Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fiilimsiler Soruları

CDS03
11.
Fiillere getirilen birtakım eklerle oluşturulan; fiili isim soylu sözcük yaparak o sözcüğün cümlede "isim, sifat ve
zarf görevinde kullanılmasını sağlayan sözcülere "fiilimsi" denir.
(1) Kamyon yokuştaki apartmanın girişine yanaştı. (II) Camları grileşmiş, tahta çerçevelerinin boyası kabarmış, ka-
pısının kilitleri paslanmış bu eve geleni görmek için insanlar balkonlarına çıktı. (III) Ev sahibi miydi, öyleyse bunca
zaman neredeydi, kiracıysa nereden geliyordu? (IV) Eşyaları sarmalayan köpükler, streç filmler o gün sokağın kon-
teynerinden taştı.
Verilen açıklamadan yola çıkılarak bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
A) I. cümlede isim-fiile yer verilmiştir.
B) II. cümlede hem sifat-fiil hem de isim-fiil vardır. ubyub nobild led meid sinc
C) III. cümlede fiilimsi bulunmamaktadır.
abunday Brebbie nayeigad neby
D) IV. cümlede zarf-fiil yoktur.
igual abvenimo tyge sides (8
ARGON SERİSİ
7
CO00-08.02CDS03
Lise Türkçe
Fiilimsiler
CDS03 11. Fiillere getirilen birtakım eklerle oluşturulan; fiili isim soylu sözcük yaparak o sözcüğün cümlede "isim, sifat ve zarf görevinde kullanılmasını sağlayan sözcülere "fiilimsi" denir. (1) Kamyon yokuştaki apartmanın girişine yanaştı. (II) Camları grileşmiş, tahta çerçevelerinin boyası kabarmış, ka- pısının kilitleri paslanmış bu eve geleni görmek için insanlar balkonlarına çıktı. (III) Ev sahibi miydi, öyleyse bunca zaman neredeydi, kiracıysa nereden geliyordu? (IV) Eşyaları sarmalayan köpükler, streç filmler o gün sokağın kon- teynerinden taştı. Verilen açıklamadan yola çıkılarak bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? A) I. cümlede isim-fiile yer verilmiştir. B) II. cümlede hem sifat-fiil hem de isim-fiil vardır. ubyub nobild led meid sinc C) III. cümlede fiilimsi bulunmamaktadır. abunday Brebbie nayeigad neby D) IV. cümlede zarf-fiil yoktur. igual abvenimo tyge sides (8 ARGON SERİSİ 7 CO00-08.02CDS03
10. Sifat-fiillerle kurulan bazı sifat tamlamalarında sıfatın nitelediği isim düşebilir. Düşen isimde çekim eki varsa ve
bu ekler sifat-fille birleşirse sifat-fiil "adlaşmış sifat-fiil'e dönüşür.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sifat-fiil ve adlaşmış sifat - fiil bir arada kullanılmıştır?
mi?
A) Kendisine "Acemi" diye seslenenlere tepki gösteren personel bu duruma isyan etti.
B) Randevu saatini kaçıran Beray Duru, doktora durumu izah etmeye çalışıyordu.
C) Isıtılmış yemeklerle hazırlanmış sofrayı misafirlerin çoğu beğenmedi.
D) Bölge turuna çıkan Asya Naz, uğranmadık bir mekân bırakmadı.
Startfen
Yayınları
8. SINIF
Lise Türkçe
Fiilimsiler
10. Sifat-fiillerle kurulan bazı sifat tamlamalarında sıfatın nitelediği isim düşebilir. Düşen isimde çekim eki varsa ve bu ekler sifat-fille birleşirse sifat-fiil "adlaşmış sifat-fiil'e dönüşür. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sifat-fiil ve adlaşmış sifat - fiil bir arada kullanılmıştır? mi? A) Kendisine "Acemi" diye seslenenlere tepki gösteren personel bu duruma isyan etti. B) Randevu saatini kaçıran Beray Duru, doktora durumu izah etmeye çalışıyordu. C) Isıtılmış yemeklerle hazırlanmış sofrayı misafirlerin çoğu beğenmedi. D) Bölge turuna çıkan Asya Naz, uğranmadık bir mekân bırakmadı. Startfen Yayınları 8. SINIF
1.
