Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi Soruları

Aşağıdakilerden hangisi realizm akımıyla yazılmış eser-
lerin bir özelliği olamaz?
A) Okuyucuyu eğitme amacını benimseme
B) Gerçek yaşamdan alınan olayları konu etme
C) Dil ve üslubun özenli olmasına önem verme
D) Anlatılanları gözleme dayandırarak savunma
E) Kahramanların iç dünyalarına ait tahlillere yer verme
Lise Türkçe
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi
Aşağıdakilerden hangisi realizm akımıyla yazılmış eser- lerin bir özelliği olamaz? A) Okuyucuyu eğitme amacını benimseme B) Gerçek yaşamdan alınan olayları konu etme C) Dil ve üslubun özenli olmasına önem verme D) Anlatılanları gözleme dayandırarak savunma E) Kahramanların iç dünyalarına ait tahlillere yer verme
3. Aşağıdaki ilke ve yargılardan hangisi romantizm akımı
için doğru değildir?
A) İnsanı düzeltmek, ancak toplumu düzeltmekle gerçek-
leşebilir düşüncesiyle hareket edilmiştir.
Seçkin sınıfların belirlediği ölçü ve kurallar bir yana atıl-
mıştır.
C) Temsilcileri, 1789'da Fransız İhtilali'nin gerçekleşme-
sinde önemli rol oynamışlardır.
D) Deha akıldadır görüşü yerine deha yürektedir görüşü
konulmuştur.
E Burjuva sınıfının yükselişinden, sosyal hayattaki önem-
li değişikliklerden olumsuz yönde etkilenilmiştir.
bryPLE
6.
21
Lise Türkçe
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi
3. Aşağıdaki ilke ve yargılardan hangisi romantizm akımı için doğru değildir? A) İnsanı düzeltmek, ancak toplumu düzeltmekle gerçek- leşebilir düşüncesiyle hareket edilmiştir. Seçkin sınıfların belirlediği ölçü ve kurallar bir yana atıl- mıştır. C) Temsilcileri, 1789'da Fransız İhtilali'nin gerçekleşme- sinde önemli rol oynamışlardır. D) Deha akıldadır görüşü yerine deha yürektedir görüşü konulmuştur. E Burjuva sınıfının yükselişinden, sosyal hayattaki önem- li değişikliklerden olumsuz yönde etkilenilmiştir. bryPLE 6. 21
A) Tiyatro
Görsel
(Plastik
Sanatlar)
Mimari
Heykel
Resim
Hat
D) Bale
BE) Sinema
İşitsel
(Fonetik)
Sanatlar
Edebiyat
Dramatik
(Ritmik)
Sanatlar
Tiyatro
Dans
Sinema
Güzel sanatlarla ilgili verilen bu tabloda aşağıda-
kilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A Tezhip - Müzik - Opera
B) Kabartma - Müzik - Minyatür
C) Minyatür - Müzik - Tezhip
D) Bale-Müzik - Opera
E) Müzik Opera - Minyatür
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SORU BANKASI
Lise Türkçe
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi
A) Tiyatro Görsel (Plastik Sanatlar) Mimari Heykel Resim Hat D) Bale BE) Sinema İşitsel (Fonetik) Sanatlar Edebiyat Dramatik (Ritmik) Sanatlar Tiyatro Dans Sinema Güzel sanatlarla ilgili verilen bu tabloda aşağıda- kilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A Tezhip - Müzik - Opera B) Kabartma - Müzik - Minyatür C) Minyatür - Müzik - Tezhip D) Bale-Müzik - Opera E) Müzik Opera - Minyatür TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SORU BANKASI
Örnek - 4
UYGULAMA
Aşağıdaki açıklamaları ve metinleri dikkatlice okuyunuz, metinlerin ilişkili olduğu akımları numaraların yazına yazınız
Klasiklerin tersine romantiklerde din duygusu önemlidir.
Realistler için gözlem ve tasvir çok önemlidir. Evren bir illüzyon değil, gerçekten ve somut olarak var olan bir
şeydir. Özellikle psikolojik tahlile, iç gözleme yer verilmiş; kıskançlık buhranları başarılı bir biçimde anlatılmıştır.
