Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Cumhuriyet Sonrası Halk Şiirinin Özellikleri Soruları

BU VATAN KİMİN?
Bu vatan toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır;
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir....
Tarihin dilinden düşmez bu destan,
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı yakut olan bu vatan
Can verme sırrına erenlerindir.
Orhan Şaik GÖKYAY
*Yukarıdaki şiirin temasını bulunuz. Şair şiirde neden bu temayı işlemiştir?
Yukarıdaki şiirde geçen "Tarihin dilinden düşmez bu destan" dizesinde hangi edebi sanat kullanılmıştır? Sanatın
adını yazarak nedenini açıklayınız.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiirinin Özellikleri
BU VATAN KİMİN? Bu vatan toprağın kara bağrında Sıradağlar gibi duranlarındır; Bir tarih boyunca onun uğrunda Kendini tarihe verenlerindir.... Tarihin dilinden düşmez bu destan, Nehirler gazidir, dağlar kahraman, Her taşı yakut olan bu vatan Can verme sırrına erenlerindir. Orhan Şaik GÖKYAY *Yukarıdaki şiirin temasını bulunuz. Şair şiirde neden bu temayı işlemiştir? Yukarıdaki şiirde geçen "Tarihin dilinden düşmez bu destan" dizesinde hangi edebi sanat kullanılmıştır? Sanatın adını yazarak nedenini açıklayınız.
6.
Aşağıdaki
Dönemi'nden önce yazıldığı söylenebilir?
i dizelerden hangisinin Cumhuriyet
A)
OP01-09.05DES04/ Türk Dili ve Ed.
Sözüm
Sesimde
yok; işte yüzüm, işte akşam
anıların sessizliği
D)
Yüreğimden başka taşıyacak yüküm yok
Sayılmazsa göğsümden düşen kuş ölüleri
A
Bir
Ziya-yı şemse kapanmış bütün deriçeleri
öyle hücreye benzer ki ömrümün kederi
gün gelsin neşemiz tazelensin de gör
hele sen bir barış olsun da gör
Dünyayı
E) Sen ol küçük bir kıvrımdan, bir heceden
Aşk için bir vaha değil, aşka otağ yaratan
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiirinin Özellikleri
6. Aşağıdaki Dönemi'nden önce yazıldığı söylenebilir? i dizelerden hangisinin Cumhuriyet A) OP01-09.05DES04/ Türk Dili ve Ed. Sözüm Sesimde yok; işte yüzüm, işte akşam anıların sessizliği D) Yüreğimden başka taşıyacak yüküm yok Sayılmazsa göğsümden düşen kuş ölüleri A Bir Ziya-yı şemse kapanmış bütün deriçeleri öyle hücreye benzer ki ömrümün kederi gün gelsin neşemiz tazelensin de gör hele sen bir barış olsun da gör Dünyayı E) Sen ol küçük bir kıvrımdan, bir heceden Aşk için bir vaha değil, aşka otağ yaratan
. (1) Bilim kurgu filmlerinin en popüler konularından biri
Yıldızlar arası seyahattir. (II) Yaklaşık yüz yıl önce Ay'a
yolculuk bir bilim kurgu filmine konu olmuştu. (III) Işık
hızının aşılamaması, yıldızlararası yolculuk için en büyük
engeldir. (IV) Günümüzde uzay araçlarının çoğu uzayda
kimyasal roket motorları sayesinde yol alıyor. (V) Bu mo-
torlarda yakıt olarak kullanılan hidrojen, fırlatma sırasında
çok düşük sıcaklıklarda tutuluyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?
1. cümlenin yüklemi, zincirleme isim tamlamasıdır.
B) II. cümlenin öznesi belirtisiz isim tamlamasıdır.
II. cümlenin yüklemi sıfat tamlamasıdır.
DV. cümlenin öznesi zincirleme isim tamlamasıdır.