Bundan sonra bu savaşta seninle aynı taraftayım.
II. Masadaki sessizliğe bakılırsa herkes ayni fikirde değil
sanırım.
III. Bu konuda benim fikrimi sorarsan ona gereğinden
fazla değer veriyorsun.
IV. Bence hepimiz derin bir nefes alalım ye ardından
işimize yoğunlaşalım.
V. Seyme kızım yanarsın diye söylerdi apnem.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi
kullanılmıştır?
A) II
BIV
C) V
bak-il-ir-sa
sor-ar-sa-n
ve i yor sun
yan-ar-sın
01
E) III
degil
arka
haya
Bu
ku
A
Lise Türkçe
Fiilimsiler
1. Bundan sonra bu savaşta seninle aynı taraftayım. II. Masadaki sessizliğe bakılırsa herkes ayni fikirde değil sanırım. III. Bu konuda benim fikrimi sorarsan ona gereğinden fazla değer veriyorsun. IV. Bence hepimiz derin bir nefes alalım ye ardından işimize yoğunlaşalım. V. Seyme kızım yanarsın diye söylerdi apnem. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmıştır? A) II BIV C) V bak-il-ir-sa sor-ar-sa-n ve i yor sun yan-ar-sın 01 E) III degil arka haya Bu ku A
3. Uçaklar beklenmedik şekilde türbülansa girebilir ve bu
durum emniyet kemerlerinin takılı olmadığı durumlarda
yolcuların yaralanmasına neden olabilir.
Bu metindeki altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi ola-
rak kullanılmamıştır?
beklenmedik
Colmadığı
B) girebilir
Dyaralanmasına
33
Lise Türkçe
Fiilimsiler
3. Uçaklar beklenmedik şekilde türbülansa girebilir ve bu durum emniyet kemerlerinin takılı olmadığı durumlarda yolcuların yaralanmasına neden olabilir. Bu metindeki altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi ola- rak kullanılmamıştır? beklenmedik Colmadığı B) girebilir Dyaralanmasına 33
KAZANDIRAN DENEMELER
9.
Yabancı maddeler soluduğumuzda burnumuzda ve sinüslerimizde bulunan algılayıcılar bunları tespit
eder. Burun deliklerinde ve sinüslerde bulunan küçük tüylere ve ilgili sinirlere işaret gönderir. Bu sıra-
da beynimiz de akciğerlerimize istenmeyen maddelerin dışarı atılması emrini verir. Böylelikle, soluk
borumuz yoluyla ağız ve burnumuzdan çok güçlü bir hava çıkışı gerçekleşir. Öyle ki hapşırıkla dışanı
çıkan parçacıklar metrelerce uzağa gidip yayılabilir.
1. DENEME
Bu metindeki altı çizili fillimsilerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Zarf-fiil-Sifat-fill-Isim-fiil-Isim-fil
B) Zarf-fiil-Sifat-fiil - İsim-fiil - Zarf-fiil
C) İsim-fil - İsim-fiil-Zarf-fiil-Zarf-fiil
D) Sifat-fiil - Sifat-fiil-Isim-fiil-Zarf-fiil
-Zarf-fill
10. Aşağıda basit bir fil çiziminin aşamaları gösterilmektedir.
11.
Lise Türkçe
Fiilimsiler
KAZANDIRAN DENEMELER 9. Yabancı maddeler soluduğumuzda burnumuzda ve sinüslerimizde bulunan algılayıcılar bunları tespit eder. Burun deliklerinde ve sinüslerde bulunan küçük tüylere ve ilgili sinirlere işaret gönderir. Bu sıra- da beynimiz de akciğerlerimize istenmeyen maddelerin dışarı atılması emrini verir. Böylelikle, soluk borumuz yoluyla ağız ve burnumuzdan çok güçlü bir hava çıkışı gerçekleşir. Öyle ki hapşırıkla dışanı çıkan parçacıklar metrelerce uzağa gidip yayılabilir. 1. DENEME Bu metindeki altı çizili fillimsilerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) Zarf-fiil-Sifat-fill-Isim-fiil-Isim-fil B) Zarf-fiil-Sifat-fiil - İsim-fiil - Zarf-fiil C) İsim-fil - İsim-fiil-Zarf-fiil-Zarf-fiil D) Sifat-fiil - Sifat-fiil-Isim-fiil-Zarf-fiil -Zarf-fill 10. Aşağıda basit bir fil çiziminin aşamaları gösterilmektedir. 11.
