Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Haber Yazma&Sözlü İletişim Soruları

T
yınları
12. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım
1
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
11
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
IV
V
Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerin hangisinde,
"-im, -im" eki ötekilerden farklı türde bir sözcüğe
eklenmiştir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
2.
Lise Türkçe
Haber Yazma&Sözlü İletişim
T yınları 12. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım 1 Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 11 Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. IV V Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerin hangisinde, "-im, -im" eki ötekilerden farklı türde bir sözcüğe eklenmiştir? A) I B) II C) III D) IV E) V 2.
7.-8. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
(1) Anadolu'da yaşayan yörükler için keçenin ayrı bir
önemi vardır. (II) Yörükler arasında birçok amaçla kul-
lanılan keçe, özellikle çadırların iç döşemelerinde ve
binek hayvanlarının teçhizatında yaygın şekilde kul-
lanılmıştır. (III) Ayrıca çobanların soğuğa karşı korunmak
için sırtlarında taşıdıkları ve kepenek adı verilen giysi de
keçeden yapılmıştır. (IV) Türklerde göçebelik kültürünün
bir ürünü olan keçeciliğin çok eski bir geçmişi vardır. (V)
Orta Asya'da ortaya çıkan aplike keçeler bunların ilk
örnekleridir. (VI) Hem Orta Asya'da hem de Anadolu'da o
dönemlerden beri keçecilik geleneksel bir sanat hâline
dönüşerek varlığını sürdürmüştür.
7. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?
A) Açıklama vardır.
B) Özel isimler kullanılmıştır.
karekök
C Gerekçeli yargıya yer verilmiştir.
D) Terim anlamlı sözcükler vardır.
E Okuru yönlendiren bir hava taşımaktadır.
Lise Türkçe
Haber Yazma&Sözlü İletişim
7.-8. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. (1) Anadolu'da yaşayan yörükler için keçenin ayrı bir önemi vardır. (II) Yörükler arasında birçok amaçla kul- lanılan keçe, özellikle çadırların iç döşemelerinde ve binek hayvanlarının teçhizatında yaygın şekilde kul- lanılmıştır. (III) Ayrıca çobanların soğuğa karşı korunmak için sırtlarında taşıdıkları ve kepenek adı verilen giysi de keçeden yapılmıştır. (IV) Türklerde göçebelik kültürünün bir ürünü olan keçeciliğin çok eski bir geçmişi vardır. (V) Orta Asya'da ortaya çıkan aplike keçeler bunların ilk örnekleridir. (VI) Hem Orta Asya'da hem de Anadolu'da o dönemlerden beri keçecilik geleneksel bir sanat hâline dönüşerek varlığını sürdürmüştür. 7. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakiler- den hangisi söylenemez? A) Açıklama vardır. B) Özel isimler kullanılmıştır. karekök C Gerekçeli yargıya yer verilmiştir. D) Terim anlamlı sözcükler vardır. E Okuru yönlendiren bir hava taşımaktadır.
Dost düşman önümde yürür
Bilmedim asıl dostu
Dostların canıma kasti
Beni dostlarım öldürür.
Ağamsın kardaşımsın der
Gülerek kalbime girer
Sinsice için için yer
Beni dostlarım öldürür
Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelik-
ler taşımaktadır?
A) Didaktik
Nyebe Jorlleen id sol
op neblinop
lap el id preged nibigit
emito big ensalle
D) Pastoral
B) Epik
C) Dramatik
E) Satirik
US
Lise Türkçe
Haber Yazma&Sözlü İletişim
Dost düşman önümde yürür Bilmedim asıl dostu Dostların canıma kasti Beni dostlarım öldürür. Ağamsın kardaşımsın der Gülerek kalbime girer Sinsice için için yer Beni dostlarım öldürür Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelik- ler taşımaktadır? A) Didaktik Nyebe Jorlleen id sol op neblinop lap el id preged nibigit emito big ensalle D) Pastoral B) Epik C) Dramatik E) Satirik US
4.
Kendi düşüncelerini başkalarınınkinden daha farklı ve
üstün görmeye başladığı an bu dünyadaki serüveni
tamamlanmıştır artık insanın.
Bu parça ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
doğrudur?
A) "Kendi" kelimesi sifat görevindedir.
