Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Masal Türünün Gelişimi Soruları

2
1.
doğru verilmiştir?
A) Ünlü daralması-ünsüz yumuşaması-ünsüz türemesi
B) Ünsüz türemesi - ünsüz yumuşaması-ünsüz benzeşmesi
Ünlü düşmes-ünsüz yumuşaması-ünsüz benzeşmesi
D) Ünsüz türemesi - ünsüz daralması - ünsüz yumuşaması
E) Ünlü düşmeşi - ünsüz benzeşmesi - ünsüz türemesi
E
Ömründe ilk dayısına karşı açıkça bir hâkaret kelimesi kulla-
nıyordu.
II.
Evine giren hırsızla karşılaşmadığı için şükrediyordu.
III. Tarihi roman; tarihin yeniden kurulduğu ve yapıldığı sanal
bir anlatım şeklidir.
IV. Romantizm akımı daima insanı çevresinden tecrit ederek
bir fenomen olarak görmüş ve ona büyük bir değer vermiş-
tir.
V. Kalp Ağrısı romanında Azize ve Zeyno çok yakın iki arka-
daştır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Ieumlede ünlü düşmesi ve ünsüz benzeşmesine örnek var-
dır.
B) II. cümlede bir sözcükte hem ünlü düşmesi hem de ünsüz da
ralması vardır.
C. cümlede ünsüz yumuşamasına ve ünlü düşmesine örnek
vardır.
DIV. cümlede ünlü düşmesine örnek vardır.
E) V. cümlede ünlü düşmesine ve ünsüz benzeşmesine örnek
vardır.
Lise Türkçe
Masal Türünün Gelişimi
2 1. doğru verilmiştir? A) Ünlü daralması-ünsüz yumuşaması-ünsüz türemesi B) Ünsüz türemesi - ünsüz yumuşaması-ünsüz benzeşmesi Ünlü düşmes-ünsüz yumuşaması-ünsüz benzeşmesi D) Ünsüz türemesi - ünsüz daralması - ünsüz yumuşaması E) Ünlü düşmeşi - ünsüz benzeşmesi - ünsüz türemesi E Ömründe ilk dayısına karşı açıkça bir hâkaret kelimesi kulla- nıyordu. II. Evine giren hırsızla karşılaşmadığı için şükrediyordu. III. Tarihi roman; tarihin yeniden kurulduğu ve yapıldığı sanal bir anlatım şeklidir. IV. Romantizm akımı daima insanı çevresinden tecrit ederek bir fenomen olarak görmüş ve ona büyük bir değer vermiş- tir. V. Kalp Ağrısı romanında Azize ve Zeyno çok yakın iki arka- daştır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ieumlede ünlü düşmesi ve ünsüz benzeşmesine örnek var- dır. B) II. cümlede bir sözcükte hem ünlü düşmesi hem de ünsüz da ralması vardır. C. cümlede ünsüz yumuşamasına ve ünlü düşmesine örnek vardır. DIV. cümlede ünlü düşmesine örnek vardır. E) V. cümlede ünlü düşmesine ve ünsüz benzeşmesine örnek vardır.
Deneme Sınavı - 4
17. Sevgililer Günü'nde adet olduğu üzere hemen herkes
sevgililerine ve eşlerine sevgilerini anlatan hediyeler
verir. Bu hediyelerin başında çiçekler ve çikolata
gelir. Verilecek bu hediyeler gayet isabetlidir. Evet,
yanlış okumadınız. Bu hediyeler gayet yerindedir.
Solan çiçekler ve yenince tükenen, hevesleri kısa
süreli bir uyarıcı olarak harekete geçiren çikolata,
bu özellikleriyle Sevgililer Günü'ne yakışmaktadır.
