%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İsimler Soruları

7. Aşağıda bazı sesteş sözcüklerin anlamları veril-
miştir:
Saç
Kart
Geç
Dokun
Bir şeyi ortalığa dökmek, dağıtmak
Baş derisini kaplayan kıllar
Gençliği ve körpeliği kalmamış
Düzgün kesilmiş ince karton parçası
Belirli zamandan sonra olan
Bir yerden başka bir yere gitmek
Temas etmek
Dokuma işi yapılmak
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde I ve II.
cümledeki altı çizili sözcükler arasında sesteş-
lik ilişkisi yoktur?
A 1. Böyle gidersek davete yine geç gideriz bence.
II.Sizin evin önünden dün akşam bir sürü kam-
yon geçmis.
(B) Karşımızdaki büyük kapının ziline korkuyla
dokunduk.
II. Bu sözlerin hepimize çok dokundu. X
C) I.Bu (kart salatalıklar salatayı lezzetsiz yapa-
cak.
II.Tahtaya üzerinde resim olan bir kart yapış-
tırdı.
D) I.Babamın saçları genç yaşta dökülmüş.
II.Kardeşim elindeki yemişleri etrafa saçtı.
E
Lise Türkçe
İsimler
7. Aşağıda bazı sesteş sözcüklerin anlamları veril- miştir: Saç Kart Geç Dokun Bir şeyi ortalığa dökmek, dağıtmak Baş derisini kaplayan kıllar Gençliği ve körpeliği kalmamış Düzgün kesilmiş ince karton parçası Belirli zamandan sonra olan Bir yerden başka bir yere gitmek Temas etmek Dokuma işi yapılmak Buna göre aşağıdakilerin hangisinde I ve II. cümledeki altı çizili sözcükler arasında sesteş- lik ilişkisi yoktur? A 1. Böyle gidersek davete yine geç gideriz bence. II.Sizin evin önünden dün akşam bir sürü kam- yon geçmis. (B) Karşımızdaki büyük kapının ziline korkuyla dokunduk. II. Bu sözlerin hepimize çok dokundu. X C) I.Bu (kart salatalıklar salatayı lezzetsiz yapa- cak. II.Tahtaya üzerinde resim olan bir kart yapış- tırdı. D) I.Babamın saçları genç yaşta dökülmüş. II.Kardeşim elindeki yemişleri etrafa saçtı. E
2- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması
yoktur?
A. Rüzgar gülleri sayesinde elektrik üretiliyor.
B. Baraj sularından da enerji üretimi oldukça yaygın.
C. Kimi ülkeler dalgaları kullanaran dalga enerjisi
üretiyor.
D. Bazı konularda henüz kendimizi geliştirmiş sayılma-
yız.
Civil Civ
Güverc
Çekiç
I
Güzel
İstan
6-Yu
han
A.
Lise Türkçe
İsimler
2- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur? A. Rüzgar gülleri sayesinde elektrik üretiliyor. B. Baraj sularından da enerji üretimi oldukça yaygın. C. Kimi ülkeler dalgaları kullanaran dalga enerjisi üretiyor. D. Bazı konularda henüz kendimizi geliştirmiş sayılma- yız. Civil Civ Güverc Çekiç I Güzel İstan 6-Yu han A.
(Hepsini
1. Indirin balkonlardan çocukları
Haklarıdır baharı yaşamak.
||
Güneşi görsünler, toprağı görsünler,
|||
Avuçlarında ufalsın toprak.
IV
Bu dizelerde numaralanmış sözcükle
gili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. sözcük çoğul isimdir.
B) II. sözcük somut isimdir.X
C) III. sözcük özel isimdir.
D) IV. sözcük tekil isimdir.
DIREN SORU BANKASI
Lise Türkçe
İsimler
(Hepsini 1. Indirin balkonlardan çocukları Haklarıdır baharı yaşamak. || Güneşi görsünler, toprağı görsünler, ||| Avuçlarında ufalsın toprak. IV Bu dizelerde numaralanmış sözcükle gili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. sözcük çoğul isimdir. B) II. sözcük somut isimdir.X C) III. sözcük özel isimdir. D) IV. sözcük tekil isimdir. DIREN SORU BANKASI
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması yoktur?
