Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

1960 Sonrası Türk Edebiyatında Hikâye Soruları

. Geleneksel anlatım ve yapı 62 eri 143
bakış açılafı kullanılmıştır.
Kahraman ar toplumun farklı kesimlerinden seçilmiştir.
• Yazar sayısının azalması ile birlikte
başlanmıştır.
mkby
yerine yeni anlatım teknikleri ve
A)Y-DY
fe3wnhi5143
belli
02mkbyafore birlikte belli başlı konular ele alınmaya
Bu cümleler "1960 sonrası Türk hikâyesi" ile ilgili doğru (D)-yanlış (Y) olarak
değerlendirildiğinde sıralama, verilenlerden hangisi olur?
3u03wnh
B) D-D-Y C)Y-Y-D D)DYD
Lise Türkçe
1960 Sonrası Türk Edebiyatında Hikâye
. Geleneksel anlatım ve yapı 62 eri 143 bakış açılafı kullanılmıştır. Kahraman ar toplumun farklı kesimlerinden seçilmiştir. • Yazar sayısının azalması ile birlikte başlanmıştır. mkby yerine yeni anlatım teknikleri ve A)Y-DY fe3wnhi5143 belli 02mkbyafore birlikte belli başlı konular ele alınmaya Bu cümleler "1960 sonrası Türk hikâyesi" ile ilgili doğru (D)-yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama, verilenlerden hangisi olur? 3u03wnh B) D-D-Y C)Y-Y-D D)DYD
11
I. 60 sonrası toplumcu gerçekçi öykü yazarlarındandır.
Kırmızı Yel, Acente Mirza, Kanatları Yamalı Kuş adi
öyküleri mevcuttur.
II. 50 sonrası şair, öykücü ve sinemacılardandır. lik öykü
kitabi Ishak'tır. Yeter ki Kararmasin, Bahar Isyancıdır
diğer eserleridir.
III. Günümüz edebiyatının en önemli öykü yazarlarındandır.
Yaz Düşleri, Sekizinci Günah, Yürekte Bukağı,
Aramızdaki Şey öykü türünde eserleridir.
IV. "İstanbul öykücüsü" olarak anılmıştır. İlk öykü kitabı
Parasız Yatılı, yayımlandığı yıl olan 1971'de yılın olayı
olarak anılmıştır.
V. 60 sonrasının en önemli öykü yazarlarındandır. Denge
Uzmanı, Ağır İşçiler, Yoksullar Geliyor, Yeni ve Sert
Öyküler öykü türünde eserleridir.
Yukarıdaki öncüllerin cevapları boşluklara doğru
şekilde doldurulduğunda III. ve IV. boşluğa gelecek
olan yazarlarımız aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A Onat Kutlar - Tomris Uyar
B) Füruzan - Osman Şahin
C) Osman Şahin-Onat Kutlar
DY Orhan Duru - Tomris Uyar
E) Tomris Uyar - Füruzan
A
YINLARI
Lise Türkçe
1960 Sonrası Türk Edebiyatında Hikâye
11 I. 60 sonrası toplumcu gerçekçi öykü yazarlarındandır. Kırmızı Yel, Acente Mirza, Kanatları Yamalı Kuş adi öyküleri mevcuttur. II. 50 sonrası şair, öykücü ve sinemacılardandır. lik öykü kitabi Ishak'tır. Yeter ki Kararmasin, Bahar Isyancıdır diğer eserleridir. III. Günümüz edebiyatının en önemli öykü yazarlarındandır. Yaz Düşleri, Sekizinci Günah, Yürekte Bukağı, Aramızdaki Şey öykü türünde eserleridir. IV. "İstanbul öykücüsü" olarak anılmıştır. İlk öykü kitabı Parasız Yatılı, yayımlandığı yıl olan 1971'de yılın olayı olarak anılmıştır. V. 60 sonrasının en önemli öykü yazarlarındandır. Denge Uzmanı, Ağır İşçiler, Yoksullar Geliyor, Yeni ve Sert Öyküler öykü türünde eserleridir. Yukarıdaki öncüllerin cevapları boşluklara doğru şekilde doldurulduğunda III. ve IV. boşluğa gelecek olan yazarlarımız aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A Onat Kutlar - Tomris Uyar B) Füruzan - Osman Şahin C) Osman Şahin-Onat Kutlar DY Orhan Duru - Tomris Uyar E) Tomris Uyar - Füruzan A YINLARI
SYAL BILIMLER
Türk romanında farklı bir ekolü temsil eden sanatçı, öy-
kücülükle romancılığı bir arada yürüttüğü eserlerinde
sevgi, dostluk, tutku, korku, ölüm, bireyin ezilmesi, inanç
ve baskı çatışması, başkaldırma ve boyun eğme gibi iz-
lekleri özgün biz söz dizimiyle yansıtır. Sanatçı, uzun
öykü hüviyetindeki Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı'nda
adeta kendi içine bir yolculuk yaparak okuru kendi dün-
yasına çeker. Masal olarak adlandırdığı Göçmüş Kediler
Bahçesinde korkular, acılar içinde bunalan kişisini ma-
salların gizemli dünyasında yücelterek yeniden var ol-
manın hazzını ve yolunu sezdirir. Kimi eleştirmenlerin
postmodern roman, kimilerinin kilitli roman olarak nitele-
diği Gece romanında düş ile gerçeği birleştirmiştir. Ve bu
eseri ile Pegasus Roman Ödülünü almıştır.
Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Emine Işınsu
B) Ayla Kutlu
C) Oğuz Atay
D) Bilge Karasu
E) Tarık Buğra
Lise Türkçe
1960 Sonrası Türk Edebiyatında Hikâye
SYAL BILIMLER Türk romanında farklı bir ekolü temsil eden sanatçı, öy- kücülükle romancılığı bir arada yürüttüğü eserlerinde sevgi, dostluk, tutku, korku, ölüm, bireyin ezilmesi, inanç ve baskı çatışması, başkaldırma ve boyun eğme gibi iz- lekleri özgün biz söz dizimiyle yansıtır. Sanatçı, uzun öykü hüviyetindeki Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı'nda adeta kendi içine bir yolculuk yaparak okuru kendi dün- yasına çeker. Masal olarak adlandırdığı Göçmüş Kediler Bahçesinde korkular, acılar içinde bunalan kişisini ma- salların gizemli dünyasında yücelterek yeniden var ol- manın hazzını ve yolunu sezdirir. Kimi eleştirmenlerin postmodern roman, kimilerinin kilitli roman olarak nitele- diği Gece romanında düş ile gerçeği birleştirmiştir. Ve bu eseri ile Pegasus Roman Ödülünü almıştır. Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Emine Işınsu B) Ayla Kutlu C) Oğuz Atay D) Bilge Karasu E) Tarık Buğra
22. Yazar:
Yapıtlarıyla sosyal-gerçekçi romanların olgun örneklerini
ortaya koyan Kemal Tahir'i büyük bir zevkle okuyorum.
Eleştirmen:
Şimdiye kadar okuduğunuz romanları içinde sizi en çok
etkileyen hangisidir?
Yazar:
Osmanlının aşiretten devlet hâline geçişini anlatırken Dede
Korkut, Seyahatname ve halk hikâyelerindeki anlatım tek-
niklerinden yararlandığı eserinden çok etkilendim.
Eleştirmen:
Onun I. Dünya Savaşı'nın bittiği; İstanbul'un, İzmir'in, Ma-
nisa'nın işgal edildiği dönemlerde Kurtuluş Savaşı taraf-
tarlarıyla onları takibe alanlar arasındaki mücadelelerin
anlatıldığı eseri de oldukça bilindik bir eserdir.
Yazar:
"Kurtlukta kanun, düşeni yemektir." teziyle oluşturulmuş,
Mustafa Kemal'e düzenlenen suikast girişimini anlatan
polisiye romanını da okudum. Fakat farklı türde bir eserini
okumadım.
Eleştirmen:
Eserlerinde yöresel renklere önem veren sanatçı özellikle
bazı bölgeleri ve bu bölgelerin insanını anlatır.
Bu diyaloglardan hareketle aşağıdakilerden hangisine ula-
şılamaz?
A) Yazarın eleştirmene bahsettiği eser Devlet Ana'dır.
B) Eleştirmenin söz ettiği I. Dünya Savaşı'nı konu alan eserin
başkahramanı Cehennem Yüzbaşı Cemil'dir.
C) Yazar Kurt Kanunu adlı romanı okumuştur.
D) Yazarın okumadığından söz ettiği öykü tarzındaki eserler-
den biri Sarı Sıcak adlı kitaptır.
E) Eleştirmenin bahsettiği bölgeler Çankırı ve Çorum dolayla-
ridir.