EV. cümlede sifat tamlaması sözde özne görevindedir.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiirinin Özellikleri
. (1) Bilim kurgu filmlerinin en popüler konularından biri Yıldızlar arası seyahattir. (II) Yaklaşık yüz yıl önce Ay'a yolculuk bir bilim kurgu filmine konu olmuştu. (III) Işık hızının aşılamaması, yıldızlararası yolculuk için en büyük engeldir. (IV) Günümüzde uzay araçlarının çoğu uzayda kimyasal roket motorları sayesinde yol alıyor. (V) Bu mo- torlarda yakıt olarak kullanılan hidrojen, fırlatma sırasında çok düşük sıcaklıklarda tutuluyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi yanlıştır? 1. cümlenin yüklemi, zincirleme isim tamlamasıdır. B) II. cümlenin öznesi belirtisiz isim tamlamasıdır. II. cümlenin yüklemi sıfat tamlamasıdır. DV. cümlenin öznesi zincirleme isim tamlamasıdır. EV. cümlede sifat tamlaması sözde özne görevindedir.
Faz-15
1. Onca sorunun, çevre kirliliğinin, savaşların, ölümlerin, çıkarcı-
lığın, cahilliğin yer aldığı dünyamızda sevgi, iyimserlik ve
neşeye her zamankinden fazla gereksinmemiz var. Bu ne-
11
denle hayatınızı daha güzel yaşamak istiyorsanız önce içi-
IV
V
nizdeki güzellikleri geliştirin, ortaya çıkarın. Sevinin, düşünün,
konuşun, iyimser olun ve doyasıya gülün!
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi isim de-
ğildir?
A) I
B) II
C) III
İsim (Ad
(D) IV
E) V
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiirinin Özellikleri
Faz-15 1. Onca sorunun, çevre kirliliğinin, savaşların, ölümlerin, çıkarcı- lığın, cahilliğin yer aldığı dünyamızda sevgi, iyimserlik ve neşeye her zamankinden fazla gereksinmemiz var. Bu ne- 11 denle hayatınızı daha güzel yaşamak istiyorsanız önce içi- IV V nizdeki güzellikleri geliştirin, ortaya çıkarın. Sevinin, düşünün, konuşun, iyimser olun ve doyasıya gülün! Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi isim de- ğildir? A) I B) II C) III İsim (Ad (D) IV E) V
ÖNEMİ'NDE ŞİİR - III
angisi-
yle şiir
ngisi
1
42 J
10. Katmer katmer açıl gönül bahçemde
Bir ipek çevre ol fakir bohçamda
Mecnun'um Leyla'sın dertli bahçemde
Kapımı yeniden çal usul usul
--==
-- içinde yer alan İlhan Geçer'e ait bu dizeler, aaab ka-
fiye düzeniyle, sade dille yazılmıştır. Bunlar, hareketin
yararlandığına işarettir.
Bu açıklamada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin
hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Mavi hareketi - divan şiirinden
B) Garip hareketi - halk şiirinden
C) Hisar hareketi - halk şiirinden
D) II. Yeni - Fransız şiirinden
E) Toplumcu şairler - ulusal kaynaklardan
11. Aşağıdakilerin hangisi Attila İlhan'ın şiirlerinden biri
değildir?
A) Tutuklunun Günlüğü
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiirinin Özellikleri
ÖNEMİ'NDE ŞİİR - III angisi- yle şiir ngisi 1 42 J 10. Katmer katmer açıl gönül bahçemde Bir ipek çevre ol fakir bohçamda Mecnun'um Leyla'sın dertli bahçemde Kapımı yeniden çal usul usul --== -- içinde yer alan İlhan Geçer'e ait bu dizeler, aaab ka- fiye düzeniyle, sade dille yazılmıştır. Bunlar, hareketin yararlandığına işarettir. Bu açıklamada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? A) Mavi hareketi - divan şiirinden B) Garip hareketi - halk şiirinden C) Hisar hareketi - halk şiirinden D) II. Yeni - Fransız şiirinden E) Toplumcu şairler - ulusal kaynaklardan 11. Aşağıdakilerin hangisi Attila İlhan'ın şiirlerinden biri değildir? A) Tutuklunun Günlüğü
6. Şair, ne bir gerçeğin habercisi ne güzel konuşmayı sanat hâli-
ne getirmiş kişi ne de bir yasak koyucudur. Şairin dili, düzyazı
gibi anlaşılmak için değil, hissedilmek için yaratılmış müzik ile
söz arasında ama sözden ziyade müziğe yakın ortalama bir
dildir. Düzyazıda anlatımı yaratan ögeler, şiir için söz konusu
olamaz. Şiirde önemli olan sözcüğün anlamı değil şiir içindeki
söyleniş değeridir.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Şiir ile düzyazı arasındaki farkların neler olduğu
B) Şairlerin aslında yaşanmış şeyleri anlatmak zorunda olma-
dıkları
C) Şirde kullanılan dilin musikiye daha yakın olacağı
Bireysel duyguları işleyen şairlerin daha başarılı olacağı
VE) Şairlerin kuralcı kişiler olmadığı
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiirinin Özellikleri
6. Şair, ne bir gerçeğin habercisi ne güzel konuşmayı sanat hâli- ne getirmiş kişi ne de bir yasak koyucudur. Şairin dili, düzyazı gibi anlaşılmak için değil, hissedilmek için yaratılmış müzik ile söz arasında ama sözden ziyade müziğe yakın ortalama bir dildir. Düzyazıda anlatımı yaratan ögeler, şiir için söz konusu olamaz. Şiirde önemli olan sözcüğün anlamı değil şiir içindeki söyleniş değeridir. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Şiir ile düzyazı arasındaki farkların neler olduğu B) Şairlerin aslında yaşanmış şeyleri anlatmak zorunda olma- dıkları C) Şirde kullanılan dilin musikiye daha yakın olacağı Bireysel duyguları işleyen şairlerin daha başarılı olacağı VE) Şairlerin kuralcı kişiler olmadığı
YATI Soru Bankası
/benimhocam
TESTO
16. Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum.
Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum.
Bekçileri gibiyiz ebenced buraların,
Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların
Görmediği gün aynı pinardan doldurup testimizi
Kırlara açılırız çıngıraklarımızla.
Okuma yok, yazma yok, bilmeyiz eski yeni,
Kuzular bize söyler yılların geçtiğini,
Arzu, başlarımızdan yıldızlar gibi yüksek;
Önümüzde bir sürü, yanımızda bir köpek,
Dolaştırıp dururuz aynı daüssilayı
Her adım uyandırır acı bir hatırayı!
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Pastoral bir şiirden alınmıştır.
B) Ahenk unsurlarına yer verilmiştir.
C) Dil sade, açık ve anlaşılırdır.
D) Tam uyağa yer verilmiştir.
E) Sanat, sanat içindir anlayışı hâkimdir.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiirinin Özellikleri
YATI Soru Bankası /benimhocam TESTO 16. Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum. Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum. Bekçileri gibiyiz ebenced buraların, Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların Görmediği gün aynı pinardan doldurup testimizi Kırlara açılırız çıngıraklarımızla. Okuma yok, yazma yok, bilmeyiz eski yeni, Kuzular bize söyler yılların geçtiğini, Arzu, başlarımızdan yıldızlar gibi yüksek; Önümüzde bir sürü, yanımızda bir köpek, Dolaştırıp dururuz aynı daüssilayı Her adım uyandırır acı bir hatırayı! Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Pastoral bir şiirden alınmıştır. B) Ahenk unsurlarına yer verilmiştir. C) Dil sade, açık ve anlaşılırdır. D) Tam uyağa yer verilmiştir. E) Sanat, sanat içindir anlayışı hâkimdir.
B
AYT
B
17. Ne mümkün zulm ile bi-dåd ile imha-yi hürriyet
Çalış idraki kaldır muktedirsen âdemiyetten
Gönülde cevher-i elmåsa benzer cevher-i gayret
Ezilmez şiddet-i tazyikten te'sir-i sikletden
Ne efsûnkâr imişsin âh ey didâr-ı hürriyet
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esåretten
B
Hürriyet Kasidesi'nden alınan bu beyitlerden hare-
ketle Tanzimat şiiriyle ilgili asağıdakilerden hangisi
kesin olarak söylenebilir?
A) Tanzimat Dönemi'nin bütün şairleri hak, adalet, hür-
riyet gibi konuları işlemiştir.
B) Tanzimat şiirinde sade, anlaşılır, halkın günlük ha-
yatta kullandığı bir dil hâkimdir.
(C) Tanzimat şiiri biçim olarak divan şiirinin etkisinde
olmasına rağmen içerik olarak ondan ayrılmıştır.
D) Namık Kemal Tanzimat şiirine, modern nazım şekil-
leri kazandırmıştır.
