Sohbet Türü Soruları

4. Yazı haddimi bildirir, hırpalar beni. Bu se-
beple, elimde olsa büyük "nutukbazlara",
"ağzı açık, gırtlağı şişkin büyük laf salgıla-
yanlara", "Hadi, içinizden geldiği gibi yazı
yazın!" derdim. Fakat "gramofonlar" için-
dekilerini yazmazlar ki, onlar büyük ve ka-
lip lâfları tekrarlarlar, tafra atarlar.
Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinin
hangisinden alınmış olabilir?
A) Makale
C) Öykü
E) Deneme
B) Ani
D) Röportaj
DU
Lise Türkçe
Sohbet Türü
4. Yazı haddimi bildirir, hırpalar beni. Bu se- beple, elimde olsa büyük "nutukbazlara", "ağzı açık, gırtlağı şişkin büyük laf salgıla- yanlara", "Hadi, içinizden geldiği gibi yazı yazın!" derdim. Fakat "gramofonlar" için- dekilerini yazmazlar ki, onlar büyük ve ka- lip lâfları tekrarlarlar, tafra atarlar. Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir? A) Makale C) Öykü E) Deneme B) Ani D) Röportaj DU
7. Zaman zaman ana baba olan sevgili okuyucularıma hitap
ederek 'Çocuklarınızı anlamaya çalışınız!' diyorum. Ola-
bilir ki içinizden bazıları, eski terbiye anlayışına sadık
kalarak 'Biz neden çocuklarımızı anlamaya çalışalım da
onlar bizi anlamaya çalışsınlar?' diyebilirler. Öyle ya, biz
onların babaları değil miyiz? Bizi anlamalıdırlar, dedikleri-
mizi dinlemelidirler ki, gittikleri yolda rahat rahat yürüye-
bilsinler.
Bu metin aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alın-
mış olabilir?
A) Deneme
BY Söyleşi
D) Makale
C) Fıkra
E) Biyografi
Lise Türkçe
Sohbet Türü
7. Zaman zaman ana baba olan sevgili okuyucularıma hitap ederek 'Çocuklarınızı anlamaya çalışınız!' diyorum. Ola- bilir ki içinizden bazıları, eski terbiye anlayışına sadık kalarak 'Biz neden çocuklarımızı anlamaya çalışalım da onlar bizi anlamaya çalışsınlar?' diyebilirler. Öyle ya, biz onların babaları değil miyiz? Bizi anlamalıdırlar, dedikleri- mizi dinlemelidirler ki, gittikleri yolda rahat rahat yürüye- bilsinler. Bu metin aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alın- mış olabilir? A) Deneme BY Söyleşi D) Makale C) Fıkra E) Biyografi
Live
13. Max Brooks'un bilimkurgu romanı "Dünya Savaşı Z'yi ay-
1
ni isimle sinemaya uyarlayan Marc Foster, yanına filmin
aynı zamanda yapımcısı olan Brad Pitt'i de alarak büyük
11
prodüksiyonlu bir "apokaliptik" filmi perdelere taşıyor. Ro-
manın okurun üzerinde bıraktığı güçlü ve ürpertici etki fil-
|||
IV
me de yansıyacaksa bizleri sağlam bir uyarlama bekliyor
V
diyebiliriz.
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi bir
adı belirtme ya da niteleme göreviyle kullanılmamış-
tır?
