Fiilde Çatı Soruları

Fiilimsiler fiillere gelen olumsuzluk eki ile isimlere gelen isim çe-
kim eklerini alabilir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcük-
lerden hangisi fiilimsi değildir?
A) Gerçekleri görmek istemeyene hiçbir şey anlatmanız müm-
kün değildir.
B) Sorduğumuz bazı sorulara cevap vermeyerek toplantıdan
ayrıldı.
10
C) Çürümüş sepetteki bütün meyveler sıcakta uzun süre bek-
lediği için.
D) Kütüphaneye gidenler orada çok iyi bir çalışma ortamı oldu-
ğunu söylüyor.
1 (8
Lise Türkçe
Fiilde Çatı
Fiilimsiler fiillere gelen olumsuzluk eki ile isimlere gelen isim çe- kim eklerini alabilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcük- lerden hangisi fiilimsi değildir? A) Gerçekleri görmek istemeyene hiçbir şey anlatmanız müm- kün değildir. B) Sorduğumuz bazı sorulara cevap vermeyerek toplantıdan ayrıldı. 10 C) Çürümüş sepetteki bütün meyveler sıcakta uzun süre bek- lediği için. D) Kütüphaneye gidenler orada çok iyi bir çalışma ortamı oldu- ğunu söylüyor. 1 (8
le
0.
J
10. Gidelim gidelim Halil'im Çökertme'ye varalım
11
Kolcular görürse Halil'im nerelere kaçalım
III
TV
Teslim olmayalım, Halil'im ateş saçalım
Numaralanmış eylemlerden hangileri geçişli çatılıdır?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve IV
D) III ve V
E) IV ve V
Lise Türkçe
Fiilde Çatı
le 0. J 10. Gidelim gidelim Halil'im Çökertme'ye varalım 11 Kolcular görürse Halil'im nerelere kaçalım III TV Teslim olmayalım, Halil'im ateş saçalım Numaralanmış eylemlerden hangileri geçişli çatılıdır? A) I ve II B) I ve IV C) II ve IV D) III ve V E) IV ve V
Fillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar.
Kazanım: 8.4.20
3. Ünite
FİİLDE ÇATILAR
3. Test
10. Nesne alabilen cümlelerin yüklemleri geçişli, nesne alamayan cümlelerin yüklemleri geçişsizdir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi nesne-yüklem ilişkisi yönünden ötekilerinden fark-
lıdır?
A) Sabah saatlerinde gelen mektubu defalarca okuduk.
B) O, kitabı okumak için zaman harcadı.
C) İçimi çekip döner kapıya yöneldim.
D) Cüzdanımı kaybettiğimden sizin ne zaman haberiniz oldu?
Lise Türkçe
Fiilde Çatı
Fillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. Kazanım: 8.4.20 3. Ünite FİİLDE ÇATILAR 3. Test 10. Nesne alabilen cümlelerin yüklemleri geçişli, nesne alamayan cümlelerin yüklemleri geçişsizdir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi nesne-yüklem ilişkisi yönünden ötekilerinden fark- lıdır? A) Sabah saatlerinde gelen mektubu defalarca okuduk. B) O, kitabı okumak için zaman harcadı. C) İçimi çekip döner kapıya yöneldim. D) Cüzdanımı kaybettiğimden sizin ne zaman haberiniz oldu?
Burak ve Şeyma kendilerine ev almak için emlakçıya gitmişlerdir. Emlakçı onlara dört tane ev göstermiştir. Şeyma içlerinden en
uygun ve en güzel olanını beğenmiştir. Beğendiği evin en önemli yanı eylemde çatı özelliğinin aranmaması olmuştur.
III
Sabah güneşi denizden
görünmektedir.
Kōpek kulübesi
bulunuyor.
Buna göre Şeyma ve Burak çifti hangi evi almıştır?
A) I
B) II
e) Çatı
C) III
||
A
IV
Muhteşem manzarasıyla
herkesi büyülüyor.
