1960 Sonrası Türk Edebiyatında Hikâye Soruları

. Geleneksel anlatım ve yapı 62 eri 143
bakış açılafı kullanılmıştır.
Kahraman ar toplumun farklı kesimlerinden seçilmiştir.
• Yazar sayısının azalması ile birlikte
başlanmıştır.
mkby
yerine yeni anlatım teknikleri ve
A)Y-DY
fe3wnhi5143
belli
02mkbyafore birlikte belli başlı konular ele alınmaya
Bu cümleler "1960 sonrası Türk hikâyesi" ile ilgili doğru (D)-yanlış (Y) olarak
değerlendirildiğinde sıralama, verilenlerden hangisi olur?
3u03wnh
B) D-D-Y C)Y-Y-D D)DYD
Lise Türkçe
1960 Sonrası Türk Edebiyatında Hikâye
. Geleneksel anlatım ve yapı 62 eri 143 bakış açılafı kullanılmıştır. Kahraman ar toplumun farklı kesimlerinden seçilmiştir. • Yazar sayısının azalması ile birlikte başlanmıştır. mkby yerine yeni anlatım teknikleri ve A)Y-DY fe3wnhi5143 belli 02mkbyafore birlikte belli başlı konular ele alınmaya Bu cümleler "1960 sonrası Türk hikâyesi" ile ilgili doğru (D)-yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama, verilenlerden hangisi olur? 3u03wnh B) D-D-Y C)Y-Y-D D)DYD
18. O, bütün hayatı boyunca "güzel" ve "mükemmel"
şiirler yazmayı düşünmüş, sosyal fayda ve tesiri mut-
lak surette reddetmiştir. Şiirlerinin estetik bakımdan
edebî bir değer taşımasını istemişti. Şiir üzerinde
ömür boyunca çalışmasına rağmen az eser yayın-
lamış olmasının sebebi budur. O, özlediği mükem-
meliyete ulaşmak için şiirlerini bir elmas yontucusu
gibi durmadan yontmuştur.
tas son
ug
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen
şairin şiir anlayışıyla eser vermiş olamaz?
A) Yahya Kemal Beyatlı 100% mims8 10
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Ahmet Haşim
D) Orhan Veli Kanık
E) Cahit Sıtkı Tarancı
20
Lise Türkçe
1960 Sonrası Türk Edebiyatında Hikâye
18. O, bütün hayatı boyunca "güzel" ve "mükemmel" şiirler yazmayı düşünmüş, sosyal fayda ve tesiri mut- lak surette reddetmiştir. Şiirlerinin estetik bakımdan edebî bir değer taşımasını istemişti. Şiir üzerinde ömür boyunca çalışmasına rağmen az eser yayın- lamış olmasının sebebi budur. O, özlediği mükem- meliyete ulaşmak için şiirlerini bir elmas yontucusu gibi durmadan yontmuştur. tas son ug Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen şairin şiir anlayışıyla eser vermiş olamaz? A) Yahya Kemal Beyatlı 100% mims8 10 B) Ahmet Hamdi Tanpınar C) Ahmet Haşim D) Orhan Veli Kanık E) Cahit Sıtkı Tarancı 20
nda
ce
ek
a
Şampiyonlar Karması
23.
- ilkelerini; samimilik, içtenlik, canlılık ve devamlı ye-
nilik şeklinde açıklayan; yeni bir edebiyat, farklı bir şiir
grubunun şiirle uğraşmayan asıl işi hikâyecilik olan ya-
oluşturmak amacıyla bir araya gelmiş Yedi Meşaleciler
zarımızdır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılar-
dan hangisi getirilmelidir?
