Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye (1940-1960) Soruları

AYT/Türk Dili ve Edebiyatı
21. Yakın dönemde yaşamış olmalarına rağmen büyük
oranda ortak beğeniyle klasik kabul edilebilecek Yahya
Kemal, Ahmet Haşim gibi isimler onun şiir anlayışını ku-
şatan çerçeve içinde kabul edilirler. Ancak ----, şiirlerini
yaşanmışlık üzerine kurarak bu ikisinden ayirir. Az söz
ile çok şey söylemekten yana olan, sözün ses ve çağrı-
şım bakımından zenginliğine önem veren şairin şiirlerin-
de hayatın sonlu olmasına dair korkunun yanında "Gün
eksilmesin penceremden!. cümlesini kurduracak kadar
coşkulu bir yaşama sevinci hissedilir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir?
A) Bedri Rahmi Eyüboğlu
B) Ahmet Muhip Dıranas
C) Cahit Sıtkı Tarancı
D) Ahmet Kutsi Tecer
E) Fazıl Hüsnü Dağlarca
2. İlk şiirlerinde aruz veznini kullanan sanatçı, Ziya
Gökalp'le tanıştıktan
sonra hece vezniyle şiirler yazma-
Uncociler olarak anılan şairlerden
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye (1940-1960)
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı 21. Yakın dönemde yaşamış olmalarına rağmen büyük oranda ortak beğeniyle klasik kabul edilebilecek Yahya Kemal, Ahmet Haşim gibi isimler onun şiir anlayışını ku- şatan çerçeve içinde kabul edilirler. Ancak ----, şiirlerini yaşanmışlık üzerine kurarak bu ikisinden ayirir. Az söz ile çok şey söylemekten yana olan, sözün ses ve çağrı- şım bakımından zenginliğine önem veren şairin şiirlerin- de hayatın sonlu olmasına dair korkunun yanında "Gün eksilmesin penceremden!. cümlesini kurduracak kadar coşkulu bir yaşama sevinci hissedilir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han- gisi getirilmelidir? A) Bedri Rahmi Eyüboğlu B) Ahmet Muhip Dıranas C) Cahit Sıtkı Tarancı D) Ahmet Kutsi Tecer E) Fazıl Hüsnü Dağlarca 2. İlk şiirlerinde aruz veznini kullanan sanatçı, Ziya Gökalp'le tanıştıktan sonra hece vezniyle şiirler yazma- Uncociler olarak anılan şairlerden
m romanların-
geleneklerine
yaşam şekille-
eye çalıştıkları
amamaları ne-
üşen kimseler-
ithat Efendi'nin
-- tipidir.
şağıdakilerden
C) Siham-ı Kaza
D) Hayraba
E) Mihnetkeşan
20. Siyah Kehribar -ilk basılan romanım- o kadar yeril-
mese, kötülenmeseydi adım gibi biliyorum, Sonradan
Yaşamak'ı yazamayacaktım. Sonradan Yaşamak o
ölü sükutu ile karşılanmasaydı yine eminim ne Firavun
Imanı olacaktı ne de Ibis'in Büyası ve Ayakta Durmak
Istiyorum ile ötekilerde de bu kötülemelerle bu susuşla-
rin payı büyüktür.
Eserleriyle ilgili düşüncelerini bu şekilde ifade eden
yazar, aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Peyami Safa
Samiha Ayverdi
C) Ahmet Hamdi Tanpınar D) Tarık Buğra
E) Bilge Karasu
ve yeni yaşam biçim
dan görme zenginle
ilk eserlerinde dram
Ardından epik tiyatr
oyun, kabare, senam
de yazdı.