Bahçesi çok geniş
olduğu için parti bile
verilebilir.
D) IV
FABER CASTELL
Lise Türkçe
Fiilde Çatı
Burak ve Şeyma kendilerine ev almak için emlakçıya gitmişlerdir. Emlakçı onlara dört tane ev göstermiştir. Şeyma içlerinden en uygun ve en güzel olanını beğenmiştir. Beğendiği evin en önemli yanı eylemde çatı özelliğinin aranmaması olmuştur. III Sabah güneşi denizden görünmektedir. Kōpek kulübesi bulunuyor. Buna göre Şeyma ve Burak çifti hangi evi almıştır? A) I B) II e) Çatı C) III || A IV Muhteşem manzarasıyla herkesi büyülüyor. Bahçesi çok geniş olduğu için parti bile verilebilir. D) IV FABER CASTELL
32
ve Protest
FİİLDE ÇATI
ÖZNE-YÜKLEM İLİŞKİSİNE GÖRE FİİL ÇATILARI
ETKİNLİK 1
"V" işareti ile belirtilmiştir. "V" işareti doğru konulmuşsa doğru-yanlış sütununun olduğu
Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiillerin etken çatılı mı edilgen çatılı mı oldukları karşısındaki
bölüme "D" yanlış konulmuşsa "Y" yazınız.
CÜMLELER
Ekinler mayıs ayında biçilmeye başlandı.
Kendisine sade bir kahve söyledi.
Gözlerini yavaş yavaş yerden kaldırdı.
Anlattıklarını ilgiyle dinliyorduk.
Uzaya yeni bir uydu fırlatıldı.
Burayı düzenlemem gerektiği söylendi.
Babam yeni bir otomobil aldı.
Ağaçların yaprakları yeni dökülmüş.
Kuzenim sınıf başkanı seçilmiş.
Elektrikler kesilince dedem masal anlattı.
Bir süre odanın içinde gezindi.
Alışveriş merkezinin açılışı yapıldı.
Kitabı, en çok satanlar listesine girdi.
Şehrin gürültünden artık bunalmıştı.
Aradığı kartviziti bir türlü bulamıyordu.
Faturayı ödemediği için doğal gazı kesilmiş.
ETKEN
✓
✓
larak "inç" kullanılır
✓
✓
EDİLGEN
✓
✓
✓
✓
DOĞRU-YANLIŞ
F
Lise Türkçe
Fiilde Çatı
32 ve Protest FİİLDE ÇATI ÖZNE-YÜKLEM İLİŞKİSİNE GÖRE FİİL ÇATILARI ETKİNLİK 1 "V" işareti ile belirtilmiştir. "V" işareti doğru konulmuşsa doğru-yanlış sütununun olduğu Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiillerin etken çatılı mı edilgen çatılı mı oldukları karşısındaki bölüme "D" yanlış konulmuşsa "Y" yazınız. CÜMLELER Ekinler mayıs ayında biçilmeye başlandı. Kendisine sade bir kahve söyledi. Gözlerini yavaş yavaş yerden kaldırdı. Anlattıklarını ilgiyle dinliyorduk. Uzaya yeni bir uydu fırlatıldı. Burayı düzenlemem gerektiği söylendi. Babam yeni bir otomobil aldı. Ağaçların yaprakları yeni dökülmüş. Kuzenim sınıf başkanı seçilmiş. Elektrikler kesilince dedem masal anlattı. Bir süre odanın içinde gezindi. Alışveriş merkezinin açılışı yapıldı. Kitabı, en çok satanlar listesine girdi. Şehrin gürültünden artık bunalmıştı. Aradığı kartviziti bir türlü bulamıyordu. Faturayı ödemediği için doğal gazı kesilmiş. ETKEN ✓ ✓ larak "inç" kullanılır ✓ ✓ EDİLGEN ✓ ✓ ✓ ✓ DOĞRU-YANLIŞ F
ullanıl-
sizdir
ntisi
zde
yor.
atip
şey
ve-
iil
17.) Makale, belirli bir konuda, bir gö-
rüşü, bir düşünceyi savunmak ve
kanıtlamak için yazılan yazı türüdür.