Daha açık ifadesi ile sevgi gibi özel ve ilahi bir
duyguyu; gelip geçen, çoklu bir duygu hâline
dönüştürenler için en güzel ve yerinde hediye olarak
suni yöntemlerle yetiştirilmiş çiçekler, çapı dar kartlar
ve eriyip giden çikolatalar doğru bir tercihtir. Ayrıca
herkesin sevgisi 14 Şubat'ta bütün bir dünya ile aşikar
olmaktadır. Sıradanlık gibi bir his de kimseyi rahatsız
etmemektedir.
Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Insanların birbirini sadece özel günlerde hatırlar
hale geldiği
Sevginin değersiz eşyalarla gösterilmesinin
yanlışlığı
B)
C)
A) Sevginin özel olarak yaşanması ve gösterilmesi
gerektiği
Insanların artık sevgilerini belirlenmiş bir günde
hissettirdiği
Daha yoğun bir çaba ve emekle gösterilen
sevginin kabul edilebilir olduğu
K
Lise Türkçe
Masal Türünün Gelişimi
Deneme Sınavı - 4 17. Sevgililer Günü'nde adet olduğu üzere hemen herkes sevgililerine ve eşlerine sevgilerini anlatan hediyeler verir. Bu hediyelerin başında çiçekler ve çikolata gelir. Verilecek bu hediyeler gayet isabetlidir. Evet, yanlış okumadınız. Bu hediyeler gayet yerindedir. Solan çiçekler ve yenince tükenen, hevesleri kısa süreli bir uyarıcı olarak harekete geçiren çikolata, bu özellikleriyle Sevgililer Günü'ne yakışmaktadır. Daha açık ifadesi ile sevgi gibi özel ve ilahi bir duyguyu; gelip geçen, çoklu bir duygu hâline dönüştürenler için en güzel ve yerinde hediye olarak suni yöntemlerle yetiştirilmiş çiçekler, çapı dar kartlar ve eriyip giden çikolatalar doğru bir tercihtir. Ayrıca herkesin sevgisi 14 Şubat'ta bütün bir dünya ile aşikar olmaktadır. Sıradanlık gibi bir his de kimseyi rahatsız etmemektedir. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Insanların birbirini sadece özel günlerde hatırlar hale geldiği Sevginin değersiz eşyalarla gösterilmesinin yanlışlığı B) C) A) Sevginin özel olarak yaşanması ve gösterilmesi gerektiği Insanların artık sevgilerini belirlenmiş bir günde hissettirdiği Daha yoğun bir çaba ve emekle gösterilen sevginin kabul edilebilir olduğu K
12. Cahit Sıtkı Tarancı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır?
A) "Desem ki, Gün Eksilmesin Penceremden" ve "Haydi
Abbas" ünlü şiirleridir.
B) "Ömrümde Sükût" adlı ilk şiirinde ömür ile hesaplaşmak-
tadır.
Los
"Otuz Beş Yaş" adlı ikinci şiir kitabında ölüm ve yaşamı
karşılaştırmıştır.
L
DY Ahenkli şiir dili kullanmasının yanında yalın dili yani
konuşma dilini de şiirine yansıtmıştır.
E) Realizm ve natūralizm etkisiyle şiir yazmıştır.
Lise Türkçe
Masal Türünün Gelişimi
12. Cahit Sıtkı Tarancı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) "Desem ki, Gün Eksilmesin Penceremden" ve "Haydi Abbas" ünlü şiirleridir. B) "Ömrümde Sükût" adlı ilk şiirinde ömür ile hesaplaşmak- tadır. Los "Otuz Beş Yaş" adlı ikinci şiir kitabında ölüm ve yaşamı karşılaştırmıştır. L DY Ahenkli şiir dili kullanmasının yanında yalın dili yani konuşma dilini de şiirine yansıtmıştır. E) Realizm ve natūralizm etkisiyle şiir yazmıştır.
4. Perdede sadece Karagöz'le Hacivat vardır. Aralarındaki konuşma kavgaya dönüşür. Karagöz, Hacivat'a saldırır.
Hacivat, "Yıktın perdeyi eyledin viran/Varayım, sahibine haber vereyim heman." diyerek tepki gösterir. Karagöz de
Hacivat gittikten sonra, "Her ne kadar sürçi lisan ettik ise affola." sözünü söyler.
