İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ek Soruları

36. Sahada öğrencilerin ideal ders çalışma ve
öğretmenlerin ise ideal ders işleme yöntemlerini
belirleyebilecek yegâne kuvvet, hâlihazırdaki en
objektif ölçme aracı test sorularının niteliğidir,
dolayısıyla teste gösterilen 'tost'lu tepkiler yersizdir.
Bu parçada aşağıdaki durum eklerinden hangisi
yoktur?
A) Yönelme
C) İlgi
E Ayrılma
B) Belirtme
D) Bulunma
Lise Türkçe
Ek
36. Sahada öğrencilerin ideal ders çalışma ve öğretmenlerin ise ideal ders işleme yöntemlerini belirleyebilecek yegâne kuvvet, hâlihazırdaki en objektif ölçme aracı test sorularının niteliğidir, dolayısıyla teste gösterilen 'tost'lu tepkiler yersizdir. Bu parçada aşağıdaki durum eklerinden hangisi yoktur? A) Yönelme C) İlgi E Ayrılma B) Belirtme D) Bulunma
ETKİNLİK 7
"- de" ekinin kullanımına ilişkin aşağıdaki yargıların doğru olup olmadığını belirleyelim.
Cümleler
Anahtarlarını unutunca kapıda kalmış.
Yılda bir sağlık kontrolü yaptırıyor.
Takımın gözde futbolcularındandır o.
Elde avuçta ne varsa ortaya koyduk.
Sözde özne edilgen çatılı eylemde olur.
Salon onu ayakta alkışladı.
Yargılar
Zaman anlamı katmıştır.
Ölçü kavramı oluşturmuştur.
Durum anlamı katmıştır.
İkileme oluşturmuştur.
Eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmiştir.
Durum anlamı katmıştır.
D
Y
Lise Türkçe
Ek
ETKİNLİK 7 "- de" ekinin kullanımına ilişkin aşağıdaki yargıların doğru olup olmadığını belirleyelim. Cümleler Anahtarlarını unutunca kapıda kalmış. Yılda bir sağlık kontrolü yaptırıyor. Takımın gözde futbolcularındandır o. Elde avuçta ne varsa ortaya koyduk. Sözde özne edilgen çatılı eylemde olur. Salon onu ayakta alkışladı. Yargılar Zaman anlamı katmıştır. Ölçü kavramı oluşturmuştur. Durum anlamı katmıştır. İkileme oluşturmuştur. Eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmiştir. Durum anlamı katmıştır. D Y
5. Dünyanın giderek büyüyen sorunlarını erken algılayabilenlerir
I
arasına katılmanın ötesine geçerek çözüm önerme cesaretini gös
termenin getirisi olarak görülebilir bu uluslararası başarılar. Ka-
||
zanılan ödüllerin çeşitliliğini ve bir ürünün farklı yarışmalarda ben
IV
zer büyük ödüller kazanması sürecini ise iyi ürün konusunda or
tak bir küresel bilincin gelişmesine bağlayabiliriz.
V
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi yapısı bakımı
dan ötekilerden farklıdır?
A) I
B) II
C) III
DHV
Lise Türkçe
Ek
5. Dünyanın giderek büyüyen sorunlarını erken algılayabilenlerir I arasına katılmanın ötesine geçerek çözüm önerme cesaretini gös termenin getirisi olarak görülebilir bu uluslararası başarılar. Ka- || zanılan ödüllerin çeşitliliğini ve bir ürünün farklı yarışmalarda ben IV zer büyük ödüller kazanması sürecini ise iyi ürün konusunda or tak bir küresel bilincin gelişmesine bağlayabiliriz. V Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi yapısı bakımı dan ötekilerden farklıdır? A) I B) II C) III DHV
1.
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler yapı bakımından
aynidi?
A air hem öz katar yeniden gündelik söze
Hem sağlı sollu düş yolu bir cadde açtırır
B) Güz yelleriyle yoldaş olur yaprak, ot, çiçek
Eylül bitince başlar ekim yolculuklanı
Çöllerde bir yudum su, yeşil bir ağaç dalı,
Bozkırlar ortasında tüten bir ocak nedir?
Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık;
Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar.
E) Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım
Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar
Lise Türkçe
Ek
1. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler yapı bakımından aynidi? A air hem öz katar yeniden gündelik söze Hem sağlı sollu düş yolu bir cadde açtırır B) Güz yelleriyle yoldaş olur yaprak, ot, çiçek Eylül bitince başlar ekim yolculuklanı Çöllerde bir yudum su, yeşil bir ağaç dalı, Bozkırlar ortasında tüten bir ocak nedir? Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık; Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. E) Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar
birey
E
11. Küçük tepeleri andıran kum yığınlarından, geniş vahalar-
dan geçtik. Çadırlanı yerinden söken kum fırtınaları yü-
zünden korkulu geceler yaşadık. Geri dönme ümidimizi
||
kaybettiğimiz zamanlarda göçebelerin müziği bizi kendi-
III
IV
mize getirdi.
