Cumhuriyet Dönemi’nin İlk Yıllarında Şiir Soruları

4. Gözleme önem vermenin bir sonucu ola-
rak Meşrutiyet Devri'nin Turancılık fikrini
Halide Edip Adıvar, Yeni Turan; Türkçü-
1
11
it.
lük ve Osmanlıcılık fikirlerini de Ömer
aluto
Seyfettin Beyaz Lale, Ashab-ı Kehfimiz
108
IV
V
adlı eserlerde işlemişlerdir.
Bu cümlede numaralanmış yerlerin
hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II C) III D) IV
E) V
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nin İlk Yıllarında Şiir
4. Gözleme önem vermenin bir sonucu ola- rak Meşrutiyet Devri'nin Turancılık fikrini Halide Edip Adıvar, Yeni Turan; Türkçü- 1 11 it. lük ve Osmanlıcılık fikirlerini de Ömer aluto Seyfettin Beyaz Lale, Ashab-ı Kehfimiz 108 IV V adlı eserlerde işlemişlerdir. Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V
Cumhuriyet'e kadar sanatçıların birçoğu İstanbul aydınları
11
arasından çıkardı. Cumhuriyet'le birlikte köy kökenli,
yoksul ailelerin çocukları arasından da sanatçılar çıkmış
1
ES
ve köyü, köylünün sorunlarını anlatmaya başlamıştır.
Yaşar Kemal, Edip Cansever, Aşık Veysel bu sanatçılar
IV
V
arasında yer alır.
Bu metinde numaralandırılmış yerlerin hangisinde bilgi
3112
yanlışı vardır?
B) J
CXII
D) IV
E) V
ışıy
Meşaleciler)
B) imge ve ça
öne çıka
kaygısı
(Saf şii
C) Milli v
ket m
ve L
(To
201
D) B
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nin İlk Yıllarında Şiir
Cumhuriyet'e kadar sanatçıların birçoğu İstanbul aydınları 11 arasından çıkardı. Cumhuriyet'le birlikte köy kökenli, yoksul ailelerin çocukları arasından da sanatçılar çıkmış 1 ES ve köyü, köylünün sorunlarını anlatmaya başlamıştır. Yaşar Kemal, Edip Cansever, Aşık Veysel bu sanatçılar IV V arasında yer alır. Bu metinde numaralandırılmış yerlerin hangisinde bilgi 3112 yanlışı vardır? B) J CXII D) IV E) V ışıy Meşaleciler) B) imge ve ça öne çıka kaygısı (Saf şii C) Milli v ket m ve L (To 201 D) B
3.
Şiir, radyo oyunu, deneme, inceleme-araştırma alanların-
da eser vermiştir. Şiirleriyle tanınmış; halk kültüründen ve
divan şiirinden aldığı ögeleri Batı şiiri ile birleştirerek kul-
lanmıştır. Son şiirlerinde divan şiiri olanaklarından yarar-
lanarak oldukça kapalı şiire ulaşmıştır. Divan şiirindeki tev-
riyeli, cinaslı anlatımdan yararlanmıştır. Şiirleri anlam açı-
sından oldukça kapalıdır. Şiirlerinde ev-aile-yakın çevre
üçgenindeki bir dünyayı ortaya koymuştur. Kapalı Çarşı,
Çevre, Evler, Dar Çağ şiir kitapları arasındadır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisi-
dir?
Behçet Necatigil
B) Cahit Külebi
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Necip Fazıl Kısakürek
Cahit Sıtkı Tarancı
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nin İlk Yıllarında Şiir
3. Şiir, radyo oyunu, deneme, inceleme-araştırma alanların- da eser vermiştir. Şiirleriyle tanınmış; halk kültüründen ve divan şiirinden aldığı ögeleri Batı şiiri ile birleştirerek kul- lanmıştır. Son şiirlerinde divan şiiri olanaklarından yarar- lanarak oldukça kapalı şiire ulaşmıştır. Divan şiirindeki tev- riyeli, cinaslı anlatımdan yararlanmıştır. Şiirleri anlam açı- sından oldukça kapalıdır. Şiirlerinde ev-aile-yakın çevre üçgenindeki bir dünyayı ortaya koymuştur. Kapalı Çarşı, Çevre, Evler, Dar Çağ şiir kitapları arasındadır. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisi- dir? Behçet Necatigil B) Cahit Külebi C) Ahmet Hamdi Tanpınar D) Necip Fazıl Kısakürek Cahit Sıtkı Tarancı
Doktrin
20. 1.