Klasik sanatçılar, eski Yunan ve Latin edebiyatlarını örnek alırlar. Klasisizmin konuları mitolojiden seçilir.
HIŞKISI
Natüralizmde, insanın iradesi dışında gelişen olaylar vardır, fizyolojik ihtiyaçlar söz konusu olduğunda irade
devre dışı kalabilir.
Odaya hoş bir salatalık kokusu yayıldı. Koklama duyum
burnumdan mideme geçmiş sandım çünkü o kokuyu şid-
detle duyan burnum değil, midem di. Kendimden geçer
gibi oldum. Gözlerim karardı. Bir aralık o hoş kokunun
burnuma yaklaştığını, ondan sonra da dudaklarıma so-
ğuk soğuk bir şeyin dokunduğunu duydum... Büsbü-
tün irade dışı bir hâlde ağzım açıldı. Sabri'nin "Ablaci-
ğım, şunu ye!" diye ağzıma bir dilim salatalık tıkıştırdığını
gördüm. Ağzıma giren o lokmayı yutup yutmamayı dü-
şünmeye vakit olmadan midem şiddetle çekti ve yuttu.
1
3
Adnan Bey şimdi odasının kahverenkli uzun perdele-
ri altında yarım bir karanlığa boğulan derinliklerine da-
larak iş masasının yanında, meşin yarım koltuğa yas-
lanmış, ayaklarını uzatmış, düşünürken Nihal ile bütün
hayat beraberliği parça parça levhalarla koparak göz-
lerinin önünde yaşıyordu. Önce, validesini kaybettik-
ten sonra çocuğun huysuzluklarını olmayacak sebepler
bularak saatlerce devam eden ağlayışlarını görüyordu.
O vakitler babasından başka onu kimse susturamazdı.
Onda bir sinir hastalığı vardı ki mini mini narin vücu-
dunu saatlerce süren buhranlar içinde ezer, hırpalardı.
KONU ANLATIMI
5
Yalan söylüyorsun! Sus yoksa damarlarındaki son dam-
la kanı da bitireceksin. Tanrı'ya inanmıyorsun ama se-
ni böyle yere vuran Tanrı'dir. Onun seni affetmek için
senden bütün istediği; bir dua, bir kelime, bir damla
gözyaşıdır.
Tanrı isteseydi Bendetto'nun hançerini sana öyle şap-
latırdı ki o anda ölürdün ama sana tövbekar olman için
on beş dakika daha bağışladı. Vicdanına bak, sefil gü-
nahkar, tövbe et!
- Ey Prometheus, dedi. Bu çekiçleri, zincirleri, bağları
görüyor musun? Bunlar, senin bahtsızlığını; benim son-
suz üzüntülerimi hazırlayacaktır. Seni bu vahşi kayaya
çivileyeceğim. Artık sen buradan hiç insan sesi işitme-
yeceksin. Teselli ve acima, sana yüzünü göstermeye-
cek, güneşin kızgın ışınlarıyla kuruyarak vücut çiçeğinin
solduğunu göreceksin. Çok sonra gece, yıldızlı manto-
sunun altında, gündüzü saklamak için gelecek ve yine
çok sonra güneş, doğarak gecenin titrek elinin bitkiler
üzerine serptiği parlak kırağıyı eritecek.
