Masal Türünün Gelişimi Soruları

lair?
önlendiren bir olgudur
melere kapaldr
am süree
arkt olduğu kadar bir
anda
ay vazgegner
yler, büyük kü
nden geçirmek
insanca düzen
ptırmadan on-
ndirmenin ka-
mlilar. iç dina-
#oğada hangi
Ske sahip ol-
kilerin han-
me ayak di-
en koşul-
değerleri
esini zo-
sorum-
gat
Bu parçada yazar aşağıdakilerin hangisinden yakınm
tadır?
gün yapıtlar verilmemesinden
Edebiyata sinir çizilememesinden
C) Edebiyat akımlarının önemini yitirmesinden
D) içeriğin, üslubun önüne geçirilmesinden
E) Sanatçılanın, yazdıklarını kişiselleştirmesinden
21. Hiçbir edebiyat türü dünyayı masallar kadar kuşatabilmiş de
gildir. Afrika'nın yoksul bir köyünde yaşayan bir çocuk bile
ninesinden mutlaka bir masal dinlemiştir. Ağızdan agiza ge
çerken ayn aynı kişilerce anlatılırken değişime uğramış olsa
bile masallanın özünde değişmeyen bir gerçek, her masaldan
alınması gereken bir ders vardır: Öğreticilik. Dünyayı gezen
masallara, uğradıklan yerin doğasından, insanından, yaşam
biçiminden renkler karışır elbette. Böylece belli bir ülke ya-
bancısı olduğu bir masalı kendileştirir. Halk arasında dilden
dile dolaşan masallar değişik ağızlarda biçimlendikten son-
ra yazıya geçirilir.
Bu parçada masallarla ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisine değinilmemiştir?
A) Ders verme amacı güttüğüne
Düşsel ögeler barındırdığına
C) Farklı kültürlerden etkilendiğine
D) En yaygın edebiyat türü olduğuna
E) Sözlü edebiyat ürünü olarak ortaya çıktığına
1. OTURUM
bilmek için Ror
donanımlı olma
bu. Çevirmen,
sini tarnamlam
Bu parçada v
den hangisid
A) Eleştirmen
B) Bir yapıtır
C) Eleştirme
mamalid
-
D Eleştirme
birikim s
E) Estetik d
tin sana"
23. Küresel isim
insan faali
cesi döner
caklıkların
oranı atmc
simasını d
masina ne
lir. Yaşana
Atmosfere
de daha
dan uydu
yıtlar altın
1. Küres
açıkla
II. Düny
lanını
III. Küre
yit all
Yukarıd
yargılar
A) Yaln
12012122
Lise Türkçe
Masal Türünün Gelişimi
lair? önlendiren bir olgudur melere kapaldr am süree arkt olduğu kadar bir anda ay vazgegner yler, büyük kü nden geçirmek insanca düzen ptırmadan on- ndirmenin ka- mlilar. iç dina- #oğada hangi Ske sahip ol- kilerin han- me ayak di- en koşul- değerleri esini zo- sorum- gat Bu parçada yazar aşağıdakilerin hangisinden yakınm tadır? gün yapıtlar verilmemesinden Edebiyata sinir çizilememesinden C) Edebiyat akımlarının önemini yitirmesinden D) içeriğin, üslubun önüne geçirilmesinden E) Sanatçılanın, yazdıklarını kişiselleştirmesinden 21. Hiçbir edebiyat türü dünyayı masallar kadar kuşatabilmiş de gildir. Afrika'nın yoksul bir köyünde yaşayan bir çocuk bile ninesinden mutlaka bir masal dinlemiştir. Ağızdan agiza ge çerken ayn aynı kişilerce anlatılırken değişime uğramış olsa bile masallanın özünde değişmeyen bir gerçek, her masaldan alınması gereken bir ders vardır: Öğreticilik. Dünyayı gezen masallara, uğradıklan yerin doğasından, insanından, yaşam biçiminden renkler karışır elbette. Böylece belli bir ülke ya- bancısı olduğu bir masalı kendileştirir. Halk arasında dilden dile dolaşan masallar değişik ağızlarda biçimlendikten son- ra yazıya geçirilir. Bu parçada masallarla ilgili olarak aşağıdakilerden han- gisine değinilmemiştir? A) Ders verme amacı güttüğüne Düşsel ögeler barındırdığına C) Farklı kültürlerden etkilendiğine D) En yaygın edebiyat türü olduğuna E) Sözlü edebiyat ürünü olarak ortaya çıktığına 1. OTURUM bilmek için Ror donanımlı olma bu. Çevirmen, sini tarnamlam Bu parçada v den hangisid A) Eleştirmen B) Bir yapıtır C) Eleştirme mamalid - D Eleştirme birikim s E) Estetik d tin sana" 23. Küresel isim insan faali cesi döner caklıkların oranı atmc simasını d masina ne lir. Yaşana Atmosfere de daha dan uydu yıtlar altın 1. Küres açıkla II. Düny lanını III. Küre yit all Yukarıd yargılar A) Yaln 12012122
2
1.
doğru verilmiştir?