Baudelaire'in edebi hayatında önemli bir yeri vardır.
II. Türkçeyi duru ve temiz kullanmaya özen göstermiştir.
Çağdaşları gibi, popüler olabilmek için gereksiz imge-
lere başvurmamıştır.
IV. Edebiyatımızın önemli metafizik şairlerinden biridir.
V. Aşk ve kadınla yaşanan dünyaya bağlanmaya çalış-
mıştır.
Numaralandırılmış ifadelerden hangisi Cahit Sıtkı
Tarancı ile ilgili yanlış bir ifadedir?
AI
B) II
C) III
D) IV
EV
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nin İlk Yıllarında Şiir
Doktrin 20. 1. Baudelaire'in edebi hayatında önemli bir yeri vardır. II. Türkçeyi duru ve temiz kullanmaya özen göstermiştir. Çağdaşları gibi, popüler olabilmek için gereksiz imge- lere başvurmamıştır. IV. Edebiyatımızın önemli metafizik şairlerinden biridir. V. Aşk ve kadınla yaşanan dünyaya bağlanmaya çalış- mıştır. Numaralandırılmış ifadelerden hangisi Cahit Sıtkı Tarancı ile ilgili yanlış bir ifadedir? AI B) II C) III D) IV EV
ar-
el-
n-
rk
n
4.
L
Sen, kaçan ürkek ceylânsın dağda,
Ben, peşine düşmüş bir canavarım!
İstersen dünyayı çağır imdada;
Sen varsın dünyada, bir de ben varım!
Seni korkutacak geçtiğin yollar,
Arkandan gelecek hep ayak sesim.
Sarıp vücudunu belirsiz kollar,
Enseni yakacak ateş nefesim.
Ses, söyleyiş ve biçim özellikleri dikkate alındığında bu
şiirin aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisiyle yazıldığı
söylenebilir?
A) Garip
B) İkinci Yeni
C) Mavi
D) Toplumcu şiir
E) Öz şiir
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nin İlk Yıllarında Şiir
ar- el- n- rk n 4. L Sen, kaçan ürkek ceylânsın dağda, Ben, peşine düşmüş bir canavarım! İstersen dünyayı çağır imdada; Sen varsın dünyada, bir de ben varım! Seni korkutacak geçtiğin yollar, Arkandan gelecek hep ayak sesim. Sarıp vücudunu belirsiz kollar, Enseni yakacak ateş nefesim. Ses, söyleyiş ve biçim özellikleri dikkate alındığında bu şiirin aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisiyle yazıldığı söylenebilir? A) Garip B) İkinci Yeni C) Mavi D) Toplumcu şiir E) Öz şiir
B
B
B
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
19. Şiirlerinde halk şiirine yaklaşan bir söyleyiş yöntemine
ulaştı. Yalın üslubu, hoşgörülü, konu seçimleri ve ince
alaylı yaklaşımıyla, kendine özgü, farklı bir yer edindi
edebiyat dünyasında. Asıl ününü 1970'lerde peş peşe
yayımlanan denemeleriyle kazandı. Günlük konuşma
dilinde pek az bilinen sözcük ve deyimlerden başka,
kendi deyişlerini de sıkça kullandığı ve anlatıma ege-
men kıldığı alaycı tavrıyla bu denemelerinde özgün bir
üslup yaratma başarısını gösterdi. Kahveler Kitabı, Bo-
ğaziçi Şıngır Mıngır adlı eserlerinde sanat çevresinde
gördüklerini ele aldı.
Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Abdülhak Şinasi Hisar
B) Bedri Rahmi Eyüboğlu
C) Cemal Süreya
D) Salah Birsel
E) Cahit Zarifoğlu
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nin İlk Yıllarında Şiir
B B B Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 19. Şiirlerinde halk şiirine yaklaşan bir söyleyiş yöntemine ulaştı. Yalın üslubu, hoşgörülü, konu seçimleri ve ince alaylı yaklaşımıyla, kendine özgü, farklı bir yer edindi edebiyat dünyasında. Asıl ününü 1970'lerde peş peşe yayımlanan denemeleriyle kazandı. Günlük konuşma dilinde pek az bilinen sözcük ve deyimlerden başka, kendi deyişlerini de sıkça kullandığı ve anlatıma ege- men kıldığı alaycı tavrıyla bu denemelerinde özgün bir üslup yaratma başarısını gösterdi. Kahveler Kitabı, Bo- ğaziçi Şıngır Mıngır adlı eserlerinde sanat çevresinde gördüklerini ele aldı. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Abdülhak Şinasi Hisar B) Bedri Rahmi Eyüboğlu C) Cemal Süreya D) Salah Birsel E) Cahit Zarifoğlu
D) Reşat Nu
E) Halide Edip Adıvar
22. 1. Garip akımının öncüsü olan sanatçı, Nasrettin
Hoca fıkralarını da manzum olarak kaleme al-
mıştır.
II. Şiirlerinde sıradan insanların yaşantılarına yer
vermiştir.
III. Ölçü ve uyağa bağlı kalmadan serbest şiirler
yazmıştır.
IV. Mecazlara ve imgelere dayalı bir dili ve anlatımı
vardır.
V. Şiirlerinin çoğunda halk söyleyişlerinden yarar-
lanmıştır.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde Orhan
Veli'yle ilgili olarak yanlış bilgi verilmiştir?
AY.
BM.
CII. D) IV.
E) N.
karekök
24.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nin İlk Yıllarında Şiir
D) Reşat Nu E) Halide Edip Adıvar 22. 1. Garip akımının öncüsü olan sanatçı, Nasrettin Hoca fıkralarını da manzum olarak kaleme al- mıştır. II. Şiirlerinde sıradan insanların yaşantılarına yer vermiştir. III. Ölçü ve uyağa bağlı kalmadan serbest şiirler yazmıştır. IV. Mecazlara ve imgelere dayalı bir dili ve anlatımı vardır. V. Şiirlerinin çoğunda halk söyleyişlerinden yarar- lanmıştır. Numaralanmış cümlelerin hangisinde Orhan Veli'yle ilgili olarak yanlış bilgi verilmiştir? AY. BM. CII. D) IV. E) N. karekök 24.
4.
Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun
Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun
Memleket isterim
Ne başta dert ne gönülde hasret olsun
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun
Yukarıdaki dizeler aşağıdaki şairlerden hangisine
aittir?
A) Cahit Sıtkı Tarancı
B) Ahmet Muhip Dranas
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Nazım Hikmet Ran
E) Necip Fazıl Kısakürek
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nin İlk Yıllarında Şiir
4. Memleket isterim Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun Memleket isterim Ne başta dert ne gönülde hasret olsun Kardeş kavgasına bir nihayet olsun Yukarıdaki dizeler aşağıdaki şairlerden hangisine aittir? A) Cahit Sıtkı Tarancı B) Ahmet Muhip Dranas C) Ahmet Hamdi Tanpınar D) Nazım Hikmet Ran E) Necip Fazıl Kısakürek
21. Şair, 1960 yılında yayımlanan eseri Edebiyatımızda İsim
ler Sözlüğü'nde, kendi şiir serüvenini şöyle özetlemiş: "İlk
şiiri lisede öğrenciyken, Varlık dergisinde çıkmıştı (Ekim
1935). Şiirde kırk yılını, doğumundan ölümüne, orta halli
bir vatandaşın, birey olarak başından geçecek durumla-
ni hatırlatmaya; ev-aile-yakın çevre üçgeninde, gerçek ve
hayal yaşantılarını iletmeye, duyurmaya harcadı. Arada bi-
çim yenileştirmelerinden ötürü yadırgandığı da oldu, ama
genellikle, eleştirmenler, onun için, tutarlı ve özel bir dün-
yası olan bir şair dediler."
Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada kendisinden
söz edilen şaire ait değildir?