11. Sınıf-Türk Dili ve Edebiyatı
Lise Türkçe
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi
Örnek - 4 UYGULAMA Aşağıdaki açıklamaları ve metinleri dikkatlice okuyunuz, metinlerin ilişkili olduğu akımları numaraların yazına yazınız Klasiklerin tersine romantiklerde din duygusu önemlidir. Realistler için gözlem ve tasvir çok önemlidir. Evren bir illüzyon değil, gerçekten ve somut olarak var olan bir şeydir. Özellikle psikolojik tahlile, iç gözleme yer verilmiş; kıskançlık buhranları başarılı bir biçimde anlatılmıştır. Klasik sanatçılar, eski Yunan ve Latin edebiyatlarını örnek alırlar. Klasisizmin konuları mitolojiden seçilir. HIŞKISI Natüralizmde, insanın iradesi dışında gelişen olaylar vardır, fizyolojik ihtiyaçlar söz konusu olduğunda irade devre dışı kalabilir. Odaya hoş bir salatalık kokusu yayıldı. Koklama duyum burnumdan mideme geçmiş sandım çünkü o kokuyu şid- detle duyan burnum değil, midem di. Kendimden geçer gibi oldum. Gözlerim karardı. Bir aralık o hoş kokunun burnuma yaklaştığını, ondan sonra da dudaklarıma so- ğuk soğuk bir şeyin dokunduğunu duydum... Büsbü- tün irade dışı bir hâlde ağzım açıldı. Sabri'nin "Ablaci- ğım, şunu ye!" diye ağzıma bir dilim salatalık tıkıştırdığını gördüm. Ağzıma giren o lokmayı yutup yutmamayı dü- şünmeye vakit olmadan midem şiddetle çekti ve yuttu. 1 3 Adnan Bey şimdi odasının kahverenkli uzun perdele- ri altında yarım bir karanlığa boğulan derinliklerine da- larak iş masasının yanında, meşin yarım koltuğa yas- lanmış, ayaklarını uzatmış, düşünürken Nihal ile bütün hayat beraberliği parça parça levhalarla koparak göz- lerinin önünde yaşıyordu. Önce, validesini kaybettik- ten sonra çocuğun huysuzluklarını olmayacak sebepler bularak saatlerce devam eden ağlayışlarını görüyordu. O vakitler babasından başka onu kimse susturamazdı. Onda bir sinir hastalığı vardı ki mini mini narin vücu- dunu saatlerce süren buhranlar içinde ezer, hırpalardı. KONU ANLATIMI 5 Yalan söylüyorsun! Sus yoksa damarlarındaki son dam- la kanı da bitireceksin. Tanrı'ya inanmıyorsun ama se- ni böyle yere vuran Tanrı'dir. Onun seni affetmek için senden bütün istediği; bir dua, bir kelime, bir damla gözyaşıdır. Tanrı isteseydi Bendetto'nun hançerini sana öyle şap- latırdı ki o anda ölürdün ama sana tövbekar olman için on beş dakika daha bağışladı. Vicdanına bak, sefil gü- nahkar, tövbe et! - Ey Prometheus, dedi. Bu çekiçleri, zincirleri, bağları görüyor musun? Bunlar, senin bahtsızlığını; benim son- suz üzüntülerimi hazırlayacaktır. Seni bu vahşi kayaya çivileyeceğim. Artık sen buradan hiç insan sesi işitme- yeceksin. Teselli ve acima, sana yüzünü göstermeye- cek, güneşin kızgın ışınlarıyla kuruyarak vücut çiçeğinin solduğunu göreceksin. Çok sonra gece, yıldızlı manto- sunun altında, gündüzü saklamak için gelecek ve yine çok sonra güneş, doğarak gecenin titrek elinin bitkiler üzerine serptiği parlak kırağıyı eritecek. 11. Sınıf-Türk Dili ve Edebiyatı
4D Serisi Ⓡ
Örnek - 3
DÜŞÜN
Sembolizm, rüya ve esrarı hayattan çıkaran pozitivizme, var-
tepki olarak doğmuş bir akımdır. Sembolistlere göre şiir, re-
lık ve tabiatta sadece dışı gören natüralizme ve parnaslara
alite ile bütün bağların kesildiği noktada başlar ve sonsuz-
luğa doğru gelişir.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinde semboliz-
min etkileri ağır basmaktadır?
A) Ağlasam sesimi duyar mısınız
Mısralarımda
Dokunabilir misiniz
Göz yaşlarıma, ellerinizle
B) Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum
Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum
Bekçileri gibiyiz, ebenced buraların
Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların
C) Gün bitti, ağaçta neşe söndü
Yaprak ateş oldu, kuş da yakut
Yaprakla kuşun parıltısından
Havuzun suyu erguvana döndü
D) Bir dağ başı yalnızlığı yaşıyorum yeniden
Dağ başı yalnızlığı ölümden beter
Hiç kimse aramasa sormasa beni
Sen gelsen yeter
E) Benim doğduğum köylerde
Buğday tarlaları yoktu,
Dağıt saçlarını bebek
Savur biraz!
