Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışını Öne Çıkaran Şiirler Soruları

10. Ozanlık geleneğinin devamı olan Türk tasavvuf
edebiyatının ilk etkin örnekleri
"Hikmet'leri
ile ortaya çıkmıştır. Şair bu şiirleriyle Taşkent ve
Sinderya çevresinde çok önemli bir nüfuza sahip
olmuş, İslamiyet'i halkın anlayacağı bir terminoloji
içerisinde anlatmayı başarmış, sade bir Türkçe
ile millî nazım şekilleriyle, gönüllere hitap ederek
hedef kitlenin anlayışına uygun bir tarzda sunmayı
amaç edinmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Yunus Emre
B) Ahmet Yesevi
C) Hacı Bektaş Veli
D) Pir Sultan Abdal
E) Seyyit Nesimi
Lise Türkçe
Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışını Öne Çıkaran Şiirler
10. Ozanlık geleneğinin devamı olan Türk tasavvuf edebiyatının ilk etkin örnekleri "Hikmet'leri ile ortaya çıkmıştır. Şair bu şiirleriyle Taşkent ve Sinderya çevresinde çok önemli bir nüfuza sahip olmuş, İslamiyet'i halkın anlayacağı bir terminoloji içerisinde anlatmayı başarmış, sade bir Türkçe ile millî nazım şekilleriyle, gönüllere hitap ederek hedef kitlenin anlayışına uygun bir tarzda sunmayı amaç edinmiştir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Yunus Emre B) Ahmet Yesevi C) Hacı Bektaş Veli D) Pir Sultan Abdal E) Seyyit Nesimi
Şiirlerinde birbirlerinden küçük farklarla da olsa ayrılan
endişe, ürperti ve korku yoğun bir şekilde görülür. Bunlar
şiirlerde şairin çocukluğundan gelen ve kişiliğinin olu-
şumunda rol oynayan bazı tesirlerin yanında, yaşadığı
zaman içinde hissiyatını besleyen unsurlardır. Onun iç
dünyasında boşluk merkezli yaşadığı endişe, şiirlerin-
de korku olarak ortaya çıkar ve bu korku da misralar-
rda cin, ölü, mezar gibi imgeler etrafında somutlaştırılır.
Şair, dinî inanca yöneldikten sonra metafizik endişe ve
korkuyu devam ettirir ancak "Çile'den sonra bu anlayış
Allah korkusu olarak karşımıza çıkar. uge
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden han-
gisidir? 16alongisp nslibe üzös sorging va
A) Cahit Sıtkı Tarancı Xababisbigars qu
B) Ahmet Kutsi Tecera
Duvs (A
C) Necip Fazıl Kısakürek XUBTEX (0
D) Asaf Halet Çelebi
E) Sezai Karakoç
Ž
Lise Türkçe
Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışını Öne Çıkaran Şiirler
Şiirlerinde birbirlerinden küçük farklarla da olsa ayrılan endişe, ürperti ve korku yoğun bir şekilde görülür. Bunlar şiirlerde şairin çocukluğundan gelen ve kişiliğinin olu- şumunda rol oynayan bazı tesirlerin yanında, yaşadığı zaman içinde hissiyatını besleyen unsurlardır. Onun iç dünyasında boşluk merkezli yaşadığı endişe, şiirlerin- de korku olarak ortaya çıkar ve bu korku da misralar- rda cin, ölü, mezar gibi imgeler etrafında somutlaştırılır. Şair, dinî inanca yöneldikten sonra metafizik endişe ve korkuyu devam ettirir ancak "Çile'den sonra bu anlayış Allah korkusu olarak karşımıza çıkar. uge Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden han- gisidir? 16alongisp nslibe üzös sorging va A) Cahit Sıtkı Tarancı Xababisbigars qu B) Ahmet Kutsi Tecera Duvs (A C) Necip Fazıl Kısakürek XUBTEX (0 D) Asaf Halet Çelebi E) Sezai Karakoç Ž
44. yağmursuz çöllerin oruca niyetli kum taneleri
efendinin kulağına kaçıyor
sonu gelmiş haberi olmayan uykularda
bu sevgiyi orucuna bozmaya mahkûm bir derviş gibi
bitiriyorum
işte boynumuz vurun efendiler, yaşıyoruz
ölü toprağı dökülüyor üstümüzden
bir kumarbaz şansı ile çay içmeye geliyoruz.
"Su Burcu, Karşılama Töreni, Balkon Çıkmazında Efendilik
Tarihi, Şehir Konuşmaları, Kaçak Yolcu, İlk Sözler, İntihar
İlacı" gibi önemli şiir kitaplarının sahibi olan ve 1980
sonrası şairlerinden olan Hüseyin Atlansoy'a ait bu
şiirle ilgili olarak hangisi söylenemez?
A) Yoruma açık, imgesel bir dil kullanılmıştır.
