Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışını Öne Çıkaran Şiirler Soruları

10. Ozanlık geleneğinin devamı olan Türk tasavvuf
edebiyatının ilk etkin örnekleri
"Hikmet'leri
ile ortaya çıkmıştır. Şair bu şiirleriyle Taşkent ve
Sinderya çevresinde çok önemli bir nüfuza sahip
olmuş, İslamiyet'i halkın anlayacağı bir terminoloji
içerisinde anlatmayı başarmış, sade bir Türkçe
ile millî nazım şekilleriyle, gönüllere hitap ederek
hedef kitlenin anlayışına uygun bir tarzda sunmayı
amaç edinmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Yunus Emre
B) Ahmet Yesevi
C) Hacı Bektaş Veli
D) Pir Sultan Abdal
E) Seyyit Nesimi
Lise Türkçe
Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışını Öne Çıkaran Şiirler
10. Ozanlık geleneğinin devamı olan Türk tasavvuf edebiyatının ilk etkin örnekleri "Hikmet'leri ile ortaya çıkmıştır. Şair bu şiirleriyle Taşkent ve Sinderya çevresinde çok önemli bir nüfuza sahip olmuş, İslamiyet'i halkın anlayacağı bir terminoloji içerisinde anlatmayı başarmış, sade bir Türkçe ile millî nazım şekilleriyle, gönüllere hitap ederek hedef kitlenin anlayışına uygun bir tarzda sunmayı amaç edinmiştir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Yunus Emre B) Ahmet Yesevi C) Hacı Bektaş Veli D) Pir Sultan Abdal E) Seyyit Nesimi
Şiirlerinde birbirlerinden küçük farklarla da olsa ayrılan
endişe, ürperti ve korku yoğun bir şekilde görülür. Bunlar
şiirlerde şairin çocukluğundan gelen ve kişiliğinin olu-
şumunda rol oynayan bazı tesirlerin yanında, yaşadığı
zaman içinde hissiyatını besleyen unsurlardır. Onun iç
dünyasında boşluk merkezli yaşadığı endişe, şiirlerin-
de korku olarak ortaya çıkar ve bu korku da misralar-
rda cin, ölü, mezar gibi imgeler etrafında somutlaştırılır.
Şair, dinî inanca yöneldikten sonra metafizik endişe ve
korkuyu devam ettirir ancak "Çile'den sonra bu anlayış
Allah korkusu olarak karşımıza çıkar. uge
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden han-
gisidir? 16alongisp nslibe üzös sorging va
A) Cahit Sıtkı Tarancı Xababisbigars qu
B) Ahmet Kutsi Tecera
Duvs (A
C) Necip Fazıl Kısakürek XUBTEX (0
D) Asaf Halet Çelebi
E) Sezai Karakoç
Ž
Lise Türkçe
Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışını Öne Çıkaran Şiirler
Şiirlerinde birbirlerinden küçük farklarla da olsa ayrılan endişe, ürperti ve korku yoğun bir şekilde görülür. Bunlar şiirlerde şairin çocukluğundan gelen ve kişiliğinin olu- şumunda rol oynayan bazı tesirlerin yanında, yaşadığı zaman içinde hissiyatını besleyen unsurlardır. Onun iç dünyasında boşluk merkezli yaşadığı endişe, şiirlerin- de korku olarak ortaya çıkar ve bu korku da misralar- rda cin, ölü, mezar gibi imgeler etrafında somutlaştırılır. Şair, dinî inanca yöneldikten sonra metafizik endişe ve korkuyu devam ettirir ancak "Çile'den sonra bu anlayış Allah korkusu olarak karşımıza çıkar. uge Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden han- gisidir? 16alongisp nslibe üzös sorging va A) Cahit Sıtkı Tarancı Xababisbigars qu B) Ahmet Kutsi Tecera Duvs (A C) Necip Fazıl Kısakürek XUBTEX (0 D) Asaf Halet Çelebi E) Sezai Karakoç Ž
44. yağmursuz çöllerin oruca niyetli kum taneleri
efendinin kulağına kaçıyor
sonu gelmiş haberi olmayan uykularda
bu sevgiyi orucuna bozmaya mahkûm bir derviş gibi
bitiriyorum
işte boynumuz vurun efendiler, yaşıyoruz
ölü toprağı dökülüyor üstümüzden
bir kumarbaz şansı ile çay içmeye geliyoruz.
"Su Burcu, Karşılama Töreni, Balkon Çıkmazında Efendilik
Tarihi, Şehir Konuşmaları, Kaçak Yolcu, İlk Sözler, İntihar
İlacı" gibi önemli şiir kitaplarının sahibi olan ve 1980
sonrası şairlerinden olan Hüseyin Atlansoy'a ait bu
şiirle ilgili olarak hangisi söylenemez?