B) Parçadaki -ki ekleri sıfat türetme görevlerinde kullanıl-
mıştır.
C)
Parçada bir tane belirtme sıfatı kullanılmıştır.
abhi D) Bağlaç olan sözcük sıfatları birbirine bağlamıştır.
Sifat fiille oluşturulan grup, ismi nitelemiştir.
E)
Lise Türkçe
Haber Yazma&Sözlü İletişim
4. Kendi düşüncelerini başkalarınınkinden daha farklı ve üstün görmeye başladığı an bu dünyadaki serüveni tamamlanmıştır artık insanın. Bu parça ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) "Kendi" kelimesi sifat görevindedir. B) Parçadaki -ki ekleri sıfat türetme görevlerinde kullanıl- mıştır. C) Parçada bir tane belirtme sıfatı kullanılmıştır. abhi D) Bağlaç olan sözcük sıfatları birbirine bağlamıştır. Sifat fiille oluşturulan grup, ismi nitelemiştir. E)
14
Numaralandırılmış
bölümlerden hangisi
önceki cümlenin ögesi durumundadır?
A) I
B) II
-C) III
P) IV
E) V
12. Toplumsal birliğin korunması, toplumsal devamlılığın
sağlanması ve toplumu temsil eden ahlaklı, kendini
bilen, şahsiyet sahibi nesillerin yetişmesi için değer
aktarımının ve eğitiminin etkin bir şekilde yapılması
gerekmektedir.
Bu cümlenin öge sıralaması aşağıdakilerin hangi-
sinde doğru verilmiştir?
A) Özne - Yüklem
B) Zarf tümleci - Edat tümleci - Özne - Yüklem
1
C)
Edat tumleci - Nesne - Yüklem
D) Özne - Nesne - Zarf tümleci - Yüklem
Edat tümleci - Özne - Yüklem
5. C
E
Y
A
Lise Türkçe
Haber Yazma&Sözlü İletişim
14 Numaralandırılmış bölümlerden hangisi önceki cümlenin ögesi durumundadır? A) I B) II -C) III P) IV E) V 12. Toplumsal birliğin korunması, toplumsal devamlılığın sağlanması ve toplumu temsil eden ahlaklı, kendini bilen, şahsiyet sahibi nesillerin yetişmesi için değer aktarımının ve eğitiminin etkin bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu cümlenin öge sıralaması aşağıdakilerin hangi- sinde doğru verilmiştir? A) Özne - Yüklem B) Zarf tümleci - Edat tümleci - Özne - Yüklem 1 C) Edat tumleci - Nesne - Yüklem D) Özne - Nesne - Zarf tümleci - Yüklem Edat tümleci - Özne - Yüklem 5. C E Y A
Çok geçmeden gün doğusunu baştan başa kaplayan
yaşam ormanı göründü. Üç köşeli yaşam ağaçları göğe
doğru yükselmiş, yavru fidanları bağrına basar gibi
kucaklamıştı. Kar düzlüğünü yalayarak esen rüzgâr,
ağaçlara çarptıkça sanki içindeki sesi dilleyip ezgisel
bir uğultuya dönüşüyordu: "Kollarım sana uzanıyor /
Korkma içime gir İngök / Duyumsa sana neler verdiğimi
/ Yeşilimi, çiçeğimi, soluğumu / Bir de gizli yolumu."
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A) Benzetme
Karşılaştırma
E Kişileştirme
B) Alıntı yapma
DGörsel ögeler
Lise Türkçe
Haber Yazma&Sözlü İletişim
Çok geçmeden gün doğusunu baştan başa kaplayan yaşam ormanı göründü. Üç köşeli yaşam ağaçları göğe doğru yükselmiş, yavru fidanları bağrına basar gibi kucaklamıştı. Kar düzlüğünü yalayarak esen rüzgâr, ağaçlara çarptıkça sanki içindeki sesi dilleyip ezgisel bir uğultuya dönüşüyordu: "Kollarım sana uzanıyor / Korkma içime gir İngök / Duyumsa sana neler verdiğimi / Yeşilimi, çiçeğimi, soluğumu / Bir de gizli yolumu." Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Benzetme Karşılaştırma E Kişileştirme B) Alıntı yapma DGörsel ögeler
2. Eskiler, eskileri yâd ederken yeninin yozlaşmasından
mutlaka dem vururlar.