A) Cennet annelerin ayaklarının altındadır.
B) Doğruluk, insanın kalbinin en gerçek anlatımıdır.
C) İnsanın en büyük düşmanı, bizzat kendisidir.
D) Cahil birisi için en büyük cezaevi, onun kafasının içidir.
E) Toplumların kurtuluşunun reçetesi gençliktir.
Lise Türkçe
İsimler
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması yoktur? A) Cennet annelerin ayaklarının altındadır. B) Doğruluk, insanın kalbinin en gerçek anlatımıdır. C) İnsanın en büyük düşmanı, bizzat kendisidir. D) Cahil birisi için en büyük cezaevi, onun kafasının içidir. E) Toplumların kurtuluşunun reçetesi gençliktir.
yanmalısın
Değişmemelisin
hiçbir şeyle bir bardak su içmenin mutluluğunu
Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle dolmalısın"
a) Ülkeler: özel ad- somut ad- çoğul ad
b)
Arzu: özel ad-soyut ad- tekil ad
c)
Bardak: cins ad- somut ad- tekil ad
d) Mutluluğunu: cins ad- soyut ad- topluluk adı
Lise Türkçe
İsimler
yanmalısın Değişmemelisin hiçbir şeyle bir bardak su içmenin mutluluğunu Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle dolmalısın" a) Ülkeler: özel ad- somut ad- çoğul ad b) Arzu: özel ad-soyut ad- tekil ad c) Bardak: cins ad- somut ad- tekil ad d) Mutluluğunu: cins ad- soyut ad- topluluk adı
14. Aşağıdaki dizelerde yer alan altı çizili tamlamalarla ilgili
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
1.
II.
III.
IV.
Yürüdü uçurumun kenarına kadar, eğildi durdu.
Bıraksalar, ince uzun bacakları üstünde yaylanarak
Ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak
Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı...
a) 1.Dizede belirtili ad tamlaması vardır.
b)
c)
II.Dizede zincirleme ad tamlaması vardır.
III. Dizede ön ad tamlaması vardır.
IV.Dizede belirtisiz ad tamlaması vardır.
d)
Lise Türkçe
İsimler
14. Aşağıdaki dizelerde yer alan altı çizili tamlamalarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 1. II. III. IV. Yürüdü uçurumun kenarına kadar, eğildi durdu. Bıraksalar, ince uzun bacakları üstünde yaylanarak Ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı... a) 1.Dizede belirtili ad tamlaması vardır. b) c) II.Dizede zincirleme ad tamlaması vardır. III. Dizede ön ad tamlaması vardır. IV.Dizede belirtisiz ad tamlaması vardır. d)
8. "Gün doğmadan başladı filizkıran fırtınası ne dal kaldı
ne tomurcuk" bu tümcede yer alan tamlamanın özdeşi
aşağıdaki tümcelerin hangisinde vardır?
a)
b)
Buralarda denizler de yağmurlar da hep çiçek kokar.
Büyük mavi bir kelebek mavisini ışıklara yayarak geldi.
c) Ihlamur ağaçlarında bir rüzgâr, bir rüzgâr...
d) Sen gülünce içimde binlerce kelebek kanatlanırdı.
Kondinden sonra gelen adları niteleyen yani varlıkların;
C
Lise Türkçe
İsimler
8. "Gün doğmadan başladı filizkıran fırtınası ne dal kaldı ne tomurcuk" bu tümcede yer alan tamlamanın özdeşi aşağıdaki tümcelerin hangisinde vardır? a) b) Buralarda denizler de yağmurlar da hep çiçek kokar. Büyük mavi bir kelebek mavisini ışıklara yayarak geldi. c) Ihlamur ağaçlarında bir rüzgâr, bir rüzgâr... d) Sen gülünce içimde binlerce kelebek kanatlanırdı. Kondinden sonra gelen adları niteleyen yani varlıkların; C
Aralarında anlam ilişkisi bulunan en az
iki sözcüğün iyelik(aitlik) anlamıyla bir
araya gelerek oluşturduğu sözcük grup-
larına isim tamlaması denir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden
hangisinde isim tamlamasına yer verilmiştir?