A) Ziya Osman Saba
B) Vasfi Mahir Kocatürk
C) Yaşar Nabi Nayır
D) Kenan Hulusi Koray
E) Cevdet Kudret Solok
Lise Türkçe
1960 Sonrası Türk Edebiyatında Hikâye
nda ce ek a Şampiyonlar Karması 23. - ilkelerini; samimilik, içtenlik, canlılık ve devamlı ye- nilik şeklinde açıklayan; yeni bir edebiyat, farklı bir şiir grubunun şiirle uğraşmayan asıl işi hikâyecilik olan ya- oluşturmak amacıyla bir araya gelmiş Yedi Meşaleciler zarımızdır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılar- dan hangisi getirilmelidir? A) Ziya Osman Saba B) Vasfi Mahir Kocatürk C) Yaşar Nabi Nayır D) Kenan Hulusi Koray E) Cevdet Kudret Solok
AYT DENEME SINAVI
06
A A
13. Divan edebiyatının edebî eleştiri anlamında en önemli
kaynakları olan ----, bir yandan şiir örneklerini derlerken
bir yandan da sanatçılar ve eserleri ile ilgili bilgi, yorum
ve değerlendirmeler içermektedir. Eleştiri türü Batı
anlamda ise ilk olarak kendini gösterir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilərin
hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A tezkireler - Tanzimat Dönemi'nde
B)cönkler - Servetifünun Dönemi'nde
C) mecmualar - Fecriati Dönemi'nde
-D pendnameler - Millî Edebiyat Dönemi'nde
E) divançeler - Cumhuriyet Dönemi'nde,
Lise Türkçe
1960 Sonrası Türk Edebiyatında Hikâye
AYT DENEME SINAVI 06 A A 13. Divan edebiyatının edebî eleştiri anlamında en önemli kaynakları olan ----, bir yandan şiir örneklerini derlerken bir yandan da sanatçılar ve eserleri ile ilgili bilgi, yorum ve değerlendirmeler içermektedir. Eleştiri türü Batı anlamda ise ilk olarak kendini gösterir. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilərin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? A tezkireler - Tanzimat Dönemi'nde B)cönkler - Servetifünun Dönemi'nde C) mecmualar - Fecriati Dönemi'nde -D pendnameler - Millî Edebiyat Dönemi'nde E) divançeler - Cumhuriyet Dönemi'nde,
FER
18. Aşağıdakilerden hangisi, Milli Edebiyatçıların Yeni
Lisan adını verdikleri dil anlayışını gerçekleştirmek
için belirledikleri ilkelerden değildir?
A) Türkçeye girmiş yabancı dil kuralları atılmalıdır.
B) Arapça ve Farsçadan aman bütün sözcükler kul-
lanımdan kaldırılmalıdhr.
C) Türkiye Türkçeşine öteki Türk lehçelerinden sözcük
alınmamalıdır
D) Yabancı şozcükler Türkçe telaffuzlarına göre yazılma-
lıdır.
E) İstanbul halkının konuşma dili, yazı dilinde esas alın-
malıdır.
Lise Türkçe
1960 Sonrası Türk Edebiyatında Hikâye
FER 18. Aşağıdakilerden hangisi, Milli Edebiyatçıların Yeni Lisan adını verdikleri dil anlayışını gerçekleştirmek için belirledikleri ilkelerden değildir? A) Türkçeye girmiş yabancı dil kuralları atılmalıdır. B) Arapça ve Farsçadan aman bütün sözcükler kul- lanımdan kaldırılmalıdhr. C) Türkiye Türkçeşine öteki Türk lehçelerinden sözcük alınmamalıdır D) Yabancı şozcükler Türkçe telaffuzlarına göre yazılma- lıdır. E) İstanbul halkının konuşma dili, yazı dilinde esas alın- malıdır.
5
2010-Mustafa
20 (1) Mustafa Kutlu 1970'li yıllarda Ortadaki Adam, Gönül
şi adlı ilk kitaplarını yayımladı. (II) Bu kitaplarındaki
hikâyelerde kendinden önceki geleneğe bağlı kaldı.
(III) Yazar, Yokuşa Akan Sular adlı eseriyle yeni bir
hikâye arayışına girdi. (IV) Giderek rayına oturan bu
arayış önemli ölçüde Batılı hikâyeden beslenen Ya-
şasın Demokrasi, Şişhaneye Yağmur Yağıyordu gibi
eserleriyle bize ulaştı.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerde verilen
bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II
C) Yalnız IV.
