%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Edebiyat ve Toplum İlişkisi Soruları

2.
Köyün içinde su yok değildir. Fakat gerek kuyunun ge-
rek çeşmenin başı, her gün sabahtan akşama kadar
doludur. Abdest alan ihtiyarlar, evlerine su taşıyan ka-
dınlar, kızlar ve suyla oyun oynayan çocuklar hep çeş-
menin başındadır. Bazı, çay gitmekten üşenen kadın-
ların da çamaşırlarını çeşmenin yalağında yıkadıkları
olurdu.
Yaban romanından alınan bu parçadan hareketle,
edebiyatın toplumla ilişkisi hakkında aşağıdakiler-
den hangisi çıkarılabilir?
A) Edebiyat toplumlar arası barışı sağlar.
B) Edebiyat farklı toplumları birbirine bağlar.
C) Edebiyat toplumun yaşam biçimini yansıtır.
D) Edebiyat toplumun sorunlu yanlarını düzeltebilir.
E) Edebiyat eski ve yeni arasında köprü vazifesi gö-
rür.
11. Sınıf-TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
5.
D
E
A
t
E
C
Lise Türkçe
Edebiyat ve Toplum İlişkisi
2. Köyün içinde su yok değildir. Fakat gerek kuyunun ge- rek çeşmenin başı, her gün sabahtan akşama kadar doludur. Abdest alan ihtiyarlar, evlerine su taşıyan ka- dınlar, kızlar ve suyla oyun oynayan çocuklar hep çeş- menin başındadır. Bazı, çay gitmekten üşenen kadın- ların da çamaşırlarını çeşmenin yalağında yıkadıkları olurdu. Yaban romanından alınan bu parçadan hareketle, edebiyatın toplumla ilişkisi hakkında aşağıdakiler- den hangisi çıkarılabilir? A) Edebiyat toplumlar arası barışı sağlar. B) Edebiyat farklı toplumları birbirine bağlar. C) Edebiyat toplumun yaşam biçimini yansıtır. D) Edebiyat toplumun sorunlu yanlarını düzeltebilir. E) Edebiyat eski ve yeni arasında köprü vazifesi gö- rür. 11. Sınıf-TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 5. D E A t E C
5.
Sepet yapımının en zor yanı, sabırlı olmak. lyi bir se-
pet ustası normal boyda bir sepetten günde en çok üç
dört adet üretebiliyor. Sepet ustaları, genellikle sepet
yapımında kullanacakları malzemeleri kendileri top-
luyor. Bunun için de sepetçiler genellikle sepet yapı-
mında kullanılacak bitkilerin bol yetiştiği bölgelerde
bulunuyor. Ülkemizde en ünlü sepetler, Karamürsel,
Rize, Samsun, Edirne ve Kırklareli'de yapılıyor. Se-
petler hemen her tür bitkiden yapılabiliyor. Bu nedenle
farklı bölgelerde değişik bitki türleri sepet yapımında
kullanılıyor. Bitkilerin yetişmediği kutup bölgelerindey-
se sepetler balina kemiğinden ve çeşitli memelilerin
kıllarından yapılıyor. Dünya genelinde, sepet yapımın-
da en çok kullanılan bitkiler kargı ve kamış türleri. Bu
türler kısa sürede büyüdüğü ve hemen her koşulda
yetiştiği için sepet yapımında en çok yeğlenen fürle-
rin başında geliyor. Bilimsel adı Phragmites australis
olan kargı, dayanıklı yapısı, kolay işlenebilmesi ve ha-
fif olması nedeniyle ülkemizde de en yaygın kullanılan
sepet bitkisi. Çok yıllık bu bitki genellikle su kenarla-
rında ya da sulak alanlarda yetişiyor. Bir yılda 3 m'ye
kadar ulaşabilen bu bitki kurutulup ince şeritler hâlinde
kesilerek kullanılıyor. Yine bu bitkinin yaprakları da ku-
rutulup bükülerek sepetlerin özellikle yan duvarlarında
kullanılıyor.
Farklı malzemelerin ku
kullanı
Malzeme
IV Fabrika üretin
tadan kaldırd
Bu parçada sep e se
yukarıdakilerd angileri
A) Yalnız I
B) Yalnız I
D) e IV
azaldığı
e edildiği
leneksel sepet yapımını or-
apımı ile ilgili olarak
nelik bilgi yoktur?
C) I ve III
E) II
PEGEM AKADEMİ -
söylenebilir?
8.
A)
dayanarak aşağıdakilerden hangisi
B) G
sel ürünlerde kullanılan malzemelerin
y
stiğe bıraktığı
C) Us kilişkisine dayalı zanaatçılığın ortadan
kal
başladığı
D) Ekon
çıdan değeri düşük
rin artık ilgi
görme
Farklı k
de farklı geler
rünler ortaya
konduğu
X
7. Bu parça ore sepet yap a kargının tercih
edilmes aşağıdakilerden gisi etkili değil-
dir?
