Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

İyi Bir Anlatımda Bulunması Gereken Özellikler Soruları

6.
5.
TYT Deneme Sınavı (05)
Küresel eylemler nasıl hedeflere sahiptir?
• Küresel Çağ'ın ne gibi sonuçları olmuştur?
Küreselleşme nasıl tanımlanabilir?
• Dünya tarihinde küreselleşme tanımıyla beraber
anılabilecek dönemler nelerdir?
Aşağıdaki araştırma sonuçlarından hangisi bu
sorulardan herhangi biriyle ilişkili değildir?
D
Küresel Çağ, küreselleşmenin geçmiş deneyimlerini de
içine alarak yarattığı yeni zaman dilimini ifade eder.
Küresel faaliyetler turistik, eğitim gibi amaçlar
barındırabilmektedir ancak bunlar yine birçok ülkede
küreselleşme ile ekonomik alana vakfedilmiş yeni
kazanç merkezlerine dönüştürülmüş ve içerikleri
boşaltılmıştır.
C) Küresel dönemde bir devletin sebep olduğu
hukuksuzluk, yıkım, kirlilik gibi durumlar sadece o
devleti değil; diğer devletleri de doğrudan veya dolaylı
olarak etkilemekte ve söz konusu devlet de yine
bundan etkilenmektedir.
D) Küreselleşme; 20. yüzyılın son çeyreğinde
popülerlik kazanan, genelde sosyal ilişkiler ve
iletişimi öne çıkaran, ülkeler arası esnek geçişi ve
hareket alanının genişlemesini savunan, özelde ise
ekonomik faaliyetlerin ülke sınırlarına takılmaksızın
etkinleşebileceği bir dünyayı ifade eder.
A
(E)Keşifler sonrası sömürgecilik süreciyle 1 ve 2. Dünya
savaşları sonrasını bu bağlamda değerlendirmek
mümkündür.
Ricciotto Canudo'nun "yedinci.co
HX
Kafa Dengi
Lise Türkçe
İyi Bir Anlatımda Bulunması Gereken Özellikler
6. 5. TYT Deneme Sınavı (05) Küresel eylemler nasıl hedeflere sahiptir? • Küresel Çağ'ın ne gibi sonuçları olmuştur? Küreselleşme nasıl tanımlanabilir? • Dünya tarihinde küreselleşme tanımıyla beraber anılabilecek dönemler nelerdir? Aşağıdaki araştırma sonuçlarından hangisi bu sorulardan herhangi biriyle ilişkili değildir? D Küresel Çağ, küreselleşmenin geçmiş deneyimlerini de içine alarak yarattığı yeni zaman dilimini ifade eder. Küresel faaliyetler turistik, eğitim gibi amaçlar barındırabilmektedir ancak bunlar yine birçok ülkede küreselleşme ile ekonomik alana vakfedilmiş yeni kazanç merkezlerine dönüştürülmüş ve içerikleri boşaltılmıştır. C) Küresel dönemde bir devletin sebep olduğu hukuksuzluk, yıkım, kirlilik gibi durumlar sadece o devleti değil; diğer devletleri de doğrudan veya dolaylı olarak etkilemekte ve söz konusu devlet de yine bundan etkilenmektedir. D) Küreselleşme; 20. yüzyılın son çeyreğinde popülerlik kazanan, genelde sosyal ilişkiler ve iletişimi öne çıkaran, ülkeler arası esnek geçişi ve hareket alanının genişlemesini savunan, özelde ise ekonomik faaliyetlerin ülke sınırlarına takılmaksızın etkinleşebileceği bir dünyayı ifade eder. A (E)Keşifler sonrası sömürgecilik süreciyle 1 ve 2. Dünya savaşları sonrasını bu bağlamda değerlendirmek mümkündür. Ricciotto Canudo'nun "yedinci.co HX Kafa Dengi
6. (1) Aladağlar, doğa sporları için biçilmiş kaftandır. (11)
Her yıl Türkiye'nin çeşitli yerlerden gelen sporcular
kamp, kaya tırmanışı, dağcılık gibi aktiviteler için bu-
rayı tercih eder. (III) Çünkü bölge, özellikle kaya tır-
manışı alanında Cimbar Vadisi, Pınarbaşı Kanyonu
gibi tercih edebileceğiniz yüzlerce tırmanış rotasına
sahiptir. (IV) Profesyonel bir rehberle ya da arkadaşı-
nızla bu rotalardan uygun olanı seçip tırmanış alanı-
na doğru yola çıkabilirsiniz. (V) Tırmanış alanında en
ufak bir ihmal büyük sorunlara sebep olabilir.
Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisin-
den sonra "Tabii bu yolculukta gerekli güvenlik ted-
birlerini aldığınızdan emin olmalısınız." cümlesi geti-
rilirse metindeki düşünce akışı bozulmaz?
A) II.
B) III.
C) IV.
Helyum / Serisi
DV.
3
Lise Türkçe
İyi Bir Anlatımda Bulunması Gereken Özellikler
6. (1) Aladağlar, doğa sporları için biçilmiş kaftandır. (11) Her yıl Türkiye'nin çeşitli yerlerden gelen sporcular kamp, kaya tırmanışı, dağcılık gibi aktiviteler için bu- rayı tercih eder. (III) Çünkü bölge, özellikle kaya tır- manışı alanında Cimbar Vadisi, Pınarbaşı Kanyonu gibi tercih edebileceğiniz yüzlerce tırmanış rotasına sahiptir. (IV) Profesyonel bir rehberle ya da arkadaşı- nızla bu rotalardan uygun olanı seçip tırmanış alanı- na doğru yola çıkabilirsiniz. (V) Tırmanış alanında en ufak bir ihmal büyük sorunlara sebep olabilir. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisin- den sonra "Tabii bu yolculukta gerekli güvenlik ted- birlerini aldığınızdan emin olmalısınız." cümlesi geti- rilirse metindeki düşünce akışı bozulmaz? A) II. B) III. C) IV. Helyum / Serisi DV. 3
ZAFER YAYINLARI
29. Orwell'in "1984"ü, kendi ruh hâlinin dile getirilmesidir ve
bir uyarıdır. Yazar, öteki olumsuz ütopya yazarları gibi bir
felaket kâhini değildir. Bizi uyarmak ve uyandırmak ister.