E) Kaside dönemin şairlerinin en çok kullandığı nazım
şekli hâline gelmiştir.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiirinin Özellikleri
B AYT B 17. Ne mümkün zulm ile bi-dåd ile imha-yi hürriyet Çalış idraki kaldır muktedirsen âdemiyetten Gönülde cevher-i elmåsa benzer cevher-i gayret Ezilmez şiddet-i tazyikten te'sir-i sikletden Ne efsûnkâr imişsin âh ey didâr-ı hürriyet Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esåretten B Hürriyet Kasidesi'nden alınan bu beyitlerden hare- ketle Tanzimat şiiriyle ilgili asağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? A) Tanzimat Dönemi'nin bütün şairleri hak, adalet, hür- riyet gibi konuları işlemiştir. B) Tanzimat şiirinde sade, anlaşılır, halkın günlük ha- yatta kullandığı bir dil hâkimdir. (C) Tanzimat şiiri biçim olarak divan şiirinin etkisinde olmasına rağmen içerik olarak ondan ayrılmıştır. D) Namık Kemal Tanzimat şiirine, modern nazım şekil- leri kazandırmıştır. E) Kaside dönemin şairlerinin en çok kullandığı nazım şekli hâline gelmiştir.
18. ATAK KÖSE: (Elinde kürek, omzunda süpürge ile) Iste-
meyüz! (Hikmet Efendi girer.)
HİKMET EFENDİ: (Atak Köse'ye) Ne istemiyorsunuz?
ATAK KÖSE: Ben ne bileyüm! Mahalleli istemeyüz di-
yor, ben de öyle diyom. Elbette mahalleli öyle dimekde
haklidur.
HİKMET EFENDİ: Ay! Mahalleli nede haklıdır?
ATAK KÖSE: Haklı olduğunu pek iyi bilürüm. Ama han-
gi konuda haklı olduğunu bilmem.
HİKMET EFENDİ: Öyleyse bilmediğin şeye neden ka-
rışıyorsun?
ATAK KÖSE: Vay! Niye garışmam? Ben de bu mahal-
lenin galbur üstüne gelenlerinden degül müyüm?
HİKMET EFENDİ: Sen kim oluyorsun?
ATAK KÖSE: Sen daha benim kim olduğumu bilmiyon
mu?
HİKMET EFENDİ: Hayır.
ATAK KÖSE: Öyleyse, sen de bilmedügünü niye soru-
yon? Hay cahil hay şimdi sana anlatacak mıyın ki, ben
dehey öteki mahallede çöpçü başıyım diye?
Bu metinden hareketle Şair Evlenmesi'yle ilgili
C Töre komedisi türüne örnek teşkil etmektedir.
II. Kişiler eğitim düzeylerine uygun konuşturulmuştur.
III. Oynanmak için değil, okunmak için yazılmıştır.
yargılarından hangileri söylenebilir?
Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
I've II
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiirinin Özellikleri
18. ATAK KÖSE: (Elinde kürek, omzunda süpürge ile) Iste- meyüz! (Hikmet Efendi girer.) HİKMET EFENDİ: (Atak Köse'ye) Ne istemiyorsunuz? ATAK KÖSE: Ben ne bileyüm! Mahalleli istemeyüz di- yor, ben de öyle diyom. Elbette mahalleli öyle dimekde haklidur. HİKMET EFENDİ: Ay! Mahalleli nede haklıdır? ATAK KÖSE: Haklı olduğunu pek iyi bilürüm. Ama han- gi konuda haklı olduğunu bilmem. HİKMET EFENDİ: Öyleyse bilmediğin şeye neden ka- rışıyorsun? ATAK KÖSE: Vay! Niye garışmam? Ben de bu mahal- lenin galbur üstüne gelenlerinden degül müyüm? HİKMET EFENDİ: Sen kim oluyorsun? ATAK KÖSE: Sen daha benim kim olduğumu bilmiyon mu? HİKMET EFENDİ: Hayır. ATAK KÖSE: Öyleyse, sen de bilmedügünü niye soru- yon? Hay cahil hay şimdi sana anlatacak mıyın ki, ben dehey öteki mahallede çöpçü başıyım diye? Bu metinden hareketle Şair Evlenmesi'yle ilgili C Töre komedisi türüne örnek teşkil etmektedir. II. Kişiler eğitim düzeylerine uygun konuşturulmuştur. III. Oynanmak için değil, okunmak için yazılmıştır. yargılarından hangileri söylenebilir? Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III I've II
1.
Şiirlerde, millî ölçümüz olan hece ölçüsünü kullanmak,
aruz ölçüsüne yer vermemek gerektiğini savunmuşlardır.