A) Ünlü daralması-ünsüz yumuşaması-ünsüz türemesi
B) Ünsüz türemesi - ünsüz yumuşaması-ünsüz benzeşmesi
Ünlü düşmes-ünsüz yumuşaması-ünsüz benzeşmesi
D) Ünsüz türemesi - ünsüz daralması - ünsüz yumuşaması
E) Ünlü düşmeşi - ünsüz benzeşmesi - ünsüz türemesi
E
Ömründe ilk dayısına karşı açıkça bir hâkaret kelimesi kulla-
nıyordu.
II.
Evine giren hırsızla karşılaşmadığı için şükrediyordu.
III. Tarihi roman; tarihin yeniden kurulduğu ve yapıldığı sanal
bir anlatım şeklidir.
IV. Romantizm akımı daima insanı çevresinden tecrit ederek
bir fenomen olarak görmüş ve ona büyük bir değer vermiş-
tir.
V. Kalp Ağrısı romanında Azize ve Zeyno çok yakın iki arka-
daştır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Ieumlede ünlü düşmesi ve ünsüz benzeşmesine örnek var-
dır.
B) II. cümlede bir sözcükte hem ünlü düşmesi hem de ünsüz da
ralması vardır.
C. cümlede ünsüz yumuşamasına ve ünlü düşmesine örnek
vardır.
DIV. cümlede ünlü düşmesine örnek vardır.
E) V. cümlede ünlü düşmesine ve ünsüz benzeşmesine örnek
vardır.
Lise Türkçe
Masal Türünün Gelişimi
2 1. doğru verilmiştir? A) Ünlü daralması-ünsüz yumuşaması-ünsüz türemesi B) Ünsüz türemesi - ünsüz yumuşaması-ünsüz benzeşmesi Ünlü düşmes-ünsüz yumuşaması-ünsüz benzeşmesi D) Ünsüz türemesi - ünsüz daralması - ünsüz yumuşaması E) Ünlü düşmeşi - ünsüz benzeşmesi - ünsüz türemesi E Ömründe ilk dayısına karşı açıkça bir hâkaret kelimesi kulla- nıyordu. II. Evine giren hırsızla karşılaşmadığı için şükrediyordu. III. Tarihi roman; tarihin yeniden kurulduğu ve yapıldığı sanal bir anlatım şeklidir. IV. Romantizm akımı daima insanı çevresinden tecrit ederek bir fenomen olarak görmüş ve ona büyük bir değer vermiş- tir. V. Kalp Ağrısı romanında Azize ve Zeyno çok yakın iki arka- daştır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ieumlede ünlü düşmesi ve ünsüz benzeşmesine örnek var- dır. B) II. cümlede bir sözcükte hem ünlü düşmesi hem de ünsüz da ralması vardır. C. cümlede ünsüz yumuşamasına ve ünlü düşmesine örnek vardır. DIV. cümlede ünlü düşmesine örnek vardır. E) V. cümlede ünlü düşmesine ve ünsüz benzeşmesine örnek vardır.
a okumakta
arışması dü-
al Egemen-
kutlamak ve
ni güçlendir-
şen çocuklar,
in çocuklara
elirlenmiş. (V)
gileyebilecek-
ir sergide tüm
6.
B
angisi anlatım
V
-
E) VI
4.
133
Yıllar önce tanıdığım o ressam için diyebilirim ki sanatının
yapı taşını kesin bir gözlem ve düş gücünün birlikteliği oluş-
turur. Geleceğe uzanmaya çalışan bir imge avcısı olarak ken-
di yaşadığı anı titizlikle kayda geçirir, gördüğü dünyayı faz-
lalıklarından arındırır. Onun sanatının temel taşını, baskıya
dönüşen otoriter görüşle mücadele ve ne olursa olsun ken-
di ayakları üzerinde yükselme isteği oluşturur. Hayatıyla öz-
deşleşen resim üretimi bağlamında Türk resminin ilginç isim-
lerinden biridir. Türkiye'de çağdaş ressam tipinin onunla bir-
likte şekillendiğini iddia emek hiç de yanlış olmayacaktır. Ay-
rica resimlerinde tekdüze bir tekniğin sınırlarını aşan bir baş-
kalığı da hemen fark etmek mümkündür.