V
Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
1. sözcük, belirtme durumu eki almıştır.
B) II. sözcük, birden fazla yapım eki almıştır.
C) III. sözcük, sifat-fiil eki almıştır.
D) IV. sözcük, iyelik eki almıştır.
EV. sözcük, geniş zaman eki almıştır.
Lise Türkçe
Ek
birey E 11. Küçük tepeleri andıran kum yığınlarından, geniş vahalar- dan geçtik. Çadırlanı yerinden söken kum fırtınaları yü- zünden korkulu geceler yaşadık. Geri dönme ümidimizi || kaybettiğimiz zamanlarda göçebelerin müziği bizi kendi- III IV mize getirdi. V Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1. sözcük, belirtme durumu eki almıştır. B) II. sözcük, birden fazla yapım eki almıştır. C) III. sözcük, sifat-fiil eki almıştır. D) IV. sözcük, iyelik eki almıştır. EV. sözcük, geniş zaman eki almıştır.
Süleyman, o vakadan sonra o kadar zayıfladı, o kadar zayıfladı ki, bütün anlamıyla bir deri bir kemik kaldı. Ara sıra bir
yükü yerden kaldırırken veya herhangi bir sebeple fazla bir hareket yaparken çıt diye kırılıvereceğinden korkuyorum.
Nitekim, Emine'nin köyüne kadar yürüdüğümüz gün, kavaklığa varır varmaz öyle bir çöküşü vardı ki, bir iskeletin
parçalarını birbirine bitiştiren bağlar da çözülünce, kemikler, mutlaka yere böyle yığılır. Bir süre nefes nefese kaldı. O
kadar çok soluyordu ki, can çekişiyor sandım. (Yaban-95. Sayfa)
5. Yukardaki metinde aşağıda istenen sözcükte yapı konularından birer örnek bularak karşılarına yazınız Birer örnekten
fazla verilen cevaplar puanlamaya dahil edilmeyecektir.
Basit Sözcük: Kaldı
Türemiş Sözcük: 20yıfladı
Birleşik Sözcük: Kırılive eğinden
Gövdeden Türemiş Sözcük:
bitiştiren
Hem Yapım Eki Hem Çekim Alan Sözcük: Göküş
Lise Türkçe
Ek
Süleyman, o vakadan sonra o kadar zayıfladı, o kadar zayıfladı ki, bütün anlamıyla bir deri bir kemik kaldı. Ara sıra bir yükü yerden kaldırırken veya herhangi bir sebeple fazla bir hareket yaparken çıt diye kırılıvereceğinden korkuyorum. Nitekim, Emine'nin köyüne kadar yürüdüğümüz gün, kavaklığa varır varmaz öyle bir çöküşü vardı ki, bir iskeletin parçalarını birbirine bitiştiren bağlar da çözülünce, kemikler, mutlaka yere böyle yığılır. Bir süre nefes nefese kaldı. O kadar çok soluyordu ki, can çekişiyor sandım. (Yaban-95. Sayfa) 5. Yukardaki metinde aşağıda istenen sözcükte yapı konularından birer örnek bularak karşılarına yazınız Birer örnekten fazla verilen cevaplar puanlamaya dahil edilmeyecektir. Basit Sözcük: Kaldı Türemiş Sözcük: 20yıfladı Birleşik Sözcük: Kırılive eğinden Gövdeden Türemiş Sözcük: bitiştiren Hem Yapım Eki Hem Çekim Alan Sözcük: Göküş
12. İsmin durum eki almamış hâline, ismin yalın durumu
denir.
Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi
yalın durumda bir isim değildir?
A) Araştırmacılar, yeni ilaçları belirlemeye çalışıyorlar.
B) Evde bulduğu eşyaları doldurdu arabanın kasasına.
C) Bat ülkelerinde insanları kendine çeken şehirler
vardır.
D) Meraklı bir bekleyiş başlar, gönülleri sınırsız bir öz-
lem doldurur.
E) O, bu şehrin havasını soluyan gerçek bir vatandaş-
tır.
Lise Türkçe
Ek
12. İsmin durum eki almamış hâline, ismin yalın durumu denir. Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yalın durumda bir isim değildir? A) Araştırmacılar, yeni ilaçları belirlemeye çalışıyorlar. B) Evde bulduğu eşyaları doldurdu arabanın kasasına. C) Bat ülkelerinde insanları kendine çeken şehirler vardır. D) Meraklı bir bekleyiş başlar, gönülleri sınırsız bir öz- lem doldurur. E) O, bu şehrin havasını soluyan gerçek bir vatandaş- tır.