II. Millî değerlerin yaşatılmasını arzu etmişler, aşırı ve tutu-
cu davranmamışlardır.
III. Sanatçının dili yaşayan Türkçe olmalı ve yabancı keli-
meler şiirde kullanılmamalıdır.
IV. Garipçilere ve İkinci Yeniciler'e tepki göstermişlerdir.
V. Sanatın evrensel olması gerektiğini ileri sürmüşlerdir.
Hisarcılar ile ilgili olarak yukarıdaki numaralanmış yargı
lardan hangileri yanlıştır?
A) I ve II
D) Il ve V
B) II ve TV
C) I ve V
E) Il ve V
SAUS
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiirinin Özellikleri
1. Şiirlerde, millî ölçümüz olan hece ölçüsünü kullanmak, aruz ölçüsüne yer vermemek gerektiğini savunmuşlardır. II. Millî değerlerin yaşatılmasını arzu etmişler, aşırı ve tutu- cu davranmamışlardır. III. Sanatçının dili yaşayan Türkçe olmalı ve yabancı keli- meler şiirde kullanılmamalıdır. IV. Garipçilere ve İkinci Yeniciler'e tepki göstermişlerdir. V. Sanatın evrensel olması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Hisarcılar ile ilgili olarak yukarıdaki numaralanmış yargı lardan hangileri yanlıştır? A) I ve II D) Il ve V B) II ve TV C) I ve V E) Il ve V SAUS
aya,
apart-
ayılar
yılar
man
19. Nihal, Semih, Akın, Fikret, Sena, Murat, Nesrin ve Okan
birlikte kitap fuarına gitmişler ve roman, hikaye kitabı,
şiir kitabı, yemek kitabı ve dergi almışlardır.
Okan hikaye kitabı almıştır.
Nihal ve Akın aynı kitabı almışlardır.
Sena ve Murat roman ya da dergi almamıştır.
İki kişi roman, üç kişi dergi almıştır. Diğer kitaplardan
birer kişi almıştır.
Buna göre,
1. Sena ve Nesrin farklı kitaplar almışlardır.
II. Nesrin yemek kitabı almıştır.
III. Akın dergi almıştır.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri kesinlikle
yanlıştır?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
21.
C) I ve II
E) Yalnız III
I
B
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiirinin Özellikleri
aya, apart- ayılar yılar man 19. Nihal, Semih, Akın, Fikret, Sena, Murat, Nesrin ve Okan birlikte kitap fuarına gitmişler ve roman, hikaye kitabı, şiir kitabı, yemek kitabı ve dergi almışlardır. Okan hikaye kitabı almıştır. Nihal ve Akın aynı kitabı almışlardır. Sena ve Murat roman ya da dergi almamıştır. İki kişi roman, üç kişi dergi almıştır. Diğer kitaplardan birer kişi almıştır. Buna göre, 1. Sena ve Nesrin farklı kitaplar almışlardır. II. Nesrin yemek kitabı almıştır. III. Akın dergi almıştır. ifadelerinden hangisi ya da hangileri kesinlikle yanlıştır? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II 21. C) I ve II E) Yalnız III I B
&
D) III ve IV
7. El gibi dolaşma Anadolu'nda
Arkadaş yurdunu içinden tanı
Dinle bir yosmayı pınar yolunda
Dinle bir yaylada garip çobanı
TSp
A) Tevfik Fikret
Namık Kemal
Biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında bu
dizelerin aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait
olduğu söylenebilir?
E) III ve VI
Xin
eler
B) Abdülhak Hamit Tarhan
leche
D) Cenap Şahabettin
6. Fan
Us obnings SU 15lices
E) Faruk Nafiz Çamlıbel
8. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı türde
bir yanıttır?
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiirinin Özellikleri
& D) III ve IV 7. El gibi dolaşma Anadolu'nda Arkadaş yurdunu içinden tanı Dinle bir yosmayı pınar yolunda Dinle bir yaylada garip çobanı TSp A) Tevfik Fikret Namık Kemal Biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında bu dizelerin aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olduğu söylenebilir? E) III ve VI Xin eler B) Abdülhak Hamit Tarhan leche D) Cenap Şahabettin 6. Fan Us obnings SU 15lices E) Faruk Nafiz Çamlıbel 8. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı türde bir yanıttır?