TÜRKÇE
A
16. (1) Bir işe başlayıp onu bitirememek kadar yıpratıcı bir duygu yoktur. (II) Bunun için bir işe başlarken o işin nasıl sonuçlana-
bileceğini de iyi planlamak gerekir. (III) İşin her aşamasının kontrol altında olduğundan emin olmak gerekir. (IV) Bu yaşıma
kadar öğrendiğim en değerli bilginin bu olduğunu söyleyebilirim.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde üç fiilimsi türüne de (isim-fiil, sifat-fiil, zarf-fiil) örnek vardır?
D) IV.
C) M.
B) II.
A) 1.
Lise Türkçe
Fiilimsiler
TÜRKÇE A 16. (1) Bir işe başlayıp onu bitirememek kadar yıpratıcı bir duygu yoktur. (II) Bunun için bir işe başlarken o işin nasıl sonuçlana- bileceğini de iyi planlamak gerekir. (III) İşin her aşamasının kontrol altında olduğundan emin olmak gerekir. (IV) Bu yaşıma kadar öğrendiğim en değerli bilginin bu olduğunu söyleyebilirim. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde üç fiilimsi türüne de (isim-fiil, sifat-fiil, zarf-fiil) örnek vardır? D) IV. C) M. B) II. A) 1.
16. Fiil kökünden türeyerek cümlede isim, sifat,
zarf gibi görevlerde kullanılan kelimelere fiilim-
si denir. Fiilimsiler isim-fiil, sifat-fiil ve zarf-fiil
olmak üzere üçe ayrılır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan
fiilimsi sayısı en fazladır?
All
A) Yeni arabamı park etmek için sola yanaş-
mıştım.
B) Babam, çalışmak için Antalya'ya gideli yal-
nızdık.
C) İşçinin dudaklarında yorgun bir gülümse-
me gördüm.
D) Yorgun adam, bitkin bir ses tonu ile konu-
şunca ona acidim. Talw
8. SINIF DENEME SINAVI
SÖZEL BÖLÜM
5
18
Lise Türkçe
Fiilimsiler
16. Fiil kökünden türeyerek cümlede isim, sifat, zarf gibi görevlerde kullanılan kelimelere fiilim- si denir. Fiilimsiler isim-fiil, sifat-fiil ve zarf-fiil olmak üzere üçe ayrılır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan fiilimsi sayısı en fazladır? All A) Yeni arabamı park etmek için sola yanaş- mıştım. B) Babam, çalışmak için Antalya'ya gideli yal- nızdık. C) İşçinin dudaklarında yorgun bir gülümse- me gördüm. D) Yorgun adam, bitkin bir ses tonu ile konu- şunca ona acidim. Talw 8. SINIF DENEME SINAVI SÖZEL BÖLÜM 5 18
FIILIMSILER
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sadece
sifat-fiil kullanılmıştır?
Sözlü metinlerde bu geleneklere dair bilgilere rastl
yoruz.
Kolumu kaldınınca kabuk bağlamış yara açık seçk
göründü.
Insanlar, doğayı yok etmeye başlayınca kendi sonu
nu da hazırlamaya başladı.
Kısa bir süre sözü edilen şirkette çaycılık yapmıştım.
Lise Türkçe
Fiilimsiler
FIILIMSILER Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sadece sifat-fiil kullanılmıştır? Sözlü metinlerde bu geleneklere dair bilgilere rastl yoruz. Kolumu kaldınınca kabuk bağlamış yara açık seçk göründü. Insanlar, doğayı yok etmeye başlayınca kendi sonu nu da hazırlamaya başladı. Kısa bir süre sözü edilen şirkette çaycılık yapmıştım.
