Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi Soruları

5-Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde adlaşmış
sifat-fiil yoktur?
A) Bakan yemez, kapan yer.
B) Bağı ağlayanın yüzü güler.
C) Canı yanan eşek atı geçer.
D) Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilmez.
E) Rüzgârın önüne düşmeyen yorulur.
Lise Türkçe
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi
5-Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde adlaşmış sifat-fiil yoktur? A) Bakan yemez, kapan yer. B) Bağı ağlayanın yüzü güler. C) Canı yanan eşek atı geçer. D) Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilmez. E) Rüzgârın önüne düşmeyen yorulur.
doğmasına
acak çalışmaların
Sneminin vurgu-
tak yönlerinin
cla ilişkilendi-
7
garlığı
sinde
Türk
atı
Ed.
6)
Ed.
karekök
(1) Türkler, 8. yüzyıldan başlayarak topluluklar hâlinde
kabulü, Türk toplumunun düşünce dünyasında ve ya-
Islamiyet'i benimsemeye başladılar. (II) Islamiyet'in
şama biçiminde büyük değişiklikler oluşturdu. (III) Bu
etkiyle Türk edebiyatı da içerik, biçim, dil ve üslup ba-
kımından değişimler geçirdi. (IV) İslam uygarlığı etki-
sindeki geçiş dönemi ürünlerinden sonra Anadolu'da
Türk edebiyatı iki kolda gelişti: (V) Halk edebiyatı ve
Klasik Türk edebiyatı.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin-
de bir bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
8.
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi
doğmasına acak çalışmaların Sneminin vurgu- tak yönlerinin cla ilişkilendi- 7 garlığı sinde Türk atı Ed. 6) Ed. karekök (1) Türkler, 8. yüzyıldan başlayarak topluluklar hâlinde kabulü, Türk toplumunun düşünce dünyasında ve ya- Islamiyet'i benimsemeye başladılar. (II) Islamiyet'in şama biçiminde büyük değişiklikler oluşturdu. (III) Bu etkiyle Türk edebiyatı da içerik, biçim, dil ve üslup ba- kımından değişimler geçirdi. (IV) İslam uygarlığı etki- sindeki geçiş dönemi ürünlerinden sonra Anadolu'da Türk edebiyatı iki kolda gelişti: (V) Halk edebiyatı ve Klasik Türk edebiyatı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin- de bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III 8. D) IV E) V
1.
MO 10000
MO 3200
Yazicin icadi
MO 220 0 216
Asya Hun Devleti
1453
2017
Verilen tarih şeridine göre aşağıdaki yargılardan hangisi-
ne ulaşılamaz?
A) Milattan önceki tarihlerin "0" a yaklaştıkça küçüldüğüne
B) Asya Hun Devleti'nin siyasi varlığının kaç yıl sürdüğüne
C) Günümüzden geçmişe doğru gidildikçe bilgi birikiminin
arttığına
D) Milattan sonraki tarihlerin "0" dan uzaklaştıkça büyüdü-
güne
E) Kronolojik sıralamanın doğru yapıldığına
Lise Türkçe
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi
1. MO 10000 MO 3200 Yazicin icadi MO 220 0 216 Asya Hun Devleti 1453 2017 Verilen tarih şeridine göre aşağıdaki yargılardan hangisi- ne ulaşılamaz? A) Milattan önceki tarihlerin "0" a yaklaştıkça küçüldüğüne B) Asya Hun Devleti'nin siyasi varlığının kaç yıl sürdüğüne C) Günümüzden geçmişe doğru gidildikçe bilgi birikiminin arttığına D) Milattan sonraki tarihlerin "0" dan uzaklaştıkça büyüdü- güne E) Kronolojik sıralamanın doğru yapıldığına
1. Düşünmek, bir şeyin anlamını kavramak için onun
varlığına nüfuz etmek demektir. Varlık ve mananın
derinliklerine inmek, eşyanın zahirî niteliklerini
tanımamıza imkân sağlayan beş duyunun ötesine
geçmeyi gerektirir. Düşünmek, fiziki dünyadan gelen
verileri zihnimizde belli bir soyutlama düzeyinde
yeniden kurgulama fikrini tazammun eder. Burada
mânâyı inşa ederiz. Fakat düşünmek aynı zamanda bir
keşiftir. Perde kalkınca mananın arziendam etmesidir.