B) Halk şiiri geleneğine yaslanılmıştır.
C) Alışılmamış bağdaştırmalara yer verilmiştir.
D) Modern şiir özelliklerini yansıtmaktadır.
E) Mistik anlayışın izleri vardır.
Lise Türkçe
Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışını Öne Çıkaran Şiirler
44. yağmursuz çöllerin oruca niyetli kum taneleri efendinin kulağına kaçıyor sonu gelmiş haberi olmayan uykularda bu sevgiyi orucuna bozmaya mahkûm bir derviş gibi bitiriyorum işte boynumuz vurun efendiler, yaşıyoruz ölü toprağı dökülüyor üstümüzden bir kumarbaz şansı ile çay içmeye geliyoruz. "Su Burcu, Karşılama Töreni, Balkon Çıkmazında Efendilik Tarihi, Şehir Konuşmaları, Kaçak Yolcu, İlk Sözler, İntihar İlacı" gibi önemli şiir kitaplarının sahibi olan ve 1980 sonrası şairlerinden olan Hüseyin Atlansoy'a ait bu şiirle ilgili olarak hangisi söylenemez? A) Yoruma açık, imgesel bir dil kullanılmıştır. B) Halk şiiri geleneğine yaslanılmıştır. C) Alışılmamış bağdaştırmalara yer verilmiştir. D) Modern şiir özelliklerini yansıtmaktadır. E) Mistik anlayışın izleri vardır.
VE EDE
LÍMLER 1 TESTI
Co
23.Beş arkadaş edebiyatçıların mekän tuttuğu İkbal
Kahvesi'nde buluşmaya karar verirler, önce Kinar
Hanım'ın Denizleri kitabının şairi gelir, edebiyata şiirle
başlayıp Nazım Hikmet'ten sonra roman yazmaya
başlayan sanatçı, onu da romancı yapabilir miyiz (8
düşüncesiyle masadaki yerini alır. Kurtuluşu evlerinde
arayanların şiirlerini yazan dar çevre şairi de oradadır.
Konulu hikayeler değil, belli konular çevresinde oluşan
anılar toplamı tabir edilen hikayeleriyle Önce Ekmekler
Bozuldu diyen sanatçı son olarak sohbete dahil olur. Sevi
Şiiri ile tanınan şair sözleştiği halde toplantıya gelmez.
Koyu bir sohbet başlar.
Bu parçaya göre;
1. Kahvehaneye ilk gelen şair Ece Ayhan'dır.
II. Masadaki bir şairi de romancı yapmak isteyen
kişi Orhan Kemal'dir.
III. Sohbete son katılan kişi Oktay Akbal'dır.
A.TS
IV. Ümit Yaşar Oğuzcan sohbete gelmemiştir.
nogelooneg
V. Şiirlerinin aksine dar çevreden uzaklaşan kişi
Bedri Rahmi Eyüboğlu'dur.
(8
D) IV
E) V
yargılarından hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
Lise Türkçe
Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışını Öne Çıkaran Şiirler
VE EDE LÍMLER 1 TESTI Co 23.Beş arkadaş edebiyatçıların mekän tuttuğu İkbal Kahvesi'nde buluşmaya karar verirler, önce Kinar Hanım'ın Denizleri kitabının şairi gelir, edebiyata şiirle başlayıp Nazım Hikmet'ten sonra roman yazmaya başlayan sanatçı, onu da romancı yapabilir miyiz (8 düşüncesiyle masadaki yerini alır. Kurtuluşu evlerinde arayanların şiirlerini yazan dar çevre şairi de oradadır. Konulu hikayeler değil, belli konular çevresinde oluşan anılar toplamı tabir edilen hikayeleriyle Önce Ekmekler Bozuldu diyen sanatçı son olarak sohbete dahil olur. Sevi Şiiri ile tanınan şair sözleştiği halde toplantıya gelmez. Koyu bir sohbet başlar. Bu parçaya göre; 1. Kahvehaneye ilk gelen şair Ece Ayhan'dır. II. Masadaki bir şairi de romancı yapmak isteyen kişi Orhan Kemal'dir. III. Sohbete son katılan kişi Oktay Akbal'dır. A.TS IV. Ümit Yaşar Oğuzcan sohbete gelmemiştir. nogelooneg V. Şiirlerinin aksine dar çevreden uzaklaşan kişi Bedri Rahmi Eyüboğlu'dur. (8 D) IV E) V yargılarından hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III
akilerin
B
15. bir gül aranm
B
yetmiş bir diken batsın ellerime
öyle bir nårım ki yanarken gül
burcu bir toprak
dökülsün isterim bedenime
sevgilinin şefaati dileyince
yetmiş bir kere yetmiş bir ince diken
batsın ellerime
Allah'ım
günahkâr dağlarımı bassin deryaların
bir gül açılsın bir gül için
bin gül içinde
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi sõy-
lenemez?