Çözüm:
Lise Türkçe
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi
4D Serisi Ⓡ Örnek - 3 DÜŞÜN Sembolizm, rüya ve esrarı hayattan çıkaran pozitivizme, var- tepki olarak doğmuş bir akımdır. Sembolistlere göre şiir, re- lık ve tabiatta sadece dışı gören natüralizme ve parnaslara alite ile bütün bağların kesildiği noktada başlar ve sonsuz- luğa doğru gelişir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinde semboliz- min etkileri ağır basmaktadır? A) Ağlasam sesimi duyar mısınız Mısralarımda Dokunabilir misiniz Göz yaşlarıma, ellerinizle B) Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum Bekçileri gibiyiz, ebenced buraların Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların C) Gün bitti, ağaçta neşe söndü Yaprak ateş oldu, kuş da yakut Yaprakla kuşun parıltısından Havuzun suyu erguvana döndü D) Bir dağ başı yalnızlığı yaşıyorum yeniden Dağ başı yalnızlığı ölümden beter Hiç kimse aramasa sormasa beni Sen gelsen yeter E) Benim doğduğum köylerde Buğday tarlaları yoktu, Dağıt saçlarını bebek Savur biraz! Çözüm:
Örnek-1
DEĞERLENDİR
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) İngiliz ve dünya tiyatro edebiyatının sanatçısı Shakespe-
are, Romeo ve Juliet, Hamlet, Othello, Kral Lear, Mach-
beth gibi tragedyalarıyla tanınır.
B) Fransız yazarı ve düşünürü Montaigne, deneme türünün
babası sayılır.
Hümanizm, insanı evrende tek ve en yüce değer sayan,
insanı geliştirme ve yüceltme amacını güden düşünme
biçimidir.
"Hümanizm" ve "Rönesans", İtalya'da doğan ve oradan
Avrupa'ya yayılan yeni bir anlayışlar bütünü ve yeni eği-
limler birliği söz konusudur.
E) 17. yy. ortalarında ortaya çıkan hümanizm, akla ve sağ-
duyuya değer verir.
Çözüm:
Örnek - 3
Sembolizm,
lik ve tabiat
tepki olarak
alite ile büt
luğa doğru
Bu bilgiler
min etkile
A) Ağlasa
Misral
Doku
Göz
B) Daha
Bu c
Bek
Bu
Lise Türkçe
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi
Örnek-1 DEĞERLENDİR Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) İngiliz ve dünya tiyatro edebiyatının sanatçısı Shakespe- are, Romeo ve Juliet, Hamlet, Othello, Kral Lear, Mach- beth gibi tragedyalarıyla tanınır. B) Fransız yazarı ve düşünürü Montaigne, deneme türünün babası sayılır. Hümanizm, insanı evrende tek ve en yüce değer sayan, insanı geliştirme ve yüceltme amacını güden düşünme biçimidir. "Hümanizm" ve "Rönesans", İtalya'da doğan ve oradan Avrupa'ya yayılan yeni bir anlayışlar bütünü ve yeni eği- limler birliği söz konusudur. E) 17. yy. ortalarında ortaya çıkan hümanizm, akla ve sağ- duyuya değer verir. Çözüm: Örnek - 3 Sembolizm, lik ve tabiat tepki olarak alite ile büt luğa doğru Bu bilgiler min etkile A) Ağlasa Misral Doku Göz B) Daha Bu c Bek Bu
16. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusu-
dur?
ATürk edebiyatında sürrealizmi ilk tanıtan Cenap
Şahabettin'dir, Tevfik Fikret ve Yahya Kemal bu akım-
dan etkilenmiştir.
B) John Steinbeck ve Ernest Hemingway natüralizm akı-
minin Amerikan edebiyatındaki temsilcileridir.
Şiirleri, romanları ve dramları ile Victor Hugo roman-
tizmin en önemli temsilcilerinden biri olmuştur.
3D Lord Byron, Keats, Shelly romantizmin İngiliz edebi-
yatındaki temsilcileridir.
E J. Racine ve P. Cornaille klasisizm akımının tragedya
alanındaki temsilcileridir.