D) I ve IV.
E) III ve IV.
Lise Türkçe
1960 Sonrası Türk Edebiyatında Hikâye
5 2010-Mustafa 20 (1) Mustafa Kutlu 1970'li yıllarda Ortadaki Adam, Gönül şi adlı ilk kitaplarını yayımladı. (II) Bu kitaplarındaki hikâyelerde kendinden önceki geleneğe bağlı kaldı. (III) Yazar, Yokuşa Akan Sular adlı eseriyle yeni bir hikâye arayışına girdi. (IV) Giderek rayına oturan bu arayış önemli ölçüde Batılı hikâyeden beslenen Ya- şasın Demokrasi, Şişhaneye Yağmur Yağıyordu gibi eserleriyle bize ulaştı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerde verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? A) Yalnız I. B) Yalnız II C) Yalnız IV. D) I ve IV. E) III ve IV.
11
I. 60 sonrası toplumcu gerçekçi öykü yazarlarındandır.
Kırmızı Yel, Acente Mirza, Kanatları Yamalı Kuş adi
öyküleri mevcuttur.
II. 50 sonrası şair, öykücü ve sinemacılardandır. lik öykü
kitabi Ishak'tır. Yeter ki Kararmasin, Bahar Isyancıdır
diğer eserleridir.
III. Günümüz edebiyatının en önemli öykü yazarlarındandır.
Yaz Düşleri, Sekizinci Günah, Yürekte Bukağı,
Aramızdaki Şey öykü türünde eserleridir.
IV. "İstanbul öykücüsü" olarak anılmıştır. İlk öykü kitabı
Parasız Yatılı, yayımlandığı yıl olan 1971'de yılın olayı
olarak anılmıştır.
V. 60 sonrasının en önemli öykü yazarlarındandır. Denge
Uzmanı, Ağır İşçiler, Yoksullar Geliyor, Yeni ve Sert
Öyküler öykü türünde eserleridir.
Yukarıdaki öncüllerin cevapları boşluklara doğru
şekilde doldurulduğunda III. ve IV. boşluğa gelecek
olan yazarlarımız aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A Onat Kutlar - Tomris Uyar
B) Füruzan - Osman Şahin
C) Osman Şahin-Onat Kutlar
DY Orhan Duru - Tomris Uyar
E) Tomris Uyar - Füruzan
A
YINLARI
Lise Türkçe
1960 Sonrası Türk Edebiyatında Hikâye
11 I. 60 sonrası toplumcu gerçekçi öykü yazarlarındandır. Kırmızı Yel, Acente Mirza, Kanatları Yamalı Kuş adi öyküleri mevcuttur. II. 50 sonrası şair, öykücü ve sinemacılardandır. lik öykü kitabi Ishak'tır. Yeter ki Kararmasin, Bahar Isyancıdır diğer eserleridir. III. Günümüz edebiyatının en önemli öykü yazarlarındandır. Yaz Düşleri, Sekizinci Günah, Yürekte Bukağı, Aramızdaki Şey öykü türünde eserleridir. IV. "İstanbul öykücüsü" olarak anılmıştır. İlk öykü kitabı Parasız Yatılı, yayımlandığı yıl olan 1971'de yılın olayı olarak anılmıştır. V. 60 sonrasının en önemli öykü yazarlarındandır. Denge Uzmanı, Ağır İşçiler, Yoksullar Geliyor, Yeni ve Sert Öyküler öykü türünde eserleridir. Yukarıdaki öncüllerin cevapları boşluklara doğru şekilde doldurulduğunda III. ve IV. boşluğa gelecek olan yazarlarımız aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A Onat Kutlar - Tomris Uyar B) Füruzan - Osman Şahin C) Osman Şahin-Onat Kutlar DY Orhan Duru - Tomris Uyar E) Tomris Uyar - Füruzan A YINLARI
-----
14. Zaman zaman yeni biçim denemeleri yapmakla birlikte
genellikle basit örgülü, yalın anlatımlı metinler kaleme al-
mıştır. Mizah yönü de olan ironik bir söylemle, insanın si-
caklığını, mizaç sorunlarını, anlayış farklılıklarını, umutları-
ni ve sürekli yenilgilerini anlatan güçlü bir yazardır. Yayım-
lanmış hikâye kitapları arasında İpek ve Bakır, Ödeşmeler,
Dizboyu Papatyalar, Yaz Düşleri / Düş Kışları, Gezegen Kız-
lar, Sekizinci Kızlar ve Otuzların Kadını vardır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılar-
dan hangisi getirilmelidir?