A) T
B) II
C) III
▷ Doğru
D) IV
E) V
▷ Yanlış
Lise Türkçe
Sohbet Türü
Live 13. Max Brooks'un bilimkurgu romanı "Dünya Savaşı Z'yi ay- 1 ni isimle sinemaya uyarlayan Marc Foster, yanına filmin aynı zamanda yapımcısı olan Brad Pitt'i de alarak büyük 11 prodüksiyonlu bir "apokaliptik" filmi perdelere taşıyor. Ro- manın okurun üzerinde bıraktığı güçlü ve ürpertici etki fil- ||| IV me de yansıyacaksa bizleri sağlam bir uyarlama bekliyor V diyebiliriz. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi bir adı belirtme ya da niteleme göreviyle kullanılmamış- tır? A) T B) II C) III ▷ Doğru D) IV E) V ▷ Yanlış
282
Q
13
Max Brooks'un bilimkurgu romanı "Dünya Savaşı Z'yi ay-
|
ni isimle sinemaya uyarlayan Marc Foster, yanına filmin
aynı zamanda yapımcısı olan Brad Pitt'i de alarak büyük
prodüksiyonlu bir "apokaliptik" filmi perdelere taşıyor. Ro-
11
manın okurun üzerinde bıraktığı güçlü ve ürpertici etki fil-
|||
IV
me de yansıyacaksa bizleri sağlam bir uyarlama bekliyor
V
diyebiliriz.
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi bir
adı belirtme ya da niteleme göreviyle kullanılmamış-
tır?
A) B) II
CSM
C) III
▷ Doğru
DUV
Yanlış
Lise Türkçe
Sohbet Türü
282 Q 13 Max Brooks'un bilimkurgu romanı "Dünya Savaşı Z'yi ay- | ni isimle sinemaya uyarlayan Marc Foster, yanına filmin aynı zamanda yapımcısı olan Brad Pitt'i de alarak büyük prodüksiyonlu bir "apokaliptik" filmi perdelere taşıyor. Ro- 11 manın okurun üzerinde bıraktığı güçlü ve ürpertici etki fil- ||| IV me de yansıyacaksa bizleri sağlam bir uyarlama bekliyor V diyebiliriz. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi bir adı belirtme ya da niteleme göreviyle kullanılmamış- tır? A) B) II CSM C) III ▷ Doğru DUV Yanlış
32
13. Max Brooks'un bilimkurgu romanı "Dünya Savaşı Z"yi ay-
ni isimle sinemaya uyarlayan Marc Foster, yanına filmin
1
aynı zamanda yapımcısı olan Brad Pitt'i de alarak büyük
prodüksiyonlu bir "apokaliptik" filmi perdelere taşıyor. Ro-
manın okurun üzerinde bıraktığı güçlü ve ürpertichetki fil-
IV
me de yansıyacaksa bizleri sağlam bir uyarlama bekliyor
diyebiliriz.
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi bir
adı belirtme ya da niteleme göreviyle kullanılmamış-
tir?
A) I
B
C) III
DUY
E) V
Lise Türkçe
Sohbet Türü
32 13. Max Brooks'un bilimkurgu romanı "Dünya Savaşı Z"yi ay- ni isimle sinemaya uyarlayan Marc Foster, yanına filmin 1 aynı zamanda yapımcısı olan Brad Pitt'i de alarak büyük prodüksiyonlu bir "apokaliptik" filmi perdelere taşıyor. Ro- manın okurun üzerinde bıraktığı güçlü ve ürpertichetki fil- IV me de yansıyacaksa bizleri sağlam bir uyarlama bekliyor diyebiliriz. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi bir adı belirtme ya da niteleme göreviyle kullanılmamış- tir? A) I B C) III DUY E) V
Bir bildirinin çeşitli yollarla dinleyenlere aktarılması
Kelimelerin söyleniş biçimi
Konuşmada sesin duyguları belirtmesi
Konuşma ya da okuma sırasında, bir kelime veya
hece üzerinde diğerlerinden daha farklı olarak ya-
pilan baskı
urgi
Yukarıda verilen tanımlar seçeneklerle eşleştirilirse
hangi seçenek dışta kalır?
