Ek Soruları

10. Haziran'dan gün almıştık, unutmadım
hatırlıyorum, ürkmüştüm güllerin cuntasından
sözleşmiştim okuldaşım Mehmet'le
sancır yüreğim hâlâ, tutuklanmış
Bu dizelerde altı çizili eylemler aşağıdakilerin hangisine
örnek olmaz?
A) Geniş zaman
VC) Duyulan geçmiş zaman
B) Şimdiki zaman
(D) Gereklilik kipi
E) Görülen geçmiş zaman
Lise Türkçe
Ek
10. Haziran'dan gün almıştık, unutmadım hatırlıyorum, ürkmüştüm güllerin cuntasından sözleşmiştim okuldaşım Mehmet'le sancır yüreğim hâlâ, tutuklanmış Bu dizelerde altı çizili eylemler aşağıdakilerin hangisine örnek olmaz? A) Geniş zaman VC) Duyulan geçmiş zaman B) Şimdiki zaman (D) Gereklilik kipi E) Görülen geçmiş zaman
Denem
Deposu
YAYINLARI
DİL BİLGİSİ
6. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili adların hangisi çoğul,
iyelik ve durum eklerinin hepsini birden almıştır?
A) Gözlerden uzak bir yerde baş başa bir akşam yemeği
du yediler. V
B) Borcunuzdan bir miktar indirim sağlayabilirim size.
SHADRY
C) Hepimizi arabaların önünde topladılar. gumio
sineD) Dergide yayımlanan öykülerim çok beğenilmiş.
Saygı sınırını koruduğunuz sürece şakalarınıza kızma
Caoğul
iyelik + duron )
4
Lise Türkçe
Ek
Denem Deposu YAYINLARI DİL BİLGİSİ 6. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili adların hangisi çoğul, iyelik ve durum eklerinin hepsini birden almıştır? A) Gözlerden uzak bir yerde baş başa bir akşam yemeği du yediler. V B) Borcunuzdan bir miktar indirim sağlayabilirim size. SHADRY C) Hepimizi arabaların önünde topladılar. gumio sineD) Dergide yayımlanan öykülerim çok beğenilmiş. Saygı sınırını koruduğunuz sürece şakalarınıza kızma Caoğul iyelik + duron ) 4
n
a
0
10. (1) Enes, sınavda birinci olduğunu öğrenince hemen anne-
sini aradı. (II) Bu güzel haberi ilk önce annesi duymalıydı.
(III) Bu başarının mimarlarından biri hiç şüphesiz oydu.
(IV) Annesi her zaman Enes'in yanında olmuş, onu hep
desteklemişti. (V) Telefon uzun uzun çaldı ve nihayet Emine
Hanım'ın sesi duyuldu.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümlede bir sözcük hem fiilden isim yapım eki hem de
hâl eki almıştır.
B) II. cümledeki sözcüklerin hiçbiri yapım eki almamıştır.
C) III. cümlede farklı türde yapım ekleri kullanılmıştır.
D) IV. cümlenin yüklemi isimden fiil yapım eki almıştır.
E) V. cümlenin yüklemlerinden biri fiilden fiil yapım eki al-
mıştır.
Lise Türkçe
Ek
n a 0 10. (1) Enes, sınavda birinci olduğunu öğrenince hemen anne- sini aradı. (II) Bu güzel haberi ilk önce annesi duymalıydı. (III) Bu başarının mimarlarından biri hiç şüphesiz oydu. (IV) Annesi her zaman Enes'in yanında olmuş, onu hep desteklemişti. (V) Telefon uzun uzun çaldı ve nihayet Emine Hanım'ın sesi duyuldu. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşa- ğıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. cümlede bir sözcük hem fiilden isim yapım eki hem de hâl eki almıştır. B) II. cümledeki sözcüklerin hiçbiri yapım eki almamıştır. C) III. cümlede farklı türde yapım ekleri kullanılmıştır. D) IV. cümlenin yüklemi isimden fiil yapım eki almıştır. E) V. cümlenin yüklemlerinden biri fiilden fiil yapım eki al- mıştır.
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isimden isim yapım
eki almış sözcük kullanılmamıştır?