Aşağıdaki eserlerd
sanatçının farklı tü
A) Günün Adami
B) Vatan Kurtaran
Keşanlı All Dest
D) Şişhane'ye Yağa
E) Zilli Zarife
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye (1940-1960)
m romanların- geleneklerine yaşam şekille- eye çalıştıkları amamaları ne- üşen kimseler- ithat Efendi'nin -- tipidir. şağıdakilerden C) Siham-ı Kaza D) Hayraba E) Mihnetkeşan 20. Siyah Kehribar -ilk basılan romanım- o kadar yeril- mese, kötülenmeseydi adım gibi biliyorum, Sonradan Yaşamak'ı yazamayacaktım. Sonradan Yaşamak o ölü sükutu ile karşılanmasaydı yine eminim ne Firavun Imanı olacaktı ne de Ibis'in Büyası ve Ayakta Durmak Istiyorum ile ötekilerde de bu kötülemelerle bu susuşla- rin payı büyüktür. Eserleriyle ilgili düşüncelerini bu şekilde ifade eden yazar, aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Peyami Safa Samiha Ayverdi C) Ahmet Hamdi Tanpınar D) Tarık Buğra E) Bilge Karasu ve yeni yaşam biçim dan görme zenginle ilk eserlerinde dram Ardından epik tiyatr oyun, kabare, senam de yazdı. Aşağıdaki eserlerd sanatçının farklı tü A) Günün Adami B) Vatan Kurtaran Keşanlı All Dest D) Şişhane'ye Yağa E) Zilli Zarife
34.
Mustafa Kemal'e
ilk kez halk tarafından
görev verilmiştir.
İlk kez Misak-ı
Milli'den söz
edilmiştir.
Kurtuluş Savaşı'nın
programı oluşturulmuştur.
Geçiçi bir hükümet
kurulması gerektiğinden
söz edilmiştir.
Bu diyagramda verilen bilgilere göre, boş bırakı-
lan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Amasya Genelgesi
Brzurum Kongresi
C) Amasya Protokolü
D) Sivas Kongresi
E) Meclis-i Mebusan'ın Açılması
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye (1940-1960)
34. Mustafa Kemal'e ilk kez halk tarafından görev verilmiştir. İlk kez Misak-ı Milli'den söz edilmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın programı oluşturulmuştur. Geçiçi bir hükümet kurulması gerektiğinden söz edilmiştir. Bu diyagramda verilen bilgilere göre, boş bırakı- lan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Amasya Genelgesi Brzurum Kongresi C) Amasya Protokolü D) Sivas Kongresi E) Meclis-i Mebusan'ın Açılması
24. Milli Edebiyat Dönemi'ne gelinceye kadar roman
ve öyküde olaylar genellikle İstanbul ve çevresinde
geçer, Anadolu insanı ve coğrafyası nadir olarak
işlenirdi. Öykücülüğümüzün İstanbul dışına çıka-
rak Anadolu'ya gerçek anlamda yönelmesi
adlı yapıtla başlamıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Gurbet Hikâyeleri
B) Başını Vermeyen Şehit
C) Milli Savaş Hikâyeleri
D) Memleket Hikâyeleri
E) Hayattan Hikâyeler
2
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye (1940-1960)
24. Milli Edebiyat Dönemi'ne gelinceye kadar roman ve öyküde olaylar genellikle İstanbul ve çevresinde geçer, Anadolu insanı ve coğrafyası nadir olarak işlenirdi. Öykücülüğümüzün İstanbul dışına çıka- rak Anadolu'ya gerçek anlamda yönelmesi adlı yapıtla başlamıştır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Gurbet Hikâyeleri B) Başını Vermeyen Şehit C) Milli Savaş Hikâyeleri D) Memleket Hikâyeleri E) Hayattan Hikâyeler 2
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Cumhuriyet Dönemi'nde deneme türünün en başarılı
ismi olarak kabul edilen Nurullah Ataç, aynı zamanda
öz Türkçecilik anlayışına sadık kalarak yazdığı Ararken
adlı öyküsüyle kendi döneminde oldukça ses getirmiş-
tir.
B) Falih Rıfkı Atay'ın Atatürk ile olan anılarını derlediği
Çankaya adlı eserine baktığımızda kalemini hayatı bo-
yunca Cumhuriyet devrimlerinin ve Atatürkçü düşün-
cenin hizmetine sunduğunu söyleyebiliriz.
C) Önceleri şiir türünde eserler veren Şevket Rado daha
sonra uzun yıllar boyunca gerçekleştirdiği radyo prog-
ramlarına ait sohbetleri Eşref Saat adıyla yayımlamıştır.
D) Atatürk, Enver Paşa, İsmet İnönü gibi önemli şahsi-
yetlerin yaşam öykülerini ele aldığı yapıtlarıyla bilinen
Şevket Süreyya Aydemir, kendi hayatını anlattığı bir
otobiyografik eser de yazmıştır.