Hâlâ umudu vardır ama toplumun daha önceki evrelerin
deki ütopya yazanlarındaki umutsuzluğun aksine umar-
sız bir umuttur bu. Roman bize bu umudun ancak bugün
tüm insanların karşı karşıya oldukları tehlikenin; bireysel-
liği, aşkı, eleştirel düşünceyi tümden yok edebileceği gibi
bunun ayırdına bile varamayacak bir otomatlar toplumu
olup çıkma tehlikesinin farkına vararak kavranabileceğini
öğretir.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?
Yazar, romanında bireyselleşmeye karşı durup bütün-
lükçü bir duruş sergilemiştir.
B) "1984" okuruna gelecekle ilgili bir uyarı niteliği taşı-
maktadır.
C) Orwell dışındaki olumsuz ütopya yazarlarının güzel
bir geleceğe inancı yoktur.
Roman, toplumun robotlaşabileceği, otomatikleşebi-
leceği bir geleceğe dikkat çekmektedir.
EX Yazar, bu yapıtta kendi iç dünyasından ve gelecek al-
gısından yola çıkmıştır.
einiz.
Lise Türkçe
İyi Bir Anlatımda Bulunması Gereken Özellikler
ZAFER YAYINLARI 29. Orwell'in "1984"ü, kendi ruh hâlinin dile getirilmesidir ve bir uyarıdır. Yazar, öteki olumsuz ütopya yazarları gibi bir felaket kâhini değildir. Bizi uyarmak ve uyandırmak ister. Hâlâ umudu vardır ama toplumun daha önceki evrelerin deki ütopya yazanlarındaki umutsuzluğun aksine umar- sız bir umuttur bu. Roman bize bu umudun ancak bugün tüm insanların karşı karşıya oldukları tehlikenin; bireysel- liği, aşkı, eleştirel düşünceyi tümden yok edebileceği gibi bunun ayırdına bile varamayacak bir otomatlar toplumu olup çıkma tehlikesinin farkına vararak kavranabileceğini öğretir. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? Yazar, romanında bireyselleşmeye karşı durup bütün- lükçü bir duruş sergilemiştir. B) "1984" okuruna gelecekle ilgili bir uyarı niteliği taşı- maktadır. C) Orwell dışındaki olumsuz ütopya yazarlarının güzel bir geleceğe inancı yoktur. Roman, toplumun robotlaşabileceği, otomatikleşebi- leceği bir geleceğe dikkat çekmektedir. EX Yazar, bu yapıtta kendi iç dünyasından ve gelecek al- gısından yola çıkmıştır. einiz.
ovap-
payan,
mam-
yi bir
"one-
mizin
tora
lere
ISI
attı.
ne-
k
5-7. soruları aşağıdaki parçaya göre cevap-
layınız.
(1) Alanya'da Orta Çağ'dan kalma bir Akdeniz ka-
sabasını çağrıştıran mahallede 2 bin yıllık yapılara
rastlamak zor değil. (II) Yaşlı servi ve incir ağaçları
arasında kalmış eski Türk mezarları, sarmaşıklara
gömülmüş asırlık bir kervansaray, Roma burçları, Bi-
zans sarnıçları, 16. yüzyıl ağaç işçiliğinin zarafetini
sergileyen Süleymaniye Camisi, Osmanlı hamamla-
ri, türbeler ve zindanlar... (III) Alanya Kalesi'nin yakın
çevresi de turistler için sürprizlerle dolu. (IV) El işi ipek
ve pamuklu dokuma atölyeleri, liman manzaralı res-
toran ve kafeteryalar arasında uzun bir yürüyüş yolu
sizi bekliyor. Tarihte güneşin yurdu diye tanımla-
nan Alanya'da ilçenin yaklaşık %65'i yeşil alanlardan
oluşuyor. (VI) Ulaş Burnu'ndan başlayıp Gazipaşa sı-
nırlarına kadar dayanan 70 kilometre uzunluğundaki
Alanya sahili, yapılaşmanın ana çizgisini oluşturuyor.
(VII) Her iki yanda palmiye ve hurma ağaçlarının sı-
ralandığı Atatürk Caddesi hem egzotik hem de gün
boyu canlı.
A) I
B) II
ne
C) V
7. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin-
de benzetme vardır?
av
D) VI
iSEM
www
E) VII
8-9. sor
layınız.
(1) Gezi kita
sitelerinder
lür öğrenm
raklıysanız
kendinizi
(III) Göz a
rin akan
değil sesi
niz bozkın
(V) Ceyla
içi boşbo
(VI) Zarif
ile ünlü.
niltması
çok sık
ise ceyl
lak siya
gisinde
yaşadı
runmas
Bu pa
hang
A) N
B
C)
E)
9.
Lise Türkçe
İyi Bir Anlatımda Bulunması Gereken Özellikler
ovap- payan, mam- yi bir "one- mizin tora lere ISI attı. ne- k 5-7. soruları aşağıdaki parçaya göre cevap- layınız. (1) Alanya'da Orta Çağ'dan kalma bir Akdeniz ka- sabasını çağrıştıran mahallede 2 bin yıllık yapılara rastlamak zor değil. (II) Yaşlı servi ve incir ağaçları arasında kalmış eski Türk mezarları, sarmaşıklara gömülmüş asırlık bir kervansaray, Roma burçları, Bi- zans sarnıçları, 16. yüzyıl ağaç işçiliğinin zarafetini sergileyen Süleymaniye Camisi, Osmanlı hamamla- ri, türbeler ve zindanlar... (III) Alanya Kalesi'nin yakın çevresi de turistler için sürprizlerle dolu. (IV) El işi ipek ve pamuklu dokuma atölyeleri, liman manzaralı res- toran ve kafeteryalar arasında uzun bir yürüyüş yolu sizi bekliyor. Tarihte güneşin yurdu diye tanımla- nan Alanya'da ilçenin yaklaşık %65'i yeşil alanlardan oluşuyor. (VI) Ulaş Burnu'ndan başlayıp Gazipaşa sı- nırlarına kadar dayanan 70 kilometre uzunluğundaki Alanya sahili, yapılaşmanın ana çizgisini oluşturuyor. (VII) Her iki yanda palmiye ve hurma ağaçlarının sı- ralandığı Atatürk Caddesi hem egzotik hem de gün boyu canlı. A) I B) II ne C) V 7. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin- de benzetme vardır? av D) VI iSEM www E) VII 8-9. sor layınız. (1) Gezi kita sitelerinder lür öğrenm raklıysanız kendinizi (III) Göz a rin akan değil sesi niz bozkın (V) Ceyla içi boşbo (VI) Zarif ile ünlü. niltması çok sık ise ceyl lak siya gisinde yaşadı runmas Bu pa hang A) N B C) E) 9.