A)
iklim koşullarında yet mesi
B
z bir bitki olması
G buk yetişen bir bitkilolmas
D Dayanıklı olması
Rahatça şekillendirilmesi
Bazı ürünlerin üretim tekniklerinin ham madde
B)
C)
D)
kaynaklarına göre şekillendiği
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilme-
miştir?
(
A) Sepetçiliğin birçok ülkede bilinen bir uğraş oldu-
ğuna
Sepet yapımında kullanılan malzemelere
Sepetçiliğin ülkemizde yaygın olduğu yerlere
Sepetlerin hangi tekniklerle yapıldığına
Sepet ustalarının sepet üretme kapasitesine
Lise Türkçe
Edebiyat ve Toplum İlişkisi
5. Sepet yapımının en zor yanı, sabırlı olmak. lyi bir se- pet ustası normal boyda bir sepetten günde en çok üç dört adet üretebiliyor. Sepet ustaları, genellikle sepet yapımında kullanacakları malzemeleri kendileri top- luyor. Bunun için de sepetçiler genellikle sepet yapı- mında kullanılacak bitkilerin bol yetiştiği bölgelerde bulunuyor. Ülkemizde en ünlü sepetler, Karamürsel, Rize, Samsun, Edirne ve Kırklareli'de yapılıyor. Se- petler hemen her tür bitkiden yapılabiliyor. Bu nedenle farklı bölgelerde değişik bitki türleri sepet yapımında kullanılıyor. Bitkilerin yetişmediği kutup bölgelerindey- se sepetler balina kemiğinden ve çeşitli memelilerin kıllarından yapılıyor. Dünya genelinde, sepet yapımın- da en çok kullanılan bitkiler kargı ve kamış türleri. Bu türler kısa sürede büyüdüğü ve hemen her koşulda yetiştiği için sepet yapımında en çok yeğlenen fürle- rin başında geliyor. Bilimsel adı Phragmites australis olan kargı, dayanıklı yapısı, kolay işlenebilmesi ve ha- fif olması nedeniyle ülkemizde de en yaygın kullanılan sepet bitkisi. Çok yıllık bu bitki genellikle su kenarla- rında ya da sulak alanlarda yetişiyor. Bir yılda 3 m'ye kadar ulaşabilen bu bitki kurutulup ince şeritler hâlinde kesilerek kullanılıyor. Yine bu bitkinin yaprakları da ku- rutulup bükülerek sepetlerin özellikle yan duvarlarında kullanılıyor. Farklı malzemelerin ku kullanı Malzeme IV Fabrika üretin tadan kaldırd Bu parçada sep e se yukarıdakilerd angileri A) Yalnız I B) Yalnız I D) e IV azaldığı e edildiği leneksel sepet yapımını or- apımı ile ilgili olarak nelik bilgi yoktur? C) I ve III E) II PEGEM AKADEMİ - söylenebilir? 8. A) dayanarak aşağıdakilerden hangisi B) G sel ürünlerde kullanılan malzemelerin y stiğe bıraktığı C) Us kilişkisine dayalı zanaatçılığın ortadan kal başladığı D) Ekon çıdan değeri düşük rin artık ilgi görme Farklı k de farklı geler rünler ortaya konduğu X 7. Bu parça ore sepet yap a kargının tercih edilmes aşağıdakilerden gisi etkili değil- dir? A) iklim koşullarında yet mesi B z bir bitki olması G buk yetişen bir bitkilolmas D Dayanıklı olması Rahatça şekillendirilmesi Bazı ürünlerin üretim tekniklerinin ham madde B) C) D) kaynaklarına göre şekillendiği Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilme- miştir? ( A) Sepetçiliğin birçok ülkede bilinen bir uğraş oldu- ğuna Sepet yapımında kullanılan malzemelere Sepetçiliğin ülkemizde yaygın olduğu yerlere Sepetlerin hangi tekniklerle yapıldığına Sepet ustalarının sepet üretme kapasitesine
35.
ONFE
KAYBOLAN ZANAAT: SEMERCİLİK
Semer; at, katır, eşek, deve gibi yük taşıyan hayvanların sırtına konulur. Yük bağlamak için hayvan-
ların sırtına yerleştirilen ağaçtan yapılmış araç veya yastık diye tanımlanabilen bir araçtır. Bu araç
sayesinde hayvanın sırtına bindirilen yükün hayvana daha fazla zarar vermesinin önüne geçilir.
Dengesiz yapılmış bir semer hayvanın sırtının yaralanmasına neden olur.
En yaygın anlamıyla yük ve binek hayvanı olarak kullanılan at, eşek ve katır gibi hayvanların taşi-
yacakları yükün hayvanın sırtına zarar vermemesi için ağaç iskelet üzerine deri ile keçe arası kamış
otları ile doldurulup sarılarak dikilen semer çok özen isteyen araçtır. Bu aracı yapmak için uğraşan
kişilere semerci, bu sanat dalina da semercilik denir.