10.
Asel
Dün fiilimsi konusundan çözdüğüm sorular konuyu daha iyi anlamamı
sağladı. Bence sen de konuyu dinledikten hemen sonra soruları çözer-
sen konuyu daha iyi anlayacağından eminim.
Haklısın konuyu dinledim fakat hemen soru çözmediğim için konuyu anla-
makta zorlandım. Sonra anladım ki soru çözmek bir konuyu anlamak için
en doğru yol.
Asel ve Yağız'ın konuşmalarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yağız'ın cümlesinde çekimli fiil kullanılmıştır.
B) Asel'in konuşmasında toplam 3 filimsi vardır.
C) Yağız'ın konuşmasında toplam 4 fiilimsi vardır.
D) Asel'in konuşmasında 3 fiilimsi türüne de yer verilmiştir.
Yağız
1. Donen
Tekrar
Lise Türkçe
Fiilimsiler
10. Asel Dün fiilimsi konusundan çözdüğüm sorular konuyu daha iyi anlamamı sağladı. Bence sen de konuyu dinledikten hemen sonra soruları çözer- sen konuyu daha iyi anlayacağından eminim. Haklısın konuyu dinledim fakat hemen soru çözmediğim için konuyu anla- makta zorlandım. Sonra anladım ki soru çözmek bir konuyu anlamak için en doğru yol. Asel ve Yağız'ın konuşmalarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Yağız'ın cümlesinde çekimli fiil kullanılmıştır. B) Asel'in konuşmasında toplam 3 filimsi vardır. C) Yağız'ın konuşmasında toplam 4 fiilimsi vardır. D) Asel'in konuşmasında 3 fiilimsi türüne de yer verilmiştir. Yağız 1. Donen Tekrar
"mis/-ecek/-an/-mez" ekleri, eklendik-
leri fiili çekimli fiil yapıyorlarsa kip eki ola-
rak kullanılmışlardır. Fili sifat yapıyorsa
sifat-fill eki olarak kullanılmıştır.
Eskimiş eşyaları elden çıkardı.
sifat-fil eki
Eşyalar yıllarca kullanılmaktan eskimiş.
kip eki
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu eklerden biri
sifat-fill oluşturmuştur?
Al İstanbul'a kadar gelmiş, tüm ailesini ziyaret etmiş.
B) Yazdığı son kitapta çok karmaşık ve anlaşılmaz bö-
lümler vardı.
Müdür, tüm bu haksızlıkların hesabını soracak bu
terbiyesizlere.
D) Eminim biz daha oraya varmadan evden kaçar o
akıllı.
Lise Türkçe
Fiilimsiler
"mis/-ecek/-an/-mez" ekleri, eklendik- leri fiili çekimli fiil yapıyorlarsa kip eki ola- rak kullanılmışlardır. Fili sifat yapıyorsa sifat-fill eki olarak kullanılmıştır. Eskimiş eşyaları elden çıkardı. sifat-fil eki Eşyalar yıllarca kullanılmaktan eskimiş. kip eki Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu eklerden biri sifat-fill oluşturmuştur? Al İstanbul'a kadar gelmiş, tüm ailesini ziyaret etmiş. B) Yazdığı son kitapta çok karmaşık ve anlaşılmaz bö- lümler vardı. Müdür, tüm bu haksızlıkların hesabını soracak bu terbiyesizlere. D) Eminim biz daha oraya varmadan evden kaçar o akıllı.
12. Kimse onaramaz aşkın yıpranmış kumaşını
1
Tipatıp biçmiş içimize o usta makastar
Eğirip ipek ipliğini göğün mavi ipeğinden
11
Geçirmiş acılarımızın paslanmaz iğnesine
|||
Hiç benzemez o umutlarımızın çürük ipliğiyle
Teyelleyerek diktiğimiz günlük giysimize
V
IV
Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri öteki-
lerden farklı türde fiilimsidir?