Nite
31. Son çeyrek yüzyıl verimlerinde ne Yahya Kemal'den
ne Nazım Hikmet'ten nefes bulabilmek mümkündür.
Ne de Orhan Veli'den, Sezai Karakoç'tan. Seyhan
Erözçelik dâhil hemen herkes "aşırma hakkı"nı ya
Cemal Süreya'dan taraf kullanmıştır ya Hilmi Ya-
vuz'dan. Diğerleri hep tırnak içindedir.
Bu parçada son çeyrek yüzyılın şairlerinin;
1. Cemal Süreya ve Hilmi Yavuz'un bazı dizelerini
şiirlerinde kaynak göstermeksizin kullandığı,
II. Nazım Hikmet ve Yahya Kemal'den etkilenmedi-
ği,
III. Orhan Veli, Sezai Karakoç gibi şairlerin şiirlerini
aynen aldığı
gibi özelliklerinden hangilerine değinilmiştir?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) II ve I
C) I ve II
E) Yalnız All
Lise Türkçe
İyi Bir Anlatımda Bulunması Gereken Özellikler
Nite 31. Son çeyrek yüzyıl verimlerinde ne Yahya Kemal'den ne Nazım Hikmet'ten nefes bulabilmek mümkündür. Ne de Orhan Veli'den, Sezai Karakoç'tan. Seyhan Erözçelik dâhil hemen herkes "aşırma hakkı"nı ya Cemal Süreya'dan taraf kullanmıştır ya Hilmi Ya- vuz'dan. Diğerleri hep tırnak içindedir. Bu parçada son çeyrek yüzyılın şairlerinin; 1. Cemal Süreya ve Hilmi Yavuz'un bazı dizelerini şiirlerinde kaynak göstermeksizin kullandığı, II. Nazım Hikmet ve Yahya Kemal'den etkilenmedi- ği, III. Orhan Veli, Sezai Karakoç gibi şairlerin şiirlerini aynen aldığı gibi özelliklerinden hangilerine değinilmiştir? B) Yalnız II A) Yalnız I D) II ve I C) I ve II E) Yalnız All
33.-34. sorulan aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Faydalarının bilincinde olmaksızın kitap okuyoruz ço-
ğu zaman. Oysaki metinler sadece bize verdikleri es-
tetik hazdan dolayı okunmamalı."Dolu" bir okuma yap-
mıyorsak metnin derinliklerini kazarak onun arka planı-
na ulaşma gibi bir çaba içinde olmuyorsak okudukları-
mızın yaşamımıza olan katkısı sadece aldığımız anlık
estetik hazdan ibaret olacaktır.AEdebî eserlerin gücü;
felsefe, sosyoloji ve psikoloji gibi disiplinlerle yan yana
yürümesi ve bazen onları içermesinde, böylece çok da
öğretmenlik yapmadan insanı düşünmeye sevk etme-
sinde, onu farkında olmadan bilgilerle donatmasında-
dır. Edebiyat bunu yaparken metnin derinlerinden bir
yerden getirip kulağımıza fısıldadığı müzikalite unsur-
larından yararlanır. Aslında yazıyı okutan biraz da bu
söyleyiş güzelliğidir Bu yüzden ünlü bir yazar, "Ritim
düzyazıda da her şeydir." der.
33. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Edebiyatın diğer bilim dallarıyla olan sıkı ilişkisi göz
ardı edilemez.
B) Bilinçsiz bir şekilde okunan metinlerin bize uzun sü-
reli bir katkı sağlaması beklenmemelidin
C) Edebî metinler, insanın düşünce dünyasında dalga-
lanmalar oluşturmalıdır.
D) Metinleri oluşturan sözcüklerin ses uyumu yazınsal
yapıtlarda aranan bir özelliktir.
Ritin
E) Edebiyatın en çok felsefe biliminden etkilendiği, her-
kesçe kabul edilen bir görüştür.
Üniversite Adayı Yayınları
35.
36.
Lise Türkçe
İyi Bir Anlatımda Bulunması Gereken Özellikler
33.-34. sorulan aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Faydalarının bilincinde olmaksızın kitap okuyoruz ço- ğu zaman. Oysaki metinler sadece bize verdikleri es- tetik hazdan dolayı okunmamalı."Dolu" bir okuma yap- mıyorsak metnin derinliklerini kazarak onun arka planı- na ulaşma gibi bir çaba içinde olmuyorsak okudukları- mızın yaşamımıza olan katkısı sadece aldığımız anlık estetik hazdan ibaret olacaktır.AEdebî eserlerin gücü; felsefe, sosyoloji ve psikoloji gibi disiplinlerle yan yana yürümesi ve bazen onları içermesinde, böylece çok da öğretmenlik yapmadan insanı düşünmeye sevk etme- sinde, onu farkında olmadan bilgilerle donatmasında- dır. Edebiyat bunu yaparken metnin derinlerinden bir yerden getirip kulağımıza fısıldadığı müzikalite unsur- larından yararlanır. Aslında yazıyı okutan biraz da bu söyleyiş güzelliğidir Bu yüzden ünlü bir yazar, "Ritim düzyazıda da her şeydir." der. 33. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Edebiyatın diğer bilim dallarıyla olan sıkı ilişkisi göz ardı edilemez. B) Bilinçsiz bir şekilde okunan metinlerin bize uzun sü- reli bir katkı sağlaması beklenmemelidin C) Edebî metinler, insanın düşünce dünyasında dalga- lanmalar oluşturmalıdır. D) Metinleri oluşturan sözcüklerin ses uyumu yazınsal yapıtlarda aranan bir özelliktir. Ritin E) Edebiyatın en çok felsefe biliminden etkilendiği, her- kesçe kabul edilen bir görüştür. Üniversite Adayı Yayınları 35. 36.