Fırat köyünün muhtarı olan Agit Bey hem bu sanat dalının yok olmaması hem de köydeki hay
vanların zarar görmemesi için sosyal sorumluluk projesi başlatmıştır. Köydeki binek hayvanı olar
sakinlerle ilgili şunlar bilinmektedir:
Ahmet
Eren
Coşkun
Gündüz
Mahmut
Beytullah
Semih
DODD
A) Ahmet - Eren - Semih - Coşkun - Beytullah
B) Semih - Beytullah - Coşkun - Ahmet - Gündüz
C) Gündüz - Eren - Semih - Ahmet - Coşkun
D) Beytullah - Semih - Mahmut - Eren - Ahmet
At
Dana
Katır
Eşek
Inek
Deve
Tay
Bu bilgilere göre aşağıdakilerin hangisinde Agit Bey'in köy halkından semer hediye edece
kişiler tam olarak verilmiştir?
36
A
B
C
D
Lise Türkçe
Edebiyat ve Toplum İlişkisi
35. ONFE KAYBOLAN ZANAAT: SEMERCİLİK Semer; at, katır, eşek, deve gibi yük taşıyan hayvanların sırtına konulur. Yük bağlamak için hayvan- ların sırtına yerleştirilen ağaçtan yapılmış araç veya yastık diye tanımlanabilen bir araçtır. Bu araç sayesinde hayvanın sırtına bindirilen yükün hayvana daha fazla zarar vermesinin önüne geçilir. Dengesiz yapılmış bir semer hayvanın sırtının yaralanmasına neden olur. En yaygın anlamıyla yük ve binek hayvanı olarak kullanılan at, eşek ve katır gibi hayvanların taşi- yacakları yükün hayvanın sırtına zarar vermemesi için ağaç iskelet üzerine deri ile keçe arası kamış otları ile doldurulup sarılarak dikilen semer çok özen isteyen araçtır. Bu aracı yapmak için uğraşan kişilere semerci, bu sanat dalina da semercilik denir. Fırat köyünün muhtarı olan Agit Bey hem bu sanat dalının yok olmaması hem de köydeki hay vanların zarar görmemesi için sosyal sorumluluk projesi başlatmıştır. Köydeki binek hayvanı olar sakinlerle ilgili şunlar bilinmektedir: Ahmet Eren Coşkun Gündüz Mahmut Beytullah Semih DODD A) Ahmet - Eren - Semih - Coşkun - Beytullah B) Semih - Beytullah - Coşkun - Ahmet - Gündüz C) Gündüz - Eren - Semih - Ahmet - Coşkun D) Beytullah - Semih - Mahmut - Eren - Ahmet At Dana Katır Eşek Inek Deve Tay Bu bilgilere göre aşağıdakilerin hangisinde Agit Bey'in köy halkından semer hediye edece kişiler tam olarak verilmiştir? 36 A B C D
1. Halide Edip Adıvar "Ateşten Gömlek❞te, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ise “Yaban”da Millî Mü-
cadele, Mehmet Âkif "Küfe"de geçim kaygısı temasını işlemiştir. Bu örneklerden
hareketle
edebiyatla toplum arasında nasıl bir ilişki olduğunu
açıklayınız.
Lise Türkçe
Edebiyat ve Toplum İlişkisi
1. Halide Edip Adıvar "Ateşten Gömlek❞te, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ise “Yaban”da Millî Mü- cadele, Mehmet Âkif "Küfe"de geçim kaygısı temasını işlemiştir. Bu örneklerden hareketle edebiyatla toplum arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.
34. Panait Istrati doğduğu Romanya'da zor bir çocukluk dö-
nemi geçirmiştir. Birçok işte çalıştıktan sonra, ilk gençlik
yıllarında Akdeniz'e kıyısı olan ülkeleri gezerek serüven-
ler yaşamıştır. Bu dönemde Romen halk hikâyelerini, Rus
ve Fransız edebiyatı romanlarını okumuştur. Balkanlardan
Kuzey Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada renkli hayatları
en saf hâliyle anlatmayı yeğlemiştir. Önem sırasında öne
çıkardığı aşkı, dostluğu, yoksulluğu eserlerinin merkezine
yerleştiren Istrati; kendi gibi yoksulluk içinde büyüyen ve
ezilen birçok karakteri romanlarında sımsıkı dostluklar içeri-
sinde göstermiştir. Sadece kendi coğrafyasında değil, tüm
dünya coğrafyalarının insanları üzerinden anlattığı hikâye-
lerin dostluğu, arkadaşlığı ve yaşama sevincini tüm ger-
çekliğiyle işlemiştir. Onun romanları herkese açık bir bahçe
gibidir. Bu bahçeye bir Romen girebileceği gibi, bir Yunan,
bir Türk, bir Arap girip yaşamın sırrını öğrenebilir. Bu sır çok
basittir: Dünyanın geçici bir yer olduğunu bilerek yaşamak
ve dostluğun, özgürlüğün, aşkın en yüksek duygular oldu-
ğu gerçeğini unutmamak.