A) Serbest ölçüyle yazılmıştır.
B) Islam mistisizmine ait unsurlar kullanılmıştır.
C) Imgeli anlatim kullanılarak şiire derinlik verilmiştir.
D) Şiirde mübalağa ve nida sanay kullanılmıştır.
E) Gür olarak nitelendirilen sevgilidir ve beşeri aşkı
temsil ettiği için gül mazmunu tercih edilmiştir.
Ĵ
16. Cumhuriyet Dönemi (1923-1940) toplumcu gerçekçi eğili-
min öncüsü olan bir sanatçıdır. Türk şiirine serbest vezni
gefirmistir D
B
ÇA
So
17.
Lise Türkçe
Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışını Öne Çıkaran Şiirler
akilerin B 15. bir gül aranm B yetmiş bir diken batsın ellerime öyle bir nårım ki yanarken gül burcu bir toprak dökülsün isterim bedenime sevgilinin şefaati dileyince yetmiş bir kere yetmiş bir ince diken batsın ellerime Allah'ım günahkâr dağlarımı bassin deryaların bir gül açılsın bir gül için bin gül içinde Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi sõy- lenemez? A) Serbest ölçüyle yazılmıştır. B) Islam mistisizmine ait unsurlar kullanılmıştır. C) Imgeli anlatim kullanılarak şiire derinlik verilmiştir. D) Şiirde mübalağa ve nida sanay kullanılmıştır. E) Gür olarak nitelendirilen sevgilidir ve beşeri aşkı temsil ettiği için gül mazmunu tercih edilmiştir. Ĵ 16. Cumhuriyet Dönemi (1923-1940) toplumcu gerçekçi eğili- min öncüsü olan bir sanatçıdır. Türk şiirine serbest vezni gefirmistir D B ÇA So 17.
er içine!
i ile Bat
ti ile Do
emlek
start
arak.
elin
8.
Baksana kim boynu bükük ağlayan?
Hakk-ı hayatın senin ey Müslüman!
Kurtar o bîçâreyi Allah için,
Artık ölüm uykularından uyan!
Ey koca Şark, ey ebedi meskenet!
Sen de kımıldanmaya bir niyet et.
Korkuyorum Garb'ın elinden yarın,
Kalmayacak çekmediğin mel'anet.
Mehmet Akif'e ait bu dizelerden yola çıkarak onun
şiir sanatı ile aşağıdakilerden hangisi arasında iliş-
ki kurmak doğru değildir?
A) Dini hassasiyetler
B) Doğu'dan taraf olmak
C) Şiirde ahenk ögeleri
D) Toplumculuk ve milliyetçilik
E) Turan ülküsü
sınır
da
ran
Şa
ni
y
Lise Türkçe
Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışını Öne Çıkaran Şiirler
er içine! i ile Bat ti ile Do emlek start arak. elin 8. Baksana kim boynu bükük ağlayan? Hakk-ı hayatın senin ey Müslüman! Kurtar o bîçâreyi Allah için, Artık ölüm uykularından uyan! Ey koca Şark, ey ebedi meskenet! Sen de kımıldanmaya bir niyet et. Korkuyorum Garb'ın elinden yarın, Kalmayacak çekmediğin mel'anet. Mehmet Akif'e ait bu dizelerden yola çıkarak onun şiir sanatı ile aşağıdakilerden hangisi arasında iliş- ki kurmak doğru değildir? A) Dini hassasiyetler B) Doğu'dan taraf olmak C) Şiirde ahenk ögeleri D) Toplumculuk ve milliyetçilik E) Turan ülküsü sınır da ran Şa ni y
7
A) Latife Tekin
B) Tarik Bu
C) Ihsan Oktay Anar
D) Nazlı Eray
E) Yaşar Kemal
22. Ortak görüşlerini "Sanatçı bağımsız olmalıdır. Ulusal
olmayan bir sanatın sınırları aşacağı düşünülemez.
Sanatçının dili yaşayan dildir. Her alanda Batı
taklitçiliğine karşı çıkılmalı, gelenekler tümüyle
reddedilmemelidir. Sanat siyasetin aleti olmamalıdır.
Dildeki kargaşaya son verilmelidir." şeklinde ifade eden
şairler, ölçü konusunda bir dayatmaya karşı olmuşlar;
şiir olarak kalabildiği sürece aruzu da heceyi de serbest
biçimli şiiri de kabul ettiklerini açıklamışlardır. Şiirin
içerik özellikleri yönüyle de sınırlandırılamayacağını, şiir
feda edilmemek koşuluyla her konunun işlenebileceğini
savunmuşlardır. Zira sanatın her şeyden önce bir
bağımsızlık meselesi olduğunu dile getirmişlerdir.
