İsimler Soruları

7. Aşağıda bazı sesteş sözcüklerin anlamları veril-
miştir:
Saç
Kart
Geç
Dokun
Bir şeyi ortalığa dökmek, dağıtmak
Baş derisini kaplayan kıllar
Gençliği ve körpeliği kalmamış
Düzgün kesilmiş ince karton parçası
Belirli zamandan sonra olan
Bir yerden başka bir yere gitmek
Temas etmek
Dokuma işi yapılmak
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde I ve II.
cümledeki altı çizili sözcükler arasında sesteş-
lik ilişkisi yoktur?
A 1. Böyle gidersek davete yine geç gideriz bence.
II.Sizin evin önünden dün akşam bir sürü kam-
yon geçmis.
(B) Karşımızdaki büyük kapının ziline korkuyla
dokunduk.
II. Bu sözlerin hepimize çok dokundu. X
C) I.Bu (kart salatalıklar salatayı lezzetsiz yapa-
cak.
II.Tahtaya üzerinde resim olan bir kart yapış-
tırdı.
D) I.Babamın saçları genç yaşta dökülmüş.
II.Kardeşim elindeki yemişleri etrafa saçtı.
E
Lise Türkçe
İsimler
7. Aşağıda bazı sesteş sözcüklerin anlamları veril- miştir: Saç Kart Geç Dokun Bir şeyi ortalığa dökmek, dağıtmak Baş derisini kaplayan kıllar Gençliği ve körpeliği kalmamış Düzgün kesilmiş ince karton parçası Belirli zamandan sonra olan Bir yerden başka bir yere gitmek Temas etmek Dokuma işi yapılmak Buna göre aşağıdakilerin hangisinde I ve II. cümledeki altı çizili sözcükler arasında sesteş- lik ilişkisi yoktur? A 1. Böyle gidersek davete yine geç gideriz bence. II.Sizin evin önünden dün akşam bir sürü kam- yon geçmis. (B) Karşımızdaki büyük kapının ziline korkuyla dokunduk. II. Bu sözlerin hepimize çok dokundu. X C) I.Bu (kart salatalıklar salatayı lezzetsiz yapa- cak. II.Tahtaya üzerinde resim olan bir kart yapış- tırdı. D) I.Babamın saçları genç yaşta dökülmüş. II.Kardeşim elindeki yemişleri etrafa saçtı. E
2- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması
yoktur?
A. Rüzgar gülleri sayesinde elektrik üretiliyor.
B. Baraj sularından da enerji üretimi oldukça yaygın.
C. Kimi ülkeler dalgaları kullanaran dalga enerjisi
üretiyor.
D. Bazı konularda henüz kendimizi geliştirmiş sayılma-
yız.
Civil Civ
Güverc
Çekiç
I
Güzel
İstan
6-Yu
han
A.
Lise Türkçe
İsimler
2- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur? A. Rüzgar gülleri sayesinde elektrik üretiliyor. B. Baraj sularından da enerji üretimi oldukça yaygın. C. Kimi ülkeler dalgaları kullanaran dalga enerjisi üretiyor. D. Bazı konularda henüz kendimizi geliştirmiş sayılma- yız. Civil Civ Güverc Çekiç I Güzel İstan 6-Yu han A.
(Hepsini
1. Indirin balkonlardan çocukları
Haklarıdır baharı yaşamak.
||
Güneşi görsünler, toprağı görsünler,
|||
Avuçlarında ufalsın toprak.
IV
Bu dizelerde numaralanmış sözcükle
gili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. sözcük çoğul isimdir.
B) II. sözcük somut isimdir.X
C) III. sözcük özel isimdir.
D) IV. sözcük tekil isimdir.
DIREN SORU BANKASI
Lise Türkçe
İsimler
(Hepsini 1. Indirin balkonlardan çocukları Haklarıdır baharı yaşamak. || Güneşi görsünler, toprağı görsünler, ||| Avuçlarında ufalsın toprak. IV Bu dizelerde numaralanmış sözcükle gili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. sözcük çoğul isimdir. B) II. sözcük somut isimdir.X C) III. sözcük özel isimdir. D) IV. sözcük tekil isimdir. DIREN SORU BANKASI
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması yoktur?
A) Cennet annelerin ayaklarının altındadır.