Bu parçada oyunun hangi bölümü hakkında bilgi verilmektedir?
A)Giriş B) Mukaddime C) Muhavere
D) Fasil
E) Bitiş
Realist gözlemleri ile Anadolu'yu ocorlorindo
ocorlorindo ole alan Rocat Nuri Güntekin: Anadolu ve
Lise Türkçe
Masal Türünün Gelişimi
4. Perdede sadece Karagöz'le Hacivat vardır. Aralarındaki konuşma kavgaya dönüşür. Karagöz, Hacivat'a saldırır. Hacivat, "Yıktın perdeyi eyledin viran/Varayım, sahibine haber vereyim heman." diyerek tepki gösterir. Karagöz de Hacivat gittikten sonra, "Her ne kadar sürçi lisan ettik ise affola." sözünü söyler. Bu parçada oyunun hangi bölümü hakkında bilgi verilmektedir? A)Giriş B) Mukaddime C) Muhavere D) Fasil E) Bitiş Realist gözlemleri ile Anadolu'yu ocorlorindo ocorlorindo ole alan Rocat Nuri Güntekin: Anadolu ve
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Kosure
3.
Masal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
6.
BE
Se
A) Masallarin ik üreticisinin kim olduğu belli değildir. Sözlü
kültürde kuşaktan kuşağa aktarılarak gelen anonim bir
türdür.
go
de
ry
le
[Asiz, Tobiat,
çe
Ç
ta
- DIS
JD
da
ya
Kogur kosn
Hd
B) Masal anlatan kişilere masal anasi" "masalci, masal
ebesinines "masal atas" gibi isimler verilmektedir.
C) Islamiyet öncesi Türk devletlerinden biri olan Uygurlara
aik Irk Bitig e Prens Kalyanamkara ve Papamkara adlı
eserler ilk masal motiflerinin yer aldığı eserlerdir.
Dr Masallanin kahraman kadrosunu insanlar, hayvanlar gibi
gerçek varlıklarla: dev, şahmeran gibi hayali varlıklar
oluşturur.
EV Pançatantra, "Beş masal kitabi" anlamına gelmekte olup
Hint masal kitaplarının en eskisidir.
BI
lal
A
B)
YOULI
C
D
Lise Türkçe
Masal Türünün Gelişimi
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Kosure 3. Masal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 6. BE Se A) Masallarin ik üreticisinin kim olduğu belli değildir. Sözlü kültürde kuşaktan kuşağa aktarılarak gelen anonim bir türdür. go de ry le [Asiz, Tobiat, çe Ç ta - DIS JD da ya Kogur kosn Hd B) Masal anlatan kişilere masal anasi" "masalci, masal ebesinines "masal atas" gibi isimler verilmektedir. C) Islamiyet öncesi Türk devletlerinden biri olan Uygurlara aik Irk Bitig e Prens Kalyanamkara ve Papamkara adlı eserler ilk masal motiflerinin yer aldığı eserlerdir. Dr Masallanin kahraman kadrosunu insanlar, hayvanlar gibi gerçek varlıklarla: dev, şahmeran gibi hayali varlıklar oluşturur. EV Pançatantra, "Beş masal kitabi" anlamına gelmekte olup Hint masal kitaplarının en eskisidir. BI lal A B) YOULI C D
UĞUR
13. Tanzimat Dönemi gazete çevresinde gelişen eserleri
incelemek için çıktığım bu yolda önceliği ilklere ver-
dim. Tercümanı Ahvâl de çıkan ilk makaleyi okurken
açıkçası biraz zorlandım. Yine bu dönemde yazılmış
edebiyat eleştirilerini de okumaktan geri kalmadım.
Özellikle Muallim Naci ve Recaizâde Mahmut Ekrem'in
edebiyat ders kitabı olarak da önem arz eden eserleri
beni oldukça etkiledi. Ancak ne yazık ki yeterli vaktim
olmadığı için anı türü üzerine eğilemedim.