Bu parçada sözü edilen ressamla ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Resimlerinde sorgulayıcı bir tavrın öne çıktığı
B) Resim sanatımızda sıra dışı bir yerinin olduğu
C) Yapıtlarında hayalle gerçeği kaynaştırdığı
Dşiyle yaşamının iç içe geçmiş olduğu
E) Resimlerinde modern teknikleri kullandığı
TYT Tematik Paragraf Soru Bankası
Lise Türkçe
Masal Türünün Gelişimi
a okumakta arışması dü- al Egemen- kutlamak ve ni güçlendir- şen çocuklar, in çocuklara elirlenmiş. (V) gileyebilecek- ir sergide tüm 6. B angisi anlatım V - E) VI 4. 133 Yıllar önce tanıdığım o ressam için diyebilirim ki sanatının yapı taşını kesin bir gözlem ve düş gücünün birlikteliği oluş- turur. Geleceğe uzanmaya çalışan bir imge avcısı olarak ken- di yaşadığı anı titizlikle kayda geçirir, gördüğü dünyayı faz- lalıklarından arındırır. Onun sanatının temel taşını, baskıya dönüşen otoriter görüşle mücadele ve ne olursa olsun ken- di ayakları üzerinde yükselme isteği oluşturur. Hayatıyla öz- deşleşen resim üretimi bağlamında Türk resminin ilginç isim- lerinden biridir. Türkiye'de çağdaş ressam tipinin onunla bir- likte şekillendiğini iddia emek hiç de yanlış olmayacaktır. Ay- rica resimlerinde tekdüze bir tekniğin sınırlarını aşan bir baş- kalığı da hemen fark etmek mümkündür. Bu parçada sözü edilen ressamla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Resimlerinde sorgulayıcı bir tavrın öne çıktığı B) Resim sanatımızda sıra dışı bir yerinin olduğu C) Yapıtlarında hayalle gerçeği kaynaştırdığı Dşiyle yaşamının iç içe geçmiş olduğu E) Resimlerinde modern teknikleri kullandığı TYT Tematik Paragraf Soru Bankası
8.
Konu
Testi
Elinde çakar almaz bir lamba, odanın derinliklerine
doğru yavaş yavaş ilerliyordu. Bizler de arkasınday-
dık. Ne yapacağı konusunda pek bir fikrimiz yoktu.
Ona güveniyorduk.
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eskimiş, işe yaramayan
B) Daha önce hiç kullanılmamış
CAÇalışırken zorluk çıkaran
D) Az kullanılmış
E) Fayda vermeyen
9. Kitaplarında kullandığı kelimeler, hitap ettiği kitleye
ne kadar uygundu tartışılır. Hemen hemen her sözü
çiğ gelirdi okuyanlara. Ya kitleyi değiştirmeli ya
da
unlardan
1.
********
Konus
Onun
rini da
geler
konu
süre
anat Bu
aşa
2.
A)
nene
B)
C)
D
E
Lise Türkçe
Masal Türünün Gelişimi
8. Konu Testi Elinde çakar almaz bir lamba, odanın derinliklerine doğru yavaş yavaş ilerliyordu. Bizler de arkasınday- dık. Ne yapacağı konusunda pek bir fikrimiz yoktu. Ona güveniyorduk. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Eskimiş, işe yaramayan B) Daha önce hiç kullanılmamış CAÇalışırken zorluk çıkaran D) Az kullanılmış E) Fayda vermeyen 9. Kitaplarında kullandığı kelimeler, hitap ettiği kitleye ne kadar uygundu tartışılır. Hemen hemen her sözü çiğ gelirdi okuyanlara. Ya kitleyi değiştirmeli ya da unlardan 1. ******** Konus Onun rini da geler konu süre anat Bu aşa 2. A) nene B) C) D E
li
1-
e
a
7
,
www.sorubankasi.net
ALESSözel Bölüm - 6. Deneme Soruları
28 (1) Okuma, hayatın her aşamasında ihtiyaç duyulan, yeni
bilgiler edinmeyi sağlayan ve zihinsel becerilerin geli-
şiminde bireye yardımcı olan bir dil becerisidir. (H) Bil-
gi edinmenin temel yolu olan bu dil becerisi, alışkanlık
hâline dönüştüğünde okuma alışkanlığı kavramı ortaya
çıkmaktadır. (III) Okumanın alışkanlığa dönüşmesi için
öncelikle bireyin okumayı sevmesi ve okumadan kaçın-
maması gerekmektedir. (IV) Bu da bireyin okumaya kar-
şı olumlu tutum geliştirmesi ile ilgilidir. (V) Hem bireysel
hem de toplumsal açıdan önemi kabul edilen okuma, bi-
reysel bir etkinlik gibi görünse de sonuçlarıyla doğrudan
toplumu etkilemektedir. (VI) Bilgiyi ve geçmişten bugüne
aktarılmak istenen kültürü edinmeye aracılık eden kitap-
lar ancak okuma ile kişiyi istenilen amaca götürürler.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci parag-
raf hangi cümleyle başlar?