B) Doğruluk, insanın kalbinin en gerçek anlatımıdır.
C) İnsanın en büyük düşmanı, bizzat kendisidir.
D) Cahil birisi için en büyük cezaevi, onun kafasının içidir.
E) Toplumların kurtuluşunun reçetesi gençliktir.
Lise Türkçe
İsimler
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması yoktur? A) Cennet annelerin ayaklarının altındadır. B) Doğruluk, insanın kalbinin en gerçek anlatımıdır. C) İnsanın en büyük düşmanı, bizzat kendisidir. D) Cahil birisi için en büyük cezaevi, onun kafasının içidir. E) Toplumların kurtuluşunun reçetesi gençliktir.
yanmalısın
Değişmemelisin
hiçbir şeyle bir bardak su içmenin mutluluğunu
Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle dolmalısın"
a) Ülkeler: özel ad- somut ad- çoğul ad
b)
Arzu: özel ad-soyut ad- tekil ad
c)
Bardak: cins ad- somut ad- tekil ad
d) Mutluluğunu: cins ad- soyut ad- topluluk adı
Lise Türkçe
İsimler
yanmalısın Değişmemelisin hiçbir şeyle bir bardak su içmenin mutluluğunu Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle dolmalısın" a) Ülkeler: özel ad- somut ad- çoğul ad b) Arzu: özel ad-soyut ad- tekil ad c) Bardak: cins ad- somut ad- tekil ad d) Mutluluğunu: cins ad- soyut ad- topluluk adı
14. Aşağıdaki dizelerde yer alan altı çizili tamlamalarla ilgili
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
1.
II.
III.
IV.
Yürüdü uçurumun kenarına kadar, eğildi durdu.
Bıraksalar, ince uzun bacakları üstünde yaylanarak
Ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak
Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı...
a) 1.Dizede belirtili ad tamlaması vardır.
b)
c)
II.Dizede zincirleme ad tamlaması vardır.
III. Dizede ön ad tamlaması vardır.
IV.Dizede belirtisiz ad tamlaması vardır.
d)
Lise Türkçe
İsimler
14. Aşağıdaki dizelerde yer alan altı çizili tamlamalarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 1. II. III. IV. Yürüdü uçurumun kenarına kadar, eğildi durdu. Bıraksalar, ince uzun bacakları üstünde yaylanarak Ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı... a) 1.Dizede belirtili ad tamlaması vardır. b) c) II.Dizede zincirleme ad tamlaması vardır. III. Dizede ön ad tamlaması vardır. IV.Dizede belirtisiz ad tamlaması vardır. d)
8. "Gün doğmadan başladı filizkıran fırtınası ne dal kaldı
ne tomurcuk" bu tümcede yer alan tamlamanın özdeşi
aşağıdaki tümcelerin hangisinde vardır?
a)
b)
Buralarda denizler de yağmurlar da hep çiçek kokar.
Büyük mavi bir kelebek mavisini ışıklara yayarak geldi.
c) Ihlamur ağaçlarında bir rüzgâr, bir rüzgâr...
d) Sen gülünce içimde binlerce kelebek kanatlanırdı.
Kondinden sonra gelen adları niteleyen yani varlıkların;
C
Lise Türkçe
İsimler
8. "Gün doğmadan başladı filizkıran fırtınası ne dal kaldı ne tomurcuk" bu tümcede yer alan tamlamanın özdeşi aşağıdaki tümcelerin hangisinde vardır? a) b) Buralarda denizler de yağmurlar da hep çiçek kokar. Büyük mavi bir kelebek mavisini ışıklara yayarak geldi. c) Ihlamur ağaçlarında bir rüzgâr, bir rüzgâr... d) Sen gülünce içimde binlerce kelebek kanatlanırdı. Kondinden sonra gelen adları niteleyen yani varlıkların; C
Aralarında anlam ilişkisi bulunan en az
iki sözcüğün iyelik(aitlik) anlamıyla bir
araya gelerek oluşturduğu sözcük grup-
larına isim tamlaması denir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden
hangisinde isim tamlamasına yer verilmiştir?
A) İnsanların vurdumduymazlığı artık çekilmez bir hal
aldı.
B) Bu, eskiden beri süregelen bir gelenektir.