15. &
2
Bu eserde sözü edilen sanatçı hakkında aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?
A) Muallim Naçi'nin Islahat-1 Edebiyye adlı eserini
okumuştur
Talim-i Edebiyat adlı eser hakkında olumlu düşün-
celere sahiptir.
C) Araştırmaya ilk olarak Şinasi'nin yazdığı makale ile
başlamıştır.
b) Defter-i Amál adlı eseri de araştırmasına katarak
incelemiştir.
E) Araştırmasında Demdeme ve Zemzeme adlı eser-
lere de yer vermiştir.
5
Lise Türkçe
Masal Türünün Gelişimi
UĞUR 13. Tanzimat Dönemi gazete çevresinde gelişen eserleri incelemek için çıktığım bu yolda önceliği ilklere ver- dim. Tercümanı Ahvâl de çıkan ilk makaleyi okurken açıkçası biraz zorlandım. Yine bu dönemde yazılmış edebiyat eleştirilerini de okumaktan geri kalmadım. Özellikle Muallim Naci ve Recaizâde Mahmut Ekrem'in edebiyat ders kitabı olarak da önem arz eden eserleri beni oldukça etkiledi. Ancak ne yazık ki yeterli vaktim olmadığı için anı türü üzerine eğilemedim. 15. & 2 Bu eserde sözü edilen sanatçı hakkında aşağıdaki- lerden hangisi söylenemez? A) Muallim Naçi'nin Islahat-1 Edebiyye adlı eserini okumuştur Talim-i Edebiyat adlı eser hakkında olumlu düşün- celere sahiptir. C) Araştırmaya ilk olarak Şinasi'nin yazdığı makale ile başlamıştır. b) Defter-i Amál adlı eseri de araştırmasına katarak incelemiştir. E) Araştırmasında Demdeme ve Zemzeme adlı eser- lere de yer vermiştir. 5
19-
Türk edebiyati
Ezop Masalları
Hint edebiyati
IV
La Fontaine Masalları
Yukarıdaki numaralanmış yerlere sırasıyla aşağıdaki-
lerden hangileri getirilmelidir?
A) Sinbadname, Latin edebiyatı, Harname, Fransız ede-
biyatı
Bt Billur Köşk Masalları, Yunan edebiyatı, Binbir Gece
Masalları, İspanyol edebiyatı
c) Harname, Latin edebiyatı, Andersen Masalları, Fran-
siz edebiyatı.
D) Keloğlan Masalları, Yunan edebiyatı, Kelile ve Dimne,
Fransız edebiyati
E) Sinbadname, Latin edebiyatı, Billur Köşk Masalları,
Fransız edebiyatı
20-
Aşağıdaki cümlelerin hangisin
Lise Türkçe
Masal Türünün Gelişimi
19- Türk edebiyati Ezop Masalları Hint edebiyati IV La Fontaine Masalları Yukarıdaki numaralanmış yerlere sırasıyla aşağıdaki- lerden hangileri getirilmelidir? A) Sinbadname, Latin edebiyatı, Harname, Fransız ede- biyatı Bt Billur Köşk Masalları, Yunan edebiyatı, Binbir Gece Masalları, İspanyol edebiyatı c) Harname, Latin edebiyatı, Andersen Masalları, Fran- siz edebiyatı. D) Keloğlan Masalları, Yunan edebiyatı, Kelile ve Dimne, Fransız edebiyati E) Sinbadname, Latin edebiyatı, Billur Köşk Masalları, Fransız edebiyatı 20- Aşağıdaki cümlelerin hangisin
1.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi "kanıtlanabilirlik" açı-
sından ötekilerden farklıdır?
A) Şiirlerinde, "çocuk" sözcüğünü çok fazla kullanan bir
şairdir.
1
B) Son kitabında da, diğerlerindeki gibi bağımsız birçok
dörtlük yer alıyor.
