Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fiilde Çatı Soruları

Fiilimsiler fiillere gelen olumsuzluk eki ile isimlere gelen isim çe-
kim eklerini alabilir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcük-
lerden hangisi fiilimsi değildir?
A) Gerçekleri görmek istemeyene hiçbir şey anlatmanız müm-
kün değildir.
B) Sorduğumuz bazı sorulara cevap vermeyerek toplantıdan
ayrıldı.
10
C) Çürümüş sepetteki bütün meyveler sıcakta uzun süre bek-
lediği için.
D) Kütüphaneye gidenler orada çok iyi bir çalışma ortamı oldu-
ğunu söylüyor.
1 (8
Lise Türkçe
Fiilde Çatı
Fiilimsiler fiillere gelen olumsuzluk eki ile isimlere gelen isim çe- kim eklerini alabilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcük- lerden hangisi fiilimsi değildir? A) Gerçekleri görmek istemeyene hiçbir şey anlatmanız müm- kün değildir. B) Sorduğumuz bazı sorulara cevap vermeyerek toplantıdan ayrıldı. 10 C) Çürümüş sepetteki bütün meyveler sıcakta uzun süre bek- lediği için. D) Kütüphaneye gidenler orada çok iyi bir çalışma ortamı oldu- ğunu söylüyor. 1 (8
le
0.
J
10. Gidelim gidelim Halil'im Çökertme'ye varalım
11
Kolcular görürse Halil'im nerelere kaçalım
III
TV
Teslim olmayalım, Halil'im ateş saçalım
Numaralanmış eylemlerden hangileri geçişli çatılıdır?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve IV
D) III ve V
E) IV ve V
Lise Türkçe
Fiilde Çatı
le 0. J 10. Gidelim gidelim Halil'im Çökertme'ye varalım 11 Kolcular görürse Halil'im nerelere kaçalım III TV Teslim olmayalım, Halil'im ateş saçalım Numaralanmış eylemlerden hangileri geçişli çatılıdır? A) I ve II B) I ve IV C) II ve IV D) III ve V E) IV ve V
Fillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar.
Kazanım: 8.4.20
3. Ünite
FİİLDE ÇATILAR
3. Test
10. Nesne alabilen cümlelerin yüklemleri geçişli, nesne alamayan cümlelerin yüklemleri geçişsizdir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi nesne-yüklem ilişkisi yönünden ötekilerinden fark-
lıdır?
A) Sabah saatlerinde gelen mektubu defalarca okuduk.
B) O, kitabı okumak için zaman harcadı.
C) İçimi çekip döner kapıya yöneldim.
D) Cüzdanımı kaybettiğimden sizin ne zaman haberiniz oldu?
Lise Türkçe
Fiilde Çatı
Fillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. Kazanım: 8.4.20 3. Ünite FİİLDE ÇATILAR 3. Test 10. Nesne alabilen cümlelerin yüklemleri geçişli, nesne alamayan cümlelerin yüklemleri geçişsizdir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi nesne-yüklem ilişkisi yönünden ötekilerinden fark- lıdır? A) Sabah saatlerinde gelen mektubu defalarca okuduk. B) O, kitabı okumak için zaman harcadı. C) İçimi çekip döner kapıya yöneldim. D) Cüzdanımı kaybettiğimden sizin ne zaman haberiniz oldu?
Burak ve Şeyma kendilerine ev almak için emlakçıya gitmişlerdir. Emlakçı onlara dört tane ev göstermiştir. Şeyma içlerinden en
uygun ve en güzel olanını beğenmiştir. Beğendiği evin en önemli yanı eylemde çatı özelliğinin aranmaması olmuştur.
III
Sabah güneşi denizden
görünmektedir.
Kōpek kulübesi
bulunuyor.
Buna göre Şeyma ve Burak çifti hangi evi almıştır?
A) I
B) II
e) Çatı
C) III
||
A
IV
Muhteşem manzarasıyla
herkesi büyülüyor.
Bahçesi çok geniş
olduğu için parti bile
verilebilir.
