Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sohbet Türü Soruları

Bir bildirinin çeşitli yollarla dinleyenlere aktarılması
Kelimelerin söyleniş biçimi
Konuşmada sesin duyguları belirtmesi
Konuşma ya da okuma sırasında, bir kelime veya
hece üzerinde diğerlerinden daha farklı olarak ya-
pilan baskı
urgi
Yukarıda verilen tanımlar seçeneklerle eşleştirilirse
hangi seçenek dışta kalır?
AVurgu
CSöyleşi
B) Tonlama
GDY Telaffuz
Lise Türkçe
Sohbet Türü
Bir bildirinin çeşitli yollarla dinleyenlere aktarılması Kelimelerin söyleniş biçimi Konuşmada sesin duyguları belirtmesi Konuşma ya da okuma sırasında, bir kelime veya hece üzerinde diğerlerinden daha farklı olarak ya- pilan baskı urgi Yukarıda verilen tanımlar seçeneklerle eşleştirilirse hangi seçenek dışta kalır? AVurgu CSöyleşi B) Tonlama GDY Telaffuz
15. Aşağıdakilerin hangisi sohbet türünün özelliklerinden
biri değildir?
A) Senli benli, içten bir anlatım şekli hâkimdir.
B) Mahallî üslup özelliklerine yer verilir.
C) İlgi çekmek için hitap ve ünlemler kullanılabilir.
D) Teknik bilgilere ve terimlere yer verilir.
E) Günlük konulardan politikaya, değer yargılarından
sanat ve edebiyata kadar her türlü konuda yazılabilir.
Lise Türkçe
Sohbet Türü
15. Aşağıdakilerin hangisi sohbet türünün özelliklerinden biri değildir? A) Senli benli, içten bir anlatım şekli hâkimdir. B) Mahallî üslup özelliklerine yer verilir. C) İlgi çekmek için hitap ve ünlemler kullanılabilir. D) Teknik bilgilere ve terimlere yer verilir. E) Günlük konulardan politikaya, değer yargılarından sanat ve edebiyata kadar her türlü konuda yazılabilir.
Metin ve Türle İlgili Açıklamalar
Cumhuriyet Dönemi'nde Mülakat
Cumhuriyet Döneminde gazete ve dergilerin çoğalması ve daha fazla önem
üründe yazlan ürinlerin de sayca att görülmektedir. Bu dönemde çok
sanat ve siyaset dünyasına ışık tutan mülakat ömekleri verilmiştir.
mburiyet Döneminde Hikmet Feridun Esin (1909-1992) Bugün de
rin (1920-2016) Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar, Gavsi Ozansoy'un (191)
ar ki, Yaşar Nabi Nayir'in Edebiyatçılarımız Konuşuyor, Sermet Sami
Kemalle Sohbetler, Nurullah Berkin (1906-1982) Ustalarla Konuşm
1979) Liderler Diyor ki adlı eserleri mülakat türünün tanınmış örneklerin
Systlarimiz Ne Diyorlar adlı eserinde yazar, dönemin elli sanatçısıyla ya
etirmiştir. Bu görüşmelerde muhatabinin sanat anlayışını, dünya gör
bir tutumla yansıtmıştır. Abdülhak Şinasi Hisar adlı mülakat metni, ya
debiyat ve sanat bağlamında sorduğu sorulan ve bu sorulara aldığı ce
tinizda hatıraların çok büyük payı olduğu sezifiyor. Eserlerinizin birçok s
Edebiyat anlayışınızı lütfeder misiniz?