E) Hayatını edebiyata adayan İsmail Habip Sevük her ne
kadar araştırma ve inceleme yazılarıyla adından söz
ettirse de gezi niteliği taşıyan Tuna'dan Batı'ya adlı
eseriyle başarılı bir yapıta daha imza atmıştır
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye (1940-1960)
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) Cumhuriyet Dönemi'nde deneme türünün en başarılı ismi olarak kabul edilen Nurullah Ataç, aynı zamanda öz Türkçecilik anlayışına sadık kalarak yazdığı Ararken adlı öyküsüyle kendi döneminde oldukça ses getirmiş- tir. B) Falih Rıfkı Atay'ın Atatürk ile olan anılarını derlediği Çankaya adlı eserine baktığımızda kalemini hayatı bo- yunca Cumhuriyet devrimlerinin ve Atatürkçü düşün- cenin hizmetine sunduğunu söyleyebiliriz. C) Önceleri şiir türünde eserler veren Şevket Rado daha sonra uzun yıllar boyunca gerçekleştirdiği radyo prog- ramlarına ait sohbetleri Eşref Saat adıyla yayımlamıştır. D) Atatürk, Enver Paşa, İsmet İnönü gibi önemli şahsi- yetlerin yaşam öykülerini ele aldığı yapıtlarıyla bilinen Şevket Süreyya Aydemir, kendi hayatını anlattığı bir otobiyografik eser de yazmıştır. E) Hayatını edebiyata adayan İsmail Habip Sevük her ne kadar araştırma ve inceleme yazılarıyla adından söz ettirse de gezi niteliği taşıyan Tuna'dan Batı'ya adlı eseriyle başarılı bir yapıta daha imza atmıştır
DENEME 16
Kronometre Türkç
5. "Maziyle kopan yerlerimizi tamamladığımız bir büyülü
andır film seyretmek." sözüyle filmle ilgili olarak
anlatılmak istenen asıl düşünce nedir?
x
A) Hayatla kurduğumuz ilişki olduğu
B) Tekrar tekrar izlenebildiği
C) Geçmiş yaşamımızı şimdiye bağladığı
D) Kişisel bir serüven olduğu
E) Yaşamlara bir ayna vazifesi gördüğü
lari
7.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye (1940-1960)
DENEME 16 Kronometre Türkç 5. "Maziyle kopan yerlerimizi tamamladığımız bir büyülü andır film seyretmek." sözüyle filmle ilgili olarak anlatılmak istenen asıl düşünce nedir? x A) Hayatla kurduğumuz ilişki olduğu B) Tekrar tekrar izlenebildiği C) Geçmiş yaşamımızı şimdiye bağladığı D) Kişisel bir serüven olduğu E) Yaşamlara bir ayna vazifesi gördüğü lari 7.
yer verilmesi
D) Mantık yanlışlığı
E) Bir sözün yanlış yerde kullanılması
101
8.
(1) Yazarlık, her şeyi kendi rengine boyama sanatıdır. (II)
Yazarlar sık sık bunun aksini söylerse de onlara inan-
mayın. (III) Bir yazarın başından geçenleri, gözlemlerini
aynen, olduğu gibi anlatmasi olanaksızdır. (IV) Her in-
san gibi yazarların da algılarını, kişisel duygu ve düşün-
celeri etkileyecektir. (V) Ne okursanız okuyun, yazanın
onu kendi rengine boyadığını aklınızın bir yerinde tutun,
derim.
Sund
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir anlatım bozukluğu vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu
TOstokul
***********.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye (1940-1960)
yer verilmesi D) Mantık yanlışlığı E) Bir sözün yanlış yerde kullanılması 101 8. (1) Yazarlık, her şeyi kendi rengine boyama sanatıdır. (II) Yazarlar sık sık bunun aksini söylerse de onlara inan- mayın. (III) Bir yazarın başından geçenleri, gözlemlerini aynen, olduğu gibi anlatmasi olanaksızdır. (IV) Her in- san gibi yazarların da algılarını, kişisel duygu ve düşün- celeri etkileyecektir. (V) Ne okursanız okuyun, yazanın onu kendi rengine boyadığını aklınızın bir yerinde tutun, derim. Sund Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu TOstokul ***********.