D) IV
FABER CASTELL
Lise Türkçe
Fiilde Çatı
Burak ve Şeyma kendilerine ev almak için emlakçıya gitmişlerdir. Emlakçı onlara dört tane ev göstermiştir. Şeyma içlerinden en uygun ve en güzel olanını beğenmiştir. Beğendiği evin en önemli yanı eylemde çatı özelliğinin aranmaması olmuştur. III Sabah güneşi denizden görünmektedir. Kōpek kulübesi bulunuyor. Buna göre Şeyma ve Burak çifti hangi evi almıştır? A) I B) II e) Çatı C) III || A IV Muhteşem manzarasıyla herkesi büyülüyor. Bahçesi çok geniş olduğu için parti bile verilebilir. D) IV FABER CASTELL
32
ve Protest
FİİLDE ÇATI
ÖZNE-YÜKLEM İLİŞKİSİNE GÖRE FİİL ÇATILARI
ETKİNLİK 1
"V" işareti ile belirtilmiştir. "V" işareti doğru konulmuşsa doğru-yanlış sütununun olduğu
Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiillerin etken çatılı mı edilgen çatılı mı oldukları karşısındaki
bölüme "D" yanlış konulmuşsa "Y" yazınız.
CÜMLELER
Ekinler mayıs ayında biçilmeye başlandı.
Kendisine sade bir kahve söyledi.
Gözlerini yavaş yavaş yerden kaldırdı.
Anlattıklarını ilgiyle dinliyorduk.
Uzaya yeni bir uydu fırlatıldı.
Burayı düzenlemem gerektiği söylendi.
Babam yeni bir otomobil aldı.
Ağaçların yaprakları yeni dökülmüş.
Kuzenim sınıf başkanı seçilmiş.
Elektrikler kesilince dedem masal anlattı.
Bir süre odanın içinde gezindi.
Alışveriş merkezinin açılışı yapıldı.
Kitabı, en çok satanlar listesine girdi.
Şehrin gürültünden artık bunalmıştı.
Aradığı kartviziti bir türlü bulamıyordu.
Faturayı ödemediği için doğal gazı kesilmiş.
ETKEN
✓
✓
larak "inç" kullanılır
✓
✓
EDİLGEN
✓
✓
✓
✓
DOĞRU-YANLIŞ
F
Lise Türkçe
Fiilde Çatı
32 ve Protest FİİLDE ÇATI ÖZNE-YÜKLEM İLİŞKİSİNE GÖRE FİİL ÇATILARI ETKİNLİK 1 "V" işareti ile belirtilmiştir. "V" işareti doğru konulmuşsa doğru-yanlış sütununun olduğu Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiillerin etken çatılı mı edilgen çatılı mı oldukları karşısındaki bölüme "D" yanlış konulmuşsa "Y" yazınız. CÜMLELER Ekinler mayıs ayında biçilmeye başlandı. Kendisine sade bir kahve söyledi. Gözlerini yavaş yavaş yerden kaldırdı. Anlattıklarını ilgiyle dinliyorduk. Uzaya yeni bir uydu fırlatıldı. Burayı düzenlemem gerektiği söylendi. Babam yeni bir otomobil aldı. Ağaçların yaprakları yeni dökülmüş. Kuzenim sınıf başkanı seçilmiş. Elektrikler kesilince dedem masal anlattı. Bir süre odanın içinde gezindi. Alışveriş merkezinin açılışı yapıldı. Kitabı, en çok satanlar listesine girdi. Şehrin gürültünden artık bunalmıştı. Aradığı kartviziti bir türlü bulamıyordu. Faturayı ödemediği için doğal gazı kesilmiş. ETKEN ✓ ✓ larak "inç" kullanılır ✓ ✓ EDİLGEN ✓ ✓ ✓ ✓ DOĞRU-YANLIŞ F
ullanıl-
sizdir
ntisi
zde
yor.
atip
şey
ve-
iil
17.) Makale, belirli bir konuda, bir gö-
rüşü, bir düşünceyi savunmak ve
kanıtlamak için yazılan yazı türüdür.
(II) Makale yazarının kuvvetli bir kül-
türünün sağlam bir mantığının ve
seviyeli görüşlerinin olması gerekir.
(III) Makale yazarının amacı bilgile-
rini kamuoyu ile paylaşmaktır. (IV)
Yazar, fikirlerini ispatlar.