AVurgu
CSöyleşi
B) Tonlama
GDY Telaffuz
Lise Türkçe
Sohbet Türü
Bir bildirinin çeşitli yollarla dinleyenlere aktarılması Kelimelerin söyleniş biçimi Konuşmada sesin duyguları belirtmesi Konuşma ya da okuma sırasında, bir kelime veya hece üzerinde diğerlerinden daha farklı olarak ya- pilan baskı urgi Yukarıda verilen tanımlar seçeneklerle eşleştirilirse hangi seçenek dışta kalır? AVurgu CSöyleşi B) Tonlama GDY Telaffuz
RAGRAF
(22.GÜN
16 İngiltere'de uygulanan testte, aynı özellikte ve büyüklükte
iki bardağa sırayla bir miktar su dökülmüş. Ardından katı-
lımcılara suyun çıkardığı sesin farklı olup olmadığı sorul-
muş. Katılımcıların %96'sı, iki bardağa dökülen suyun çı-
kardığı seslerin farklı olduğunu söylemiş. Uzmanlar bu
durumu suyun akışkanlığına bağlıyor. Soğuk suyun sıcak
sudan daha yoğun bir kıvamda olması, moleküllerin birbi-
rine daha iyi tutunmuş olduğu anlamına geliyor. Su Isıtıldı-
ğında moleküllerin birbirine tutunması zorlaşıyor ve daha
hızlı hareket ederek suyun daha akışkan olmasını sağlıyor.
Hızlanmış moleküller, sıcak suyun bardağa dökülürken da-
ha yüksek perdeden bir ses çıkarmasına neden oluyor.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ula-
şılabilir?
ud A) Suyun döküldüğü kabın niteliğinin, suyun çıkardığı se-
sin şiddetini belirlediği
poisy, sbisch efendi
B) Suyun akarken çıkardığı sesten soğuk mu sıcak mı ol-
duğunun anlaşılabildiği
m
TC) Suyun alçaktan ya da yüksekten dökülmesinin, dökü-
lürken çıkardığı sesi etkilediği
D) Suyun sıcak ya da soğuk olduğunu bilmenin, dökülür-
ken çıkardığı sesi ayırt etmede etkili olduğu
E işitme problemi olmayan herkesin, farklı sıcaklıktaki su-
ların dökülürken çıkardığı sesi fark edebildiği
Lise Türkçe
Sohbet Türü
RAGRAF (22.GÜN 16 İngiltere'de uygulanan testte, aynı özellikte ve büyüklükte iki bardağa sırayla bir miktar su dökülmüş. Ardından katı- lımcılara suyun çıkardığı sesin farklı olup olmadığı sorul- muş. Katılımcıların %96'sı, iki bardağa dökülen suyun çı- kardığı seslerin farklı olduğunu söylemiş. Uzmanlar bu durumu suyun akışkanlığına bağlıyor. Soğuk suyun sıcak sudan daha yoğun bir kıvamda olması, moleküllerin birbi- rine daha iyi tutunmuş olduğu anlamına geliyor. Su Isıtıldı- ğında moleküllerin birbirine tutunması zorlaşıyor ve daha hızlı hareket ederek suyun daha akışkan olmasını sağlıyor. Hızlanmış moleküller, sıcak suyun bardağa dökülürken da- ha yüksek perdeden bir ses çıkarmasına neden oluyor. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ula- şılabilir? ud A) Suyun döküldüğü kabın niteliğinin, suyun çıkardığı se- sin şiddetini belirlediği poisy, sbisch efendi B) Suyun akarken çıkardığı sesten soğuk mu sıcak mı ol- duğunun anlaşılabildiği m TC) Suyun alçaktan ya da yüksekten dökülmesinin, dökü- lürken çıkardığı sesi etkilediği D) Suyun sıcak ya da soğuk olduğunu bilmenin, dökülür- ken çıkardığı sesi ayırt etmede etkili olduğu E işitme problemi olmayan herkesin, farklı sıcaklıktaki su- ların dökülürken çıkardığı sesi fark edebildiği
6. Günlük yaşamda çok sık karıştırılan iki türdür. ----, bir konu,
kişi, yer veya nesneyle ilgili araştırma, inceleme yapıldığı ve
bunların fotoğraf ve belgelerle desteklendiği bir yazı türüdür.
ise herhangi bir konu ya da sorun üzerinde uzman kişi
veya kişilerle yapılan konuşmalardır. Bu türde soru cevap
tekniği kullanılır.