L
3. DENEME >>KA PLUS
14. Standart pazarlama tekniklerinin yavaş yavaş rafa kalkmaya başladığı günümüzde ön plana çıkan pazarlama ya da
satış tekniklerinden biri de "öngörülemez ödül psikolojisinin kullanıldığı pazarlama tekniğidir. Bu teknikte şirketler ya
da kurumlar, insanlara sabit bir ödeme karşılığında değişken bir ödül ya da hediye kazanmayı vadederek insanların
kendi ürün ya da hizmetlerini satın almasını cazip hale getirmeye çalışmaktadır.
Buna göre aşağıdaki reklam afişlerinden hangisi "öngörülemez ödül psikolojisini kullanan bir kurum ya da
şirkete ait bir görsel olamaz?
A)
MİLLÎ PİYANGO
Ödül Listesi
• 1 kişiye büyük ödül: 5 milyon t
• 5 kişiye özel ödül: 1 milyon t
10 kişiye teselli ödülü: 100 bin t
Bilet Fiyatları: 100 ₺
Çekiliş Tarihi: 25 Ekim 2022
Şirketimizden Yılın
Kampanyası
Tek yapmanız
gereken,
kampanya için 150
değerinde
bağışta bulunmak
Siz değerli
müşterilerimize bu
fırsatı sunmaktan
gurur duyuyoruz.
*1 kişiye otomobil
3 kişiye motosiklet
5 kişiye yakıt desteği
✰
15. 1. Kısın sonuna doğru gelmist
B)
EVREN GYO
Şirketimize Üye Olan Herkese
Ev Sahibi Olma Fırsatı
Her ay 5 üyemize
2+1
Her ay 1 üyemize 4+1 daire fırsatı
*Siz de ayda sadece 2500 üyelik bedeli ile
bu evlerden birine sahip olabilirsiniz.
Sadece 80 t
Tüm
bayilerde!
Her ay 10 üyemize
3+1
HEDİYE
Gazetemizden
Eğitime Büyük
Destek!
Gazetemize
-3 ay abone olan herkese bilgisayar
2 ay abone olan herkese telefon
- 1 ay abone olan herkese tablet
Lise Türkçe
İyi Bir Anlatımda Bulunması Gereken Özellikler
L 3. DENEME >>KA PLUS 14. Standart pazarlama tekniklerinin yavaş yavaş rafa kalkmaya başladığı günümüzde ön plana çıkan pazarlama ya da satış tekniklerinden biri de "öngörülemez ödül psikolojisinin kullanıldığı pazarlama tekniğidir. Bu teknikte şirketler ya da kurumlar, insanlara sabit bir ödeme karşılığında değişken bir ödül ya da hediye kazanmayı vadederek insanların kendi ürün ya da hizmetlerini satın almasını cazip hale getirmeye çalışmaktadır. Buna göre aşağıdaki reklam afişlerinden hangisi "öngörülemez ödül psikolojisini kullanan bir kurum ya da şirkete ait bir görsel olamaz? A) MİLLÎ PİYANGO Ödül Listesi • 1 kişiye büyük ödül: 5 milyon t • 5 kişiye özel ödül: 1 milyon t 10 kişiye teselli ödülü: 100 bin t Bilet Fiyatları: 100 ₺ Çekiliş Tarihi: 25 Ekim 2022 Şirketimizden Yılın Kampanyası Tek yapmanız gereken, kampanya için 150 değerinde bağışta bulunmak Siz değerli müşterilerimize bu fırsatı sunmaktan gurur duyuyoruz. *1 kişiye otomobil 3 kişiye motosiklet 5 kişiye yakıt desteği ✰ 15. 1. Kısın sonuna doğru gelmist B) EVREN GYO Şirketimize Üye Olan Herkese Ev Sahibi Olma Fırsatı Her ay 5 üyemize 2+1 Her ay 1 üyemize 4+1 daire fırsatı *Siz de ayda sadece 2500 üyelik bedeli ile bu evlerden birine sahip olabilirsiniz. Sadece 80 t Tüm bayilerde! Her ay 10 üyemize 3+1 HEDİYE Gazetemizden Eğitime Büyük Destek! Gazetemize -3 ay abone olan herkese bilgisayar 2 ay abone olan herkese telefon - 1 ay abone olan herkese tablet
3.
(1) Adından da anlaşılabileceği üzere, küf yapmayı sağlayan
mantar türü olan küf mantarı, özellikle havada bulunan sporla-
rin rutubetli ve besinli ortamlarda çoğalmasıyla meydana gelir.
(II) Binlerce çok küçük mantarın bir araya gelmesiyle oluşan
küf mantarı, atıkları çürüterek doğaya katkıda bulunur. (III) Küf
mantarının bir kısmı insanlar ve hayvanlar üzerinde parazit
olarak yaşayabilir. (IV) Bazı küf mantarları öldürücü hastalıkla-
ra sebep olabilir. (V) Bununla birlikte küf mantarları penisilinin
icadında da kullanılmıştır.