Bu parçadaki numaralanmış cüm-
lelerle ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?
A. cümlede çatı özelliği aranmaz.
B II. cümlede geçişsiz fiil kullanıl-
mıştır.
CH cümlede yüklem geçişli fiildir.
V. cümlede yüklem geçişli fiildir.
133
Lise Türkçe
Fiilde Çatı
ullanıl- sizdir ntisi zde yor. atip şey ve- iil 17.) Makale, belirli bir konuda, bir gö- rüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazı türüdür. (II) Makale yazarının kuvvetli bir kül- türünün sağlam bir mantığının ve seviyeli görüşlerinin olması gerekir. (III) Makale yazarının amacı bilgile- rini kamuoyu ile paylaşmaktır. (IV) Yazar, fikirlerini ispatlar. Bu parçadaki numaralanmış cüm- lelerle ilgili olarak aşağıdakiler- den hangisi söylenemez? A. cümlede çatı özelliği aranmaz. B II. cümlede geçişsiz fiil kullanıl- mıştır. CH cümlede yüklem geçişli fiildir. V. cümlede yüklem geçişli fiildir. 133
27.
28.
8.SINIF FİİLDE ÇATI TEST SORULARI
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem
edilgen çatılı değildir?
A) Sınav sorulan televizyonda bir bir çözüldü.
BÖğrencilerin dikkati bu konu üzerinde
toplanmalı.
C) Yarınki festivalde filmler ücretsiz gösteri-
liyor.
DÇocuk, yaşlılara yer vermek için kenara
çekildi.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatısı yö-
nüyle edilgendir?
A) Bir süre daha düşündükten sonra bize ka-
tıldı.
B) Evrakların içinde ona ait belgelerin hiçbi-
ri bulunamadı.
CJ Bu havalandırmanın onların işini görebi-
leceğini söyleyebilirim.
DT Rota analizleri üzerinde yıllardır araştır-
malar yapıyor.
31.
32.
Lise Türkçe
Fiilde Çatı
27. 28. 8.SINIF FİİLDE ÇATI TEST SORULARI Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem edilgen çatılı değildir? A) Sınav sorulan televizyonda bir bir çözüldü. BÖğrencilerin dikkati bu konu üzerinde toplanmalı. C) Yarınki festivalde filmler ücretsiz gösteri- liyor. DÇocuk, yaşlılara yer vermek için kenara çekildi. Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatısı yö- nüyle edilgendir? A) Bir süre daha düşündükten sonra bize ka- tıldı. B) Evrakların içinde ona ait belgelerin hiçbi- ri bulunamadı. CJ Bu havalandırmanın onların işini görebi- leceğini söyleyebilirim. DT Rota analizleri üzerinde yıllardır araştır- malar yapıyor. 31. 32.
8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne-yüklem
ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır?
A) Eserlerini herkes çok beğenirdi.
B) Pazardan aldıklarını dolaba yerleştirdi.
C) Bu pikniği biz düzenledik.
D) Arıların kovanları düzlüğe yerleştirildi.
Lise Türkçe
Fiilde Çatı
8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne-yüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır? A) Eserlerini herkes çok beğenirdi. B) Pazardan aldıklarını dolaba yerleştirdi. C) Bu pikniği biz düzenledik. D) Arıların kovanları düzlüğe yerleştirildi.
8.
İşi yapan gerçek bir öznenin bulunduğu fiillere "etken
fiil işi yapan gerçek bir öznenin bulunmadığı fiillere ise
"edilgen fiil' denir.
Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde fiilin öznesine göre
çatı özelliği yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?