(II) Makale yazarının kuvvetli bir kül-
türünün sağlam bir mantığının ve
seviyeli görüşlerinin olması gerekir.
(III) Makale yazarının amacı bilgile-
rini kamuoyu ile paylaşmaktır. (IV)
Yazar, fikirlerini ispatlar.
Bu parçadaki numaralanmış cüm-
lelerle ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?
A. cümlede çatı özelliği aranmaz.
B II. cümlede geçişsiz fiil kullanıl-
mıştır.
CH cümlede yüklem geçişli fiildir.
V. cümlede yüklem geçişli fiildir.
133
Lise Türkçe
Fiilde Çatı
ullanıl- sizdir ntisi zde yor. atip şey ve- iil 17.) Makale, belirli bir konuda, bir gö- rüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazı türüdür. (II) Makale yazarının kuvvetli bir kül- türünün sağlam bir mantığının ve seviyeli görüşlerinin olması gerekir. (III) Makale yazarının amacı bilgile- rini kamuoyu ile paylaşmaktır. (IV) Yazar, fikirlerini ispatlar. Bu parçadaki numaralanmış cüm- lelerle ilgili olarak aşağıdakiler- den hangisi söylenemez? A. cümlede çatı özelliği aranmaz. B II. cümlede geçişsiz fiil kullanıl- mıştır. CH cümlede yüklem geçişli fiildir. V. cümlede yüklem geçişli fiildir. 133
27.
28.
8.SINIF FİİLDE ÇATI TEST SORULARI
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem
edilgen çatılı değildir?
A) Sınav sorulan televizyonda bir bir çözüldü.
BÖğrencilerin dikkati bu konu üzerinde
toplanmalı.
C) Yarınki festivalde filmler ücretsiz gösteri-
liyor.
DÇocuk, yaşlılara yer vermek için kenara
çekildi.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatısı yö-
nüyle edilgendir?
A) Bir süre daha düşündükten sonra bize ka-
tıldı.
B) Evrakların içinde ona ait belgelerin hiçbi-
ri bulunamadı.
CJ Bu havalandırmanın onların işini görebi-
leceğini söyleyebilirim.
DT Rota analizleri üzerinde yıllardır araştır-
malar yapıyor.
31.
32.
Lise Türkçe
Fiilde Çatı
27. 28. 8.SINIF FİİLDE ÇATI TEST SORULARI Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem edilgen çatılı değildir? A) Sınav sorulan televizyonda bir bir çözüldü. BÖğrencilerin dikkati bu konu üzerinde toplanmalı. C) Yarınki festivalde filmler ücretsiz gösteri- liyor. DÇocuk, yaşlılara yer vermek için kenara çekildi. Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatısı yö- nüyle edilgendir? A) Bir süre daha düşündükten sonra bize ka- tıldı. B) Evrakların içinde ona ait belgelerin hiçbi- ri bulunamadı. CJ Bu havalandırmanın onların işini görebi- leceğini söyleyebilirim. DT Rota analizleri üzerinde yıllardır araştır- malar yapıyor. 31. 32.
8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne-yüklem
ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır?
A) Eserlerini herkes çok beğenirdi.
B) Pazardan aldıklarını dolaba yerleştirdi.
C) Bu pikniği biz düzenledik.
D) Arıların kovanları düzlüğe yerleştirildi.
Lise Türkçe
Fiilde Çatı
8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne-yüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır? A) Eserlerini herkes çok beğenirdi. B) Pazardan aldıklarını dolaba yerleştirdi. C) Bu pikniği biz düzenledik. D) Arıların kovanları düzlüğe yerleştirildi.
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem geçiş-
li bir fiilden türemiştir?
A) O, bu yaşında bir aileyi geçindiriyor.
B) itirazlara rağmen konuşmasını sürdürdü.
C) Piknik için gerekli malzemeleri hazırlattı.