A) II B) III
FISI
C) IV
D) V
E) VI
Lise Türkçe
Masal Türünün Gelişimi
li 1- e a 7 , www.sorubankasi.net ALESSözel Bölüm - 6. Deneme Soruları 28 (1) Okuma, hayatın her aşamasında ihtiyaç duyulan, yeni bilgiler edinmeyi sağlayan ve zihinsel becerilerin geli- şiminde bireye yardımcı olan bir dil becerisidir. (H) Bil- gi edinmenin temel yolu olan bu dil becerisi, alışkanlık hâline dönüştüğünde okuma alışkanlığı kavramı ortaya çıkmaktadır. (III) Okumanın alışkanlığa dönüşmesi için öncelikle bireyin okumayı sevmesi ve okumadan kaçın- maması gerekmektedir. (IV) Bu da bireyin okumaya kar- şı olumlu tutum geliştirmesi ile ilgilidir. (V) Hem bireysel hem de toplumsal açıdan önemi kabul edilen okuma, bi- reysel bir etkinlik gibi görünse de sonuçlarıyla doğrudan toplumu etkilemektedir. (VI) Bilgiyi ve geçmişten bugüne aktarılmak istenen kültürü edinmeye aracılık eden kitap- lar ancak okuma ile kişiyi istenilen amaca götürürler. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci parag- raf hangi cümleyle başlar? A) II B) III FISI C) IV D) V E) VI
9. Philip K. Dick'in zihinleri dağıtan öyküleri ve romanları po-
püler kültürde önemli bir yere sahiptir. Ridley Scott'in yö-
nettiği Blade Runner, Arnold Schwarzenegger'li Total Re-
call ve Steven Spielberg imzalı Minority Report en iyi bili-
nen Philip K. Dick uyarlamalarıdır. Ancak günümüzü ve ge-
leceği etkilemeye devam eden bu büyük yazarla ilgili pek
bilinmeyen gerçekler de var.
Bu parçadaki altı çizili sözle Philip K. Dick'in öyküleri-
ne ilişkin anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Akıcı bir üslupla yazıldığı
B) Yazınsal yenilik taşıdığı
CRuhsal rahatlık sunduğu
Geniş kitlelere yönelik olduğu
EGüncel havayı soluttuğu
Lise Türkçe
Masal Türünün Gelişimi
9. Philip K. Dick'in zihinleri dağıtan öyküleri ve romanları po- püler kültürde önemli bir yere sahiptir. Ridley Scott'in yö- nettiği Blade Runner, Arnold Schwarzenegger'li Total Re- call ve Steven Spielberg imzalı Minority Report en iyi bili- nen Philip K. Dick uyarlamalarıdır. Ancak günümüzü ve ge- leceği etkilemeye devam eden bu büyük yazarla ilgili pek bilinmeyen gerçekler de var. Bu parçadaki altı çizili sözle Philip K. Dick'in öyküleri- ne ilişkin anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Akıcı bir üslupla yazıldığı B) Yazınsal yenilik taşıdığı CRuhsal rahatlık sunduğu Geniş kitlelere yönelik olduğu EGüncel havayı soluttuğu
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek hâlinde bir
zamir yoktur?
A) Hesabımızı ödeyip lokantadan çıktığımızda ha-
va kararmıştı.
B) Bizim arabayı güzelce yıkattık, sizinkini yıkat-
mayacak mısınız?
C) Onların evine her gidişimizde bir sürprizle kar-
şılaşıyoruz.
D) Dev cüsseli ağaçların bulunduğu bu ormanda
sabah sporu yapıyoruz.
E) Adresinizi bir kâğıda yazar da verirseniz, size
davetiye gönderebilirim.
Lise Türkçe
Masal Türünün Gelişimi
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek hâlinde bir zamir yoktur? A) Hesabımızı ödeyip lokantadan çıktığımızda ha- va kararmıştı. B) Bizim arabayı güzelce yıkattık, sizinkini yıkat- mayacak mısınız? C) Onların evine her gidişimizde bir sürprizle kar- şılaşıyoruz. D) Dev cüsseli ağaçların bulunduğu bu ormanda sabah sporu yapıyoruz. E) Adresinizi bir kâğıda yazar da verirseniz, size davetiye gönderebilirim.
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -ce, ca, -çe, -ça eklen-
diği sözcüğe "Elindeki paketleri yavaşça masaya bıraktı."
cümlesindeki anlamı kazandırmıştır?
A) Ona
gönlünce çalışacağı çok az vakit kalıyor.
Sınav sonuçları okul yönetimince açıklanacak. → +
Bunca sıkıntıya şimdiye kadar nasıl katlanmış?
D) Evin bütün odalarını güzelce boyamışlar.
Tiyatrolar sayıca artsa da oyunların kalitesi düştü.
storefor
Lise Türkçe
Masal Türünün Gelişimi
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -ce, ca, -çe, -ça eklen- diği sözcüğe "Elindeki paketleri yavaşça masaya bıraktı." cümlesindeki anlamı kazandırmıştır? A) Ona gönlünce çalışacağı çok az vakit kalıyor. Sınav sonuçları okul yönetimince açıklanacak. → + Bunca sıkıntıya şimdiye kadar nasıl katlanmış? D) Evin bütün odalarını güzelce boyamışlar. Tiyatrolar sayıca artsa da oyunların kalitesi düştü. storefor
ST-117
waplayınız.