A) I ve II
D) II ve IV
B) I ve III
E) IV ve V
C) II ve Ill
Lise Türkçe
Fiilimsiler
12. Kimse onaramaz aşkın yıpranmış kumaşını 1 Tipatıp biçmiş içimize o usta makastar Eğirip ipek ipliğini göğün mavi ipeğinden 11 Geçirmiş acılarımızın paslanmaz iğnesine ||| Hiç benzemez o umutlarımızın çürük ipliğiyle Teyelleyerek diktiğimiz günlük giysimize V IV Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri öteki- lerden farklı türde fiilimsidir? A) I ve II D) II ve IV B) I ve III E) IV ve V C) II ve Ill
LARI
ana-
FİİLİMSİLER
A
FİİLİMSİLER - I
Çocuğa her akşam ite kaka ödevlerini yaptırı-
Sevdikleriyle akşam yemeğinde bir araya gele-
cek.
çeceklerin hepsini dışarıdaki dolaba bıraktı.
Karşındakine sürekli yürü demek insanı yoruyor
arkadaşlar.
Çatıdaki su damlaya damlaya kovayı doldurdu.
Senin bu acı tavrının sebebini hiç anlamıyorum.
Içinde fiilimsi bulunan cümlelerin başına "✔" konu-
Nacaktır.
Buna göre kaç cümlenin başına "/" konulur?
C) 4
B) 3
E) 5
4. Aşağıdak
meği yokt
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç farklı türde
Dağd
Fersi
Ne s
Ses
Dü
Alr
T
E
D
Lise Türkçe
Fiilimsiler
LARI ana- FİİLİMSİLER A FİİLİMSİLER - I Çocuğa her akşam ite kaka ödevlerini yaptırı- Sevdikleriyle akşam yemeğinde bir araya gele- cek. çeceklerin hepsini dışarıdaki dolaba bıraktı. Karşındakine sürekli yürü demek insanı yoruyor arkadaşlar. Çatıdaki su damlaya damlaya kovayı doldurdu. Senin bu acı tavrının sebebini hiç anlamıyorum. Içinde fiilimsi bulunan cümlelerin başına "✔" konu- Nacaktır. Buna göre kaç cümlenin başına "/" konulur? C) 4 B) 3 E) 5 4. Aşağıdak meği yokt Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç farklı türde Dağd Fersi Ne s Ses Dü Alr T E D
-
Zeka Küpü Yayınları
BKardeşimle
başladık.
C) Varillerin dolması için iki saate daha ihtiyacımız
D) Köyümüzün hemen ilerisinde harika bir çağla-
yan bulunuyor.
var.
9. Orman yangınları, özellikle uzun süre yağmur yag
mayan yaz aylarında büyük bir tehlikedir. Avus-
turya'nın bazı bölgeleri, Afrika, Fransa ve ABD or-
A)
Yukarıdaki metinde bulunan fiilimsilerin sayısıy-
la ilgili doğru grafik hangi seçenekte verilmiş-
tir?
4
3
2
1
man yangınlarının çok olduğu yerlerdir. Dikkatsizce
üzerine bir sigara fırlatılan kuru yapraklar, bir süre
kimsenin dikkatini çekmeden için için yanabilir. Son-
ra bir rüzgâr eser, yapraklar alevlenir ve eğer he-
men görülüp söndürülmezse yangın büyüyerek de
netimden çıkar. Ormanlık bölgelerde yangın gë Ali Öğre
zetleme kuleleri ve yangın tehlikesine karşı sürekli
dolaşan orman görevlileri vardır.