A) Feyza Hepçilingirler
B) Ayla Kutlu
C) Tomris Uyar
D) Leyla Erbil
E) Ferit Edgü
R
Asağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapıl-
Lise Türkçe
1960 Sonrası Türk Edebiyatında Hikâye
----- 14. Zaman zaman yeni biçim denemeleri yapmakla birlikte genellikle basit örgülü, yalın anlatımlı metinler kaleme al- mıştır. Mizah yönü de olan ironik bir söylemle, insanın si- caklığını, mizaç sorunlarını, anlayış farklılıklarını, umutları- ni ve sürekli yenilgilerini anlatan güçlü bir yazardır. Yayım- lanmış hikâye kitapları arasında İpek ve Bakır, Ödeşmeler, Dizboyu Papatyalar, Yaz Düşleri / Düş Kışları, Gezegen Kız- lar, Sekizinci Kızlar ve Otuzların Kadını vardır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılar- dan hangisi getirilmelidir? A) Feyza Hepçilingirler B) Ayla Kutlu C) Tomris Uyar D) Leyla Erbil E) Ferit Edgü R Asağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapıl-
22. 1. Hallaç
II.
Troya'da Ölüm Vardı
III. Susuz Yaz -Necati cumoli
IV. Kaçkınlar
Numaralanmış hikâye türündeki eserler aşağıdaki
sanatçılarla eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?
A) Yusuf Atılgan
B) Ferit Edgü
C) Necati Cumalı
D) Bilge Karasu
E) Leyla Erbil
Lise Türkçe
1960 Sonrası Türk Edebiyatında Hikâye
22. 1. Hallaç II. Troya'da Ölüm Vardı III. Susuz Yaz -Necati cumoli IV. Kaçkınlar Numaralanmış hikâye türündeki eserler aşağıdaki sanatçılarla eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? A) Yusuf Atılgan B) Ferit Edgü C) Necati Cumalı D) Bilge Karasu E) Leyla Erbil
SYAL BILIMLER
Türk romanında farklı bir ekolü temsil eden sanatçı, öy-
kücülükle romancılığı bir arada yürüttüğü eserlerinde
sevgi, dostluk, tutku, korku, ölüm, bireyin ezilmesi, inanç
ve baskı çatışması, başkaldırma ve boyun eğme gibi iz-
lekleri özgün biz söz dizimiyle yansıtır. Sanatçı, uzun
öykü hüviyetindeki Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı'nda
adeta kendi içine bir yolculuk yaparak okuru kendi dün-
yasına çeker. Masal olarak adlandırdığı Göçmüş Kediler
Bahçesinde korkular, acılar içinde bunalan kişisini ma-
salların gizemli dünyasında yücelterek yeniden var ol-
manın hazzını ve yolunu sezdirir. Kimi eleştirmenlerin
postmodern roman, kimilerinin kilitli roman olarak nitele-
diği Gece romanında düş ile gerçeği birleştirmiştir. Ve bu
eseri ile Pegasus Roman Ödülünü almıştır.
Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Emine Işınsu
B) Ayla Kutlu
C) Oğuz Atay
D) Bilge Karasu
E) Tarık Buğra
Lise Türkçe
1960 Sonrası Türk Edebiyatında Hikâye
SYAL BILIMLER Türk romanında farklı bir ekolü temsil eden sanatçı, öy- kücülükle romancılığı bir arada yürüttüğü eserlerinde sevgi, dostluk, tutku, korku, ölüm, bireyin ezilmesi, inanç ve baskı çatışması, başkaldırma ve boyun eğme gibi iz- lekleri özgün biz söz dizimiyle yansıtır. Sanatçı, uzun öykü hüviyetindeki Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı'nda adeta kendi içine bir yolculuk yaparak okuru kendi dün- yasına çeker. Masal olarak adlandırdığı Göçmüş Kediler Bahçesinde korkular, acılar içinde bunalan kişisini ma- salların gizemli dünyasında yücelterek yeniden var ol- manın hazzını ve yolunu sezdirir. Kimi eleştirmenlerin postmodern roman, kimilerinin kilitli roman olarak nitele- diği Gece romanında düş ile gerçeği birleştirmiştir. Ve bu eseri ile Pegasus Roman Ödülünü almıştır. Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Emine Işınsu B) Ayla Kutlu C) Oğuz Atay D) Bilge Karasu E) Tarık Buğra
23. Birçok türde eser vermiş, yazınımızda hikâyeleriyle
tanınmıştır. Yokuşa Akan Sular, Yoksulluk içimizde,
Ya Tahammül Ya Sefer gibi eserlerinde kentleşmeyi
ve sosyal değişmeyi irdelemiş, toplumsal sorunlar
karşısında kayıtsız kalmamıştır. İslami duyarlılıkla
öyküler kaleme alan ve bireyin iç dünyasını ayrın-
tılara önem vererek anlatan kendi öykülerini
şöyle özetler: "Benim hikâyelerim hep şimdiyi anla-
tır. İkide bir hem geçmişe hem geleceğe bakarken
asıl olarak şimdinin şiddetini, şimdinin insanlara
yüklediklerini dile getirir."
-----
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Rasim Özdenören
B) Tarık Buğra
C) Adalet Ağaoğlu
D) Mustafa Kutlu
E) Sâmiha Ayverdi
Lise Türkçe
1960 Sonrası Türk Edebiyatında Hikâye
23. Birçok türde eser vermiş, yazınımızda hikâyeleriyle tanınmıştır. Yokuşa Akan Sular, Yoksulluk içimizde, Ya Tahammül Ya Sefer gibi eserlerinde kentleşmeyi ve sosyal değişmeyi irdelemiş, toplumsal sorunlar karşısında kayıtsız kalmamıştır. İslami duyarlılıkla öyküler kaleme alan ve bireyin iç dünyasını ayrın- tılara önem vererek anlatan kendi öykülerini şöyle özetler: "Benim hikâyelerim hep şimdiyi anla- tır. İkide bir hem geçmişe hem geleceğe bakarken asıl olarak şimdinin şiddetini, şimdinin insanlara yüklediklerini dile getirir." ----- Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Rasim Özdenören B) Tarık Buğra C) Adalet Ağaoğlu D) Mustafa Kutlu E) Sâmiha Ayverdi
16. İlk şiir sevgisini doğum yeri Sivas'ın yöresel kültüründen
almakla beraber, şiir coğrafyası, siyasi sınırları aşan gönül
coğrafyasını içine alacak kadar geniştir. Bu geniş coğraf-
yanın geçer ses bayrağı Türkçedir. Fakat sanatçı, Anadolu
romantizmini şiirinin ana miğferi yapar. Son dönemlerinde
düz yazıya yönelen sanatçı, lirik söyleyişinden ayrılır. Şiir
dilinin zenginliğiyle dikkatimizi çeken şair, bu alanda imge
yerine güçlü ve vurucu bir dil kullanmayı tercih eder. Klasik
formları kullanmasının yanı sıra serbest şiirle de başanlı