a, sosyal bi-
araştırmacı-
geçerliliğini
or. Science
Onde gelen
bu yüzden
akademik
Calişmada,
tırma bul-
ya çıkarıl-
mlı şekilde
diğini bul-
genellik-
bile san-
zü sonuç
latılmak
okunur-
anda ay-
ırmala-
a araş-
ığında
mangi-
yacak
kabul
hat-
a tu-
tek-
CAR
23. ve 24. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
açık havada ya da kapalı bir mekânda sunulan, taşınabilir ya da
Çağdaş sanatın kendine has türlerinden biri olan enstalasyon,
mekâna özgü, belirli bir hacim kaplayan ve izleyici katılımını
önemseyen bir sanat dalıdır. 1970'lerde şekillenmeye başlayan
enstalasyon, izleyicinin sadece bakmakla kalmayıp dünyada ya
şadığı gibi sanat eserinin içinde "yaşaması" düşüncesini içine al
maktadır. Anlam, neden ve ilişkiler bütünü olan enstalasyon, öz-
ne ve nesne birlikteliği içinde algılanmalıdır. Önceleri radikal bir
sanat yaratım biçimi olarak algılanmış, 1980'lerden itibaren ma
zeler ve galeriler tarafından tamamen kabul görmüş, 20. yüzyıl
sonlarında yaygın bir sanat türü olmuş ve dijital teknolojilerin
gelişmesiyle birlikte daha da yaygınlaşmıştır. Enstalasyon, sanat
sal bakımdan dadaizm ve fütürizm hareketlerinden oldukça bes
lenmiş bir tarz olarak görülmekte; fütürizm sanatçılarının bili-
me yakınlığı, dijital enstalasyon sanatının oluşmasında etken ol
duğu kabul edilmektedir
23. Bu parc
k ayırt edici özel-
bilmesi
ması
hesi
CAR
ANLAMAD
25. ve 26. soruları as
A) Tanımsal ve niteliksel özelliklerine
B) Ortaya çıkış tarihinin çok yakın olduğuna
C) Bazı fikir akımlarından yararlandığına
D) Dijital teknolojinin gelişmesiyle tanındığına
E) Sanat geleneklerinin hiçbirine benzemediğine
Dağlar ve dağ kampç
zirve açılışı düşünen
(2543m) tırmanış pla
desi bulunsa da plant
çam ormanları arası
veler öncesinde özel
deneyimini
bilgi ve
miz bu tırmanışta 1
nindan zirveye git p
yürüyüşü özellikle
Tırmanış günü yak
24. Bu parçadan enstalasyonla ilgili aşağıdakilerden hangisine de
ğinilmemiştir?
Bu parçada anla
bilir?
Yaz faaliyetl
Gezinti son
Doğa gezis
Tecrübe da
Etkinlik ör
26. Bu parçam
A) Bilgile
(B) Hare
C) Eş gö
D) Ayra
E) Beli
Lise Türkçe
Masal Türünün Gelişimi
ST-117 waplayınız. a, sosyal bi- araştırmacı- geçerliliğini or. Science Onde gelen bu yüzden akademik Calişmada, tırma bul- ya çıkarıl- mlı şekilde diğini bul- genellik- bile san- zü sonuç latılmak okunur- anda ay- ırmala- a araş- ığında mangi- yacak kabul hat- a tu- tek- CAR 23. ve 24. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. açık havada ya da kapalı bir mekânda sunulan, taşınabilir ya da Çağdaş sanatın kendine has türlerinden biri olan enstalasyon, mekâna özgü, belirli bir hacim kaplayan ve izleyici katılımını önemseyen bir sanat dalıdır. 1970'lerde şekillenmeye başlayan enstalasyon, izleyicinin sadece bakmakla kalmayıp dünyada ya şadığı gibi sanat eserinin içinde "yaşaması" düşüncesini içine al maktadır. Anlam, neden ve ilişkiler bütünü olan enstalasyon, öz- ne ve nesne birlikteliği içinde algılanmalıdır. Önceleri radikal bir sanat yaratım biçimi olarak algılanmış, 1980'lerden itibaren ma zeler ve galeriler tarafından tamamen kabul görmüş, 20. yüzyıl sonlarında yaygın bir sanat türü olmuş ve dijital teknolojilerin gelişmesiyle birlikte daha da yaygınlaşmıştır. Enstalasyon, sanat sal bakımdan dadaizm ve fütürizm hareketlerinden oldukça bes lenmiş bir tarz olarak görülmekte; fütürizm sanatçılarının bili- me yakınlığı, dijital enstalasyon sanatının oluşmasında etken ol duğu kabul edilmektedir 23. Bu parc k ayırt edici özel- bilmesi ması hesi CAR ANLAMAD 25. ve 26. soruları as A) Tanımsal ve niteliksel özelliklerine B) Ortaya çıkış tarihinin çok yakın olduğuna C) Bazı fikir akımlarından yararlandığına D) Dijital teknolojinin gelişmesiyle tanındığına E) Sanat geleneklerinin hiçbirine benzemediğine Dağlar ve dağ kampç zirve açılışı düşünen (2543m) tırmanış pla desi bulunsa da plant çam ormanları arası veler öncesinde özel deneyimini bilgi ve miz bu tırmanışta 1 nindan zirveye git p yürüyüşü özellikle Tırmanış günü yak 24. Bu parçadan enstalasyonla ilgili aşağıdakilerden hangisine de ğinilmemiştir? Bu parçada anla bilir? Yaz faaliyetl Gezinti son Doğa gezis Tecrübe da Etkinlik ör 26. Bu parçam A) Bilgile (B) Hare C) Eş gö D) Ayra E) Beli
1.