A) Ders öğretmeni, dersinde konuşan öğrencilere kızdı. (et-
ken)
B) O, yazılarıyla diğer yazarlara ilham kaynağı oldu. (edilgen)
C) Hırsızlar, kısa sürede kıskıvrak yakalandı. (Edilgen)
D) Ay sonundaki sınavlara oldukça sıkı çalışıyorum. (etken)
Lise Türkçe
Fiilde Çatı
8. İşi yapan gerçek bir öznenin bulunduğu fiillere "etken fiil işi yapan gerçek bir öznenin bulunmadığı fiillere ise "edilgen fiil' denir. Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde fiilin öznesine göre çatı özelliği yay ayraç içinde yanlış verilmiştir? A) Ders öğretmeni, dersinde konuşan öğrencilere kızdı. (et- ken) B) O, yazılarıyla diğer yazarlara ilham kaynağı oldu. (edilgen) C) Hırsızlar, kısa sürede kıskıvrak yakalandı. (Edilgen) D) Ay sonundaki sınavlara oldukça sıkı çalışıyorum. (etken)
TÜRKÇE
18. Politik gerilim sineması( ) kaygılarını geniş kitlelere
ulaştırmak için popüler sinemanın yapısal özelliklerine
dayanan, anlatım biçimleri kitle kültürü sinemasından
alınmış bir ara türdür() Diğer türlerin gerisinde kalması-
nın iki nedeni vardır( ) Ön yargılar ve ekonomik kaygı-
lar. Yine de bu türün çok iyi örnekleri olduğunu söyle-
memek haksızlık olur. İnsanın düşünce sistemi değiş-
tikçe bu türün de gelişeceğine() kabul göreceğine ina-
niyorum. Tabii bunun için kaç yıl beklememiz gerekir,
bilemiyorum()
A
Bu
arçada ayraçla () belirtilen yerlere sırasıyla
hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) () () () () (.)
S(:) (.) (.) (.) (.)
B) (,) (.) (:) (,) (?)
D) (,) (.) (;) (₂) (!)
E):) (.) (.) (.) (...)
() (-) ( : ) ( ) ( )
Lise Türkçe
Fiilde Çatı
TÜRKÇE 18. Politik gerilim sineması( ) kaygılarını geniş kitlelere ulaştırmak için popüler sinemanın yapısal özelliklerine dayanan, anlatım biçimleri kitle kültürü sinemasından alınmış bir ara türdür() Diğer türlerin gerisinde kalması- nın iki nedeni vardır( ) Ön yargılar ve ekonomik kaygı- lar. Yine de bu türün çok iyi örnekleri olduğunu söyle- memek haksızlık olur. İnsanın düşünce sistemi değiş- tikçe bu türün de gelişeceğine() kabul göreceğine ina- niyorum. Tabii bunun için kaç yıl beklememiz gerekir, bilemiyorum() A Bu arçada ayraçla () belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? A) () () () () (.) S(:) (.) (.) (.) (.) B) (,) (.) (:) (,) (?) D) (,) (.) (;) (₂) (!) E):) (.) (.) (.) (...) () (-) ( : ) ( ) ( )
10. Birlikte ya da karşılıklı yapma anlamı taşıyan fiiller, işteş
çatılı fiillerdir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde işteş çatılı
fiil yoktur?
A) Ozanlar, bu âşıklar kahvesinde kıyasıya atıştı.
B) Pehlivanlar, Kırkpınar güreş alanında fena kapıştı.
Müsabakayı kazanamayınca gelip arkadaşlarına sataş-
ti.
D) Onlar, sosyal medyada bir süre mesajlaştı.
Firmalar uzun müzakereler sonunda anlaştı.
Lise Türkçe
Fiilde Çatı
10. Birlikte ya da karşılıklı yapma anlamı taşıyan fiiller, işteş çatılı fiillerdir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde işteş çatılı fiil yoktur? A) Ozanlar, bu âşıklar kahvesinde kıyasıya atıştı. B) Pehlivanlar, Kırkpınar güreş alanında fena kapıştı. Müsabakayı kazanamayınca gelip arkadaşlarına sataş- ti. D) Onlar, sosyal medyada bir süre mesajlaştı. Firmalar uzun müzakereler sonunda anlaştı.
12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi çatı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Dün akşamki konuşmamızdan alınmış.
B) Gelmeyenler arasında senin adın da okunmuş.
C) Ay, bu akşam daha parlak ve güzel görünüyor.
D) Depremden sonra İzmir'e taşındılar.