A) Yoruma açık, imgesel bir dil kullanılmıştır.
B) Halk şiiri geleneğine yaslanılmıştır.
C) Alışılmamış bağdaştırmalara yer verilmiştir.
D) Modern şiir özelliklerini yansıtmaktadır.
E) Mistik anlayışın izleri vardır.
Lise Türkçe
Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışını Öne Çıkaran Şiirler
44. yağmursuz çöllerin oruca niyetli kum taneleri efendinin kulağına kaçıyor sonu gelmiş haberi olmayan uykularda bu sevgiyi orucuna bozmaya mahkûm bir derviş gibi bitiriyorum işte boynumuz vurun efendiler, yaşıyoruz ölü toprağı dökülüyor üstümüzden bir kumarbaz şansı ile çay içmeye geliyoruz. "Su Burcu, Karşılama Töreni, Balkon Çıkmazında Efendilik Tarihi, Şehir Konuşmaları, Kaçak Yolcu, İlk Sözler, İntihar İlacı" gibi önemli şiir kitaplarının sahibi olan ve 1980 sonrası şairlerinden olan Hüseyin Atlansoy'a ait bu şiirle ilgili olarak hangisi söylenemez? A) Yoruma açık, imgesel bir dil kullanılmıştır. B) Halk şiiri geleneğine yaslanılmıştır. C) Alışılmamış bağdaştırmalara yer verilmiştir. D) Modern şiir özelliklerini yansıtmaktadır. E) Mistik anlayışın izleri vardır.
VE EDE
LÍMLER 1 TESTI
Co
23.Beş arkadaş edebiyatçıların mekän tuttuğu İkbal
Kahvesi'nde buluşmaya karar verirler, önce Kinar
Hanım'ın Denizleri kitabının şairi gelir, edebiyata şiirle
başlayıp Nazım Hikmet'ten sonra roman yazmaya
başlayan sanatçı, onu da romancı yapabilir miyiz (8
düşüncesiyle masadaki yerini alır. Kurtuluşu evlerinde
arayanların şiirlerini yazan dar çevre şairi de oradadır.
Konulu hikayeler değil, belli konular çevresinde oluşan
anılar toplamı tabir edilen hikayeleriyle Önce Ekmekler
Bozuldu diyen sanatçı son olarak sohbete dahil olur. Sevi
Şiiri ile tanınan şair sözleştiği halde toplantıya gelmez.
Koyu bir sohbet başlar.
Bu parçaya göre;
1. Kahvehaneye ilk gelen şair Ece Ayhan'dır.
II. Masadaki bir şairi de romancı yapmak isteyen
kişi Orhan Kemal'dir.
III. Sohbete son katılan kişi Oktay Akbal'dır.
A.TS
IV. Ümit Yaşar Oğuzcan sohbete gelmemiştir.
nogelooneg
V. Şiirlerinin aksine dar çevreden uzaklaşan kişi
Bedri Rahmi Eyüboğlu'dur.
(8
D) IV
E) V
yargılarından hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
Lise Türkçe
Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışını Öne Çıkaran Şiirler
VE EDE LÍMLER 1 TESTI Co 23.Beş arkadaş edebiyatçıların mekän tuttuğu İkbal Kahvesi'nde buluşmaya karar verirler, önce Kinar Hanım'ın Denizleri kitabının şairi gelir, edebiyata şiirle başlayıp Nazım Hikmet'ten sonra roman yazmaya başlayan sanatçı, onu da romancı yapabilir miyiz (8 düşüncesiyle masadaki yerini alır. Kurtuluşu evlerinde arayanların şiirlerini yazan dar çevre şairi de oradadır. Konulu hikayeler değil, belli konular çevresinde oluşan anılar toplamı tabir edilen hikayeleriyle Önce Ekmekler Bozuldu diyen sanatçı son olarak sohbete dahil olur. Sevi Şiiri ile tanınan şair sözleştiği halde toplantıya gelmez. Koyu bir sohbet başlar. Bu parçaya göre; 1. Kahvehaneye ilk gelen şair Ece Ayhan'dır. II. Masadaki bir şairi de romancı yapmak isteyen kişi Orhan Kemal'dir. III. Sohbete son katılan kişi Oktay Akbal'dır. A.TS IV. Ümit Yaşar Oğuzcan sohbete gelmemiştir. nogelooneg V. Şiirlerinin aksine dar çevreden uzaklaşan kişi Bedri Rahmi Eyüboğlu'dur. (8 D) IV E) V yargılarından hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III
akilerin
B
15. bir gül aranm
B
yetmiş bir diken batsın ellerime
öyle bir nårım ki yanarken gül
burcu bir toprak
dökülsün isterim bedenime
sevgilinin şefaati dileyince
yetmiş bir kere yetmiş bir ince diken
batsın ellerime
Allah'ım
günahkâr dağlarımı bassin deryaların
bir gül açılsın bir gül için
bin gül içinde
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi sõy-
lenemez?