ilimizedebiyat bilhassa 10 biclinizm
Lise Türkçe
Sohbet Türü
Metin ve Türle İlgili Açıklamalar Cumhuriyet Dönemi'nde Mülakat Cumhuriyet Döneminde gazete ve dergilerin çoğalması ve daha fazla önem üründe yazlan ürinlerin de sayca att görülmektedir. Bu dönemde çok sanat ve siyaset dünyasına ışık tutan mülakat ömekleri verilmiştir. mburiyet Döneminde Hikmet Feridun Esin (1909-1992) Bugün de rin (1920-2016) Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar, Gavsi Ozansoy'un (191) ar ki, Yaşar Nabi Nayir'in Edebiyatçılarımız Konuşuyor, Sermet Sami Kemalle Sohbetler, Nurullah Berkin (1906-1982) Ustalarla Konuşm 1979) Liderler Diyor ki adlı eserleri mülakat türünün tanınmış örneklerin Systlarimiz Ne Diyorlar adlı eserinde yazar, dönemin elli sanatçısıyla ya etirmiştir. Bu görüşmelerde muhatabinin sanat anlayışını, dünya gör bir tutumla yansıtmıştır. Abdülhak Şinasi Hisar adlı mülakat metni, ya debiyat ve sanat bağlamında sorduğu sorulan ve bu sorulara aldığı ce tinizda hatıraların çok büyük payı olduğu sezifiyor. Eserlerinizin birçok s Edebiyat anlayışınızı lütfeder misiniz? ilimizedebiyat bilhassa 10 biclinizm
10. . Gazete sütunlarında yayımlanan; güncel, toplum-
sal, siyasal konuların kişisel görüşe bağlanarak
etkileyici bir anlatımla verildiği kısa yazılardır.
Yazarın özgürce seçtiği herhangi bir konu üzerin-
de kesin sonuçlara gitmeden görüş ve düşünce-
lerini kendisiyle konuşuyormuş gibi serbestçe an-
lattığı yazılardır.
Herhangi bir konuda okuyucuya bilgi vermek, bir
gerçeği açıklamak ya da bazı bilgiler çerçevesin-
de bir düşünceyi savunmak amacıyla yazılan ya-
zılardır.
●
Edebiyat, sanat, siyaset, ticaret vb. alanlarda
yaptıkları ve yaşadıklarıyla devrini etkilemiş kişi-
lerin hayatını anlatan yazılardır.
Aşağıdaki yazı türlerinden hangisinin tanımı bu
cümlelerde verilmemiştir?
A) Biyografi
B) Fıkra
C) Söyleşi
(D) Makale
E) Deneme
Lise Türkçe
Sohbet Türü
10. . Gazete sütunlarında yayımlanan; güncel, toplum- sal, siyasal konuların kişisel görüşe bağlanarak etkileyici bir anlatımla verildiği kısa yazılardır. Yazarın özgürce seçtiği herhangi bir konu üzerin- de kesin sonuçlara gitmeden görüş ve düşünce- lerini kendisiyle konuşuyormuş gibi serbestçe an- lattığı yazılardır. Herhangi bir konuda okuyucuya bilgi vermek, bir gerçeği açıklamak ya da bazı bilgiler çerçevesin- de bir düşünceyi savunmak amacıyla yazılan ya- zılardır. ● Edebiyat, sanat, siyaset, ticaret vb. alanlarda yaptıkları ve yaşadıklarıyla devrini etkilemiş kişi- lerin hayatını anlatan yazılardır. Aşağıdaki yazı türlerinden hangisinin tanımı bu cümlelerde verilmemiştir? A) Biyografi B) Fıkra C) Söyleşi (D) Makale E) Deneme
Bize Göre
II.
Eşref Saat
III. Niçin Kurtulmamak
IV. Şehir Mektupları
V. Edebiyat Söyleşileri
Yukarıda numaralanmış yapıtlar aşağıdaki yazar-
lardan hangisiyle ilişkilendirilemez?
A) Ahmet Haşim
B) Ahmet Rasim
C)
D) Nurullah Ataç
E) Şevket Rado
18. 1.
Falih Rifki Atay'
SUPAR
Lise Türkçe
Sohbet Türü
Bize Göre II. Eşref Saat III. Niçin Kurtulmamak IV. Şehir Mektupları V. Edebiyat Söyleşileri Yukarıda numaralanmış yapıtlar aşağıdaki yazar- lardan hangisiyle ilişkilendirilemez? A) Ahmet Haşim B) Ahmet Rasim C) D) Nurullah Ataç E) Şevket Rado 18. 1. Falih Rifki Atay' SUPAR
10) Eee! Ne yapalım? Fikir adamıyım, bilim adamıyım
ben; derin derin düşüncelerimden çıkıp da
süslenmeye, dış güzelliklerle uğraşmaya ayıracak
vaktim mi var benim? Okuyup okuyup da içimi
bezeyeyim, kafamı donatayım, yeter bana! Ama
görenler beni beğenmeyeceklermiş, varsınlar
beğenmesinler! Öyle görünüş düşkünü kimselerin
diyeceklerinden bana ne?
Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine
örnektir?
A) Ani
B)Gezi yazısı C)Mülakat
D)Makale E)Sohbet
Lise Türkçe
Sohbet Türü
10) Eee! Ne yapalım? Fikir adamıyım, bilim adamıyım ben; derin derin düşüncelerimden çıkıp da süslenmeye, dış güzelliklerle uğraşmaya ayıracak vaktim mi var benim? Okuyup okuyup da içimi bezeyeyim, kafamı donatayım, yeter bana! Ama görenler beni beğenmeyeceklermiş, varsınlar beğenmesinler! Öyle görünüş düşkünü kimselerin diyeceklerinden bana ne? Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir? A) Ani B)Gezi yazısı C)Mülakat D)Makale E)Sohbet
3. Ahmet Haşim, birçok türde eser vermiştir.
1
Bunlardan "Piyale, Göl Saatleri" adlı yapıtları şiir türünde
||
"Bize Göre" adlı yapıtı ise roman türündedir.
IV
V
Parçada altı çizili bölümlerin hangisinde bilgi yanlışı
vardır?
A) I
B) II
EV
C) III
D) IV
Lise Türkçe
Sohbet Türü
3. Ahmet Haşim, birçok türde eser vermiştir. 1 Bunlardan "Piyale, Göl Saatleri" adlı yapıtları şiir türünde || "Bize Göre" adlı yapıtı ise roman türündedir. IV V Parçada altı çizili bölümlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) I B) II EV C) III D) IV
E) Konu okurun ilgisini çekecek niteliktedir.
2-Sohbet türünde gelişip yaygınlık kazanmasında etkili olan
sanatçılar aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Ahmet Haşim - Tevfik Firkret-Cenap Şahabettin
B) Namık Kemal - Ziya Paşa - Muallim Naci
C) Mehmet Rauf - Namık Kemal - Cahit Sıtkı Tarancı
D) Ahmet Rasim - Suut Kemal Yetkin - Şevket Rado
E) Ziya Gökalp - Melih Cevdet Anday - Orhan Veli Kanık
• Yusuf ilk defa Edremit'te mektebe gitti Fakat
Lise Türkçe
Sohbet Türü
E) Konu okurun ilgisini çekecek niteliktedir. 2-Sohbet türünde gelişip yaygınlık kazanmasında etkili olan sanatçılar aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? A) Ahmet Haşim - Tevfik Firkret-Cenap Şahabettin B) Namık Kemal - Ziya Paşa - Muallim Naci C) Mehmet Rauf - Namık Kemal - Cahit Sıtkı Tarancı D) Ahmet Rasim - Suut Kemal Yetkin - Şevket Rado E) Ziya Gökalp - Melih Cevdet Anday - Orhan Veli Kanık • Yusuf ilk defa Edremit'te mektebe gitti Fakat
2021-2022 ÖĞRETİM YILI PAKİZE NARİN ANADOLU LİSESİ
11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI ORTAK
SINAV SORULARIDIR.
Adı Soyadı:
Sınav Tarihi: 25.05.2022
Sınıfı:
Puan:
Numarası:
Canım insanoğlu! Büyüktedir gözü hep, elindekiyle yetinmez,
çevresini boyuna genişletmek ister. Gözünün gördüğü,
kulağının işittiği bir şey olsun, olsun da ne olduğunu
anlamasın, bir türlü katlanamaz. Uğraşır, didinir, öğrenmek
için bütün gücünü esirgemez, pek yorulup bitkin düşünce de
gene "yenildim" demez, bir yalan uydurup ona inanır.
1-Bir sohbet metninden alınan bu parça için aşağıdakilerden hangisi
söylenmez?
A) Anlatım süslü değil, herkesin kolayca anlayabildiği niteliktedir.
B) İçten, samimi bir dil kullanılmıştır.
C) Nesnel bilgilere ağırlık verilmiştir.
D) Kuralli cümlelere yer verilmiştir.
E) Konu okurun ilgisini çekecek niteliktedir.