A) En/Cam
B) Divançe
C) Galile Denizi
D) Çevre
E) Arada
5
F
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nin İlk Yıllarında Şiir
21. Şair, 1960 yılında yayımlanan eseri Edebiyatımızda İsim ler Sözlüğü'nde, kendi şiir serüvenini şöyle özetlemiş: "İlk şiiri lisede öğrenciyken, Varlık dergisinde çıkmıştı (Ekim 1935). Şiirde kırk yılını, doğumundan ölümüne, orta halli bir vatandaşın, birey olarak başından geçecek durumla- ni hatırlatmaya; ev-aile-yakın çevre üçgeninde, gerçek ve hayal yaşantılarını iletmeye, duyurmaya harcadı. Arada bi- çim yenileştirmelerinden ötürü yadırgandığı da oldu, ama genellikle, eleştirmenler, onun için, tutarlı ve özel bir dün- yası olan bir şair dediler." Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada kendisinden söz edilen şaire ait değildir? A) En/Cam B) Divançe C) Galile Denizi D) Çevre E) Arada 5 F
11. 1. Cumhuriyet Dönemi edebiyatının temelinde İstiklal
Savaşı ve Atatürk devrimleri vardır.
II. Bu dönem edebiyatı ilk yıllarında Millî Edebiyattan
tümüyle ayrılmış değildir, aksine onun devamı görü-
nümündedir.
X
III. Millî Edebiyat'la başlayan halka inme çabası, Cum-
huriyet Dönemi'nde geri planda kalmıştır.
IV. Tanzimat Dönemi'nde başlayan Batı edebiyatını iz-
leme, yenilikleri takip etme anlayışı tümüyle redde-
dilmiştir.
V. Türk halk sanatı ve folkloru önemsenmiş; Karaca-
oğlan, Yunus gibi bir dönem küçümsenen ozanların
dili, içtenliği örnek alınmıştır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangileri
Cumhuriyet Dönemi edebiyatı ile ilgili yanlış bir
bilgi içerin?
A) I vet
B) ve ll
Clutve iv
E) IV ve V
4
D) Il ve IV
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nin İlk Yıllarında Şiir
11. 1. Cumhuriyet Dönemi edebiyatının temelinde İstiklal Savaşı ve Atatürk devrimleri vardır. II. Bu dönem edebiyatı ilk yıllarında Millî Edebiyattan tümüyle ayrılmış değildir, aksine onun devamı görü- nümündedir. X III. Millî Edebiyat'la başlayan halka inme çabası, Cum- huriyet Dönemi'nde geri planda kalmıştır. IV. Tanzimat Dönemi'nde başlayan Batı edebiyatını iz- leme, yenilikleri takip etme anlayışı tümüyle redde- dilmiştir. V. Türk halk sanatı ve folkloru önemsenmiş; Karaca- oğlan, Yunus gibi bir dönem küçümsenen ozanların dili, içtenliği örnek alınmıştır. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangileri Cumhuriyet Dönemi edebiyatı ile ilgili yanlış bir bilgi içerin? A) I vet B) ve ll Clutve iv E) IV ve V 4 D) Il ve IV
AYDIN YAYE
A) Oktay Rifat Horozcu
B) Behçet Necatigil
Melih Cevdet Anday
D) Cahit Külebi
E) Fazıl Hüsnü Dağlarca
Hisar topluluğu sanatçıları milli manevi değerlere
dayalı bir şiir anlayışı ortaya koymuşlardır. Onlara
göre sanat ideolojinin baskısı altında olmamalıdır.
Şiir dili öz Türkçeci ve tasfiyeci olmamalıdır. Şiirde
yaşayan dil kullanılmalıdır.
Bu parçadan hareketle Hisar topluluğu sanatçı-
ları.
1. Nazım Hikmet,
II. Nurullah Ataç,
III. Garip şiiri,
IV. Yeni Lisan ilkeleri V
numaralanmış ifadelerden hangisi ya da hangi-
lerine tepki göstermemiştir?