1111
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakile-
rin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Söyleşi - Röportaj
-B) Tartışma - Belgesel
C) Mülakat - Haber yazısı
D) Röportaj - Mülakat
-E) Bildiri - Söyleşi
Lise Türkçe
Sohbet Türü
6. Günlük yaşamda çok sık karıştırılan iki türdür. ----, bir konu, kişi, yer veya nesneyle ilgili araştırma, inceleme yapıldığı ve bunların fotoğraf ve belgelerle desteklendiği bir yazı türüdür. ise herhangi bir konu ya da sorun üzerinde uzman kişi veya kişilerle yapılan konuşmalardır. Bu türde soru cevap tekniği kullanılır. 1111 Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakile- rin hangisinde verilenler getirilmelidir? A) Söyleşi - Röportaj -B) Tartışma - Belgesel C) Mülakat - Haber yazısı D) Röportaj - Mülakat -E) Bildiri - Söyleşi
ve Düşünceyi Geli
1
1
5. Bir insanın düşünceleri başkalarına gülünç dene-
cek kadar yanlış, saçma gelebilir. Okurken ister
güler ister alay ederiz. Kime ne! Ama iş yazıya
dökülünce o düşüncelerin yanlış olduğunu belirt-
mekten, kendi düşüncelerimizi ileri sürmekten öte-
ye geçmemiz tartışma sözcüğüne sığmaz. Üstelik
şu da bir gerçek: Günümüzde yalnız gülünç olduğu
sanılan düşünceler değil, her karşıt düşünce alaya
alınıyor.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?
A) Öznellik söz konusudur.
B) Genelleme yapılmıştır.
C) Deyim kullanılmıştır.
D) Kanıt gösterilmiştir.
E) Açıklama yapılmıştır.
(2014 - YGS)
1
1
I
1
I
I
I
1
Lise Türkçe
Sohbet Türü
ve Düşünceyi Geli 1 1 5. Bir insanın düşünceleri başkalarına gülünç dene- cek kadar yanlış, saçma gelebilir. Okurken ister güler ister alay ederiz. Kime ne! Ama iş yazıya dökülünce o düşüncelerin yanlış olduğunu belirt- mekten, kendi düşüncelerimizi ileri sürmekten öte- ye geçmemiz tartışma sözcüğüne sığmaz. Üstelik şu da bir gerçek: Günümüzde yalnız gülünç olduğu sanılan düşünceler değil, her karşıt düşünce alaya alınıyor. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdaki- lerden hangisi söylenemez? A) Öznellik söz konusudur. B) Genelleme yapılmıştır. C) Deyim kullanılmıştır. D) Kanıt gösterilmiştir. E) Açıklama yapılmıştır. (2014 - YGS) 1 1 I 1 I I I 1
MEB 2021 2022 Ölçme, Değer
AKA
48. Bir kişi olarak ilk ödevimiz, yalan olduğunu
anladığımız düşüncelerden bütün kişileri kurtarmaya
çalışmaktır. "Ben bunun yalan olduğunu biliyorum,
ben buna inanmıyorum ama kamunun bu bağlar
altında kalması, onun anlamaması daha iyi olur."
diyen kimse, öğrendiği anladığı doğrulara layık
olmayan kimsedir. İnandığı bir şey yoktur onun.
Bir şeyin ne doğru olduğunu düşünür, ne de yalan
olduğunu. Ancak kendisini düşünür, kendisini büyük
görmek için bir yol arar. Her doğru söylenebilir, her
doğru söylenmelidir, yoksa çevremizi aldatıyoruz,
çevremize yalan yayıyoruz demektir.
Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Söylev
B) Fıkra
C) Sohbet
D) Makale
E) Deneme
Lise Türkçe
Sohbet Türü
MEB 2021 2022 Ölçme, Değer AKA 48. Bir kişi olarak ilk ödevimiz, yalan olduğunu anladığımız düşüncelerden bütün kişileri kurtarmaya çalışmaktır. "Ben bunun yalan olduğunu biliyorum, ben buna inanmıyorum ama kamunun bu bağlar altında kalması, onun anlamaması daha iyi olur." diyen kimse, öğrendiği anladığı doğrulara layık olmayan kimsedir. İnandığı bir şey yoktur onun. Bir şeyin ne doğru olduğunu düşünür, ne de yalan olduğunu. Ancak kendisini düşünür, kendisini büyük görmek için bir yol arar. Her doğru söylenebilir, her doğru söylenmelidir, yoksa çevremizi aldatıyoruz, çevremize yalan yayıyoruz demektir. Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Söylev B) Fıkra C) Sohbet D) Makale E) Deneme
22. Sabahattin Eyüboğlu, Cemil Meriç, Suut Kemal Yetkin,
Nurullah Ataç'ın ---- türünde eser vermeleri ortak özel-
likleridir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki edebî tür-
lerden hangisi getirilmelidir?
A) ani
B) sohbet
C) masal
D) deneme
E) röportaj
24
Lise Türkçe
Sohbet Türü
22. Sabahattin Eyüboğlu, Cemil Meriç, Suut Kemal Yetkin, Nurullah Ataç'ın ---- türünde eser vermeleri ortak özel- likleridir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki edebî tür- lerden hangisi getirilmelidir? A) ani B) sohbet C) masal D) deneme E) röportaj 24
24. Sizin için günün en iyi saati hangi saattir hiç düşündünüz mü?
Şair tabiatlı olanlar akşam saatlerini sever. Güneşin batışı in-
sana tuhaf bir hüzün verir. Yemek düşkünleri de öğle saatleri-
ni... Yaş ilerledikçe insanlar sabah saatlerini sever olur. Sizin
için en iyi saat hangisidir? Buradan bir şey söyleyemem ama
bana sorarsanız saatlerin en iyisi, şu ne zaman geldiği pek de
bilinmeyen, adına "Eşref Saat" dediğimiz saattir. Eşref saat;
gündelik hayatımızda işlerimizin en iyi gittiği, kararlarımızın en
isabetli olduğu, hükümlerimizde asla yanılmadığımız saattir.
Bu parçada aşağıdaki edebî türlerden hangisine ait özel-
likler ağır basmaktadır?
A) Makale
B) Ani
C) Sohbet
D) Röportaj
E) Günlük
ko
Lise Türkçe
Sohbet Türü
24. Sizin için günün en iyi saati hangi saattir hiç düşündünüz mü? Şair tabiatlı olanlar akşam saatlerini sever. Güneşin batışı in- sana tuhaf bir hüzün verir. Yemek düşkünleri de öğle saatleri- ni... Yaş ilerledikçe insanlar sabah saatlerini sever olur. Sizin için en iyi saat hangisidir? Buradan bir şey söyleyemem ama bana sorarsanız saatlerin en iyisi, şu ne zaman geldiği pek de bilinmeyen, adına "Eşref Saat" dediğimiz saattir. Eşref saat; gündelik hayatımızda işlerimizin en iyi gittiği, kararlarımızın en isabetli olduğu, hükümlerimizde asla yanılmadığımız saattir. Bu parçada aşağıdaki edebî türlerden hangisine ait özel- likler ağır basmaktadır? A) Makale B) Ani C) Sohbet D) Röportaj E) Günlük ko
15. Aşağıdakilerin hangisi sohbet türünün özelliklerinden
biri değildir?
A) Senli benli, içten bir anlatım şekli hâkimdir.
B) Mahallî üslup özelliklerine yer verilir.