C) Yok yere insanları kırmak çok kötü bir şeydir.
D) Bir ailede saygı ve sevgi vazgeçilmez olmalıdır.
4
Lise Türkçe
İsimler
Aralarında anlam ilişkisi bulunan en az iki sözcüğün iyelik(aitlik) anlamıyla bir araya gelerek oluşturduğu sözcük grup- larına isim tamlaması denir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde isim tamlamasına yer verilmiştir? A) İnsanların vurdumduymazlığı artık çekilmez bir hal aldı. B) Bu, eskiden beri süregelen bir gelenektir. C) Yok yere insanları kırmak çok kötü bir şeydir. D) Bir ailede saygı ve sevgi vazgeçilmez olmalıdır. 4
n
7.
Tanzimat Dönemi'ndeki modern tiyatro ve geleneksel
tiyatro karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır?
A) Modern tiyatro, yazılı bir metne bağlı olarak oluşturulur;
geleneksel tiyatroda oyunlar doğaçlama oluşturulur.
B) Modern tiyatroda kahramanlar karakter özelliği taşır-
ken geleneksel tiyatroda kahramanlar tip özelliği gös-
terir.
C) Modern tiyatro bazen ağlatıp bazen güldürürken
geleneksel tiyatroda amaç eğlendirmek ve güldürmektir.
D) Modern tiyatroda Batılı edebî akımlardan etkilenme
söz konusuyken geleneksel tiyatro, içeriği ve üslubu
yönünden ulusal nitelik taşır.
E) Modern tiyatroda ayrıntıya ve dekora önem verilmez-
ken geleneksel tiyatroda ayrıntılara, kostüme ve deko-
ra önem verilir.
Lise Türkçe
İsimler
n 7. Tanzimat Dönemi'ndeki modern tiyatro ve geleneksel tiyatro karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır? A) Modern tiyatro, yazılı bir metne bağlı olarak oluşturulur; geleneksel tiyatroda oyunlar doğaçlama oluşturulur. B) Modern tiyatroda kahramanlar karakter özelliği taşır- ken geleneksel tiyatroda kahramanlar tip özelliği gös- terir. C) Modern tiyatro bazen ağlatıp bazen güldürürken geleneksel tiyatroda amaç eğlendirmek ve güldürmektir. D) Modern tiyatroda Batılı edebî akımlardan etkilenme söz konusuyken geleneksel tiyatro, içeriği ve üslubu yönünden ulusal nitelik taşır. E) Modern tiyatroda ayrıntıya ve dekora önem verilmez- ken geleneksel tiyatroda ayrıntılara, kostüme ve deko- ra önem verilir.
71. Aşağıdakilerin hangisinde tamlananı zamir olmayan bir isim tamlaması vardır?
A) Yazıların bazılarını kimse okuyamadı.
B) Pazarda, sebzelerin hiçbiri ucuz değildi.
C) Hepsinin evi özenle döşenmişti.*
D) Kitapların birçoğunu bizden ödünç aldı.
72.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı kişi zamiri olan bir isim tamlaması
kullanılmamıştır?
Lise Türkçe
İsimler
71. Aşağıdakilerin hangisinde tamlananı zamir olmayan bir isim tamlaması vardır? A) Yazıların bazılarını kimse okuyamadı. B) Pazarda, sebzelerin hiçbiri ucuz değildi. C) Hepsinin evi özenle döşenmişti.* D) Kitapların birçoğunu bizden ödünç aldı. 72.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı kişi zamiri olan bir isim tamlaması kullanılmamıştır?
50.Aşağıdakilerin
hangisinde tamlama yoktur?
A)
Sınıfın başkanı çabuk buraya gelsin.
B) Küçüğün sözleri herkesi etkilemişti.
C) Geri geldiğinde gözlerinin içi gülüyordu.
D) Belediyede çalıştığını söyledi.
Lise Türkçe
İsimler
50.Aşağıdakilerin hangisinde tamlama yoktur? A) Sınıfın başkanı çabuk buraya gelsin. B) Küçüğün sözleri herkesi etkilemişti. C) Geri geldiğinde gözlerinin içi gülüyordu. D) Belediyede çalıştığını söyledi.
49. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması kullanılmamıştır?
A) Dağın batı yakası hâlâ karanlıktı.