A) Serra, renkli kalemlerle evin duvarlarını karalamayı çok
seviyordu.
B) Çocuklar israr edince bir evcil hayvan sahiplenmek zo-
runda kaldık.
C) Çok fazla insanın uğramadığı, sessiz bir sahil kasaba-
sıydı burası.
D) Sular birkaç gün gelmeyince depoda bulunan suyumuz
çok azalmıştı.
E) Sınava başlamadan önce herkes önündeki kitapçıkları
kontrol etsin.
6.
Bırak ben söyley
Rüzgârlarla, neh
Günlerden son
Şayet sesimi fi
Rüzgârların,
Bil ki ölmüşü
Fakat yine ü
Kabirde böc
Bu dizeler
A) 1
Lise Türkçe
Ek
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isimden isim yapım eki almış sözcük kullanılmamıştır? A) Serra, renkli kalemlerle evin duvarlarını karalamayı çok seviyordu. B) Çocuklar israr edince bir evcil hayvan sahiplenmek zo- runda kaldık. C) Çok fazla insanın uğramadığı, sessiz bir sahil kasaba- sıydı burası. D) Sular birkaç gün gelmeyince depoda bulunan suyumuz çok azalmıştı. E) Sınava başlamadan önce herkes önündeki kitapçıkları kontrol etsin. 6. Bırak ben söyley Rüzgârlarla, neh Günlerden son Şayet sesimi fi Rüzgârların, Bil ki ölmüşü Fakat yine ü Kabirde böc Bu dizeler A) 1
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümleyi oluşturan
tüm sözcükler yapım eki almıştır?
A) Bahanın gelmesiyle birlikte nehirlerdeki suyun miktarı da
arttı.
B) Bahçemizdeki kedi yavruları, önlerine koyduğumuz sütü
içiyor.
C) Bir kitabi okumaya başladığım zaman bitirene kadar ara
vermezdim.
D) Çocukluk arkadaşımla karşılaştığımda yaşadığım se-
vinç katlanmıştı.
E) Çaresizlik içinde kalmak istemiyorsak işlerimizi planlı
yapmalıyız.
Lise Türkçe
Ek
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümleyi oluşturan tüm sözcükler yapım eki almıştır? A) Bahanın gelmesiyle birlikte nehirlerdeki suyun miktarı da arttı. B) Bahçemizdeki kedi yavruları, önlerine koyduğumuz sütü içiyor. C) Bir kitabi okumaya başladığım zaman bitirene kadar ara vermezdim. D) Çocukluk arkadaşımla karşılaştığımda yaşadığım se- vinç katlanmıştı. E) Çaresizlik içinde kalmak istemiyorsak işlerimizi planlı yapmalıyız.
Milli Kimliğin ve bireysel
belleğin oluşumunda
sanatkār
duyarlılığı ile metinsel kodlamalar
arasında
Sıkı bir ilişki vardır.
ilgi eki var.
B) isimden fill yapım eki vardır.
© Belirtisiz nesne vardır
D) iyelik ve bulunma durum eki olmış bir
1
sözcük vardır.
E) Hem niteleme hem belirtme sifsti almış
bir sözcük kullanılmıştır.
S
Beg
Lise Türkçe
Ek
Milli Kimliğin ve bireysel belleğin oluşumunda sanatkār duyarlılığı ile metinsel kodlamalar arasında Sıkı bir ilişki vardır. ilgi eki var. B) isimden fill yapım eki vardır. © Belirtisiz nesne vardır D) iyelik ve bulunma durum eki olmış bir 1 sözcük vardır. E) Hem niteleme hem belirtme sifsti almış bir sözcük kullanılmıştır. S Beg
VIGASYONn
5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi isimden fiil
yapım eki almıştır?
A) Bu akşam oynanacak maçı İsveçli bir hakem yönetecek-
miş.
B) Bugün toplantımız olduğunu sanırım herkes unutmuştu.
C) Mustafa Hoca'nın okuduğu şiir sınıftaki öğrencileri coş-
turmuştu.
D) Küçük kızın yaptığı haylazlıklar salonda bulunanları gül-
dürmüştü.