Bu parçada anlatılanlardan hareketle
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
(A) Aralarında Mehmet Çınarlı, İlhan Geçer ve Gültekin
Samanoğlu'nun bulunduğu bir topluluğun şiir
görüşlerinden bahsedilmektedir.
BY Şiirin, niteliğini koruması şartıyla ölçü anlamında
birtakım sınırları olmaması gerektiği ifade
edilmektedir.
Şiir adına oluşturulan karmaşık dil anlayışına karşı
çıkılarak yaşayan dilin, şiir dili olarak benimsenmesi
gerektiğine vurgu yapılmaktadır.
DY Evrensel sanat anlayışına karşı çıkılarak özellikle
şiirde hedefin ulusal nitelikli bir şiir anlayışı
oluşturmak olduğu savunulmaktadır.
Şiirde, içerik anlamında genişlikten yana olunduğu
fakat bu durumun şiirin ilkelerinden taviz vermemesi
gerektiği ifade edilmektedir.
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışını Öne Çıkaran Şiirler
7 A) Latife Tekin B) Tarik Bu C) Ihsan Oktay Anar D) Nazlı Eray E) Yaşar Kemal 22. Ortak görüşlerini "Sanatçı bağımsız olmalıdır. Ulusal olmayan bir sanatın sınırları aşacağı düşünülemez. Sanatçının dili yaşayan dildir. Her alanda Batı taklitçiliğine karşı çıkılmalı, gelenekler tümüyle reddedilmemelidir. Sanat siyasetin aleti olmamalıdır. Dildeki kargaşaya son verilmelidir." şeklinde ifade eden şairler, ölçü konusunda bir dayatmaya karşı olmuşlar; şiir olarak kalabildiği sürece aruzu da heceyi de serbest biçimli şiiri de kabul ettiklerini açıklamışlardır. Şiirin içerik özellikleri yönüyle de sınırlandırılamayacağını, şiir feda edilmemek koşuluyla her konunun işlenebileceğini savunmuşlardır. Zira sanatın her şeyden önce bir bağımsızlık meselesi olduğunu dile getirmişlerdir. Bu parçada anlatılanlardan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (A) Aralarında Mehmet Çınarlı, İlhan Geçer ve Gültekin Samanoğlu'nun bulunduğu bir topluluğun şiir görüşlerinden bahsedilmektedir. BY Şiirin, niteliğini koruması şartıyla ölçü anlamında birtakım sınırları olmaması gerektiği ifade edilmektedir. Şiir adına oluşturulan karmaşık dil anlayışına karşı çıkılarak yaşayan dilin, şiir dili olarak benimsenmesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır. DY Evrensel sanat anlayışına karşı çıkılarak özellikle şiirde hedefin ulusal nitelikli bir şiir anlayışı oluşturmak olduğu savunulmaktadır. Şiirde, içerik anlamında genişlikten yana olunduğu fakat bu durumun şiirin ilkelerinden taviz vermemesi gerektiği ifade edilmektedir. Diğer sayfaya geçiniz.
30
II. Yeni
161
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlı-
şi vardır?
A) Cemal Süreya, "Şiir anayasaya aykırıdır." diye-
rek ironik bir bakış açısıyla şiirin hiçbir mantık
ve düzene uymayacağını söylemiştir.
B) Turgut Uyar, sanat yapıtlarından fayda umma-
nın anlamsızlığını savunmuş; insanlar gibi şii-
rin de bir "çıkmaz" içerisinde olduğunu dile ge-
Botirmiştir.
C) Şiirlerinde kutsal kitaplardaki kıssaları çağdaş
A) bir anlatımla okuyucusuna sunması, modern
Fransız şiirinden ve dinsel kaynaklardan yarar-
lanması, İlhan Berk'in büyük bir bilgi birikiminin
olduğunu göstermektedir.
meb
hile
D) Edip Cansever, İkinci Yeni içinde en çok ve en
uzun süre şiir yazan sanatçıdır.
E) Ece Ayhan, "Kimsesizlerin, sokaklarda yaşa-
yanların, açların ve parklarda barınanların, dış-
lanmışların, orta ikiden ayrılanların, kabadayı-
ların, berduşların, kısacası tarih dışına düşürü-
len lümpenlerin yanında rahat ediyorum ben."
amb diyen sıra dışı, aykırı bir şairdir.