A) İnsanların vurdumduymazlığı artık çekilmez bir hal
aldı.
B) Bu, eskiden beri süregelen bir gelenektir.
C) Yok yere insanları kırmak çok kötü bir şeydir.
D) Bir ailede saygı ve sevgi vazgeçilmez olmalıdır.
4
Lise Türkçe
İsimler
Aralarında anlam ilişkisi bulunan en az iki sözcüğün iyelik(aitlik) anlamıyla bir araya gelerek oluşturduğu sözcük grup- larına isim tamlaması denir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde isim tamlamasına yer verilmiştir? A) İnsanların vurdumduymazlığı artık çekilmez bir hal aldı. B) Bu, eskiden beri süregelen bir gelenektir. C) Yok yere insanları kırmak çok kötü bir şeydir. D) Bir ailede saygı ve sevgi vazgeçilmez olmalıdır. 4
n
7.
Tanzimat Dönemi'ndeki modern tiyatro ve geleneksel
tiyatro karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır?
A) Modern tiyatro, yazılı bir metne bağlı olarak oluşturulur;
geleneksel tiyatroda oyunlar doğaçlama oluşturulur.
B) Modern tiyatroda kahramanlar karakter özelliği taşır-
ken geleneksel tiyatroda kahramanlar tip özelliği gös-
terir.
C) Modern tiyatro bazen ağlatıp bazen güldürürken
geleneksel tiyatroda amaç eğlendirmek ve güldürmektir.
D) Modern tiyatroda Batılı edebî akımlardan etkilenme
söz konusuyken geleneksel tiyatro, içeriği ve üslubu
yönünden ulusal nitelik taşır.
E) Modern tiyatroda ayrıntıya ve dekora önem verilmez-
ken geleneksel tiyatroda ayrıntılara, kostüme ve deko-
ra önem verilir.
Lise Türkçe
İsimler
n 7. Tanzimat Dönemi'ndeki modern tiyatro ve geleneksel tiyatro karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır? A) Modern tiyatro, yazılı bir metne bağlı olarak oluşturulur; geleneksel tiyatroda oyunlar doğaçlama oluşturulur. B) Modern tiyatroda kahramanlar karakter özelliği taşır- ken geleneksel tiyatroda kahramanlar tip özelliği gös- terir. C) Modern tiyatro bazen ağlatıp bazen güldürürken geleneksel tiyatroda amaç eğlendirmek ve güldürmektir. D) Modern tiyatroda Batılı edebî akımlardan etkilenme söz konusuyken geleneksel tiyatro, içeriği ve üslubu yönünden ulusal nitelik taşır. E) Modern tiyatroda ayrıntıya ve dekora önem verilmez- ken geleneksel tiyatroda ayrıntılara, kostüme ve deko- ra önem verilir.
71. Aşağıdakilerin hangisinde tamlananı zamir olmayan bir isim tamlaması vardır?
A) Yazıların bazılarını kimse okuyamadı.
B) Pazarda, sebzelerin hiçbiri ucuz değildi.
C) Hepsinin evi özenle döşenmişti.*
D) Kitapların birçoğunu bizden ödünç aldı.
72.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı kişi zamiri olan bir isim tamlaması
kullanılmamıştır?
Lise Türkçe
İsimler
71. Aşağıdakilerin hangisinde tamlananı zamir olmayan bir isim tamlaması vardır? A) Yazıların bazılarını kimse okuyamadı. B) Pazarda, sebzelerin hiçbiri ucuz değildi. C) Hepsinin evi özenle döşenmişti.* D) Kitapların birçoğunu bizden ödünç aldı. 72.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı kişi zamiri olan bir isim tamlaması kullanılmamıştır?