A) Serbest ölçüyle yazılmıştır.
B) Islam mistisizmine ait unsurlar kullanılmıştır.
C) Imgeli anlatim kullanılarak şiire derinlik verilmiştir.
D) Şiirde mübalağa ve nida sanay kullanılmıştır.
E) Gür olarak nitelendirilen sevgilidir ve beşeri aşkı
temsil ettiği için gül mazmunu tercih edilmiştir.
Ĵ
16. Cumhuriyet Dönemi (1923-1940) toplumcu gerçekçi eğili-
min öncüsü olan bir sanatçıdır. Türk şiirine serbest vezni
gefirmistir D
B
ÇA
So
17.
Lise Türkçe
Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışını Öne Çıkaran Şiirler
akilerin B 15. bir gül aranm B yetmiş bir diken batsın ellerime öyle bir nårım ki yanarken gül burcu bir toprak dökülsün isterim bedenime sevgilinin şefaati dileyince yetmiş bir kere yetmiş bir ince diken batsın ellerime Allah'ım günahkâr dağlarımı bassin deryaların bir gül açılsın bir gül için bin gül içinde Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi sõy- lenemez? A) Serbest ölçüyle yazılmıştır. B) Islam mistisizmine ait unsurlar kullanılmıştır. C) Imgeli anlatim kullanılarak şiire derinlik verilmiştir. D) Şiirde mübalağa ve nida sanay kullanılmıştır. E) Gür olarak nitelendirilen sevgilidir ve beşeri aşkı temsil ettiği için gül mazmunu tercih edilmiştir. Ĵ 16. Cumhuriyet Dönemi (1923-1940) toplumcu gerçekçi eğili- min öncüsü olan bir sanatçıdır. Türk şiirine serbest vezni gefirmistir D B ÇA So 17.
30
II. Yeni
161
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlı-
şi vardır?
A) Cemal Süreya, "Şiir anayasaya aykırıdır." diye-
rek ironik bir bakış açısıyla şiirin hiçbir mantık
ve düzene uymayacağını söylemiştir.
B) Turgut Uyar, sanat yapıtlarından fayda umma-
nın anlamsızlığını savunmuş; insanlar gibi şii-
rin de bir "çıkmaz" içerisinde olduğunu dile ge-
Botirmiştir.
C) Şiirlerinde kutsal kitaplardaki kıssaları çağdaş
A) bir anlatımla okuyucusuna sunması, modern
Fransız şiirinden ve dinsel kaynaklardan yarar-
lanması, İlhan Berk'in büyük bir bilgi birikiminin
olduğunu göstermektedir.
meb
hile
D) Edip Cansever, İkinci Yeni içinde en çok ve en
uzun süre şiir yazan sanatçıdır.
E) Ece Ayhan, "Kimsesizlerin, sokaklarda yaşa-
yanların, açların ve parklarda barınanların, dış-
lanmışların, orta ikiden ayrılanların, kabadayı-
ların, berduşların, kısacası tarih dışına düşürü-
len lümpenlerin yanında rahat ediyorum ben."
amb diyen sıra dışı, aykırı bir şairdir.
Lise Türkçe
Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışını Öne Çıkaran Şiirler
30 II. Yeni 161 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlı- şi vardır? A) Cemal Süreya, "Şiir anayasaya aykırıdır." diye- rek ironik bir bakış açısıyla şiirin hiçbir mantık ve düzene uymayacağını söylemiştir. B) Turgut Uyar, sanat yapıtlarından fayda umma- nın anlamsızlığını savunmuş; insanlar gibi şii- rin de bir "çıkmaz" içerisinde olduğunu dile ge- Botirmiştir. C) Şiirlerinde kutsal kitaplardaki kıssaları çağdaş A) bir anlatımla okuyucusuna sunması, modern Fransız şiirinden ve dinsel kaynaklardan yarar- lanması, İlhan Berk'in büyük bir bilgi birikiminin olduğunu göstermektedir. meb hile D) Edip Cansever, İkinci Yeni içinde en çok ve en uzun süre şiir yazan sanatçıdır. E) Ece Ayhan, "Kimsesizlerin, sokaklarda yaşa- yanların, açların ve parklarda barınanların, dış- lanmışların, orta ikiden ayrılanların, kabadayı- ların, berduşların, kısacası tarih dışına düşürü- len lümpenlerin yanında rahat ediyorum ben." amb diyen sıra dışı, aykırı bir şairdir.