Lise Türkçe
Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışını Öne Çıkaran Şiirler
30 II. Yeni 161 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlı- şi vardır? A) Cemal Süreya, "Şiir anayasaya aykırıdır." diye- rek ironik bir bakış açısıyla şiirin hiçbir mantık ve düzene uymayacağını söylemiştir. B) Turgut Uyar, sanat yapıtlarından fayda umma- nın anlamsızlığını savunmuş; insanlar gibi şii- rin de bir "çıkmaz" içerisinde olduğunu dile ge- Botirmiştir. C) Şiirlerinde kutsal kitaplardaki kıssaları çağdaş A) bir anlatımla okuyucusuna sunması, modern Fransız şiirinden ve dinsel kaynaklardan yarar- lanması, İlhan Berk'in büyük bir bilgi birikiminin olduğunu göstermektedir. meb hile D) Edip Cansever, İkinci Yeni içinde en çok ve en uzun süre şiir yazan sanatçıdır. E) Ece Ayhan, "Kimsesizlerin, sokaklarda yaşa- yanların, açların ve parklarda barınanların, dış- lanmışların, orta ikiden ayrılanların, kabadayı- ların, berduşların, kısacası tarih dışına düşürü- len lümpenlerin yanında rahat ediyorum ben." amb diyen sıra dışı, aykırı bir şairdir.
A
A
A
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
Ey kardeşler ey yâranlar sorun bana kanda idim
Divânlar dinler isen diyivirem ezelî vatanda idim
0
a
Evvel dilimdeki budur Tanrı bir rasûl Hak'dürür
Anı böyle bilmez iken bir acep gümânda idim
idim
Kaalü belâ dinilmeden tertip düzen eylenmeden C
Hak'tan ayru değil idim ol ulu divânda idim
a
Eyyub ile derde esir inledim ben çektim cezâ
Belkıs ile hem taht üzre mühr-i Süleyman'da idim
Yunus ile balık beni çekti demeye yuttu beni
Zekerriya ile kaçtım Nuh ile tufanda idim
Bu beyitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
A) Devriye nazım türünden alındığı
B) Telmih sanatından yararlanıldığı
C) Teşhis sanatına başvurulduğu
D) Redif ve kafiye kullanıldığı
E) Gazel kafiye şemasıyla uyaklandığı
10. Oğlan anasının sözünü kırmadı. Boğaç Bey yerin-
den kalktı, kara çelik öz kılıcını beline kuşandı, ak ki-
pling aldı altın mızrağını koluna aldı,
9.
Lise Türkçe
Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışını Öne Çıkaran Şiirler
A A A Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Ey kardeşler ey yâranlar sorun bana kanda idim Divânlar dinler isen diyivirem ezelî vatanda idim 0 a Evvel dilimdeki budur Tanrı bir rasûl Hak'dürür Anı böyle bilmez iken bir acep gümânda idim idim Kaalü belâ dinilmeden tertip düzen eylenmeden C Hak'tan ayru değil idim ol ulu divânda idim a Eyyub ile derde esir inledim ben çektim cezâ Belkıs ile hem taht üzre mühr-i Süleyman'da idim Yunus ile balık beni çekti demeye yuttu beni Zekerriya ile kaçtım Nuh ile tufanda idim Bu beyitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Devriye nazım türünden alındığı B) Telmih sanatından yararlanıldığı C) Teşhis sanatına başvurulduğu D) Redif ve kafiye kullanıldığı E) Gazel kafiye şemasıyla uyaklandığı 10. Oğlan anasının sözünü kırmadı. Boğaç Bey yerin- den kalktı, kara çelik öz kılıcını beline kuşandı, ak ki- pling aldı altın mızrağını koluna aldı, 9.
18. Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinde modern mistisizmin
kurucusu sayılan ----, sanat görüşünü ortaya koyduğu
Poetika adlı yazısında şiiri "Allah'ı sır ve güzellik
yolundan arama işi" olarak tanımlar. Özellikle ilk dönem
şiirlerinde hece ölçüsünü güçlü bir ahenk ögesi olarak
kullanır. Örümcek Ağı'nda olduğu gibi ilk dönem şiirleri
toplumsal konulardan olabildiğince uzak, insanın
varoluşunu sorgulayan, iç benliğine yönelik şiirlerdir. Bu
şiirlerinde Fransız şair Baudelaire'den aldığı "gizem" ve
"huzursuzluk" gibi temalar öne çıkar. Ruhsal
çalkantılarını yansıttığı bireysel ve duygusal nitelikli ilk
şiirlerinden sonra dinî-mistik bir çizgiye kayar. Bu
dönemde tekke şiirinden etkilenerek yazdığı şiirlerini
modern Fransız şiirinin ölçütleriyle buluşturur.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Mehmet Akif Ersoy
B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Necip Fazıl Kısakürek
E) Cahit Zarifoğlu
O
Paraf Yayi
DENEME-3
20. Ed
çık
sa
ge
SC
ilo
e
C
LO
5
Lise Türkçe
Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışını Öne Çıkaran Şiirler
18. Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinde modern mistisizmin kurucusu sayılan ----, sanat görüşünü ortaya koyduğu Poetika adlı yazısında şiiri "Allah'ı sır ve güzellik yolundan arama işi" olarak tanımlar. Özellikle ilk dönem şiirlerinde hece ölçüsünü güçlü bir ahenk ögesi olarak kullanır. Örümcek Ağı'nda olduğu gibi ilk dönem şiirleri toplumsal konulardan olabildiğince uzak, insanın varoluşunu sorgulayan, iç benliğine yönelik şiirlerdir. Bu şiirlerinde Fransız şair Baudelaire'den aldığı "gizem" ve "huzursuzluk" gibi temalar öne çıkar. Ruhsal çalkantılarını yansıttığı bireysel ve duygusal nitelikli ilk şiirlerinden sonra dinî-mistik bir çizgiye kayar. Bu dönemde tekke şiirinden etkilenerek yazdığı şiirlerini modern Fransız şiirinin ölçütleriyle buluşturur. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Mehmet Akif Ersoy B) Yahya Kemal Beyatlı C) Ahmet Hamdi Tanpınar D) Necip Fazıl Kısakürek E) Cahit Zarifoğlu O Paraf Yayi DENEME-3 20. Ed çık sa ge SC ilo e C LO 5
min
18. 1940 sonrasında Garip şiirine ilk tepki, 1950 yılında
çıkmaya başlayan Hisar dergisi etrafında toplanan bir
grup şair tarafından ortaya konmuştur. Hisarcılar; Türk
edebiyatının gelenekle zayıflayan bağını yeniden güç-
lendirmek, sanat ve edebiyat hayatına seviye getirmek,
"kökü mazide olan ati" çizgisinde eserler vermek ama-
cıyla bir araya gelmişlerdir. Kültürel yönden tarih, din, dil,
Anadolu coğrafyası ve insanları gibi kaynaklardan bes-
lenmişlerdir.
Bu parçaya göre aşağıdaki dizelerden hangisi Hisar-
cıların şiir özelliklerini yansıtmaktadır?
A) Mesele falan değildi öyle
To be or not to be kendisi için
Bir akşam uyudu
Uyanmayıverdi
B) Terziler geldiler. Kırılmış büyük şeylere
benzeyen şeylerle
daha çok koyu renklere ve daha çok ilişkilere
Bir kenti korkutan ve utandıran şeylerle
C) Renkler güneşten çıktılar
Renkler güneşe girdiler
Renkler güneşsiz öldüler
Ne renk gerek bana ne renksizlik
DYDurmaz eser başımda Uzunyayla rüzgârı
Her an tüter gözümde o hasretli Erzurum
Kars'ın melâli, Erciyes'in bitmeyen karı
Billur o çeşmeler ki su içtim yudum yudum
E) Bir gün Eleni'nin elleri geliyor
-Her şey değişiyor
İlk İstanbul şiirden çıkıp yerini alıyor
Bir çocuk ilk gülüyor
Diğer sayfaya geçiniz
Lise Türkçe
Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışını Öne Çıkaran Şiirler
min 18. 1940 sonrasında Garip şiirine ilk tepki, 1950 yılında çıkmaya başlayan Hisar dergisi etrafında toplanan bir grup şair tarafından ortaya konmuştur. Hisarcılar; Türk edebiyatının gelenekle zayıflayan bağını yeniden güç- lendirmek, sanat ve edebiyat hayatına seviye getirmek, "kökü mazide olan ati" çizgisinde eserler vermek ama- cıyla bir araya gelmişlerdir. Kültürel yönden tarih, din, dil, Anadolu coğrafyası ve insanları gibi kaynaklardan bes- lenmişlerdir. Bu parçaya göre aşağıdaki dizelerden hangisi Hisar- cıların şiir özelliklerini yansıtmaktadır? A) Mesele falan değildi öyle To be or not to be kendisi için Bir akşam uyudu Uyanmayıverdi B) Terziler geldiler. Kırılmış büyük şeylere benzeyen şeylerle daha çok koyu renklere ve daha çok ilişkilere Bir kenti korkutan ve utandıran şeylerle C) Renkler güneşten çıktılar Renkler güneşe girdiler Renkler güneşsiz öldüler Ne renk gerek bana ne renksizlik DYDurmaz eser başımda Uzunyayla rüzgârı Her an tüter gözümde o hasretli Erzurum Kars'ın melâli, Erciyes'in bitmeyen karı Billur o çeşmeler ki su içtim yudum yudum E) Bir gün Eleni'nin elleri geliyor -Her şey değişiyor İlk İstanbul şiirden çıkıp yerini alıyor Bir çocuk ilk gülüyor Diğer sayfaya geçiniz
ir ya-
Cum-
anla-
eren
adlı
min,
anılı
is-
din-
es-
lik-
iri-
Prf Yayınları
21. Başlangıçta, İkinci Yeni etkisinde imgeci şiirler yaz-
mış; sonraki şiirlerinde gelenekçilikle çağdaş bir
bakışı kaynaştıran, biçim ve özün dengelendiği
bir düzey sergilemiştir. Mistik duyarlılıkla ve Batı'yı
yakından tanımanın verdiği ayrıcalıkla kendine özgü
bir şiir evreni kurmuştur. Şiir kitaplarına verdiği isim-
ler bile bir farklılık taşımaktadır: Zaman Şiirleri, Ayna
Şiirleri, Akşam Şiirleri, Yolculuk Şiirleri, Yaz Şiirleri,
Çöl Şiirleri...