C) II ve III
A) I ve II
B) Yalnız II
D) I, II ve III
E) Yalnız IV
6.
le
A
C
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nin İlk Yıllarında Şiir
AYDIN YAYE A) Oktay Rifat Horozcu B) Behçet Necatigil Melih Cevdet Anday D) Cahit Külebi E) Fazıl Hüsnü Dağlarca Hisar topluluğu sanatçıları milli manevi değerlere dayalı bir şiir anlayışı ortaya koymuşlardır. Onlara göre sanat ideolojinin baskısı altında olmamalıdır. Şiir dili öz Türkçeci ve tasfiyeci olmamalıdır. Şiirde yaşayan dil kullanılmalıdır. Bu parçadan hareketle Hisar topluluğu sanatçı- ları. 1. Nazım Hikmet, II. Nurullah Ataç, III. Garip şiiri, IV. Yeni Lisan ilkeleri V numaralanmış ifadelerden hangisi ya da hangi- lerine tepki göstermemiştir? C) II ve III A) I ve II B) Yalnız II D) I, II ve III E) Yalnız IV 6. le A C
7. İçten, yalın ve akıcı bir söyleyişin egemen olduğu
şiirlerinde; aşk, doğa sevgisi, geçmiş, ölüm, özlem,
yalnızlık, yaşama sevinci gibi konulan işlemiştir.
Romantizm ve sembolizmden etkilenmiştir. Hece
ölçüsüyle yazdığı şiirleri de serbest şiirleri de vardır.
Şiirde biçime, kafiyeye ve ahenge önem vermiştir.
Şiirleri dışında hikâyeleri de vardır.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nin İlk Yıllarında Şiir
7. İçten, yalın ve akıcı bir söyleyişin egemen olduğu şiirlerinde; aşk, doğa sevgisi, geçmiş, ölüm, özlem, yalnızlık, yaşama sevinci gibi konulan işlemiştir. Romantizm ve sembolizmden etkilenmiştir. Hece ölçüsüyle yazdığı şiirleri de serbest şiirleri de vardır. Şiirde biçime, kafiyeye ve ahenge önem vermiştir. Şiirleri dışında hikâyeleri de vardır.
6. Hiçbir akıma girmeyen, kendine has bir şairdir.
Doğu-Batı kültürlerini bağdaştırarak, ilhamını tasavvuf
ve dinler tarihinin ünlü kişilerinden, eski doğu
medeniyet ve masallarından alan, egzotik şiirler
yazmıştır. Önceleri gazel ve rubailer yazmış, asıl
kişiliğini serbest nazımlı şiirlerinde bulmuştur. "Somut
malzemeyle soyut bir âlem" yaratmış; bir hayal ve
duygu şairi değil, bir sezgi şairi olmuştur.
Holat Gekhi
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nin İlk Yıllarında Şiir
6. Hiçbir akıma girmeyen, kendine has bir şairdir. Doğu-Batı kültürlerini bağdaştırarak, ilhamını tasavvuf ve dinler tarihinin ünlü kişilerinden, eski doğu medeniyet ve masallarından alan, egzotik şiirler yazmıştır. Önceleri gazel ve rubailer yazmış, asıl kişiliğini serbest nazımlı şiirlerinde bulmuştur. "Somut malzemeyle soyut bir âlem" yaratmış; bir hayal ve duygu şairi değil, bir sezgi şairi olmuştur. Holat Gekhi
Çocuk ve Allah adlı yapıtında felsefi arayışlarına yer veren Fazıl
|
Hüsnü Dağlarca, Aç Yazı, Dar Çağ ve Toprak Ana adlı yapıtların-
||
IV
da toplumsal sorunlara yer vermiştir. Dildeki Bilgisayar adlı yapı-
V
tında ise teknolojik gelişmelerin dile ve şiire yansımalarını ele al-
mıştır.
Bu parçadaki numaralanmış yapıtlardan hangisinin yerine "Asu"
adlı yapıt getirilirse bilgi yanlışı giderilmiş olur?