O
O
▷ Doğru
Yanlış
Lise Türkçe
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi
16. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusu- dur? ATürk edebiyatında sürrealizmi ilk tanıtan Cenap Şahabettin'dir, Tevfik Fikret ve Yahya Kemal bu akım- dan etkilenmiştir. B) John Steinbeck ve Ernest Hemingway natüralizm akı- minin Amerikan edebiyatındaki temsilcileridir. Şiirleri, romanları ve dramları ile Victor Hugo roman- tizmin en önemli temsilcilerinden biri olmuştur. 3D Lord Byron, Keats, Shelly romantizmin İngiliz edebi- yatındaki temsilcileridir. E J. Racine ve P. Cornaille klasisizm akımının tragedya alanındaki temsilcileridir. O O ▷ Doğru Yanlış
9.
Edebiyat akımları ile ilgili olarak verilen aşağıdaki
açıklamaların hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Sembolizm; pozitivizmin etkisiyle oluşmuş realizm,
natüralizm ve parnasizm akımlarına tepki olarak doğ-
muştur.
Alasisizim
B) Pealizme tepki olarak ortaya çıkan romantizimde ha-
yal gücü ve.duygular öne çıkarılmış, sanat için sanat
düşüncesi benimsenmiştir.
C) Parnasizm, nesnel ve somut şiir düşüncesini getirmiş;
biçimin kusursuz olması yolunda aravıslara qirilmiştir.
D) Daha çok roman türünde etkili olan natüralizm akımın-
da kişinin davranışları, soya çekim ve çevrenin etkisi
ile açıklanmıştır.
E) Gerçeküstücülük anlamına gelen sürrealizm, aklın ku-
rallarını yıkma düşüncesi ile temellendirilmiş bir akım-
dır.
12.
Lise Türkçe
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi
9. Edebiyat akımları ile ilgili olarak verilen aşağıdaki açıklamaların hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) Sembolizm; pozitivizmin etkisiyle oluşmuş realizm, natüralizm ve parnasizm akımlarına tepki olarak doğ- muştur. Alasisizim B) Pealizme tepki olarak ortaya çıkan romantizimde ha- yal gücü ve.duygular öne çıkarılmış, sanat için sanat düşüncesi benimsenmiştir. C) Parnasizm, nesnel ve somut şiir düşüncesini getirmiş; biçimin kusursuz olması yolunda aravıslara qirilmiştir. D) Daha çok roman türünde etkili olan natüralizm akımın- da kişinin davranışları, soya çekim ve çevrenin etkisi ile açıklanmıştır. E) Gerçeküstücülük anlamına gelen sürrealizm, aklın ku- rallarını yıkma düşüncesi ile temellendirilmiş bir akım- dır. 12.
Etkinlik
Klasisizm ve romantizm akımlarıyla ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan doğru
olanlarına D yanlış olanlarına y yazınız.
1 Klasisizmde Eski Yunan ve Latin edebiyatları esas alınmıştır.
2
Akla ve sağduyuya önem veren akım romantizmdir.
3 Klasisizmde doğadan kasıt dış dünya değil, insan doğasıdır.
4 Romantizm, klasisizme tepki olarak doğmuştur.
Romantizmin gelişiminde Fransız İhtilali etkili olmuştur.
J.J. Rousseau klasisizm akımının öncülüğünü yapmıştır.
Klasisizmde ihmal edilen dış doğaya romantizmde önem verilmiştir.
Romantizmde kahramanlar tek yönlü olarak verilir.
Romantizmde tesadüflere çokça yer verilmiştir.
Klasik eserlerde kusurlu, özürlü kişilere yer verilmez.
Romantizmde tarihî ve ulusal konulara yöneliş vardır.
Klasik sanatçı anlatımdan çok, konuya önem vermiştir.