10. İngiltere'de kadınların okuryazarlık oranının yüzde kırk ci-
varında olduğu bir dönemde yazar Sarah Fielding, kadın-
lar için farklı bir gelecek düşlüyordu. Kızların sadece oku-
masını değil, aynı zamanda edindikleri bilgileri hayatlarını
biçimlendirecek bir biçimde uygulamalarını da istiyordu.
Bir kadının edebiyat dünyasına girmesi o dönemlerde çok
zor olsa da Fielding, bu alanda mücadele eden ilk kişi
değildi. Yazar Mary Astell, 1600'lerin sonlarından beri ka-
dınların eğitim hakkı ile ilgili yazılar kaleme alıyordu. İngiliz
yazar Eliza Haywood, 1720'lerde çalışmalarını yayımla-
maya başlamıştı. Şair Martha Sansom ise ev yaşantısının
kadını saran kıskacını dizelerine döküyordu.
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarının hangisi yoktur?
B) Ünlü düşmesi
A) Ünlü daralması
C) Ünlü türemesi
D) Ünsüz sertleşmesi
E) Ünsüz yumuşaması
V
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye (1940-1960)
10. İngiltere'de kadınların okuryazarlık oranının yüzde kırk ci- varında olduğu bir dönemde yazar Sarah Fielding, kadın- lar için farklı bir gelecek düşlüyordu. Kızların sadece oku- masını değil, aynı zamanda edindikleri bilgileri hayatlarını biçimlendirecek bir biçimde uygulamalarını da istiyordu. Bir kadının edebiyat dünyasına girmesi o dönemlerde çok zor olsa da Fielding, bu alanda mücadele eden ilk kişi değildi. Yazar Mary Astell, 1600'lerin sonlarından beri ka- dınların eğitim hakkı ile ilgili yazılar kaleme alıyordu. İngiliz yazar Eliza Haywood, 1720'lerde çalışmalarını yayımla- maya başlamıştı. Şair Martha Sansom ise ev yaşantısının kadını saran kıskacını dizelerine döküyordu. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarının hangisi yoktur? B) Ünlü düşmesi A) Ünlü daralması C) Ünlü türemesi D) Ünsüz sertleşmesi E) Ünsüz yumuşaması V
www.pelikankitabevi.com.tr
şiirlerinde halk edebiyatı geleneğinden izler taşır.
Birçok şiiri ünlü sanatçılar tarafından sıkça bestelen-
miştir. Resimli Ay, Varlık gibi çok büyük dergilerde
eserler yayımlamıştır. Köy ve kasaba hayatından ke-
sitler sunmuştur. Konuları daha çok realist bir çerçeve-
den işlemiştir. Şiir, roman, hikâye gibi birçok türde eser
vermiştir. Sırça Köşk adında bir eseri vardır.
Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge-
tirilmelidir?
Sabahattin Ali
C) Rifat Ilgaz
B) Sadri Ertem
D) Kemal Tahir
E) Yaşar Kemal
1. Roma
II. Yarım
Telli
III.
IV.
V.
Yıla
Bir C
Yukarıd
farklı bi
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye (1940-1960)
www.pelikankitabevi.com.tr şiirlerinde halk edebiyatı geleneğinden izler taşır. Birçok şiiri ünlü sanatçılar tarafından sıkça bestelen- miştir. Resimli Ay, Varlık gibi çok büyük dergilerde eserler yayımlamıştır. Köy ve kasaba hayatından ke- sitler sunmuştur. Konuları daha çok realist bir çerçeve- den işlemiştir. Şiir, roman, hikâye gibi birçok türde eser vermiştir. Sırça Köşk adında bir eseri vardır. Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge- tirilmelidir? Sabahattin Ali C) Rifat Ilgaz B) Sadri Ertem D) Kemal Tahir E) Yaşar Kemal 1. Roma II. Yarım Telli III. IV. V. Yıla Bir C Yukarıd farklı bi
17. Aşağıda bazı kitaplar ve onları derleyen kişilerin isimleri ve-
rilmiştir.
●
●
Câmiu's-Sahih adlı eseri Buhârî derleşmiştir.