A) I
B) II
VII
D) IN
g
E) V
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nin İlk Yıllarında Şiir
Çocuk ve Allah adlı yapıtında felsefi arayışlarına yer veren Fazıl | Hüsnü Dağlarca, Aç Yazı, Dar Çağ ve Toprak Ana adlı yapıtların- || IV da toplumsal sorunlara yer vermiştir. Dildeki Bilgisayar adlı yapı- V tında ise teknolojik gelişmelerin dile ve şiire yansımalarını ele al- mıştır. Bu parçadaki numaralanmış yapıtlardan hangisinin yerine "Asu" adlı yapıt getirilirse bilgi yanlışı giderilmiş olur? A) I B) II VII D) IN g E) V
19. Bayrak şiirimi 35 yaşımdayken yazdım. Adana Erkek
Lisesinde edebiyat öğretmeniydim. Hatay, Gazi'nin
gayretiyle Türkiye'ye bağlanmıştı. O konudaki
çalışmaları; 1938 yılında başlamış, 1939 yılında
neticeye ulaşılmıştı. Türkiye, yeni bir sevinç
içindeydi. Bu sevinci, Adana da büyük
coşkunluklarla yaşıyordu. Adana'nın Fransız
işgalinden kurtuluşu bildiğin gibi, 5 Ocak 1922'dir...
Kendi kendime dedim ki, "Arif bu şiiri sen
yazacaksın!" Bir gün sonra da 5 Ocak! Adana'da
Ocak Mahallesi'nde oturuyordum. O zamanlar,
bugünkü gibi evlerde, günün her saatinde elektrik
yok. Geceleri petrol lambası yakıyoruz. El-ayak
ortalıktan çekilince, petrol lambasının yorgun ışığı
altında, bayrağımıza sığınarak, bayrağımıza sarınarak
kalemi elime aldım. Şafak sökerken, Bayrak şiiri
hazırdı.
Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada şiirinin
yazılma hikâyesinden söz eden sanatçıya ait bir
şiir kitabı değildir?
A) Dualar ve Aminler
B) Heykeltıraş
6) Moçyiğit
C) Koçyiğit Köroğlu
D) Kökler ve Dallar
E) Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor
20. O (H
yazı
kan
tüm
anla
içine
Kim
coş
yaş
söz
söz
Bu
sar
A)
YAYINLARI
MİT
C)
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nin İlk Yıllarında Şiir
19. Bayrak şiirimi 35 yaşımdayken yazdım. Adana Erkek Lisesinde edebiyat öğretmeniydim. Hatay, Gazi'nin gayretiyle Türkiye'ye bağlanmıştı. O konudaki çalışmaları; 1938 yılında başlamış, 1939 yılında neticeye ulaşılmıştı. Türkiye, yeni bir sevinç içindeydi. Bu sevinci, Adana da büyük coşkunluklarla yaşıyordu. Adana'nın Fransız işgalinden kurtuluşu bildiğin gibi, 5 Ocak 1922'dir... Kendi kendime dedim ki, "Arif bu şiiri sen yazacaksın!" Bir gün sonra da 5 Ocak! Adana'da Ocak Mahallesi'nde oturuyordum. O zamanlar, bugünkü gibi evlerde, günün her saatinde elektrik yok. Geceleri petrol lambası yakıyoruz. El-ayak ortalıktan çekilince, petrol lambasının yorgun ışığı altında, bayrağımıza sığınarak, bayrağımıza sarınarak kalemi elime aldım. Şafak sökerken, Bayrak şiiri hazırdı. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada şiirinin yazılma hikâyesinden söz eden sanatçıya ait bir şiir kitabı değildir? A) Dualar ve Aminler B) Heykeltıraş 6) Moçyiğit C) Koçyiğit Köroğlu D) Kökler ve Dallar E) Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor 20. O (H yazı kan tüm anla içine Kim coş yaş söz söz Bu sar A) YAYINLARI MİT C)
AYT/ Türk Dili ve Edebiyatı-
Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır
Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır
Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır
Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır
Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır
Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır
Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır
Senden umut kesmem kalbinde merhamet adlı bir
çınar vardır
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate
alındığında aşağıdaki şairlerin hangisine ait olduğu
söylenebilir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Ahmet Kutsi Tecer
C) Arif Nihat Asya
D) Kemalettin Kamu
Sezai Karakoç
7.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nin İlk Yıllarında Şiir
AYT/ Türk Dili ve Edebiyatı- Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır Senden umut kesmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır Sevgili En sevgili Ey sevgili Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki şairlerin hangisine ait olduğu söylenebilir? A) Faruk Nafiz Çamlıbel B) Ahmet Kutsi Tecer C) Arif Nihat Asya D) Kemalettin Kamu Sezai Karakoç 7.