örnekler vermiştir. Aşk ve yalnızlık şiirlerinin temel iki izle-
ğidir. Şiir kitapları Yalnızlık, Duvak, Seninle, Harman adla-
rini taşır.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Bahattin Karakoç
B) Cahit Külebi
C) Abdurrahim Karakoç
D) Ali Akbaş
E) Yavuz Bülent Bakiler
Lise Türkçe
1960 Sonrası Türk Edebiyatında Hikâye
16. İlk şiir sevgisini doğum yeri Sivas'ın yöresel kültüründen almakla beraber, şiir coğrafyası, siyasi sınırları aşan gönül coğrafyasını içine alacak kadar geniştir. Bu geniş coğraf- yanın geçer ses bayrağı Türkçedir. Fakat sanatçı, Anadolu romantizmini şiirinin ana miğferi yapar. Son dönemlerinde düz yazıya yönelen sanatçı, lirik söyleyişinden ayrılır. Şiir dilinin zenginliğiyle dikkatimizi çeken şair, bu alanda imge yerine güçlü ve vurucu bir dil kullanmayı tercih eder. Klasik formları kullanmasının yanı sıra serbest şiirle de başanlı örnekler vermiştir. Aşk ve yalnızlık şiirlerinin temel iki izle- ğidir. Şiir kitapları Yalnızlık, Duvak, Seninle, Harman adla- rini taşır. Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Bahattin Karakoç B) Cahit Külebi C) Abdurrahim Karakoç D) Ali Akbaş E) Yavuz Bülent Bakiler
22. Batı Anadolu insanının ve daha çok Menderes Irmağı ile çev-
resinin hikâye ve romancısı olan yazar, hikâyelerinde anlattığı
insanların problemlerini daha geniş bir zaman ve perspektifle,
iç içe geçmiş vaka zincirleri hâlinde romanlaştırır. Romanla-
rinda mitolojik unsurlardan tarihî bilgilere uzanan bir kültür
zenginliği vardır. Değişik konuları ve kişileriyle orijinal eserler
sunan yazarın romanları, yazarın gelişim aşamalarını gösteren
niteliğiyle de değer kazanır. Yilan Hikâyesi ve İzmir'in İçinde
gibi klasik toplumcu yapıtlardan sonra yazdığı Kalpaklılar, ya-
zarin edebî gelişiminde bir zirve oluşturur.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A Samim Kocagöz
B) Talip Apaydın
Fakir Baykurt
DX Necati Cumali
E) Dursun Akçam
Lise Türkçe
1960 Sonrası Türk Edebiyatında Hikâye
22. Batı Anadolu insanının ve daha çok Menderes Irmağı ile çev- resinin hikâye ve romancısı olan yazar, hikâyelerinde anlattığı insanların problemlerini daha geniş bir zaman ve perspektifle, iç içe geçmiş vaka zincirleri hâlinde romanlaştırır. Romanla- rinda mitolojik unsurlardan tarihî bilgilere uzanan bir kültür zenginliği vardır. Değişik konuları ve kişileriyle orijinal eserler sunan yazarın romanları, yazarın gelişim aşamalarını gösteren niteliğiyle de değer kazanır. Yilan Hikâyesi ve İzmir'in İçinde gibi klasik toplumcu yapıtlardan sonra yazdığı Kalpaklılar, ya- zarin edebî gelişiminde bir zirve oluşturur. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? A Samim Kocagöz B) Talip Apaydın Fakir Baykurt DX Necati Cumali E) Dursun Akçam
22. Yazar:
Yapıtlarıyla sosyal-gerçekçi romanların olgun örneklerini
ortaya koyan Kemal Tahir'i büyük bir zevkle okuyorum.
Eleştirmen:
Şimdiye kadar okuduğunuz romanları içinde sizi en çok
etkileyen hangisidir?
Yazar:
Osmanlının aşiretten devlet hâline geçişini anlatırken Dede
Korkut, Seyahatname ve halk hikâyelerindeki anlatım tek-
niklerinden yararlandığı eserinden çok etkilendim.