Bu parçaya göre Panait Istrati ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi şöylenemez?
A Eserlerinin herkese yönelik olabilecek öğretiler sundu-
ğu
B) Yapıtlarında yerel ve ulusal renkleri harmanlayarak öne
çıkardığı
C) Kendi yaşamıyla örtüşen roman kahramanları kurgula-
dığı
D) Hayatta kendince önemli gördüğü şeyleri eserlerinin
dokusuna işlediği
E) Romanlarına konu ettiği kişilerin yaşamlarını gerçekçi
biçimde anlattığı
3
els
Yayınlan
Lise Türkçe
Edebiyat ve Toplum İlişkisi
34. Panait Istrati doğduğu Romanya'da zor bir çocukluk dö- nemi geçirmiştir. Birçok işte çalıştıktan sonra, ilk gençlik yıllarında Akdeniz'e kıyısı olan ülkeleri gezerek serüven- ler yaşamıştır. Bu dönemde Romen halk hikâyelerini, Rus ve Fransız edebiyatı romanlarını okumuştur. Balkanlardan Kuzey Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada renkli hayatları en saf hâliyle anlatmayı yeğlemiştir. Önem sırasında öne çıkardığı aşkı, dostluğu, yoksulluğu eserlerinin merkezine yerleştiren Istrati; kendi gibi yoksulluk içinde büyüyen ve ezilen birçok karakteri romanlarında sımsıkı dostluklar içeri- sinde göstermiştir. Sadece kendi coğrafyasında değil, tüm dünya coğrafyalarının insanları üzerinden anlattığı hikâye- lerin dostluğu, arkadaşlığı ve yaşama sevincini tüm ger- çekliğiyle işlemiştir. Onun romanları herkese açık bir bahçe gibidir. Bu bahçeye bir Romen girebileceği gibi, bir Yunan, bir Türk, bir Arap girip yaşamın sırrını öğrenebilir. Bu sır çok basittir: Dünyanın geçici bir yer olduğunu bilerek yaşamak ve dostluğun, özgürlüğün, aşkın en yüksek duygular oldu- ğu gerçeğini unutmamak. Bu parçaya göre Panait Istrati ile ilgili olarak aşağıdaki- lerden hangisi şöylenemez? A Eserlerinin herkese yönelik olabilecek öğretiler sundu- ğu B) Yapıtlarında yerel ve ulusal renkleri harmanlayarak öne çıkardığı C) Kendi yaşamıyla örtüşen roman kahramanları kurgula- dığı D) Hayatta kendince önemli gördüğü şeyleri eserlerinin dokusuna işlediği E) Romanlarına konu ettiği kişilerin yaşamlarını gerçekçi biçimde anlattığı 3 els Yayınlan
38. İstiklal Caddesi'nde ne kadar da çok fotoğrafçı varmış!
Bir tanesinin önünde vitrindeki resimleri seyre daldım. Şu
gelin, demin gördüğüm kadın değil mi? Şu pembe yüzlü,
saçları çift örgülü küçük çocuk, az önce sıçrayarak yanım-
dan geçen genç kız değil mi? Belli belli! Bu fotoğrafha-
nelerde mutsuzların resmi yok. Buralara sadece mesut
insanlar geliyorlar.
Bu parçayla ilgili,
1. İç monolog (konuşma) tekniği kullanılmıştır.
İlahi bakış açısından yararlanılmıştır.
III. Durum hikâyesinden alınmıştır.
IV. Mekân bellidir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
LAYYalnız I.
B)Yalnız II.
DH. ve IV.
LC) II. ve III.
LEHII. ve IV.
Lise Türkçe
Edebiyat ve Toplum İlişkisi
38. İstiklal Caddesi'nde ne kadar da çok fotoğrafçı varmış! Bir tanesinin önünde vitrindeki resimleri seyre daldım. Şu gelin, demin gördüğüm kadın değil mi? Şu pembe yüzlü, saçları çift örgülü küçük çocuk, az önce sıçrayarak yanım- dan geçen genç kız değil mi? Belli belli! Bu fotoğrafha- nelerde mutsuzların resmi yok. Buralara sadece mesut insanlar geliyorlar. Bu parçayla ilgili, 1. İç monolog (konuşma) tekniği kullanılmıştır. İlahi bakış açısından yararlanılmıştır. III. Durum hikâyesinden alınmıştır. IV. Mekân bellidir. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? LAYYalnız I. B)Yalnız II. DH. ve IV. LC) II. ve III. LEHII. ve IV.
21. Cumhuriyet Dönemi'nde, M. Akif'ten çok farklı üslup
ve dünya görüşüne sahip dindar şairler yetişmiştir.
Bunlar mistik duyarlılıkla şiirler yazmıştır. "Erguvan
Şiirler", "Işaret Çocukları", "Sebep Ey", "Monna
Rosa" bu sanatçıların tanınan eserleridir.
Aşağıdaki şairlerden hangisi bu parçada sözü
edilen türde şiirler yazmamıştır?