3
3
2
C) Bu kitabı, ötekilere göre daha çarpıcı imgelerle
bezenmiş.
E
I
D) Kitabın sonunda, şiire bakışı ile ilgili görüşlerini içe-
ren bir yazıya yer vermiş.
E) Eser, okurla buluşalı henüz iki ay olmasına rağmen,
ikinci baskıyı yaptı.
Lise Türkçe
Masal Türünün Gelişimi
1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi "kanıtlanabilirlik" açı- sından ötekilerden farklıdır? A) Şiirlerinde, "çocuk" sözcüğünü çok fazla kullanan bir şairdir. 1 B) Son kitabında da, diğerlerindeki gibi bağımsız birçok dörtlük yer alıyor. 3 3 2 C) Bu kitabı, ötekilere göre daha çarpıcı imgelerle bezenmiş. E I D) Kitabın sonunda, şiire bakışı ile ilgili görüşlerini içe- ren bir yazıya yer vermiş. E) Eser, okurla buluşalı henüz iki ay olmasına rağmen, ikinci baskıyı yaptı.
12. () Bilgisayardan sonra tablet kullanımının da
yaygınlaşmasıyla birlikte kâğıt ve ekran üzerine
tartışmalar giderek arttı. (II) Bir metni kâğıt üzerinden ve
ekrandan okumanın farkını anlamak beynimizin yazılı bir
metni nasıl yorumladığıyla ilişkilidir. (III) Kimileri kâğıdı
eline almanın ayrı bir tadı olduğunu belirtirken kimileri de
ekran üzerinden okuyup yazmanın daha kullanışlı
olduğunu belirtiyor. (IV) Ancak tartışmalar yalnızca
kullanım pratikleriyle sınırlı değil. (V) Son yıllarda yapılan
araştırmalar kâğıt ve ekran karşılaştırması konusunda
kullanıcılara önemli fikirler veriyor. (VI) Örneğin birkaç yıl
önce yapılan bir çalışma, insanların aynı metni ekrandan
okuduklarında kâğıttan okudukları zaman
hatırladıklarından daha az hatırladığını ortaya çıkarmış.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) II
B) III
C) IV
D) V
E) VI
Lise Türkçe
Masal Türünün Gelişimi
12. () Bilgisayardan sonra tablet kullanımının da yaygınlaşmasıyla birlikte kâğıt ve ekran üzerine tartışmalar giderek arttı. (II) Bir metni kâğıt üzerinden ve ekrandan okumanın farkını anlamak beynimizin yazılı bir metni nasıl yorumladığıyla ilişkilidir. (III) Kimileri kâğıdı eline almanın ayrı bir tadı olduğunu belirtirken kimileri de ekran üzerinden okuyup yazmanın daha kullanışlı olduğunu belirtiyor. (IV) Ancak tartışmalar yalnızca kullanım pratikleriyle sınırlı değil. (V) Son yıllarda yapılan araştırmalar kâğıt ve ekran karşılaştırması konusunda kullanıcılara önemli fikirler veriyor. (VI) Örneğin birkaç yıl önce yapılan bir çalışma, insanların aynı metni ekrandan okuduklarında kâğıttan okudukları zaman hatırladıklarından daha az hatırladığını ortaya çıkarmış. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A) II B) III C) IV D) V E) VI
AYT/Türk Dili ve
Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
9.
Bu
IO
Masallar erken dönemlerden itibaren yazılı olarak da yayılmış-
11. Me
Citir. Bunların ilk örneklerinden biri Hint kökenli olduğu düşünülen
adlı eserdir. Arapçaya
olarak çevrilen bu eser, hayvan
masallarından oluşmaktadır. Kul Mesut tarafından 14. yüzyılda
Türkçeye çevrilen bu eserde hayvanlar insan kimliğinde konus-
suturulur. Bir başka Hint kökenli masal kitabı da Tütinâme'dir. Hint
kaynaklarında Sukasaptati (Çakasaptati) yani “Papağanın 70
masalı” olarak bilinen Tûtinâme'nin bilinen en eski çevirisi 1840
yılına aittir. Ayrıca Namık Kemal tarafından çevrilen Hintli Inaye-
tullah'ın Bahar-i Dâniş'i de bir Doğu masalıdır. Aynı eser, Tahi-
rü'l Mevlevî tarafından 1919'da kısaltılarak Hint Masalları adıy-
la yayımlanmıştır. Bostan ve Gülistan adlı eser de Iranlı Sadi'nin
felsefi görüşlerinin kısa öykülerle aktarılmış biçimidir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisi si-
rasıyla getirilmelidir?