Eleştirmen:
Onun I. Dünya Savaşı'nın bittiği; İstanbul'un, İzmir'in, Ma-
nisa'nın işgal edildiği dönemlerde Kurtuluş Savaşı taraf-
tarlarıyla onları takibe alanlar arasındaki mücadelelerin
anlatıldığı eseri de oldukça bilindik bir eserdir.
Yazar:
"Kurtlukta kanun, düşeni yemektir." teziyle oluşturulmuş,
Mustafa Kemal'e düzenlenen suikast girişimini anlatan
polisiye romanını da okudum. Fakat farklı türde bir eserini
okumadım.
Eleştirmen:
Eserlerinde yöresel renklere önem veren sanatçı özellikle
bazı bölgeleri ve bu bölgelerin insanını anlatır.
Bu diyaloglardan hareketle aşağıdakilerden hangisine ula-
şılamaz?
A) Yazarın eleştirmene bahsettiği eser Devlet Ana'dır.
B) Eleştirmenin söz ettiği I. Dünya Savaşı'nı konu alan eserin
başkahramanı Cehennem Yüzbaşı Cemil'dir.
C) Yazar Kurt Kanunu adlı romanı okumuştur.
D) Yazarın okumadığından söz ettiği öykü tarzındaki eserler-
den biri Sarı Sıcak adlı kitaptır.
E) Eleştirmenin bahsettiği bölgeler Çankırı ve Çorum dolayla-
ridir.
Lise Türkçe
1960 Sonrası Türk Edebiyatında Hikâye
22. Yazar: Yapıtlarıyla sosyal-gerçekçi romanların olgun örneklerini ortaya koyan Kemal Tahir'i büyük bir zevkle okuyorum. Eleştirmen: Şimdiye kadar okuduğunuz romanları içinde sizi en çok etkileyen hangisidir? Yazar: Osmanlının aşiretten devlet hâline geçişini anlatırken Dede Korkut, Seyahatname ve halk hikâyelerindeki anlatım tek- niklerinden yararlandığı eserinden çok etkilendim. Eleştirmen: Onun I. Dünya Savaşı'nın bittiği; İstanbul'un, İzmir'in, Ma- nisa'nın işgal edildiği dönemlerde Kurtuluş Savaşı taraf- tarlarıyla onları takibe alanlar arasındaki mücadelelerin anlatıldığı eseri de oldukça bilindik bir eserdir. Yazar: "Kurtlukta kanun, düşeni yemektir." teziyle oluşturulmuş, Mustafa Kemal'e düzenlenen suikast girişimini anlatan polisiye romanını da okudum. Fakat farklı türde bir eserini okumadım. Eleştirmen: Eserlerinde yöresel renklere önem veren sanatçı özellikle bazı bölgeleri ve bu bölgelerin insanını anlatır. Bu diyaloglardan hareketle aşağıdakilerden hangisine ula- şılamaz? A) Yazarın eleştirmene bahsettiği eser Devlet Ana'dır. B) Eleştirmenin söz ettiği I. Dünya Savaşı'nı konu alan eserin başkahramanı Cehennem Yüzbaşı Cemil'dir. C) Yazar Kurt Kanunu adlı romanı okumuştur. D) Yazarın okumadığından söz ettiği öykü tarzındaki eserler- den biri Sarı Sıcak adlı kitaptır. E) Eleştirmenin bahsettiği bölgeler Çankırı ve Çorum dolayla- ridir.
5.
Millî Edebiyat anlayışını sürdüren Cumhuriyet Dö-
nemi romanlarıyla ilgili yapılan değerlendirmeler-
den hangisi, ayraç içindeki eserle örneklendirile-
mez?