Muvatta adlı eseri İmam Malik derlemiştir.
Müsned adlı eseri Ahmed b. Hanbel derlemiştir.
Derlenen bu eserlerin aşağıdakilerden hangisiyle ilgili
olduğu söylenebilir?
A) Kelam
D) Akaid
B) Hadis
E) Tefsir
C) Siyer
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye (1940-1960)
17. Aşağıda bazı kitaplar ve onları derleyen kişilerin isimleri ve- rilmiştir. ● ● Câmiu's-Sahih adlı eseri Buhârî derleşmiştir. Muvatta adlı eseri İmam Malik derlemiştir. Müsned adlı eseri Ahmed b. Hanbel derlemiştir. Derlenen bu eserlerin aşağıdakilerden hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir? A) Kelam D) Akaid B) Hadis E) Tefsir C) Siyer
1. Aşağıda verilen açıklamaların hangisinde bilgi yanlışı
vardır?
VISV
A) Cumhuriyet Dönemi'nin ilk hikâyecileri genel olarak
önceki dönemlerde ürün vermiş sanatçılardır; bu hikâ-
yecilerin çoğu, "Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sür-
dürenler" olarak anılmıştır.
B) Cumhuriyet Dönemi'nde özellikle 1930'lardan itibaren
"Toplumcu Gerçekçiler" adıyla anılan sanatçılar ön
plana çıkmıştır; bu sanatçılar toplum hayatını yakından
gözlemlemiş, toplumsal yaşamdaki sorunların tasviri
ve eleştirisini okura sunmayı amaçlamıştır.
Cumhuriyet Dönemi'nde gücünü olay örgüsünden
alan, çok açık karşıtlıklardan doğan çatışmalar üzeri-
ne kurulmuş olan "Çehov" tarzı hikâye özellikle 1923-
1940 arası tercih edilmiştir.
D) Cumhuriyet Dönemi'nde 1940 sonrası yaygınlaşan bir
hikâye eğilimi de "Bireyin İç Dünyasına Yönelme" ol-
muştur, bu tarz hikâyelerde çeşitli düşünce ve felsefi 10
akımların etkisi altında yalnızlaşıp bunalıma düşen bi-
jubnoe bedan te
reyin iç dünyası öne çıkmıştır.
E) Cumhuriyet Dönemi hikâyesi özellikle 1970'lerden
sonra yeni arayışlara yönelmiştir, bu yönelimde özel-
likle "Modernist ve Postmodernist Anlayışlar" öne çık-
mıştır.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye (1940-1960)
1. Aşağıda verilen açıklamaların hangisinde bilgi yanlışı vardır? VISV A) Cumhuriyet Dönemi'nin ilk hikâyecileri genel olarak önceki dönemlerde ürün vermiş sanatçılardır; bu hikâ- yecilerin çoğu, "Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sür- dürenler" olarak anılmıştır. B) Cumhuriyet Dönemi'nde özellikle 1930'lardan itibaren "Toplumcu Gerçekçiler" adıyla anılan sanatçılar ön plana çıkmıştır; bu sanatçılar toplum hayatını yakından gözlemlemiş, toplumsal yaşamdaki sorunların tasviri ve eleştirisini okura sunmayı amaçlamıştır. Cumhuriyet Dönemi'nde gücünü olay örgüsünden alan, çok açık karşıtlıklardan doğan çatışmalar üzeri- ne kurulmuş olan "Çehov" tarzı hikâye özellikle 1923- 1940 arası tercih edilmiştir. D) Cumhuriyet Dönemi'nde 1940 sonrası yaygınlaşan bir hikâye eğilimi de "Bireyin İç Dünyasına Yönelme" ol- muştur, bu tarz hikâyelerde çeşitli düşünce ve felsefi 10 akımların etkisi altında yalnızlaşıp bunalıma düşen bi- jubnoe bedan te reyin iç dünyası öne çıkmıştır. E) Cumhuriyet Dönemi hikâyesi özellikle 1970'lerden sonra yeni arayışlara yönelmiştir, bu yönelimde özel- likle "Modernist ve Postmodernist Anlayışlar" öne çık- mıştır.