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine "Besinle-
rin çürümesini sağlarken de hip denilen organlarıyla besinlere
tutunan bu mantar türü, sütü ekşiterek sirke yapımına imkân
tanı" cümlesi getirilirse parçanın anlam bütünlüğü bozul-
maz?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
İyi Bir Anlatımda Bulunması Gereken Özellikler
3. (1) Adından da anlaşılabileceği üzere, küf yapmayı sağlayan mantar türü olan küf mantarı, özellikle havada bulunan sporla- rin rutubetli ve besinli ortamlarda çoğalmasıyla meydana gelir. (II) Binlerce çok küçük mantarın bir araya gelmesiyle oluşan küf mantarı, atıkları çürüterek doğaya katkıda bulunur. (III) Küf mantarının bir kısmı insanlar ve hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayabilir. (IV) Bazı küf mantarları öldürücü hastalıkla- ra sebep olabilir. (V) Bununla birlikte küf mantarları penisilinin icadında da kullanılmıştır. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine "Besinle- rin çürümesini sağlarken de hip denilen organlarıyla besinlere tutunan bu mantar türü, sütü ekşiterek sirke yapımına imkân tanı" cümlesi getirilirse parçanın anlam bütünlüğü bozul- maz? A) I B) II C) III D) IV E) V
20. (1) Genel anlamda sanatta farklı malzeme kullanı-
minin genel tanımı, pek çok farklı malzemenin üre-
timde bir araya gelerek sanat eserine eklemlenme-
si olarak tanımlanabilir (II). Bu çerçeveden bakıldı-
ğında plastik sanatlarda, sanat dışı malzeme dola-
şıma ilk olarak kolaj ve asemblaj tekniklerinin uy-
gulandığı tuval resimleri ile kazandırılmıştır. (III) Bu
bağlamda, bilim ve teknoloji vb. alanlarda yaşanan
gelişmeler birçok disiplinde olduğu gibi sanatı ve
sanatçıyı da etkilediğini söylemek mümkündür. (IV)
Kolaj, sanat dışı malzemelerin çizim ve boyamaya
ek olarak resimsel öğe olarak tuvale monte edilme-
sidir. (V) Asemblaj tuval üzerine doğal ya da hazır
malzemelerin parçalarından oluşturulan üç boyutlu
olarak yerleştirilmesine de denir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I B) II
C) III
DIV
E) V
Lise Türkçe
İyi Bir Anlatımda Bulunması Gereken Özellikler
20. (1) Genel anlamda sanatta farklı malzeme kullanı- minin genel tanımı, pek çok farklı malzemenin üre- timde bir araya gelerek sanat eserine eklemlenme- si olarak tanımlanabilir (II). Bu çerçeveden bakıldı- ğında plastik sanatlarda, sanat dışı malzeme dola- şıma ilk olarak kolaj ve asemblaj tekniklerinin uy- gulandığı tuval resimleri ile kazandırılmıştır. (III) Bu bağlamda, bilim ve teknoloji vb. alanlarda yaşanan gelişmeler birçok disiplinde olduğu gibi sanatı ve sanatçıyı da etkilediğini söylemek mümkündür. (IV) Kolaj, sanat dışı malzemelerin çizim ve boyamaya ek olarak resimsel öğe olarak tuvale monte edilme- sidir. (V) Asemblaj tuval üzerine doğal ya da hazır malzemelerin parçalarından oluşturulan üç boyutlu olarak yerleştirilmesine de denir. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A) I B) II C) III DIV E) V
7.
Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan murâdım şem'i yanmaz mi
Bu beyit için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
-A) Sevgilinin eziyetlerinin neden olduğu bezginlik dile
getirilmiştir.
B) "Usanmak" kelimesinde tekrir (tekrar) sanatı yapılmıştır.
C) Sevgilinin eziyetinden aslında hoşnutluk duyulduğu
vurgulanmıştır.
D) Anlatımı güçlendirmek için ahenk ögelerinden
yararlanılmıştır.
E) ("Felekler yandı âhımdan" sözünde mübalağa sanatı
yapılmıştır.
Ahimdan
Lise Türkçe
İyi Bir Anlatımda Bulunması Gereken Özellikler
7. Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı Felekler yandı âhımdan murâdım şem'i yanmaz mi Bu beyit için aşağıdakilerin hangisi söylenemez? -A) Sevgilinin eziyetlerinin neden olduğu bezginlik dile getirilmiştir. B) "Usanmak" kelimesinde tekrir (tekrar) sanatı yapılmıştır. C) Sevgilinin eziyetinden aslında hoşnutluk duyulduğu vurgulanmıştır. D) Anlatımı güçlendirmek için ahenk ögelerinden yararlanılmıştır. E) ("Felekler yandı âhımdan" sözünde mübalağa sanatı yapılmıştır. Ahimdan
-0
başla
A) II
B) III
CIV
D) V
18. Tuz üretiminden yılda 15 milyon dolar, sodyum sülfat
elde edilmesinden ise 2 milyon dolar gelir elde edilen
Tuz Gölü, uluslararası kriterlere göre A sınıfına giren
bir sulak alanıdır. Gölün kuş bilimi açısından önemi,
yurdumuzda en büyük flamingo kolonisinin kuluçka
alanı oluşudur. Yine kış aylarında çok sayıda Sakarca
kazı gölde barınır ve çevresindeki tahıl ekili alanda
beslenir. Ancak belirtmekte yarar var ki tarımsal
uygulamalar, tarımsal ilaçlar ve gübreler Tuz
Gölü'ndeki yalnızca su bileşimini değil, göl suyunda
ve etrafta bulunan canlıların yaşamlarını da
değiştirmektedir. Bu kirleticiler, alandaki toprağın alt
katmanlarına inerek yer altı suları aracılığıyla Tuz
Gölü'ne taşınmakta ve göl suyunun bileşimine ve
içinde, etrafında yaşayan canlıların yaşamlarına zarar
vermektedir.
I.Canlı varlığını etkileyen olumsuzluklara
X. Temiz tutulması adına yapılan çalışmalara
III. Ekonomik değerine
D) Yalnız III
E) VI
IV.Yakın çevresinde yaşayan halkı rahatsız eden
yönlerine
Bu parçada Tuz Gölü ile ilgili olarak yukarıdaki
yargıların hangilerine değinilmemiştir?