A) Sezai Karakoç
B) Erdem Bayazıt
C) Cemal Süreya
D) Cahit Zarifoğlu
E) Hilmi Yavuz
Lise Türkçe
Edebiyat ve Toplum İlişkisi
21. Cumhuriyet Dönemi'nde, M. Akif'ten çok farklı üslup ve dünya görüşüne sahip dindar şairler yetişmiştir. Bunlar mistik duyarlılıkla şiirler yazmıştır. "Erguvan Şiirler", "Işaret Çocukları", "Sebep Ey", "Monna Rosa" bu sanatçıların tanınan eserleridir. Aşağıdaki şairlerden hangisi bu parçada sözü edilen türde şiirler yazmamıştır? A) Sezai Karakoç B) Erdem Bayazıt C) Cemal Süreya D) Cahit Zarifoğlu E) Hilmi Yavuz
5)Aşağıdaki haber metnini 5N1K kuralına göre çözümleyiniz.(12 P)
K.. Anadolu Lisesinde 08.03.2022 yapılan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı çok beğenildi. Ömer Yavuz'un proje
yürütücülüğünü yaptığı çalışmada 25 proje yer aldı. Projelerin ilgi çekici olması, farklı olması fuara gelen
kişiler tarafında çok beğenilmesi sağladı. Projeler için aylardır gece gündüz çalışmalar yaptıklarını bunun
meyvelerini de aldığını ifade eden Ömer Yavuz, emek sarf eden öğretmenlere ve desteklerini esirgemeyen okul
idaresine teşekkür ettiğini belirtti.
Ne: 4006 Tobitak Bilim fuinn beganilmasi
Nerede: Laddu lisesinde
Ne zaman: 08.03.2012
Neden (niçin): Poelein iki sekilmesi,
Nasıl: Aylardır gece gundy çalışmasının etkis
Kim: Ome your
Lise Türkçe
Edebiyat ve Toplum İlişkisi
5)Aşağıdaki haber metnini 5N1K kuralına göre çözümleyiniz.(12 P) K.. Anadolu Lisesinde 08.03.2022 yapılan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı çok beğenildi. Ömer Yavuz'un proje yürütücülüğünü yaptığı çalışmada 25 proje yer aldı. Projelerin ilgi çekici olması, farklı olması fuara gelen kişiler tarafında çok beğenilmesi sağladı. Projeler için aylardır gece gündüz çalışmalar yaptıklarını bunun meyvelerini de aldığını ifade eden Ömer Yavuz, emek sarf eden öğretmenlere ve desteklerini esirgemeyen okul idaresine teşekkür ettiğini belirtti. Ne: 4006 Tobitak Bilim fuinn beganilmasi Nerede: Laddu lisesinde Ne zaman: 08.03.2012 Neden (niçin): Poelein iki sekilmesi, Nasıl: Aylardır gece gundy çalışmasının etkis Kim: Ome your
aad
Murabb
Orgü, gergi,
islenir
felsefi kould
ve Na
bbba/ccca.
Nedim
vyok
dureri
Prf Yayınları
24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı
vardır?
A) Tam bir öykü yazma sevdalısı olan Nezihe Me-
riç, Alagün Çocukları, Küçük Bir Kız Tanıyorum,
Dur Dünya Çocukları Bekle gibi çocuk kitapları
da yazmıştır.
B) Leyla Erbil, ilk romanı Ölü Erkek Kuşlar ve Yeni
Yalan Zamanlar'da kadın duyarlığını, kadın kim-
liğini, şiirsel bir üslupla anlatır.
C) Selim İleri, iç konuşma tekniğini kullandığı Her
Gece Bodrum romanıyla büyük başarı kazanır.
D) Yapıtlarında bireyin yalnızlığı ve iletişim kurama-
yışı ön planda olan Bilge Karasu'nun, Kılavuz ad-
li romani polisiye ve fantastik unsurları bir arada
kullandığı bir eserdir.
E) Adalet Ağaoğlu'nun Ölmeye Yatmak, Bir Düğün
Gecesi, Hayır'dan oluşan Dar Zamanlar adlı üç-
lemesi, oldukça meşhurdur.
Lise Türkçe
Edebiyat ve Toplum İlişkisi
aad Murabb Orgü, gergi, islenir felsefi kould ve Na bbba/ccca. Nedim vyok dureri Prf Yayınları 24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Tam bir öykü yazma sevdalısı olan Nezihe Me- riç, Alagün Çocukları, Küçük Bir Kız Tanıyorum, Dur Dünya Çocukları Bekle gibi çocuk kitapları da yazmıştır. B) Leyla Erbil, ilk romanı Ölü Erkek Kuşlar ve Yeni Yalan Zamanlar'da kadın duyarlığını, kadın kim- liğini, şiirsel bir üslupla anlatır. C) Selim İleri, iç konuşma tekniğini kullandığı Her Gece Bodrum romanıyla büyük başarı kazanır. D) Yapıtlarında bireyin yalnızlığı ve iletişim kurama- yışı ön planda olan Bilge Karasu'nun, Kılavuz ad- li romani polisiye ve fantastik unsurları bir arada kullandığı bir eserdir. E) Adalet Ağaoğlu'nun Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi, Hayır'dan oluşan Dar Zamanlar adlı üç- lemesi, oldukça meşhurdur.