A) Kalyanamkara ve Papamkara - Binbir Gece Masalları
B) Kelile ve Dimne - Billur Köşk
61 Kalyanamkara ve Papamkara - Pançatantra
D) Pançatantra - Kelile ve Dimne
E) Billur Köşk - Binbir Gece Masalları
Lise Türkçe
Masal Türünün Gelişimi
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 9. Bu IO Masallar erken dönemlerden itibaren yazılı olarak da yayılmış- 11. Me Citir. Bunların ilk örneklerinden biri Hint kökenli olduğu düşünülen adlı eserdir. Arapçaya olarak çevrilen bu eser, hayvan masallarından oluşmaktadır. Kul Mesut tarafından 14. yüzyılda Türkçeye çevrilen bu eserde hayvanlar insan kimliğinde konus- suturulur. Bir başka Hint kökenli masal kitabı da Tütinâme'dir. Hint kaynaklarında Sukasaptati (Çakasaptati) yani “Papağanın 70 masalı” olarak bilinen Tûtinâme'nin bilinen en eski çevirisi 1840 yılına aittir. Ayrıca Namık Kemal tarafından çevrilen Hintli Inaye- tullah'ın Bahar-i Dâniş'i de bir Doğu masalıdır. Aynı eser, Tahi- rü'l Mevlevî tarafından 1919'da kısaltılarak Hint Masalları adıy- la yayımlanmıştır. Bostan ve Gülistan adlı eser de Iranlı Sadi'nin felsefi görüşlerinin kısa öykülerle aktarılmış biçimidir. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisi si- rasıyla getirilmelidir? A) Kalyanamkara ve Papamkara - Binbir Gece Masalları B) Kelile ve Dimne - Billur Köşk 61 Kalyanamkara ve Papamkara - Pançatantra D) Pançatantra - Kelile ve Dimne E) Billur Köşk - Binbir Gece Masalları
10. Türk edebiyatı masal çalışmalarıyla ilgili olarak aşa.
ğıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
12
A) Ünlü Türkolog W.Radloff ve Macar Türkolog Ignacz
Kunos'un Türk masal araştırma ve derlemelerinde
büyük katkıları olmuştur.
B) Tahir Alangu, Pertev Naili Boratav, Naki Tezel, Eflatun
Cem Güney gibi isimler Türk masal ve folkloruna
yaptıkları katkılarla tanınan büyük isimlerdir.
C) Şinasi, Orhan Kemal gibi isimler Batı edebiyatından
masal ve fabl çevirileri yapmış; bunları manzum şe-
kilde derlemiştir.
D) Milli Edebiyat Dönemi'nde Ömer Seyfettin, eski Türk
efsane ve masallarını "Altın Işık" adlı eserinde man-
zum şekilde derleyerek önemli bir katkıda bulunur.
E) Masal türünün Türk edebiyatındaki yerine bakıldığın-
da "Hint, Arap, İran, Avrupa ve Türk" gruplarının etki-si
olduğu söylenebilir.