50.Aşağıdakilerin
hangisinde tamlama yoktur?
A)
Sınıfın başkanı çabuk buraya gelsin.
B) Küçüğün sözleri herkesi etkilemişti.
C) Geri geldiğinde gözlerinin içi gülüyordu.
D) Belediyede çalıştığını söyledi.
Lise Türkçe
İsimler
50.Aşağıdakilerin hangisinde tamlama yoktur? A) Sınıfın başkanı çabuk buraya gelsin. B) Küçüğün sözleri herkesi etkilemişti. C) Geri geldiğinde gözlerinin içi gülüyordu. D) Belediyede çalıştığını söyledi.
49. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması kullanılmamıştır?
A) Dağın batı yakası hâlâ karanlıktı.
B) Çamlıbel'e son yıllarda çok turist geliyor.
C) Köyümüz, deniz kenarındadır.
D) Hava yolu daha güvenli bence.
Lise Türkçe
İsimler
49. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması kullanılmamıştır? A) Dağın batı yakası hâlâ karanlıktı. B) Çamlıbel'e son yıllarda çok turist geliyor. C) Köyümüz, deniz kenarındadır. D) Hava yolu daha güvenli bence.
Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına
başka sözcükler girebilir.Sifatlar ve miktar zarfları girer.
41)Aşağıdakilerin hangisinde bunun örneği yoktur?
A) Furkan'ın kırmızı kazağı herkesin dikkatini çekiyordu.
B) Okulumuzun en önemli meselesi motivasyonsuzluktur.
C) Gerçeğin dağlarına umutsuzlukla çıkılmaz.
D) Vatanın sarsılmaz kalesi bu savaşta da sarsılmayacaktır.
E) İnsanın en büyük düşmanı, bizzat kendisidir.
Lise Türkçe
İsimler
Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına başka sözcükler girebilir.Sifatlar ve miktar zarfları girer. 41)Aşağıdakilerin hangisinde bunun örneği yoktur? A) Furkan'ın kırmızı kazağı herkesin dikkatini çekiyordu. B) Okulumuzun en önemli meselesi motivasyonsuzluktur. C) Gerçeğin dağlarına umutsuzlukla çıkılmaz. D) Vatanın sarsılmaz kalesi bu savaşta da sarsılmayacaktır. E) İnsanın en büyük düşmanı, bizzat kendisidir.
emlik
er
132
Model Eğitim Yayın
12. "Varlıkları ve kavramları karşılayan sözcüklere
isim denir."
Buna göre "Kırmızı masanın altında duran iki köpek
yavrusu kuyruğunu sallıyordu." cümlesinde isim go
revinde kaç sözcük
A) 3
B) 4
kullanılmıştır?
C) 5
D) 6
Lise Türkçe
İsimler
emlik er 132 Model Eğitim Yayın 12. "Varlıkları ve kavramları karşılayan sözcüklere isim denir." Buna göre "Kırmızı masanın altında duran iki köpek yavrusu kuyruğunu sallıyordu." cümlesinde isim go revinde kaç sözcük A) 3 B) 4 kullanılmıştır? C) 5 D) 6
MALAR
Aşağıdaki tamlamaların isim tamlaması mi sifat tamlaması olduğunu bulup
ilgili kutucuğu örnekteki gibi işaretleyiniz.
İSİM TAM.
f
J
+
SIFAT TAM.
4
TAMLAMA
yaşlı adam
iki kişi
ÇALIŞMA KAĞIDI 2
ünlü türemesi
masal kitabı
peri kızı
resim defteri
uçabilen kız
üst kat
defterdeki yazı
mavi deniz
ünsüz sertleşmesi
doyumsuz sohbet
yeşil renk
televizyon kanalı
sabah serini
soğuk hava
kış güneşi
hırslı insanlar
Büşra'nın bakışları
kıskanç insanlar
Reyhan'ın defteri
Atatürk Haftası
az pilav
yorucu bir gün
Fenerbahçe maçı
havlu kenarı
dertli kadın
dağ gibi adam
isiM TAM.