14. Ülkü Tamer'in şiirlerinde neredeyse hiç kaybolmayan ve kendi
benini keşfetmeye çalışan bir çocuk imgesi, kendine yolculuk
eden bir şair görürüz.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Dönüşlük adılı
C) Benzetme ilgeci
edad
E) Belirteç
2ard
B) Belgisiz sifat
b) Bağlaç
şeyin uz
maddi it
insanın
manevi
için cid
Bu par
da ver
A) 1. C
B) II
C) IN.
D) IV
E) V.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye (1940-1960)
14. Ülkü Tamer'in şiirlerinde neredeyse hiç kaybolmayan ve kendi benini keşfetmeye çalışan bir çocuk imgesi, kendine yolculuk eden bir şair görürüz. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Dönüşlük adılı C) Benzetme ilgeci edad E) Belirteç 2ard B) Belgisiz sifat b) Bağlaç şeyin uz maddi it insanın manevi için cid Bu par da ver A) 1. C B) II C) IN. D) IV E) V.
Dilimiz, konuşma dilimizden çok yazı dilimiz, yıllardan
beri, yüzyılı aşkın bir zamandan beri durmadan değişi-
yor. Değişmesini bir dileyen oldu bir buyuran oldu diye
değil, değişmesi gerektiği için, değiştirmek zorunda
olduğumuzdan, içimizden duyduğumuz için değişiyor.
Elimizdeki dille, dünden kalan dille, istediğimizi söy-
leyemediğimiz, istediğimiz gibi söyleyemediğimiz için
değişiyor. Bu değişme, bir bakıyorsunuz hızlanıyor,
çok kimseleri şaşırtacak, başlarını döndürecek kadar
hızlanıyor; bir bakıyorsunuz ağırlaşıyor, artık duracak
sanıyorsunuz. Ama durmuyor. Durdurmak kimsenin
elinde değil; durdurabilsek, çoktan durduracaktık. Ya-
zarlarımızın çoğu ta başlangıçtan beri, bu değişmeye
sinirleniyor, bu değişmeyi istemiyor. Kimi öfkelenip
bağırıyor. Sonra öfkeleneni de eğlenip alay edeni de
değişmeye uyuyor, dilini değiştiriyor, bir gün önce is-
temediği yeni dille yazıyor. Türkçede, yazı dilimizden
Arap dilinin, Fars dilinin kurallarına göre kurulmuş
isim, sifat takımlarının nasıl kaldırıldığını bir düşünün.
Yazarlarımız, en ünlü yazarlarımız, karşı koymak için
neler yapmadılar! "Terkipler kalkarsa Türkçe yazı ya-
zılamaz... Dilimiz çirkinleşir..." dediler...
Aşağıdakilerden hangisi bir kısmı verilen öğretici
metin türünde yazmamıştır?
A) Nurullah Ataç
C) Suut Kemal Yetkin
B) Falih Rifki Atay
D) Sabahattin Eyüboğlu
E) Mehmet Kaplan
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye (1940-1960)
Dilimiz, konuşma dilimizden çok yazı dilimiz, yıllardan beri, yüzyılı aşkın bir zamandan beri durmadan değişi- yor. Değişmesini bir dileyen oldu bir buyuran oldu diye değil, değişmesi gerektiği için, değiştirmek zorunda olduğumuzdan, içimizden duyduğumuz için değişiyor. Elimizdeki dille, dünden kalan dille, istediğimizi söy- leyemediğimiz, istediğimiz gibi söyleyemediğimiz için değişiyor. Bu değişme, bir bakıyorsunuz hızlanıyor, çok kimseleri şaşırtacak, başlarını döndürecek kadar hızlanıyor; bir bakıyorsunuz ağırlaşıyor, artık duracak sanıyorsunuz. Ama durmuyor. Durdurmak kimsenin elinde değil; durdurabilsek, çoktan durduracaktık. Ya- zarlarımızın çoğu ta başlangıçtan beri, bu değişmeye sinirleniyor, bu değişmeyi istemiyor. Kimi öfkelenip bağırıyor. Sonra öfkeleneni de eğlenip alay edeni de değişmeye uyuyor, dilini değiştiriyor, bir gün önce is- temediği yeni dille yazıyor. Türkçede, yazı dilimizden Arap dilinin, Fars dilinin kurallarına göre kurulmuş isim, sifat takımlarının nasıl kaldırıldığını bir düşünün. Yazarlarımız, en ünlü yazarlarımız, karşı koymak için neler yapmadılar! "Terkipler kalkarsa Türkçe yazı ya- zılamaz... Dilimiz çirkinleşir..." dediler... Aşağıdakilerden hangisi bir kısmı verilen öğretici metin türünde yazmamıştır? A) Nurullah Ataç C) Suut Kemal Yetkin B) Falih Rifki Atay D) Sabahattin Eyüboğlu E) Mehmet Kaplan