1
ödev ve
Her öğr
Öğrenc
isim-fiil
sifat-fiil
fat-fiil
zarf-fiil
f-fiil
5
4
3
2
1
yır koşmaya
D) A
4
3
2
1
isim-fiil
E
sifat-fiil
zarf-fiil
kutulah
Buna g
E E
A)
Esra:
Gizem
Kerem:
Buna g
A) Gize
Lise Türkçe
Fiilimsiler
- Zeka Küpü Yayınları BKardeşimle başladık. C) Varillerin dolması için iki saate daha ihtiyacımız D) Köyümüzün hemen ilerisinde harika bir çağla- yan bulunuyor. var. 9. Orman yangınları, özellikle uzun süre yağmur yag mayan yaz aylarında büyük bir tehlikedir. Avus- turya'nın bazı bölgeleri, Afrika, Fransa ve ABD or- A) Yukarıdaki metinde bulunan fiilimsilerin sayısıy- la ilgili doğru grafik hangi seçenekte verilmiş- tir? 4 3 2 1 man yangınlarının çok olduğu yerlerdir. Dikkatsizce üzerine bir sigara fırlatılan kuru yapraklar, bir süre kimsenin dikkatini çekmeden için için yanabilir. Son- ra bir rüzgâr eser, yapraklar alevlenir ve eğer he- men görülüp söndürülmezse yangın büyüyerek de netimden çıkar. Ormanlık bölgelerde yangın gë Ali Öğre zetleme kuleleri ve yangın tehlikesine karşı sürekli dolaşan orman görevlileri vardır. 1 ödev ve Her öğr Öğrenc isim-fiil sifat-fiil fat-fiil zarf-fiil f-fiil 5 4 3 2 1 yır koşmaya D) A 4 3 2 1 isim-fiil E sifat-fiil zarf-fiil kutulah Buna g E E A) Esra: Gizem Kerem: Buna g A) Gize
70
4. Öğretmen: İçerisinde iki farklı türde fiilimsinin bu-
lunduğu bir cümle kurar misin?
Öğrenci Kitapta beğenerek altını çizdiğim cüm-
leleri defterime not ediyorum.
Isim tamlaması oluşturan isim-fiilin bu-
lunduğu bir cümle kurar mısın?
Öğretmen:
Öğrenci Metni okuyuş tarzı büyük beğeni topla-
di.
Öğretmen: Yüklemi fiilimsi olan bir cümle kurar mi-
sın?
Öğrenci: Atilla İlhan'ın şiirini ezbere okuyacak-
mış.
Öğretmenin sorduğu sorulardan birine yanlış yanıt
veren öğrenci, öğretmeninin uyarısıyla yanlışını fark
edip düzeltmiştir.
Buna göre seçeneklerden hangisi öğrencinin
yanlış yanıt verdiği sorunun doğru cevabı ola-
bilir?
A) Yapılması gerekenleri ona tek tek anlattık.
B) En iyi dost insanı en az meşgul edenmiş.
C) Küçük çocuk en sevimli haliyle bize gülümsemiş-
ti.
D) Böyle bir hata kolay kolay kabul
edilemez.
5. Seçeneklerdeki metinlerin hangisinde herhangi
bir fiilimsi kullanılmamıştır?
Zeka Küpü Yayınları
Lise Türkçe
Fiilimsiler
70 4. Öğretmen: İçerisinde iki farklı türde fiilimsinin bu- lunduğu bir cümle kurar misin? Öğrenci Kitapta beğenerek altını çizdiğim cüm- leleri defterime not ediyorum. Isim tamlaması oluşturan isim-fiilin bu- lunduğu bir cümle kurar mısın? Öğretmen: Öğrenci Metni okuyuş tarzı büyük beğeni topla- di. Öğretmen: Yüklemi fiilimsi olan bir cümle kurar mi- sın? Öğrenci: Atilla İlhan'ın şiirini ezbere okuyacak- mış. Öğretmenin sorduğu sorulardan birine yanlış yanıt veren öğrenci, öğretmeninin uyarısıyla yanlışını fark edip düzeltmiştir. Buna göre seçeneklerden hangisi öğrencinin yanlış yanıt verdiği sorunun doğru cevabı ola- bilir? A) Yapılması gerekenleri ona tek tek anlattık. B) En iyi dost insanı en az meşgul edenmiş. C) Küçük çocuk en sevimli haliyle bize gülümsemiş- ti. D) Böyle bir hata kolay kolay kabul edilemez. 5. Seçeneklerdeki metinlerin hangisinde herhangi bir fiilimsi kullanılmamıştır? Zeka Küpü Yayınları
9.
Fiillere birtakım ekler getirilerek oluşturulan zarf
görevi üstlenen sözcüklere zarf-fiil denir. Örne-
ğin "Bu sorumluluk duygusunu azıcık da olsa
yazardan alıp sırtlanabilmelidir okur." cümle-
sinde "al" fiili "-ip" ekini alarak zarf-fiil olmuştur.