A) Ivett
B) Yalnız II
E) Il ve IV
CLve I
Diğer sayfaya geçiniz
Lise Türkçe
İyi Bir Anlatımda Bulunması Gereken Özellikler
-0 başla A) II B) III CIV D) V 18. Tuz üretiminden yılda 15 milyon dolar, sodyum sülfat elde edilmesinden ise 2 milyon dolar gelir elde edilen Tuz Gölü, uluslararası kriterlere göre A sınıfına giren bir sulak alanıdır. Gölün kuş bilimi açısından önemi, yurdumuzda en büyük flamingo kolonisinin kuluçka alanı oluşudur. Yine kış aylarında çok sayıda Sakarca kazı gölde barınır ve çevresindeki tahıl ekili alanda beslenir. Ancak belirtmekte yarar var ki tarımsal uygulamalar, tarımsal ilaçlar ve gübreler Tuz Gölü'ndeki yalnızca su bileşimini değil, göl suyunda ve etrafta bulunan canlıların yaşamlarını da değiştirmektedir. Bu kirleticiler, alandaki toprağın alt katmanlarına inerek yer altı suları aracılığıyla Tuz Gölü'ne taşınmakta ve göl suyunun bileşimine ve içinde, etrafında yaşayan canlıların yaşamlarına zarar vermektedir. I.Canlı varlığını etkileyen olumsuzluklara X. Temiz tutulması adına yapılan çalışmalara III. Ekonomik değerine D) Yalnız III E) VI IV.Yakın çevresinde yaşayan halkı rahatsız eden yönlerine Bu parçada Tuz Gölü ile ilgili olarak yukarıdaki yargıların hangilerine değinilmemiştir? A) Ivett B) Yalnız II E) Il ve IV CLve I Diğer sayfaya geçiniz
Soru 16
lyi kitaplar okuyan çocuklar büyüdüklerinde Türkiye daha güzel bir
yer olur mu, ne dersiniz? Kesinlikle bambaşka bir ülke olur! Bu, her
gecenin bir sabahı olacağını bilmek gibi çok açık. Türkiye'de çocuk
ya da genç olmak, yetişkin olmaktan daha zor. Çünkü onlar, yolun
daha başındalar. Henüz yaşam deneyimi biriktirmemişken hem fizik-
sel ve ruhsal bir dönüşümle baş etmeye çabalıyor hem de hayatın
türlü güçlükleriyle cebelleşiyorlar. Üstelik gitgide vahşileşen şiddet
ve korku ortamında ezici bir gelecek endişesi içindeler. Kitaplar, eği-
tim süreçlerinde ve aile yaşamlarında belki de gerçek anlamda elde
edebildikleri tek özgürlük alanı olabiliyor.
Bu parçada Türkiye'deki çocuk ve gençlerle ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Büyüklere göre, yaşam güçlüklerinin daha çok olduğuna
B) Nitelikli kitaplar sayesinde iyi bir insan olabileceklerine
C) Bedensel ve duygusal değişim içinde olmalarının, yaşamlarını
zorlaştırdığına
D) Olumsuz hayat koşullarının, gelecek kaygısı duymalarına neden
olduğuna
E) Kitapların, hayatlarında baskı ve zorlama olmayan bir alan yarat-
tığına
Paragraf Yorumu
43
Lise Türkçe
İyi Bir Anlatımda Bulunması Gereken Özellikler
Soru 16 lyi kitaplar okuyan çocuklar büyüdüklerinde Türkiye daha güzel bir yer olur mu, ne dersiniz? Kesinlikle bambaşka bir ülke olur! Bu, her gecenin bir sabahı olacağını bilmek gibi çok açık. Türkiye'de çocuk ya da genç olmak, yetişkin olmaktan daha zor. Çünkü onlar, yolun daha başındalar. Henüz yaşam deneyimi biriktirmemişken hem fizik- sel ve ruhsal bir dönüşümle baş etmeye çabalıyor hem de hayatın türlü güçlükleriyle cebelleşiyorlar. Üstelik gitgide vahşileşen şiddet ve korku ortamında ezici bir gelecek endişesi içindeler. Kitaplar, eği- tim süreçlerinde ve aile yaşamlarında belki de gerçek anlamda elde edebildikleri tek özgürlük alanı olabiliyor. Bu parçada Türkiye'deki çocuk ve gençlerle ilgili olarak aşağı- dakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Büyüklere göre, yaşam güçlüklerinin daha çok olduğuna B) Nitelikli kitaplar sayesinde iyi bir insan olabileceklerine C) Bedensel ve duygusal değişim içinde olmalarının, yaşamlarını zorlaştırdığına D) Olumsuz hayat koşullarının, gelecek kaygısı duymalarına neden olduğuna E) Kitapların, hayatlarında baskı ve zorlama olmayan bir alan yarat- tığına Paragraf Yorumu 43
umda yetişti-
ayrılmış, an-
rına izin ve-
mı, doğduk-
arı görebi-
nci deney
elerine ve
rakılmış-
alar sos-
davra-
t etme
er gibi
n yal-
kork-
23 ve 24. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
(1) Cam, alkali ve toprak alkali metal oksitleri ile diğer bazı
metal oksitlerin çözünmesinden oluşan, yüksek sıcaklıklarda
bile yüksek viskoziteye ve kaliteye sahip soğutulmuş bir sivi-
dır. (II) Çevremizde ise sık rastladığımız hayati bir yapı mal-
zemesidir. (III) Suyumuzu koyduğumuz sürahiler, yiyeceği-
mizi sakladığımız kavanozlar, çiçeklerimizi sakladığımız va-
zolar, aydınlatmada kullandığımız ampuller, bardaklar, şişe-
ler, cam ve tuğlalar ile daha birçok eşyamız cam malzeme-
lerden oluşmaktadır. (IV) inorganik esaslı, termoplastik bir
polimer olan camın ana maddesi, saydamlık özelliğini sağ-
layan, amorf yapı içinde erimiş ve dağılmış durumda bulu-
nan silisyum dioksittir. (V) Silisyum dioksidin bazı metallerle
ısıtılmasıyla o maddelerdeki kalsiyum, magnezyum, potas-
yum ve sodyum atomlarının iyonları silisyum dioksit molekül-
lerinin arasına girerek düzensiz bir yapı oluşturur. Bu yüzden
cam bir karışımdır.
23. Bu parçadan kesin olarak çıkarılacak yargı aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Cam, yüksek sıcaklığa dayanıklı olmayan bir karışımdır.
B) Cam, ekonomik değeri oldukça yüksek bir maddedir.
C) Camin ana maddesi, inorganik bir polimerdir.
D) Sodyum, magnezyum, kalsiyum camın yapısında fark-
li oranda bulunur.
E) Cam, alkali ve toprak alkali olduğu için karışım grubun-
dadır.