A
A
A
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
Ey kardeşler ey yâranlar sorun bana kanda idim
Divânlar dinler isen diyivirem ezelî vatanda idim
0
a
Evvel dilimdeki budur Tanrı bir rasûl Hak'dürür
Anı böyle bilmez iken bir acep gümânda idim
idim
Kaalü belâ dinilmeden tertip düzen eylenmeden C
Hak'tan ayru değil idim ol ulu divânda idim
a
Eyyub ile derde esir inledim ben çektim cezâ
Belkıs ile hem taht üzre mühr-i Süleyman'da idim
Yunus ile balık beni çekti demeye yuttu beni
Zekerriya ile kaçtım Nuh ile tufanda idim
Bu beyitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
A) Devriye nazım türünden alındığı
B) Telmih sanatından yararlanıldığı
C) Teşhis sanatına başvurulduğu
D) Redif ve kafiye kullanıldığı
E) Gazel kafiye şemasıyla uyaklandığı
10. Oğlan anasının sözünü kırmadı. Boğaç Bey yerin-
den kalktı, kara çelik öz kılıcını beline kuşandı, ak ki-
pling aldı altın mızrağını koluna aldı,
9.
Lise Türkçe
Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışını Öne Çıkaran Şiirler
A A A Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Ey kardeşler ey yâranlar sorun bana kanda idim Divânlar dinler isen diyivirem ezelî vatanda idim 0 a Evvel dilimdeki budur Tanrı bir rasûl Hak'dürür Anı böyle bilmez iken bir acep gümânda idim idim Kaalü belâ dinilmeden tertip düzen eylenmeden C Hak'tan ayru değil idim ol ulu divânda idim a Eyyub ile derde esir inledim ben çektim cezâ Belkıs ile hem taht üzre mühr-i Süleyman'da idim Yunus ile balık beni çekti demeye yuttu beni Zekerriya ile kaçtım Nuh ile tufanda idim Bu beyitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Devriye nazım türünden alındığı B) Telmih sanatından yararlanıldığı C) Teşhis sanatına başvurulduğu D) Redif ve kafiye kullanıldığı E) Gazel kafiye şemasıyla uyaklandığı 10. Oğlan anasının sözünü kırmadı. Boğaç Bey yerin- den kalktı, kara çelik öz kılıcını beline kuşandı, ak ki- pling aldı altın mızrağını koluna aldı, 9.
18. Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinde modern mistisizmin
kurucusu sayılan ----, sanat görüşünü ortaya koyduğu
Poetika adlı yazısında şiiri "Allah'ı sır ve güzellik
yolundan arama işi" olarak tanımlar. Özellikle ilk dönem
şiirlerinde hece ölçüsünü güçlü bir ahenk ögesi olarak
kullanır. Örümcek Ağı'nda olduğu gibi ilk dönem şiirleri
toplumsal konulardan olabildiğince uzak, insanın
varoluşunu sorgulayan, iç benliğine yönelik şiirlerdir. Bu
şiirlerinde Fransız şair Baudelaire'den aldığı "gizem" ve
"huzursuzluk" gibi temalar öne çıkar. Ruhsal
çalkantılarını yansıttığı bireysel ve duygusal nitelikli ilk
şiirlerinden sonra dinî-mistik bir çizgiye kayar. Bu
dönemde tekke şiirinden etkilenerek yazdığı şiirlerini
modern Fransız şiirinin ölçütleriyle buluşturur.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Mehmet Akif Ersoy
B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Necip Fazıl Kısakürek
E) Cahit Zarifoğlu
O
Paraf Yayi
DENEME-3
20. Ed
çık
sa
ge
SC
ilo
e
C
LO
5
Lise Türkçe
Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışını Öne Çıkaran Şiirler
18. Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinde modern mistisizmin kurucusu sayılan ----, sanat görüşünü ortaya koyduğu Poetika adlı yazısında şiiri "Allah'ı sır ve güzellik yolundan arama işi" olarak tanımlar. Özellikle ilk dönem şiirlerinde hece ölçüsünü güçlü bir ahenk ögesi olarak kullanır. Örümcek Ağı'nda olduğu gibi ilk dönem şiirleri toplumsal konulardan olabildiğince uzak, insanın varoluşunu sorgulayan, iç benliğine yönelik şiirlerdir. Bu şiirlerinde Fransız şair Baudelaire'den aldığı "gizem" ve "huzursuzluk" gibi temalar öne çıkar. Ruhsal çalkantılarını yansıttığı bireysel ve duygusal nitelikli ilk şiirlerinden sonra dinî-mistik bir çizgiye kayar. Bu dönemde tekke şiirinden etkilenerek yazdığı şiirlerini modern Fransız şiirinin ölçütleriyle buluşturur. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Mehmet Akif Ersoy B) Yahya Kemal Beyatlı C) Ahmet Hamdi Tanpınar D) Necip Fazıl Kısakürek E) Cahit Zarifoğlu O Paraf Yayi DENEME-3 20. Ed çık sa ge SC ilo e C LO 5
21.1.