E) Gezi sırasında karşılaştığımız yavru tavşanlar çok se-
vimliydi.
Lise Türkçe
Ek
VIGASYONn 5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi isimden fiil yapım eki almıştır? A) Bu akşam oynanacak maçı İsveçli bir hakem yönetecek- miş. B) Bugün toplantımız olduğunu sanırım herkes unutmuştu. C) Mustafa Hoca'nın okuduğu şiir sınıftaki öğrencileri coş- turmuştu. D) Küçük kızın yaptığı haylazlıklar salonda bulunanları gül- dürmüştü. E) Gezi sırasında karşılaştığımız yavru tavşanlar çok se- vimliydi.
1. Osmanlı dünyasında, bir yanda mevcut yiyecek ve içe-
||
ceklerin bolluğu, diğer yanda ise tüketimi kısıtlayan dinî
kurallar arasında gerçek bir çelişkiyle karşılaşıyoruz. Bu
kısıtlamalardan payını düşeni alan içeceklerden biri de
kahve. Thévenot'un kahve için yazdıkları onu diğer sey-
yahlardan daha farklı kılmaktadır. Türklerin Türk kahvesi
zevkini detaylı bir şekilde yazan Thévenot ilk önce Türk
kahvesinin nasıl pişirildiğini anlatır, sonra kahveyi sıcak
IV
ama yavaş yavaş içmek gerektiğini yoksa kahvenin tadının
iyi olmayacağını belirtir.
V
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangileri
hem yapım hem de çekim eki almıştır?
A) I ve II
B) II ve III
D) Il ve V
C) III ve IV
E) IV ve V
1
Lise Türkçe
Ek
1. Osmanlı dünyasında, bir yanda mevcut yiyecek ve içe- || ceklerin bolluğu, diğer yanda ise tüketimi kısıtlayan dinî kurallar arasında gerçek bir çelişkiyle karşılaşıyoruz. Bu kısıtlamalardan payını düşeni alan içeceklerden biri de kahve. Thévenot'un kahve için yazdıkları onu diğer sey- yahlardan daha farklı kılmaktadır. Türklerin Türk kahvesi zevkini detaylı bir şekilde yazan Thévenot ilk önce Türk kahvesinin nasıl pişirildiğini anlatır, sonra kahveyi sıcak IV ama yavaş yavaş içmek gerektiğini yoksa kahvenin tadının iyi olmayacağını belirtir. V Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangileri hem yapım hem de çekim eki almıştır? A) I ve II B) II ve III D) Il ve V C) III ve IV E) IV ve V 1
konu
n bir
min
in
pir
7
TYT 11. Konu Deneme Sınavı
14. Barış, tüm dünya halklan için önemli bir olgudur. 15. Aşağım
1
11
cükter
kullan
TÜRKÇE
insanlık, salgın hastalıklardan, kıtlıktan ve savaşlardan
|||
büyük kayıplar yaşamıştır. Belki ilk ikisini önlemek
IV
insanın elinde değildir ama sonuncusu tamamen
V
insana bağlıdır.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) sözcük sesteş köke örnektir.
B) II. sözcük basit yapılıdır.
Cl. sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır.
sözcük türemiş yapılıdır.
DDIV.
DIV.
E) V. sözcük isimden isim yapım eki almıştır.
A) C
O
D
E
Lise Türkçe
Ek
konu n bir min in pir 7 TYT 11. Konu Deneme Sınavı 14. Barış, tüm dünya halklan için önemli bir olgudur. 15. Aşağım 1 11 cükter kullan TÜRKÇE insanlık, salgın hastalıklardan, kıtlıktan ve savaşlardan ||| büyük kayıplar yaşamıştır. Belki ilk ikisini önlemek IV insanın elinde değildir ama sonuncusu tamamen V insana bağlıdır. Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili aşa- ğıdakilerden hangisi yanlıştır? A) sözcük sesteş köke örnektir. B) II. sözcük basit yapılıdır. Cl. sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır. sözcük türemiş yapılıdır. DDIV. DIV. E) V. sözcük isimden isim yapım eki almıştır. A) C O D E
cük fiil
üzerine
erek.
nsanın
aldir.