Lise Türkçe
İyi Bir Anlatımda Bulunması Gereken Özellikler
umda yetişti- ayrılmış, an- rına izin ve- mı, doğduk- arı görebi- nci deney elerine ve rakılmış- alar sos- davra- t etme er gibi n yal- kork- 23 ve 24. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız. (1) Cam, alkali ve toprak alkali metal oksitleri ile diğer bazı metal oksitlerin çözünmesinden oluşan, yüksek sıcaklıklarda bile yüksek viskoziteye ve kaliteye sahip soğutulmuş bir sivi- dır. (II) Çevremizde ise sık rastladığımız hayati bir yapı mal- zemesidir. (III) Suyumuzu koyduğumuz sürahiler, yiyeceği- mizi sakladığımız kavanozlar, çiçeklerimizi sakladığımız va- zolar, aydınlatmada kullandığımız ampuller, bardaklar, şişe- ler, cam ve tuğlalar ile daha birçok eşyamız cam malzeme- lerden oluşmaktadır. (IV) inorganik esaslı, termoplastik bir polimer olan camın ana maddesi, saydamlık özelliğini sağ- layan, amorf yapı içinde erimiş ve dağılmış durumda bulu- nan silisyum dioksittir. (V) Silisyum dioksidin bazı metallerle ısıtılmasıyla o maddelerdeki kalsiyum, magnezyum, potas- yum ve sodyum atomlarının iyonları silisyum dioksit molekül- lerinin arasına girerek düzensiz bir yapı oluşturur. Bu yüzden cam bir karışımdır. 23. Bu parçadan kesin olarak çıkarılacak yargı aşağıdakiler- den hangisidir? A) Cam, yüksek sıcaklığa dayanıklı olmayan bir karışımdır. B) Cam, ekonomik değeri oldukça yüksek bir maddedir. C) Camin ana maddesi, inorganik bir polimerdir. D) Sodyum, magnezyum, kalsiyum camın yapısında fark- li oranda bulunur. E) Cam, alkali ve toprak alkali olduğu için karışım grubun- dadır.
i (Genel Tekrar Testleri)
sinde, 2000 yıl önce ya-
agene Krallığı'ndan ka-
yüksekliğinde ve 2,40 m
rek yürüyen bir aslanı
Dilmiş aslan kabartma-
çevredeki diğer kalın-
anın vücudu çok sayı-
bir hilal vardır. 8 ışınla
dan farklı olarak asla-
dız şekli 16 ışınlıdır ve
diz değil Jüpiter, Mer-
lirlenmiştir. Heykel ilk
yılında keşfedilmiştir.
i gösteren dünyanın
ul edilmektedir.
erden hangisi yoktur?
a
ilan bir özellik var:
Dilmasi. (II) Yazarın
tercih etmediği bir
Uncü kişidir. (III) Bu
at çekici, güçlü bir
ettirma arzusu ola-
çlü kılacağını dü-
nun hayatını ken-
ki bırakıyor, onun
suz, bu etki zayıf-
erle ilgili olarak
7.-8. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
8.
Modernist romanın kurgusal özelliklerine bakıldığında
merkezde, modernist dünyanın olumsuz etkileri karşısın-
da yenilmiş, pasifleşmiş ve iç dünyasına çekilmiş bir bi-
rey olduğu görülür. Modernist roman, bu bireyin yaban-
cılaşmasını ve arayış sürecini kendine konu edinir. Bire-
yin iç dünyasına yönelmesi, modern dünyaya duyduğu
tepkinin pasif bir direnişidir. Bu tür romanlarda olay kur-
gusu, yansıtmacı romandan farklı olarak merkezi bir ko-
num olmaktan çıkar ve sadece bir kurgu ögesi hâline ge-
lir. Anlatıcı ise tek ve güvenilir bir kişi değildir artık. Ben
ve o anlatıcılar bir arada kullanılarak bir olayın, düşünce-
nin ya da duygunun farklı kişiler aracılığıyla farklı bakış
açılarından birkaç kez odağa getirilmesi amaçlanır. Mo-
dernist romanda zaman algılayışının yansıtmacı romana
göre anlamsızlaştığı görülür. Fakat zaman önemini kay-
betmez; anlamsızlaşan, zamanın sağladığı neden-sonuç
ilişkisidir.
7.
Bu parçadan hareketle modernist romanla ilgili olarak
1. Kişilerini; mücadeleci, dışa dönük bireyler olarak an-
Matmaz.
II. Olay kurgusu merkeze yerleşmez.
11. Zaman ögesi neden-sonuç bağlamında verilir.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
Cany
D) I ve III
B) Yalnız
E) Il ve III
Give ll
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisinin yansıt-
macı romanın bir özelliği olduğu söylenebilir
A) Kisilerinin gü
An
1.
2.
Lise Türkçe
İyi Bir Anlatımda Bulunması Gereken Özellikler
i (Genel Tekrar Testleri) sinde, 2000 yıl önce ya- agene Krallığı'ndan ka- yüksekliğinde ve 2,40 m rek yürüyen bir aslanı Dilmiş aslan kabartma- çevredeki diğer kalın- anın vücudu çok sayı- bir hilal vardır. 8 ışınla dan farklı olarak asla- dız şekli 16 ışınlıdır ve diz değil Jüpiter, Mer- lirlenmiştir. Heykel ilk yılında keşfedilmiştir. i gösteren dünyanın ul edilmektedir. erden hangisi yoktur? a ilan bir özellik var: Dilmasi. (II) Yazarın tercih etmediği bir Uncü kişidir. (III) Bu at çekici, güçlü bir ettirma arzusu ola- çlü kılacağını dü- nun hayatını ken- ki bırakıyor, onun suz, bu etki zayıf- erle ilgili olarak 7.-8. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. 8. Modernist romanın kurgusal özelliklerine bakıldığında merkezde, modernist dünyanın olumsuz etkileri karşısın- da yenilmiş, pasifleşmiş ve iç dünyasına çekilmiş bir bi- rey olduğu görülür. Modernist roman, bu bireyin yaban- cılaşmasını ve arayış sürecini kendine konu edinir. Bire- yin iç dünyasına yönelmesi, modern dünyaya duyduğu tepkinin pasif bir direnişidir. Bu tür romanlarda olay kur- gusu, yansıtmacı romandan farklı olarak merkezi bir ko- num olmaktan çıkar ve sadece bir kurgu ögesi hâline ge- lir. Anlatıcı ise tek ve güvenilir bir kişi değildir artık. Ben ve o anlatıcılar bir arada kullanılarak bir olayın, düşünce- nin ya da duygunun farklı kişiler aracılığıyla farklı bakış açılarından birkaç kez odağa getirilmesi amaçlanır. Mo- dernist romanda zaman algılayışının yansıtmacı romana göre anlamsızlaştığı görülür. Fakat zaman önemini kay- betmez; anlamsızlaşan, zamanın sağladığı neden-sonuç ilişkisidir. 7. Bu parçadan hareketle modernist romanla ilgili olarak 1. Kişilerini; mücadeleci, dışa dönük bireyler olarak an- Matmaz. II. Olay kurgusu merkeze yerleşmez. 11. Zaman ögesi neden-sonuç bağlamında verilir. yargılarından hangileri söylenebilir? A) Yalnız I Cany D) I ve III B) Yalnız E) Il ve III Give ll Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisinin yansıt- macı romanın bir özelliği olduğu söylenebilir A) Kisilerinin gü An 1. 2.