Güneşte asla karanlık yoktur dediler
Ve onlar yoluna cihet ettim vatan tuttum
Büyük yeni bir hayat bildim
Yeni yeni bildim yoksa ölüyordu bir şey
Bir insan binası yıkılıyordu durmadan
II.
Ekmek dizimde
Yıldızlar uzakta tâ uzakta
Ekmek yiyorum yıldızlara bakarak
Öyle dalmışım ki sormayın
Bazen şaşırıp ekmek yerine
Yıldız yiyorum
Aşağıdakilerin hangisinde numaralanmış dizelerin
temsil ettiği şiir anlayışları sırasıyla verilmiştir?
A) Yedi Meşaleciler - İkinci Yeni
B) Mistik şiir - Garipçiler
C) Yedi Meşaleciler -Toplumcu şiirud (0
D) İkinci Yeni - Garipçiler
E) Mistik şiir - İkinci Yeni
AYDIN YAYINLARI
AYDIN YAYIN
Lise Türkçe
Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışını Öne Çıkaran Şiirler
21.1. Güneşte asla karanlık yoktur dediler Ve onlar yoluna cihet ettim vatan tuttum Büyük yeni bir hayat bildim Yeni yeni bildim yoksa ölüyordu bir şey Bir insan binası yıkılıyordu durmadan II. Ekmek dizimde Yıldızlar uzakta tâ uzakta Ekmek yiyorum yıldızlara bakarak Öyle dalmışım ki sormayın Bazen şaşırıp ekmek yerine Yıldız yiyorum Aşağıdakilerin hangisinde numaralanmış dizelerin temsil ettiği şiir anlayışları sırasıyla verilmiştir? A) Yedi Meşaleciler - İkinci Yeni B) Mistik şiir - Garipçiler C) Yedi Meşaleciler -Toplumcu şiirud (0 D) İkinci Yeni - Garipçiler E) Mistik şiir - İkinci Yeni AYDIN YAYINLARI AYDIN YAYIN
5. Kapalı çarşıya gittiğin zaman
Bir yangın sonrasının gazetelerini okudun
JA
Bir gazete uzun ve kul olmuş bir gazeteydi kapalı çarşı
Mavi gözlü bir gazete
teod
Kapalı çarşı içinde bulutların en senin olanı
Sen bana kapalı çarşı
Şüphesiz o kadar satılan ve alınanlar var ki
Şüphesiz bir harita kırığı
Şahdamar'dan
Bu şiir için dil, anlatım, biçim gibi ögeler dikkate alın-
dığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Çağrışımlardan yararlanılmıştır.
B) İmgelere yer verilmiştir.
C) Olağan, mantıklı cümle kuruluşlarına bazı dizelerde yer
verilmemiştir
D) Halk edebiyatı geleneğinin unsurlarını barındırır.
E Sezai Karakoç'a ait dizelerdir.
Lise Türkçe
Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışını Öne Çıkaran Şiirler
5. Kapalı çarşıya gittiğin zaman Bir yangın sonrasının gazetelerini okudun JA Bir gazete uzun ve kul olmuş bir gazeteydi kapalı çarşı Mavi gözlü bir gazete teod Kapalı çarşı içinde bulutların en senin olanı Sen bana kapalı çarşı Şüphesiz o kadar satılan ve alınanlar var ki Şüphesiz bir harita kırığı Şahdamar'dan Bu şiir için dil, anlatım, biçim gibi ögeler dikkate alın- dığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Çağrışımlardan yararlanılmıştır. B) İmgelere yer verilmiştir. C) Olağan, mantıklı cümle kuruluşlarına bazı dizelerde yer verilmemiştir D) Halk edebiyatı geleneğinin unsurlarını barındırır. E Sezai Karakoç'a ait dizelerdir.