3
FO
Lise Türkçe
Masal Türünün Gelişimi
10. Türk edebiyatı masal çalışmalarıyla ilgili olarak aşa. ğıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 12 A) Ünlü Türkolog W.Radloff ve Macar Türkolog Ignacz Kunos'un Türk masal araştırma ve derlemelerinde büyük katkıları olmuştur. B) Tahir Alangu, Pertev Naili Boratav, Naki Tezel, Eflatun Cem Güney gibi isimler Türk masal ve folkloruna yaptıkları katkılarla tanınan büyük isimlerdir. C) Şinasi, Orhan Kemal gibi isimler Batı edebiyatından masal ve fabl çevirileri yapmış; bunları manzum şe- kilde derlemiştir. D) Milli Edebiyat Dönemi'nde Ömer Seyfettin, eski Türk efsane ve masallarını "Altın Işık" adlı eserinde man- zum şekilde derleyerek önemli bir katkıda bulunur. E) Masal türünün Türk edebiyatındaki yerine bakıldığın- da "Hint, Arap, İran, Avrupa ve Türk" gruplarının etki-si olduğu söylenebilir. 3 FO
6. Dünya edebiyatında masal türünün ilk örneği.
aşağıdakilerden hangisidir?
AlKelile ve Dimne
(
BV Binbir Gece Masalları
39
C) Grimm Kardeşlerin Masalları
D) Andersen Masalları
E) Perracat Masalları
241
So
Lise Türkçe
Masal Türünün Gelişimi
6. Dünya edebiyatında masal türünün ilk örneği. aşağıdakilerden hangisidir? AlKelile ve Dimne ( BV Binbir Gece Masalları 39 C) Grimm Kardeşlerin Masalları D) Andersen Masalları E) Perracat Masalları 241 So
1. Türk edebiyatında fabl niteliği taşıyan örnekler ---- edebiya- 4. Türke
tindan esinlenilerek oluşturulmuştur.
ligi go
Bu cümledeki boşluğa,
Bu
1. Arap
A
II. Alman
mo
E
III. Hint
IV. Iran
ifadelerinden hangileri getirilemez?
C) I ve III
A) Yalnız
B) Yalnız II
E) III ve IV
D) Il ve IV
Lise Türkçe
Masal Türünün Gelişimi
1. Türk edebiyatında fabl niteliği taşıyan örnekler ---- edebiya- 4. Türke tindan esinlenilerek oluşturulmuştur. ligi go Bu cümledeki boşluğa, Bu 1. Arap A II. Alman mo E III. Hint IV. Iran ifadelerinden hangileri getirilemez? C) I ve III A) Yalnız B) Yalnız II E) III ve IV D) Il ve IV
ome bre
ME-4/A
2. Masallar erken dönemlerden itibaren yazılı olarak da yayılmiş
ur. Bunların ilk örneklerinden biri Hint kökenli olduğu düşünülen
adlı eserdir. Arapçaya olarak çevrilen bu eser, hayvan
masallarından oluşmaktadır. Kul Mesut tarafından 14. yüzyılda
Türkçeye çevrilen bu eserde hayvanlar insan kimliğinde konuş-
turulur. Bir başka Hint kökenli masal kitabı da Tatiname'dir. Hint
kaynaklarında Sukasaptati (Çakasaptati) yani "Papağanın 70
masalı" olarak bilinen Tätinâme'nin bilinen en eski çevirisi 1840
yılına aittir. Ayrıca Namık Kemal tarafından çevrilen Hintli Inaye-
tullah'ın Bahar-1 Dâniş'i de bir Doğu masalıdır. Aynı eser, Tahi-
rü'l Mevlevî tarafından 1919'da kısaltılarak Hint Masalları adıy-
la yayımlanmıştır. Bostan ve Gülistan adlı eser de İranlı Sadi'nin
felsefi görüşlerinin kısa öykülerle aktarılmış biçimidir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisi si-
rasıyla getirilmelidir?