Bu cümlede altı çizili sözcüklerin anlamı aşağıda-
kilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) hatırlamak - şikâyet etmek
B) hatırlatmak - konu açmak
C) inkâr etmek - yakınmak
D) yadsımak - bahsetmek
E) anmak - söz etmek
nelop qine pellysty obnilemet nüncütlüx use (0.
E)
Lise Türkçe
Haber Yazma&Sözlü İletişim
2. Eskiler, eskileri yâd ederken yeninin yozlaşmasından mutlaka dem vururlar. Bu cümlede altı çizili sözcüklerin anlamı aşağıda- kilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) hatırlamak - şikâyet etmek B) hatırlatmak - konu açmak C) inkâr etmek - yakınmak D) yadsımak - bahsetmek E) anmak - söz etmek nelop qine pellysty obnilemet nüncütlüx use (0. E)
DENEME-7
8. Kaşları kemandır, kirpiği oktur
Feleğe karşılık oyunum yoktur
Bir kuzu bulamam koyunum yoktur
Yine de bir sürü mal ister benden
Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından han-
gilerine başvurulmuştur?
A) Teşbih, cinas
B) Tenasüp, hüsnütalil
C) Teşbih, tenasüp
D) Tecahülüarif, tevriye
E) Tevriye, irsalimesel
Lise Türkçe
Haber Yazma&Sözlü İletişim
DENEME-7 8. Kaşları kemandır, kirpiği oktur Feleğe karşılık oyunum yoktur Bir kuzu bulamam koyunum yoktur Yine de bir sürü mal ister benden Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından han- gilerine başvurulmuştur? A) Teşbih, cinas B) Tenasüp, hüsnütalil C) Teşbih, tenasüp D) Tecahülüarif, tevriye E) Tevriye, irsalimesel
Yazar:
-Yapıtlarında olaya değil, psikolojik tahlillere ve ruh
çözümlemelerine ağırlık veren bir yazar olarak Peyami
Safa'yı çok beğeniyorum.
Eleştirmen:
- En beğendiğiniz ve keyif alarak okuduğunuz romani
hangisi?
Yazar:
-
Bacağından rahatsız olan bir gencin-sağlığına kavuş-
mak için çırpınışlarının anlatıldığı romanı bende çok ayrı
of Su
bir yere sahip. . Haric
sye
Eleştirmen:
Onun "Doğu-Batı" çatışmasını ele alan, Neriman'ı iki
aşk arasında bırakan romanı da bu türün başarılı yapıtla-
rindan.
-Harb
Efe
Yazar:
Sizin yorumunuzu önemsiyorum. Ben onun polisiye
roman türünde yazdığı tüm eserlerini de okudum ve be-
ğendim. Fakat farklı türden yapıtlarını hiç okumadım.
Eleştirmen:
- Polisiye roman türünde yazılan eserleri teknik olarak
yeterli bulmasam da burada kullandığı takma adı çok ya-
ratıcı buluyorum.
Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Yazarın eleştirmene bahsettiği eser, Dokuzuncu Ha-
riciye Koğuşu'dur.
B) Eleştirmenin söz ettiği Doğu-Batı çatışmasını konu B
alan eserin diğer önemli kahramanları "Suat ve
Nuran"dır.
C) Yazar Cumbadan Rumbaya adlı eseri okumuştur.
D) Eleştirmenin söz ettiği takma ad "Server Bedidir.
E) Yazar, Gün Doğuyor adlı piyesi, Nasyonalizm Sosya-
lizm Mistisizm, Sosyalizm Marksizm Komünizm adlı
düşünce kitaplarını okumamıştır.
S
2.
