını sürdürmek, yaşamak Koskoca sülaleden geriye
bir tek o kaldı.
C) Oyalanmak, vakit geçirmek
Birkaç saat burada kaldıktan
sonra evine gitti.
D) Bir noktaya dek ilerlemek
Matematik dersinde türev
konusunda kaldık.
E) Yetinmek
Liseyi bitirmekle kalmadı,
üniversiteyi de okudu.
Inno gorcek anlamı vardır. Yan
Lise Türkçe
Hazırlıklı Konuşma
3 Aşağıdakilerin hangisinde “kalmak” sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır? Kullanımı Anlamı A) Konaklamak, konmak Bu otelde kalmak ona pahalıya patlamıştı. B) Hayatını sürdürmek, yaşamak Koskoca sülaleden geriye bir tek o kaldı. C) Oyalanmak, vakit geçirmek Birkaç saat burada kaldıktan sonra evine gitti. D) Bir noktaya dek ilerlemek Matematik dersinde türev konusunda kaldık. E) Yetinmek Liseyi bitirmekle kalmadı, üniversiteyi de okudu. Inno gorcek anlamı vardır. Yan
yitir-
6.
er-
y-
er
V-
n
() Günümüze ulaşan bilgilere göre insanlarve ağaçlar ara-
sindaki bag, tarihin ilk dönemlerine, Sümerlere kadar uza-
nir. (II) Ağaç-insan ilişkisinin geçmişinin çok eskiye gitmesi-
nin sebebi, ağaçların insanlara barınak, korunma, viyecek
sağlaması ve minnettarlık duygusudur en bagfa. (III) Ağa-
cin mevsimlere göre değişen renklerinin büyüsü, goge yük-
selmesindeki mistik anlam da insan ağaç ilişkisinde önem-
li rol oynamıştır. (1) "Hayat ağacı", "dünya ağacı", "ölüm
ağacı” gibi semboller tüm coğrafyalarda farklı din ve kül-
türlerde de olsa benzer efsaneler, görsel imgeler ve içerik-
lerle yer alır. (V) Buda, meditasyon yaparken bodhi ağacı
altında aydınlanır; Uygurların Yaratılış Destanı'na göre Bö-
ğü-Han bir kayın ağacından doğar. (VI) Kuzey yarım kü-
rede 21 Aralık kış dönümleri en uzun gecede gün işığının
karanlığı yenmesini ve karanlıkta dahi hayatın devam et-
mesini kutlamak için etrafı her dem yeşil olan çam ağaç-
ları süsler.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf
numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
D) V
EV
C) IV
A) II
B) III
Lise Türkçe
Hazırlıklı Konuşma
yitir- 6. er- y- er V- n () Günümüze ulaşan bilgilere göre insanlarve ağaçlar ara- sindaki bag, tarihin ilk dönemlerine, Sümerlere kadar uza- nir. (II) Ağaç-insan ilişkisinin geçmişinin çok eskiye gitmesi- nin sebebi, ağaçların insanlara barınak, korunma, viyecek sağlaması ve minnettarlık duygusudur en bagfa. (III) Ağa- cin mevsimlere göre değişen renklerinin büyüsü, goge yük- selmesindeki mistik anlam da insan ağaç ilişkisinde önem- li rol oynamıştır. (1) "Hayat ağacı", "dünya ağacı", "ölüm ağacı” gibi semboller tüm coğrafyalarda farklı din ve kül- türlerde de olsa benzer efsaneler, görsel imgeler ve içerik- lerle yer alır. (V) Buda, meditasyon yaparken bodhi ağacı altında aydınlanır; Uygurların Yaratılış Destanı'na göre Bö- ğü-Han bir kayın ağacından doğar. (VI) Kuzey yarım kü- rede 21 Aralık kış dönümleri en uzun gecede gün işığının karanlığı yenmesini ve karanlıkta dahi hayatın devam et- mesini kutlamak için etrafı her dem yeşil olan çam ağaç- ları süsler. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? D) V EV C) IV A) II B) III