Buna göre,
1. Onu hatırladıkça mutlu oluyorum.
2. Romana bakarak daha çok okuyucusu olur hi-
kayenin.
3. Anıları tutmaya çalıştığımızda silinir, giderler.
4. Akşamları yatarken süt içmeyi severim.
cümlelerinden hangisinde zarf-fiil kullanılmamıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Lise Türkçe
Fiilimsiler
9. Fiillere birtakım ekler getirilerek oluşturulan zarf görevi üstlenen sözcüklere zarf-fiil denir. Örne- ğin "Bu sorumluluk duygusunu azıcık da olsa yazardan alıp sırtlanabilmelidir okur." cümle- sinde "al" fiili "-ip" ekini alarak zarf-fiil olmuştur. Buna göre, 1. Onu hatırladıkça mutlu oluyorum. 2. Romana bakarak daha çok okuyucusu olur hi- kayenin. 3. Anıları tutmaya çalıştığımızda silinir, giderler. 4. Akşamları yatarken süt içmeyi severim. cümlelerinden hangisinde zarf-fiil kullanılmamıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
TÜRKÇE
simgeleriyle verilen cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin yay ayraç içinde belirtilen özellikle y
1. "
macada belirtilen yerlere yazılacaktır.
■ İçinde bulunduğumuz-yüzyıl, teknolojik gelişmelerin en hızlı olduğu zaman dilimidir. (Eş Anlamlısı)
Uygar, derste çok aktif bir öğrenciydi; her soruya parmak kaldırıyordu. (Zıt Anlamlısı)
• Tören için öğretmen hepimize görev verdi. (Eş Anlamlısı)
*Doğal limanlar tarih boyunca denizciliğin gelişmesinde etkili olmuştur. (Zıt Anlamlısı)
3
IN
n
B) YASAL
k
5
a
(23)
ANAHTAR SÖZCÜK
Y₁ 4₂ 23 A4 R5
Numaralanmış kutularda yer alan harfler "ANAHTAR SÖZCÜK” bölümüne yerleştirildiğinde aşağıdaki-
lerden hangisi oluşur?
A) YAZAR
C) NAZAR
D) YAZIM
çbir suçu olmamasına rağmen kabak
Ô
5.
TÜRKO
Bu metindeki numaralanmış cümleler
A) I.
Küçük Pren
fiyle yayımlad
kitap 100 sa
ki diğer ka
alıyor. (IV)
simsiki b
B) II.
Dedin ki: Bir güzel savaş
Kurmak için yeniden;
Bilgiyle, inançla, coşku
qüven!"
Lise Türkçe
Fiilimsiler
TÜRKÇE simgeleriyle verilen cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin yay ayraç içinde belirtilen özellikle y 1. " macada belirtilen yerlere yazılacaktır. ■ İçinde bulunduğumuz-yüzyıl, teknolojik gelişmelerin en hızlı olduğu zaman dilimidir. (Eş Anlamlısı) Uygar, derste çok aktif bir öğrenciydi; her soruya parmak kaldırıyordu. (Zıt Anlamlısı) • Tören için öğretmen hepimize görev verdi. (Eş Anlamlısı) *Doğal limanlar tarih boyunca denizciliğin gelişmesinde etkili olmuştur. (Zıt Anlamlısı) 3 IN n B) YASAL k 5 a (23) ANAHTAR SÖZCÜK Y₁ 4₂ 23 A4 R5 Numaralanmış kutularda yer alan harfler "ANAHTAR SÖZCÜK” bölümüne yerleştirildiğinde aşağıdaki- lerden hangisi oluşur? A) YAZAR C) NAZAR D) YAZIM çbir suçu olmamasına rağmen kabak Ô 5. TÜRKO Bu metindeki numaralanmış cümleler A) I. Küçük Pren fiyle yayımlad kitap 100 sa ki diğer ka alıyor. (IV) simsiki b B) II. Dedin ki: Bir güzel savaş Kurmak için yeniden; Bilgiyle, inançla, coşku qüven!"