10
5
6
7
8
9
12
10
11
AAA
Lise Türkçe
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi
Etkinlik Klasisizm ve romantizm akımlarıyla ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan doğru olanlarına D yanlış olanlarına y yazınız. 1 Klasisizmde Eski Yunan ve Latin edebiyatları esas alınmıştır. 2 Akla ve sağduyuya önem veren akım romantizmdir. 3 Klasisizmde doğadan kasıt dış dünya değil, insan doğasıdır. 4 Romantizm, klasisizme tepki olarak doğmuştur. Romantizmin gelişiminde Fransız İhtilali etkili olmuştur. J.J. Rousseau klasisizm akımının öncülüğünü yapmıştır. Klasisizmde ihmal edilen dış doğaya romantizmde önem verilmiştir. Romantizmde kahramanlar tek yönlü olarak verilir. Romantizmde tesadüflere çokça yer verilmiştir. Klasik eserlerde kusurlu, özürlü kişilere yer verilmez. Romantizmde tarihî ve ulusal konulara yöneliş vardır. Klasik sanatçı anlatımdan çok, konuya önem vermiştir. 10 5 6 7 8 9 12 10 11 AAA
in
dergilerde
Kitap-
nda hâlâ
gruplaş-
(IV) Şairi
gelleye-
iç dün-
kenme-
ngelleri
erden
grafa
) VI
nanı
biri-
bu-
tur.
im
de-
a-
n,
m
Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın
ilk cümlesi olmaya uygun değildir?
A)
Ülkemizde, üzülerek söylüyorum ki
sanatçılar gerçekten zor şartlarda ya-
şamlarını sürdürmeye çalışıyorlar.
B) Bir işte profesyonel ve bilimsel anlam-
da çalışma yapmadığınız zaman bir ta-
kım sıkıntılar baş göstermeye başlıyor.
C) Sinemada oynadığınız karakteri yaşa-
dıkça ve onun detaylarına indikçe siz-
de o karaktere göre bir vücut dili olu-
şuyor ve bu durumu çekimler devam
ederken fark etmiyorsunuz.
D) Dizi filmlerin niteliğinde, içinde bulun-
duğumuz dönemin değer yargıları ve
yapılan kötü işleri etkili oluyor.
(1) Oyuncu, ö
dır. (II) Diline
man iyi bir oy
konuşamaya
E) Sanatçıların maddi ve manevi anlam-
da birtakım değerleri elde etmesi ve
işlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için
devletin bu konu üzerinde iyi durması
gerekiyor.
olamaz. (IV)
uyduran değ
olmak da ba
olmanın baz
Bu parçad
için numar
sinin yeri c
A) I
B)
5.
(1) Özellikle
manın get
runluluğu,
rak mesle
biri bence
yandan is
yandan y
(IV) Durg
bir süre
üretken
başkalar
dan görm
Bu par
den ha
akışı d
A) I ve
Lise Türkçe
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi
in dergilerde Kitap- nda hâlâ gruplaş- (IV) Şairi gelleye- iç dün- kenme- ngelleri erden grafa ) VI nanı biri- bu- tur. im de- a- n, m Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olmaya uygun değildir? A) Ülkemizde, üzülerek söylüyorum ki sanatçılar gerçekten zor şartlarda ya- şamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. B) Bir işte profesyonel ve bilimsel anlam- da çalışma yapmadığınız zaman bir ta- kım sıkıntılar baş göstermeye başlıyor. C) Sinemada oynadığınız karakteri yaşa- dıkça ve onun detaylarına indikçe siz- de o karaktere göre bir vücut dili olu- şuyor ve bu durumu çekimler devam ederken fark etmiyorsunuz. D) Dizi filmlerin niteliğinde, içinde bulun- duğumuz dönemin değer yargıları ve yapılan kötü işleri etkili oluyor. (1) Oyuncu, ö dır. (II) Diline man iyi bir oy konuşamaya E) Sanatçıların maddi ve manevi anlam- da birtakım değerleri elde etmesi ve işlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için devletin bu konu üzerinde iyi durması gerekiyor. olamaz. (IV) uyduran değ olmak da ba olmanın baz Bu parçad için numar sinin yeri c A) I B) 5. (1) Özellikle manın get runluluğu, rak mesle biri bence yandan is yandan y (IV) Durg bir süre üretken başkalar dan görm Bu par den ha akışı d A) I ve
TYT-AYT - MSU - KPSS - ALE
MSÜ
022
ODEL
TYT/SOSYAL BİLİMLER
12. Duyular bilginin tek kaynağı olsaydı bir bebeğin de birçok
şeyi biliyor olması gerekirdi. Akıl bilginin tek kaynağı olsay-
dı, işitme engelli birinin de sesin ne olduğunu biliyor olması
gerekirdi. O halde duyular ya da akıl tek başına bilginin
kaynağı olamaz. Bilme eylemi duyularla başlar; akılla son
bulur.