di-
rul-
dan
adis
dan
üzel
lile-
ven
da
niş-
cle-
ise
öz
46
16. Hâlid Ziya, Kırk Yıl adlı anı türündeki eserinde "Yine bir
gün kitapçıda, İstanbul'dan yeni gelmiş şeyleri gözden
geçirirken, Küçük Şeyler kitabını gördüm. Küçük Şeyler
beni çıldırttı. Sanat heyecanım içinde bu kitaptan duydu-
ğum zevke ve neşeye yetişebilecek bir duygulanma bil-
miyorum. Bu bana yeni bir ufuk, ülkenin yayın ve sanat
göğünde vaatlerle dolu parlak bir doğuş göstermiş oldu.
Küçük hikâyelerin tercüme denemeleriyle geçen zamanın
ve bu Küçük Şeyler kitabıyla yinelenen temasların bende
biriktirmiş olması gereken bir heyecan toplamı, (...) sanki
gelecek yılların verimli topraklarına düşerek hayata çık-
mak zamanını beklemeye başlamış bir gebelik tohumu-
nu meydana getirmiş olacak ki, yazı mesleğinde en çok
sevdiğim küçük hikâyelerden kim bilir ne kadar yazmış
oldum." diyerek kendisini öykü yazmaya yönelten etkenin
Küçük Şeyler olduğunu söylemektedir.
Bu parçada sözü edilen eserin sahibi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Mehmet Rauf
B) Ahmet Mithat Efendi
C) Sami Paşazade Sezai
D) Muallim Naci
E) Şemsettin Sami
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye (1940-1960)
di- rul- dan adis dan üzel lile- ven da niş- cle- ise öz 46 16. Hâlid Ziya, Kırk Yıl adlı anı türündeki eserinde "Yine bir gün kitapçıda, İstanbul'dan yeni gelmiş şeyleri gözden geçirirken, Küçük Şeyler kitabını gördüm. Küçük Şeyler beni çıldırttı. Sanat heyecanım içinde bu kitaptan duydu- ğum zevke ve neşeye yetişebilecek bir duygulanma bil- miyorum. Bu bana yeni bir ufuk, ülkenin yayın ve sanat göğünde vaatlerle dolu parlak bir doğuş göstermiş oldu. Küçük hikâyelerin tercüme denemeleriyle geçen zamanın ve bu Küçük Şeyler kitabıyla yinelenen temasların bende biriktirmiş olması gereken bir heyecan toplamı, (...) sanki gelecek yılların verimli topraklarına düşerek hayata çık- mak zamanını beklemeye başlamış bir gebelik tohumu- nu meydana getirmiş olacak ki, yazı mesleğinde en çok sevdiğim küçük hikâyelerden kim bilir ne kadar yazmış oldum." diyerek kendisini öykü yazmaya yönelten etkenin Küçük Şeyler olduğunu söylemektedir. Bu parçada sözü edilen eserin sahibi aşağıdakilerden hangisidir? A) Mehmet Rauf B) Ahmet Mithat Efendi C) Sami Paşazade Sezai D) Muallim Naci E) Şemsettin Sami Diğer sayfaya geçiniz.
18. Sen istediğin kadar
tozu dumana katar
sürebilirsin atini!..
Ben değişmem
en halüsüddem arap atina;
saatte 110 kilometrelik süratini
demir raylarda koşan
demir beygirimin.
İri şaşkın bir sinek gibi takılır bazan gözüm
odamın köşesindeki usta örümcek ağlarına...
Lakin asıl hayranım ben:
halikleri mavi gömlekli mimarlarım olan
77 katlı beton-arme dağlarına!