A
M
Lise Türkçe
Haber Yazma&Sözlü İletişim
Yazar: -Yapıtlarında olaya değil, psikolojik tahlillere ve ruh çözümlemelerine ağırlık veren bir yazar olarak Peyami Safa'yı çok beğeniyorum. Eleştirmen: - En beğendiğiniz ve keyif alarak okuduğunuz romani hangisi? Yazar: - Bacağından rahatsız olan bir gencin-sağlığına kavuş- mak için çırpınışlarının anlatıldığı romanı bende çok ayrı of Su bir yere sahip. . Haric sye Eleştirmen: Onun "Doğu-Batı" çatışmasını ele alan, Neriman'ı iki aşk arasında bırakan romanı da bu türün başarılı yapıtla- rindan. -Harb Efe Yazar: Sizin yorumunuzu önemsiyorum. Ben onun polisiye roman türünde yazdığı tüm eserlerini de okudum ve be- ğendim. Fakat farklı türden yapıtlarını hiç okumadım. Eleştirmen: - Polisiye roman türünde yazılan eserleri teknik olarak yeterli bulmasam da burada kullandığı takma adı çok ya- ratıcı buluyorum. Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Yazarın eleştirmene bahsettiği eser, Dokuzuncu Ha- riciye Koğuşu'dur. B) Eleştirmenin söz ettiği Doğu-Batı çatışmasını konu B alan eserin diğer önemli kahramanları "Suat ve Nuran"dır. C) Yazar Cumbadan Rumbaya adlı eseri okumuştur. D) Eleştirmenin söz ettiği takma ad "Server Bedidir. E) Yazar, Gün Doğuyor adlı piyesi, Nasyonalizm Sosya- lizm Mistisizm, Sosyalizm Marksizm Komünizm adlı düşünce kitaplarını okumamıştır. S 2. A M
9.
Şiirlerini kırık bir saza benzeten Tevfik Fikret'in ilk şiir-
leri Batılı parnasyenler ile romantiklerin etkisini taşıyan
karamsar, bireysel şiirlerdir. Daha sonra yoksullara, ezi-
lenlere acıma duygusunu dile getiren Balıkçılar, Nesrin,
Verin Zavallılara, Ramazan Sadakası, Hasta Çocuk gibi
manzum hikâye tarzı şiirleri geldi. 1901'den sonra ise Sis,
Han-ı Yağma, Doksan Beşe Doğru, Tarih-i Kadim gibi
toplumcu, kavgacı; yönetimi ve düzeni eleştiren şiirlere
imza atty/O artık Yağmur, Ufuk, Hilal gibi tasvirci şiirlerin
çok uzağında bir şairdi ve topluma yol göstermek için sü-
rekli öyküler yazıyor ve Haluk için kaleme aldığı şiirlerde
gençliğe duyduğu inancı dile getiriyordu.
Bu parçadaki bilgi yanlışını saptamak aşağıdakilerden
hangisinin bilinmesine bağlıdır?
A) Tevfik Fikret öykü türünde eserler yazmamıştır.
B) Tevfik Fikret, manzum hikâye değil, mensur şiir yaz-
mıştır.
C) Tevfik Fikret ilk şiirlerinde karamsar ve bireyci değildir.
D) Tevfik Fikret parnasyenlerden değil sembolistlerden
etkilenmiştir.
E) Tevfik Fikret'in "Sis" şiiri bireyci ve doğayı anlatan bir
şiirdir.
A
Lise Türkçe
Haber Yazma&Sözlü İletişim
9. Şiirlerini kırık bir saza benzeten Tevfik Fikret'in ilk şiir- leri Batılı parnasyenler ile romantiklerin etkisini taşıyan karamsar, bireysel şiirlerdir. Daha sonra yoksullara, ezi- lenlere acıma duygusunu dile getiren Balıkçılar, Nesrin, Verin Zavallılara, Ramazan Sadakası, Hasta Çocuk gibi manzum hikâye tarzı şiirleri geldi. 1901'den sonra ise Sis, Han-ı Yağma, Doksan Beşe Doğru, Tarih-i Kadim gibi toplumcu, kavgacı; yönetimi ve düzeni eleştiren şiirlere imza atty/O artık Yağmur, Ufuk, Hilal gibi tasvirci şiirlerin çok uzağında bir şairdi ve topluma yol göstermek için sü- rekli öyküler yazıyor ve Haluk için kaleme aldığı şiirlerde gençliğe duyduğu inancı dile getiriyordu. Bu parçadaki bilgi yanlışını saptamak aşağıdakilerden hangisinin bilinmesine bağlıdır? A) Tevfik Fikret öykü türünde eserler yazmamıştır. B) Tevfik Fikret, manzum hikâye değil, mensur şiir yaz- mıştır. C) Tevfik Fikret ilk şiirlerinde karamsar ve bireyci değildir. D) Tevfik Fikret parnasyenlerden değil sembolistlerden etkilenmiştir. E) Tevfik Fikret'in "Sis" şiiri bireyci ve doğayı anlatan bir şiirdir. A
9. Ben sana mecburum bilemezsin
Adını mıh gibi aklımda tutuyorum
I
||
Büyüdükçe büyüyor gözlerin
|||
Ben sana mecburum bilemezsin
IV
İçimi seninle ısıtıyorum.