çeriyor
başta
ne ge-
e met-
4. Hoşgörü, elbette güzel bir şey. Ama neye hoşgö-
rü gösterileceği, neye gösterilemeyeceği kesinlikle
saptanmalı. Kişisel yaşamımızda, aile çevremizde
hoşgörülü davranmalıyız.
Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?
LABirleşik sözcüklere yer verilmiştir.
B) Yönelme durumu eki almış zamir vardır.
İyelik eki almış sözcükler görülmektedir.
Ek eylem almış sözcük yoktur.
E) Çekim eki almış eylemler vardır.
Lise Türkçe
Ek
cük fiil üzerine erek. nsanın aldir. çeriyor başta ne ge- e met- 4. Hoşgörü, elbette güzel bir şey. Ama neye hoşgö- rü gösterileceği, neye gösterilemeyeceği kesinlikle saptanmalı. Kişisel yaşamımızda, aile çevremizde hoşgörülü davranmalıyız. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? LABirleşik sözcüklere yer verilmiştir. B) Yönelme durumu eki almış zamir vardır. İyelik eki almış sözcükler görülmektedir. Ek eylem almış sözcük yoktur. E) Çekim eki almış eylemler vardır.
TÜRKÇE
gudur.
ardan
emek
amen
aşa-
r.
SÖZCÜKTE YAPI
15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili söz-
cükteki "-1/-1" eki diğerlerinden farklı bir görevde
kullanılmıştır?
orur
A) Çocuğun gözü, kendisine babasını getirecek
olan yola dikilmişti.
B) Eli işte olanın gözü oynaşta olunca yapılan iş, işe
benzemiyor.
C) Günlerce sokakta kalmış aç bir çocuğu buraya
getirdiler.
D) Sabahlamıştı anlaşılan çünkü yorgunluğu bütün
bedeninden okunuyordu.
E) Takvim yaprakları bize tatilin geldiğini değil, öm-
rün geçtiğini söyler.
16. Kopkoyu gözlerinden okunan umutsuz anlamı ya-
nina cevirmek için neler vermezdim... Gel
dormi-
Lise Türkçe
Ek
TÜRKÇE gudur. ardan emek amen aşa- r. SÖZCÜKTE YAPI 15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili söz- cükteki "-1/-1" eki diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? orur A) Çocuğun gözü, kendisine babasını getirecek olan yola dikilmişti. B) Eli işte olanın gözü oynaşta olunca yapılan iş, işe benzemiyor. C) Günlerce sokakta kalmış aç bir çocuğu buraya getirdiler. D) Sabahlamıştı anlaşılan çünkü yorgunluğu bütün bedeninden okunuyordu. E) Takvim yaprakları bize tatilin geldiğini değil, öm- rün geçtiğini söyler. 16. Kopkoyu gözlerinden okunan umutsuz anlamı ya- nina cevirmek için neler vermezdim... Gel dormi-
KDT
2.
1.
5
Odalara geceyi döşeyen biri
Bırakmış duvarları aydınlık
Taş basması solukları bin yıllık
Ki yitik gül dilinden çeviri
Konu Değerlendirme Testi
Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Birleşik fiil kullanılmıştır.
B) Ad durum eki alan sözcükler vardır.
C) Çoğul ekleri vardır.
D) Türemiş isimler vardır.
E) İyelik ekleri vardır.
1. Uzatma dünya sürgünümü benim
5.
Lise Türkçe
Ek
KDT 2. 1. 5 Odalara geceyi döşeyen biri Bırakmış duvarları aydınlık Taş basması solukları bin yıllık Ki yitik gül dilinden çeviri Konu Değerlendirme Testi Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Birleşik fiil kullanılmıştır. B) Ad durum eki alan sözcükler vardır. C) Çoğul ekleri vardır. D) Türemiş isimler vardır. E) İyelik ekleri vardır. 1. Uzatma dünya sürgünümü benim 5.
1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde diğerle-
rinden farklı bir yapım eki vardır?
A) Doğum gününü kutlamak için geleceklerin kalabalık
olacağını öngörüp büyük bir pasta yaptırmış.