C) İlgi çekmek için hitap ve ünlemler kullanılabilir.
D) Teknik bilgilere ve terimlere yer verilir.
E) Günlük konulardan politikaya, değer yargılarından
sanat ve edebiyata kadar her türlü konuda yazılabilir.
Lise Türkçe
Sohbet Türü
15. Aşağıdakilerin hangisi sohbet türünün özelliklerinden biri değildir? A) Senli benli, içten bir anlatım şekli hâkimdir. B) Mahallî üslup özelliklerine yer verilir. C) İlgi çekmek için hitap ve ünlemler kullanılabilir. D) Teknik bilgilere ve terimlere yer verilir. E) Günlük konulardan politikaya, değer yargılarından sanat ve edebiyata kadar her türlü konuda yazılabilir.
DENEME-9
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
(25-34), Coğrafya-1 (35-40) alanlarına ait toplam 40 soru vardır.
biyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi için aynilan kısmına işaretleyiniz.
mey-
likte)
dan)
Ove
ile
a
CAP
3. Gündelik yaşam pratiklerimizin şekillenmesinde
önemli bir yere sahip televizyon; çeşitli program tür-
leri üzerinden satmak istediği mal, hizmet ve düşün-
sel olan ideolojiyi, bilişi, bilinci sunarak pazarlar. Bu
pazarlama türlerinden birisi de "renkli ve tatlı haber
olarak nitelendirilen sosyete dedikodularından, ünlü-
lerin yaşamına, farklı mekân tanıtımlarından skandal-
lara, çeşitli yemek tariflerinden yıldız falına, eğlence
mekânlarından ünlülerin moda anlayışına kadar çeşitli
haberlerden oluşan magazin programlarıdır.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
ASöyleşi havası hâkimdir.
B) Açıklayıcı ifadelere yer verilmiştir.
C) Niteleyici sözcükler kullanılmıştır.
DÖrneklemeye başvurulmuştur. f
E) Bazı cümleler yazarın kişisel görüşünü yansıtmak-
tır.
30 net
Lise Türkçe
Sohbet Türü
DENEME-9 Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 (25-34), Coğrafya-1 (35-40) alanlarına ait toplam 40 soru vardır. biyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi için aynilan kısmına işaretleyiniz. mey- likte) dan) Ove ile a CAP 3. Gündelik yaşam pratiklerimizin şekillenmesinde önemli bir yere sahip televizyon; çeşitli program tür- leri üzerinden satmak istediği mal, hizmet ve düşün- sel olan ideolojiyi, bilişi, bilinci sunarak pazarlar. Bu pazarlama türlerinden birisi de "renkli ve tatlı haber olarak nitelendirilen sosyete dedikodularından, ünlü- lerin yaşamına, farklı mekân tanıtımlarından skandal- lara, çeşitli yemek tariflerinden yıldız falına, eğlence mekânlarından ünlülerin moda anlayışına kadar çeşitli haberlerden oluşan magazin programlarıdır. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ASöyleşi havası hâkimdir. B) Açıklayıcı ifadelere yer verilmiştir. C) Niteleyici sözcükler kullanılmıştır. DÖrneklemeye başvurulmuştur. f E) Bazı cümleler yazarın kişisel görüşünü yansıtmak- tır. 30 net
Bu dizeler biçim ve dil özellikleri dikkate alın-
dığında aşağıdakı edebi topluluklardan hangi-
si içinde yer alan bir sanatçıya ait olabilir?
Hisarcılar
Maviciler
C) 11. Yeni
B Yeni
E) Yedi Meşaleciler
6
yaşadıkları dönemde var olan veya daha önce-
den varlığını sürdürmüş halk şiiri, saf şiir, Garip akı-
mı, Toplumcu Gerçekçi şiir anlayışlarına bütünüyle
bağlanmayarak kendine özgü sanat anlayışı oluş-
turmuş sanatçılardandır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanat-
çılardan hangisi getirilemez?