Lise Türkçe
1960 Sonrası Türk Edebiyatında Hikâye
22. Yazar: Yapıtlarıyla sosyal-gerçekçi romanların olgun örneklerini ortaya koyan Kemal Tahir'i büyük bir zevkle okuyorum. Eleştirmen: Şimdiye kadar okuduğunuz romanları içinde sizi en çok etkileyen hangisidir? Yazar: Osmanlının aşiretten devlet hâline geçişini anlatırken Dede Korkut, Seyahatname ve halk hikâyelerindeki anlatım tek- niklerinden yararlandığı eserinden çok etkilendim. Eleştirmen: Onun I. Dünya Savaşı'nın bittiği; İstanbul'un, İzmir'in, Ma- nisa'nın işgal edildiği dönemlerde Kurtuluş Savaşı taraf- tarlarıyla onları takibe alanlar arasındaki mücadelelerin anlatıldığı eseri de oldukça bilindik bir eserdir. Yazar: "Kurtlukta kanun, düşeni yemektir." teziyle oluşturulmuş, Mustafa Kemal'e düzenlenen suikast girişimini anlatan polisiye romanını da okudum. Fakat farklı türde bir eserini okumadım. Eleştirmen: Eserlerinde yöresel renklere önem veren sanatçı özellikle bazı bölgeleri ve bu bölgelerin insanını anlatır. Bu diyaloglardan hareketle aşağıdakilerden hangisine ula- şılamaz? A) Yazarın eleştirmene bahsettiği eser Devlet Ana'dır. B) Eleştirmenin söz ettiği I. Dünya Savaşı'nı konu alan eserin başkahramanı Cehennem Yüzbaşı Cemil'dir. C) Yazar Kurt Kanunu adlı romanı okumuştur. D) Yazarın okumadığından söz ettiği öykü tarzındaki eserler- den biri Sarı Sıcak adlı kitaptır. E) Eleştirmenin bahsettiği bölgeler Çankırı ve Çorum dolayla- ridir.
XIX. yüzyılın sonlarına doğru Türk şiiri milli kaygıların
öne çıktığı yeni bir zeminde yol alır. Aynı süreçte
milliyetçi bir çıkış yaparak döneminin bireyci ve biçimci
şiir anlayışına tarihi ve romantik bir alternatif geliştirir.
Hemen sonrasında Genç Kalemler hareketi içerisin-
de şiir ve milli şuuru birleştiren, II. Meşrutiyet Dönemi
boyunca egemen olacak biçim ve içerik anlayışının te-
mellerini Türkçü bir düşünsel tutumla atan
kendini
gösterir
. Bu arada Servetifünun şiirinin öncülerinden
biri olan ve parnasizmden etkilenerek yazdığı bireysel
şiirlerin ardından sosyal konulara ilgi duyan baş-
langıçtaki sanat anlayışından oldukça uzaklaşarak
toplumsal faydaci bir çizgiye varır. Bu dönemde kendi-
ne özgü bireysel tutumuyla ortaya çıkan ---- dışındaki
Fecriaticiler de millî zemine geçip toplumcu bir hassa-
siyetin ağır bastığı, şiirselliğin millî şuur ve kaygıların
gerisinde kaldığı bir görüş benimser.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki şairler-
den hangisi getirilemez?
A) Tevfik Fikret
B) Mehmet Emin Yurdakul
C) Ziya Gökalp
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Ahmet Haşim
(2020-AYT)
Lise Türkçe
1960 Sonrası Türk Edebiyatında Hikâye
XIX. yüzyılın sonlarına doğru Türk şiiri milli kaygıların öne çıktığı yeni bir zeminde yol alır. Aynı süreçte milliyetçi bir çıkış yaparak döneminin bireyci ve biçimci şiir anlayışına tarihi ve romantik bir alternatif geliştirir. Hemen sonrasında Genç Kalemler hareketi içerisin- de şiir ve milli şuuru birleştiren, II. Meşrutiyet Dönemi boyunca egemen olacak biçim ve içerik anlayışının te- mellerini Türkçü bir düşünsel tutumla atan kendini gösterir . Bu arada Servetifünun şiirinin öncülerinden biri olan ve parnasizmden etkilenerek yazdığı bireysel şiirlerin ardından sosyal konulara ilgi duyan baş- langıçtaki sanat anlayışından oldukça uzaklaşarak toplumsal faydaci bir çizgiye varır. Bu dönemde kendi- ne özgü bireysel tutumuyla ortaya çıkan ---- dışındaki Fecriaticiler de millî zemine geçip toplumcu bir hassa- siyetin ağır bastığı, şiirselliğin millî şuur ve kaygıların gerisinde kaldığı bir görüş benimser. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki şairler- den hangisi getirilemez? A) Tevfik Fikret B) Mehmet Emin Yurdakul C) Ziya Gökalp D) Mehmet Akif Ersoy E) Ahmet Haşim (2020-AYT)
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1
21. 1 Hallaç
I Troya'da Olum Vardi
III. Susuz Yaz
IV. Kaçkinlar
Numaralanmış hikâye türündeki eserler aşağıdaki
sanatçılarla eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?