6.
İlhan Geçer
Yaşar Nabi Nayır
Erdem Bayazıt
Ülkü Tamer
Bu sanatçılar temsil ettikleri eğilimlerle eşleştirilirse
aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır?
A) Maveracılar
B) Maviciler
C) II. Yeniciler
D) Yedi Meşaleciler
E) Hisarcılar
Lise Türkçe
Edebiyat ve Toplum İlişkisi
6. İlhan Geçer Yaşar Nabi Nayır Erdem Bayazıt Ülkü Tamer Bu sanatçılar temsil ettikleri eğilimlerle eşleştirilirse aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır? A) Maveracılar B) Maviciler C) II. Yeniciler D) Yedi Meşaleciler E) Hisarcılar
hangisinde ayraç içinde
13. Tanzimat Dons
Paşa, Şemse
den, Recai
realizmd
Bu cü
likls
Sose
Ean iyidir
an sonra (tezat)
en mi delirdin?
kaçış neye? (istifham)
şinda naz
cek bahar (teşhis)
acep değil
kimine ağla (tevriye)
ni, taşını
n gözlerimin yaşını
(mübalağa)
11. Mesnevi, divan edebiyatında en çok kullanılan na-
zim biçimlerinden biridir. Öyle ki günümüz roman
ve öyküsünün klasik edebiyatta işlevini mesneviler
görmüştür.
Aşağıdakilerin hangisi yukarıda sözü edilen
türde yazılmış bir eser değildir?
AY Aüsn Aşk
B) Siham- Kaza
Leyla ile Mecnun
D) Vesiletü'n Necat
E Hayrabad
- maulit
B
Lise Türkçe
Edebiyat ve Toplum İlişkisi
hangisinde ayraç içinde 13. Tanzimat Dons Paşa, Şemse den, Recai realizmd Bu cü likls Sose Ean iyidir an sonra (tezat) en mi delirdin? kaçış neye? (istifham) şinda naz cek bahar (teşhis) acep değil kimine ağla (tevriye) ni, taşını n gözlerimin yaşını (mübalağa) 11. Mesnevi, divan edebiyatında en çok kullanılan na- zim biçimlerinden biridir. Öyle ki günümüz roman ve öyküsünün klasik edebiyatta işlevini mesneviler görmüştür. Aşağıdakilerin hangisi yukarıda sözü edilen türde yazılmış bir eser değildir? AY Aüsn Aşk B) Siham- Kaza Leyla ile Mecnun D) Vesiletü'n Necat E Hayrabad - maulit B
2
Sunucu
re
Spor yorumcusu
- Futbolculuktan gelen bir spor yorumcusu olarak
futbolda bajarin büyok olcude teknik direkt
goleme ve oyunu okuyabilme becerisinden
donorom
und
Sunucu
una
der
ad
nik
Bu pe
parga
Spor yorumcusu
- Futbol teknik bir konu. Teknik konularda yorum ya
ciddi bir gözler ve analiz yeteneği gerektiriyor. Bende
futbolculuktan gelen bir saha hafızası var. Evet
futbolculukta var böyle bir şey. Futbolcu, aynı ebatlarda
sahalarda yüzlerce maça çıkar. Bu süreçte futbol sahas
ezberler adeta. Futbolcu kökenli bir spor yorumcusu dana
bir maçı izlerken kendimi sahadaki oyunculardan biri
olarak düşünürüm kimi kez ve ben olsam pası şuraya
atardım, şutu şöyle çekerdim diye düşünürüm.
Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangist sirasıyla getirilmelidir?
et de
de
şik
(1) Futbolda başarılı olmayı sağlayan unsurlar
nelerdir?
(II) Sizde futbola ilgi ne zaman başladı?
us
x
(1) Futbolda başarının anahtarı sizce nedir?
(11) Kendi yorumculuğunuz hakkında neler
söylersiniz?
(1) Futbol başarısında teknik direktörün rolü nedir?
(II) Futbol yorumculuğuyla sahada futbolcu olmak
arasında nasıl bir fark vardır?
a
(0) Başarılı bir futbol yorumcusu olmayı nasıl
sağlıyorsunuz?
(II) Futbol hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz?
E) (1) Bir teknik direktörü başarılı kılan temel nitelikler
nelerdir?
(II) Eski bir futbolcu olmanın futbol yorumculuğunu
beslediğine mi inanıyorsunuz?