Bu parçadaki görüşler aşağıdaki yaklaşımlardan han-
gisini aittir?
A) Kritisizm
C) Empirizm
E) Rölativizm
B) Entüsyonizm
D) Rasyonalizm
1
13. Akıl, bilgi kaynaklarından biri, insana verilmiş ilâhi bir ema-
nettir. İnsanlar akılları sayesinde güzellik ve çirkinlikleri
tanır, kendi üstünlüklerini onun sayesinde anlarlar. Kulun
kusur işlemesi aklını kullanmayışı yüzündendir. Allah'ın
emirleri akıllı olana hitap eder. Allah'ın emirlerini anlaynook
Lise Türkçe
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi
TYT-AYT - MSU - KPSS - ALE MSÜ 022 ODEL TYT/SOSYAL BİLİMLER 12. Duyular bilginin tek kaynağı olsaydı bir bebeğin de birçok şeyi biliyor olması gerekirdi. Akıl bilginin tek kaynağı olsay- dı, işitme engelli birinin de sesin ne olduğunu biliyor olması gerekirdi. O halde duyular ya da akıl tek başına bilginin kaynağı olamaz. Bilme eylemi duyularla başlar; akılla son bulur. Bu parçadaki görüşler aşağıdaki yaklaşımlardan han- gisini aittir? A) Kritisizm C) Empirizm E) Rölativizm B) Entüsyonizm D) Rasyonalizm 1 13. Akıl, bilgi kaynaklarından biri, insana verilmiş ilâhi bir ema- nettir. İnsanlar akılları sayesinde güzellik ve çirkinlikleri tanır, kendi üstünlüklerini onun sayesinde anlarlar. Kulun kusur işlemesi aklını kullanmayışı yüzündendir. Allah'ın emirleri akıllı olana hitap eder. Allah'ın emirlerini anlaynook
ler biting 21.
tedbirle
iyordum
yet eder.
zi bu ha
urtulmuş
in faali
n, insan
er, bir ne
am bu
fimi ayn
FATIH
BEYAZ SİLGİ
ST-FREE FS 30/8
sanatçılar,
• Determinizmi edebiyata uygulamaya çalıştılar.
• Eserlerinde yalın ve doğal bir dil kullandılar.
. Olayların anlatımında nesnel davrandılar.
• Toplumu bir laboratuvar olarak gördüler.
Bu ifadelerde boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Realist
D) Sürrealist
B) Romantik
E) Klasik
18
C) Natüralist
22. Düşüncenizin kendisi üzerine konsantrasyonu
yerişli bir yere yerleştikten sonra bir kâğıt kal
kadar edilgin ve her şe
Lise Türkçe
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi
ler biting 21. tedbirle iyordum yet eder. zi bu ha urtulmuş in faali n, insan er, bir ne am bu fimi ayn FATIH BEYAZ SİLGİ ST-FREE FS 30/8 sanatçılar, • Determinizmi edebiyata uygulamaya çalıştılar. • Eserlerinde yalın ve doğal bir dil kullandılar. . Olayların anlatımında nesnel davrandılar. • Toplumu bir laboratuvar olarak gördüler. Bu ifadelerde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Realist D) Sürrealist B) Romantik E) Klasik 18 C) Natüralist 22. Düşüncenizin kendisi üzerine konsantrasyonu yerişli bir yere yerleştikten sonra bir kâğıt kal kadar edilgin ve her şe
İLETİŞİM-DIL-EDEBİYAT
SANAT AKIMLARI
7.
X
Romancı, sadece insanı değil, doğayı da işler. Ele aldığı
olaylar az rastlanan, olağanüstü olaylardır. Amaç, ulusal
ve dinsel mitolojilerle toplumu olgunlaştırmaktır. Roman,
tiyatro, gezi yazısı, şiir gibi türler bu akımla birlikte büyük
gelişme göstermiştir. Sanatçılar eserlerinde kendilerini giz-
lemez, kendi duygularını da yansıtır.