32
20. O, roman yazarı, oyun yazarı olmaktan çok, güçlü bir şair-
dir. Yazınımıza yürekli sesleniş, ilk kez onun dizeleriyle gir-
di. Halkımızı Batı uygarlığı düzeyine çıkarmak istiyordu.
Sanatı, halkı eğitmek için bir araç sayıyordu. Yüz yıl sonra
yaşıyorsa, yüz yıl sonra onu toplantılarda anıyorsak, ro-
mancı, oyun yazarı şair olmasından çok yürekli bir aydın,
topluma özgürlük getirmeyi isteyen öncülerimizden biri, ol-
masındandır.
ÇİZGIUST
Bu parçada sözü edilen sanatçı ile ilgili olarak aşağı-
dakilerin hangisine değinilmemiştir?
AÇağdaşlaşma tutkusuyla halkımıza önderlik ettiğine
B) Sanatı, kendine başlı başına bir amaç olarak gördüğü-
ne
C) Değişik yazın türlerinde ürün verdiğine
D) Yapıtlarında yüreğini ortaya koyduğuna
M
E) Yapıtları ve kişiliği ile bugüne kaldığına
8
Lise Türkçe
Masal Türünün Gelişimi
1. 32 20. O, roman yazarı, oyun yazarı olmaktan çok, güçlü bir şair- dir. Yazınımıza yürekli sesleniş, ilk kez onun dizeleriyle gir- di. Halkımızı Batı uygarlığı düzeyine çıkarmak istiyordu. Sanatı, halkı eğitmek için bir araç sayıyordu. Yüz yıl sonra yaşıyorsa, yüz yıl sonra onu toplantılarda anıyorsak, ro- mancı, oyun yazarı şair olmasından çok yürekli bir aydın, topluma özgürlük getirmeyi isteyen öncülerimizden biri, ol- masındandır. ÇİZGIUST Bu parçada sözü edilen sanatçı ile ilgili olarak aşağı- dakilerin hangisine değinilmemiştir? AÇağdaşlaşma tutkusuyla halkımıza önderlik ettiğine B) Sanatı, kendine başlı başına bir amaç olarak gördüğü- ne C) Değişik yazın türlerinde ürün verdiğine D) Yapıtlarında yüreğini ortaya koyduğuna M E) Yapıtları ve kişiliği ile bugüne kaldığına 8
Deneme Sınavı - 4
17. Sevgililer Günü'nde adet olduğu üzere hemen herkes
sevgililerine ve eşlerine sevgilerini anlatan hediyeler
verir. Bu hediyelerin başında çiçekler ve çikolata
gelir. Verilecek bu hediyeler gayet isabetlidir. Evet,
yanlış okumadınız. Bu hediyeler gayet yerindedir.
Solan çiçekler ve yenince tükenen, hevesleri kısa
süreli bir uyarıcı olarak harekete geçiren çikolata,
bu özellikleriyle Sevgililer Günü'ne yakışmaktadır.
Daha açık ifadesi ile sevgi gibi özel ve ilahi bir
duyguyu; gelip geçen, çoklu bir duygu hâline
dönüştürenler için en güzel ve yerinde hediye olarak
suni yöntemlerle yetiştirilmiş çiçekler, çapı dar kartlar
ve eriyip giden çikolatalar doğru bir tercihtir. Ayrıca
herkesin sevgisi 14 Şubat'ta bütün bir dünya ile aşikar
olmaktadır. Sıradanlık gibi bir his de kimseyi rahatsız
etmemektedir.
Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Insanların birbirini sadece özel günlerde hatırlar
hale geldiği
Sevginin değersiz eşyalarla gösterilmesinin
yanlışlığı
B)
C)
A) Sevginin özel olarak yaşanması ve gösterilmesi
gerektiği
Insanların artık sevgilerini belirlenmiş bir günde
hissettirdiği
Daha yoğun bir çaba ve emekle gösterilen
sevginin kabul edilebilir olduğu
K
Lise Türkçe
Masal Türünün Gelişimi
Deneme Sınavı - 4 17. Sevgililer Günü'nde adet olduğu üzere hemen herkes sevgililerine ve eşlerine sevgilerini anlatan hediyeler verir. Bu hediyelerin başında çiçekler ve çikolata gelir. Verilecek bu hediyeler gayet isabetlidir. Evet, yanlış okumadınız. Bu hediyeler gayet yerindedir. Solan çiçekler ve yenince tükenen, hevesleri kısa süreli bir uyarıcı olarak harekete geçiren çikolata, bu özellikleriyle Sevgililer Günü'ne yakışmaktadır. Daha açık ifadesi ile sevgi gibi özel ve ilahi bir duyguyu; gelip geçen, çoklu bir duygu hâline dönüştürenler için en güzel ve yerinde hediye olarak suni yöntemlerle yetiştirilmiş çiçekler, çapı dar kartlar ve eriyip giden çikolatalar doğru bir tercihtir. Ayrıca herkesin sevgisi 14 Şubat'ta bütün bir dünya ile aşikar olmaktadır. Sıradanlık gibi bir his de kimseyi rahatsız etmemektedir. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Insanların birbirini sadece özel günlerde hatırlar hale geldiği Sevginin değersiz eşyalarla gösterilmesinin yanlışlığı B) C) A) Sevginin özel olarak yaşanması ve gösterilmesi gerektiği Insanların artık sevgilerini belirlenmiş bir günde hissettirdiği Daha yoğun bir çaba ve emekle gösterilen sevginin kabul edilebilir olduğu K
Aşağıdakilerin hangisinde yüklemi hem
zaman hem durum yönünden etkileyen
sözcükler vardır?
A) Gecenin bu saati, yalnızlığımı bana ses-
sizce anlatıyordu.
B) Tatile çıktığımızda her şeyi size tek tek
anlatacağım.
C) Bugün burada çok güzel gösteriler yapı-
lacakmış.
D) Size yarınki programın ayrıntılarını yazı-
li olarak vereceğim.
E) Kimse onun tehditlerinden etkilenmeye-
cek bundan sonra.
Lise Türkçe
Masal Türünün Gelişimi
Aşağıdakilerin hangisinde yüklemi hem zaman hem durum yönünden etkileyen sözcükler vardır? A) Gecenin bu saati, yalnızlığımı bana ses- sizce anlatıyordu. B) Tatile çıktığımızda her şeyi size tek tek anlatacağım. C) Bugün burada çok güzel gösteriler yapı- lacakmış. D) Size yarınki programın ayrıntılarını yazı- li olarak vereceğim. E) Kimse onun tehditlerinden etkilenmeye- cek bundan sonra.
10. Aşağıdakilerin hangisinde birleşik sözcüklerin ya
zımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Akşamüstü tatlı bir serinlik olur köyümüzde.
B) Bilinçaltımızdaki kimi düşünceler, ister istemez
davranışlarımızı yönlendirir.
MI
11
KONU TESTI 1
Gül, arkadaşlarıyla anaokulu bahçesinde saklam
baç oynuyor.
D) Ayak altında gezmeyin, burayı boşaltın.
E Uyurgezer biri olduğumu ilk senden duyuyorum
açıkçası.
Seyma, güvertede uzun uzun
Lise Türkçe
Masal Türünün Gelişimi
10. Aşağıdakilerin hangisinde birleşik sözcüklerin ya zımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A) Akşamüstü tatlı bir serinlik olur köyümüzde. B) Bilinçaltımızdaki kimi düşünceler, ister istemez davranışlarımızı yönlendirir. MI 11 KONU TESTI 1 Gül, arkadaşlarıyla anaokulu bahçesinde saklam baç oynuyor. D) Ayak altında gezmeyin, burayı boşaltın. E Uyurgezer biri olduğumu ilk senden duyuyorum açıkçası. Seyma, güvertede uzun uzun
an-
B
B
TÜRKİYE GENELİ - 1
11. 1919 yılında İstanbul halkını ülkenin işgaline karşı harekete
geçirmek için yaptığı konuşmaları ile zihinlerde yer etmiş
usta bir hatiptir. Kurtuluş Savaşı'nda cephede Mustafa Ke-
mal'in yanında görev yapmış bir sivil olmasına rağmen rütbe
alarak savaş kahramanı sayılmıştır. Savaş yıllarında Anadolu
Ajansı'nın kurulmasında rol olarak gazetecilik de yapmıştır.
Sanatçı II. Meşrutiyet'in ilanı ile birlikte yazarlığa başlamış;
yazdığı yirmi roman, dört hikaye kitabı, iki tiyatro eseri ve çe-
şitli incelemeleriyle Meşrutiyet ve Cumhuriyet Dönemleri Türk
edebiyatının en çok eser veren yazarlarındandır. Eserlerinde
kadınların eğitilmesine ve toplum içindeki konumuna özellikle
yer vermiş yazıları ile kadın hakları savunuculuğu yapmıştır.
Eserlerinin dili özensiz ve savruktur.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdaki eserlerden han-
gisini yazmamıştır?