A) Kalyanamkara ve Papamkara - Binbir Gece Masalları
B) Kelile ve Dimne - Billur Köşk
C) Kalyanamkara ve Papamkara - Pançatantra
D) Pançatantra - Kelile ve Dimne
E) Billur Köşk - Binbir Gece Masalları
Lise Türkçe
Masal Türünün Gelişimi
ome bre ME-4/A 2. Masallar erken dönemlerden itibaren yazılı olarak da yayılmiş ur. Bunların ilk örneklerinden biri Hint kökenli olduğu düşünülen adlı eserdir. Arapçaya olarak çevrilen bu eser, hayvan masallarından oluşmaktadır. Kul Mesut tarafından 14. yüzyılda Türkçeye çevrilen bu eserde hayvanlar insan kimliğinde konuş- turulur. Bir başka Hint kökenli masal kitabı da Tatiname'dir. Hint kaynaklarında Sukasaptati (Çakasaptati) yani "Papağanın 70 masalı" olarak bilinen Tätinâme'nin bilinen en eski çevirisi 1840 yılına aittir. Ayrıca Namık Kemal tarafından çevrilen Hintli Inaye- tullah'ın Bahar-1 Dâniş'i de bir Doğu masalıdır. Aynı eser, Tahi- rü'l Mevlevî tarafından 1919'da kısaltılarak Hint Masalları adıy- la yayımlanmıştır. Bostan ve Gülistan adlı eser de İranlı Sadi'nin felsefi görüşlerinin kısa öykülerle aktarılmış biçimidir. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisi si- rasıyla getirilmelidir? A) Kalyanamkara ve Papamkara - Binbir Gece Masalları B) Kelile ve Dimne - Billur Köşk C) Kalyanamkara ve Papamkara - Pançatantra D) Pançatantra - Kelile ve Dimne E) Billur Köşk - Binbir Gece Masalları
Aşağıdakilerin hangisinde verilen yazarlar, yukarıdaki
layışla öykü yazmıştır?
A) Tarık Buğra - Peyami Safa – Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Nezihe Meriç - Bilge Karasu - Yusuf Atilgan
C) Samim Kocagöz - Haldun Taner – Talip Apaydın
D Sevinç Çokum - Emine Işınsu - Münevver Ayaşlı
E) Kemal Tahir - Orhan Kemal – Yaşar Kemal
2.
I. İç monolog, bilinç akışı v
II. Psikolojik tahliller ✓
III. Sanat için sanat
IV. Memduh Şevket Esendal v
V. Öyküleyici anlatım
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerle yukarıda numa-
ralanmış özelliklerden hangisi ilişkilendirilemez?
ATT
BI
C) III
D) IV
EV
novce
Antendea
Mekân, olay ve zaman bireyin iç dünyasını esas alan eserler
de birey üzerindeki etkisiyle birlikte verilirken toplumcu gerçek
çi eserlerde toplumun sorunlarını, sınıflar arasındaki farklılıkla
ri vermek için bir araç olarak kullanılır.
Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinde
farklı bir anlayış içinde değerlendirilir?
A) Samim Kocagöz
Lise Türkçe
Masal Türünün Gelişimi
Aşağıdakilerin hangisinde verilen yazarlar, yukarıdaki layışla öykü yazmıştır? A) Tarık Buğra - Peyami Safa – Ahmet Hamdi Tanpınar B) Nezihe Meriç - Bilge Karasu - Yusuf Atilgan C) Samim Kocagöz - Haldun Taner – Talip Apaydın D Sevinç Çokum - Emine Işınsu - Münevver Ayaşlı E) Kemal Tahir - Orhan Kemal – Yaşar Kemal 2. I. İç monolog, bilinç akışı v II. Psikolojik tahliller ✓ III. Sanat için sanat IV. Memduh Şevket Esendal v V. Öyküleyici anlatım Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerle yukarıda numa- ralanmış özelliklerden hangisi ilişkilendirilemez? ATT BI C) III D) IV EV novce Antendea Mekân, olay ve zaman bireyin iç dünyasını esas alan eserler de birey üzerindeki etkisiyle birlikte verilirken toplumcu gerçek çi eserlerde toplumun sorunlarını, sınıflar arasındaki farklılıkla ri vermek için bir araç olarak kullanılır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinde farklı bir anlayış içinde değerlendirilir? A) Samim Kocagöz
1