SIFAT TAM.
Lise Türkçe
İsimler
MALAR Aşağıdaki tamlamaların isim tamlaması mi sifat tamlaması olduğunu bulup ilgili kutucuğu örnekteki gibi işaretleyiniz. İSİM TAM. f J + SIFAT TAM. 4 TAMLAMA yaşlı adam iki kişi ÇALIŞMA KAĞIDI 2 ünlü türemesi masal kitabı peri kızı resim defteri uçabilen kız üst kat defterdeki yazı mavi deniz ünsüz sertleşmesi doyumsuz sohbet yeşil renk televizyon kanalı sabah serini soğuk hava kış güneşi hırslı insanlar Büşra'nın bakışları kıskanç insanlar Reyhan'ın defteri Atatürk Haftası az pilav yorucu bir gün Fenerbahçe maçı havlu kenarı dertli kadın dağ gibi adam isiM TAM. SIFAT TAM.
M
V
ISIMLER ÇALIŞMA KAĞIDI
ÇUKUROVA
Toros eteklerinden bakınca ovaya, bir deniz
görürsün, mavi, Dalgalanır gibi olur. Ak bulutlar
salınır yücesinde. Bir yanı Ihsaniye, Pazarcık
Ovası, bir yanı Dörtyol, Iskenderun, bir yanı
Pozantı, Kadirli, Kozan, bir yanı da Silifke'nin
dağları, İçel'in yaylası... Bu ovaya yeşil bir halı
sermişler. İşte bu ova, Çukurova'dır. Ne derler:
Çok eskiden bir adam elindeki değneği toprağa
sokunca değnek yeşerivermiş, dallanmış. Çukurova
toprağı, dünyanın en bereketli topraklarından
biridir. Sonra Seyhan, Ceyhan, Berdan, Göksu,
Sumbas Çayı, daha bir sürü irili ufaklı su. Bu
sular, yılın on iki ayında boz bulanık akarlar.
Bereket taşırlar.
V
M
V
Aşağıdaki metinde varlık adlarını bildiren
sözcüklerin altlarını çiziniz.
Çukurova adlı metinde geçen özel isimler:
Çukurova adlı metinde geçen tür isimleri:
Çukurova adlı metinde geçen tekil isimler:
Çukurova adlı metinde geçen çoğul isimler:
Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde
kuş
se
akıl
m
SOG
buru
varlıkla
Duyu c
Düşür
mecli
Lise Türkçe
İsimler
M V ISIMLER ÇALIŞMA KAĞIDI ÇUKUROVA Toros eteklerinden bakınca ovaya, bir deniz görürsün, mavi, Dalgalanır gibi olur. Ak bulutlar salınır yücesinde. Bir yanı Ihsaniye, Pazarcık Ovası, bir yanı Dörtyol, Iskenderun, bir yanı Pozantı, Kadirli, Kozan, bir yanı da Silifke'nin dağları, İçel'in yaylası... Bu ovaya yeşil bir halı sermişler. İşte bu ova, Çukurova'dır. Ne derler: Çok eskiden bir adam elindeki değneği toprağa sokunca değnek yeşerivermiş, dallanmış. Çukurova toprağı, dünyanın en bereketli topraklarından biridir. Sonra Seyhan, Ceyhan, Berdan, Göksu, Sumbas Çayı, daha bir sürü irili ufaklı su. Bu sular, yılın on iki ayında boz bulanık akarlar. Bereket taşırlar. V M V Aşağıdaki metinde varlık adlarını bildiren sözcüklerin altlarını çiziniz. Çukurova adlı metinde geçen özel isimler: Çukurova adlı metinde geçen tür isimleri: Çukurova adlı metinde geçen tekil isimler: Çukurova adlı metinde geçen çoğul isimler: Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde kuş se akıl m SOG buru varlıkla Duyu c Düşür mecli