SORU12: Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük
farklı bir ek almıştır?
A)Akif Bey, şehrin en saygın tüccarıydı.
B)Bu işi yapabilmek için bilgin yeterli değil.
C)Sınavlardan sonra bezgin görünüyordu.
D) Hastalıktan sonra seni süzgün gördüm.
E)Kardeşinle uzun süre kırgın kalamazsın.
Lise Türkçe
Ek
SORU12: Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük farklı bir ek almıştır? A)Akif Bey, şehrin en saygın tüccarıydı. B)Bu işi yapabilmek için bilgin yeterli değil. C)Sınavlardan sonra bezgin görünüyordu. D) Hastalıktan sonra seni süzgün gördüm. E)Kardeşinle uzun süre kırgın kalamazsın.
SORU 19: Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili
sözcüğün türetilişi farklıdır?
A)Başka hiçbir seçeneğin yok.
B)Hâkim, keşif tutanağını okutturdu.
C)Genç yetenekleri desteklemek görevimizdir. F
D)Şair, tüm şiirlerinde gelenekten yaralanıyor.
E)inşaatın arkasındaki yığınak öyle duracak mı?
FI
Fi
Lise Türkçe
Ek
SORU 19: Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün türetilişi farklıdır? A)Başka hiçbir seçeneğin yok. B)Hâkim, keşif tutanağını okutturdu. C)Genç yetenekleri desteklemek görevimizdir. F D)Şair, tüm şiirlerinde gelenekten yaralanıyor. E)inşaatın arkasındaki yığınak öyle duracak mı? FI Fi
erdim.
1. Enis, öğretmeni ile göz göze gelmekten çekiniyordu.
Dün yirmi geçe vapurunu kaçırınca bir sonrakini
beklemek zorunda kaldık.
III. Yağlı güreşler sabahtan beri kıran kırana sürüyordu.
. Doktor, yararı olur diye kaplıcaları tavsiye etmiş.
V Küçük bir kız, koşa koşa içeri girdi.
SORU 6: Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde
"-e hal eki" almış sözcük kullanılmıştır?
Ayrve 11 Blyve 11
A) ve II B)lve III C)I ve III D)I ve V Ell vev
EXIII
Lise Türkçe
Ek
erdim. 1. Enis, öğretmeni ile göz göze gelmekten çekiniyordu. Dün yirmi geçe vapurunu kaçırınca bir sonrakini beklemek zorunda kaldık. III. Yağlı güreşler sabahtan beri kıran kırana sürüyordu. . Doktor, yararı olur diye kaplıcaları tavsiye etmiş. V Küçük bir kız, koşa koşa içeri girdi. SORU 6: Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde "-e hal eki" almış sözcük kullanılmıştır? Ayrve 11 Blyve 11 A) ve II B)lve III C)I ve III D)I ve V Ell vev EXIII
5. Kızgın gözlerine işledikçe yargının kızıllığı
1
11
Çılgın kırlangıçlardır ki geçer alevlerin ıslığını
Uykularını sarmıştır bir yıldızlar sarmaşığı.
V
IV
Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi,
yalnızca yapım eki almıştır?
A) 1 B) ||
C) III
DIV EV
8.
Aşa
çül
A)
B
Lise Türkçe
Ek
5. Kızgın gözlerine işledikçe yargının kızıllığı 1 11 Çılgın kırlangıçlardır ki geçer alevlerin ıslığını Uykularını sarmıştır bir yıldızlar sarmaşığı. V IV Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi, yalnızca yapım eki almıştır? A) 1 B) || C) III DIV EV 8. Aşa çül A) B
Yayınları
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükteki
oble -e (-a) eki, görevi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Şair, dizelerinde alışık olunmayan imge ve çağrışım-
lara sıkça yer vermiş.
B) Doğayı koruma konusundaki verdiğimiz mücadeleye
yeterince destek verilmemesi beni çok şaşırttı.
Konuşmaya başlamadan önce boğazını temizleyip
bir yudum su içti.
C)
D) Bu sapa yoldan giderseniz daha kısa zamanda köye
ulaşırsınız.
E) İçimdeki yarayı iyileştirecek olan senin avutucu söz-
lerindir.