21.
geceleri bir çarpıntı duyarsın
telaş telaş yağmurdan kaçıyorum
Sarayburnu'ndan geçiyorum
akşamsa eylülse islanmışsam
beni görsen belki anlayamazsın
iclenir gizgiz Dağlarsm
Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenebilir?
A) Hece ölçüsüyle kaleme alınmıştır.
B) Arapça-Farsça tamlamalardan yararlanıl-
mıştır.
C) Cumhuriyet Dönemi'nde kaleme alınmış-
D)
E)
tır.
Soyut bir edebî anlayışla oluşturulmuştur.
Tüm dil bilgisi kurallarına uyulmuştur.
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiirinin Özellikleri
21. geceleri bir çarpıntı duyarsın telaş telaş yağmurdan kaçıyorum Sarayburnu'ndan geçiyorum akşamsa eylülse islanmışsam beni görsen belki anlayamazsın iclenir gizgiz Dağlarsm Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdaki- lerden hangisi söylenebilir? A) Hece ölçüsüyle kaleme alınmıştır. B) Arapça-Farsça tamlamalardan yararlanıl- mıştır. C) Cumhuriyet Dönemi'nde kaleme alınmış- D) E) tır. Soyut bir edebî anlayışla oluşturulmuştur. Tüm dil bilgisi kurallarına uyulmuştur. Diğer sayfaya geçiniz.
9. Toplumsal yergi
• Şiirde içerik ve biçim kuralsızlığı
• Şairaneliği reddetme
Mecazsız, imgesiz, açık söyleyiş
Bu özelliklerin tümü, aşağıdakilerin hangisi ile ilişki-
lendirilebilir?
A) Beş Hececiler
B) Öz şiirciler
C) I. Yeniciler
Dll. Yeniciler
E) Yedi Meşaleciler
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiirinin Özellikleri
9. Toplumsal yergi • Şiirde içerik ve biçim kuralsızlığı • Şairaneliği reddetme Mecazsız, imgesiz, açık söyleyiş Bu özelliklerin tümü, aşağıdakilerin hangisi ile ilişki- lendirilebilir? A) Beş Hececiler B) Öz şiirciler C) I. Yeniciler Dll. Yeniciler E) Yedi Meşaleciler
YAT DÖNEMİ'NDE ŞİİR
si
Tr.
4. Mehmet Âkif Ersoy ve Yahya Kemal Beyatlı için,
I. nazmı nesre yaklaştırmaları,
II. yaşadıkları dönemde bağımsız şair olmaları,
aruz ölçüsünü başarıyla kullanmaları,
IV. manzum hikâye türünde eser vermeleri,
saf şiir anlayışını benimsemeleri
V.
özelliklerinden hangileri ortaktır?
B) Yalnız IV
A) Yalnız I
D) II ve III
E) III ve V
C) I ve II
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiirinin Özellikleri
YAT DÖNEMİ'NDE ŞİİR si Tr. 4. Mehmet Âkif Ersoy ve Yahya Kemal Beyatlı için, I. nazmı nesre yaklaştırmaları, II. yaşadıkları dönemde bağımsız şair olmaları, aruz ölçüsünü başarıyla kullanmaları, IV. manzum hikâye türünde eser vermeleri, saf şiir anlayışını benimsemeleri V. özelliklerinden hangileri ortaktır? B) Yalnız IV A) Yalnız I D) II ve III E) III ve V C) I ve II
5. Aşağıdakilerden hangisi "Beş Hececiler" top-
luluğunun özelliklerinden biri değildir?
A) Sade bir dil kullanmaları
B) Milli Edebiyat akımının ilkelerine bağlı kalma-
ları
C) Şiirde bütün kurallara karşı çıkıp sembollere
sıkça yer vermeleri
D) Memleket sorunlarını gerekçi bir yaklaşımla
işlemleri
E) Şiire aruzla başlayıp sonra hece ölçüsü kul-
lanmaları
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Halk Şiirinin Özellikleri
5. Aşağıdakilerden hangisi "Beş Hececiler" top- luluğunun özelliklerinden biri değildir? A) Sade bir dil kullanmaları B) Milli Edebiyat akımının ilkelerine bağlı kalma- ları C) Şiirde bütün kurallara karşı çıkıp sembollere sıkça yer vermeleri D) Memleket sorunlarını gerekçi bir yaklaşımla işlemleri E) Şiire aruzla başlayıp sonra hece ölçüsü kul- lanmaları