Düşünce kelimesinin varlık ve mânâ ile kurduğu bu
ilişki, hakikatin ancak içine düşülmek, derinine inmek
ve nüfuz edilmek suretiyle kavranabileceğini ifade
eder. Düşünmek, insanın düşündüğü şey ile ünsiyet
kurmasıdır.
Bu metinde altı çizili sözcük ve söz öbeklerinden
birinin cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden
hangisinde yoktur?
A) Ahmet Haşim'in hayatını okumak, onun şiirlerinin
gizli taraflarını biraz daha görünür kıldı.
BY Şehrin kenar mahallelerindeki hayatla gerçek bir
bağ kurabilmek için o insanların acılarını paylaşmak
gerekir. L
içimize, derinlerimize işleyen Anadolu kültürü, katı
tavır almamızı engelleyen unsur.
D Gerçeklerin böyle ayan beyan ortaya çıkması,
insanımızda gizleyemediği bir sevinç yaratır.
E) Bu kadar çalışmaya rağmen insan fitratındaki
incelikleri gösteremedik size.
Lise Türkçe
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi
1. Düşünmek, bir şeyin anlamını kavramak için onun varlığına nüfuz etmek demektir. Varlık ve mananın derinliklerine inmek, eşyanın zahirî niteliklerini tanımamıza imkân sağlayan beş duyunun ötesine geçmeyi gerektirir. Düşünmek, fiziki dünyadan gelen verileri zihnimizde belli bir soyutlama düzeyinde yeniden kurgulama fikrini tazammun eder. Burada mânâyı inşa ederiz. Fakat düşünmek aynı zamanda bir keşiftir. Perde kalkınca mananın arziendam etmesidir. Düşünce kelimesinin varlık ve mânâ ile kurduğu bu ilişki, hakikatin ancak içine düşülmek, derinine inmek ve nüfuz edilmek suretiyle kavranabileceğini ifade eder. Düşünmek, insanın düşündüğü şey ile ünsiyet kurmasıdır. Bu metinde altı çizili sözcük ve söz öbeklerinden birinin cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde yoktur? A) Ahmet Haşim'in hayatını okumak, onun şiirlerinin gizli taraflarını biraz daha görünür kıldı. BY Şehrin kenar mahallelerindeki hayatla gerçek bir bağ kurabilmek için o insanların acılarını paylaşmak gerekir. L içimize, derinlerimize işleyen Anadolu kültürü, katı tavır almamızı engelleyen unsur. D Gerçeklerin böyle ayan beyan ortaya çıkması, insanımızda gizleyemediği bir sevinç yaratır. E) Bu kadar çalışmaya rağmen insan fitratındaki incelikleri gösteremedik size.
€
+
%62,9
Yasin okunan tütsü tüten çarşılardan
Geçerdi babam
Başında yağmur halkaları
Anam yeşil hırkalar görürdü düşünde
Daha ilk güzelliğinde
Alnını iki dağın arasına germiş
Bir devin göğsüne benzer
Göğsünden dualar geçermiş
Çarşılar ellerinde ekmek iğneleri
Cami avlularına açılan
Havuz sularına kapılan çocuklar
Görmeden güneşin bütün renklerini
Götürmezlerdi dükkandaki babalarına
Ocaktan akan kaynar yemekleri
Nenelerinin koyduğu avuç taslarına
14
Yukarıdaki dizelerden hareketle din ile edebiyat ilişkisini açıklayınız.
Lise Türkçe
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi
€ + %62,9 Yasin okunan tütsü tüten çarşılardan Geçerdi babam Başında yağmur halkaları Anam yeşil hırkalar görürdü düşünde Daha ilk güzelliğinde Alnını iki dağın arasına germiş Bir devin göğsüne benzer Göğsünden dualar geçermiş Çarşılar ellerinde ekmek iğneleri Cami avlularına açılan Havuz sularına kapılan çocuklar Görmeden güneşin bütün renklerini Götürmezlerdi dükkandaki babalarına Ocaktan akan kaynar yemekleri Nenelerinin koyduğu avuç taslarına 14 Yukarıdaki dizelerden hareketle din ile edebiyat ilişkisini açıklayınız.
1. Bir milletin asırlar boyunca geçirdiği düşünsel
ve duygusal gelişimlerini belirten edebî eser-
leri incelendiğinde, o milletin ruhsal dünyası
gerçekte olduğu gibi tasvir edilebilir. Geçmiş
zamanlara ait bir edebî eseri layıkıyla anla-
mak için önce o devir hakkında bilgi sahibi
olmak gerekir.
Bu metinde edebiyatın aşağıdakilerden
hangisi ile ilişkisi anlatılmaktadır?
A) Coğrafya
C) Felsefe
E) Tarih
B) Sosyoloji
D) Psikoloji
Lise Türkçe
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi
1. Bir milletin asırlar boyunca geçirdiği düşünsel ve duygusal gelişimlerini belirten edebî eser- leri incelendiğinde, o milletin ruhsal dünyası gerçekte olduğu gibi tasvir edilebilir. Geçmiş zamanlara ait bir edebî eseri layıkıyla anla- mak için önce o devir hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Bu metinde edebiyatın aşağıdakilerden hangisi ile ilişkisi anlatılmaktadır? A) Coğrafya C) Felsefe E) Tarih B) Sosyoloji D) Psikoloji
EDE
. T
S
. F
(
TEST
3
Türk Edebiyatı, tarihi sosyal değişmeye göre üç aşamada ele
alınıp incelenmektedir. Bunlar:
1. İslâm Öncesi Türk Edebiyatı
2. İslâm Kültürü Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
3. Batı Kültürü Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatr
Bu üç dönem, sanat anlayışı, formları, malzemesi, kaynak-
ları ve dili itibariyle birbirinden farklı özelliklere sahiptir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi farklı döneme ait bir
eserdir?
A) Bilge Kağan Yazıtı
B) Kutadgu Bilig
C) Divanü Lügat-it Türk
D) Atebetü'l Hakayık
E) Divan-ı Hikmet
Lise Türkçe
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi
EDE . T S . F ( TEST 3 Türk Edebiyatı, tarihi sosyal değişmeye göre üç aşamada ele alınıp incelenmektedir. Bunlar: 1. İslâm Öncesi Türk Edebiyatı 2. İslâm Kültürü Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı 3. Batı Kültürü Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatr Bu üç dönem, sanat anlayışı, formları, malzemesi, kaynak- ları ve dili itibariyle birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi farklı döneme ait bir eserdir? A) Bilge Kağan Yazıtı B) Kutadgu Bilig C) Divanü Lügat-it Türk D) Atebetü'l Hakayık E) Divan-ı Hikmet
32. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele yıllarında
Karadeniz bölgesindeki asayişsizliği önleyip
TBMM'nin otoritesini sağlamak amacıyla
kurulmuştur?
A) Kuvay-i Seyyare
B) Kuvay- Inzibatiye
C) Merkez Ordusu
D) Yeşil Ordu
E) Teşkilat-ı Mahsusa
Lise Türkçe
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi
32. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele yıllarında Karadeniz bölgesindeki asayişsizliği önleyip TBMM'nin otoritesini sağlamak amacıyla kurulmuştur? A) Kuvay-i Seyyare B) Kuvay- Inzibatiye C) Merkez Ordusu D) Yeşil Ordu E) Teşkilat-ı Mahsusa
ZDEBİR
AYINLAR
BİLİMLER TESTİ
n Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersin yasal
Felsefe (21-25) alanlanna ait toplam 25 soru vardır.
mina işaretleyiniz.
3. Büyük Selçuklular, yaptıkları kurultayla Ceyhun ve Gazne
arasındaki bölgeyi Çağrı Bey'e; Herat merkez olmak
üzere Bust-Sistan arazisini Musa Yabgu'ya verdi. Tuğrul
Bey, "sultan" unvanı ile başkent Nişabur'da kaldı ve ken-
disine Irak bağlandı.
Bu duruma bakarak Büyük Selçuklularla ilgili;
1. eski Türk devlet geleneğinin devam ettirildiği,
II. devletin yönetim alanlarının hanedan üyelerine dağı-
tıldığı
III. ikili yönetim anlayışını terk ettikler
yorumlarından hangileri yapılabilir?
ve III
B) I ve II
Yalnız III
I, II ve III
D) II ve III
Lise Türkçe
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi
ZDEBİR AYINLAR BİLİMLER TESTİ n Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersin yasal Felsefe (21-25) alanlanna ait toplam 25 soru vardır. mina işaretleyiniz. 3. Büyük Selçuklular, yaptıkları kurultayla Ceyhun ve Gazne arasındaki bölgeyi Çağrı Bey'e; Herat merkez olmak üzere Bust-Sistan arazisini Musa Yabgu'ya verdi. Tuğrul Bey, "sultan" unvanı ile başkent Nişabur'da kaldı ve ken- disine Irak bağlandı. Bu duruma bakarak Büyük Selçuklularla ilgili; 1. eski Türk devlet geleneğinin devam ettirildiği, II. devletin yönetim alanlarının hanedan üyelerine dağı- tıldığı III. ikili yönetim anlayışını terk ettikler yorumlarından hangileri yapılabilir? ve III B) I ve II Yalnız III I, II ve III D) II ve III
AYT/ Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1
33.
İnkılap
İlke
I. Tevhid-i Tedrisat
Kanunu'nun çıkarılması
Milliyetçilik
II. Teşvik-i Sanayi
● Laiklik
Kanunu'nun uygulanması
●
Cumhuriyetçilik
türbelerin kapatılması
IV. I. Beş Yıllık
Devletçilik
Kalkınma Planı
Tabloda yer alan inkılap-ilke eşleştirmelerinden hangi-
leri yanlıştır?
A) I yell
B) I vell
II ve III
P, II ve III
EXI, III ve IV
III. Tekke, zaviye ve
●
●
Lise Türkçe
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi
AYT/ Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1 33. İnkılap İlke I. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması Milliyetçilik II. Teşvik-i Sanayi ● Laiklik Kanunu'nun uygulanması ● Cumhuriyetçilik türbelerin kapatılması IV. I. Beş Yıllık Devletçilik Kalkınma Planı Tabloda yer alan inkılap-ilke eşleştirmelerinden hangi- leri yanlıştır? A) I yell B) I vell II ve III P, II ve III EXI, III ve IV III. Tekke, zaviye ve ● ●
Edebiyatı - Sosyal ilimler
34. Sivas Kongresi'nde Temsil Heyeti'nin bir hükümet
gibi davrandığına aşağıdakilerden hangisi kesin kanıt
oluşturmaktadır?
A) Ali Fuat Paşa'nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması
BT İstanbul Hükümeti ile haberleşmenin kesilmesi
Bölgesel cemiyetlerin birleştirilmesi
Manda ve himaye fikrinin reddedilmesi
E) Meclisi Mebusan'ın toplanmasına karar verilmesi
Lise Türkçe
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi
Edebiyatı - Sosyal ilimler 34. Sivas Kongresi'nde Temsil Heyeti'nin bir hükümet gibi davrandığına aşağıdakilerden hangisi kesin kanıt oluşturmaktadır? A) Ali Fuat Paşa'nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması BT İstanbul Hükümeti ile haberleşmenin kesilmesi Bölgesel cemiyetlerin birleştirilmesi Manda ve himaye fikrinin reddedilmesi E) Meclisi Mebusan'ın toplanmasına karar verilmesi
Yuka
8.
getit
A)
B)
Türk Tarih Kurumunun kurucu üyelerindendir. Ikinci dö-
nem TBMM'de İstanbul milletvekili, 1935'te Kars millet-
vekili olarak mecliste yer almıştır. 1904 yılında yayımladı-
manifestosu kabul edilir. Mustafa Kemal Atatürk'ün ça-
ği “Uç Tarz-ı Siyaset” adlı makalesi, Türkçülük akımının
lışma arkadaşı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kültürel
yapısının oluşmasında katkıları olmuştur. Sanatçının
Türkçü fikirleri, Sovyetlerin çökmesi ve Orta Asya'daki
Türk devletlerinin bağımsızlıklarına kavuşmalarıyla yeni-
den güncellik kazanmıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangi-
D.
Şire
12.
canino
mikle
aşala
sidir?
YAYINLARI
han
A) Riza Tevfik Bölükbaşı
B) Ruşen Eşref Ünaydın
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Yusuf Akçura
E) Musahipzade Celal
fdd
Lise Türkçe
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi
Yuka 8. getit A) B) Türk Tarih Kurumunun kurucu üyelerindendir. Ikinci dö- nem TBMM'de İstanbul milletvekili, 1935'te Kars millet- vekili olarak mecliste yer almıştır. 1904 yılında yayımladı- manifestosu kabul edilir. Mustafa Kemal Atatürk'ün ça- ği “Uç Tarz-ı Siyaset” adlı makalesi, Türkçülük akımının lışma arkadaşı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kültürel yapısının oluşmasında katkıları olmuştur. Sanatçının Türkçü fikirleri, Sovyetlerin çökmesi ve Orta Asya'daki Türk devletlerinin bağımsızlıklarına kavuşmalarıyla yeni- den güncellik kazanmıştır. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangi- D. Şire 12. canino mikle aşala sidir? YAYINLARI han A) Riza Tevfik Bölükbaşı B) Ruşen Eşref Ünaydın Yakup Kadri Karaosmanoğlu D) Yusuf Akçura E) Musahipzade Celal fdd
5.
30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateş-
kes Antlaşması'nın maddeleri ve bu maddeler ara-
sında da özellikle yedincisi, beyni yakan ateşten
bir zehirdi. Yalnız bu madde, vatanın geri kalan
kısmını düşmanların işgal ve istilasına hazır bu-
lundurmaya yeterdi.
Nutuk
Mustafa Kemal Atatürk'ün 7. maddeyi zehir olarak ta-
nimlaması;
I. Anadolu'nun işgaline dayanak oluşturması,
II. Ermeni Devleti'ne zemin hazırlaması,
III. boğazları İtilaf Devletleri'nin denetimine bırakması
durumlarından hangileriyle ilgilidir?
A) Yalnız Il
B) I ve II
C) I ve III
D) Il ve III
E) I, II ve III
N DENIZI PRO
Lise Türkçe
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi
5. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateş- kes Antlaşması'nın maddeleri ve bu maddeler ara- sında da özellikle yedincisi, beyni yakan ateşten bir zehirdi. Yalnız bu madde, vatanın geri kalan kısmını düşmanların işgal ve istilasına hazır bu- lundurmaya yeterdi. Nutuk Mustafa Kemal Atatürk'ün 7. maddeyi zehir olarak ta- nimlaması; I. Anadolu'nun işgaline dayanak oluşturması, II. Ermeni Devleti'ne zemin hazırlaması, III. boğazları İtilaf Devletleri'nin denetimine bırakması durumlarından hangileriyle ilgilidir? A) Yalnız Il B) I ve II C) I ve III D) Il ve III E) I, II ve III N DENIZI PRO
RAMA TESTİ
et
n
11. Aşıní tattırandi
Kötü düşmanı kaçırandi
"Oğrak" askerini çevirendi
Basti ölüm, aktardi
Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım şekillerinden hangisine
örnek olabilir?
Al Sagu
B) Mani
C) Semai
D) Koşuk
E) Varsağı
Lise Türkçe
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi
RAMA TESTİ et n 11. Aşıní tattırandi Kötü düşmanı kaçırandi "Oğrak" askerini çevirendi Basti ölüm, aktardi Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım şekillerinden hangisine örnek olabilir? Al Sagu B) Mani C) Semai D) Koşuk E) Varsağı
36. 1. Düşmana verilecek bir karış toprağımız yoktur.
II. İtilaf devletlerinin Türk toprakları üzerindeki hevesleri
kursaklarında kalacaktır.
III. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu toprakları kimseye
çiğnetmeyiz.
Bu parçada geçen Mustafa Kemal'in “Geldikleri gibi gi-
derler." sözüyle numaralanmış cümlelerden hangileri
aynı doğrultudadır?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
SHYalnız III
E) I, II ve III
D) I ve II
10
Diğer sayfaya geçiniz
Lise Türkçe
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi
36. 1. Düşmana verilecek bir karış toprağımız yoktur. II. İtilaf devletlerinin Türk toprakları üzerindeki hevesleri kursaklarında kalacaktır. III. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu toprakları kimseye çiğnetmeyiz. Bu parçada geçen Mustafa Kemal'in “Geldikleri gibi gi- derler." sözüyle numaralanmış cümlelerden hangileri aynı doğrultudadır? A) Yalnız! B) Yalnız II SHYalnız III E) I, II ve III D) I ve II 10 Diğer sayfaya geçiniz
3.
PARLAMENTO (MECLİS-I UMUMİ)
atanan
ne ba-
Kifların
di. Ay-
esnaf
kont
Ayan Meclisi
• Üyelerini padişah seçerdi.
• Ömür boyu görevde kalır-
lardı.
Üye sayısını ve başkani-
ni padişah belirlerdi.
• Üyelerde 40 yaşını doldur-
muş olma şartı aranırdı.
.
Mebusan Meclisi
Halk tarafından seçilirler-
di. (50 bin kişiye bir meb-
bus)
• Seçimler dört yılda bir ya-
pilirdi.
• İki dereceli seçim sistemi
vardı.
Üyeler sadece kendi böl-
gesinin değil, bütün ülke-
nin mebusuydu.
• Mecliste gayrimüslimler
de vardı.
alu
JI
Osmanlı Devleti'nde 1876 yılında Kanun-i Esasi'nin ila-
nıyla Meclis-i Umumi oluşturulmuştur. Yukarıdaki bu şe-
maya bakarak Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargi-
larda, nangisi söylenemez?
A Mecliste padişahın otoritesini devam ettirdiği
B) Halkın doğrudan mebusları seçebildiği
C) Azınlıkların yönetime katılabildiği
D) Ayan Meclisi üyelerinin seçiyninde demokratik unsurlara
dikkat edilmediği
E) Meşruti yönetim anlayışına geçildiği
Lise Türkçe
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi
3. PARLAMENTO (MECLİS-I UMUMİ) atanan ne ba- Kifların di. Ay- esnaf kont Ayan Meclisi • Üyelerini padişah seçerdi. • Ömür boyu görevde kalır- lardı. Üye sayısını ve başkani- ni padişah belirlerdi. • Üyelerde 40 yaşını doldur- muş olma şartı aranırdı. . Mebusan Meclisi Halk tarafından seçilirler- di. (50 bin kişiye bir meb- bus) • Seçimler dört yılda bir ya- pilirdi. • İki dereceli seçim sistemi vardı. Üyeler sadece kendi böl- gesinin değil, bütün ülke- nin mebusuydu. • Mecliste gayrimüslimler de vardı. alu JI Osmanlı Devleti'nde 1876 yılında Kanun-i Esasi'nin ila- nıyla Meclis-i Umumi oluşturulmuştur. Yukarıdaki bu şe- maya bakarak Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargi- larda, nangisi söylenemez? A Mecliste padişahın otoritesini devam ettirdiği B) Halkın doğrudan mebusları seçebildiği C) Azınlıkların yönetime katılabildiği D) Ayan Meclisi üyelerinin seçiyninde demokratik unsurlara dikkat edilmediği E) Meşruti yönetim anlayışına geçildiği