Bu parçada sözü edilen sanatçıların bağlı olduğu ede-
biyat akımı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasisizm
C) Natüralizm
E) Realizm
B) Romantizm
D) Sürrealizm
10.
Lise Türkçe
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi
İLETİŞİM-DIL-EDEBİYAT SANAT AKIMLARI 7. X Romancı, sadece insanı değil, doğayı da işler. Ele aldığı olaylar az rastlanan, olağanüstü olaylardır. Amaç, ulusal ve dinsel mitolojilerle toplumu olgunlaştırmaktır. Roman, tiyatro, gezi yazısı, şiir gibi türler bu akımla birlikte büyük gelişme göstermiştir. Sanatçılar eserlerinde kendilerini giz- lemez, kendi duygularını da yansıtır. Bu parçada sözü edilen sanatçıların bağlı olduğu ede- biyat akımı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Klasisizm C) Natüralizm E) Realizm B) Romantizm D) Sürrealizm 10.
2 Bu sanatçılar, düşüncelerini hiçbir baskı altında tutmadan
göstermek isterler. Yaptıkları bilinçaltının dışa vurumudur,
saf ruhsal bir otomatizmdir. Akıl, ahlak, estetik gibi bütün
kaygılardan kurtulmuş düşüncelerin belirlenmesini isterler.
Bu parçada sözü edilen sanatçılar, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Egzistansiyalistler
C) Parnasyenler
E) Sürrealistler
B) Empresyonistler
D) Ekspresyonistler
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
Lise Türkçe
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi
2 Bu sanatçılar, düşüncelerini hiçbir baskı altında tutmadan göstermek isterler. Yaptıkları bilinçaltının dışa vurumudur, saf ruhsal bir otomatizmdir. Akıl, ahlak, estetik gibi bütün kaygılardan kurtulmuş düşüncelerin belirlenmesini isterler. Bu parçada sözü edilen sanatçılar, aşağıdakilerden hangisidir? A) Egzistansiyalistler C) Parnasyenler E) Sürrealistler B) Empresyonistler D) Ekspresyonistler FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
FEN BILIMLERİ YAYINLARI
5.
1. Bir önceki akımda ihmal edilen doğaya büyük önem
verilmiştir.
II. Doğa ve yaşamdaki karşıtlıklardan yararlanılmış, eser-
lerin sanat gücü bu karşıtlıkların uyumuyla sağlanmaya
çalışılmıştır.
III. Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizlememiş, olay kar-
şısında duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatmışlardır.
Bu cümlelerde sözü edilen sanat akımı aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Klasisizm
C) Natüralizm
B) Realizm
D) Romantizm
E) Parnasizm
Lise Türkçe
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi
FEN BILIMLERİ YAYINLARI 5. 1. Bir önceki akımda ihmal edilen doğaya büyük önem verilmiştir. II. Doğa ve yaşamdaki karşıtlıklardan yararlanılmış, eser- lerin sanat gücü bu karşıtlıkların uyumuyla sağlanmaya çalışılmıştır. III. Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizlememiş, olay kar- şısında duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatmışlardır. Bu cümlelerde sözü edilen sanat akımı aşağıdakiler- den hangisidir? A) Klasisizm C) Natüralizm B) Realizm D) Romantizm E) Parnasizm
e önem
seçer.
e anla-
sözle
hazzını dörtte üç oranında yok etmek demektir, aslolan nes-
"Bir nesneyi adıyla söylemek parça parça keşfedilecek şiir
neyi çağrıştırmaktır."
sözleri söyleyen şair aşağıdakilerin hangisiyle nite-
lendirilebilir?
A) Varoluşçu
C) Hümanist
Bu
E) Sembolist
B) Klasik
D) Dadaist
4.
Lise Türkçe
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi
e önem seçer. e anla- sözle hazzını dörtte üç oranında yok etmek demektir, aslolan nes- "Bir nesneyi adıyla söylemek parça parça keşfedilecek şiir neyi çağrıştırmaktır." sözleri söyleyen şair aşağıdakilerin hangisiyle nite- lendirilebilir? A) Varoluşçu C) Hümanist Bu E) Sembolist B) Klasik D) Dadaist 4.