İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Hikaye Soruları

21
-
B
7. (1) Galata köprüsü, sabahları canlı ve serindir, ışık
içindedir. (II) Canlı ve atik şekilde işe giden bir in-
san hâline gelir. (III) Akşamüstlerine doğru şişman,
yorgun, vurdumduymaz bir insan hâline gelir.(IV)
Üstünde esen serin meltemlere karşı göğsünü aç-
mış gibidir. (V) Sonra birdenbire şairleşir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinden sonra düşüncenin akışına göre "Süley-
maniye'den kırmızı, mor, sarı, turuncu bir akşam
başladı mı köprüden geçenler altın yaldızlı bir ışık
inde yüzerler." cümlesi getirilmelidir?
A) I.
B) II.
D) IV.
E) V.
C) III.
9
Lise Türkçe
Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Hikaye
21 - B 7. (1) Galata köprüsü, sabahları canlı ve serindir, ışık içindedir. (II) Canlı ve atik şekilde işe giden bir in- san hâline gelir. (III) Akşamüstlerine doğru şişman, yorgun, vurdumduymaz bir insan hâline gelir.(IV) Üstünde esen serin meltemlere karşı göğsünü aç- mış gibidir. (V) Sonra birdenbire şairleşir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi- sinden sonra düşüncenin akışına göre "Süley- maniye'den kırmızı, mor, sarı, turuncu bir akşam başladı mı köprüden geçenler altın yaldızlı bir ışık inde yüzerler." cümlesi getirilmelidir? A) I. B) II. D) IV. E) V. C) III. 9
n
R
elek-
r yer
yi bir
r yer
türel
len-
kliği
men
www.sorubankasi.net
28. (1) Günümüzde bilim ve teknoloji alanında yaşanan büyük
değişim ve gelişimlerin yaşamın her alanına yansıdığı
tartışılmaz bir gerçektir. (II) Eğitim de teknolojideki sü-
rekli yenilik ve gelişimlerden etkilenen alanlardan biridir.
(III) Bugün bilgiye erişebilmek, bilgiyi yorumlayabilmek,
üretebilmek ve paylaşabilmek gibi özellikler öne çıkmış;
öğrenme yaşam boyu devam eden bir süreç hâline gel-
miştir. (IV) Özellikle ortaya çıkan yeni teknolojiler, öğren-
me-öğretme faaliyetlerinin işleyişini etkileyerek yeni öğ-
renme ortamlarının gelişmesine katkıda bulunmuş; tüm
dünyada eğitimin aynı kalitede dolaşımını ve paylaşımını
sağlamak olanaklı hâle getirmiştir. (V) Bu gelişmelerin
meydana getirdiği oluşumlardan biri olan Kitlesel Açık
Çevrim İçi Dersler (KAÇD) yeni bir öğrenme ortamı ola-
rak ortaya çıkmıştır.
ale Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden
sonra düşüncenin akışına göre, "Bilgi ve iletişim tek
nolojilerini bu bağlamlarda kullanmak insanlar için çok
büyük önem taşımış, eğitimin bireylerin bu ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik alternatifler sunması konusu da gün-
deme gelmiştir." cümlesi getirilebilir?
A) I
B) II ibnal C) IIIsop D) IV 810 E) V
Lise Türkçe
Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Hikaye
n R elek- r yer yi bir r yer türel len- kliği men www.sorubankasi.net 28. (1) Günümüzde bilim ve teknoloji alanında yaşanan büyük değişim ve gelişimlerin yaşamın her alanına yansıdığı tartışılmaz bir gerçektir. (II) Eğitim de teknolojideki sü- rekli yenilik ve gelişimlerden etkilenen alanlardan biridir. (III) Bugün bilgiye erişebilmek, bilgiyi yorumlayabilmek, üretebilmek ve paylaşabilmek gibi özellikler öne çıkmış; öğrenme yaşam boyu devam eden bir süreç hâline gel- miştir. (IV) Özellikle ortaya çıkan yeni teknolojiler, öğren- me-öğretme faaliyetlerinin işleyişini etkileyerek yeni öğ- renme ortamlarının gelişmesine katkıda bulunmuş; tüm dünyada eğitimin aynı kalitede dolaşımını ve paylaşımını sağlamak olanaklı hâle getirmiştir. (V) Bu gelişmelerin meydana getirdiği oluşumlardan biri olan Kitlesel Açık Çevrim İçi Dersler (KAÇD) yeni bir öğrenme ortamı ola- rak ortaya çıkmıştır. ale Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre, "Bilgi ve iletişim tek nolojilerini bu bağlamlarda kullanmak insanlar için çok büyük önem taşımış, eğitimin bireylerin bu ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik alternatifler sunması konusu da gün- deme gelmiştir." cümlesi getirilebilir? A) I B) II ibnal C) IIIsop D) IV 810 E) V
1