2-Sohbet türünde gelisin yavour
Lise Türkçe
Sohbet Türü
2021-2022 ÖĞRETİM YILI PAKİZE NARİN ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI ORTAK SINAV SORULARIDIR. Adı Soyadı: Sınav Tarihi: 25.05.2022 Sınıfı: Puan: Numarası: Canım insanoğlu! Büyüktedir gözü hep, elindekiyle yetinmez, çevresini boyuna genişletmek ister. Gözünün gördüğü, kulağının işittiği bir şey olsun, olsun da ne olduğunu anlamasın, bir türlü katlanamaz. Uğraşır, didinir, öğrenmek için bütün gücünü esirgemez, pek yorulup bitkin düşünce de gene "yenildim" demez, bir yalan uydurup ona inanır. 1-Bir sohbet metninden alınan bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenmez? A) Anlatım süslü değil, herkesin kolayca anlayabildiği niteliktedir. B) İçten, samimi bir dil kullanılmıştır. C) Nesnel bilgilere ağırlık verilmiştir. D) Kuralli cümlelere yer verilmiştir. E) Konu okurun ilgisini çekecek niteliktedir. 2-Sohbet türünde gelisin yavour
6. Sohbet türünün gelişip yaygınlık
kazanmasında etkili olan sanatçılar
hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Ahmet Haşim-Tevfik Fikret-Cenap
Şahabettin
B) Ahmet Rasim- Şevket Rado - Suut Kemal
Yetkin
C) Namık Kemal - Ahmet Midhat - Şevket
Rado
D)Ahmet Rasim - Ahmet Haşim - Ahmet
Lise Türkçe
Sohbet Türü
6. Sohbet türünün gelişip yaygınlık kazanmasında etkili olan sanatçılar hangisinde birlikte verilmiştir? A) Ahmet Haşim-Tevfik Fikret-Cenap Şahabettin B) Ahmet Rasim- Şevket Rado - Suut Kemal Yetkin C) Namık Kemal - Ahmet Midhat - Şevket Rado D)Ahmet Rasim - Ahmet Haşim - Ahmet
e
r.
I
3D YAYINLARI
Öğretici metinlerin bir kısmı, Tanzimat ile edebiyatımıza girmiş
ve gazete çevresinde gelişmiştir. Bu öğretici metinlerden biri
de ----
Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle sürdürüldüğünde
verilen bilgi yanlış olur?
A) günlük olayların, ülke meselelerinin yüzeysel bir şekilde,
konuşma havasında anlatıldığ fıkralardir.
B) konu sınırlaması olmaksızın yazarın içinden geleni
inandırıcılık kaygısı gütmeden yazabildiği bir tür olan
denemedir
C) biriyle konuşuyormuş gibi, sorulu cevaplı cümlelerle;
deneyimleri, görüşleri öğretici bir üsluba başvurmadan
aktaran Sohbettir,
D) bir eser ya da yazarı çeşitli yönleriyle değerlendirmek için
yazılan eleştiridir.
C
E) tanınmış kişilerle yaşamları, çalışmaları ya da herhangi
bir konuda sorulu cevaplı yapılan konuşmaların yazıya
geçirilmesiyle oluşturulan röportajdır.
Lise Türkçe
Sohbet Türü
e r. I 3D YAYINLARI Öğretici metinlerin bir kısmı, Tanzimat ile edebiyatımıza girmiş ve gazete çevresinde gelişmiştir. Bu öğretici metinlerden biri de ---- Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle sürdürüldüğünde verilen bilgi yanlış olur? A) günlük olayların, ülke meselelerinin yüzeysel bir şekilde, konuşma havasında anlatıldığ fıkralardir. B) konu sınırlaması olmaksızın yazarın içinden geleni inandırıcılık kaygısı gütmeden yazabildiği bir tür olan denemedir C) biriyle konuşuyormuş gibi, sorulu cevaplı cümlelerle; deneyimleri, görüşleri öğretici bir üsluba başvurmadan aktaran Sohbettir, D) bir eser ya da yazarı çeşitli yönleriyle değerlendirmek için yazılan eleştiridir. C E) tanınmış kişilerle yaşamları, çalışmaları ya da herhangi bir konuda sorulu cevaplı yapılan konuşmaların yazıya geçirilmesiyle oluşturulan röportajdır.
getirilmelidir?