A) Sinekli Bakkal
B) Mor Salkımlı Ev
C) Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç
D) Seviye Talip
E) Türk'ün Ateşle İmtihanı
1016 abrinan
Lise Türkçe
Masal Türünün Gelişimi
an- B B TÜRKİYE GENELİ - 1 11. 1919 yılında İstanbul halkını ülkenin işgaline karşı harekete geçirmek için yaptığı konuşmaları ile zihinlerde yer etmiş usta bir hatiptir. Kurtuluş Savaşı'nda cephede Mustafa Ke- mal'in yanında görev yapmış bir sivil olmasına rağmen rütbe alarak savaş kahramanı sayılmıştır. Savaş yıllarında Anadolu Ajansı'nın kurulmasında rol olarak gazetecilik de yapmıştır. Sanatçı II. Meşrutiyet'in ilanı ile birlikte yazarlığa başlamış; yazdığı yirmi roman, dört hikaye kitabı, iki tiyatro eseri ve çe- şitli incelemeleriyle Meşrutiyet ve Cumhuriyet Dönemleri Türk edebiyatının en çok eser veren yazarlarındandır. Eserlerinde kadınların eğitilmesine ve toplum içindeki konumuna özellikle yer vermiş yazıları ile kadın hakları savunuculuğu yapmıştır. Eserlerinin dili özensiz ve savruktur. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdaki eserlerden han- gisini yazmamıştır? A) Sinekli Bakkal B) Mor Salkımlı Ev C) Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç D) Seviye Talip E) Türk'ün Ateşle İmtihanı 1016 abrinan
Soru 36
Tolstoy, Rusya'daki Tula ilinde, Yasnaya Polyana'da
doğdu. İtibarlı bir aileden geliyordu; babası büyük bir
toprak zengini, annesi de bir prensesti. Birçok deha gibi
o da çocukluğundan itibaren kendini olgunlaştıracak
zorluklar yaşadı. Küçükken anne ve babasını kaybetti,
bakımını halası üstlendi. Talebelik yıllarında hummalı
bir şekilde kendisini ilme verdi, askeriyeye girdi ve bu
süreçte edebiyatın sırlarının peşinde koşarken buldu
kendini. Askerlikten sonra Avrupa'yı gezerek Batı insanı
ve düşüncesini tanımaya çalıştı. Avrupa seyahatlerin-
den döndükten sonra idealist bir tavırla eğitim gönüllü-
lüğüne soyundu ve bir köy okulu açtı. Maddi imkânları
yeterli olmasına rağmen bu okulun bahçesinde ve
tarlada çalıştı, zira kişinin alın terinin önemli olduğunu
düşünüyordu.
Bu paragrafa göre Tolstoy için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Alçak gönüllü
B) Meraklı
C) Soylu
D) İnançlı
E) Hayırsever
B
Lise Türkçe
Masal Türünün Gelişimi
Soru 36 Tolstoy, Rusya'daki Tula ilinde, Yasnaya Polyana'da doğdu. İtibarlı bir aileden geliyordu; babası büyük bir toprak zengini, annesi de bir prensesti. Birçok deha gibi o da çocukluğundan itibaren kendini olgunlaştıracak zorluklar yaşadı. Küçükken anne ve babasını kaybetti, bakımını halası üstlendi. Talebelik yıllarında hummalı bir şekilde kendisini ilme verdi, askeriyeye girdi ve bu süreçte edebiyatın sırlarının peşinde koşarken buldu kendini. Askerlikten sonra Avrupa'yı gezerek Batı insanı ve düşüncesini tanımaya çalıştı. Avrupa seyahatlerin- den döndükten sonra idealist bir tavırla eğitim gönüllü- lüğüne soyundu ve bir köy okulu açtı. Maddi imkânları yeterli olmasına rağmen bu okulun bahçesinde ve tarlada çalıştı, zira kişinin alın terinin önemli olduğunu düşünüyordu. Bu paragrafa göre Tolstoy için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Alçak gönüllü B) Meraklı C) Soylu D) İnançlı E) Hayırsever B
12. Cahit Sıtkı Tarancı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır?
A) "Desem ki, Gün Eksilmesin Penceremden" ve "Haydi
Abbas" ünlü şiirleridir.
B) "Ömrümde Sükût" adlı ilk şiirinde ömür ile hesaplaşmak-
tadır.
Los
"Otuz Beş Yaş" adlı ikinci şiir kitabında ölüm ve yaşamı
karşılaştırmıştır.
L
DY Ahenkli şiir dili kullanmasının yanında yalın dili yani
konuşma dilini de şiirine yansıtmıştır.
E) Realizm ve natūralizm etkisiyle şiir yazmıştır.
Lise Türkçe
Masal Türünün Gelişimi
12. Cahit Sıtkı Tarancı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) "Desem ki, Gün Eksilmesin Penceremden" ve "Haydi Abbas" ünlü şiirleridir. B) "Ömrümde Sükût" adlı ilk şiirinde ömür ile hesaplaşmak- tadır. Los "Otuz Beş Yaş" adlı ikinci şiir kitabında ölüm ve yaşamı karşılaştırmıştır. L DY Ahenkli şiir dili kullanmasının yanında yalın dili yani konuşma dilini de şiirine yansıtmıştır. E) Realizm ve natūralizm etkisiyle şiir yazmıştır.