E) Ders başlamadan önce hepiniz burada bulunmalısınız.
f
Lise Türkçe
Fiilde Çatı
12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi çatı bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Dün akşamki konuşmamızdan alınmış. B) Gelmeyenler arasında senin adın da okunmuş. C) Ay, bu akşam daha parlak ve güzel görünüyor. D) Depremden sonra İzmir'e taşındılar. E) Ders başlamadan önce hepiniz burada bulunmalısınız. f
4. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin yüklemi edilgen fiil değildir?
A) Başa gelmeyince bilinmez.
B) Denize düşen yılana sarılır.
C) Dilenci bir olsa, şekerle beslenir.
D) Beyden gelen bey sayılır.
E) İnsan sözünden, hayvan yularından tutulur.
Lise Türkçe
Fiilde Çatı
4. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin yüklemi edilgen fiil değildir? A) Başa gelmeyince bilinmez. B) Denize düşen yılana sarılır. C) Dilenci bir olsa, şekerle beslenir. D) Beyden gelen bey sayılır. E) İnsan sözünden, hayvan yularından tutulur.
18. Yüklemin bildirdiği işin kim tarafından yapıl-
dığı belirsiz olan, öznesi belli olmayan fiillere
edilgen çatılı fiil denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açık-
lamaya uygun bir örnek vardır?
A) Her yaştan sporcu, yüzme şampiyonasına
katılabiliyor.
B) Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu-
nun 99. yıl dönümü kutlanacak.
C) Altın Portakal Film Festivali etkinliklerine
pek çok sanatçı geldi.
D) Türk sanat müziğini sevenler için dopdolu
bir program hazırladılar.
ÖLÇME, DEĞERL
Lise Türkçe
Fiilde Çatı
18. Yüklemin bildirdiği işin kim tarafından yapıl- dığı belirsiz olan, öznesi belli olmayan fiillere edilgen çatılı fiil denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açık- lamaya uygun bir örnek vardır? A) Her yaştan sporcu, yüzme şampiyonasına katılabiliyor. B) Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu- nun 99. yıl dönümü kutlanacak. C) Altın Portakal Film Festivali etkinliklerine pek çok sanatçı geldi. D) Türk sanat müziğini sevenler için dopdolu bir program hazırladılar. ÖLÇME, DEĞERL
5. Fiillere zaman ya da dilek anlamı katan unsura "kip"
denir. Türkçede haber (bildirme) kipleri zaman anlamı
taşırken dilek (tasarlama) kipleri zaman anlamı taşı-
maz.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükle-
mi bildirme (haber) kipiyle çekimlenmemiştir?
A) Zayıf not almaman için önce verilen görevleri yeri-
ne getir.
B) Kitaplar, okuyucuya farklı dünyalar sunarak onla-
rın ufkunu da genişletir.
C) İnsanlık hâlleri, sinema ve tiyatronun özünu oluş-
turur.
D) Bugün artık insanların boş vaatlere kanmadığını
biliyorum.
E) Kar kalkınca dedemle bahçeye her renkten gül di-
keceğiz.
Lise Türkçe
Fiilde Çatı
5. Fiillere zaman ya da dilek anlamı katan unsura "kip" denir. Türkçede haber (bildirme) kipleri zaman anlamı taşırken dilek (tasarlama) kipleri zaman anlamı taşı- maz. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükle- mi bildirme (haber) kipiyle çekimlenmemiştir? A) Zayıf not almaman için önce verilen görevleri yeri- ne getir. B) Kitaplar, okuyucuya farklı dünyalar sunarak onla- rın ufkunu da genişletir. C) İnsanlık hâlleri, sinema ve tiyatronun özünu oluş- turur. D) Bugün artık insanların boş vaatlere kanmadığını biliyorum. E) Kar kalkınca dedemle bahçeye her renkten gül di- keceğiz.
Fiil Çatısı
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi yapan
belli değildir?
A) Salih Çavuş akşamleyin geldi.
B) Kanaryam önceki gün ölüverdi.
C) Bu karikatür çok beğenildi.
CD) Çocuğun babası sizi arıyor.
Lise Türkçe
Fiilde Çatı
Fiil Çatısı Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi yapan belli değildir? A) Salih Çavuş akşamleyin geldi. B) Kanaryam önceki gün ölüverdi. C) Bu karikatür çok beğenildi. CD) Çocuğun babası sizi arıyor.