(A) Amerikan röportajı
B) Alman röportajı
C) belgesel röportaj
D) kurgusal röportaj
E) konuşmaya dayalı röportaj
3. Eğribozlu Mehmed Arif Bey tarafından çıkarılan ve ede-
biyat tarihimizde ilk resimli gazete olarak bilinen gazete
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ceride-i Havadis
B) Muhbir
CAyine-i Vatan
D) Tercüman-ı Hakikat
E) Tasvir-i Efkâr
4.
Aşağıdaki eserler türleri bakımından gruplandırıldığında
hangisi dışta kalır?
Edebiyat Üzerine Makaleler
B) Eşref Saat
Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak
Evrak-ı Eyyam
E) Günlerin Getirdiği
6. Dene
ni T
üzer
türü
sağ
laşt
Bu
get
A)
7.
B)
6
D
E
Lise Türkçe
Sohbet Türü
getirilmelidir? (A) Amerikan röportajı B) Alman röportajı C) belgesel röportaj D) kurgusal röportaj E) konuşmaya dayalı röportaj 3. Eğribozlu Mehmed Arif Bey tarafından çıkarılan ve ede- biyat tarihimizde ilk resimli gazete olarak bilinen gazete aşağıdakilerden hangisidir? A) Ceride-i Havadis B) Muhbir CAyine-i Vatan D) Tercüman-ı Hakikat E) Tasvir-i Efkâr 4. Aşağıdaki eserler türleri bakımından gruplandırıldığında hangisi dışta kalır? Edebiyat Üzerine Makaleler B) Eşref Saat Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak Evrak-ı Eyyam E) Günlerin Getirdiği 6. Dene ni T üzer türü sağ laşt Bu get A) 7. B) 6 D E
20-) Söylev türünün Türk edebiyatında iki büyük eseri vardır: İlki
Türkçenin ve Türk tarihinin ilk yazılı kaynağı, belgeleri olan ve bu
türün de ilk örneği sayılan
.... Diğeri
Türk bağımsızlık savaşını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu
anlatan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yazıp meclis
kürsüsünde bizzat okuduğu
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki
hangi eserler getirilmelidir?
A) Kutadgu Bilig - Cumalı Ordugâhı
B) Yenisey Yazıtları - Büyük Söylev
C) Divanı Lügatit Türk - Vatandaş İçin Medeni Bilgiler
D) Köktürk Kitabeleri - Nutuk
E) Bozkurt Destani - Subay ve Komutan İle Konuşmalar
Lise Türkçe
Sohbet Türü
20-) Söylev türünün Türk edebiyatında iki büyük eseri vardır: İlki Türkçenin ve Türk tarihinin ilk yazılı kaynağı, belgeleri olan ve bu türün de ilk örneği sayılan .... Diğeri Türk bağımsızlık savaşını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu anlatan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yazıp meclis kürsüsünde bizzat okuduğu Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki hangi eserler getirilmelidir? A) Kutadgu Bilig - Cumalı Ordugâhı B) Yenisey Yazıtları - Büyük Söylev C) Divanı Lügatit Türk - Vatandaş İçin Medeni Bilgiler D) Köktürk Kitabeleri - Nutuk E) Bozkurt Destani - Subay ve Komutan İle Konuşmalar
7.