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
Hilmi Yavuz
BY Nuri Pakdil
C) Cahit Zarifoğlu
D) Cahit Külebi
E) Özdemir Asaf
Lise Türkçe
Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışını Öne Çıkaran Şiirler
ir ya- Cum- anla- eren adlı min, anılı is- din- es- lik- iri- Prf Yayınları 21. Başlangıçta, İkinci Yeni etkisinde imgeci şiirler yaz- mış; sonraki şiirlerinde gelenekçilikle çağdaş bir bakışı kaynaştıran, biçim ve özün dengelendiği bir düzey sergilemiştir. Mistik duyarlılıkla ve Batı'yı yakından tanımanın verdiği ayrıcalıkla kendine özgü bir şiir evreni kurmuştur. Şiir kitaplarına verdiği isim- ler bile bir farklılık taşımaktadır: Zaman Şiirleri, Ayna Şiirleri, Akşam Şiirleri, Yolculuk Şiirleri, Yaz Şiirleri, Çöl Şiirleri... Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Hilmi Yavuz BY Nuri Pakdil C) Cahit Zarifoğlu D) Cahit Külebi E) Özdemir Asaf
X
AYT (Alan Yeterlilik Testi)
5
14. Eskiden ilham alarak yeniyi gerçekleştirme ve milli
değerler temeline dayanan bu topluluk, sanat anla-
yışını geleneksel kaynaklara yeni bir yorum getirme
esasına dayandırır. Modern Türk edebiyatının Batı
edebiyatının veya herhangi bir edebiyatın kopyası ol-
masındansa milli bir karakter taşıması ve Anadolu'yu
yansıtması gerektiğine inanan şairler, 1938'den itiba-
ren etkisi azalan memleket edebiyatının yeniden gün-
deme gelmesini sağlamışlardır. Onlar yabancı taklit-
çiliğine karşı milli sanatı, ideoloji baskısına karşı hür
düşünceyi, dilde tasfiyeciliğe karşı yaşayan Türkçe-
yi savunan şiirin iç kalesidir.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, bu parçada sö-
zü edilen topluluk içinde yer almaktadır?
A) Mehmet Çınarlı
B) Oktay Rifat Horozcu
Attila İlhan
D) Ülkü Tamer
ET A Nihat Asya
16. On üç yaşın
Gerildi, tekr
Tekermeke
Benim b
Kurumla y
O anda k
Göründü
- Oh ber
Ne isted
Baban
Uğurlu
Baban
Onunl
Bebel
Dedi
Ayol
Bu
gili
Prf Yayınları
Lise Türkçe
Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışını Öne Çıkaran Şiirler
X AYT (Alan Yeterlilik Testi) 5 14. Eskiden ilham alarak yeniyi gerçekleştirme ve milli değerler temeline dayanan bu topluluk, sanat anla- yışını geleneksel kaynaklara yeni bir yorum getirme esasına dayandırır. Modern Türk edebiyatının Batı edebiyatının veya herhangi bir edebiyatın kopyası ol- masındansa milli bir karakter taşıması ve Anadolu'yu yansıtması gerektiğine inanan şairler, 1938'den itiba- ren etkisi azalan memleket edebiyatının yeniden gün- deme gelmesini sağlamışlardır. Onlar yabancı taklit- çiliğine karşı milli sanatı, ideoloji baskısına karşı hür düşünceyi, dilde tasfiyeciliğe karşı yaşayan Türkçe- yi savunan şiirin iç kalesidir. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, bu parçada sö- zü edilen topluluk içinde yer almaktadır? A) Mehmet Çınarlı B) Oktay Rifat Horozcu Attila İlhan D) Ülkü Tamer ET A Nihat Asya 16. On üç yaşın Gerildi, tekr Tekermeke Benim b Kurumla y O anda k Göründü - Oh ber Ne isted Baban Uğurlu Baban Onunl Bebel Dedi Ayol Bu gili Prf Yayınları
21.1.
Güneşte asla karanlık yoktur dediler
Ve onlar yoluna cihet ettim vatan tuttum
Büyük yeni bir hayat bildim
Yeni yeni bildim yoksa ölüyordu bir şey
Bir insan binası yıkılıyordu durmadan
II.
Ekmek dizimde
Yıldızlar uzakta tâ uzakta
Ekmek yiyorum yıldızlara bakarak
Öyle dalmışım ki sormayın
Bazen şaşırıp ekmek yerine
Yıldız yiyorum
Aşağıdakilerin hangisinde numaralanmış dizelerin
temsil ettiği şiir anlayışları sırasıyla verilmiştir?