2. Çanakkale Şehitleri
Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi
Ne hayasızca tehaşşüd ki ufuklar kapali!
Nerde gösterdiği vahşetle bu bir Avrupali losuna
Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk
Sade bir hadise var ortada: Vahşetler denk
Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela
Hani, ta'ûna da zuldür bu rezil istila!
16
10
Ah, o yirminci asır yok mu, o mahluk-i asil
Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyle sefil
Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz
Medeniyet denilen kahpe, hakikat, yüzsüz
Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene-
ne
mez?
A) Medeniyet kavramına olumsuz bir bakış söz konusu-
dur.
B) Sembolik anlatım, iç musiki ve kapalı anlam vardır.
C) Nazmin nesre yaklaştırıldığı görülmektedir.
D) Bir savaş manzarası tasvir edilmiştir.
E) Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınmıştır.
Lise Türkçe
Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışını Öne Çıkaran Şiirler
2. Çanakkale Şehitleri Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi Ne hayasızca tehaşşüd ki ufuklar kapali! Nerde gösterdiği vahşetle bu bir Avrupali losuna Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk Sade bir hadise var ortada: Vahşetler denk Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela Hani, ta'ûna da zuldür bu rezil istila! 16 10 Ah, o yirminci asır yok mu, o mahluk-i asil Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyle sefil Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz Medeniyet denilen kahpe, hakikat, yüzsüz Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene- ne mez? A) Medeniyet kavramına olumsuz bir bakış söz konusu- dur. B) Sembolik anlatım, iç musiki ve kapalı anlam vardır. C) Nazmin nesre yaklaştırıldığı görülmektedir. D) Bir savaş manzarası tasvir edilmiştir. E) Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınmıştır.
Hürriyet Kasidesi, Namık Kemal'in tanınmasında ve
kendisinin bir hürriyet şairi olarak anılmasında etkili
olan şiirlerinden biridir. Bu şiir, Türk edebiyatının
üzerinde en çok konuşulan, tartışılan şiirlerinin
başında gelir. Eserin kaleme alındığı dönem ve
konusunun hem siyasi hem de sosyal mesajlar
bakımından da dikkat çekici olduğu
taşıması
görülür. Osmanlı Devleti 19. yüzyıla girerken içte ve
dışta önemli tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalır.
Özellikle, devlet yöneticilerinin tutumları, gerilemeyi
ve çöküşü daha da çabuklastırır. Bu durum
karşısında, aydınların önemli bir kısmı kendilerince
çareler üretir, bu tutuma karşı tavır gösterir.
Örneğin, Namık Kemal, Hürriyet Kasidesi'nde
"hürriyet" kavramından hareketle, bir yöneticide
bulunması gereken temel nitelikleri gözler önüne
serer. Hürriyet Kasidesi, Vakit gazetesinin 2 Haziran
1876 tarihli sayısında yayımlanır. Şiir kısa zamanda
büyük bir yankı uyandırır. Dilden dile yayılarak
âdeta toplumun ürünü olur. Günümüzde bile,
edebiyatla ilgili olsun olmasın birçok kimsenin
hafızasında Hürriyet Kasidesi'nden birkaç beyit
bulunması, bu eserin önemini ortaya koyar.
17. Bu parçaya göre Namık Kemal'in Hürriyet Kasidesi
adlı şiirini yazmaktaki asıl amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hürriyet kavramının önemine dikkat çekmek
B) Hürriyetin yok edilmesinin zararlarını anlatmak
C) Bir devlet yöneticisinde bulunması gereken özellikler
ortaya koymak
D) Devlet yöneticilerine adalet duygusunu aşılamak
E) Yöneticilerin halka nasıl davranması gerektiğini
anlatmak
Palme Yayınevi
Lise Türkçe
Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışını Öne Çıkaran Şiirler