Bu şiirin, biçim ve anlatım özellikleri ile söz dağar-
cığı dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi-
ne ait olduğu söylenebilir?
A) Melih Cevdet Anday
Nâzım Hikmet Ran
É) Sezai Karakoç
B) Asaf Halet Çelebi
D) Ahmet Kutsi Tecer
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye (1940-1960)
18. Sen istediğin kadar tozu dumana katar sürebilirsin atini!.. Ben değişmem en halüsüddem arap atina; saatte 110 kilometrelik süratini demir raylarda koşan demir beygirimin. İri şaşkın bir sinek gibi takılır bazan gözüm odamın köşesindeki usta örümcek ağlarına... Lakin asıl hayranım ben: halikleri mavi gömlekli mimarlarım olan 77 katlı beton-arme dağlarına! Bu şiirin, biçim ve anlatım özellikleri ile söz dağar- cığı dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi- ne ait olduğu söylenebilir? A) Melih Cevdet Anday Nâzım Hikmet Ran É) Sezai Karakoç B) Asaf Halet Çelebi D) Ahmet Kutsi Tecer
yillara
umsal
minda
nda
larıyla
a
Marini
Paral Yayınları
A
23. edebiyatımızda karakteri ve yaşayışı üzerine de çok
söz söylenmiş yazarlarımızdandır. Köklü ve varlıklı bir
aileden gelmesine rağmen küçük yaşlardan beri tercih
ettiği mütevazı yaşam tarzı, bu tarzın yazınına yansıması
bugün de incelemecilerin en çok dikkat ettiği
unsurlardan biridir. Yaşamında kendisine verilen
lakaplara baktığımızda bu yaşam tarzının izlerini
görebiliriz. "Serumlu avare", "gözlemci balıkçı", "müflis
tacir züğürt yazar bunlardan sadece birkaçıdır. Fethi
Naci, onun öykücülüğünü üç döneme ayırıyor.
Semaver, Sarnıç ve Şahmerdan'ı, öykücülüğünün ilk
dönem eserleri olarak kabul eder. 1948 yılında
yayımlanan Lüzumsuz Adam ile 1952 yılında yayımlanan
Son Kuşlar arasındaki dönemi, yazarın öykücülüğünün
ikinci dönemi olarak adlandırır. Alemdağ'da Var Bir
Yılan'ı ise yazarın üçüncü döneminin başlangıç eseri
olarak kabul eder.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
AYSait Faik Abasıyanık
B) Ömer Seyfettin
C) Orhan Kemal
D) Sabahattin Ali
E) Memduh Şevket Esendal
AYT/Türk
Edebiyat
25. Osmas
bırakm
olmus
66
B) M
al
C) F
D
E)
2
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye (1940-1960)
yillara umsal minda nda larıyla a Marini Paral Yayınları A 23. edebiyatımızda karakteri ve yaşayışı üzerine de çok söz söylenmiş yazarlarımızdandır. Köklü ve varlıklı bir aileden gelmesine rağmen küçük yaşlardan beri tercih ettiği mütevazı yaşam tarzı, bu tarzın yazınına yansıması bugün de incelemecilerin en çok dikkat ettiği unsurlardan biridir. Yaşamında kendisine verilen lakaplara baktığımızda bu yaşam tarzının izlerini görebiliriz. "Serumlu avare", "gözlemci balıkçı", "müflis tacir züğürt yazar bunlardan sadece birkaçıdır. Fethi Naci, onun öykücülüğünü üç döneme ayırıyor. Semaver, Sarnıç ve Şahmerdan'ı, öykücülüğünün ilk dönem eserleri olarak kabul eder. 1948 yılında yayımlanan Lüzumsuz Adam ile 1952 yılında yayımlanan Son Kuşlar arasındaki dönemi, yazarın öykücülüğünün ikinci dönemi olarak adlandırır. Alemdağ'da Var Bir Yılan'ı ise yazarın üçüncü döneminin başlangıç eseri olarak kabul eder. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? AYSait Faik Abasıyanık B) Ömer Seyfettin C) Orhan Kemal D) Sabahattin Ali E) Memduh Şevket Esendal AYT/Türk Edebiyat 25. Osmas bırakm olmus 66 B) M al C) F D E) 2