Yusuf Atilgan
B) Ferit Edgü
C) Necati Cumalt
D) Bilge Karasu
E) Leyla Erbil
22. Yazar doğayla, bitkiler ve hayvanlarla iç içe yetişmişti
Eserlerindeki bitki adlarının tercüme edilen dilde
bulunamıyor olması, eserlerini yabancı dillere çevire
on cok yakındıkları konuların başında gelmektedir.
Lise Türkçe
1960 Sonrası Türk Edebiyatında Hikâye
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1 21. 1 Hallaç I Troya'da Olum Vardi III. Susuz Yaz IV. Kaçkinlar Numaralanmış hikâye türündeki eserler aşağıdaki sanatçılarla eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Yusuf Atilgan B) Ferit Edgü C) Necati Cumalt D) Bilge Karasu E) Leyla Erbil 22. Yazar doğayla, bitkiler ve hayvanlarla iç içe yetişmişti Eserlerindeki bitki adlarının tercüme edilen dilde bulunamıyor olması, eserlerini yabancı dillere çevire on cok yakındıkları konuların başında gelmektedir.
12. Divan edebiyatının edebî eleştiri anlamında en önemli
kaynakları olan ----, bir yandan şiir örneklerini derlerken
bir yandan da sanatçılar ve eserleri ile ilgili bilgi, yorum
ve değerlendirmeler içermektedir. Eleştiri türü, Batılı
anlamda ise ilk olarak kendini gösterir.
14. Şiirler
küçük
umuts
Haya
birey
"Evle
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin
hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
Aşa
sane
A tezkireler - Tanzimat Dönemi'nde
A)
B) cönkler - Servetifünun Dönemi'nde
C)
C) mecmualar - Fecriati Dönemi'nde
D) pendnameler - Millî Edebiyat Dönemi'nde
Ey divançeler - Cumhuriyet Dönemi'nde
Lise Türkçe
1960 Sonrası Türk Edebiyatında Hikâye
12. Divan edebiyatının edebî eleştiri anlamında en önemli kaynakları olan ----, bir yandan şiir örneklerini derlerken bir yandan da sanatçılar ve eserleri ile ilgili bilgi, yorum ve değerlendirmeler içermektedir. Eleştiri türü, Batılı anlamda ise ilk olarak kendini gösterir. 14. Şiirler küçük umuts Haya birey "Evle Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? Aşa sane A tezkireler - Tanzimat Dönemi'nde A) B) cönkler - Servetifünun Dönemi'nde C) C) mecmualar - Fecriati Dönemi'nde D) pendnameler - Millî Edebiyat Dönemi'nde Ey divançeler - Cumhuriyet Dönemi'nde
1) 1960 Sonrası hikaye ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Bu dönemde hikâye bağımsız bir yazı türü
olarak daha çok ilgi görmeye başlamıştır.
B) Hikâye türü hem teknik hem içerik
yönünden gelişmiştir.
C) Hikâyede kurgu ve içerik
bakımından yenilikçi gelişmeler yaşanmıştır.
D) Hikâye türünde eser veren yazar
sayısı artmıştır.
E) Hikâyelerde olağanüstülükler ön plandadır.
Lise Türkçe
1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi’nde Hikaye
1) 1960 Sonrası hikaye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bu dönemde hikâye bağımsız bir yazı türü olarak daha çok ilgi görmeye başlamıştır. B) Hikâye türü hem teknik hem içerik yönünden gelişmiştir. C) Hikâyede kurgu ve içerik bakımından yenilikçi gelişmeler yaşanmıştır. D) Hikâye türünde eser veren yazar sayısı artmıştır. E) Hikâyelerde olağanüstülükler ön plandadır.
1