cas
Imiş
şağıda
7
si, isimden türemiş ve geniş zaman kipiyle
çekimlenmiş bir eylemdir.
Bsi, basit kiplidir ve yardımcı eylemli birleşik eylemdir.
CH, edilgen çatılıdır ve türemiş eylemdir.
D) IV su, gereklilik kipiyle çekimlenmiş ve ek eylemin
geniş zamanını almış bir eylemdir.
EV. si, üçüncü çoğul kişiyle ve haber kipiyle çekimlenmiş
bir eylemdir.
21. (1) 2013'te "Amerikan Bağırsak Projesi" adlı, 80 araştırma
enstitüsünden 200 bilim adamının yer aldığı ve sonuçları
bilim dergileri Nature ve Public Library of Science'da
yayımlanan çalışmada bilim insanları, hangi mikropların
vücudun neresinde yaşadığına dair haritayı çıkararak
sağlıklı bir insanın, bedenini 10 binden fazla mikropla
paylaştığını saptadı. (II) Saylsalveriler inanılmaz!
(III) Sadece bağırsaklarda bin kadar farklı tür bakteri
yaşıyor ve sayısı trilyonları buluyor. (IV) Insan genomu 20
bin gen içeriyor ama mikroplarımız bunun 500 katından
fazlasına sahip. (V) Yeryüzünün tüm yüzeyini kapsayan
mikrobun ağırlığı toplamda yaklaşık iki milyar ton.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A 1. cümlede tamlananı soru zamiri olan belirtili isim
tamlaması vardır.
hair
Sil
BY!!
BY II. cümlede fiil kökünden türemiş bir sıfat vardır.
C) H. cümlede bir isimle öbek kurup yaklaşıklık zarfı olan
edat vardır
DYTV. cümlede cümleleri bağlayan bir bağlaç vardır.
EV. cümlede belgisiz zamin vardır.
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
İyi Bir Anlatımda Bulunması Gereken Özellikler
cas Imiş şağıda 7 si, isimden türemiş ve geniş zaman kipiyle çekimlenmiş bir eylemdir. Bsi, basit kiplidir ve yardımcı eylemli birleşik eylemdir. CH, edilgen çatılıdır ve türemiş eylemdir. D) IV su, gereklilik kipiyle çekimlenmiş ve ek eylemin geniş zamanını almış bir eylemdir. EV. si, üçüncü çoğul kişiyle ve haber kipiyle çekimlenmiş bir eylemdir. 21. (1) 2013'te "Amerikan Bağırsak Projesi" adlı, 80 araştırma enstitüsünden 200 bilim adamının yer aldığı ve sonuçları bilim dergileri Nature ve Public Library of Science'da yayımlanan çalışmada bilim insanları, hangi mikropların vücudun neresinde yaşadığına dair haritayı çıkararak sağlıklı bir insanın, bedenini 10 binden fazla mikropla paylaştığını saptadı. (II) Saylsalveriler inanılmaz! (III) Sadece bağırsaklarda bin kadar farklı tür bakteri yaşıyor ve sayısı trilyonları buluyor. (IV) Insan genomu 20 bin gen içeriyor ama mikroplarımız bunun 500 katından fazlasına sahip. (V) Yeryüzünün tüm yüzeyini kapsayan mikrobun ağırlığı toplamda yaklaşık iki milyar ton. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A 1. cümlede tamlananı soru zamiri olan belirtili isim tamlaması vardır. hair Sil BY!! BY II. cümlede fiil kökünden türemiş bir sıfat vardır. C) H. cümlede bir isimle öbek kurup yaklaşıklık zarfı olan edat vardır DYTV. cümlede cümleleri bağlayan bir bağlaç vardır. EV. cümlede belgisiz zamin vardır. Diğer sayfaya geçiniz.
Kısa çizgi (-), cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri
ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve
sonuna konur.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla
belirtilen yerlere kısa çizgi(-) getirilemez?
A) Sanat () hem sanatçıyı hem sanatseveri () olduğu
yerde bırakmaz; ileri taşır.
B) Kemal Amca () mahallemizin otuz yıllık muhtarı ( )
yeni seçimlerde aday olmayacakmış.
C) Teyzemin küçük kızı Mücella ( ) nasıl becerdi
anlamadım () istediği üniversiteyi kazanmış.
D) Bu çarşı () ilçemizin en önemli geçim kaynağı ( )
turistlerin uğramadan geçmediği bir yerdir.
E) Orada () ülkenin kuzeydoğudaki en uç noktasında ( )
yirmi yılım geçti.
Lise Türkçe
İyi Bir Anlatımda Bulunması Gereken Özellikler
Kısa çizgi (-), cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla belirtilen yerlere kısa çizgi(-) getirilemez? A) Sanat () hem sanatçıyı hem sanatseveri () olduğu yerde bırakmaz; ileri taşır. B) Kemal Amca () mahallemizin otuz yıllık muhtarı ( ) yeni seçimlerde aday olmayacakmış. C) Teyzemin küçük kızı Mücella ( ) nasıl becerdi anlamadım () istediği üniversiteyi kazanmış. D) Bu çarşı () ilçemizin en önemli geçim kaynağı ( ) turistlerin uğramadan geçmediği bir yerdir. E) Orada () ülkenin kuzeydoğudaki en uç noktasında ( ) yirmi yılım geçti.