Lise Türkçe
Edebiyat ve Toplum İlişkisi
2 Sunucu re Spor yorumcusu - Futbolculuktan gelen bir spor yorumcusu olarak futbolda bajarin büyok olcude teknik direkt goleme ve oyunu okuyabilme becerisinden donorom und Sunucu una der ad nik Bu pe parga Spor yorumcusu - Futbol teknik bir konu. Teknik konularda yorum ya ciddi bir gözler ve analiz yeteneği gerektiriyor. Bende futbolculuktan gelen bir saha hafızası var. Evet futbolculukta var böyle bir şey. Futbolcu, aynı ebatlarda sahalarda yüzlerce maça çıkar. Bu süreçte futbol sahas ezberler adeta. Futbolcu kökenli bir spor yorumcusu dana bir maçı izlerken kendimi sahadaki oyunculardan biri olarak düşünürüm kimi kez ve ben olsam pası şuraya atardım, şutu şöyle çekerdim diye düşünürüm. Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangist sirasıyla getirilmelidir? et de de şik (1) Futbolda başarılı olmayı sağlayan unsurlar nelerdir? (II) Sizde futbola ilgi ne zaman başladı? us x (1) Futbolda başarının anahtarı sizce nedir? (11) Kendi yorumculuğunuz hakkında neler söylersiniz? (1) Futbol başarısında teknik direktörün rolü nedir? (II) Futbol yorumculuğuyla sahada futbolcu olmak arasında nasıl bir fark vardır? a (0) Başarılı bir futbol yorumcusu olmayı nasıl sağlıyorsunuz? (II) Futbol hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? E) (1) Bir teknik direktörü başarılı kılan temel nitelikler nelerdir? (II) Eski bir futbolcu olmanın futbol yorumculuğunu beslediğine mi inanıyorsunuz?
1. 1960'lardan sonra radikal bir tavırla ortaya çıkan ve dini
A) sesi asırlar ötesinden yankılanan büyük gönül insanı Yu-
Bu parça aşağıdakilerin hangisi ile sürdürülemez?
duyarlılıkla şiir yazan sanatçılar --
nus Emre'ye kulak verdiler.
B) geleneksel değerlerle Batılı değerlerin çatışmasını konu
edindiler.
C) mistik-gizemci şair Necip Fazıl Kısakürek'i örnek aldılar.
D) maneviyatı üstün tutarak materyalist felsefeye karşı bir
duruş sergilediler.
hümanist bir düşünce etrafında şekillenen eserleri ile
E)
toplumun hakkını savundular.
dix Toho değil
Lise Türkçe
Edebiyat ve Toplum İlişkisi
1. 1960'lardan sonra radikal bir tavırla ortaya çıkan ve dini A) sesi asırlar ötesinden yankılanan büyük gönül insanı Yu- Bu parça aşağıdakilerin hangisi ile sürdürülemez? duyarlılıkla şiir yazan sanatçılar -- nus Emre'ye kulak verdiler. B) geleneksel değerlerle Batılı değerlerin çatışmasını konu edindiler. C) mistik-gizemci şair Necip Fazıl Kısakürek'i örnek aldılar. D) maneviyatı üstün tutarak materyalist felsefeye karşı bir duruş sergilediler. hümanist bir düşünce etrafında şekillenen eserleri ile E) toplumun hakkını savundular. dix Toho değil
10. Yeşil kurbağalar öter göllerde
Kırıldı kanadım kaldım çöllerde
Anasız babasız gurbet ellerde
Ya ben ağlamayın kimler ağlasın
Şu mahzun gönlümü kimler eğlesin
Biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında bu şiirin
nazım biçiminin aşağıdakilerden hangisi olduğu söyle-
nebilir?
B) Koşma
C) Türkü
A) Şarkı
D) Gazel
E) Mâni
Lise Türkçe
Edebiyat ve Toplum İlişkisi
10. Yeşil kurbağalar öter göllerde Kırıldı kanadım kaldım çöllerde Anasız babasız gurbet ellerde Ya ben ağlamayın kimler ağlasın Şu mahzun gönlümü kimler eğlesin Biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında bu şiirin nazım biçiminin aşağıdakilerden hangisi olduğu söyle- nebilir? B) Koşma C) Türkü A) Şarkı D) Gazel E) Mâni
ODAKLANMA
Odaklanma
7
Bu testte 20 soru yer almaktadır.
Bu testte yer alan sorular, deneme sınavı bütünlüğünde
oluşturulmamış: sadece odaklanma düzeyinizi daha ileri
seviyeye taşıyabilmeniz için oluşturulmuştur.
Dikkat! Bu testte yer alan soruları, tek oturumda çözmeni-
zi tavsiye ederiz.
3.