B) Çamlıbel'e son yıllarda çok turist geliyor.
C) Köyümüz, deniz kenarındadır.
D) Hava yolu daha güvenli bence.
Lise Türkçe
İsimler
49. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması kullanılmamıştır? A) Dağın batı yakası hâlâ karanlıktı. B) Çamlıbel'e son yıllarda çok turist geliyor. C) Köyümüz, deniz kenarındadır. D) Hava yolu daha güvenli bence.
47. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme ad tamlaması vardır?
Çocuğun yüz korkudan sapsarı kesilmişti.
kurallarına her zaman uymalıyız.
A)
B) Trafik
C) Çamaşır makinesinin fişi daha onarılmamıştı.
sesi nedense beni çok duygulandırır.
D) Yağmur
Lise Türkçe
İsimler
47. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme ad tamlaması vardır? Çocuğun yüz korkudan sapsarı kesilmişti. kurallarına her zaman uymalıyız. A) B) Trafik C) Çamaşır makinesinin fişi daha onarılmamıştı. sesi nedense beni çok duygulandırır. D) Yağmur
3. Ona aldığım ahşap tepsiyi çok beğenmişe benziyor.
Yukarıdaki cümlede altı çizili tamlamanın türü ne-
dir?
X
eki
Takısız isim tamlaması tonloon X tonla
B) Sifat tamlaması
C) Belirtisiz isim tamlaması
D) Karma tamlama
E) Belirtili isim tamlaması
Lise Türkçe
İsimler
3. Ona aldığım ahşap tepsiyi çok beğenmişe benziyor. Yukarıdaki cümlede altı çizili tamlamanın türü ne- dir? X eki Takısız isim tamlaması tonloon X tonla B) Sifat tamlaması C) Belirtisiz isim tamlaması D) Karma tamlama E) Belirtili isim tamlaması
Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına
başka sözcükler girebilir.Sifatlar ve miktar zarfları girer.
41)Aşağıdakilerin hangisinde bunun örneği yoktur?
A) Furkan'ın kırmızı kazağı herkesin dikkatini çekiyordu.
B) Okulumuzun en önemli meselesi motivasyonsuzluktur.
C) Gerçeğin dağlarına umutsuzlukla çıkılmaz.
D) Vatanın sarsılmaz kalesi bu savaşta da sarsılmayacaktır.
E) İnsanın en büyük düşmanı, bizzat kendisidir.
Lise Türkçe
İsimler
Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına başka sözcükler girebilir.Sifatlar ve miktar zarfları girer. 41)Aşağıdakilerin hangisinde bunun örneği yoktur? A) Furkan'ın kırmızı kazağı herkesin dikkatini çekiyordu. B) Okulumuzun en önemli meselesi motivasyonsuzluktur. C) Gerçeğin dağlarına umutsuzlukla çıkılmaz. D) Vatanın sarsılmaz kalesi bu savaşta da sarsılmayacaktır. E) İnsanın en büyük düşmanı, bizzat kendisidir.
1.
Yaşamın bir anlam yar elbette. Bir anlamsız yanı da yok değil.
Ama onun da belirli bir anlamı var
18/0
exley
Yukarıdaki parçada kaç tane isim vardır?
nes imso
A) 6
BY7
genüg odmeq omainiona
C) 8 dulualo (D) 9 exhemE) 10
liply enobnslexinussa is?
Isb neyemlunoy heler
empel
gebis
x
abad abluy illves
Gözümünde
or "ları
var lari da
Video
isim olarak alıyor. Fiil değiller
M
mi?
ile led,miei siset nel
deinds Me Xie miai siset nobris (3
Lise Türkçe
İsimler
1. Yaşamın bir anlam yar elbette. Bir anlamsız yanı da yok değil. Ama onun da belirli bir anlamı var 18/0 exley Yukarıdaki parçada kaç tane isim vardır? nes imso A) 6 BY7 genüg odmeq omainiona C) 8 dulualo (D) 9 exhemE) 10 liply enobnslexinussa is? Isb neyemlunoy heler empel gebis x abad abluy illves Gözümünde or "ları var lari da Video isim olarak alıyor. Fiil değiller M mi? ile led,miei siset nel deinds Me Xie miai siset nobris (3