B) Misafirlikte uykusu gelen çocuklarını ufak bir kanepeye
yatırdı. ff
Milli takımımız kupa elemeleri öncesi hazırlıklarını ak-
şam antrenmanıyla sürdürdü. f-f
DY Ünlü sanatçının anıları konferansa katılan herkesi gül-
f-f
dürdü
Evin içine giren tüm sivrisinekleri tek tek bulup hepsini
öldürdü. f-f
Lise Türkçe
Ek
1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde diğerle- rinden farklı bir yapım eki vardır? A) Doğum gününü kutlamak için geleceklerin kalabalık olacağını öngörüp büyük bir pasta yaptırmış. B) Misafirlikte uykusu gelen çocuklarını ufak bir kanepeye yatırdı. ff Milli takımımız kupa elemeleri öncesi hazırlıklarını ak- şam antrenmanıyla sürdürdü. f-f DY Ünlü sanatçının anıları konferansa katılan herkesi gül- f-f dürdü Evin içine giren tüm sivrisinekleri tek tek bulup hepsini öldürdü. f-f
12. (1) Başkalaşım geçirmişti insan, bunun başka bir
(II) açıklaması (III) olamazdı. Bir arada, binlerce
yıl hayatta kalmayı başaran insanın (IV) bencilliği
başka (V) nasıl olabilirdi ki?
Yukarıdaki numaralanmış altı çizili sözcükler-
den hangileri yapı bakımından farklıdır?
A) I ve III
C) III ve IV
E) IV ve V
B) II ve IV
D) III ve V
Lise Türkçe
Ek
12. (1) Başkalaşım geçirmişti insan, bunun başka bir (II) açıklaması (III) olamazdı. Bir arada, binlerce yıl hayatta kalmayı başaran insanın (IV) bencilliği başka (V) nasıl olabilirdi ki? Yukarıdaki numaralanmış altı çizili sözcükler- den hangileri yapı bakımından farklıdır? A) I ve III C) III ve IV E) IV ve V B) II ve IV D) III ve V
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir ek
almıştır?
A) Sizler de biraz daha yapıcı olsanız ne olurdu sanki.
B) Yüzümdeki yaranın kalıcı olmaması için yeni bir teda-
viye başladım.
C) Caddenin sonunda da takıcı dükkanı açılmış.
D) Beldemize yerleştirilen verici ile ilgili şikayeti ilgili ma-
kamlara yaptık.
E) Görücü usulüyle evlenmeye karşı geldik her zaman.
Lise Türkçe
Ek
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir ek almıştır? A) Sizler de biraz daha yapıcı olsanız ne olurdu sanki. B) Yüzümdeki yaranın kalıcı olmaması için yeni bir teda- viye başladım. C) Caddenin sonunda da takıcı dükkanı açılmış. D) Beldemize yerleştirilen verici ile ilgili şikayeti ilgili ma- kamlara yaptık. E) Görücü usulüyle evlenmeye karşı geldik her zaman.
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz.
cük, üç farklı türde yapım eki almıştır?
A) Eleştirmenlerin değerlendirmelerindeki ölçü-
süzlük, genç yazarların şevklerini kırmamalı.
B) Okullarda çocuklara önerilen kitapların onların
seviyelerine uygun olması yerinde olur.
C) Ana duygusunun açıkça verildiği değil, sezdiri-
lerek sunulduğu şiirler daha çok beğenilir.
D) Sanat kaygısı güdülerek oluşturulan eserler,
seçkin okurlara hitap eder.
E) Sanat eserlerinde bilimsellik aramak, sanatı
hiçe saymaktan farksızdır.
Lise Türkçe
Ek
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz. cük, üç farklı türde yapım eki almıştır? A) Eleştirmenlerin değerlendirmelerindeki ölçü- süzlük, genç yazarların şevklerini kırmamalı. B) Okullarda çocuklara önerilen kitapların onların seviyelerine uygun olması yerinde olur. C) Ana duygusunun açıkça verildiği değil, sezdiri- lerek sunulduğu şiirler daha çok beğenilir. D) Sanat kaygısı güdülerek oluşturulan eserler, seçkin okurlara hitap eder. E) Sanat eserlerinde bilimsellik aramak, sanatı hiçe saymaktan farksızdır.