D) Bu iş seni fazla korkutmuş.
Türkçe Soru Bankası
9
5. Aşağıdaki cü
çişli olduğu
201
A) Bu maha
B) Üçüncü
C) Dışarıd
D) Okuma
zerek
O
Lise Türkçe
Fiilde Çatı
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem geçiş- li bir fiilden türemiştir? A) O, bu yaşında bir aileyi geçindiriyor. B) itirazlara rağmen konuşmasını sürdürdü. C) Piknik için gerekli malzemeleri hazırlattı. D) Bu iş seni fazla korkutmuş. Türkçe Soru Bankası 9 5. Aşağıdaki cü çişli olduğu 201 A) Bu maha B) Üçüncü C) Dışarıd D) Okuma zerek O
8.
İşi yapan gerçek bir öznenin bulunduğu fiillere "etken
fiil işi yapan gerçek bir öznenin bulunmadığı fiillere ise
"edilgen fiil' denir.
Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde fiilin öznesine göre
çatı özelliği yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?
A) Ders öğretmeni, dersinde konuşan öğrencilere kızdı. (et-
ken)
B) O, yazılarıyla diğer yazarlara ilham kaynağı oldu. (edilgen)
C) Hırsızlar, kısa sürede kıskıvrak yakalandı. (Edilgen)
D) Ay sonundaki sınavlara oldukça sıkı çalışıyorum. (etken)
Lise Türkçe
Fiilde Çatı
8. İşi yapan gerçek bir öznenin bulunduğu fiillere "etken fiil işi yapan gerçek bir öznenin bulunmadığı fiillere ise "edilgen fiil' denir. Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde fiilin öznesine göre çatı özelliği yay ayraç içinde yanlış verilmiştir? A) Ders öğretmeni, dersinde konuşan öğrencilere kızdı. (et- ken) B) O, yazılarıyla diğer yazarlara ilham kaynağı oldu. (edilgen) C) Hırsızlar, kısa sürede kıskıvrak yakalandı. (Edilgen) D) Ay sonundaki sınavlara oldukça sıkı çalışıyorum. (etken)
16.
17.
DY Biz sizi sinemadan sonra ne
lim?
Aşağıdakilerin hangisinin yüklemi edil-
gen çatılı olmasına rağmen cümlede "sözde
özne" kullanılmamıştır?
A) Mesailer bugünden itibaren bir saat uza-
tıldı.
B) Buradaki sahilden köyün bitimine kadar
gezildi.
C) Sokaklar temizlik işçileri tarafından te-
mizlendi. H₁₁
D) Tüm kapalı alanlarda sigara içmek yasak-
landı.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi
etken çatılıdır?
Lise Türkçe
Fiilde Çatı
16. 17. DY Biz sizi sinemadan sonra ne lim? Aşağıdakilerin hangisinin yüklemi edil- gen çatılı olmasına rağmen cümlede "sözde özne" kullanılmamıştır? A) Mesailer bugünden itibaren bir saat uza- tıldı. B) Buradaki sahilden köyün bitimine kadar gezildi. C) Sokaklar temizlik işçileri tarafından te- mizlendi. H₁₁ D) Tüm kapalı alanlarda sigara içmek yasak- landı. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi etken çatılıdır?
SIL
L
ti
4 Kalp ve damar hastalıklarından korunmak için alınması gereken önlemler, infografikte verilmiştir.
Günde en az 5 porsiyon
farklı renkte, çeşitli sebze
ve meyvalar tüketiril
final yayınları LGS TÜRKÇE
Aktif yaşayın ve düzenli
egzersiz yapın!
Kızartmalar yerine, ızgara,
finn, haşlama gibi pişirme
yöntemlerini tercih edin.
Kalp dostu olan balik,yağlı
tohum ve zeytinyağını dengeli
tüketmeyi ihmal etmeyin!
Sağlıklı Ve Mutlu
Kalpler İçin
5 Öneri
118
Fazla tuz tüketiminden
Frapinin!