V
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangileri, "be-
lirtme durumu eki" almıştır?
MENG
A) I vetf
B) I ve I
C) II ve III
D) II ve IV-
E) I ve V
Lise Türkçe
Haber Yazma&Sözlü İletişim
9. Ben sana mecburum bilemezsin Adını mıh gibi aklımda tutuyorum I || Büyüdükçe büyüyor gözlerin ||| Ben sana mecburum bilemezsin IV İçimi seninle ısıtıyorum. V Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangileri, "be- lirtme durumu eki" almıştır? MENG A) I vetf B) I ve I C) II ve III D) II ve IV- E) I ve V
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı
yoktur?
A) Her ne yaşarsa yaşasın hiçbir şeyi oldu bittiye getirmeyi
sevmezdi.
B) Laboratuar çalışmaları için bir sonraki dersin hazırlıkla-
rini bitirmek üzereyiz.
C) Kahvaltı masasında her zaman yumurta bulundurmaya
da özen gösterirdi.
D) Üniversitenin anabilim dalı, konuyla ilgili açıklamayı
daha sonra yapacağını duyurdu.
E) Hafta içi bir gün altyazı ile yarışmanın kuralları bağlı
Kurumlara gönderilecektir.
9
Lise Türkçe
Haber Yazma&Sözlü İletişim
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? A) Her ne yaşarsa yaşasın hiçbir şeyi oldu bittiye getirmeyi sevmezdi. B) Laboratuar çalışmaları için bir sonraki dersin hazırlıkla- rini bitirmek üzereyiz. C) Kahvaltı masasında her zaman yumurta bulundurmaya da özen gösterirdi. D) Üniversitenin anabilim dalı, konuyla ilgili açıklamayı daha sonra yapacağını duyurdu. E) Hafta içi bir gün altyazı ile yarışmanın kuralları bağlı Kurumlara gönderilecektir. 9
3. Hakk'a şükür koçlarun devrânidur
Cümle âlem bu demün hayrânidur
Gün batandan gün toğan yire değin
Aşk erinün bir nefes seyrânidur
Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangi-
sidir?
C) Sarki
B) Tuyuğ
A) Müstezat
E)Kit'a
D) Murabba
Lise Türkçe
Haber Yazma&Sözlü İletişim
3. Hakk'a şükür koçlarun devrânidur Cümle âlem bu demün hayrânidur Gün batandan gün toğan yire değin Aşk erinün bir nefes seyrânidur Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangi- sidir? C) Sarki B) Tuyuğ A) Müstezat E)Kit'a D) Murabba
3
TYT/Türkçe
19.
1. Bilim, insanlığın gelişimine pek çok katkı sunmuştur.
1. Yahya Kemal, Necip Fazıl ve Ahmet Muhip en
sevdiğim şairlerdendir.
III. Bu değerli dostlarım, okulu bana katlanır kılan
kişiler, kara gün dostudur.
IV.
Güzel bir metin oluşturmak için kolları sıvadı, yazı
planını oluşturdu.
V.
Hukuk kuralları, ilkel toplumlarda dahi yıllar önce
kendini göstermiştir.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde virgül aynı
görevde kullanılmıştır?
A) I ve II
B) ve V
C) II ve III
D) III ve IV
E) IV ve V
fans
2
Lise Türkçe
Haber Yazma&Sözlü İletişim
3 TYT/Türkçe 19. 1. Bilim, insanlığın gelişimine pek çok katkı sunmuştur. 1. Yahya Kemal, Necip Fazıl ve Ahmet Muhip en sevdiğim şairlerdendir. III. Bu değerli dostlarım, okulu bana katlanır kılan kişiler, kara gün dostudur. IV. Güzel bir metin oluşturmak için kolları sıvadı, yazı planını oluşturdu. V. Hukuk kuralları, ilkel toplumlarda dahi yıllar önce kendini göstermiştir. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde virgül aynı görevde kullanılmıştır? A) I ve II B) ve V C) II ve III D) III ve IV E) IV ve V fans 2
4. Rosemarie Jarski'nin İlginç Sözler adlı kitabında taşı gedi-
ğine koymayı bilen, söz ustası insanların gerçekten de ilginç
sözleri bulunur; bunların bazılarını sizinle paylaşmak isterim:
1.