A) Kurtuluş Savaşı'nı Ankara üzerinden anlatırken
aşkı ve kişisel yaşamları da yansıtırlar. (Dikmen
Yıldızı)
B) Türk tarihinin çeşitli dönemlerine ışık tutan nehir
romanlara yönelmeler olmuştur. (Çatı)
C) Bu dönemde memleket edebiyatı anlayışını yansı-
tan şairler de Anadolu duyarlılığını yansıtan roman-
lar yazar. (Yıldız Yağmuru)
D) Doğu kültürü ile Batı kültürünü çatıştıran ve birleş-
tiren romanların yazılmasına ağırlık verilmiş, müca-
deleci aydın kadın tipleri yaratılmıştır. (Tatarcık)
E) II. Abdülhamit ile Jön Türklerin siyasi kavgalarını
Doğu - Batı çatışmasıyla birleştirerek anlatan bir
devrin romanı niteliğindeki töre romanları yazılmış-
tır. (Nur Baba)
Lise Türkçe
1960 Sonrası Türk Edebiyatında Hikâye
5. Millî Edebiyat anlayışını sürdüren Cumhuriyet Dö- nemi romanlarıyla ilgili yapılan değerlendirmeler- den hangisi, ayraç içindeki eserle örneklendirile- mez? A) Kurtuluş Savaşı'nı Ankara üzerinden anlatırken aşkı ve kişisel yaşamları da yansıtırlar. (Dikmen Yıldızı) B) Türk tarihinin çeşitli dönemlerine ışık tutan nehir romanlara yönelmeler olmuştur. (Çatı) C) Bu dönemde memleket edebiyatı anlayışını yansı- tan şairler de Anadolu duyarlılığını yansıtan roman- lar yazar. (Yıldız Yağmuru) D) Doğu kültürü ile Batı kültürünü çatıştıran ve birleş- tiren romanların yazılmasına ağırlık verilmiş, müca- deleci aydın kadın tipleri yaratılmıştır. (Tatarcık) E) II. Abdülhamit ile Jön Türklerin siyasi kavgalarını Doğu - Batı çatışmasıyla birleştirerek anlatan bir devrin romanı niteliğindeki töre romanları yazılmış- tır. (Nur Baba)
8. Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil'in edebiya-
tımızdaki yeri ve önemi için yapılabilecek değerlendir-
melerden biri olamaz?
A) Modern anlamda Türk romanının kurucusu olan sanat-
çi, Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk romanları yaz-
mıştır.
B) Romanlarında realizmin bütün ilkelerini başarılı bir şe-
kilde uygulamış, karakterleri gerçeğe uygun betimle-
miştir.
C) Anlatımı tekdüzelikten kurtarmak için devrik cümle ve
eksiltili cümlelere başvuran yazar, Arapça ve Farsça
kelimelerle örülü sanatlı ve ağır bir dil kullanmıştır.
D) Romanlarında aydın, öğrenim görmüş, sanat ve ede-
biyattan anlayan kişileri ve çevrelerini; öykülerinde ise
halkın yaşayış ve âdetlerini anlatmıştır.
E) Öykülerinde sadece İstanbul'u anlatmış; romanlarında
ise Anadolu ve köy yaşamına, kasabalardaki yaşayışa
yer vererek İstanbul dışına çıkmıştır.
Lise Türkçe
1960 Sonrası Türk Edebiyatında Hikâye
8. Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil'in edebiya- tımızdaki yeri ve önemi için yapılabilecek değerlendir- melerden biri olamaz? A) Modern anlamda Türk romanının kurucusu olan sanat- çi, Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk romanları yaz- mıştır. B) Romanlarında realizmin bütün ilkelerini başarılı bir şe- kilde uygulamış, karakterleri gerçeğe uygun betimle- miştir. C) Anlatımı tekdüzelikten kurtarmak için devrik cümle ve eksiltili cümlelere başvuran yazar, Arapça ve Farsça kelimelerle örülü sanatlı ve ağır bir dil kullanmıştır. D) Romanlarında aydın, öğrenim görmüş, sanat ve ede- biyattan anlayan kişileri ve çevrelerini; öykülerinde ise halkın yaşayış ve âdetlerini anlatmıştır. E) Öykülerinde sadece İstanbul'u anlatmış; romanlarında ise Anadolu ve köy yaşamına, kasabalardaki yaşayışa yer vererek İstanbul dışına çıkmıştır.