Hürriyet Kasidesi, Namık Kemal'in tanınmasında ve kendisinin bir hürriyet şairi olarak anılmasında etkili olan şiirlerinden biridir. Bu şiir, Türk edebiyatının üzerinde en çok konuşulan, tartışılan şiirlerinin başında gelir. Eserin kaleme alındığı dönem ve konusunun hem siyasi hem de sosyal mesajlar bakımından da dikkat çekici olduğu taşıması görülür. Osmanlı Devleti 19. yüzyıla girerken içte ve dışta önemli tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalır. Özellikle, devlet yöneticilerinin tutumları, gerilemeyi ve çöküşü daha da çabuklastırır. Bu durum karşısında, aydınların önemli bir kısmı kendilerince çareler üretir, bu tutuma karşı tavır gösterir. Örneğin, Namık Kemal, Hürriyet Kasidesi'nde "hürriyet" kavramından hareketle, bir yöneticide bulunması gereken temel nitelikleri gözler önüne serer. Hürriyet Kasidesi, Vakit gazetesinin 2 Haziran 1876 tarihli sayısında yayımlanır. Şiir kısa zamanda büyük bir yankı uyandırır. Dilden dile yayılarak âdeta toplumun ürünü olur. Günümüzde bile, edebiyatla ilgili olsun olmasın birçok kimsenin hafızasında Hürriyet Kasidesi'nden birkaç beyit bulunması, bu eserin önemini ortaya koyar. 17. Bu parçaya göre Namık Kemal'in Hürriyet Kasidesi adlı şiirini yazmaktaki asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Hürriyet kavramının önemine dikkat çekmek B) Hürriyetin yok edilmesinin zararlarını anlatmak C) Bir devlet yöneticisinde bulunması gereken özellikler ortaya koymak D) Devlet yöneticilerine adalet duygusunu aşılamak E) Yöneticilerin halka nasıl davranması gerektiğini anlatmak Palme Yayınevi
20. "Nasır" ve "Süleyman Efendi" kelimelerinin şiire sokul-
masını hazmedemeyenler, şairaneye tahammül ede-
bilenler hatta onu arayanlar hem de bilhassa arayan-
lardır. Hâlbuki eskiye ait olan her şeyin, her şeyden
evvel de şairanenin aleyhinde bulunmak lazım.
Bu sözler aşağıdaki şiir topluluklarından hangisi-
nin manifestosu olabilir?
A) II. Yeni
B) Hisarcılar
C) Beş Hececiler
D) Maviciler
05/22-03
E) I. Yeni
Lise Türkçe
Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışını Öne Çıkaran Şiirler
20. "Nasır" ve "Süleyman Efendi" kelimelerinin şiire sokul- masını hazmedemeyenler, şairaneye tahammül ede- bilenler hatta onu arayanlar hem de bilhassa arayan- lardır. Hâlbuki eskiye ait olan her şeyin, her şeyden evvel de şairanenin aleyhinde bulunmak lazım. Bu sözler aşağıdaki şiir topluluklarından hangisi- nin manifestosu olabilir? A) II. Yeni B) Hisarcılar C) Beş Hececiler D) Maviciler 05/22-03 E) I. Yeni
kader
infing
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI / SOSYAL
Benim
şiirime ilham veren perimin
omuzlarında açılan kanat:
asma köprülerimin
demir putrellerindendir!.
Dinlenir,
Dinlenmez değil
bülbülün güle karşı feryatları..
Fakat asıl
benim anladığım dil:-
Bakır, demir, tahta, kemik ve kirişlerle çalınan
Bethovenin sonatları..
Sen istediğin kadar
tozu dumana katar
sürebilirsin atını!.
Ben değişmem
en halisüddem
arap atina;
saatte 110 kilometrelik sür'atini
demir raylarda koşan
demir beygirimin!.
Aşağıdakilerin hangisi edebiyat anlayışını ve
dünya görüşünü bu dizelerde dile getiren sa-
natçının görüşlerine şekil ve içerik bakımından
uygun eserler vermemiştir?
A) Rıfat Ilgaz
B) Ahmet Arif
C) Arif Damar
D) İsmet Özel
E) Sezai Karakoç
23. ...
Lise Türkçe
Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışını Öne Çıkaran Şiirler
kader infing TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI / SOSYAL Benim şiirime ilham veren perimin omuzlarında açılan kanat: asma köprülerimin demir putrellerindendir!. Dinlenir, Dinlenmez değil bülbülün güle karşı feryatları.. Fakat asıl benim anladığım dil:- Bakır, demir, tahta, kemik ve kirişlerle çalınan Bethovenin sonatları.. Sen istediğin kadar tozu dumana katar sürebilirsin atını!. Ben değişmem en halisüddem arap atina; saatte 110 kilometrelik sür'atini demir raylarda koşan demir beygirimin!. Aşağıdakilerin hangisi edebiyat anlayışını ve dünya görüşünü bu dizelerde dile getiren sa- natçının görüşlerine şekil ve içerik bakımından uygun eserler vermemiştir? A) Rıfat Ilgaz B) Ahmet Arif C) Arif Damar D) İsmet Özel E) Sezai Karakoç 23. ...
2021 AYT
12. ----; Batı'nın yalnızca maddeye ve teknik güce olan inancı-
nın değil, akla verdiği önemin de eleştirilmesinden yanadır.