Lise Türkçe
Ek
Yayınları 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükteki oble -e (-a) eki, görevi bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Şair, dizelerinde alışık olunmayan imge ve çağrışım- lara sıkça yer vermiş. B) Doğayı koruma konusundaki verdiğimiz mücadeleye yeterince destek verilmemesi beni çok şaşırttı. Konuşmaya başlamadan önce boğazını temizleyip bir yudum su içti. C) D) Bu sapa yoldan giderseniz daha kısa zamanda köye ulaşırsınız. E) İçimdeki yarayı iyileştirecek olan senin avutucu söz- lerindir.
me Sınavı-9
enileşme sü
di () Tanzi-
atı tiyatrosu
lardan biri
u gibi bir
kinci fark
a dayan-
ayanan
sonra
ikti.
aşa-
eri
Türkçe
9. Bilincin ne olduğunu, sağlıklı bilinçlenmenin hangi
1
koşullarda sağlanabileceğini yalnızca felsefenin
11
verimli alanında öğrenebiliriz. Felsefenin bilinçlendirdiği
insan, yüksek düzeyde gelişim fikrine ulaşmış
|||
insandır; bu fikri yaşama geçirmede şiddete yer
IV
olmadığını ya da gerek olmadığını bilen insandır.
V
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangi-
leri hem yapım eki hem çekim eki almamıştır?
A) II ve III
B) I ve II
D) III ve V
10. (1) Wirginia Woolf bizlere
mekanın ne n
gün
C) I ve IV
E) IV ve V
11. As
ba
A)
B)
E
te
U
ar
D) Bu
ma
Bu
lec
E) Tek
bir h
insa
yaşa
Lise Türkçe
Ek
me Sınavı-9 enileşme sü di () Tanzi- atı tiyatrosu lardan biri u gibi bir kinci fark a dayan- ayanan sonra ikti. aşa- eri Türkçe 9. Bilincin ne olduğunu, sağlıklı bilinçlenmenin hangi 1 koşullarda sağlanabileceğini yalnızca felsefenin 11 verimli alanında öğrenebiliriz. Felsefenin bilinçlendirdiği insan, yüksek düzeyde gelişim fikrine ulaşmış ||| insandır; bu fikri yaşama geçirmede şiddete yer IV olmadığını ya da gerek olmadığını bilen insandır. V Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangi- leri hem yapım eki hem çekim eki almamıştır? A) II ve III B) I ve II D) III ve V 10. (1) Wirginia Woolf bizlere mekanın ne n gün C) I ve IV E) IV ve V 11. As ba A) B) E te U ar D) Bu ma Bu lec E) Tek bir h insa yaşa
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-den, -dan" ekini
alan sözcük ötekilerden farklı bir görevde kullanıl-
mıştır?
A) Kadıncağız üzüntüden yataklara düştü.
Tekrar söylüyorum, gürültüden hiç hoşlanmam.
C) Sıkıntıdan derslerine doğru düzgün çalışamıyor.
D) Soğuktan elleri ve ayakları çatlamıştı.
E) Heyecandan bütün soruları yanlış yaptı.
Lise Türkçe
Ek
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-den, -dan" ekini alan sözcük ötekilerden farklı bir görevde kullanıl- mıştır? A) Kadıncağız üzüntüden yataklara düştü. Tekrar söylüyorum, gürültüden hiç hoşlanmam. C) Sıkıntıdan derslerine doğru düzgün çalışamıyor. D) Soğuktan elleri ve ayakları çatlamıştı. E) Heyecandan bütün soruları yanlış yaptı.
29.
28.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Yargı
41. Yaşam
48.
Özlem
Özgürlük
Sağlık
Sarardı
Süreli
Toplantı
Toplum
Tütün
Umutsuz
Uzak
Yalnızlık
Yaralı
Yaşlandı
Yeşerdi
Uykusuz
Dize
Doğamız
Bıçak
Adak
Kökü
THE
Lise Türkçe
Ek
29. 28. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Yargı 41. Yaşam 48. Özlem Özgürlük Sağlık Sarardı Süreli Toplantı Toplum Tütün Umutsuz Uzak Yalnızlık Yaralı Yaşlandı Yeşerdi Uykusuz Dize Doğamız Bıçak Adak Kökü THE
na-
e-
iz,
e-
(
38. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte kay-
naştırma ünsüzü yoktur?
A) Dilini çok da beğenmemiştim bu yazarın.
B) Rüzgârlı havada bir balıkçı kulübesine sığındılar.
C) Bu geziden kimse umduğunu bulamamıştı.
D) Masallar, çocukların sözcük dağarcığını zenginleştirir.
E) Ünlü besteci sesini hayranlıkla dinledi senin.
Lise Türkçe
Ek
na- e- iz, e- ( 38. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte kay- naştırma ünsüzü yoktur? A) Dilini çok da beğenmemiştim bu yazarın. B) Rüzgârlı havada bir balıkçı kulübesine sığındılar. C) Bu geziden kimse umduğunu bulamamıştı. D) Masallar, çocukların sözcük dağarcığını zenginleştirir. E) Ünlü besteci sesini hayranlıkla dinledi senin.