Oku
dur
çöz
ça
be
ok
ha
ec
1. - 2. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
(1) Duruş bozuklukları, kalıtsal yani aileden gelen kalıcı bir
rahatsızlık sonucunda oluşabilir
. (II) Bu tür duruş
bozuklukları, tibbi tedaviyle düzeltilebilir. (III) Yaşam ve
çalışma alışkanlıklarından doğan duruş bozuklukları ise
sonradan
oluşacağı gibi tibbi tedaviye gerek duymadan,
alışkanlıkları değiştirerek ve bazı egzersizlerle
düzeltilebilir. (IV) Duruş bozukluklarının genel olarak
çalışma sırasında sürekli tekrarlanan hareketler sonucu
ortaya çıkıyor olması, insanlarm sağlıklarına pek de dikkat
etmediklerini göstermektedir (V) Bilgisayarla yapılan
işlerde sürekli oturarak çalışmak, soförlük, kitap üzerine
eğilmek, çocukların okulda kendi boylarına uygun
olmayan okul sıralarında oturmaları, çok küçük yaşlardan
itibaren ağır sırt çantası taşımak gibi alışkanlıklar, duruş
bozukluklarına neden olabilir.
T
1.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir
çıkarım yapılmıştır?
A)! B) II C) III D) IV (EV
albinobed
Bes
u narranin sonuna düşüncenin akışına göre
Lise Türkçe
Edebiyat ve Toplum İlişkisi
ODAKLANMA Odaklanma 7 Bu testte 20 soru yer almaktadır. Bu testte yer alan sorular, deneme sınavı bütünlüğünde oluşturulmamış: sadece odaklanma düzeyinizi daha ileri seviyeye taşıyabilmeniz için oluşturulmuştur. Dikkat! Bu testte yer alan soruları, tek oturumda çözmeni- zi tavsiye ederiz. 3. Oku dur çöz ça be ok ha ec 1. - 2. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. (1) Duruş bozuklukları, kalıtsal yani aileden gelen kalıcı bir rahatsızlık sonucunda oluşabilir . (II) Bu tür duruş bozuklukları, tibbi tedaviyle düzeltilebilir. (III) Yaşam ve çalışma alışkanlıklarından doğan duruş bozuklukları ise sonradan oluşacağı gibi tibbi tedaviye gerek duymadan, alışkanlıkları değiştirerek ve bazı egzersizlerle düzeltilebilir. (IV) Duruş bozukluklarının genel olarak çalışma sırasında sürekli tekrarlanan hareketler sonucu ortaya çıkıyor olması, insanlarm sağlıklarına pek de dikkat etmediklerini göstermektedir (V) Bilgisayarla yapılan işlerde sürekli oturarak çalışmak, soförlük, kitap üzerine eğilmek, çocukların okulda kendi boylarına uygun olmayan okul sıralarında oturmaları, çok küçük yaşlardan itibaren ağır sırt çantası taşımak gibi alışkanlıklar, duruş bozukluklarına neden olabilir. T 1. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir çıkarım yapılmıştır? A)! B) II C) III D) IV (EV albinobed Bes u narranin sonuna düşüncenin akışına göre
8. Pişekâr: Dur, dur nereye gidiyorsun? Seninle biraz konuşa-
lim, malum ya insanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa
koklaşa anlaşırlar.
Kavuklu: Gel öyleyse koklaşalım.
Pişekâr: Nerelisin?
Kavuklu: Sorgu sual başladı. Yahu birader, çekil de yolumu-
za gidelim!
Pişekâr: Sizi gözünüzden çıkaracağım.
Kavuklu: Herife bak yahu karga gibi gözümü oyacak.
Pişekâr: Efendim sizi gözüm isiriyor.
Kavuklu: O sizin arsızlığınız. Tevekkeli değil, benim de sura-
tim kaşınıyor. Ben İstanbul'da oturuyorum.
Pişekâr: Göbeğinden misiniz?
Kavuklu: Hayır, yaprağının kenarında oturuyorum. Ne göbe-
ği yahu?
Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
A) Gölge oyununun muhavere bölümünden alınmıştır.
B) Göstermeye bağlı bir metindir.
C) Olay çevresinde gelişen edebî metin örneğidir.
D) Diyalog cümlelerine yer verilmiştir.
E) Sahnelenmeye uygundur.
HIZ VE RENK YAYINLARI
Lise Türkçe
Edebiyat ve Toplum İlişkisi
8. Pişekâr: Dur, dur nereye gidiyorsun? Seninle biraz konuşa- lim, malum ya insanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşırlar. Kavuklu: Gel öyleyse koklaşalım. Pişekâr: Nerelisin? Kavuklu: Sorgu sual başladı. Yahu birader, çekil de yolumu- za gidelim! Pişekâr: Sizi gözünüzden çıkaracağım. Kavuklu: Herife bak yahu karga gibi gözümü oyacak. Pişekâr: Efendim sizi gözüm isiriyor. Kavuklu: O sizin arsızlığınız. Tevekkeli değil, benim de sura- tim kaşınıyor. Ben İstanbul'da oturuyorum. Pişekâr: Göbeğinden misiniz? Kavuklu: Hayır, yaprağının kenarında oturuyorum. Ne göbe- ği yahu? Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Gölge oyununun muhavere bölümünden alınmıştır. B) Göstermeye bağlı bir metindir. C) Olay çevresinde gelişen edebî metin örneğidir. D) Diyalog cümlelerine yer verilmiştir. E) Sahnelenmeye uygundur. HIZ VE RENK YAYINLARI