1935'te yazdığı ilk oyunu Tohum'da görüşünü "her şeyin ve
her hadisenin anahtarını ruhta ve göze görünmeyende bu-
lan prensip" olarak tanımlamıştır. Nam-ı Diğer Parmaksız
Salih'te yüce gönüllülükle düzenbazlıgın toplumda yan yana
yaşadığını gösterir. Para'da ise maddi çıkarlar için her türlü
ahlaksızlığı mübah gören bir bankacının kendi hayat felsefe-
sinin kurbanı oluşunu anlatmaktadır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi
getirilmelidir?
A) Cevat Fehmi Başkut
B) Ahmet Kutsi Tecer
C) Orhan Asena
2
D) Necip Fazıl Kısakürek
E) Sabahattin Kudret Aksal
Lise Türkçe
Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışını Öne Çıkaran Şiirler
2021 AYT 12. ----; Batı'nın yalnızca maddeye ve teknik güce olan inancı- nın değil, akla verdiği önemin de eleştirilmesinden yanadır. 1935'te yazdığı ilk oyunu Tohum'da görüşünü "her şeyin ve her hadisenin anahtarını ruhta ve göze görünmeyende bu- lan prensip" olarak tanımlamıştır. Nam-ı Diğer Parmaksız Salih'te yüce gönüllülükle düzenbazlıgın toplumda yan yana yaşadığını gösterir. Para'da ise maddi çıkarlar için her türlü ahlaksızlığı mübah gören bir bankacının kendi hayat felsefe- sinin kurbanı oluşunu anlatmaktadır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? A) Cevat Fehmi Başkut B) Ahmet Kutsi Tecer C) Orhan Asena 2 D) Necip Fazıl Kısakürek E) Sabahattin Kudret Aksal
26. Çevre söz konusu olduğunda "saygı" ve "sorumluluk"
kavramları etik birer kavram olarak karşımıza çıkar.
Etik bir davranış olan çevreye saygı, kişinin içinde
yaşadığı toplumsal ve doğal çevreye olan yaklaşımının
da göstergesidir Çevre etiği, insanın çevreye karşı
olan sorumluluklarının ele alındığı ve doğal çevrenin
değerlerinin sorgulandığı bir alandır. Ünlü düşünür
Udall'ın da dediği gibi "Hepimiz yeryüzünün kiracılarıyız."
Bu bilinç, aynı zamanda çevreyi yaşadığımız evimiz
olarak da görmemizi sağlar. Bir başka deyişle, Bacon,
Descartes, Galileo ve Newton gibi düşünürlerin dile
getirdiği mekanik evren tasarımı yerine doğanın canlı
bir organizma olduğunu savunan ekolojik görüşlerin
oluşturduğu organik evren tasarımına mutlaka öncelik
verilmelidir. Etrafımızı kuşatan; suyuyla, havasıyla,
atmosferiyle ve sayısız yararlarıyla insan hayatında
yaşamsal öneme sahip olan çevre, herhangi bir eşya
olarak değil, tıpkı bir insan gibi muamele görme hakkına
sahiptir.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
Öner
Tanımlama
8) Tanık gösterme nerede
I
Koşul öne sürme
D) Öneride bulunma
vor
Kişisel görüş belirtme
Lise Türkçe
Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışını Öne Çıkaran Şiirler
26. Çevre söz konusu olduğunda "saygı" ve "sorumluluk" kavramları etik birer kavram olarak karşımıza çıkar. Etik bir davranış olan çevreye saygı, kişinin içinde yaşadığı toplumsal ve doğal çevreye olan yaklaşımının da göstergesidir Çevre etiği, insanın çevreye karşı olan sorumluluklarının ele alındığı ve doğal çevrenin değerlerinin sorgulandığı bir alandır. Ünlü düşünür Udall'ın da dediği gibi "Hepimiz yeryüzünün kiracılarıyız." Bu bilinç, aynı zamanda çevreyi yaşadığımız evimiz olarak da görmemizi sağlar. Bir başka deyişle, Bacon, Descartes, Galileo ve Newton gibi düşünürlerin dile getirdiği mekanik evren tasarımı yerine doğanın canlı bir organizma olduğunu savunan ekolojik görüşlerin oluşturduğu organik evren tasarımına mutlaka öncelik verilmelidir. Etrafımızı kuşatan; suyuyla, havasıyla, atmosferiyle ve sayısız yararlarıyla insan hayatında yaşamsal öneme sahip olan çevre, herhangi bir eşya olarak değil, tıpkı bir insan gibi muamele görme hakkına sahiptir. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Öner Tanımlama 8) Tanık gösterme nerede I Koşul öne sürme D) Öneride bulunma vor Kişisel görüş belirtme