Buna göre belirtilen tedbir cümlelerinden nesne alamayanlarla ilgili bir öneri ifadesi olamaz?
Her
Her sabah mutlaka yarım saat süreyle yürüyün.
B) Yaptığınız yemeklere az miktarda tuz atın ya da yemekleri tuzsuz yapın.
Bir spor salonuna yazılarak haftada en az iki gün spor yapın.
Her hafta mutlaka bir kez balık yiyin.
Ni
Posa kaynağı kurubaklagilleri
haftada en az 2 kez, tam tahıllan
ise her gün tüketin!
Lise Türkçe
Fiilde Çatı
SIL L ti 4 Kalp ve damar hastalıklarından korunmak için alınması gereken önlemler, infografikte verilmiştir. Günde en az 5 porsiyon farklı renkte, çeşitli sebze ve meyvalar tüketiril final yayınları LGS TÜRKÇE Aktif yaşayın ve düzenli egzersiz yapın! Kızartmalar yerine, ızgara, finn, haşlama gibi pişirme yöntemlerini tercih edin. Kalp dostu olan balik,yağlı tohum ve zeytinyağını dengeli tüketmeyi ihmal etmeyin! Sağlıklı Ve Mutlu Kalpler İçin 5 Öneri 118 Fazla tuz tüketiminden Frapinin! Buna göre belirtilen tedbir cümlelerinden nesne alamayanlarla ilgili bir öneri ifadesi olamaz? Her Her sabah mutlaka yarım saat süreyle yürüyün. B) Yaptığınız yemeklere az miktarda tuz atın ya da yemekleri tuzsuz yapın. Bir spor salonuna yazılarak haftada en az iki gün spor yapın. Her hafta mutlaka bir kez balık yiyin. Ni Posa kaynağı kurubaklagilleri haftada en az 2 kez, tam tahıllan ise her gün tüketin!
4. ((1))Türk edebiyatının usta öykücüsü Cemil Kavukçu, bir
süredir çocuklar için de yazıyor. Son yıllarda çocuk
edebiyatındaki hareketlilik bazı yazarlarımızı bu alana
yönelmeye yüreklendirdi. (Biz bu eserleri öncelikle coş-
kuyla karşılıyoruz ve bu eserlere sıkça yer vermeye çalışı-
yoruz. (IV) Didaktik, sıkıcı kitaplar çıkıyor ortaya. (V) Ama
bazen de çok iyi sonuçlarla karşılaşıyoruz Müge İplikçi ve
Necati Tosuner'de olduğu gibi.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinin
yüklemi geçişli olduğu hålde nesne almamıştır?
A) I.
B) II. C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Fiilde Çatı
4. ((1))Türk edebiyatının usta öykücüsü Cemil Kavukçu, bir süredir çocuklar için de yazıyor. Son yıllarda çocuk edebiyatındaki hareketlilik bazı yazarlarımızı bu alana yönelmeye yüreklendirdi. (Biz bu eserleri öncelikle coş- kuyla karşılıyoruz ve bu eserlere sıkça yer vermeye çalışı- yoruz. (IV) Didaktik, sıkıcı kitaplar çıkıyor ortaya. (V) Ama bazen de çok iyi sonuçlarla karşılaşıyoruz Müge İplikçi ve Necati Tosuner'de olduğu gibi. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli olduğu hålde nesne almamıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
arttı.
es bir fiil
kasırga-
layanıklı
temizliği
5. "Çocuğunuza bir çiçek gibi büyümeyi öğretin." cümle-
sinin yüklemiyle aşağıdakilerden hangisinin yük-
lemi, çatı bakımından özdeş bir fiildir?
A) Sanatçının şiirlerinin bazıları bestelenmiştir.
B) Okul öncesi çocuk eğitimi, ailede verilmelidir.
C) Bir sanatçı, başka eserlerdeki sözleri kullanabilir.
D) Günlük; içten geldiği gibi, doğal bir anlatımla yazılır.