A) Yedi Meşaleciler - İkinci Yeni
B) Mistik şiir - Garipçiler
C) Yedi Meşaleciler -Toplumcu şiirud (0
D) İkinci Yeni - Garipçiler
E) Mistik şiir - İkinci Yeni
AYDIN YAYINLARI
AYDIN YAYIN
Lise Türkçe
Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışını Öne Çıkaran Şiirler
21.1. Güneşte asla karanlık yoktur dediler Ve onlar yoluna cihet ettim vatan tuttum Büyük yeni bir hayat bildim Yeni yeni bildim yoksa ölüyordu bir şey Bir insan binası yıkılıyordu durmadan II. Ekmek dizimde Yıldızlar uzakta tâ uzakta Ekmek yiyorum yıldızlara bakarak Öyle dalmışım ki sormayın Bazen şaşırıp ekmek yerine Yıldız yiyorum Aşağıdakilerin hangisinde numaralanmış dizelerin temsil ettiği şiir anlayışları sırasıyla verilmiştir? A) Yedi Meşaleciler - İkinci Yeni B) Mistik şiir - Garipçiler C) Yedi Meşaleciler -Toplumcu şiirud (0 D) İkinci Yeni - Garipçiler E) Mistik şiir - İkinci Yeni AYDIN YAYINLARI AYDIN YAYIN
5. Kapalı çarşıya gittiğin zaman
Bir yangın sonrasının gazetelerini okudun
JA
Bir gazete uzun ve kul olmuş bir gazeteydi kapalı çarşı
Mavi gözlü bir gazete
teod
Kapalı çarşı içinde bulutların en senin olanı
Sen bana kapalı çarşı
Şüphesiz o kadar satılan ve alınanlar var ki
Şüphesiz bir harita kırığı
Şahdamar'dan
Bu şiir için dil, anlatım, biçim gibi ögeler dikkate alın-
dığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Çağrışımlardan yararlanılmıştır.
B) İmgelere yer verilmiştir.
C) Olağan, mantıklı cümle kuruluşlarına bazı dizelerde yer
verilmemiştir
D) Halk edebiyatı geleneğinin unsurlarını barındırır.
E Sezai Karakoç'a ait dizelerdir.
Lise Türkçe
Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışını Öne Çıkaran Şiirler
5. Kapalı çarşıya gittiğin zaman Bir yangın sonrasının gazetelerini okudun JA Bir gazete uzun ve kul olmuş bir gazeteydi kapalı çarşı Mavi gözlü bir gazete teod Kapalı çarşı içinde bulutların en senin olanı Sen bana kapalı çarşı Şüphesiz o kadar satılan ve alınanlar var ki Şüphesiz bir harita kırığı Şahdamar'dan Bu şiir için dil, anlatım, biçim gibi ögeler dikkate alın- dığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Çağrışımlardan yararlanılmıştır. B) İmgelere yer verilmiştir. C) Olağan, mantıklı cümle kuruluşlarına bazı dizelerde yer verilmemiştir D) Halk edebiyatı geleneğinin unsurlarını barındırır. E Sezai Karakoç'a ait dizelerdir.
2. Çanakkale Şehitleri
Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi
Ne hayasızca tehaşşüd ki ufuklar kapali!
Nerde gösterdiği vahşetle bu bir Avrupali losuna
Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk
Sade bir hadise var ortada: Vahşetler denk
Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela
Hani, ta'ûna da zuldür bu rezil istila!
16
10
Ah, o yirminci asır yok mu, o mahluk-i asil
Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyle sefil
Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz
Medeniyet denilen kahpe, hakikat, yüzsüz
Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene-
ne
mez?
A) Medeniyet kavramına olumsuz bir bakış söz konusu-
dur.
B) Sembolik anlatım, iç musiki ve kapalı anlam vardır.
C) Nazmin nesre yaklaştırıldığı görülmektedir.
D) Bir savaş manzarası tasvir edilmiştir.
E) Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınmıştır.
Lise Türkçe
Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışını Öne Çıkaran Şiirler
2. Çanakkale Şehitleri Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi Ne hayasızca tehaşşüd ki ufuklar kapali! Nerde gösterdiği vahşetle bu bir Avrupali losuna Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk Sade bir hadise var ortada: Vahşetler denk Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela Hani, ta'ûna da zuldür bu rezil istila! 16 10 Ah, o yirminci asır yok mu, o mahluk-i asil Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyle sefil Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz Medeniyet denilen kahpe, hakikat, yüzsüz Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene- ne mez? A) Medeniyet kavramına olumsuz bir bakış söz konusu- dur. B) Sembolik anlatım, iç musiki ve kapalı anlam vardır. C) Nazmin nesre yaklaştırıldığı görülmektedir. D) Bir savaş manzarası tasvir edilmiştir. E) Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınmıştır.