%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir Soruları

58. Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi şire
örnek olamaz?
A) Bende türküler oldu ağlamaklı,
Bende türküler oldu dizim dizim.
Doldurdum sineme, ciğerlerime,
Doldurdum derdi mihneti
Pamuk tozunu, kömür tozunu;
Memleketimin şarkıları kadar acı çektim.
B) Kasnağından fırlayan kayışa
Kaptırdın mı kolunu Alişim!
Daha dün öğle paydosundan önce
Zilelinin gitt ayakları
Yazıldı onun da raporu:
"ihmaiden."
C) Ben nerde bir çift göz gördümse
Tuttum onu güzelce sana tamamladım.
Sen binlerce yaşayasın diye yaptım bunu,
Bir bunun için yaptım.
men
D) Sen memleketten uzak gurbet işçisi
Hasretin bin türlüsüyle yaralı ozan
Senden öğrendim umudun söz dizimini
Senden öğrendim inancın tatlı dilini
E) Vurulsam kaybolsam derim,
Çırılçıplak bir kavgada
Erkekçe olsun isterim,
Dostluk da, düşmanlık da
ILL
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir
58. Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi şire örnek olamaz? A) Bende türküler oldu ağlamaklı, Bende türküler oldu dizim dizim. Doldurdum sineme, ciğerlerime, Doldurdum derdi mihneti Pamuk tozunu, kömür tozunu; Memleketimin şarkıları kadar acı çektim. B) Kasnağından fırlayan kayışa Kaptırdın mı kolunu Alişim! Daha dün öğle paydosundan önce Zilelinin gitt ayakları Yazıldı onun da raporu: "ihmaiden." C) Ben nerde bir çift göz gördümse Tuttum onu güzelce sana tamamladım. Sen binlerce yaşayasın diye yaptım bunu, Bir bunun için yaptım. men D) Sen memleketten uzak gurbet işçisi Hasretin bin türlüsüyle yaralı ozan Senden öğrendim umudun söz dizimini Senden öğrendim inancın tatlı dilini E) Vurulsam kaybolsam derim, Çırılçıplak bir kavgada Erkekçe olsun isterim, Dostluk da, düşmanlık da ILL
10. Arkadaşlarıyla birlikte 1951'de Nokta dergisini çıkarmıştır.
İlk şiirlerinde şehir hayatının avareliklerini anlatan sanatçı,
1954'ten sonra soyut şiire yönelmiştir. Şiirlerinde dize alış-
kanlığını kırmış; öyküye, tasvire, diyaloglara yer vermiştir.
Yaşadığı döneme, çağa yabancılaşan insanların bunalımla-
rını işlemiş; insanın iç dünyasını ele almıştır. Varoluşçuluk
akımına bağlı kalmıştır. Oldukça uzun şiirler yazmıştır. Şiiri
dil, imge yapısı, teknik açılardan sürekli yenilemiş; yerleşik
kalıpları kırmıştır. Sanatçı, İkinci Yeni şiirinin en önemli şa-
irlerindendir. Yerçekimli Karanfil, Ben Ruhi Bey Nasılım şiir
kitaplarından bazılarıdır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cemal Süreya
B) Edip Cansever
C) Ülkü Tamer
D) Turgut Uyar
E) Ece Ayhan
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir
10. Arkadaşlarıyla birlikte 1951'de Nokta dergisini çıkarmıştır. İlk şiirlerinde şehir hayatının avareliklerini anlatan sanatçı, 1954'ten sonra soyut şiire yönelmiştir. Şiirlerinde dize alış- kanlığını kırmış; öyküye, tasvire, diyaloglara yer vermiştir. Yaşadığı döneme, çağa yabancılaşan insanların bunalımla- rını işlemiş; insanın iç dünyasını ele almıştır. Varoluşçuluk akımına bağlı kalmıştır. Oldukça uzun şiirler yazmıştır. Şiiri dil, imge yapısı, teknik açılardan sürekli yenilemiş; yerleşik kalıpları kırmıştır. Sanatçı, İkinci Yeni şiirinin en önemli şa- irlerindendir. Yerçekimli Karanfil, Ben Ruhi Bey Nasılım şiir kitaplarından bazılarıdır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Cemal Süreya B) Edip Cansever C) Ülkü Tamer D) Turgut Uyar E) Ece Ayhan
DENEME ATÖLYESİ
12. Bir Eyüp sabrıyla bekledim
Sabahi olmayan gecelerde.
Gül dalları yerine demir çubuklar vardı
Münzevi-münzevi pencerelerde.
Dört uzun yıl boyunca
Dışarda koskoca bir doğa
Baştan çıkaran kokularıyla doldurdu yolları.
Her bahar göğün kapılarında
Şarkılar okudu tarla kuşları.
Yapı, içerik, dil ve anlatım özellikleri dikkate alındığın-
da bu dizelerin aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisi-
ni temsil ettiği söylenebilir?
A) Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir
B) Saf (öz) Şiir
C) Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri
D) II. Yeni Şiiri
E) Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir
DENEME ATÖLYESİ 12. Bir Eyüp sabrıyla bekledim Sabahi olmayan gecelerde. Gül dalları yerine demir çubuklar vardı Münzevi-münzevi pencerelerde. Dört uzun yıl boyunca Dışarda koskoca bir doğa Baştan çıkaran kokularıyla doldurdu yolları. Her bahar göğün kapılarında Şarkılar okudu tarla kuşları. Yapı, içerik, dil ve anlatım özellikleri dikkate alındığın- da bu dizelerin aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisi- ni temsil ettiği söylenebilir? A) Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir B) Saf (öz) Şiir C) Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri D) II. Yeni Şiiri E) Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir
de klasik hikâyenin
an ilk yerli
9
23. Nazım Hikmet bir yazısında şöyle der: Gerçek şair
kendi aşkı, kendi mutluluğu ve acısıyla uğraşmaz. Onun
şiirlerinde halkının nabzı atmalıdır. Şair başarılı olmak
için, yapıtlarında maddi yaşamı aydınlatmak zorundadır.
Gerçek yaşamdan kaçan ve onunla bağıntısız konuları
işleyen kimse, saman gibi anlamsızca yanmaya
mahkûmdur.
Bu açıklamalardan hareketle Nazım Hikmet,
aşağıdaki şiir topluluklarının hangisi içinde
değerlendirilebilir?
A) İkinci Yeniler
B) Birinci Yeniler
C) Yedi Meşaleciler
D) Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir
E) Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir
de klasik hikâyenin an ilk yerli 9 23. Nazım Hikmet bir yazısında şöyle der: Gerçek şair kendi aşkı, kendi mutluluğu ve acısıyla uğraşmaz. Onun şiirlerinde halkının nabzı atmalıdır. Şair başarılı olmak için, yapıtlarında maddi yaşamı aydınlatmak zorundadır. Gerçek yaşamdan kaçan ve onunla bağıntısız konuları işleyen kimse, saman gibi anlamsızca yanmaya mahkûmdur. Bu açıklamalardan hareketle Nazım Hikmet, aşağıdaki şiir topluluklarının hangisi içinde değerlendirilebilir? A) İkinci Yeniler B) Birinci Yeniler C) Yedi Meşaleciler D) Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir E) Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Diğer sayfaya geçiniz.
20. Bir Çocuk Bahçesi'nde şiir çıraklığımı, halk şiir
geleneğinde denerim. Öz, temizlik, çocukluk ve
duygusal renkleri taşır. Bağbozumu Sofrası benim
için dağ geçididir. Kendi duyarlılığımın toprağını
geçerim bu yapıtta. Kendi dilim, kendi bakışım,
kendi duygularım: Özel bir şiir defteri gibidir. Her şey
bir iç yaşantısından ses verir. Şiirimdeki toplumcu
hırıltılar bile. Çocuklar Gemisi, halk şiirine geçmeden
önce, bir özet ödevi gibidir; orada bir çocukluk
hümanizmasını halkçı yüreğime aşılarım.
Bu parçada eserlerinden söz eden sanatçı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ceyhun Atuf Kansu C
B) Cahit Külebil
Özdemir Asaf
D) Bedri Rahmi Eyübogiu
E Ahmed Arif
Halle
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir
20. Bir Çocuk Bahçesi'nde şiir çıraklığımı, halk şiir geleneğinde denerim. Öz, temizlik, çocukluk ve duygusal renkleri taşır. Bağbozumu Sofrası benim için dağ geçididir. Kendi duyarlılığımın toprağını geçerim bu yapıtta. Kendi dilim, kendi bakışım, kendi duygularım: Özel bir şiir defteri gibidir. Her şey bir iç yaşantısından ses verir. Şiirimdeki toplumcu hırıltılar bile. Çocuklar Gemisi, halk şiirine geçmeden önce, bir özet ödevi gibidir; orada bir çocukluk hümanizmasını halkçı yüreğime aşılarım. Bu parçada eserlerinden söz eden sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ceyhun Atuf Kansu C B) Cahit Külebil Özdemir Asaf D) Bedri Rahmi Eyübogiu E Ahmed Arif Halle
8. Türk edebiyatında psikolojik yabancılaşma ve arayış tema-
SI, 1950'li yıllardan sonra yazılan pek çok romanda karşımı-
za çıkar. Bu romanlarda kahramanlar, içinde bulundukları
toplumla ya çatışarak ya da bu topluma küserek yaban-
cılaşmıştır. Söz gelimi, Zebercet, Hikmet Benol, Docent
Aysel hatta şair Ka'da bu yabancılaşmanın en koyu ve iç
karartıcı hâli görülebilir.
Bu parçada geçen kahramanların yer aldığı romanların
yazarları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Yusuf Atılgan
B) Oğuz Atay
C) Adalet Ağaoğlu
D) Nezihe Meriç
E) Orhan Pamuk
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir
8. Türk edebiyatında psikolojik yabancılaşma ve arayış tema- SI, 1950'li yıllardan sonra yazılan pek çok romanda karşımı- za çıkar. Bu romanlarda kahramanlar, içinde bulundukları toplumla ya çatışarak ya da bu topluma küserek yaban- cılaşmıştır. Söz gelimi, Zebercet, Hikmet Benol, Docent Aysel hatta şair Ka'da bu yabancılaşmanın en koyu ve iç karartıcı hâli görülebilir. Bu parçada geçen kahramanların yer aldığı romanların yazarları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Yusuf Atılgan B) Oğuz Atay C) Adalet Ağaoğlu D) Nezihe Meriç E) Orhan Pamuk
21. Cumhuriyet Dönemi şiir anlayışlarıyla ilgili tez hazırla-
yan bir edebiyat araştırmacısı şiir incelemesinde;
ölçü, uyak, nazım biçimi, dörtlük gibi biçimsel
unsurların olmadığı,
ideoloji ve öğretici yanının ağır bastığını,
Cinopbb
sanatçıların ezilen sınıfın haklarını savunmaya
çalıştığını
nelin tespit etmiştir.
Buna göre edebiyat araştırmacısının incelediği
şiir, hangi şiir anlayışında yazılmıştır?
A Saf şiir
B) Garip şiiri V
C) Toplumcu şiir
Mistik şiir
E) İkinci Yeni şiiri
plex
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir
21. Cumhuriyet Dönemi şiir anlayışlarıyla ilgili tez hazırla- yan bir edebiyat araştırmacısı şiir incelemesinde; ölçü, uyak, nazım biçimi, dörtlük gibi biçimsel unsurların olmadığı, ideoloji ve öğretici yanının ağır bastığını, Cinopbb sanatçıların ezilen sınıfın haklarını savunmaya çalıştığını nelin tespit etmiştir. Buna göre edebiyat araştırmacısının incelediği şiir, hangi şiir anlayışında yazılmıştır? A Saf şiir B) Garip şiiri V C) Toplumcu şiir Mistik şiir E) İkinci Yeni şiiri plex
ATTİLA İLHAN
Türk edebiyatında "Kaptan" lakabıyla
anılan usta şair Attila İlhan, edebiyata
yön veren eserlere imza attı.
15 Haziran 1925'te İzmir'in Menemen ilçesinde doğdu.
İzmir Karşıyaka Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulunu bitiren şair, 1946'da Işık
Lisesinden mezun oldu.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki yükseköğrenimini yarıda bırakan İlhan, 6 yıl aralıklarla Paris'te yaşadı.
1948'de yazdığı "Duvar" isimli şiir kitabıyla edebiyat dünyasına adım attı.
"Garip" akımı ve "İkinci Yeni" şiirine karşı çıkıp "Mavi" ya da "Maviciler" adıyla tanınan toplumcu gerçekçi şiir akımını
başlattı.
Diğer şairlerden farklı olarak şiirlerinde noktalama işaretlerini ve büyük harfleri kullanmayan şair, "Sisler Bulvarı",
"Yağmur Kaçağı", "Ben Sana Mecburum", şiirleriyle genç şair kuşağını etkiledi.
Romanlarında sinema tekniği kullanan şair, "Sokaktaki Adam", "Kurtlar Sofrası", "Zenciler Birbirine Benzemez" adlı
kitaplarını okuyucularıyla buluşturdu.
11 Ekim 2005'te İstanbul'da hayata veda etti.
6. Bu metinde Attila İlhan ile ilgili
x
I. Romanlarının sinemaya uyarlandığına
II. "Kaptan" lakabıyla anılmasının nedenine
III. Türk şiirine yeni bir soluk getirdiğine
IV. Şiirlerinde noktalama işaretlerini niçin kullanmadığına
bilgilerinden hangilerine değinilmiştir?
Genelde
A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) III ve IV.
heris)
Sal
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir
ATTİLA İLHAN Türk edebiyatında "Kaptan" lakabıyla anılan usta şair Attila İlhan, edebiyata yön veren eserlere imza attı. 15 Haziran 1925'te İzmir'in Menemen ilçesinde doğdu. İzmir Karşıyaka Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulunu bitiren şair, 1946'da Işık Lisesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki yükseköğrenimini yarıda bırakan İlhan, 6 yıl aralıklarla Paris'te yaşadı. 1948'de yazdığı "Duvar" isimli şiir kitabıyla edebiyat dünyasına adım attı. "Garip" akımı ve "İkinci Yeni" şiirine karşı çıkıp "Mavi" ya da "Maviciler" adıyla tanınan toplumcu gerçekçi şiir akımını başlattı. Diğer şairlerden farklı olarak şiirlerinde noktalama işaretlerini ve büyük harfleri kullanmayan şair, "Sisler Bulvarı", "Yağmur Kaçağı", "Ben Sana Mecburum", şiirleriyle genç şair kuşağını etkiledi. Romanlarında sinema tekniği kullanan şair, "Sokaktaki Adam", "Kurtlar Sofrası", "Zenciler Birbirine Benzemez" adlı kitaplarını okuyucularıyla buluşturdu. 11 Ekim 2005'te İstanbul'da hayata veda etti. 6. Bu metinde Attila İlhan ile ilgili x I. Romanlarının sinemaya uyarlandığına II. "Kaptan" lakabıyla anılmasının nedenine III. Türk şiirine yeni bir soluk getirdiğine IV. Şiirlerinde noktalama işaretlerini niçin kullanmadığına bilgilerinden hangilerine değinilmiştir? Genelde A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) III ve IV. heris) Sal
1
1
1. Şiirin bütünüyle açık olamayacağı, anlam kapalılığı-
J
1
nın şiiri düzyazıdan ayıran önemli bir faktör olduğu
görüşündedirler.
II. Şiirin basit olamayacağını, zengin benzetmeli, içli,
derin olması gerektiğini savunmuşlardır.
III. Beş Hececilere tepki olarak ortaya çıkmışlardır.
Mavicilerle ilgili yukarıda verilenlerden hangileri söy-
Xlenemez?
A) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
C
21.
D) II ve III
E) I, II ve III
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir
1 1 1. Şiirin bütünüyle açık olamayacağı, anlam kapalılığı- J 1 nın şiiri düzyazıdan ayıran önemli bir faktör olduğu görüşündedirler. II. Şiirin basit olamayacağını, zengin benzetmeli, içli, derin olması gerektiğini savunmuşlardır. III. Beş Hececilere tepki olarak ortaya çıkmışlardır. Mavicilerle ilgili yukarıda verilenlerden hangileri söy- Xlenemez? A) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III C 21. D) II ve III E) I, II ve III
Ben işçi çocuğuyum evladım
demir yolu atölyesi işçilerinden
emekli Şükrü'nün oğluyum
ekmekle doydu karnım
ekmekle
avutu
avutuldum
ekmekle korkutuldum
sen sofraya havyar da koysan kuzu kızartması da
önce ekmeğe varir elim
çilemin adı benim
ekmek kavgası
Aşağıdakilerden hangisinin, bu dizelerin örneklendirdiği şiir
anlayışını benimsediği söylenemez?
A) Cahit Kölebi
B) Rifat Ilgaz
C) Gülten Akın
D) Ahmet Arif
E) Hasan Hüseyin Korkmazgil
12.
apd
Toplume is
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir
Ben işçi çocuğuyum evladım demir yolu atölyesi işçilerinden emekli Şükrü'nün oğluyum ekmekle doydu karnım ekmekle avutu avutuldum ekmekle korkutuldum sen sofraya havyar da koysan kuzu kızartması da önce ekmeğe varir elim çilemin adı benim ekmek kavgası Aşağıdakilerden hangisinin, bu dizelerin örneklendirdiği şiir anlayışını benimsediği söylenemez? A) Cahit Kölebi B) Rifat Ilgaz C) Gülten Akın D) Ahmet Arif E) Hasan Hüseyin Korkmazgil 12. apd Toplume is
t
4.
B
Bu sanatçının düşünce dünyasının anahtar kav-
ramlarından biri, ulusal kültür bileşimidir. Ona göre
ulusal kültür bileşimini hayata ilk geçiren Mustafa
Kemal'dir. Ona göre yapılması gereken, bilimsel
yöntemle ulusal bileşimi aramak, bunun için de çağ-
daşlaşmayı şiirde, önceki şiir halkaları üzerinde yeni
koşullara uygun bir halka olarak bağlamaktır. Bu
düşüncelerle divan şiirinden ve halk şiirinden aldığı
motifleri Batı şiirinin çağdaş teknikleriyle yoğurmuş-
G
Sormal Edebiyat Soru Bankası
s
A
R
tur.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Melih Cevdet Anday
B) Atilla İlhan
C) Oktay Rifat
D) Erdem Bayazıt
E) İsmet Özel
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir
t 4. B Bu sanatçının düşünce dünyasının anahtar kav- ramlarından biri, ulusal kültür bileşimidir. Ona göre ulusal kültür bileşimini hayata ilk geçiren Mustafa Kemal'dir. Ona göre yapılması gereken, bilimsel yöntemle ulusal bileşimi aramak, bunun için de çağ- daşlaşmayı şiirde, önceki şiir halkaları üzerinde yeni koşullara uygun bir halka olarak bağlamaktır. Bu düşüncelerle divan şiirinden ve halk şiirinden aldığı motifleri Batı şiirinin çağdaş teknikleriyle yoğurmuş- G Sormal Edebiyat Soru Bankası s A R tur. Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Melih Cevdet Anday B) Atilla İlhan C) Oktay Rifat D) Erdem Bayazıt E) İsmet Özel
5.
İlk şiirini Harika Çocuk takma adıyla yayımlamış-
tir.
İçerikleri dolu dolu şiirler yazmıştır.
Toplumcu şiirlerini Arif Barikat takma adıyla yaz-
mıştır.
Bu cümlelerde tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
www.pelikankitabevi.com.tr
A) Arif Damar
B) Ahmed Arif
C) Nazım Hikmet Ran
D) Hasan Hüseyin Korkmazgil
E) Rıfat Ilgaz
6.
e Elde Var Hüzün
- Yasak Sevişmek
- Tutuklunun Günlüğü
ile ilhan'a ait hu eserlerin ortak özelliği asağıda.
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir
5. İlk şiirini Harika Çocuk takma adıyla yayımlamış- tir. İçerikleri dolu dolu şiirler yazmıştır. Toplumcu şiirlerini Arif Barikat takma adıyla yaz- mıştır. Bu cümlelerde tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? www.pelikankitabevi.com.tr A) Arif Damar B) Ahmed Arif C) Nazım Hikmet Ran D) Hasan Hüseyin Korkmazgil E) Rıfat Ilgaz 6. e Elde Var Hüzün - Yasak Sevişmek - Tutuklunun Günlüğü ile ilhan'a ait hu eserlerin ortak özelliği asağıda.
Bu dünya bir kuyu havasız çömlek
Daralıyorum!
Kelime manayi boğan bir gömlek
Paralıyorum!
Allah ismi varken lügât ne demek
Karalıyorum!
Kapımı, buyursun diye o melek
Aralıyorum!
Bu dizelerin içerik özellikleri aşağıdaki şiir anla-
yışlarından hangisiyle örtüşmektedir?
A) İkinci Yeni
B) Garip Hareketi
C) Mavi Topluluğu
D) Mistik Şiir
E) Toplumcu Gerçekçi Şiir
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir
Bu dünya bir kuyu havasız çömlek Daralıyorum! Kelime manayi boğan bir gömlek Paralıyorum! Allah ismi varken lügât ne demek Karalıyorum! Kapımı, buyursun diye o melek Aralıyorum! Bu dizelerin içerik özellikleri aşağıdaki şiir anla- yışlarından hangisiyle örtüşmektedir? A) İkinci Yeni B) Garip Hareketi C) Mavi Topluluğu D) Mistik Şiir E) Toplumcu Gerçekçi Şiir
8.
6.
- "Ben şiiri, her türlü sıradan gayenin üstünde, doğ-
rudan doğruya kendi gayesine (sanat için sanat) fakat
kendi gayesinin sirnyla da Allah'a ve Allah davasının
topluluğuna (toplum için sanat) bağlı kabul etmişim..."
şeklinde devam eden sözlerle yeni şiir anlayışını ortaya
koymuştur. Böylelikle, yalnızlık, fizikötesi kaygılar ve
büyük kent sorunları yanında doğrudan İslamî tema
ve konular kendisini gösterir. Şiirleri ---- ile yükselen
"sosyal - ideolojik
içerikli şiire bir tepki" niteliği taşır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda-
kilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
o
A Mehmet Akif Ersoy - Tevfik Fikret
B) Sezai karakoç - Cemal Süreya
C) Necip Fazıl Kısakürek - Nazım Hikmet
Di Yahya Kemal - Ziya Gökalp
6) Faruk Nafiz Çamlıbel - Ahmet Hamdi
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir
8. 6. - "Ben şiiri, her türlü sıradan gayenin üstünde, doğ- rudan doğruya kendi gayesine (sanat için sanat) fakat kendi gayesinin sirnyla da Allah'a ve Allah davasının topluluğuna (toplum için sanat) bağlı kabul etmişim..." şeklinde devam eden sözlerle yeni şiir anlayışını ortaya koymuştur. Böylelikle, yalnızlık, fizikötesi kaygılar ve büyük kent sorunları yanında doğrudan İslamî tema ve konular kendisini gösterir. Şiirleri ---- ile yükselen "sosyal - ideolojik içerikli şiire bir tepki" niteliği taşır. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda- kilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? o A Mehmet Akif Ersoy - Tevfik Fikret B) Sezai karakoç - Cemal Süreya C) Necip Fazıl Kısakürek - Nazım Hikmet Di Yahya Kemal - Ziya Gökalp 6) Faruk Nafiz Çamlıbel - Ahmet Hamdi
CUMHURIYET DONEMI TÜRK EDEBİYATI (ŞİİR)
Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı söz konusu-
dur?
ve Give
Melan
Yukand
AM
B) ca
CV
A) Şiir serüvenine İkinci Yeni etkisiyle başlayan ve ilk şiiri
1954 yılında yayımlanan Özdemir İnce'nin önemli eser-
lerinden biri de "Kiraz Zamanı"dır.
B) Şiirlerinin ilk yıllarında Nazım Hikmet ve Ahmet Arif'ten
esinlenen Ahmet Oktay'ın en önemli eserlerinden biri
de "Yol Üstündeki Semender" dir.
C) Şiirin en önemli özelliklerinden biri de bilgece bir çocuk
edasındaki refah söyleyiş olan Can Yücel'in en önemli
eseri "Bir Siyasi'nin Şiirleri"dir.
D) Garip'le başladığı şiirinin çerçevesini genişleterek
1945'ten sonra yeni bir şiir dili oluşturan Ceyhun Atuf
Kansu'nun "Bağımsızlık Gülü" ve "Sakarya Meydan
Savaşı" adlı önemli eserleri vardır.
Siir yazmaya 1960'tan önce başlayan Ahmet Arif tüm
Stirlerini "Bir Gün Mutlaka" adlı eserde toplamıştır.
D C
EZ
5. F
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir
CUMHURIYET DONEMI TÜRK EDEBİYATI (ŞİİR) Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı söz konusu- dur? ve Give Melan Yukand AM B) ca CV A) Şiir serüvenine İkinci Yeni etkisiyle başlayan ve ilk şiiri 1954 yılında yayımlanan Özdemir İnce'nin önemli eser- lerinden biri de "Kiraz Zamanı"dır. B) Şiirlerinin ilk yıllarında Nazım Hikmet ve Ahmet Arif'ten esinlenen Ahmet Oktay'ın en önemli eserlerinden biri de "Yol Üstündeki Semender" dir. C) Şiirin en önemli özelliklerinden biri de bilgece bir çocuk edasındaki refah söyleyiş olan Can Yücel'in en önemli eseri "Bir Siyasi'nin Şiirleri"dir. D) Garip'le başladığı şiirinin çerçevesini genişleterek 1945'ten sonra yeni bir şiir dili oluşturan Ceyhun Atuf Kansu'nun "Bağımsızlık Gülü" ve "Sakarya Meydan Savaşı" adlı önemli eserleri vardır. Siir yazmaya 1960'tan önce başlayan Ahmet Arif tüm Stirlerini "Bir Gün Mutlaka" adlı eserde toplamıştır. D C EZ 5. F
Bu şiir serbest nazım özellikleri taşır;ideolojik içerikli bir şiirdir. Şiirin kitleleri etkileme gücünden
faydalanılmıştır. Şiirdeki paralel, simetrik akışlar ve kırılmalar Rus şair Mayakovski'den gelen
yansımalardır. Halkçılık, köycülük kavraları ile hümanist bir düşünce etrafında şekillenir.Bu anlayışın
ekseninde "insan, toplum ve üretim ilişkileri" vardır.
2)Yukarıda kısaca bahsedilen Cumhuriyet dönemi şiir oluşumunun adını yazınız.(10p)
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir
Bu şiir serbest nazım özellikleri taşır;ideolojik içerikli bir şiirdir. Şiirin kitleleri etkileme gücünden faydalanılmıştır. Şiirdeki paralel, simetrik akışlar ve kırılmalar Rus şair Mayakovski'den gelen yansımalardır. Halkçılık, köycülük kavraları ile hümanist bir düşünce etrafında şekillenir.Bu anlayışın ekseninde "insan, toplum ve üretim ilişkileri" vardır. 2)Yukarıda kısaca bahsedilen Cumhuriyet dönemi şiir oluşumunun adını yazınız.(10p)