SİNAN KUZUCU YAYINLARI
Lise Türkçe
Fiilde Çatı
arttı. es bir fiil kasırga- layanıklı temizliği 5. "Çocuğunuza bir çiçek gibi büyümeyi öğretin." cümle- sinin yüklemiyle aşağıdakilerden hangisinin yük- lemi, çatı bakımından özdeş bir fiildir? A) Sanatçının şiirlerinin bazıları bestelenmiştir. B) Okul öncesi çocuk eğitimi, ailede verilmelidir. C) Bir sanatçı, başka eserlerdeki sözleri kullanabilir. D) Günlük; içten geldiği gibi, doğal bir anlatımla yazılır. SİNAN KUZUCU YAYINLARI
11)
Aşağıdakilerden hangisi nesne - yüklem ilişkisi
bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Zayıf ayakları ile sımsıkı tutunduğu ipte dengesini
sağlayamıyordu.
B) Yadırgadığım bu yeni yaşam, bütün umut ve bek-
lentilerimi gerçekleştirecek mi?
C) Birdenbire bana döndüğünü, benimle konuşmak
istediğini gördüm.
D) Güneş batmış, hava kararmaya yüz tutmuştu.
Lise Türkçe
Fiilde Çatı
11) Aşağıdakilerden hangisi nesne - yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Zayıf ayakları ile sımsıkı tutunduğu ipte dengesini sağlayamıyordu. B) Yadırgadığım bu yeni yaşam, bütün umut ve bek- lentilerimi gerçekleştirecek mi? C) Birdenbire bana döndüğünü, benimle konuşmak istediğini gördüm. D) Güneş batmış, hava kararmaya yüz tutmuştu.
DENEME - 1
TÜRKÇE TE
28. (1) Ebru yapabilmek için üzerinde çalışılacak sıvının bir mik-
tar yoğunlaştırılması gerekmektedir. (II) Yoğunluğu artırılma-
mış yüzeylerde yapılacak ebrularda damla şekilleri istenilen
tarzda oluşmaz. (III) Üste atılacak damlalar, alttaki damlanın
şekillerini tamamen bozar. (IV) Ebruda kullanılan kıvam artı-
rıcılar aynı zamanda yapışkanlık özelliği bulunan doğal mal-
zemelerdir. (V) Yapışkanlık özelliği, yüzeydeki boyaların kâ-
ğıda sabitlenmesi amacıyla kullanılır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?
1. cümle, içinde farklı türde eylemsiler bulunan olumlu
ve kurallı bir cümledir.
B II. cümlede, kalma durum eki almış birden fazla sözcük
vardır.
bet
C) III. cümlenin öznesi, içinde yer-yön belirteci bulunan bir
söz öbeğidir.
DIV. cümlenin yükleminde ek eylem vardır.
EV. cümlenin yüklemi, edilgen çatılıdır.
ları
Lise Türkçe
Fiilde Çatı
DENEME - 1 TÜRKÇE TE 28. (1) Ebru yapabilmek için üzerinde çalışılacak sıvının bir mik- tar yoğunlaştırılması gerekmektedir. (II) Yoğunluğu artırılma- mış yüzeylerde yapılacak ebrularda damla şekilleri istenilen tarzda oluşmaz. (III) Üste atılacak damlalar, alttaki damlanın şekillerini tamamen bozar. (IV) Ebruda kullanılan kıvam artı- rıcılar aynı zamanda yapışkanlık özelliği bulunan doğal mal- zemelerdir. (V) Yapışkanlık özelliği, yüzeydeki boyaların kâ- ğıda sabitlenmesi amacıyla kullanılır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağı- dakilerden hangisi söylenemez? 1. cümle, içinde farklı türde eylemsiler bulunan olumlu ve kurallı bir cümledir. B II. cümlede, kalma durum eki almış birden fazla sözcük vardır. bet C) III. cümlenin öznesi, içinde yer-yön belirteci bulunan bir söz öbeğidir. DIV. cümlenin yükleminde ek eylem vardır. EV. cümlenin yüklemi, edilgen çatılıdır. ları