Hızlı okuma kursuna gittikten sonra Savaş ve Barış'ı
20 dakikada okudum, evet kitap Rusya hakkındaydı.
(Woody Allen) →→→ İroni
II.
İnsanları iyi ve kötü diye ikiye ayırmak abestir zira in-
sanlar ya çekicidirler ya da itici.
(Oscar Wilde) →→→ Gerekçe
III. Amerikalıların yarısı gazete okumuyor, yarısı da baş-
kanlık seçiminde hiç oy kullanmıyor; insan bu iki yarı-
nın aynı olmasını umuyor.
(Gore Vidal) -
→ Saptama
IV. Adamın biri kapıma gelip "Hava gazı sayacınızı oku-
yacağım." dedi, ben de "Klasiklere ne oldu, niye onları
okumuyorsunuz?" dedim.
(Emo Philips) →→→→Dolaylı anlatım
V. Söylediklerinizi duyurmak için hiç kimseyi kolundan
tutmayın, dinlemeye istekli değillerse onları tutacağı-
nıza çenenizi tutun.
(Lord Chesterfield)
Koşula bağlı tercih
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi verilen
kavramı örneklemeye uygun değildir?
A) I
||
*C) III
D) IV
E) V
(1)
Ka
le
m
ri
V
n
C
5.
Lise Türkçe
Haber Yazma&Sözlü İletişim
4. Rosemarie Jarski'nin İlginç Sözler adlı kitabında taşı gedi- ğine koymayı bilen, söz ustası insanların gerçekten de ilginç sözleri bulunur; bunların bazılarını sizinle paylaşmak isterim: 1. Hızlı okuma kursuna gittikten sonra Savaş ve Barış'ı 20 dakikada okudum, evet kitap Rusya hakkındaydı. (Woody Allen) →→→ İroni II. İnsanları iyi ve kötü diye ikiye ayırmak abestir zira in- sanlar ya çekicidirler ya da itici. (Oscar Wilde) →→→ Gerekçe III. Amerikalıların yarısı gazete okumuyor, yarısı da baş- kanlık seçiminde hiç oy kullanmıyor; insan bu iki yarı- nın aynı olmasını umuyor. (Gore Vidal) - → Saptama IV. Adamın biri kapıma gelip "Hava gazı sayacınızı oku- yacağım." dedi, ben de "Klasiklere ne oldu, niye onları okumuyorsunuz?" dedim. (Emo Philips) →→→→Dolaylı anlatım V. Söylediklerinizi duyurmak için hiç kimseyi kolundan tutmayın, dinlemeye istekli değillerse onları tutacağı- nıza çenenizi tutun. (Lord Chesterfield) Koşula bağlı tercih Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi verilen kavramı örneklemeye uygun değildir? A) I || *C) III D) IV E) V (1) Ka le m ri V n C 5.
iş şi-
4. “Ahmet Muhip Dıranas" ile ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A
A) Kurtuluş Savaşı'nı konu alan epik şiiriyle tanınmıştır.
B) Halk şiiri geleneğinden yararlanmıştır ve saf şiir anla-
yışından yararlanmıştır.
C) Şiirlerinde ölçü, uyak ve ahenge önem vermiştir.
D) Tiyatro türünde de eserleri vardır
.
E) Fransız şairlerinden özellikle Baudelaire'den etkilen-
şiiri
miştir.
115
199
Lise Türkçe
Haber Yazma&Sözlü İletişim
iş şi- 4. “Ahmet Muhip Dıranas" ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A A) Kurtuluş Savaşı'nı konu alan epik şiiriyle tanınmıştır. B) Halk şiiri geleneğinden yararlanmıştır ve saf şiir anla- yışından yararlanmıştır. C) Şiirlerinde ölçü, uyak ve ahenge önem vermiştir. D) Tiyatro türünde de eserleri vardır . E) Fransız şairlerinden özellikle Baudelaire'den etkilen- şiiri miştir. 115 199