Yazarın kişisel görüş ve düşüncelerini fazla derinleştirmeden
okuyucusuyla konuşuyormuş gibi içten bir dille kaleme aldı-
ğı yazılara sohbet denir. Türk edebiyatında bu türü kavramak
için Ahmet Rasim'in ----, Şevket Rado'nun
Şevket Rado'nun ----, Nurullah
Ataç'ın
adlı eserlerini okuyup incelemek gerekir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangi-
sinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
Ramazan Sohbetleri - Eşref Saat - Söyleşiler
B) Falaka - Yokuşa Doğru - Karalama Defteri
Şehir Mektupları - Hayat Böyledir - Ararken
DI Sanat Meseleleri - Günce - Boğaziçi Şıngır Mingir
EY Yurttan Yazılar - Kırk Ambar - Pazar Konuşmaları
-
Lise Türkçe
Sohbet Türü
7. Yazarın kişisel görüş ve düşüncelerini fazla derinleştirmeden okuyucusuyla konuşuyormuş gibi içten bir dille kaleme aldı- ğı yazılara sohbet denir. Türk edebiyatında bu türü kavramak için Ahmet Rasim'in ----, Şevket Rado'nun Şevket Rado'nun ----, Nurullah Ataç'ın adlı eserlerini okuyup incelemek gerekir. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangi- sinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? Ramazan Sohbetleri - Eşref Saat - Söyleşiler B) Falaka - Yokuşa Doğru - Karalama Defteri Şehir Mektupları - Hayat Böyledir - Ararken DI Sanat Meseleleri - Günce - Boğaziçi Şıngır Mingir EY Yurttan Yazılar - Kırk Ambar - Pazar Konuşmaları -
5. Aşağıdaki yazınsal türlerden hangisi karşısında verilen
açıklamayla uyuşmamaktadır?
A) Sohbet
Kişileri karşılıklı konuşmalarla ve içtenlikli
bir anlatımla tanıtma
B) Deneme
Kendi kendisiyle konuşuyormuşçasına sa-
mimi bir dil kullanma
C Fikra
Günübirlik konuları, kısa, özlü ve etkili bir
anlatımla verme
D Eleştiri
Bir değeri saptamak için olumlu ya da olum-
suz görüşlere yer verme
E Makale
Tutarlı ve kişisellikten uzak bir anlatımla ya-
zilma
Lise Türkçe
Sohbet Türü
5. Aşağıdaki yazınsal türlerden hangisi karşısında verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? A) Sohbet Kişileri karşılıklı konuşmalarla ve içtenlikli bir anlatımla tanıtma B) Deneme Kendi kendisiyle konuşuyormuşçasına sa- mimi bir dil kullanma C Fikra Günübirlik konuları, kısa, özlü ve etkili bir anlatımla verme D Eleştiri Bir değeri saptamak için olumlu ya da olum- suz görüşlere yer verme E Makale Tutarlı ve kişisellikten uzak bir anlatımla ya- zilma
niğinden yararlanıldığı
ekniğiyle aktarıldığı
şi ağzına yer verildiği
ek kazandırıldığı X
x
22.
u Tuzeyin dokusu
er
Kahraman
keli
ar
Hikmet Benol
Şiir, deneme, eleştiri, günlük türlerinde eserler veren
sanatçı asıl şöhretini 1970'ten itibaren yazdığı dene-
melerine borçludur.
Lirik şiiri değil, zekâ şiirini savunan sanatçı her şiirin-
de yeni bir ses, yeni bir yapı kurmaya çalışmıştır.
Hacivat'ın Karısı, Kikiriknâme ve Boğaziçi Şıngır
Mingir eserleriyle adından söz ettirmiştir.
Bazı özellikleri verilen bu sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Salah Birsel
B) Cemil Meriç
C) Nurullah Ataç
D) Şevket Rado
E) Tomris Uyar
dam
Zebercet
frasi
Kerim
Alakuşoğlu
Mahmut Ersoy
İflahsızın
Mehmet
lari
aman eşleştirmele-
DV
E) V
Lise Türkçe
Sohbet Türü
niğinden yararlanıldığı ekniğiyle aktarıldığı şi ağzına yer verildiği ek kazandırıldığı X x 22. u Tuzeyin dokusu er Kahraman keli ar Hikmet Benol Şiir, deneme, eleştiri, günlük türlerinde eserler veren sanatçı asıl şöhretini 1970'ten itibaren yazdığı dene- melerine borçludur. Lirik şiiri değil, zekâ şiirini savunan sanatçı her şiirin- de yeni bir ses, yeni bir yapı kurmaya çalışmıştır. Hacivat'ın Karısı, Kikiriknâme ve Boğaziçi Şıngır Mingir eserleriyle adından söz ettirmiştir. Bazı özellikleri verilen bu sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Salah Birsel B) Cemil Meriç C) Nurullah Ataç D) Şevket Rado E) Tomris Uyar dam Zebercet frasi Kerim Alakuşoğlu Mahmut Ersoy İflahsızın Mehmet lari aman eşleştirmele- DV E) V