A) Fazıl Hüsnü Dağlarca
B) Cahit Külebi
C) Ercüment Behzat Lav
D) Behçet Necatigil
E) Sabahattin Kudret Aksal
333
Lise Türkçe
Sohbet Türü
Bu dizeler biçim ve dil özellikleri dikkate alın- dığında aşağıdakı edebi topluluklardan hangi- si içinde yer alan bir sanatçıya ait olabilir? Hisarcılar Maviciler C) 11. Yeni B Yeni E) Yedi Meşaleciler 6 yaşadıkları dönemde var olan veya daha önce- den varlığını sürdürmüş halk şiiri, saf şiir, Garip akı- mı, Toplumcu Gerçekçi şiir anlayışlarına bütünüyle bağlanmayarak kendine özgü sanat anlayışı oluş- turmuş sanatçılardandır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanat- çılardan hangisi getirilemez? A) Fazıl Hüsnü Dağlarca B) Cahit Külebi C) Ercüment Behzat Lav D) Behçet Necatigil E) Sabahattin Kudret Aksal 333
Karma Dil Bil
12. (1) Insanoğlu kendi tarihini durmadan yeniden yazar, geçmiş
bugünün verileriyle yeniden inşa edilir. (II) Bellek bir yandan da
toplumsal tutkaldır, bizimle ortak anıları olan insanlara kendi-
mizi daha yakın hissederiz. (III) Kendi tarihimize değebiliyor ve
yolda karşımıza çıkan güçlüklerle barışabiliyorsak ayaklarımız
yere daha sağlam basar. (IV) Kimilerimiz geçmişin zindanından
bir türlü çıkamaz, esenliği o karanlıkta debelenmekte bulmuş-
tur. (V) Geçmişi hiç yaşanmamışçasına yok saymak da bizi ilk
fırtınada uçup gidecek köksüz bir ağaca çevirir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?
A. cümlede birden fazla birleşik ad vardır.
B) II. cumlede soyut adlara yer verilmiştir.
Of III. cümlede iyelik eki almış adlar bulunmaktadır.
D) IV. cümlede belirtme durum ekt kullanılmıştır.
E) V. cümlede yönelme durumu eki almış sözcük belirteçtir.
13. Tercüme, bir dildeki sözcüklerin karşılığını başka bir dildeki söz-
cüklerle yazmak değildir. Sadece sözcüklerin karşılığını vermek
olsaydı bugün Fransa'da İngilizco hilon hii
Lise Türkçe
Sohbet Türü
Karma Dil Bil 12. (1) Insanoğlu kendi tarihini durmadan yeniden yazar, geçmiş bugünün verileriyle yeniden inşa edilir. (II) Bellek bir yandan da toplumsal tutkaldır, bizimle ortak anıları olan insanlara kendi- mizi daha yakın hissederiz. (III) Kendi tarihimize değebiliyor ve yolda karşımıza çıkan güçlüklerle barışabiliyorsak ayaklarımız yere daha sağlam basar. (IV) Kimilerimiz geçmişin zindanından bir türlü çıkamaz, esenliği o karanlıkta debelenmekte bulmuş- tur. (V) Geçmişi hiç yaşanmamışçasına yok saymak da bizi ilk fırtınada uçup gidecek köksüz bir ağaca çevirir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağı- dakilerden hangisi söylenemez? A. cümlede birden fazla birleşik ad vardır. B) II. cumlede soyut adlara yer verilmiştir. Of III. cümlede iyelik eki almış adlar bulunmaktadır. D) IV. cümlede belirtme durum ekt kullanılmıştır. E) V. cümlede yönelme durumu eki almış sözcük belirteçtir. 13. Tercüme, bir dildeki sözcüklerin karşılığını başka bir dildeki söz- cüklerle yazmak değildir. Sadece sözcüklerin karşılığını vermek olsaydı bugün Fransa'da İngilizco hilon hii